2019-07-09 10:15 #0 av: Woodland

Här  är ett Lloyd Jones  citat från en predikan angående Guds kraft i den troende. 

" . . . genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

                                                                  Efesierbrevet 3:20

Har du känt denna kraft? Känner du förändringen? Känner du det förmedlade livet? Är du medveten om det nya livets tjusning medan jag talar? Känner du Andens kraft som helgar dig, avslöjar synd, lyser upp det som mörkret döljer och avslöjar hjärtats tankar och avsikter?* Förklarar ordet för dig, skapar en önskan om rättfärdighet och helighet inom dig? Är du medveten om att Gud rör vid dig? Berör han ditt inre? Känner du till och vet att han kan bevara dig från att falla?

Om du vet att Guds kraft arbetar i dig då måste du vara logisk och inse att det här är Guds kraft - oändlig och evig.

* 1 Korinthierbrevet 4:5