2018-07-12 21:09 #0 av: Woodland

Apostlar

Ordet apostel betyder "skickad/utsänd". På grekiska kan det betyda något så banalt som att skicka någon för att köpa mjölk men i det bibliska sammanhanget är ordet mer specifikt. På senare år har titeln återupptagits inom vissa rörelser i den kristna kyrkan när ledarna vill göra anspråk på ett större mått auktoritet än det som medges i bibeln. 

Michael Heiser (bibellärare, professor, teolog och författare) förklarar att det går att se tre olika nivåer av apostlar i Nya testamentet.

Den första nivån i bibeln är "de 12". Det finns bestämda kriterier som måste uppfyllas för att någon ska räknas bland dessa och de räknas upp i Apostlagärningarna 1:21  - Aposteln måste ha varit med Jesus från dennes dop tills hans uppstigning till himlen, och kandidaten måste ha varit ett vittne till uppståndelsen. 

Efter uppståndelsen var de elva till antalet: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs sonEfter Judas självmord var apostlarna noga med att de skulle bli fulltaliga igen. De förstod  betydelsen av numret tolv i bibliska profetior och de sista dagarna angående  Guds "Israel", vilket vi ser ett exempel på här i Uppenbarelseboken. De drog lott enligt deras sed och den föll på Mattias.  Dessa tolv hade auktoritet över andra kyrkor och giltigförklarade läran om Herren Jesus.

Den andra nivån var de som inte var bland "de 12" men hade sett den uppståndne Kristus och var bemyndigade av honom. Paulus beskrev här ordningen:  de tolv och särskilt Petrus, femhundra trosbröder, Jakob (Jesus halvbror) och allra sist Paulus. Jakob hade en mäktig position som ledare i Jerusalems församling fram till sin martyrdöd. Tre år efter Paulus omvändelse reste han till Jerusalem för att träffa Petrus och lära känna Jakob för att stämma av med dem det som han predikade.  

Den tredje nivån var bland annat de som nämns i Apostlagärningarna och breven. Barnabas är en av dessa. Han blev liksom Paulus särskilt avskild för att nå ut till hedningarna och bar titeln apostel  här med Paulus.  Andronikus och Junias nämns också. Paulus skrev ett brev som här innefattar Silas som apostel. Tjänsten nämns av Paulus här. Apostlarna på denna nivån hade ingen regionmyndighet. Det fanns kyrkor i Nya Testamentet som beskrivs i Uppenbarelseboken 1-3 vilka inte har grundats av någon apostel. 

Så på vilket sätt kan man säga att ämbetet har upphört enligt bibelns mening?

Paulus ger svar: Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster.   Ty jag är den ringaste av apostlarna.  Han skriver ungefär "jag är den sista, jag är hedningarnas apostel!" till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in (vers 25).   Man kan läsa i Jesaja 49:1-3   att den goda nyheten om Herren Jesus skulle nå folk som var långt borta. Paulus ville vidare till Spanien (Tarshish) för i Spanien fanns judar och vittnesbördet om deras Messias angick dem. 

Det finns mer skrivet om detta här på JiF.