Bibeln

"Frälsningen kommer från judarna"

2017-04-14 09:37 #0 av: copse

Inlägg flyttade från denna tråd på grund av Off Topic.

---

#33 av: setfree

#32 Vem anser du då ska tolka skriften, om inte den som läser den?

Ska någon annan tolka det jag läser åt mig?

Jag läser själv och bildar mig en egen åsikt. Sedan lyssnar jag på flera olika personer och väger för och emot och försöker dra slutsatser. På samma sätt som man gör inom vetenskapliga kretsar. Jag frågar mina vänner och vi diskuterar fram och tillbaka. Det är inte så att man bara gapar och sväljer det som någon med auktoritet säger. Vi är tänkande männsikor som klarar att dra egna slutsatser. Jag själv lyssnar mycket på olika personer på nätet och läser böcker.

Sedan ska vi underordna oss varandra som Woodland skriver, men det innebär inte att vi slutar att tänka.

En predikan är också en uppmuntran och inspiration att orka vidare. Det innehåller ofta vittnesbörd om egna erfarenheter. Jag har lärt mig väldigt mycket av andra, och det hade jag gått miste om ifall jag bara satt i min ensamhet.

Vad har har du själv för erfarenheter av hur det går till? 

---

#34 av: landsbygdsbo

För min egen del så är det genom otaliga timmars diskuterande med människor från olika kulturer, olika nivåer i olika samhällen.

Det har bla övertygat mig om att den kristna läran bara är ett steg i länken av livsfilosofier. Man finner otaliga likheter i traditioner, moral och rättsuppfattning i de flesta världsreligionerna . Vad som intresserar mig mest just nu är faktiskt judendomen och dess påverkan på Kristendomen och Islam

---

#35 av: setfree

#34 Kul. Kan du inte berätta lite om dina slutsatser angående judendomens påverkan?

Jag tycker också om att diskutera med andra från andra kulturer. En kollega till mig är muslim och vi pratade om skillnaden mellan sunniter och Shiamuslimer igår.

---

#36 av: landsbygdsbo

Slutsatser?

Tja över hälften av den bok som hela kristenheten ser som sin ledstjärna stammar ju direkt från judendomen.

Men jag är långt ifrån färdig, har egentligen bara börjat.

---

#37 av: setfree

# 36 Tja över hälften av den bok som hela kristenheten ser som sin ledstjärna stammar ju direkt från judendomen.

 Ja det vet jag.  Vi har ju mycket gemensamt med Judarna.

Du kanske kan återkomma längre fram?

---

#38 av: landsbygdsbo

#37

Ja en sak som är intressant är ju Kristenhetens tradition att överta tidigare religioners högtider och festplatser.

---

#39 av: setfree

#38 Ja vissa är ju felaktiga. Jag firar jul men är tveksam till det.

Påsk firas väl korrekt? Sedan har vi pingst som också är korrekt.

Kristi himelsfärd också.

Men högtider är väl inte speciellt viktiga förutom då att vila en dag i veckan.

Festplatser? Jag har ingen plats som är speciell. 

---

#40 av: landsbygdsbo

Men vänta nu, firades inte Påsken pga flykten från Egypten?

Alltså firar vi i praktiken detta, senare har ju de Kristna traditionerna lagts på den Judiska högtiden.

---

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-04-14 10:08 #1 av: Woodland

En kommentar till # 36 - Tja över hälften av den bok som hela kristenheten ser som sin ledstjärna stammar ju direkt från judendomen.

Bibeln var skriven av judar, för judar (i första hand), om juden Jesus av Nasaret som uppfyllde alla profetior om Offerlammet, Översteprästen, och Konungen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-15 08:22 #2 av: landsbygdsbo

Och fanns/finns där inte en profetia om att landet Israel ska återuppstå när Messias återkommer?

Sedan, det gäller inte hela vår Bibel, endast det gamla testamentet.

Det nya testamentet skrevs väl av personer av Judisk härkomst (med ngt undantag) men som inte längre följde den Judiska tron utan arbetade för den nya trosinriktningen. Fast historiker är ju lite tveksamma till när,  en vad man anser politisk rörelse blev en trosinriktning...

Anmäl
2017-04-15 08:58 #3 av: Woodland

Nya testamentet skrevs uteslutande av judar. Det fanns inga undantag.

Och ja, det finns förutsägelser om att Israels Messias skulle upprätta ett starkt rike men där fanns också den lidande tjänaren som Israel till största del missade. Texten Jesaja 52-3 här (under bilden av korset) förutsäger Jesu lidande och död i detalj. Detaljer finns i Psaltaren, osv. 

Jag vet inte vilka historiker du menar men jag känner inte till någon som är värd titeln historiker om de anser att Jesus vara en politisk ledare. Han var klar över att judarna skulle hålla sig under Roms makt, motverkade zeloterna bland sina egna lärjungar, och sade klart och tydligt till Pilatus att hans rike inte var av denna världen (hade det varit av denna värld hade Jesu tjänare tagit till vapen för att befria honom). 

Det var inte en politisk rörelse som blev en trossinriktning. Detta motsägs av all historik. I artikeln ROM MOT DE KRISTNA I ANTIKEN finns det förklarat om kristendomens början och hur tron inte var politisk.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-15 11:38 #4 av: landsbygdsbo

#3 Rekomenderar boken "The life and times of Jesus of Nazareth."

Den beskriver i vilken politisk verklighet Jesus verkade och framför allt i vilken politisk verklighet stora delar av nya  Testamentet skrevs, intressant.

Vad det gäller Israel och Messias så finns det väl en del ortodoxa Judar som inte accepterar staten Israel eftersom de anser att Messias inte kommit

Anmäl
2017-04-17 09:16 #5 av: Woodland

# 4

Tack för bokrekommendationen. Att känna till bakgrunden till de olika politiska falangerna, okupationsmakten Rom och dess tillsatta ledare ger alltid en bättre bild.  Nya testamentet refererar till de olika fraktionerna men nämner bara undantagsvis bakgrunden till omständigheterna,några nämns här.   Nya testamentet är berättelsen om Jesus så att det som refereras är kanske lite dunkelt för oss idag. Men det bli ännu klarare när man läser bland annat Flavius Josefus verk.  Som jag påpekade i # 3 var Jesus inte politiskt motiverad och kyrkan hade inte politiska ambitioner.  Läs gärna den uppståndne Jesus direkta svar till lärjungarnas fråga om det jordiska riket här.

