Övrigt

Sveriges framtid

2018-03-22 21:08 #0 av: Internettan

Lars Enarson har ett budskap från Herren som handlar om Sverige. Han menar att läget för Sverige är mycket värre än vad vi tror, andligt sett. Och att nyckeln till förändring ligger hos oss kristna, genom bön. Mycket intressant!

Uppmanar er att lyssna på honom och pröva hans budskap. Man kan anmäla sig på hans hemsida och gå med i en bönerörelse för Sverige inför valet - för att bryta det som sker idag på olika plan.

Vad tror ni om saken? Själv har jag gått med och tycker budskapet känns sant.

https://www.youtube.com/watch?v=Gi_ZblLtpNc&ab_channel=LarsEnarson 

Anmäl
2018-03-23 09:11 #1 av: Woodland

Hej Internettan!

Oj! Så mycket man kan skriva om detta. Det är alltid viktigt att vi ber till vår Frälsare och Gud och att Hans vilja skall ske. Det är också bra att man är "med" andra och ber.  Det är jätte bra!

Enligt det jag ser i skriften har vi människor alltid varit i uppror mot vår Skapare. Det mänskliga sinnet (hjärtat) har varken blivit bättre eller sämre sen fallet. Det som skiljer tiderna åt är hur den helige Ande håller tillbaka ondskan eller släpper fram den för att Guds vilja skall ske. (Romarbrevets 1)

När jag läser/hör om dagens "profeter" brukar jag söka på vad profeten   tror eller inte tror på.  I alla år jag har varit med har det varit folk och rörelser som påstått att Gud kommer med väckelse och att man måste be med vissa människor på ett särskilt sätt för att "Guds vilja" skall ske. Det kallas till exempel för ett andligt genombrott.  De har påstått det ena och det andra av det som Gud skulle göra, ibland i detalj. Det har förmedlats genom en syn eller dröm eller en särskilt kallelse. Spridningen av dessa budskap är större idag än förr i tiden på grund av kommunikationsmöjligheterna i dagens värld.  Dessa florerar ett tag, drar med sig människor men sedan rinner de ut i sanden. Varför?

Historiskt sett visste de kristna att Herren sände väckelse och också avslutade den som det behagade honom. Synen att människor frigör Guds händer är bibelstridlig det vill säga, Gud "vill" men kan inte göra därför att människor inte gör sitt.  Dessutom leder detta ställningstagande till stor ängslan. För hur kan man veta att man gjort tillräckligt? Hur många går förlorade om jag inte ber tillräckligt, arbetar tillräckligt? Kan jag hindra Gud's hand i detta viktiga verk?  med mera

Påståendena att vi i Sverige är ansvariga för resten av Europa som Rolf Wiströms skrev om i "Guds plan för norden" 1952 är utan grund. Min man kan intyga vilken skräck som kom över honom som barn, även hos  folk i allmänhet som tog del av denna bok och liknande efteråt. 

Det finns konsekvenser med ett sådant synsätt.

Ett stort problem eller kanske fler:

Men det finns någonting med Enarson som är mer bekymmersamt än så. Enarson förklarat att han tror på Jesu gudom, men inte vill kännas vid de klassiska ekumeniska trosbekännelsernas uttryck för treenighetsläran. Han värjer sig för beteckningen "kristen." Jag vänder mig också mot den på vissa håll växande rörelsen att människor måste anamma den judiska traditionen för att bli sant troende. Man behöver bara läsa Paulus varningar till Galaterna för att förstå allvaret. (Intressant kommentar här)

Om nu Lars Enarson inte tror på samma Gud som jag hur kan jag ta emot vägledning från den gud han tror på? Det är problematiskt. Om han inte tror att den helige Ande är en person i Gudomen, vem är det som vägleder honom? Jag blir tvungen att ställa dessa obekväma frågor angående honom när han påstår sig vara utsänd av "Gud." 

Vad anser du, syster?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-03-23 12:56 #2 av: Woodland

Ett tillrättaläggande: Jag vill klargöra att boken som skrämde så många var Birger Claessons "Dom över Sverige" utgiven 1950 och inte den som nämns i videon. Med det skrivet står jag ändå fast vid att vi är inte ansvariga för resten av Europa på det sättet som framlagts i videon. Men det kan man ha olika synsätt på. Skämtar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-03-25 08:51 #3 av: setfree

#1 . Jag vänder mig också mot den på vissa håll växande rörelsen att människor måste anamma den judiska traditionen för att bli sant troende.

Om han inte tror att den helige Ande är en person i Gudomen, vem är det som vägleder honom? Jag blir tvungen att ställa dessa obekväma frågor angående honom när han påstår sig vara utsänd av "Gud." 

Det viktigt att känna till vilken tro som olika förkunnare bekänner sig till. Jag saknar referenser till dina påståenden. 

