2019-05-24 09:12 #0 av: Woodland

Jag vill gärna dela med er några guldkorn från en predikan i en lång serie om Efesierbrevet av Dr. Martin Lloyd Jones (1899-1981). Han anses av de flesta som den bäste engelsktalande evangeliska förkunnaren 1900 talet har haft   Charles Spurgeon var lika uppskattad på 1800 talet. Hoppas att Martin Lloyd Jones visdom i detta inlägg bygger upp och tröstar dig idag.

Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. (Efesierbrevet 2:21)

Gud bygger sitt tempel av levande stenar1, det vill säga människor, människor som alla är annorlunda. De är inte identiska som tegelstenar. Ett utmärkande drag av en kult är likformighet. De troende i Guds byggnad är alla olika. Medlemmars (stenarnas) olikhet i den kristna kyrkans enhet är hennes största härlighet. 

Men alla stenar måste förberedas. Det måste göras innan de placeras i kyrkan. Det finns en djup innebörd i texten om  byggandet av Solomos tempel i 1 Konungaboken 6:7        När huset uppfördes, byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes.

Precis som Gud gav Moses instruktioner i detalj då han byggde tabernaklet 440 år innan fick Salomo instruktioner då han byggde templet.  Folket i Jerusalem såg templet resas men de såg inte och hörde inte verktyg under arbetet.   Stenarna anpassades och bearbetades innan de anlände till staden. M.L. Jones drar en parallell till när Gud bygger sin kyrka. 

Den Helige Anden arbetar i själens djup: i hemlighet, osynlig. Arbetet är så hemligt att till och med föremålet själv fattar inte det som händer. Helt plötsligt blir personen otillfredsställd med sig själv och undrar " Varför?"  Detta är Andens verk. Det är ett mysterium2. Man får nya intressen, längtan, strävan. Det är som i bibelversen om tempelbyggandet. Stenarna var redan förberedda innan de sammanfogades med de andra i bygget.

En grundläggande proposition: att bli en kristen betyder att bli utsatt  för en kraft som är bortom förståelse. Det betyder inte att de kristna är irrationella. Nej, kristendom är super-rationell. När man är i den finns ingenting så rationellt, logiskt som den. Men för den som är utanför verkar det vara någonting gåtfullt och udda. 

Om man står utanför kan man inte förstå detta. Varför? Därför att det är Guds verk. Det är en direkt aktion av den Evige: Han agerar inte längre genom naturlagarna. Han agerar direkt, invärtes och omedelbart.

En kristen är en som helt formas och skapas genom den helige Ande. Detta kan ingen annan förstå förutom en annan kristen. 

Det är bortom resonemang och bekräftar -

“Förnuftets sista steg är erkännandet att det finns ett oändligt antal saker som är bortom det.” 

 Blaise Pascal (1623-1662) 

 1 Peter 2:4-5  

2  Mysterium i de engelska översättningarna står som "hemlighet" i de svenska översättningarna. (Efesierbrevet 3: 3 och 6) Enligt MLJ är det en fackterm - "Det är en sanning som på grund av sin karaktär kan aldrig uppnås eller komma fram till med endast mänskligt intellekt  eller förmåga."