Bibeln

Textändringar i översättningar?

2017-08-06 19:41 #0 av: copse

Flyttat från denna tråd för diskussion om mer specifika verser.

---

#5 av: setfree

#1 jag blir väldigt förvånad över att du kan tycka att bibel 2000 är ok. 
Nej alla översättningar är inte bra.

Rom 11:17 är ett exempel där bibel 2000 menar att vi är inlemmade istället för Israel . Det ska vara tillsammans med.

Rom 1:4 blev insatt som guds son. Det ska vara: med kraft bevisad vara Guds son

Jes 1:18 om era synder är scharlakansröda .. kan de då bli vita som ull?

Ett påstående ändras till en fråga.

Nej jag håller inte med er Woodland och Olgamaria. Bibel 2000 är inte bra.

Jag ville inte starta en ny tråd när frågan har varit uppe tidigare.

---

#6 av: Woodland

# 5

Du är inte Off Topic så det är lugnt. Det är bra att vara vaken över texterna och   ivrig att beskydda dem. Visst kan översättare göra misstag – de är endast människor. Man bör läsa hela stycket och se om tanken går förlorad i en översättning och säkrast är att läsa hela texten istället för att saxa ur ett ord eller en mening. 

Mitt svar i #1 var inte menat som ett heltäckande försvar av någon översättning utan jag postade information som mer generellt täckte TS:s fråga. Jag äger ingen Bibel 2000 men letade upp texten på nätet. Jag postar den här så att de som läser kan hänga med. 

Jag ser ingenting fel i Bibel 2000:s översättning av Romarbrevet 11:17   Det står så här -  Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot,  

Det vill säga, istället för de några. I 2000:s versöversättning utesluts inte Israel. Jag tycker att början på kapitel 11 är helt i linje med de andra översättningarna när den skiljer mellan de troende av Abrahams ätt och de icke troende. 

Romarbrevet 1:1 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, 2 som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, 3 evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt 4 och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.

Jämför med en utav de bästa engelska översättningarna: Paul, a bond-servant of Christ Jesus,  called as an apostle, set apart for the gospel of God, 2 which He promised beforehand through His prophets in the holy Scriptures, 3 concerning His Son, who was born of a  descendant of David according to the flesh, 4 who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord,

Jag ser inte att hela stycket i 2000 strider mot tanken att Jesus blev insatt i maktens position (Faderns högra sida) i enlighet med profetian i Psaltaren 2 efter sin uppståndelse.  Att han kallades Gud son var ett påstående av gudomlighet. Tycker du att 2000 har förlorat tanken med det?

Jesaja 1:18 har översatts förut som ett direkt tilltal: 

Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull?  Om ni villigt lyder mig och så vidare. . . 

Tror du att tanken i verserna går förlorad med  de retoriska frågorna? Herrens villkor för förlåtelse finns i stycket. Dessutom finns samma tilltalsmönster på andra ställen i Gamla testamentet som i Klagoverserna 3 Att man krossar under sina fötter  alla fångar i landet, att man förnekar en man hans rätt inför den Högstes ansikte,  att man handlar orätt mot någon i hans sak, skulle Herren inte se det?  Vem talade och det blev så, utan att Herren hade befallt det?  Kommer inte från den Högstes mun både ont och gott?  Varför klagar en människa här i livet, när hon straffas för sin synd?

Eller i Jesaja 43:13 Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det?

Det är liksom samma språkmönster med ett givet svar. Eller vad tror du?

---

#7 av: setfree

#6 Jag har inte min dator utan skriver lite kortfattat på min ipad.

http://aletheia.se/2010/03/19/sa-forsvann-jesu-gudom-i-flera-bibeloversattningar/

ursäkta att jag är lite kortfattad men jag ska svara lite mer utförligt senare. Att Jesu guddom kan bortförklaras är mycket allvarligt och att treenigheten försvinner är också fel. Låt oss återkomma senare så kan vi gå in mer på detaljer. Min slutsats är klar: bibel 2000 är inte bra.

---

#8 av: Woodland

# 7

 Återkom gärna senare i en ny tråd. 

Länken tar upp saker vi diskuterade förut på sajten (som här - KJV Only)

---

#9 av: Woodland

Jag skrev i #6Jag äger ingen Bibel 2000 men letade upp texten på nätet. Jag jag hade Bibel 2000 förut men gav bort den.