Om man söker på  "ortodoxa judar" på JiF kommer det upp flera inlägg och länkar.  Vi har skrivit om dem flera gånger på forumet som här

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-17 09:58 #6 av: landsbygdsbo

Återigen, att ordagrant skriva ner vad en individ sa hundra år innan det skrevs ner är förbundet med stora svårigheter.

Av all det Jesus sa och gjorde behöll varje berättare det han tyckte om, förde detta vidare och lät det han inte tyckte om försvinna. Det är ju så det fungerar med en muntlig berättelse över generationer.

Om, jag säger om, Jesus hade en politisk agenda så var den misslyckad och skulle då naturligtvis inte föras vidare. Med resultat att vi idag inte finner tecken på denna agenda.

Att man sedan väljer att göra ngt religiöst av det hela är egentligen helt enligt de traditionen vi även här i Sverige hade för inte alltför länge sedan då kungen betraktades som smord o utsedd av Gud.

Nu säger jag inte att det var så.

Jag nämner det bara som en rationell förklaring.

I ett politiskt kontext så skulle Jesus ha blivit kung i ett fritt Israel.

Dvs utsedd av Gud. Då detta misslyckades valde hans anhängare att istället för se honom som utsedd, se Honom som vara Guds son , som offrade sig för människorna. Och på detta byggde man nu sin nya lära.

Det utbryter en maktkamp mellan olika falanger inom rörelsen (inte ovanligt i politiska revolutionära rörelser) och en grupp blir dominant och med den makten så formar man den framtida kyrkan så som vi känner de två katolska varianterna

Den Romerska och den Grekisk ortodoxa.

detta är en rimlig förklaring om man bortser från alla religiösa tros betingade "Sanningar"

Lägger man till dessa framträder naturligtvis en helt annan bild.

Anmäl
2017-04-17 13:23 #7 av: Woodland

# 6

Det är bra att du tar upp detta för det är många som lever under olika föreställningar liknande de du nämner i ditt inlägg och har aldrig gjort en "djupdykning" för att se om dessa påståenden stämmer. Och därför får man ofta höra eller läsa att typ "religion är bara till att förtrycka och få   makt över folk." Religion kan användas på det viset och det har gjorts så men inte i sammanhanget av kristendomens källa och vagga. 

Man kan komma med flera "rationella förklaringar" som du skrev men historikerna arbetar inte så. Det finns för mycket belägg för Jesu liv för att de skulle bortse från dem. Din rekommenderade läsning är skriven av en som undervisar i "creative writing". Knappast en historiker. Man bör läsa boken som en roman eftersom författaren Reza Aslan väljer faktumen som passar in i hans förutfattade fantasibild. Vi måste hålla oss kallt medvetna om att böcker om Jesus säljer. Och det har publicerats några tokiga sådana under årens lopp. 

Här är en utav många sidor skrivna (i detta fall av en Jesuitisk präst, Gerald O'Collins, som är teolog och professor i Jesu liv) som bemöter författaren Azlans verk. För att citera O'Collins: Förlaget hävdar att denna bok är ’minutiöst efterforskad’ och produkten av ’rigorös akademisk forskning’. Det är svårt att tro att någon nytestamentlig forskare skulle hålla med; märkbart är att ingen citeras i beröm av boken. 

Nya Testamentets evangelium var inte skrivna 100 år efter händelserna! Det motsägs bland annat av att Jesus förutspådde Jerusalems förstörelse (år 70) i detalj.  Evangelium var skrivna av ögonvittnen och det som hände var välkänt bland de som levde i Palestina vid den tiden. Paulus skrev om händelsekedjan här och de som har fått detta brev är införstådda med att de flesta ögonvittnen till Jesus som uppstånden ännu levde. Vi kan läsa att anförandet till kung Agrippa och Festus i Apostlagärningarna att händelserna var vida kända. 

Ja, i ett politiskt kontext kunde Jesus varit en kung i ett fritt Israel men det hade kostat mycket blod och ändrat hela Guds plan för världen. Romarna betraktade den judiska befolkning med zeloterna som väldigt besvärliga och uppror var alltid runt hörnet. Romarna tryckte ner det så gott det gick och till och med beblandade sig i tillsättningen av judarnas religiösa ledare (det var därför det fanns två "överstepräster" i Jerusalem under Jesu rättegång). 

Att påstår att lärjungarna eller deras efterföljare bröt sig ut i två falanger är verkligen icke-historiskt och ogrundat! Skrev Azlan detta? Hjälp. Om du kollar i min artikelserie ROM MOT DE KRISTNA I ANTIKEN kan man lätt och endast med årtal tillhands se att detta inte stämmer. 

Som en tänkande människa är du värd bättre material att begrunda än som finns i denna bok.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-17 13:41 #8 av: landsbygdsbo

:) X skrev år 100 att Jesus förutspådde Jerusalems förstörelse år 70

Tar du det som bevis för att testamenten inte var skrivna 100 år efter Korsfästelsen?

Och händelserna kring Jesu korsfästelse var säkert inte så väl kända då, som du låter påskina. I alla fall inte händelsekedjan efter han gravsatts.

Hm..

Jag skrev

"det utbryter en maktkamp mellan olika falanger inom rörelsen (inte ovanligt i politiska revolutionära rörelser) och en grupp blir dominant och med den makten så formar man den framtida kyrkan så som vi känner de två katolska varianterna

Den Romerska och den Grekisk ortodoxa."

Läs om och läs rätt den här gången.

Vi har väl redan tidigare behandlat det faktumet att man "städade upp" bland skrifterna och behöll de man ansåg lämpliga. Kan inte tänka mig att människor var annorlunda jämfört med idag. Då fanns det med säkerhet de som inte delade den slutliga utformningen utan bara anpassade sig.

Anmäl
2017-04-17 15:17 #9 av: Woodland

# 8
För att ifrågasätta historikernas slutsats gällande bibeln och det som är runt omkring den måste man ha mer under fötterna än en bok full av mycket tvivelaktiga påståenden.