Att anamma den judiska traditionen genom att se lördagen som vilodag istället för söndag och att samarbeta med Judar ser jag inget fel i. Jag förstår inte vad du menar med anamma den judiska traditionen. 

Jag är själv mycket kritisk emot att låta exempelvis Peter Halldorf få tala på vissa konferenser, så visst ska man vara noga med vad man lyssnar till. 

Jag undrar nu om det är oviktigt att mobilisera bön för Sverige. Jag ser inte att vi har ett ansvar för Europa mer än att vi ska arbeta och be för att Guds rike växer och fler kommer till tro.  

Vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. (1 Tim 2:4)

Vi vet att det inte kommer att ske trots att Gud vill det.  Min fråga är om det bara ligger i Guds hand vilka som blir frälsta eller om vi har ett ansvar. Ja den fråga har kommit upp tidigare, men det kan ju leda till att vi lutar oss tillbaka och tycker att det är ändå upp till Gud, så vad kan jag tillföra?

Anmäl
2018-03-25 12:37 #4 av: Woodland

# 3

Hej setfree!

Kul att du reagerade. Om du tycker jag har missat något, skriv gärna det i ditt svar! 

Referenser fanns i länken. Jag har själv letat efter en bekännelse på    Enarsons svenska och engelska webbsidor men har inte funnit någon. Men jag reserverar mig i fall att jag har missat den. Jag jämför det som skrevs om hans position i länkens artikel med Ariel Ministries  klart och tydligt ställningstagande: Dessa är kristna av etnisk judisk härkomst (Enarson är inte det) och bekänner sig till Treenigheten. I denna intervju med tidningen Dagen ges belägg för det som skrevs om Enarssons gudsbild i den första länken jag lade upp från Världen iDag. 

Ett erkänt problem som börjar dyka upp med vissa messianska rörelser är att de kräver att folk skall blir "judar" innan de kan bli frälsta. Det var det jag syftade på. 

Gudsbilden: En orsak för mig för att  bortse från hans påstådda direkta budskap är hans gudsbild.  I och med att han inte bekänner den helige Ande som en person i en treenig Gud drar jag slutsatsen att han tror på en annan Gud än jag och det är en orsak till att förkasta det han påstår "gud" har sagt till honom. Herren Jesus var mera mån om hur den helige Ande behandlades än om sig själv. Tre gånger står det så i skriften: Matteus 12:32, Lukas 12:10 och Markus 3:28-29. Skall man påstå sig vara bibellärare har man ett ännu högre krav på sig att hålla sig till  sanningen. Jag vill absolut inte gå så långt att dra slutsatsens att hans position är hädelse men det är absolut en förolämpning mot den tredje Personen.

 Vi skall vara måna om att alla skall få höra om Herren: "jude och grek." Men jag anser det tveksamt att påstå att en framtida väckelse är garanterad. Önskvärt, naturligtvis men inte garanterad.  Det kan gå helt åt andra hållet. Det är bara att läsa om kyrkorna i Uppenbarelseboken. Var är de idag? Herrens tider och vägar kan vi inte veta till 100%. 

Vi har befallningen att be för de som är vid makten, med mera. Det är viktigt.

Min fråga är om det bara ligger i Guds hand vilka som blir frälsta eller om vi har ett ansvar.  

Jag skulle svara "ja" på båda. Guds vilja kommer att ske och samtidigt har vi ett ansvar som individer. Vi troende kommer att svara inför Herren för våra livsgärningar. Det är för vår del inte så att vi kan sitta passiva i båten om vi verkligen är Herrens. Vi är frälsta av Guds nåd genom tron men en tro utan gärningar är död.  Det är en bra måttstock för att veta om vår tro är levande. Vi vet att varje kristen har gärningar som är förberedda för oss att göra: Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-05-07 22:51 #5 av: Internettan

Tack för era inlägg! Intressant - och kanske tråkigt att man möjligen inte kan lita på Enarsons budskap.

Suck.. :)

(Och förlåt att jag inte skrivit tidigare. Har nog blivit snurrig för jag glömde bort att jag skrivit här. Har för mycket i skallen.. )

Anmäl
2018-05-08 09:37 #6 av: Woodland

# 5

Känn ingen oro. SkämtarDet är alltid trevligt när du hinner skriva här. Och jag håller med om att det är tråkigt att Enarson har hamnat där han har. Men oavsett det skall vi fortsätta att be. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-05-09 23:54 #7 av: NiklasTyreso

Bön för Sverige är inte fel!

Sverige är vi människor här, så be både för andra och dig själv i Sverige.

Kristendomen predikar både omvändelse till tro på Jesus och omvändelse från synd, så be även för att jag, du själv och resten av Sverige vänder om till att älska sin nästa som sig själv.

