Jesus

Dog för våra synder?

2017-09-28 17:23 #0 av: Heberniclobochs

Vad menas egentligen att Jesus dog för våra synder? Tog han smällen så att vi kan fortsätta synda? Det var väl så att han "råkade" dö, han begick ju inte självmord med syfte att göra någonting för oss.

Sedan, hur allvarlig var hans död egentligen? Jag menar, han kom ju tillbaka i livet efteråt samt är 1/3 Gud vilket borde göra honom odödlig.

Anmäl
2017-09-28 17:45 #1 av: PeterTM

Det som vara att synda då är väl vardagsmat idag, rätt meningslös död om det nu finns någon som helst riktighet i påståendet. Synder är ju ganska subjektiva och knappast något man har ihjäl varandra över. Jag tror att man menar att han (jesus) tar på sig det vi gör som är fel, men det är fortfarande fånigt att döda någon för det.

Jag tycker att det är lite larvigt att hänfalla till denna floskel idag, alltså den betyder ingetning nu annat än att det är sånt IS sysslar med, ha ihjäl människor för att de inte tycker lika.

Anmäl
2017-09-28 19:11 #2 av: Heberniclobochs

Håller helt med, likt dig är jag inte troende och går således inte med på premisserna som satts upp inom de dogmatiska religionerna (tex synd). Är intresserad av hur de troende ser på saken, om det fortfarande är väsentligt eller, som du säger, inte.

Det att han tar på sig det vi gör som är fel; är det att likställa med att ansvaret för att vi syndar ligger hos honom?

Anmäl
2017-09-28 19:21 #3 av: Woodland

Skrivregel # 1 här - 1. Sajten har en kristen grund och du förväntas respektera detta även om du inte delar tron.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-28 19:34 #4 av: Heberniclobochs

#3 Jag ställer blott frågan hur ni troende ser på saken samt ger min uppfattning, som är grunden till frågeställningen.

Anmäl
2017-09-28 20:49 #5 av: PeterTM

#3 Jag visar inte någon enskild människa disrespekt genom mina ord eller åsikter, däremot vill jag gärna ifrågasätta både religion i sig och syftet med den. För mig är samtliga 3000 gudar påhittade av människor och det ger att jag har svårt att förstå hur någon kan tro det omvända. Att delta i exempelvis en sådan här frågeställning kan ge mig ledtrådar till hur det är möjligt och varför man väljer det som troende.

Anmäl
2017-09-29 09:23 #6 av: Woodland

#0

Vad menas egentligen att Jesus dog för våra synder?

Detta är ett uttryck som gäller för de kristna.  Gud är ande och helig bortom vår uppfattningsförmåga.  Det finns en obegripligt  stor avgrund mellan Gud och människan på grund av Adams uppror. Som den först skapade representerade Adam hela det mänskliga släktet. I och med  Adams val av hans  fria vilja föll alla med honom. Människan står i en obetalbar skuld till Gud för att hon kan inte närma sig Gud därför att hon vill inte. Hennes vilja är ett slaveri till synd.

I Guds ögon finns ingenting hos en människa som i henne själv kan tillfredsställa hans rättmättiga krav.  För att rädda människan krävdes ett fullkomligt liv som kunde betala skulden och blidka Guds rättmättiga vrede över Adams uppror. Och detta livet måste vara lika rent som Gud själv men ändå en människa för att människan gjorde (och fortsätte göra) uppror mot Gud.  

Så när människan inte kunde rädda sig själv tog Gud på sig uppdraget. För att råda bot på detta tog den andra personen i Treenigheten på sig den mänskliga naturen och blev född av en jungfru. Detta kallas inkarnationen och är för oss obegriplig i sin fullhet. Denna andra personen som är fullt ut Gud och människa heter Jesus. Han levde såsom det var meningen Adam skulle leva och frivillig gav sitt liv på korset som ett offer. På honom lades hela världens synd (både av judar och icke-judar) och för första gången i sin eviga existens vände Gud blicken från honom. För första gången blev det ett brott i kommunikationen. Han ropade på korset "Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?"  

Så att alla som vänder sig till honom genom den "andra Adam" hans son Jesus Kristus (titeln Kristus betyder den smorde) kan nalkas Gud igen. Dessutom vann Jesus evigt liv och barnaskap hos Gud för varje syndare som vänder sig till honom. Det är detta som menas med att Gud är kärlek. Det är inte att Gud ser mellan fingrarna på människans uppror utan han betalade priset för återanställa henne till sitt ursprungliga läge.

 Sedan, hur allvarlig var hans död egentligen? 

Varje troende förundras nu över försoningen och kommer att förundras i evigheten. Det fattas mänskliga ord för att svara på tyngden i din fråga. 

Jag menar, han kom ju tillbaka i livet efteråt samt är 1/3 Gud vilket borde göra honom odödlig.

Ja, hans uppståndelse är bevis för att hans liv och död godkändes av Gud. Döden kunde inte hålla honom kvar. Nu är han med Fadern i himlen återställd i sin härlighet och glans, både människa och Gud. Och genom honom kommer alla de troende att leva i evighet. 

Det att han tar på sig det vi gör som är fel; är det att likställa med att ansvaret för att vi syndar ligger hos honom?

Nej, ansvaret för våra synder ligger alltid hos oss och vi skall alla rannsakas vid den yttersta domen. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-29 09:25 #7 av: Woodland

# 5

 För mig är samtliga 3000 gudar påhittade av människor och det ger att jag har svårt att förstå hur någon kan tro det omvända.