Återigen kommer du med påståenden och dina egna slutsatser utan att hänvisa till källor. Och därefter skriver du till motparten, i detta fall mig, med en uppfordran att "läs om och läs rätt den här gången" samtidigt som du ignorerar det mesta av svaret du har fått. I tidigare diskussioner har du antytt att motparten varit hycklare och oärliga. Det är dags att föra en diskussion i en civil ton som vuxna människor emellan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-17 15:36 #10 av: landsbygdsbo

#9 Skrifter med från perioden 0 till 50 år efter kristus lyser med sin tillvaro.

Säkerheten, dvs kontrollerbarheten hos de skrifter som sedan dyker upp är relativt låg.

Att läsa Bibeln som en religiös skrift är helt OK.

Men när man börjar använda text som fakta , då får man räkna med att texten skärskådas på ett helt annat sätt

Jag skrev inte att kyrkan delades upp i två huvudgrenar (den katolska och den grekisk ortodoxa) av lärjungarna. Det vore ju en omöjlighet eftersom det skiljer ngr hundra år mellan uppdelningen i det öst o västromerska riket och händelserna i anslutning till korsfästelsen. Därav min kommentar om att läsa rätt.

Situationen i Jerusalem åren runt korsfästelsen var politiskt infekterade.

Nationalistiska strömningar röck i det romerska riket från alla håll.

När då en ny strömning dyker upp där det talas om ett nytt rike och en ny kung så var det enligt romarna klippt och de agerade.

De Judiska prästerskapet insåg att oroligheter och de följande bestraffningarna lätt lätt skulle spilla av sig på dem. Därför var de intresserade av att eliminera problemet Jesus så snabbt som möjligt.  Det hela skedde ändå en tid senare, vilket resulterade i att templet revs och den judiska kultureliten spreds över hela den då kända världen.

Korsfästelsen skulle, enligt både romare o prästerskapet inte skapa den martyr ett lönnmord annars skulle ha skapat.

I ljuset av det som följde ser man ju att Jesu efterföljare lyckades trots det att skapa den ljusfigur o martyr romare o prästerskap ville undvika.

Märk väl, detta är en politisk analys utan religiösa inslag.

Analysen bygger dels på historiska fakta (om rom och det riket) o dels på hur jag uppfattar att politiska maktkamper brukar te sig under liknande omständigheter.

Anmäl
2017-04-17 18:49 #11 av: Woodland

# 10

Skrifter med från perioden 0 till 50 år efter kristus lyser med sin tillvaro.

Vi har diskuterat detta förut.

Men när man börjar använda text som fakta , då får man räkna med att texten skärskådas på ett helt annat sätt

Ja, absolut.  Inget text i mänsklighetens historia har skärskådats så som bibeln har. 

Jag skrev inte att kyrkan delades upp i två huvudgrenar (den katolska och den grekisk ortodoxa) av lärjungarna. 

Du har rätt. Jag läste fel på den meningen och ber om ursäkt för det. Resten av analysen från en politisk vinkel håller jag med dig om.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-17 19:36 #12 av: landsbygdsbo

#11 och det står då tämligen klart att Bibeln inte är en fakta skrift utan en religiös skrift.

Eftersom det inte hjälper att läsa  samma text femtioelva gånger och sedan hävda att just den texten är fakta.

De flesta historiker är nog tämligen ense om att det handlar om avskrifter från hörsägen.

Att det hela ställer sig i en annan dager när man lägger in den religiösa aspekten.

Då handlar det ju betydligt mer om villkorslös tro istället för kritisk granskning.

Anmäl
2017-04-18 08:03 #13 av: setfree

#6 Om, jag säger om, Jesus hade en politisk agenda så var den misslyckad och skulle då naturligtvis inte föras vidare. Med resultat att vi idag inte finner tecken på denna agenda.

Om inte om hade funnits hade kärringen bitit ihjäl vargen. Det finns tusen olika tolkingar av vad Jesus "egentligen" menade och det finns ingen hejd på spekulationer och tolkningar.

Människorna ville ha en politisk ledare som skulle befria dem från Rom och de förstod inte behovet av försoning till Gud. Det är begripligt att vi tänker här och nu men Gud tänker lite längre än så.

Att sedan kyroledare har haft politiska ambitioner är en ennan sak, men inte Jesus.

Vi har inte fått ett politiskt budskap, utan ett andligt till befrielse och till gemenskap med Gud.

I ljuset av det som följde ser man ju att Jesu efterföljare lyckades trots det att skapa den ljusfigur o martyr romare o prästerskap ville undvika.

Det var inte lärjungarna som lyckades, det var Guds plan. Lärjungarna gav upp och gick tillbaka till fisket. Det var inte förrän de till slut förstod att Jesus hade uppstått som poletten ramlade ner. Utan uppståndelsen ingen kristen tro.

Varför dö som martyr vilket de flesta av lärjungarna gjorde för en tro på en misslyckad politisk ledare? Men att dö för messias det är en annan femma. Om man tror på evigt liv, spelar döden mindre roll. Vårt mål är högre än några år här och nu.

Varför krångla till det med spekulationer. Är det inte enklare att läsa som det står? Men det viktigaste är för oss att vi har upptäckt att Jesus har makt även idag. Han förvandlar liv och hör bön.

Anmäl
2017-04-18 09:42 #14 av: landsbygdsbo

#13

"

Att det hela ställer sig i en annan dager när man lägger in den religiösa aspekten.

Då handlar det ju betydligt mer om villkorslös tro istället för kritisk granskning."

Skrev jag, och det illustrerar du ju tydligt med ditt svar.

Att se på ett skeende utan färgade glas, utan förutfattade åsikter. Oberoende om de är religiösa etniska eller vad de vara månde är grundförutsättningen för att sakligt kunna diskutera en händelse med andra människor oavsett vilken tro eller etnicitet de har. Naturligtvis är jag medveten om de religiösa aspekterna. Men varför bara stanna vid dessa. Människan söker rationella förklaringar. Med dessa och de religiösa tro;s inslagen har vi ju en möjlighet att bilda oss en egen uppfattning. Göra det frivilliga val det ändå handlar om, eller hur?

Du skriver "Varför krångla till det med spekulationer. Är det inte enklare att läsa som det står?" Ja det gör vi när vi läser Bibeln som en religiös skrift.

Men så fort man börjar hävda att det handlar om fakta så lyfter man in Boken i en annan dimension. Och får finna sig i de värderingar och synsätt som finns där.