---

#10 av: setfree

#6 Jag ser ingenting fel i Bibel 2000:s översättning av Romarbrevet 11:17   Det står så här -  Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot,  

Det vill säga, istället för de några. I 2000:s versöversättning utesluts inte Israel. Jag tycker att början på kapitel 11 är helt i linje med de andra översättningarna när den skiljer mellan de troende av Abrahams ätt och de icke troende. 

Jag tycker nog att det öppnar för en tolkning att vi som kristna har ersätt Israel. Jag menar att man ska vara så tydlig som det är möjligt. Satans strategi är att skapa förvirring och osäkerhet genom att ifrågasätta sanningar.

Luk 2:33 Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.  Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria:

Luk 2:43 Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det

Vad anser du om att bibel 2000 kallar Josef för Jesus far och föräldrarna?

Jag är övertygad om att de diskuterade detta innan de beslutade sig för dessa uppenbara osanningar.

Ursäkta att jag inte såg att ni redan har diskuterat detta tidigare. Det var innan jag hittade denna sajt. Det kanske inte tillför något nytt att starta en ny tråd om ni redan har skrivit allt ni tycker. Jag tycker att detta är en av de viktigaste frågorna som finns att vara noga med vad Guds ord säger. Jag är förvånad över att så få kristna protesterar utan bara accepterar detta hur som helst.

---

#11 av: OlgaMaria

#10 Det står inte Josef i grundtexten, utan det står hans far och mor. Det är väl inte osant att hålla sig till grundtexten?

Jag kan också tycka att Bibel 2000 inte är klockren överallt, men det är faktiskt ingen översättning som hela tiden är perfekt. Vill man vara säker på att man förstår så får man jämföra olika översättningar samt kolla grundtexten, minst.

När det gäller Rom 11:17 håller jag med om att Bibel2000 har en sämre översättning. Det tycks inte som det står "istället för" i grundtexten utan snarare "bland dem" som Folkbibeln har översatt.

http://biblehub.com/interlinear/romans/11-17.htm

---

#12 av: OlgaMaria

Läste lite angående Luk 2:33 och 43 och bevisen lutar mot att det stod far och mor samt föräldrar från början. Det finns tecken på att man modifierat dessa formuleringar senare för att öka tydligheten i texten. Det gör ju ingen skillnad, för det är ju ändå uppenbart utifrån berättelsen att Josef inte var Jesus biologiska pappa. Jag ser inget problem i att det står far och mor, så som det mest troligen gjorde från början. Adoptivbarn brukar kalla sina adoptivföräldrar för mor och far.

---

#13 av: setfree

#11 Du har rätt OlgaMaria. Om det står så i grundtexten så ska man hålla sig till den. Jag menar inte att man ska tänja på sanningen bara för att det låter bättre.

---

#14 av: OlgaMaria

:-)

---

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-08-06 19:47 #1 av: Woodland

#10

Jag tycker nog att det öppnar för en tolkning att vi som kristna har ersätt Israel.

Varför skulle det vara fel att hålla en position som att kyrkan har ersatt Israel, eftersom den positionen historiskt sett har varit den givna? Vi har diskuterat det här.  

Jag är övertygad om att de diskuterade detta innan de beslutade sig för dessa uppenbara osanningar.

Folkbibeln, SFB15 och SV1917 har orden "far och mor" i texten. Lukas 2:33 

SV1917,  Folkbibeln och SFB15 och  Nya Levande Bibeln  använder "föräldrarna" Lukas 2:43.

Vilken bibelöversättning anser dina källor vara tillförlitlig? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-07 07:35 #2 av: Woodland

forts.

Westcott, liksom många andra teologer på slutet av 1800-talet, hade problem med att erkänna Kristi Gudom.

Efter att har tittat på länken du postade ser jag att det lösa citat om Wescott som är i artikeln lutar starkt åt Waite ( i KJVO-sektens bok) och är inte korrekt. 
Kolla gärna här http://www.westcotthort.com/quotes.html där kan du till och med läsa citaten i sina sammanhang. 

Man måste vara medveten om att hade Hort/Wescotts verk varit så undermåligt genom att till exempel angripa Jesu gudomlighet hade det inte gått kyrkan förbi. Det verkar som artikelförfattaren är ute efter att "sälja" sina egna översättning genom att förkasta andras. Men var så säker på att den bibelöversättning som de kommer ut med blir granskad precis som alla andra som har gått före.

