2018-03-30 08:34 #0 av: Woodland

Denna helg samlas kristna över hela världen för att  i tillbedjan höra, läsa och begrunda det som endast Jesus kunde åstadkomma. På Långfredagen är korsfästelsen i centrum.