Jag talade klart och tydligt om, att min analys inte var religiös utan att jag såg på det hela på samma vis som ex ser på händelserna kring andra världskriget. Det är klart att man kan hävda att det var Guds mening att 6 miljoner Judar mördades, eftersom det öppnade för skapandet av den nya Staten Israel. Men jag föredrar att se på de sociala, politiska  o ekonomiska orsakerna istället.

Men jag har en fråga, var i gamla testamentet står det beskrivet hur och varför Kristus skulle dö på Korset?

Anmäl
2017-04-18 10:03 #15 av: setfree

#14 Jag är helt öppen för att ha en annan synvinkel. Det kan man absolut ha. Du har faktiskt rätt i att man kan spekulera lite. Det är jag med på.

Det är bara det att vissa om tolkningar är lite väl skuvade.

Det var inte Guds mening att Judarna sulle dö. Det ingår i satans plan.

Bibeln är väl inte en politisk bok?  Jesus sa inget om ockupationsmakten Rom. Jesus talar om andliga aspekter, men vi tänker på praktiska saker.

80-90 år här spelar mindre roll än evigheten. Det är klart att jag inte alltid klarar att hålla humöret uppe även om jag har ett evighetsperspektiv men det är så Gud ser det.

Jesus kom inte för att vi skulle få ett bättre samhälle väl?

Jag påstår inte att sociala aspekter är oviktiga, vi ska agera på ett sätt så att vi medverkar till ett gott samhälle. Betala skatt och hjälpa andra. Men det är inte det viktigaste i livet.  Hur ser du på evighetsperspektivet?

Anmäl
2017-04-18 10:44 #16 av: Woodland

# 12

och det står då tämligen klart att Bibeln inte är en fakta skrift utan en religiös skrift.

Bibeln är en religiös skriftsamling av 66 böcker i olika klassificeringar: historia, allegori, visdomslitteratur och så vidare.  Eftersom vi  i synnerhet har diskuterat detta med Nya testamentet förut tycker jag det är onödigt att gå över allt igen. Anser du att bibeln inte är faktabaserad blir den därmed otillförlitlig. 

Och om jag begränsar ett sådant resonemang till endast det som Jesus själv sade eller som är tillskrivet honom och står i skriften innebär denna position att Jesus Kristus ord är högst tvivelaktiga och därmed i slutändan lögn.  Detta med Jesus Kristus och hans anspråk är knivigt. 

Och om ens position är att hans ord är otillförlitliga (lögn) och endast en religös filosofi då faller allt.  Då kommer man fram till det som flera ateister här på forumet har hävdat att kristendomen förlorar allt anspråk på exklusivitet och blir byggt på ett påhittat koncept precis som alla av världens religioner. 

Och det går inte heller att föda fram ett koncept som flera inom ockulta filosofier vill hävda att Gud/gud är någon sorts formlös kärleks-mojo som finns bland människor, för kristendoms Gud är högst personlig: vi har en mänsklig Frälsare i himlen som samtidigt är Gud. 

För en människa som erkänt sig tillhöra ett samfund (kyrka) föder det en fråga: Vilket läger sållar du dig till? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-18 12:02 #17 av: landsbygdsbo

#12

Vad du egentligen säger är ju att du har rätt och alla som inte delar din uppfattning har fallit för en lögn.

Ta då en liknelse.

Be 100 personer att beskriva en abstrakt målning.

Hur många beskriver bilden på samma sätt?

Och de som inte beskriver bilden exakt lika, är de då alla lögnare?

För min del är jag intresserad av att höra hur andra ser på bilden.

Varje ny beskrivning ger mig nya impulser till hur jag ska tolka målningen.

Att bara hänge mig åt min egen initiala tolkning är för mig alldeles för enkelspårigt.

Anmäl
2017-04-18 13:50 #18 av: landsbygdsbo

#17 naturligtvis svar på #16

Anmäl
2017-04-18 14:22 #19 av: Woodland

Men Bibeln är inte abstrakt till den grad att man kan komma med tolkningar helt bortkopplade från sammanhanget. Lukas nämner till exempel i sitt evangelium och Apostlagärningarna personer, platser och tider som är verifierbara.

Sedan kan man gå till vem som helst för att få deras tolkning av ett konstverk men bäst förklaring får man av konstnären själv. Det är inte fel att ta in nya synvinklar men om de som förmedlar dem vet ännu mindre än du själv eller om det går att "se igenom" en akademikers partiskhet i deras granskning är de överflödiga. Det blir så att efter så många år har jag hört det mesta och kan sålla nu.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-18 14:51 #20 av: landsbygdsbo

Då konstnären själv inte har skrivit ner vad som hände, utan en rad tolkare som en eller många generationer efter händelserna. så handlar det ju om tolkningar. Vi ser ju skillnaden bara mellan de olika evangelierna, när de beskriver samma händelse.

Sedan ska vi 2000 år senare läsa samma skrifter och resultat, ja det ser vi..hur många olika trossamfund och inriktningar finns det?

Alla utom en förtjänar då epitetet lögnare om det bara finns en sanning..eller?

Anmäl
2017-04-18 17:56 #21 av: Woodland

 Det finns många i den akademiska världen, troende som icke-troende,  som behandlar skriften som bland annat historisk och arbetar därefter. 

När det gäller olikheter i evangelierna har vi skrivit om det förut i inlägg och artiklar som till exempel här och här

Alla de kristna samfunden/kyrkorna anser i grunden att bibeln är Guds ord och Gudomligt återgiven och bevarade. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-18 21:03 #22 av: landsbygdsbo

#21

Jo att alla de kristna samfunden i stort sett tror på samma saker hindrade dem inte att mörda varandra i trons namn...

Och alla talar om en sanning så då är det ju inte förvånande att de slår ihjäl "lögnare " då. 30 åriga kriget, konflikten i Nord-Irland, Händelserna i Frankrike etc etc.

Jag har inte sagt att bibeln inte är historisk. Jag sade att det finns två sätt att läsa den, dels som religiös skrift, så som du gör (och då bortfaller faktakravet) del som en källa av gamla skrifter som kan, säger kan användas i historisk forskning.

Och för den som ser på perioden utan en religiös aspekt, vilket jag påpekade att jag gjorde i inlägg 6 att jag såg på det hela som en politisk situation, vilken som helst och gjorde en analys utifrån det.