Jag kan inte avgöra det som åläggs Biskop Söderberg men med tanke på källor som Waite skulle jag tar det med en stor nypa salt. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-07 09:41 #3 av: setfree

#1 Varför skulle det vara fel att hålla en position som att kyrkan har ersatt Israel, eftersom den positionen historiskt sett har varit den givna? Vi har diskuterat det här.  

Jag känner till hur de ortodoxa ser på sionismen och staten Israel som du har beskrivit i länken ovan. Men jag tror inte att majoriteten av oss kristna håller med dig angående ersättningsteologin. Inte jag heller. Att skriva att det har varit den historiskt givna ställer jag mig frågande till. Men din fråga angående judarna som folk eller staten Israel är ju lite svårare att särskilja. I så fall får du tillrättavisa väldigt många pastorer och församlingar.

Menar du då att staten Israel har tillkommit utan att det var Guds plan?

#2 Om det står far och mor i grundtexten så ska det inte ändras till Josef och hans mor bara för att det "borde" vara så. Nu borde jag ju kollat upp detta innan jag skrev mitt inlägg men för mig verkar det lite märkligt att det står "fel" i grundtexten. Josef är ju inte Jesus far.

Jag kan inte avgöra det som åläggs Biskop Söderberg men med tanke på källor som Waite skulle jag tar det med en stor nypa salt. 

Vem Söderberg är vet jag inte, de hänvisar till Natan Söderblom. Varför är en källa som Waite tveksam?

Nu är vi ju här eniga om att Jesus är Gud och även den helige Ande och att Gud är far till Jesus så det är mer en fråga för de som står och väger. När det gäller de grundläggande frågorna om vem Jesus är och Guds frälsningsplan så är vi enliga trots allt. Min åsikt är att man ska hålla sig till sanningen utan att lägga in sina egna värderingar.

Man ska ju alltid ta allt med en nypa salt men att bara avfärda kritiken för att de vill tjäna pengar på sin utgåva är lite för lätt. Det finns så många fler exempel på tveksamheter i länken att detta inlägg skulle bli väldigt långt om jag tog upp fler bibelställen så jag valde endast ett par stycken.

Anmäl
2017-08-07 17:57 #4 av: Woodland

I så fall får du tillrättavisa väldigt många pastorer och församlingar.

Inte jag personligen men det finns många församlingar och pastorer som har/hade gjort det. Det verkar här i Sverige som att de flesta håller sig till tolkningen att statenIsrael är fullbordan av profetian om Guds rike.  Samtidigt kan vi inte förneka att historiskt sett bland de kristna Israel som stat är inte en fullbordan av bibliska profetior.  De kristna ansåg/anser att judarna och hedningarna tillsammans är det nya Israel. Det jordiska riket i Israel Gamla Testament var precis som lagen endast en skuggbild av det som Gud skulle fullborda genom Jesus. Vilken position man tar i denna fråga är upp till var och en. Det finns ett mer radikalt synsätt och det har fått fotfäste - att det skall finnas och finns en särställning mellan Judarna och icke-judar inom Kristi kropp.  Detta bekämpade Aposteln Paulus och det har återuppstått i modern tid. 

Menar du då att staten Israel har tillkommit utan att det var Guds plan?

Du känner till mitt synsätt när det gäller Guds plan och det är att ingenting händer som inte ryms inom den.  

Josef:

När det gäller Josef: bör man betänka att hans stamtavla under den helige Andes ledning nedtecknas  i Matteusevangeliet.  Lägg märke till exempel på  sättet de översatte Matteus 1:16 i Bibel 2000 - och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Detta är utmärkt! De behöll den speciella formuleringen som utesluter Josef i den faktiska fysiska anslutningen till Jesus. Det var inte bara det, utan att Josefs släkt skulle utesluta Jesus från något rättmätigt krav på Davids tron ​​på grund av förbannelsen av den grenen av Davids linje.

Det var "my bad" när det gällde förväxlingen av namnen  Söderberg/Söderblom. Jag ber om ursäkt för det.  

Varför är en källa som Waite tveksam?

