2019-03-03 14:07 #0 av: Woodland

Jesus behövde inga rekvisita, knep, amuletter eller magiska riter när han helade. Som Gud och människa räckte det med hans ord - muntliga uttalanden— för att åstadkomma fullständig läkedom för kropp och själ. Han bemötte människor på olika sätt och i tre fall använde han saliv när han botade. 

Som moderna människor är ‘mötet’ med andras saliv motbjudande och kanske även kränkande. Även bland folken i hans dag var att bli spottat i ansiktet en grov förolämpning. Inget nytt här. Så frågan är varför gjorde han detta? Svaren som har framlagts är mångfacetterade.

Här är de tre bibelstycken där händelserna står:

Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sade: "Effata!" - det betyder: Öppna dig! Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. Markusevangeliet 7:33-35

De kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: "Ser du något?" Han spärrade upp ögonen och sade: "Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd." Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Markusevangeliet 8: 22-25

När jag är i världen, är jag världens ljus."   När han hade sagt detta, spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och sade till honom: "Gå och tvätta dig i dammen Siloam." - Ordet Siloam betyder "utsänd". - Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Johannesevangeliet 9:5-7

Enligt Moselag gjorde den sjukes saliv vårdaren oren.   3 Moseboken 15:8 Om den sjuke spottar på någon som är ren, skall denne tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. När Jesus använde saliv visade han att han som Gud och människan var opåverkad av ceremoniell orenhet.

Ännu tydligare visas detta när han rörde vid leprasjuka. Det står i bland annat Matteusevangeliet 8  Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade:  Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska. (Andra ställen där liknande fall finns är i Markus och Lukas.)

Detta var ett stort mirakel men också ett underförstått meddelande till de som bevittnade den. Här var någon som var så annorlunda, med förmågan att bota, och så ren att även kontakten med dåtidens värsta sjukdom inte påverkade honom. Enligt Moselag var leprasjuka tvungna att isolera sig från resten av samhället för att inte sprida sjukdomen och om de blev bra fanns det en invecklad reningsprocess at gå igenom i Moselagen. (Detta var inte endast leprasjukan som vi känner till den idag utan olika hudåkommor med utsöndring som också  bedömdes av prästerna och behandlas på detta sätt.)  Den sjuke i detta fallet tog en chansning att gå möta Jesus inne bland folkmassorna. 

Jesus själv rörde medvetet vid den leprasjuka och efteråt fortsatte han att bota. Jesus gav inga tecken på att han ansåg sig ceremoniellt oren. Han var sabbatens Herre, han umgicks med de som det judiska samhället utstötte och han stod ovanför dessa begränsningar. 

En annan aspekt var folktron bland judar och romare i antiken om salivens helande egenskaper.  Vissa rabbiner ansåg att saliven från en faders förstfödde hade helande egenskaper (men inte förstfödde av modern). Denna poäng hade inte förbigått de som bevittnat Jesu sätt att hela. För de hade också själva hört eller hört talas om att Jesus deklarerade sig som den ende Son förstfödd av sin Fader i himlen.  

Kyrkofadern  Irenaeus (130 - 202 AD)  anknöt blandningen av jord och spott i ovanstående stycke från Johannes 9 till Guds till skapande av Adam i 1 Moseboken 2 . Det kan hända att Irenaeus hämtade ifrån olika traditioner men de flesta bibellärare är inte så förtjusta i denna tolkning. Enligt Heiser kan det finnas visst stöd för Irenaeus i DDS  (Den akademiska ordboken om Gud, gudar och demoner i bibeln.) Men jag lämnar vidare forskning i detta till den som är intresserad.

Källan till informationen: Mikael Heiser, Ligonier Ministries med flera.