Anmäl
2017-04-19 09:34 #23 av: Woodland

Jo att alla de kristna samfunden i stort sett tror på samma saker hindrade dem inte att mörda varandra i trons namn...

Vi diskuterade inte konflikter utan den bekännande kristna gemenskapens syn på bibel. Historiska krig av politiska orsaker under religös banér är ett annat ämne. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-19 11:30 #24 av: landsbygdsbo

Det skulle du ha sagt efter inlägg #6.

Men istället hängav du dig åt diskussionen ända fram tills det blev uppenbart för dig att jag, liksom de flesta objektiva skiljer på hur man läser Bibeln i olika syften. Det ena är den religiösa, man tror alltså att allt är beskrivet så som det faktiskt hände. och det andra är att man ser Bibeln som en av flera källor med osäkra uppgifter som tillsammans kan ge en bild av vad man tror är logiskt.

Det ena utesluter inte det andra, men att med argument från det ena ge sig in i en diskussion om det andra håller inte.

Speciellt de anglosaxiskt influerade samfunden ( mer kända som frireligiösa) är trots detta pigga på att göra detta.

Jag ställer mig bakom trosbekännelsen. Men att händelseförloppet var exakt så som de olika versionerna i Bibeln beskriver ställer jag mig tvivlande till. Dels för att berättelserna skiljer sig (vilket är förståeligt, eftersom det är människor som återger vad de anser ha hänt) och dels för att berättelserna fästes på pränt långt efter det att ögonvittnena gott bort.

Min övertygelse är att ngt stort hände, att ett antal människor var ögonvittnen till detta och var o en av dem hade sin berättelse, sin beskrivning.

Det är ungefär som om du skulle låta 12 pastorer skriva en predikan med samma stycke ur samma Evangelium som grund. Ingen Predikan skulle vara den andra lik, men ändå innehålla ungefär samma grund.

Anmäl
2017-04-19 12:13 #25 av: setfree

# 24 Du står bakom trosbekännelsen skriver du. Något stort hände.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Du tror alltså på att detta är sant? Eller menar du något annat? Jag har lite svårt att förstå vad du står för.

Vad är det då som du inte tror på?

Anmäl
2017-04-19 12:46 #26 av: landsbygdsbo

#25 i tro ställer jag mig bakom, men när man skärskådar det hela som fakta måste man se på det hela med andra ögon.

"Evangelierna är skrivna med ett teologiskt syfte. De är måna om att peka på Jesus som den väntade Messias, att han var uppfyllelsen av Gamla testamentets profetior. Jesaja hade på 700-talet f Kr profeterat: ”Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel El, ›Gud med oss›” (7:14)."

Sedan kommer en dissonans

" I Palestina uppkallades en person antingen efter faderns namn, till exempel Simon, Jonas son, eller efter födelseplatsen. Jesus kallades konsekvent ”Jesus från Nasaret”, vilket skulle tyda på att han föddes där." Alltså inte i Betlehem.

Men varför då Betlehem?

jo. "Messias skulle födas i Betlehem. Jesajas samtida, profeten Mika, hade profeterat: ”Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna” (5:2)."

Så logiskt sett skulle vi idag tala om Jesus från Betlehem........men det gör vi inte. Vad är orsaken till det

Kan det vara så att berättelserna är tillrättalagda för att passa ett syfte oberoende av vad som hänt?

Tagits ifrån http://popularhistoria.se/artiklar/jungfru-maria-har-alltid-vackt-debatt/

Anmäl
2017-04-19 13:02 #27 av: setfree

#26 Det går inte att bevisa att de som skrev ner det var sanningsenliga. Hur skulle det gå till?

Om du vill kan du ifrågasätta allt som är nedskrivit. Allt du inte själv har sett med egna ögon.

Man kan prova genom att be om en personlig relation med Jesus själv.

Du kan väl fråga honom direkt? Är du den som bibeln påstår eller är det en feltolkning?

Om han är Guds son hör han din bön, annars inte. Glad

Det är alltid bätte att gå direkt till källan än att få andrahandsinfo.

Du är väl insatt i GT ser jag, imponerande. Jag hade själv fått leta ett tag.

Anmäl
2017-04-19 13:03 #28 av: OlgaMaria

#26 Det där är väl väldigt svag grund för att påstå att berättelsen är tillrättalagd? Man kan tänka att det var standard att folk föddes i sin hemort, i hemmet, och att man därför lika gärna kunde säga att personen var därifrån utifrån att den var född där som utifrån att den var uppvuxen där. Jag tror inte vi har tillräckligt mycket att utgå ifrån för att bevisa att folk som föddes någonstans men växte upp någon annanstans blev omnämnda utifrån vart de föddes. Och varför omnämna någons födelseort ifall den inte hade någon större betydelse för personens uppväxt? Alla kunde väl inte hålla koll på vart alla blivit födda, däremot lär man veta vart de blivit uppväxta. 

Argumentet bygger liksom troligen på att personer som BÅDE var födda och uppvuxna på en plats omnämndes efter denna plats. Jesus hade ju ingen koppling till Betlehem utöver att han råkade födas där när de var där som hastigast. Verkar ju helt normalt att han kallades Jesus från Nasaret eftersom det var där han växte upp och hade hela sin familj. Det blir också förvirrande om han hade kallats Jesus från Betlehem men hans bror hade kallats Jakob från Nasaret - det hade låtit som om de var från olika familjer.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-19 13:10 #29 av: landsbygdsbo

För att fortsätta "Matteus börjar med att räkna upp Jesu släkttavla. Detta var viktigt för att visa att Jesus var av hjältekungen Davids släkt. Messias skulle enligt judisk tro vara av Davids hus. Intressant nog är det Josefs släkt, inte Marias, som Matteus räknar upp."

Egentligen skulle ju Josefs släkttavla vara helt ointressant..han har ju ingenting med saken att göra....

Marias däremot skulle ju vara betydligt intressantare eftersom hon utan tvivel är mor till Jesus.

Anmäl
2017-04-19 13:35 #30 av: OlgaMaria

#29 Det är två helt olika släkttavlor som räknas upp i Matteus och i Lukas. Många menar på att det är Josefs släkttavla i Matteus och Marias i Lukas, och att de alltså båda var av Davids släkt.

"Luke 3:23 says, “And when He began His ministry, Jesus Himself was about thirty years of age, being supposedly the son of Joseph, the son of Eli.” Many believe that Luke is saying that Jesus was the grandson of Eli or Heli through Mary. Eli was Mary’s father and Jesus’ grandfather. By contrast, Joseph was son of Jacob according to Matthew. 

There is another argument that comes from the theme, purpose, and audience of the two gospels. Matthew was written to the Jews to prove that Jesus was in the legal line of David by adoption through Joseph. However, this was not Luke’s purpose. Luke was writing to show and emphasize the humanity of Christ. He was writing to Gentiles or Greeks to show Jesus’ involvement with the needs of men. In keeping with this focus, we might naturally expect Luke, the doctor, to present the genealogy of Jesus through Mary, the source of his true humanity."

https://bible.org/question/mary’s-lineage-one-gospels

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-19 13:47 #31 av: landsbygdsbo

3Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli, 24som var son av Mattat, som var son av Levi, som var son av Melki, som var son av Jannai, som var son av Josef, 25som var son av Mattatias, som var son av Amos, som var son av Naum, som var son av Esli, som var son av Naggai, 26som var son av Maat, som var son av Mattatias, som var son av Semein, som var son av Josek, som var son av Joda, 27som var son av Joanan, som var son av Resa, som var son av Sorobabel, som var son av Salatiel, som var son av Neri, 28som var son av Melki, som var son av Addi, som var son av Kosam, som var son av Elmadam, som var son av Er, 29som var son av Jesus, som var son av Elieser, som var son av Jorim, som var son av Mattat, som var son av Levi, 30som var son av Simeon, som var son av Judas, som var son av Josef, som var son av Jonam, som var son av Eljakim, 31som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David, 32som var son av Jessai, som var son av Jobed, som var son av Boos, som var son av Sala, som var son av Naasson, 33som var son av Aminadab, som var son av Admin, som var son av Arni, som var son av Esrom, som var son av Fares, som var son av Judas, 34som var son av Jakob, som var son av Isak, som var son av Abraham, som var son av Tara, som var son av Nakor,


Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder; 3Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram; 4Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon; 5Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai; 6Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru; 7Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf; 8Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias; 9Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias; 10Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias; 11Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

12Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel; 13Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor; 14Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud; 15Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob; 16Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

hur många varianter finns det?

Anmäl
2017-04-19 14:00 #32 av: OlgaMaria

#31 Det är dessa två varianter som finns. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-19 14:50 #33 av: landsbygdsbo

Och var får man varianten med Maria ifrån?

Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli, eller Mattan födde Jakob; 16Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

Anmäl
2017-04-19 18:19 #34 av: OlgaMaria

#33 Det är en möjlig tolkning. Skulle båda vara Josefs släkttavlor är det ju anmärkningsvärt att de skiljer sig åt så mycket - även på vem som var Josefs far, vilket väl inte borde varit så svårt att reda ut.

I grundtexten står det inte "som var" son av Eli utan bara son av Eli osv i resten. Och om Josef står det inte att Jesus var hans son utan bara att man menade att han var hans son. Kanske Lukas sedan går vidare och menar att Jesus verkligen var son till Eli osv, alltså barnbarn till Eli, barnbarnsbarn till Mattat osv.

Lukas är också den ende evangelisten som beskriver Marias perspektiv i detalj - något som talar för att han intervjuade henne eller efterforskade hennes erfarenheter. Matteus däremot beskriver allting ur Josefs perspektiv.

Dessutom lyfter Lukas också i övrigt fram kvinnors perspektiv mycket mer än Matteus. Finns alltså flera anledningar att tro att det är Marias blodslinje Lukas återger.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-19 19:43 #35 av: landsbygdsbo

Jag tror nog mer att anledningen är muntlig dataöverföring, över generationer. Att allt ska vara korrekt då är i det närmaste en omöjlighet.

Berättelserna/evangelierna skrevs i ett religiöst syfte, inte som en korrekt återgivning av en händelsekedja. Och de skrevs av några okända som i namn av apostlarna tecknade ner dem. Och eftersom de somt tecknade ner skrifterna var människor som i ett visst syfte skrev så.....

Därför är de enligt min mening bra religiös litteratur med religiösa budskap och intressanta inlägg som historiska dokument.

Anmäl
2017-04-19 20:13 #36 av: OlgaMaria

Fast om misstagen berott på den muntliga traditionen så vore det väl kanske rimligare att felen rättats till och att man justerat de båda listorna mot varandra.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-19 21:25 #37 av: landsbygdsbo

#36  visst om man vet vilka som är korrekta..och så får du fler falanger med var sin sanning.....

Anmäl
2017-04-20 07:42 #38 av: OlgaMaria

Nu var det ju inte så att det fanns någon kontrovers kring vilka som höll med Lukas och vilka som höll med Matteus. De räknades tidigt båda två till bibelkanon.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-20 08:57 #39 av: landsbygdsbo

#38

Att två berättelser skiljer sig i Bibeln är en sak. Men om  du går in och ändrar, så blir den ena ju facit dvs sanningen och det andra fel dvs lögn. Där har du en rätt saftig grogrund för bråk. Genom att acceptera att det är nedtecknat efter hörsägen och skiljer sig lite så undviker vi detta.

Anmäl
2017-04-20 11:41 #40 av: Woodland

# 24

Av någon orsak missade jag ditt svar. Det finns konkreta konsekvenser av din position eller dina positioner .

uppenbart för dig att jag, liksom de flesta objektiva skiljer på hur man läser Bibeln i olika syften.

Och hur kan jag tacka dig tillräckligt för detta? Hade det inte varit för dig hade varken jag eller någon av oss andra ens drömt om att man kan läsa bibeln i "olika syften".  Du skrev  att du ansluter dig till de objektiva i din bibeläsning. Good luck. Ingen är objektiv.  Dina syften kommer fram mer och mer. 

Jag ställer mig bakom trosbekännelsen. 

Min fråga är VARFÖR?   Du ägnar inlägg efter inlägg till att försöka underminera bibeln som vederhäftig under ett sken av att du är troende. Det måste vara fler än jag som ser detta.?!? Varför bryr du dig?

Min övertygelse är att ngt stort hände. ..