Helt enkelt för att han har fel i väldigt mycket. James White konfronterade Waite om han kunde bevisa att grundtexterna var korrupta som han påstod och han kunde inte det. Det är tragiskt hur denna rörelse har delat kyrkor och även familjer med en känslomässig hype. Om någon har lust att höra diskussioner på engelska om KJVO kan man sökar på James White och alla de följande med flera:  Gail Riplinger, Peter Ruckman, D.A. Waite, Gipp. Inte alla KJVO är kultiska men de som följer dessa är det.

Man ska ju alltid ta allt med en nypa salt men att bara avfärda kritiken för att de vill tjäna pengar på sin utgåva är lite för lätt.  

Jag vill inte ge fel intryck av de som håller på med Reformationsbibeln. De är säkert hängivna. Men man behöver inte smutskasta de som har översatt Bibeln förut för att ens egen utgåva ska lysa desto mer. Är den överlägsen kommer den att stå på egna ben. Jag tror inte att man kan översätta utan att ens egna värderingar påverkar verket. Det är ett övervägande många gånger. Vi kan se kännetecken på  de olika  personligheterna i alla  böcker som vi har i bibeln.

OM Jesus Gudomlighet hade försvunnit i en bibelöversättning hade den översättningen ratats precis som JV's "New World Translation". Det är viktigt att diskutera dessa saker så ta gärna upp flera ställen. Det är delvis det forumet är till för.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-08 16:01 #5 av: setfree

# 4 Nåväl jag ska villigt erkänna att jag inte har fördjupat mig i grundtexten. Jag får helt enkelt förlita mig på andras kunskap. Det är alltid svårt att bedöma tillförlitligheten hos de som skriver.

Det bästa är nog att ta bibelställe för bibelställe. Låt mig få återkomma med det. Vi är ju trots allt ense om det mesta som vi har synpunkter om. Känslomässiga åsikter väger lätt, vi måste använda logik som jag som ingenjör är van vid. Jag ändrar gärna åsikt med rätt argument.

Att smutskasta någon är fel men om flera av de som har ett inflytande på översättningen förnekar grundläggande sanningar så är det en viktig information.

Det verkar här i Sverige som att de flesta håller sig till tolkningen att staten Israel är fullbordan av profetian om Guds rike.

Guds rike är inte staten Israel. Det är det väl ingen som påstår? Eller är det så?

Guds förbund med Judarna har väl aldrig slutat att gälla? Att vi sedan har blivit inympade tillsammans med Judarna genom Kristus är en annan sak. Nu är jag verkligen ute på hal is med mina argument. Detta har varit en grundsanning som aldrig ens har ifrågasatts i något sammanhang som jag har varit i. Judarna kommer att spela en viktig roll i slutet då det ska uppenbaras för dem vem Jesus verkligen är. Gud har i sin plan sett till att staten Israel har återuppstått och han har beskyddat dem. Utan Guds beskydd hade det inte lyckats.

När det gäller frälsningen genom Kristus spelar det ingen roll om man är Jude eller Grek, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. För de första lärjungarna var det en mycket märklig tanke att Jesus kom även för oss hedningar. Han dog även för oss men det är vi som har inympats av nåd tillsammans med Judarna. De har aldrig tagits bort. Det är mera vi som ska vara tacksamma för att få vara med.

 Eller hur ska vi se på detta?

Nu är det ju så att detta inte är avgörande frågeställningar för hur man blir frälst, det är vi nog överens om. Men hela Guds ord är viktigt och det är bra att fundera över även detta.

Anmäl
2017-08-09 11:00 #6 av: Woodland

# 5

Jag håller med dig om att vi måste förlita oss på andras kunskap och att saker och ting i ämnet kan vara svårbedömda. Samtidigt är det lätt att få en uppfattning av kunskaperna (eller brist på dessa) hos båda sidor när de möts och diskuterar. En sidas kunskaper är i mitt tycke  rätt rejält överlägsen och gedigen när det gäller KJVO diskussionen.  Men som väl är har vi grundtexten i våra biblar i vårt eget språk. Dessa påståenden om en överlägsen bibelöversättning började med Adventisterna. Det verkar som om den som var TS i länken på Alethia också lutar åt tankesättet om en "slutgiltig" översättning fast på svenska. 

När det gäller översättning är det mycket som spelar in. Man kan ta ett ord eller en vers men det måste hålla med tanken i originaltexten. 

