2019-09-27 09:00 #0 av: Woodland

Tjänaren

fortsättningen från förra inlägget

Andra: Vänta på Herren (v 45-51) som tjänare som måste lämna räkenskap trofast eller inte. Denna tanke återkommer i en följande liknelse om pengar. Herren varnar igen för ett trolöst och kärlekslöst leverne och varnar “då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till”. Sedan, säger Jesus, kommer det bli en åtföljande dom med dess konsekvens.

(v 44) Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

“och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.” D. A. Carson anser att detta utan tvekan gäller några av de som tjänar med titeln präst, pastor, med mera. De som har exploaterat, manipulerat och agerat trolöst mot Guds verk och folk. Dessa kommer att avvisas på den sista dagen. Jesus talar om de som bygger på sandgrund. Paulus talar om de som skall frälsas men allt de har byggt är som hö, strå och skall eldas upp. 1 Kor 3:11-17 “frälsas men som genom eld.” Det finns olika grader av trofasthet. Men det finns de som egentligen inte bygger riktiga kyrkor på bibelns grund: där finns ingen omvändelse eller trofasthet till Guds ord. Istället har de en smidig organisation, marknadsföring där pengar och makt står i centrum och Herrens namn vanhelgas. Så varningen är att vi skall vänta Herren men inte endast det utan vi bör vänta med medvetenhet om att vi måste ge en redogörelse av våra tjänster.