So what?  Vad spelar det för roll för du förnekar det mesta och viftar bort det som "hörsägen"? Du motsäger dig själv när du skrev till setfree: i tro ställer jag mig bakom (Niceansk) Tro, men när man skärskådar det hela som fakta måste man se på det hela med andra ögon. Man kan inte dra någon annan slutsats än att du egentligen inte tror på kristendomen som den exklusiva religionen .

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-20 12:06 #41 av: landsbygdsbo

#40

Så nu är det slut på citat fram och citat tillbaka för att bevisa?

Anmäl
2017-04-20 13:03 #42 av: Woodland

Snarare slut på mitt tålamod

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-20 14:41 #43 av: landsbygdsbo

#42  Skönt att felet inte ligger hos mig då, utan din bristande förmåga med andra åsikter än dina egna Skämtar

Anmäl
2017-04-20 15:12 #44 av: Woodland

Om det resonemanget får dig att må bättre så kan vi köra med det! 😁

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-20 15:24 #45 av: landsbygdsbo

#44 men det är klart att jag blir lättad över att din frustration inte beror på mig, för  då hade jag ju blivit ledsen. Cool

Anmäl
2017-04-23 13:37 #46 av: setfree

Landsbygdsbo kan du beskriva var du står när det gäller din kristna tro?

Du skriver att du står för trosbekännelsen och har det påverkat dig? Om någon frågar dig om du är frälst, vad säger du då? Trosbekännelsen är ganska stark som jag ser det. Det är inga tomma ord.

Vad är det du inte tror på?

Som jag ser det är det skillnad mellan att på anstånd tro att Jesus är Guds son som har dött för våra synder utan att själv bekänna sina synder och att aktivt bli frälst  bli förvandlad av den helige ande. (hoppas jag var tillräckligt tydlig här och att du förstår vad jag menar)

Anmäl
2017-04-23 16:43 #47 av: landsbygdsbo

#46

Naturligtvis är det gradskillnader på hur människor lever ut sin tro. Allt från begravning/giftermåls/dop besök i kyrkan till att fundamentalistiskt följa de regler som man anser sig läsa ut ur Bibeln. Jag hamnar nog någonstans mitt emellan.

Jag värderar respekt, fri vilja och egna val högre, betydligt högre än fundamentalisterna och ägnar mig åt religion betydligt mer än medelsvensson.

Jag ser Bibeln som en historiskt skrift som inte är skriven för vår tid och vårt sätt att leva.

Mer som en "kokbok" att hämta inspiration ifrån.

Vi gör saker idag som ingen för några hundra år sedan förstått utan kallat det under eller häxkonster.

Och så gör nog de flesta, även de med en betydligt djupare tro. Eftersom de, liksom jag lever i dagens samhälle.

Du frågar vad jag inte tror på, Jag ställer mig tvivlande till saker som kom till långt efter Jesus avrättning.

Du ser en klar skillnad i symbolspråk från åren före 300 efter Kristus och före.

Vilket hade ett visst samband med att kristendomen blev en statsbärande religion då den romerske kejsaren blev kristen.

Är då det vi tror på idag en utveckling, en utveckling bland människor eller är det det ursprungliga?

Anmäl
2017-04-23 19:17 #48 av: setfree

Det jag inte förstår är varför du skriver att du står bakom trosbekännelsen.

Jag är fundamentaliast om du med det menar en strikt bibeltro. Vilka regler menar du att vi ska följa? Jag står för både respekt och fri vilja. Men visst det betyder att jag står tillbaka och ska låta Kristus växa. Jag ska också underordna mig Guds vilja framför min egen. Skulle det vara ett problem för dig att låta Guds vilja råda?

Du svarar inte på min fråga om vad du inte tror på. Om du står bakom trosbekännelsen som är stark och mycket tydlig, vad menar du då att du tvivlar på. Jag som person har lite problem med otydlighet och det är lite förvirrande när man är svepande och inte kan redovisa vad man står.

Jag är inte tillräckligt insatt för att förstå vad som har tillkommit efter Jesu avrättning och vad som har ändrats 300 efter Kristus.

Du ger inte intryck av att ha problem med att formulera dig och backar inte för att ta en diskussion är och då vågar jag vara lite utmanande mot dig.

Du får gärna ställa samma fråga till mig och jag ska svara.

Anmäl
2017-04-23 19:59 #49 av: landsbygdsbo

#48 ställer du dig bakom alla de regler so skriften tillhandahåller.

Anser du att vi ska stena dem som "hoppar över skacklarna" och prasslar vänster?

Jag tor inte att man ska göra det, heller inte att döda män som föredrar män.

Jag anser heller inte att kvinnan inte ska vara aktiv ex som pastor eller präst.

Alltså delar av Bibeln är skrivna för en dåtid med dåtidens värderingar. Nu lever vi i en nutid med nutidens värderingar.

Anmäl
2017-04-23 20:35 #50 av: OlgaMaria

Det där med att döda och stena - ska man behöva undra över sådant efter Jesus sa "den utan synd ska kasta första stenen"?

Och angående kvinnans roll i församling läs t ex denna tolkning. Det starkaste beviset för att denna tolkning är trovärdig är ju att Paulus vänder sig till män (bevisat genom grammatiken) när han frågar om Guds ord endast kommit till dem? Om man provar att läsa denna text i Bibeln som ett citat, och sedan svarar med Paulus respons, så flyter texten på oerhört bra.

"1 Corinthians 14:34-35 is a Quote
While many of the theologians mentioned thus far have tried to determine the meaning of 14:34-35 by exploring the broader sociological context of the first-century Corinthian church, other theologians have explored the textual evidence of 14:34-35 in trying to determine how to interpret and apply these verses.
First Corinthians was written in response to a verbal report from Chloe’s people (1 Cor. 1:11), and in response to a letter Paul had received from the Corinthians asking his advice (1 Cor. 7:1).[17] At times it is clear in his letter that Paul is quoting from the Corinthian’s letter as he deals with its contents.  Some of these quotes include, “‘it is not good for a man to touch a woman” (1 Cor. 7:1); “we all possess knowledge” (1 Cor 8:1); “there is no resurrection” and “Christ has not been raised” (1 Cor 15:12,14). Some scholars believe that 1 Corinthians 14:34-35 may also be a quote. This would account for the way it does not seem to fit with what Paul is saying in the surrounding verses.
It is clear from 1 Corinthians 1:10ff that there were competing factions in the Corinthian church (cf 1 Cor. 11:18-19). It is possible that one of these factions was trying to silence the women in church meetings. This would have been a real concern for Chloe! Perhaps Paul quotes the faction’s injunction for silence from women in 14:34-35, and then he reprimands the faction (which includes men) with, “Or did the word of God originate with you? Or are you the only ones [masculine gender] it has reached?” (1 Cor 14:36, NRSV, my italics and square brackets). The masculine gender in verse 36 does not follow logically after 14:34-35 and its instructions to women. (Flanagan 1981) 
The view that 14:34-35 is a non-Pauline quote is one of the few which offers a plausible explanation for the jarring change of tone which verses 34-35 bring into the text, and the subsequent abrupt change of topic, tone and gender in verse 36. If this explanation is the correct one, then Paul is not silencing women in 14:34-35. Rather, Paul quotes and then rebukes the people who are trying to silence the women."