Jag håller delvis med dig.  Endast Gud, som har uppenbarat sig i bibeln, är Gud. Alla andra är kraftlösa mänskliga fantasier. Ingen annan kan mäta sig med Gud Fadern, Sonen och den Helige Anden. Jesus Kristus är totalt unik och överlägsen alla människor som någonsin levde, lever eller skall leva.

Att delta i exempelvis en sådan här frågeställning kan ge mig ledtrådar till hur det är möjligt och varför man väljer det som troende.

I själva verket är det Gud som väljer de troende genom att pånyttföda denne. Man kan höra och läsa Guds kall till omvändelse ett helt liv men inte har den minsta håg att hörsamma kallelsen.  Vi kanske inte ens tror att Gud existerar.  Vi vill inte vända oss till Herren och vi kan inte därför att vi vill inte. Vi är i en svår knipa. Så Gud Fadern drar personen till sig själv genom hans son Jesus i den helige Andens makt . Vi upplever det som oemotståndligt. Han ger personen ett nytt sinne och tankesätt. För första gången vill en människa ha med Gud att göra. Och inte bara det utan hon finner sin största glädje i honom. 

Detta är ett under långt mycket större än universums skapelse. Samtidigt är det en "dårskap" för de som står utanför. Detta är sättet som Gud i sin visdom valde att bygga sitt osynliga rike så att ingen människa kan ta på sig äran. Han använder predikningar av sitt ord (bibeln) och på ett övernaturligt sätt ändrar han människan. Oftast är det människor som mig som världen inte upphöjer eller tar notis av men vi är Herrens.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-29 16:40 #8 av: Heberniclobochs

Då kommer ju den stora frågan: vad vill Gud oss? Vad är vi för hen?

Anmäl
2017-09-29 16:52 #9 av: PeterTM

#7 Tack för svar. Jag tror inte att det finns någon gud och jag förstår heller inte varför det ska finnas en.  För mig är det en helt och hållet meningslös institution. När man är ung bryter man sig loss från föräldrarna, den fadern lämnar man och varför jag då skulle lägga mitt liv  en annan faders händer är helt obegripligt, jag behöver bestämma över mitt liv och min tid själv och jag låter ingen annan göra det.

Jag undrar också över begreppet gud fadern, varför inte gud modern? Idag vet man  att kvinnan är grundmodellen och mannen är avvikelsen, vilket rimligen innebär att om gud existerar så borde det vara en kvinna, dessutom en svart kvinna eftersom de första bekräftade människorna var svarta.

Bibeln är en samling berättelser som bygger på hörsägen och den kunskap och insikt man hade för snart 2000 år sedan, jag säger snart eftersom de äldsta nedtecknade berättelserna om Jesus tillkommit först 50 år efter hans död och de senast tillkomna hundratals år efter hans död. Alla vet vad som händer med en berättelse över tid. Därför går det inte för mig att lita på ett enda ord ur bibeln, den blir till en historia i paritet med bröderna Grimms sagor.

Anmäl
2017-09-29 20:37 #10 av: Woodland

#8

Då kommer ju den stora frågan: vad vill Gud oss? Vad är vi för hen?

Honom, Gud är han inte hen.  Aposteln Paulus sade till Grekerna  Areopagen "Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig." 

Jag tror att jag svarade på din andra fråga i # 6 men om du undrar över något ytterligare får du återkomma.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-09-29 21:44 #11 av: Woodland

# 9

Jag förstår din inställning. Som ateist är självständigheten viktig. Som en som tror på en suverän allvetande Gud skulle jag påstå att ingen rår över sina liv tillfullo. Det finns för många osäkerheter här på jorden. 

Jag undrar också över begreppet gud fadern, varför inte gud modern? 

Gud har uppenbarat sig själv som manlig i bibeln som är grunden för den judiska/kristna religion - Fadern. Han har en Son som avlades av den helige Ande (och inte på "mänskligt sätt" såsom mormonerna till exempel tror.) Genom hans Son försonades skapelsen med honom.

Förenande av de kvinnliga och manliga till en androgyn varelse är hedniskt. Detta enhetstänkande börjar komma fram mer och mer i samhället eftersom det bibliska idealet lämnas bakom. 

För att citera Dr. Peter Jones "Vi lever i en post-kristen tidsålder och även en post-sekulär materialismålder. Agendan för de gamla hippierna är allmän accepterad. Före 60-talet levde väst under det som sociologer   kallade den bibliska världsöversiktens "heliga baldakin". Människor var inte nödvändigtvis kristna men deras förutsättningar för vad som menades med att vara en man eller kvinna, det som är sant eller falskt, rätt eller fel definierades av  hundratals år av bibelsk tradition. Men nu är baldakinen borttagen  och det har aldrig hänt förr under 1700 år. Det är därför jag tycker att termen "katastrofal omvandling" är lämplig."

Gud har ingen färg. Människan är skapad som hans avbild och inte tvärt om.  Jesus är en jude till sin mänsklighet men vi vet inte hur han såg ut. 

Det du skrev om bibeln har varit ett ämne här på forumet många gånger förut.  Det finns faktafel i dina påståenden angående manuskriptens tillförlitlighet och om hur bedömningskriterierna fungerar för antikens manuskript. Sök gärna på sajten där vi har diskuterat detta förut. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl