Kyrkan

Kan man vara kristen utan att gå i kyrkan?

2017-04-08 00:01 #0 av: siaames

Som rubriken lyder. Vad står det i bibeln?

Anmäl
2017-04-08 00:32 #1 av: Halvdansken

Varför inte? Säger bibeln egentligen nåt om kyrkan, då Jesus var jude och gick i templet/synagogan. 

Hatar cancer och älskar vårlökar.

Anmäl
2017-04-08 05:55 #2 av: OlgaMaria

Självklart kan man det. Bibeln pratar inte om "kyrkan" men mycket om församlingen, de troendes gemenskap osv. Det är mer än tydligt att de första kristna levde ut sin tro i gemenskap med varandra.

”Alla troende höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde allt de ägde och hade, och delade ut åt alla där behov fanns. Enigt höll de sig varje dag i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid i all anspråkslöshet och med innerlig glädje. De prisade Gud och var uppskattade av allt folket. Och Herren ökade varje dag antalet av dem som blev frälsta.”
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭2:44-47‬ ‭

”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra.”
‭‭Hebreerbrevet‬ ‭10:25‬

Det är dock inte tillhörigheten till en församling som frälser, utan individens omvändelse och bekännelse av Jesus som Herre. Så givetvis kan man vara kristen med eller utan kyrka.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-04-08 19:45 #3 av: Woodland

#0 

#1 och #2 har giltiga poäng men samtidig är jag övertygad att om en människa verkligen är Herrens söker denne sig till en gemenskap. Det finns fall där Herren frälser folk som inte kan ha gemenskap eftersom de är de enda troende i området där de bor eller för att de har andra restriktioner som hindrar dem. Men jag är benägen att tro att det är ett undantag särskilt med tanke på oss i Europa.

Det är en förmån att komma tillsammans och fira gudstjänst. Dopet och nattvarden är sakrament som är församlingens anknytningspunkt.  Frågan är om inte Herren undanhåller välsignelse för den som inte lyder den klara förmaning som står i ‭Hebreerbrevet ‭10:25 i inlägg #2.

Men vad anser du själv?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-10 09:22 #4 av: landsbygdsbo

I behovet/önskan att föra människor samman och gemensamt agera framkommer hur mycket mänskligt tänkande och mänskligt behov av organisation som ligger bakom.

 Församling ger de dominerande en möjlighet att förvalta och framförallt styra en grupp människor. Ett faktum som vi ser gång på gång genom historien.

Att kontemplation och fördjupning i tro kan ske utan församlingar visar ju förekomster av eremiter genom århundraden

Men genom att knyta dop, giftermål o begravningar till församlingen/kyrkan knöts folket allt hårdare till kyrkan. På både gott o ont

Idag är detta ännu viktigare för många församlingar efter som världen utanför är så sekulariserad.

Man vill leda/kontrollera medlemmarna .

På grund av detta betraktar samhället många församlingar som sekter.

Anmäl
2017-04-10 10:18 #5 av: setfree

# 4 Församling ger de dominerande en möjlighet att förvalta och framförallt styra en grupp människor.

En församling skapar möjlighet till gemenskap som  de flesta av oss behöver och mår bra av.  En möjlighet att hjälpa varandra när vi har det jobbigt. Man kan ställa frågor och få stöd. All form av undervisning påverkar människor och ska det också. Varför skulle det vara ett problem?

Idag finns alla möjligheter att ta till sig information från olika källor så att kontrollera folk är svårare. Den risken ser jag som liten.

# 0 Självklart kan man vara kristen utan att tillhöra en församling, men man blir välsignad genom att hjälpa andra och att dela en gemenskap.

Anmäl
2017-04-10 12:59 #6 av: landsbygdsbo

#5 Varje samling av människor har inom sig grupper av drivande individer. Vare sig det är en politisk, religiös eller bara en intresseförening.

Den här gruppen är naturligtvis intresserad av att folk kommer till föreningen/församlingen eller paritet.

Problemet med dagens mediatillgång är att folk allt oftare väljer bort valmöjligheten. Man söker sin information ur allt trängre kretsar, kretsar som delar ens åsikter.

Så visst risken är mindre än för hundra år sedan men betydligt större än för 25 år sedan

Anmäl
2017-04-10 13:19 #7 av: setfree

#6 Den här gruppen är naturligtvis intresserad av att folk kommer till föreningen/församlingen eller paritet.

Vi ska väl inte välja bort församlingen bara för att någon "drivande" person kan påverka mig?  Jag har inget emot att påverkas av andra. Goda förebilder behövs. Dessutom har jag träffat många vänner genom åren genom församlingen. Även min fru.

