2019-09-24 09:00 #0 av: Woodland

Varför talade Jesus till folket i liknelser? 

Jesu användande av liknelser förbryllade hans lärjungar.  Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: "Varför talar du till dem i liknelser?" Matthew 13:11  

Liknelser används ofta i predikningar och söndagsskolan, med mera. De används också i allmänt bruk: “den förlorade sonen”, till exempel.

Det finns några teorier till varför man tror att Jesus använde detta pedagogiska redskap. Man hör ibland att orsaken var att Jesus gillade det gåtfulla, tankeväckande och frisinnade istället för sanningar och propositioner. Andra vidhåller att han talade i liknelser för att undanhålla kunskapen för de som inte var utvalda. Det finns ett visst stöd för båda dessa synpunkter men om vi läser det Jesus själv sade finns det starkt bevis för en annan slutsats:

Bibelläraren Donald A Carson lotsar oss genom Jesus ord i Matteus 13:10-17 "Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: "Varför talar du till dem i liknelser?"  Han svarade dem: "Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.  Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.  Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå.  På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.  Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör.  Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det."

Här är något förbryllande. Jesus predikar och undervisar bland folket och istället för att göra det lättare, gör han det svårare: Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förståDetta går tvärt emot de flesta pedagogiska mål. Är det brukligt att man undervisar för att begränsa och rent av blockera lyssnarnas förståelse?

Det man ser är att Jesus i sin förklaring anknyter till Jesaja's kallelse och uppgift. Jesaja var en stor profet som kallades av Gud för att predika mot nationens synder, deras hårdnackade uppror och sociala orättvisor. Det var ingen munter uppgift och den kostade rejält. Jesaja skulle leverera sanningen direkt från Herren.  Jesus ger orsaken till varför han berättar liknelser genom att anknyta till Jesajas kallelse, dess syfte och budskapet. 

Israel hade en lång historia där de mestadels avföll från Herrens tillbedjan och övergick till andra gudar. Herren kallade dem åter till sig själv genom profeterna. Nu sände han sin son för att återkalla dem och presentera Guds rike för dem. Jesus kallade sig själv för nationens Messias (Kristus på grekiska) men de kunde inte accepterar detta. I detta inlägg skrev jag lite om det.

Jesu budskap i linje med Jesajas kallelse i skriften förblindar, gör döva och förhärdar de som avvisar Guds ord!  Om man konfronterar en kultur som påstår att det finns flera vägar till Gud och man säger att det endast finns en väg till Gud, Jesus Kristus, garanterar man deras otro. Det är självaste sanningen som orsakar att man störtas med åhörarna.

Lärjungarna trodde precis som resten av folket att riket skulle komma med en stor smäll. Även Johannes döparen sade något liknande och tvivlade i fängelset.  Petrus bekände Jesus "Du är Messias, den levande Gudens Son."   Men när Petrus bekände detta hade han inte i tankarna det vi menar när vi kallar Jesus Messias eller Kristus. Beviset finns i hans efterföljande tillrättavisning från Jesus. Han förstod inte. Att en Messiasfigur skulle korsfästas och sedan genomgå döden, uppstå och återkomma i en förändrad kropp var helt enkelt inte en del av judarnas världsbegrepp.

Judarna hade hela tiden den "lidande tjänaren" i sina skrifter: Jesaja1, Påsken2 och lammet3, Försoningsdagen Yom Kippor4, Psalmerna5 och de övriga festerna. Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Deras förfäder kände till skrifterna och hade skuggor av det som skulle komma i symboliken men de fick inte ihop det.  Petrus skrev senare om det i sitt brev

Jesus till dem: "Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt."  Det nya var att Jesus fullbordade allt i det gamla och var svaret på all symbolik. Genom honom förtydligades allt som stod i skriften som judarna hade att tillgå.

Jesaja 52: 13-15,   53

3 Moseboken 23:4-8

2 Moseboken 12:1-6

3 Moseboken 23:26-32

5 Psaltaren  2278:1-2