Ibland blir kristna fixerade vid strider om vad som är rätt trosdogmer och glömmer omvändelsen från synd, trots att Guds Lag i gamla testamentet aldrig sade att det var synd med missuppfattningar.

Att leva en dag i taget i personlig bön och i omvändelse, en stund och en dag i taget så att goda personlighetsetsegenskaper kan utvecklas, såsom kärlek, omtanke, glädje, frid, tålamod och ödmjukhet, det är något att be för att jag och andra i Sverige ska få erfara, att fler får leva i omvändelse.

Så be för Sverige och människorna här istället för att strida om trosuppfattningar. Synd enligt Guds lagar i GT är att göra ont, inte att tro fel. Be att vi och flera människor börjar göra mer gott oftare i omvändelse.
Jesus sa till en tjej som räddades från stening "gå och synda inte mer", så Jesus viste att hon (och vi andra människor) kan leva gott i omvändelse från synd och ondska.
Be om hjälp av Gud att leva i omvändelse.

Gud vill ha kontakt med människorna så be, och vet att vi är av kött och blod, så be.

Anmäl
2018-05-10 15:44 #8 av: Woodland

Jag håller med om mycket av det du skrev. Min åsikt är att omvändelsen innebär att vända sig från sin synd till den ende som levde och tillfredställde Gud: Jesus Kristus. Han var den som i 1 Moseboken lovades att han skulle krossa ormens huvud (makt). Trosuppfattningen är av avgörande betydelse enligt både Gamla och Nya testamentet. Gud hör bön som bes i Jesu namn och det innebär en rätt personlig inställning till Jesus för endast han uppfyllde lagens rättfärdighetskrav.
Om man skall kalla sig för en kristen lärare, och i detta fallet en profet som påstår sig ha fått uppenbarelser från Gud måste denne ”profet” och hans påståenden testas mot det som den kristna kyrkan har definierat genom tiderna. Om inte dessa håller sig till denna tro skall de troende bortse från dem. Denna befallningen ger oss profeten Jesaja likväl som Paulus, Petrus och Johannes.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-05-10 15:44 #9 av: Woodland

Jag håller med om mycket av det du skrev. Min åsikt är att omvändelsen innebär att vända sig från sin synd till den ende som levde och tillfredställde Gud: Jesus Kristus. Han var den som i 1 Moseboken lovades att han skulle krossa ormens huvud (makt). Trosuppfattningen är av avgörande betydelse enligt både Gamla och Nya testamentet. Gud hör bön som bes i Jesu namn och det innebär en rätt personlig inställning till Jesus för endast han uppfyllde lagens rättfärdighetskrav.
Om man skall kalla sig för en kristen lärare, och i detta fallet en profet som påstår sig ha fått uppenbarelser från Gud måste denne ”profet” och hans påståenden testas mot det som den kristna kyrkan har definierat genom tiderna. Om inte dessa håller sig till denna tro skall de troende bortse från dem. Denna befallningen ger oss profeten Jesaja likväl som Paulus, Petrus och Johannes.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-05-10 15:44 #10 av: Woodland

Jag håller med om mycket av det du skrev. Min åsikt är att omvändelsen innebär att vända sig från sin synd till den ende som levde och tillfredställde Gud: Jesus Kristus. Han var den som i 1 Moseboken lovades att han skulle krossa ormens huvud (makt). Trosuppfattningen är av avgörande betydelse enligt både Gamla och Nya testamentet. Gud hör bön som bes i Jesu namn och det innebär en rätt personlig inställning till Jesus för endast han uppfyllde lagens rättfärdighetskrav.
Om man skall kalla sig för en kristen lärare, och i detta fallet en profet som påstår sig ha fått uppenbarelser från Gud måste denne ”profet” och hans påståenden testas mot det som den kristna kyrkan har definierat genom tiderna. Om inte dessa håller sig till denna tro skall de troende bortse från dem. Denna befallningen ger oss profeten Jesaja likväl som Paulus, Petrus och Johannes.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-05-11 01:01 #11 av: NiklasTyreso

Bibelns definition av en falsk profet är att den predikar avfall från Gud till andra gudar och avfall från Guds bud. Felaktiga trosuppfattningar ingår inte i Bibelns definition av falsk profet, men en person som predikar att det inte är viktigt att söka leva i omvändelse från synd är falsk profet:

"Om en profet eller drömskådare träder fram hos dig, utlovar ett tecken eller under 2och vill övertala dig att tjäna andra gudar, som du inte känner, och om detta tecken eller under inträffar, 3skall du inte lyssna till vad en sådan profet eller drömskådare säger, ty Herren, er Gud, vill sätta er på prov för att se om ni verkligen älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och med hela er själ. 4Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, honom skall ni lyda, honom skall ni tjäna och hålla er till. " 5 Mos 13:1-4

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.