Denna text finns på denna länk
http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/interpretations-applications-1-cor-14_34-35/
tillsammans med andra tolkningsmodeller.

För övrigt finns det mycket annat att tillägga till den här tolkningen, som att det är helt orimligt att Paulus i ena stunden säger att män och kvinnor är ett i Kristus, för att sen säga att kvinnor måste vara tysta. I 1 Kor 11:5 talar Paulus om kvinnor som ber och profeterar, att de ska ha en slöja på huvudet. Om han tyckte kvinnor skulle vara tysta hade han skrivit att de inte skulle profetera, inte att de skulle ha en slöja.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-23 20:39 #51 av: landsbygdsbo

Om vi säger att man är fundamentalist när det gäller nya testamentet men bara nästan när det gäller det gamla...är man fundamentalist då?

Anmäl
2017-04-23 20:49 #52 av: OlgaMaria

#51 Jag förstår inte vitsen med att använda det ordet. Bibeln är inte heller trons kärna - Jesus är det, men Bibeln är den text som vittnar om honom bäst. Bibeln är inte målet, det är att lära känna vår Herre, genom Bibeln och Andens uppenbarelse, som är målet.

Jag är inte fundamentalist när det gäller Bibeln - jag är sanningssökare och Guds vän. Det mitt sökande lett till genom åren är ett starkare och starkare förtroende för Bibeln. Det är en fantastisk samling text som imponerar mig mer och mer desto mer jag studerar den.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-23 21:59 #53 av: setfree

# 49 Lagen i GT är inte till för att vi ska hålla den. Om du läser i bibeln så är det klart. Jag skulle kunna hänvisat till skriftställen men det behövs knappast. Vi har nåden genom Jesus och vi klarar inte att hålla alla lagar i GT.

Jag är naturligtvis för att kvinnor ska ha samma ställning som vi har på alla områden. Självklart skiljer sig samhället idag mot för 2000 år sedan. Dessa aspekter är väl inget som vi beöver fundera över. Detta är väl en ickefråga.

Du har fortfarande inte svarat tydligt på mina frågor. Eller är du bara ute efter att skapa lite debatt?

Anmäl
2017-04-24 17:47 #54 av: landsbygdsbo

#53

Jag tycker att #52 beskriver det hela rätt bra. ". Bibeln är inte heller trons kärna - Jesus är det, men Bibeln är den text som vittnar om honom bäst"

Men andra ord Bibeln är verktyget vi använder för att nå dit vi vill. Och alla använder vi verktyget olika.

Och tittar man på mängden av olika varianter av den krstna tron så ser vi att vi tyder texten och budskapen lite olika.

Anmäl
2017-04-24 21:58 #55 av: Woodland

# 48

Det var före din tid här på iFokus som vi diskuterade detta med fundamentalism. (OlgaMaria kanske minns.) Jag skrev om ursprunget i ett inlägg här och i ljuset av det tror jag man kan konstatera att alla sanna kristna bör vara fundamentalister.Skämtar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-25 07:20 #56 av: setfree

# 47 Är då det vi tror på idag en utveckling, en utveckling bland människor eller är det det ursprungliga?

Om vi tror på att Jesus har dött för våra synder och att det är av nåd vi har blivit rättfärdiga då tror jag inget är förvanskat. Man behöver inte göra det komplicerat.

Om man tror och bekänner att Jesus är herre då är man frälst.

Vi behöver inte utveckla eller lägga till något. Problem uppstår när vi blir människocentrerade och inte Jesuscentrerade.

Ställer du dig bakom detta?

Anmäl
2017-04-25 09:16 #57 av: landsbygdsbo

#55

Där har vi det igen "man konstatera att alla sanna kristna bör vara fundamentalister"

En människa uttalar sig om vad "sanna" kristna bör vara.

Så alla bör vara Katoliker eller Grekiskt ortodoxa?  För du menar väl inte att just ditt val är det allena "Sanna"?

Anmäl
2017-04-25 10:09 #58 av: _lars_

#57, en sann kristen tar till sig Guds ord, och låter Guds vilja styra sitt liv. Det är detta som står i Bibeln.  En sann kristen använder inte Bibeln som verktyg för att få som man själv vill. Det är helt fel. Har man tagit emot Gud på riktigt, och erkänt Jesus som sin frälsare, och sin enda frälsare, i sitt liv, så får man också Den Helige Ande som en hjälp att känna Gud och Guds vilja.

Men så länge man inte bekänner Jesus som sin frälsare så ser man inte detta. Det är som någon skrev tidigare, det är som att man får ett par glasögon på sig som gör att man ser klart.

Det står också beskrivet i Bibeln, men eftersom du inte vill att vi ger dig bibelord så får du googla fram dem själv.

Anmäl
2017-04-25 13:38 #59 av: landsbygdsbo

#58

Men det är vad du ändå säger, du som individ som tolkar skriften eller tolkar det andra uttolka säger. Och utifrån det gör du ett val.

Och jag vet att det står i Bibeln("Det står också beskrivet i Bibeln, men eftersom du inte vill att vi ger dig bibelord så får du googla fram dem själv.") det är ju därför jag hävdar att det är en religiös skrift och inte en faktainlaga.

En religiös skrift som har lästs och tolkats med de verktyg var tid har givit människorna. Vilket visar sig i de olika former av tros-utövande man ser i dag och genom historien.

Anmäl
2017-04-25 16:59 #60 av: _lars_

#59, nej det är inte det jag säger. Läs igenom #58 igen.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.