Guds förbund med Judarna har väl aldrig slutat att gälla? . . Eller hur ska vi se på detta?

Jag tror du själv gav svaret när du skrev: När det gäller frälsningen genom Kristus spelar det ingen roll om man är Jude eller Grek, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Paulus fortsätter i samma stycke Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 

Under hela tiden efter Kristus har de av judisk härkomst blivit frälsta och sällats sig till riket. Det händer ännu idag. Judarna och resten av mänskligheten kommer att se och förstå när Jesus kommer tillbaka men jag tvivlar på att de kommer att ha en särställning  därför att frälsningen är endast på grund av och genom Jesus verk och beror inte på härkomst eller blodsband som i det gamla förbundet. Och ja,  en växande rörelse har tyvärr uppfattningen att man måste bli "jude" innan man kan bli en riktig kristen. 

Genom tiderna har de av judisk härkomst upplevt  " Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde." Detta bekräftas i Johannesevangeliet

Det nya förbundet är totalt överlägset det gamla. Jesus sade "Men den minste i himmelriket är större än han (Johannes döparen som var under det gamla förbundet)." Den inneboende helige Anden var en häpnadsväckande tanke för judarna på Jesus tid. Vi är alla jude, grek osv under synd och oförtjänta av Guds nåd. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-10 17:52 #7 av: setfree

#6 ....men jag tvivlar på att de kommer att ha en särställning  därför att frälsningen är endast på grund av och genom Jesus verk och beror inte på härkomst eller blodsband som i det gamla förbundet. Och ja,  en växande rörelse har tyvärr uppfattningen att man måste bli "jude" innan man kan bli en riktig kristen. 

Jag har aldrig hört talas om att man måste bli "jude" för att bli en riktig kristen. Det tror jag är ett undantag. Angående frälsningen så är det bara Jesus som ger rättfärdighet och frälsning. Där är vi och Judarna lika. Särställningen gäller väl inte frälsningen? Min personliga åsikt är att Judarna kommer att spela en avgörande roll i slutskedet och att Jesus kommer att uppenbara sig på ett speciellt sätt för Judarna som Josef gjorde mot sina bröder.

Matt 15:24 Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.”  Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.”  Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” –  ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.”  Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Här kan vi se att Jesus vänder sig till Judarna enbart. Alla andra är exkluderade, även vi. Att vi har fått nåden att bli inbjudna är en ynnest. Det är vi som ska vara tacksamma och ödmjuka för att vi får vara med. Inte tvärt om. Jag tycker ibland att det finns ett högmod hos oss bara för att vi har tagit emot Jesus. Judarna har varit bland de svårtaste att evangelisera på grund av alla övergrepp som har gjorts mot Judarna. Martin Luther är ett exempel på Judehat när de inte kunde omvändas. Som tur är har vindarna vänt.

Du har inte svarat hur du ser på Israel som nation. Min uppfattning är att en majoritet av kristenheten anser att det är oerhört viktigt hur vi behandlar Israel. Visst finns undantag, men jag har nog inte träffat några som inte ser på Israel som ett Guds mirakel. Om vi inte behandlar Israel på rätt sätt så kommer det att slå tillbaka mot oss. Jag misstänker att vi inte alls har samma syn på detta och det är helt OK. Jag blir bara lite förvånad.

Anmäl
2017-08-11 08:51 #8 av: Woodland

Vi är överens på de allra flesta punkter.

Jo, det finns rörelser som anser att man måste bli jude innan man egentligen kan räknas som sann troende. Det finns de som firar de judiska högtiderna med mera. De skiljer sig i olika grader. Somliga anser att namnet "Jesus" är inte giltigt i bön och tillbedjan och vill kasta av sig hela den kristna historien som vi känner till den. Det finns en överblick om det här på Wikipedia med länkar.   Det finns alla sorter.  Skämtar

Du har inte svarat hur du ser på Israel som nation.  . . Jag misstänker att vi inte alls har samma syn på detta och det är helt OK. Jag blir bara lite förvånad.

När det gäller min position om nationen Israel  har jag inte riktig bestämt mig. Och det är inte konstigt om jag finner detta svårt när man samtidig har en stor grupp av judarna själva ute i världen som fördömer nationens Israels existens som de anser är våldsam, högmodig och utan Messias ledning.  