Om man är en normal person kan man själv välja att vara kvar om det är ett positivt bejakande budskap som predikas.

Nu var ju faktiskt frågan vad bibeln säger och den uppmanar oss att dela gemenskapen i församlingen. Gemenskap genom kristus gör oss starkare.

Anmäl
2017-04-10 13:25 #8 av: landsbygdsbo

#7

Jag har inte uttalat mig om vad man ska göra eller hur man bör välja.

Jag har bara förklarat hur människan fungerar i en grupp och hur gruppens egen dynamik verkar.

För en del är det säker bra att ha ett fast regelverk o fasta normer att verka inom, för andra är det det inte.

Att gå samman i en grupp stärker gentemot dem som inte är med i gruppen. Det kan i sin tur göra det möjligt att leva ett ordnat liv inom en grupp istället för ett dysfunktionellt utanför gruppen.

Som grupp har man större ekonomiska och praktiska krafter att genomföra projekt, arbeten av olika slag. Så nej, jag hävdar inte att en grupp behöver vara varken positiv eller negativ. Allt hänger på den enskilde individen och den enskilda gruppen.

Anmäl
2017-04-10 13:36 #9 av: setfree

#8 Ursäkta det var inte min mening att uttrycka mig så vasst.

Min erfarenhet är att församlingen är en välkomnande och öppen gemenskap, inte sluta sig från samhället.

Om man tycker att sociala kontakter är jobbiga av olika anledningar, vilket jag kan förstå, så kan man mycket väl klara sig på egen hand. Om man mår dåligt kanske men inte orkar med folk.

Du har också rätt angående att vissa sammanhng har styrts av dominanta och kontrollerande personer och då ska vi vara försiktiga.

Anmäl
2017-04-10 14:48 #10 av: landsbygdsbo

#9

Jag har ingenting emot att gå samman med andra mot ett mål (har varit politiskt aktiv)

Men det gör även att jag ser mekanismen bakom.

Oavsett om det sker med egna eller med gemenskapens bästa som intentioner.

Men genom att någon eller några sätter sig som uttolkare av ett budskap så innebär det ju att andra accepterar att ledas av dessa.

Du har ingenting att be om ursäkt för.

Anmäl
2017-04-10 17:47 #11 av: Woodland

# 4, 6, 8, 10

Det ligger mycket sanningen i det du och setfree skrev.  Det är en nödvändighet i samhället att människor samlas i grupp och att de som har en gemensam agenda arbetar tillsammans. En församling är inte ett politiskt parti men dynamiken mellan personer kan kännetecknas av alla mänskliga starkheter och svagheter. 

Eremiter försörjde sig inte själva utan var  beroende av de troende inom församlingarna för sitt uppehälle. Dessa figurer är mer eller mindre borta nu (jag räknar inte klostren till dessa).   Men det är ett annat ämne. Hur som haver är eremiter inte det bibliska idealet när det gäller det andliga livet. 

Nya testamentet är väldigt klart över detta med härskande ledare. På flera ställen tas problematiken upp: det fanns på apostlarnas tid och ställde till det och delade församlingar.1  Så ja, risken finns och det är ett återkommande problem.  Med allt detta negativa sagt är det ändå inom en gemenskap som de kristna bör samlas enligt bibeln.

De pastorer som verkligen 'bär' medlemmarna märks väl. Folket är inte dumma utan de känner igen dem och känner för dem på ett djupt sätt. De troende är i bibeln befallda att underordna sig sina ledare så länge de undervisar den sanna läran och beter sig som de bör, precis som de skulle underordna sig Kristus själv. Jag tror att att vara kallad till pastorstjänst är en kallelse till ett utav livets största och tyngsta uppgifter. Man vet vem man svarar inför. 

1 Här är några bibelställen om de som ställde till strid i apostelns tid för de som är intresserade: Apostlagärningarna 20:28-31,  Galaterbrevet 1:6-7,   4:17-181 Timoteusbrevet 1:32 Timoteusbrevet 2:16-18Titus 1:10-111 Petrusbrevet 2:1-33 Johannesbrevet 9-10

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-10 19:53 #12 av: landsbygdsbo

#11

Jag måste tyvärr göra dig besviken, Präster, Biskopar o pastorer är ingenting annat än människor med alla de svagheter vi alla bär.

Till detta kommer att de sitter på information, förtroende och inflytande vilket gör frestelserna ännu större....Vilket ex problemen som Katolska kyrkan ibland ibland har, trots att man gör sitt yttersta för att dölja dem.

Historien är full av exempel på hur man gått andra ärenden än enskilda församlingsmedlemmars.

Gemenskapen är Bibeln och dess ord, inte de regler och bestämmelser som en församlings äldste bestämmer. Och Som reformationen öppnade för. Bibeln är numera tillgänglig för alla och alla kan skapa sig en egen uppfattning.

Som jag brukar säga, jag dricker hellre ett gott vin direkt från flaskan än utspätt via en annan uttolkare...

Anmäl
2017-04-11 08:24 #13 av: Woodland

Besviken? Varför skulle du göra mig besviken? Det skulle innebära att jag hade förväntningar på dig. Det har jag inte. 

Du har dina egna svepande påståenden och tycken. Och det får du så gärna ha men vi som är insatta ser det annorlunda. Efter närmare 40 år i aktiv församlingstillhörighet och tjänst (på alla nivåer förutom pastorstjänst på fyra av fem kontinenter) finns det ingenting du som utomstående kunde upplysa mig om. 

De som hänger med här vet att inga av de vanliga skribenterna sticker under stolen med att allt inte alltid är frid och fröjd och att historien vittnar om många sorger och bedrövelser. Katolska kyrkans problem är inte ett ämne för denna tråd. Du kan starta en ny om du vill diskutera dem.

Vill man sitta hemma och läsa bibeln eller försöka "pimpla" det nya vinet själv kan man göra det men någon djupare förståelse får man inte på egen hand för i den bibeln vi läser står det att Gud gav kyrkan apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare och enligt Jesus kan endast de ödmjuka som underordnar sig lära av honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-11 08:51 #14 av: setfree

#12 Gemenskapen är Bibeln och dess ord, inte de regler och bestämmelser som en församlings äldste bestämmer. Och Som reformationen öppnade för. Bibeln är numera tillgänglig för alla och alla kan skapa sig en egen uppfattning.

Som jag brukar säga, jag dricker hellre ett gott vin direkt från flaskan än utspätt via en annan uttolkare...

Vilka regler och bestämmelser kommer från äldste? Jag har aldrig fått några regler.

Om jag lyssnar på flera predikningar och ser en samstämmighet så kan det bekräfta min egen syn. När man studerar är det en fördel att prova sina tankar på andra och jämföra för att få nya ideer och angreppssätt. Sitter man i sin ensamhet är det lätt att fastna i samma invanda tankebanor som man alltid har gjort.

Vi behöver varandra socialt men också angående biblisk undervisning. Visst händer det att man inte håller med om allt som predikas, men det är väl inga problem om man själv kan sålla och tänka lite själv.

Även här på ifokus utsätts vi ju för nya tankar och ideer och det är väl inget problem med det?

Anmäl
2017-04-11 09:09 #15 av: landsbygdsbo

#14 Om jag nu söker på " Frikyrka utesluten" på google så får jag Ungefär 5 780 träffar. Så det hela måste ju ha en faktiskt grund.

Efter en snabb genomsökning(ej komplett) handlar det inte bara om dem som förlorat tron utan människor som skilt sig, varit otrogna eller kommit ut med sin sexuella identitet.

Då många som är medlemmar i en församling har stora delar av umgänge/släkt i samma församling är hotet om uteslutning ett förbaskat effektivt påtryckningsmedel.

Anmäl
2017-04-11 10:09 #16 av: setfree

#15 Om någon förlorar sin tro blir man väl inte utesluten? Inte heller om man skiljer sig. Om någon aktivt begår felaktiga handlingar så är situationen en annan.

Jag känner faktiskt till ett exempel på uteslutning i närtid i en församling nära oss. Det handlade då om att några ville dominera och styra på ett icke acceptabelt sätt. Alltså de som ville dominera andra blev själva uteslutna. Så visst finns det konflikter. Det fanns konflikter för 2000 år sedan i de första församlingarna och så även idag. Så är det med oss människor. Det finns konflikter i äktenskap och inom familjer men det betyder väl inte att vi ska undvika att gifta oss för det?

Det enklaste är att undvika människor, men är det rätt taktik? Är det inte bättre att vi hanterar konflikter och går vidare?

Även om jag blir lite irriterad ibland väljer jag ändå att umgås i en gemenskap. Man får kompromissa lite och anpassa sig, men nyttan överstiger problemen enligt min erfarenhet.

Jag har säkert berättat om mitt möte med en Irakisk officerare i Pakistan som ett exempel på hur man kan ändra sig i ett personligt möte. Om vi bara undviker människor så går vi miste om vissa erfarenheter.

Anmäl
2017-04-11 12:05 #17 av: landsbygdsbo

Den här gången sökte jag på  "uteslutna ur församlingen"  24 000 träffar.

