2019-09-28 09:00 #0 av: Woodland

Tredje: Vänta på Herren Jesus som en som vet att hans återkomst kommer att dröja länge. Matteusevangeliet:1-13

Liknelsen om de tio jungfrurna förmedlar att Herren kan dröja. För att förstå denna liknelse är det nödvändigt att känna till den tidens bröllopstradition. Att ingå äktenskap  skedde i flera steg och inte med en ceremoni som vi är vana vid. 

Bruden valde sin man. Därefter drog fadern och den blivande brudgummen upp ett kontrakt (“ketubbah”) där ett penningbelopp fastställdes som brudgummen skulle betala fadern. Även vid detta tillfälle kunde brudgummen räcka gåvor och pengar till brudens föräldrar.  Paret räknades i och med inrättningen av ketubbah som gifta men hade inte sexuella relationer. Brudgummen hade sju år på sig att skaffa fram ketubbah-pengarna. När han hade  gjort det underrättade han brudens fader. Därefter hade brudparet sitt första samlag i brudens hem. Under tiden som brudparet är ensamma firar brud och brudgummens närmaste gäster utanför. Brudgummen uppvisade duken som låg på sängen till vittnen som brudens far och mor hade valt ut som ett bevis på att äktenskapet hade fullbordats. Dessa gav i sin tur duken till bruden som hennes försäkringsbevis på att hon var oskuld när hon hade det första samlaget med brudgummen. De hade inte en bestämd tidslängd om hur länge festligheterna hos brudens familj kunde pågå. Tidsuppfattning var inte densamma som nu och om brudparet dröjde flera timmar med att lämna hennes hem var det inget problem. 

När detta var klart gick en procession genom gatorna till brudgummens hus och allteftersom anslöt sig de som var inbjudna till festligheterna till detta tåg.  Det var brudgummen som betalade för allt. Det var oftast därför han var äldre än bruden för det kunde ta lite tid att samla nog med pengar för att ingå äktenskap. Och på grund av detta var det brudgummen och inte bruden som var i fokus.  Om brudgummen var fattig var firandet hos honom enkelt och av kort varaktighet. Om han var rik kunde festligheterna pågå en hel vecka. De som var inbjudna väntade längs vägen för att ansluta sig till processionen för att återvända till brudgummens hus och fortsätta med firandet (såsom de tio unga damerna i liknelsen).  Det var oftast mörkt och folk hade lanternor och oljelampor för belysning med extra bränsle i medhavda flaskor. De väntade tålmodigt som inbjudna gäster.  Det är utifrån denna tradition som Jesus berättar liknelsen.

Alla de unga damerna i liknelsen somnade för det blev sent och de var trötta. Det finns ingenting i texten som vill antyda att något sorts fel begicks här. De var bara trötta. Det finns heller ingenting i texten som vill stödja att lampans olja symboliserar den helige Anden, nåden,  goda gärningar, med mera. Varken liknelsen eller dess sammanhang stöder denna symbolik. Hela liknelsen kretsar runt en detalj och det är att de visa hade extra olja för sina lampor eftersom de förutsåg att brudgummen kunde dröja och därmed kunde det bli en lång väntetid.  De andra oförståndiga jungfrurna som inte hade extra olja fick skynda sig för att väcka en försäljare och köpa mera. När de kom tillbaka var grindarna till brudgummens hus eller mur stängda. De blev inte igenkända och fick inte komma in till festen. 

Herrens poäng är vänta på honom som en som vet att hans återkomst kan komma att dröja länge. Om vi är säkra på att Jesus skulle komma tillbaka inom sex månader hade vi uppfört oss på ett annat sätt än om vi ansåg att han inte skulle komma tillbaka på 200 år oavsett hur hängivna vi är. Det påverkar vårt sätt att se på evangelisation och Guds rike. I de första århundraden fick de kristna ta ställning till detta och lägga upp hur läran skulle föras vidare. Det var början på en institutionsstruktur av kyrkan.  De väntade först på Herrens snara återkomst men började sedan att förberedda i fall han skulle dröja. 

Det finns flera ställen i Nya testamentet som säger att Jesu återkomst kan dröja. Vi vet inte när han kommer men vi vet inte heller när han inte kommer så vi måste vara redo i alla avseenden.