På en sida har man ett demokratiskt, framåttänkande samhälle som jag är positivt inställd till. Å andra sidan är det en regering som kristna trossyskon i länderna omkring upplever tar deras mark och behandlar dem illa.  Under sista Gaza kriget var de många som tyckte det var bra att Israel skulle ge ett sådant kraftfullt gensvar. ( Och jag gillar inte Hamas. Tro inte det!) Men de flesta kristna här vet inte ens att de bor trossyskon där. Det var ett mirakel att Baptistkyrkan i Gaza endast fick några fönsterrutor krossade.

Israel idag är inte de som söker Gud. De allra flesta är sekulariserade. Samtidig finns det de judar som lever under föreställningen att de skall återta landet därför att Gud har gett dem det i GT. Det blir Joshuas bok om igen. Det är komplicerat. Det är bara mycket att tänka på.

 Judarna har varit bland de svårtaste att evangelisera på grund av alla övergrepp som har gjorts mot Judarna. 

Övergreppen under historien är ingenting som skall godkännas oavsett om det gäller judar eller hedningar.  Enligt Jesus har de förblindats av Gud. Det sade Jesus själv när han citerade Jesaja 6.  Endast några frälsas enligt Paulus i Romarbrevet 11 tills Herren väcker dem igen. Det var/är Guds beslut. Och det har varit på det viset hela tiden enligt Paulus i Romarbrevet 9. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, . Endast de av sann tro räddades även under tiden dessa folk levde i landet med tempeloffer och lagen.  Med det skrivet är jag helt emot någon sorts nedlåtande syn på de judiska folket.  

Det var många år innan Gud kallade Abraham. Israel fanns inte egentligen innan uttåget ur Egypten. Ja, det är absolut så att när Jesus gick på jorden vände han sig främst till judarna men inte längre. Man måste gå vidare i den hemlighet som uppenbarades av att Gud skulle göra två folk till ett. Hemligheten i Kristus som Paulus skrev om i Kolosserbrevet 1 - Kristus i oss. Det gamla förbundet är förbi.

Den som är högmodig om frälsning fattar ingenting. Inte ens judarna förtjänade deras kallelse. Allt är bara Guds ynnest och enligt hans beslut och vem kan säga till honom "Vad gör du?" 

Luther var när Reformationen kom till ivrig med att omvända judar och ansåg att de kunde bli fria i evangeliet. Han kunde inte förstå att de inte ville ha med Kristus att göra. Han blev bitter. Om du söker på "Luther" här i JiF finner du flera trådar där han har varit ett ämne och där vi har diskuterat det han skrev.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-11 11:20 #9 av: setfree

#8 Intressant diskussion detta. Jag tror att vi kristna är lite vilsna och undervisningen har varit lite bristfällig angående Israel och Judarna.

Israel är sekulariserat och strikt uppdelat i ortodoxa och icke troende. Det finns inre spänningar mellan olika åsikter men jag har hört om att antalet Judar som kommer till tro på Jesus ökar.

Det verkar ändå som att Judar är välsignade och de når framgång överallt. Det är något speciellt med dem. Om det beror på deras kultur eller Guds välsignelse det är inte lätt att veta.

https://www.youtube.com/watch?v=GOJZ5TIlc3M

Famous Jews in Hollywood. Jag pratade med en vän som arbetar och bor i Kina när jag var där på besök för några veckor sedan. Hans släkting som bor i New York och har utbildat sjukgymnaster under många år och han påstår att de Judar som han har utbildat har varit överlägsna på alla punkter. Judarna har helt enkelt framgång överallt. Jag tror att det finns någon form av välsignelse över dem. Det är svårt att bortse från verkligheten.

OK detta var OT men man kan väl avvika lite ibland.

Anmäl
2017-08-13 10:24 #10 av: setfree

#8 När det gäller min position om nationen Israel  har jag inte riktig bestämt mig.

Jag har bestämt mig. Det vi som nation gör mot Israel kommer att slå tillbaka mot oss. Självklart förekommer övergrepp av Israeler mot andra vilket jag inte bortförklarar men jag kommer alltid att försvara Israels rättigheter och välsigna dem. Detta gäller också för den överväldigande majoriteten av de kristna som jag känner. Min tro är att Gud har välsignat Israel och sett till att de finns på kartan idag. Det hade naturligtvis inte skett utan att det har ingått i Guds plan. Det finns mängder med exempel på nationer som agerar mot Israel som har resulterat i kraftfulla bakslag. Jag är bekymrad över Sveriges position angående detta.

