2019-08-14 08:00 #0 av: Woodland

2014 ställdes en fråga här på JiF om figuren  Lilith

Michael S. Heiser (expert på Mesopotamiska språk) har ett intressant You Tube klipp med detaljer om hur denna figur kom in i judiskt tänkande. Han talar på engelska väldig klart och tydligt. Dessutom ger cc rutan  en nästan perfekt textåtergivning av det han säger. 

OBS! Detta inlägg gäller ämnets anknytning till bibeln. Det är inte en behandling av ämnets ursprung i den antika folktron.  

Men här är Heiser’s informationen i stora drag

Adam, Eva, sönerna Kain och Abel och Lilith

Alla känner till berättelsen om Adam och Eva och ormen i Paradiset. De frestades av ormen och var olydiga mot Guds enda restriktion. ( Se 1 Moseboken 2-4. ). 

Men urgamla judiska texter ger Adam en annan fru - Lilith. Namnet förekom först  i Jerahmeelkrönikan sektion 23. Detta verk var skrivet mellan  1100–1200 talet e.Kr. 

Känn till och förstå att när Adan var skild från Eva för 130 år, sov han ensam och den första Eva, det vill säga är Lilith—hittade honom och blev förtjust i hans skönhet och låg vid hans sida och hon födde demoner, andar och satungar i tusentals och otalig mängd. Och vem som helst de landade på så skadade de dem och dödade genast tills Metusala framträdde och bad om Guds nåd.” Chronicles of Jerahmeel kap 23

Vissa internetkällor vill få det att se ut som att denna figur Lilith var som en andra fru till Adam och omskriven i bibeln eller kommer från den bibliska texten  och att detta är någon sorts hemlig information som man inte har haft tillgång till förut men så är det inte.   

Idén i Talmud och Mishnah

Tidiga judiska rabbiner såg svårigheter i bibeltexten (som till exempel uppkomsten av ondskan) och försökte förlika dem med bibeltexten. Ett exempel på dessa försök är berättelsen om Lilith.   Den tidigaste bilagan i berättelsen i 1 Moseboken av en alternativ fru för Adam finns i den judiska Talmud. Talmud är en samling av rabbiners opinioner och idéer och är skriven över 1000 år efter den hebreiskan bibeln.  Om Moses skrev alla Moseböckerna (som diskussionen går i akademiska kretsar) eller en del av dem är tidsspannet ännu längre till tiden när denna spekulation om Adams andra fru nedtecknades. Och ren spekulation är vad det är enligt Heiser.  

Talmud är en kommentar på någonting kallat Mishnah. Mishnah är ett tidigt verk skrivet omkring 200 eKr. och är en samling av religiösa regler och lagar och trosuppfattningar av det som skulle uppkomma under medeltiden känt som rabbinisk judendomen. Talmud är en kommentar på dessa bestämmelser och trosuppfattningar som vissa rabbiner höll i den sena antiken och tidiga medeltiden. En utav dessa idéer var att Adam hade en annan fru. Denna idé finns inte i bibeln utan är endast rabbinernas kommentarer och spekulationer, och den är inte heller förnuftig. Bara för att en rabbin hade en idé om någonting gör det inte till sanning, biblisk eller ens vettig.   

Lilith är en påhittad figur i den efterbibliska skriften Talmud.  Heiser kallar teorin om Lilith som Adams andra fru en fabrikation. Rabbinerna ville fixa problemet med ondskans ursprung. Några judiska rabbiner resonerade att i och med att Adam och Eva levde i Paradiset kunde ondskans ursprung bara hänföras till deras son Kains senare mord på sin broder Abel. De ansåg att Eva blev lurad av ormen till att synda men Kains gärning var utstuderad ondska. Så i rabbinernas tankeprocess måste detta antagande följas av ett annat. Om Kain är skyldig då måste demoner har förmått honom att utföra denna onda gärning. Rabbinerna trodde de behövde en påverkan utifrån.

Rabbinerna hade många olika teorier om hur demoner blev till och det är grunden till den påhittade 130-åriga separationen av Adam och Eva i Jerahmeelkrönikan. Enligt en teorin var det förmodligen under dessa 130 år som Eva eller Adam hade sex med demoner för att producera flera demoner. Den rabbiniska idén om demoner och deras teori syftade till att förklara uppkomsten av ondskan i den bredare tidsepisoden.

Var kommer namnet Lilith från? 

Enligt Talmud fanns det 3 klasser av demoner. Vissa kom från Adam och vissa från Eva.  En av klasserna av demoner kallades lileen. Det låter en hel del som lil-lith eller Lileet i hebreiskan. Dessa termer kommer ursprungligen från Mesopotamiska texter och det hebreiska ordet Lalit härstammar från Akkadians Lalit som i sin tur kommer from Sumeriska/arkadianska lilītu  (Leal). Leal refererar till stormande vindar och det är det samma som Akkadians lelou eller lalit. Dessa benämningar var också namn på olika demoner som kontrollerade vindarna. Enligt deras resonemang i texten kan demoner komma och gå som vinden. Lilith eller Lalit var en utav dessa. Det är också därför som Lalith i bibliska literature förknippas med ugglan. Ugglan är en nattfågel, vindarna blåser även på natten och man blandade ihop detta. 

I den Mesopotamiska litteraturen var Lilith eller lilītu (Lille-tu uttalad)  en demon som kom på natten och tog andedräkten från barn. Så på den tiden tillskrevs Lalit saker såsom plötslig spädbarnsdöd. Hon ansågs också vara en fara för gravida kvinnor sen spontan abort eller missfall tillskrevs demonen. Lilith tillskrevs också att under natten förföra män och döda dem och därför rådde rabbinerna folket att aldrig sova ensamma. So Lilith fick ryktet om sig att vara en barnadödare  och en mördande förförare av män. Dessa tankar plockades upp av rabbinerna och för att förklara ondskans uppkomst gjordes Lilith till en demonisk älskare för Adam. 

Rabbinerna tog Liliths berättelsen och satte in den i 1 Mosebokens sammanhang i ett välment försöka att förklara ondskans ursprung och existens. De undrade över dessa “luckor” i information i bibeln. De hittade på en figur som skulle kunna förklara någonting som inte uttryckligen står i texten. De var influerade av den Mesopotamiska folktron och ville fylla i luckor i texten så de förklarade på detta vis och infogade det.  Med tiden utvecklades Lilith's  gärningar inom judiska mysticism.

Viktig poäng

Allt detta visar behovet av att lägga vikten på primära källor och det som står i dem, tolkade  i sina egna sammanhang och inte i ett sammanhang som vi önskade fanns.  

Här är en Judiska encyclopediaartikel om Lilith