Anmäl
2017-08-13 14:02 #11 av: Woodland

# 10

Vi är nu Off Topic med nationen Israel medmera. Vi bör kanske återgå till ämnet text ändringar. Har du hittat något mera om det?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-13 15:24 #12 av: setfree

#11 Jag ber om ursäkt. Jag ska återkomma med fler exempel som vi kan diskutera i detalj. Det är enklare om man tar ett exempel i taget.

Anmäl
2017-08-13 22:21 #13 av: setfree

#11

Bibel 2000                                         KJV

Jes 7:14 

Den unga kvinnan.....                   a vergin.....

Matt 17:21           

Saknas                                              This kind goeth not out but by prayer and fasting            

Matt 18:11

Saknas                                             For the son of man has come to save that which was lost

Mat 23:14

Saknas                                            for a pretence make long prayer.....

Mark 11:26

Saknas                                           but if ye do not forgive...........

Mark 15:28

Saknas                                           and the scripture was fulfilld.....   

Luk 17:36

Saknas                                          Two women shall be grinding........

Apg 8:37

Saknas                                          and philip said, if thou believest....

Vad är detta? Nu har vi lite att diskutera.......(hoppas jag skrev rätt bibelställen)

Anmäl
2017-08-14 08:56 #14 av: OlgaMaria

#13 Om du har youversion bibelappen i telefonen så kan jag rekommendera att kolla NET-översättningen och läsa fotnoten till alla dessa verser. NET är en väldigt proffesionell översättning när det gäller grundtexten och man kan läsa hur de resonerat och vilka bevis som finns för alla specifika verser där det finns tveksamheter.

Varför skulle KJV vara en överlägsen översättning? Den bygger på Textus Receptus som sammanställdes på 1500-talet för att representera grundtexten. Det är väl inte särskilt konstigt om vissa bitar behövt revideras i ljuset av nya bevis?

Här kan du läsa mer om Textus Receptus
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Textus_Receptus

Det går säkert att kolla NET-översättningen samt fotnoter på internet någonstans också men jag brukar kolla i appen då det går väldigt smidigt. Det finns i alla fall bra argument för alla verser du listat här ovan.

Ung kvinna är korrekt översättning av det hebreiska ordet almah. Det ordet har med ålder att göra och kunde även användas för någon som inte var jungfru/oskuld.

Evangelietexterna har tillägg i alla dessa verser men det är tillägg från andra evangelier. Budskapet är alltså inte tillagt, utan bara inlånat från annan evangelietext. Matt 18:11 är t ex inlånat från Luk 19:10:

”For the Son of Man came to seek and to save the lost.”

I Apg 8:37 verkar det vara ett tillägg till texten.

Man kan ju känna sig bekymrad över alla dessa tillägg som gjorts, men det är ändå "härligt" att se att man bara lånat från övrig bibeltext. Apg 8:37 införlivar Rom 10:9 kan man säga, och det är inte heller särskilt fel att skriva virgin i Jes 7:14 pga:

”“ Look! The virgin will conceive and bear a son, and they will call him Emmanuel,” which means “ God with us.””
‭‭Matthew‬ ‭1:23‬ ‭NET‬‬

här används ett grekiskt ord som betyder jungfru/oskuld och det är ju en återkoppling till Jesaja-profetian. Men helt korrekt att översätta till jungfru i Jes 7:14 är det nog inte.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-08-14 09:48 #15 av: Woodland

Ung kvinna är korrekt översättning av det hebreiska ordet almah. Det ordet har med ålder att göra och kunde även användas för någon som inte var jungfru/oskuld.

Helt korrekt och det skulle vara otänkbart för en vanlig ung ogift judisk tjej att inte vara oskuld. Hon hade blivit utstött om inte värre. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-14 18:34 #16 av: Woodland

#13

Textus Receptus är inte den bästa grekiska texten. Erasamus hade lite bråttom att få den publicerad och översatte vissa saker direkt från den latinska Vulgate och inte den grekiska grundtexten och hittade också på ord.

Somliga av de omstridda bibelverserna har vi haft uppe här. Det finns mycket att läsa och länkar att tillgå i KJV Only?   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-14 20:13 #17 av: setfree

#16 Jag erkänner villigt att jag inte har fördjupat mig i vilken översättning som är bäst. Jag lyssnar gärna till era argument.

Hur ska jag tolka detta? Det som saknas i bibel 2000 och även NIV är det verser som inte bör finnas med enligt er?

Jag har läst dessa bibelverser men det tar lite för mycket plats att skriva ut dem här. Min bedömning är att innehållet i dessa verser är viktiga. Men om ni anser att de inte ska finnas med och att andra översättningar är mer rätt, då lyssnar jag gärna.

Jag lyfter bara frågan.

Anmäl
2017-08-15 07:29 #18 av: OlgaMaria

#17 Ja, det är verser som inte ska vara med. Man kan ju tycka att de passar in bra och är viktiga men jag är glad att det finns ett så professionellt och akademiskt arbete med att försöka komma så nära grundtexten som möjligt - DET är viktigt.

Och som jag skrev innan så har man inte "hittat på" budskapet i de verser som tillfogats, utan lånat in från andra evangelier t ex. Man kan förstå detta med tanke på att tillgången till Bibeln var så begränsad och man kanske inte hade alla evangelier. Då kanske man ville fylla ut ett evangelium med något viktigt som fanns i ett annat evangelium. Jag bara spekulerar... Idag, med tanke på att vi har lyxen att ha tillgång till hela Bibeln, så räcker det ju om ett budskap står på en plats och inte flera.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-08-15 07:57 #19 av: Woodland

# 17

Men om ni anser att de inte ska finnas med och att andra översättningar är mer rätt, då lyssnar jag gärna.

Bra att du lyfter frågan. Tummen upp Har du läst KJV Only tråden? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-15 08:38 #20 av: setfree

#18 OK tack för din förklaring. Inget ändras i grunden och vi har samma tro trots allt.

#19 Jag har läst en del. Det är mycket skrivit. Jag ska läsa igen.

Bra att kunna lyfta frågor och läsa era åsikter.

Anmäl
2017-08-20 15:04 #21 av: setfree

#19 Jag har läst och lyssnat. Jag får ändra åsikt. Så är det när man inte sitter inne med hela bilden och lyssnar på andra.

Bra att lära sig något nytt. Som jag skrev tidigare så är vi ju överens om de teologiska frågorna som tas upp i KJV Only-tråden.

Med logiska argument ändrar jag gärna åsikt. Vi är ju alla överens om att Guds ord är oerhört viktigt, det är ju det fundament som vi står på. Glad

Anmäl
2017-08-20 16:00 #22 av: OlgaMaria

”Den som först för sin talan har rätt, tills motparten kommer och prövar saken.”
‭‭Ordspråksboken‬ ‭18:17

”Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras.”
‭‭Andra Korintierbrevet‬ ‭13:1‬

😊

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-08-20 16:44 #23 av: Woodland

# 21

All ära tillhör Gud. Vilken tröst att han inte lämnar oss utan kunskap och att han resonerar med oss.  Gud är Gud och hans ord kommer att bestå för evigt. Vi beskyddar inte ordet.  Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-08-20 22:28 #24 av: NiklasTyreso

Det vanliga är att folk tycker översättningar är dåliga om översättningen inte stämmer med den egna övertygelsen och tron, även om man faktiskt kan tolka och översätta så som översättaren gjort.
Det bästa är alltså att skaffa en översättning som stämmer med den egna tron.

Förutom att en och samma grundtext ofta kan översättas på flera olika sätt för att betona olika nyanser i grundtexten, så finns det dessutom många olika grundtexter. Katoliker har gillat översättningar från vulgata, ortodoxa översätter septuaginta och protestanter och judar översätter den masoretiska texter.
Judar säger att eftersom det inte går att göra en heltäckande felfri översättning bör alla judar lära sig hebreiska för att själva läsa grundtexten, ok för dem men kanske inte för resten av mänskligheten.

Inser man svårigheterna i att översätta inser man att kompetenta duktiga översättare alltid kommer tolka och lyfta fram olika nyanser ur grundtexten. Olikheterna mellan översättningarna kan därför vara berikanda att ta del av. Det är därför klokt att själv jämföra olika översättningar.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.