Så några måste det ju ha drabbat de senaste årenCool

Anmäl
2017-04-11 14:20 #18 av: _lars_

#17, ja vi söker sanningen på lite olika sätt här i livet :)

Anmäl
2017-04-11 14:49 #19 av: landsbygdsbo

#18. Ja, om man har förmågan att sålla. Det höga antalet tyder på att ett större antal människor blivit så upprörda att de skrivit om det hela. Ergo, ingen rök utan eldCool

här brinner det nog

  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:215905/FULLTEXT01.pdf

http://www.fritanke.se/kyrkan-stal-min-trygghet/

http://www.religionsfred.nu/Hem/innanfoerellerutanfoerenjaemfoerelsemellansvenskafrikyrkofoersamlingaochnyareligioesaroerelser

så till slut en av stadgarna i en församling

§ 16 Uteslutning

Mom. 1. När fråga uppstår om uteslutande av någon medlem ur församlingen, skall genom äldstes försorg utredning ske, varefter beslut fattas för församlingen vid något av dess församlingsmöten.
Mom. 2. Medlem, som avgår eller uteslutes ur församlingen, har omedelbart i och med avgången respektive beslutet om uteslutning förlorat sitt medlemskap med därav följande rättigheter.

Anmäl
2017-04-12 07:54 #20 av: Woodland

 # 16 & 17

Samtidigt känner jag flera syskonpar i olika familjer där en är troende och en inte tror. De har uppfostrats med samma kärleksfulla föräldrar och gått i samma församlingar (jag inräknar inte Jehovahs vittnen i detta) och deras sätt att se på tro, församling,  Gud med mera skiljer sig som natt och dag. I vissa fall finns hos den som inte tror ett djupt kritiskt sinnessätt mot de kristna och i andra fall är denne lite mer försiktig.

Detta har för mig varit en bekräftelse av visdomen i Guds ord att det är Herren själv som söker oss och inte tvärtom. Två gånger säger Jesus detta klart och tydligt som det står i Matteus 11: Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.  Och i Lukasevangeliet 10: Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för

John Bunyon (1628- 1688) skrev om det så här:

Kristen, låt Guds särskiljande kärlek till dig vara ett motiv för dig att frukta honom mycket. Han har satt sin fruktan i ditt hjärta och har kanske inte givit den välsignelsen till din granne, kanske inte till din man, din fru, ditt barn eller din förälder. Åh, vilken skyldighet att verkligen  frukta Herren denna tanke bör lägga på ditt hjärta! Kom också ihåg att denna fruktan för Herren är hans skatt, en utsökt juvel, given endast till favoriter och till dem som är mycket älskade.

Ja, den som tror och är bevarad har mycket att vara tacksam för!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-12 09:27 #21 av: landsbygdsbo

#20

jag tror inget av de exempel jag nämnde i #19 härrörde enbart  från Jehovas vittnen.......

Anmäl
2017-04-12 10:05 #22 av: Woodland

Ursäkta. Jag skrev fel number. Mitt inlägg var riktat till setfree och _lars_. Det borde har stått #16 & 18 inte 17.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-12 10:49 #23 av: setfree

#20 Vår familj består av både troende och icke troende. Ingen är öppet kritisk dock. Det handlar mer om att glida bort från tron som man kanske inte har haft från början. Vår familj präglas av stor tolerans och frihet. Inget sker av tvång.

Det är helt sant att utan att Gud påverkar med sin ande sker inget. Sedan finns det många som vittnar om bönens påverkan, men det är endå Gud som leder oss fram till ett avgörande.

#19 Vad är din slutsats? Att vi ska hålla oss borta från en gemenskap för att man kan bli besviken eller upprörd?

Att församlingarna har ställt till med så mycket besvikelse och skada att det är bättre att stanna hemma i sin ensamhet?

Jag har själv bevittnat en trafikolycka för 6 månader sedan där jag stannade och såg de skadade sitta blodiga i bilarna. Jag fortsätter att köra bil ändå. Med din logik så borde du verkligen inte köra bil. Jag skulle kunna länka till ohyggliga bilder på trafikskadeoffer för att visa på konsekvensen om det går riktigt illa. Dessutom skadas ibland oskyldiga av misstag.

Anmäl
2017-04-12 11:55 #24 av: landsbygdsbo

#23

Nej jag menar inte att man ska avstå gemenskap, men man ska heller inte avstå från sin egen identitet , sitt eget tänkande.

Med min logik så betraktar jag alla trafikanter med största misstänksamhet, kollar alltid efter alternativa vägar i olika trafiksituationer, Men ingen av de trafikanter jag mött har försökt påverka mitt sätt att tänka, mitt sätt att leva. På det vis som vissa samfund gör med sina medlemmar.

Jag är inte homosexuell, inte otrogen men jag är människa och som sådan inte fullkomlig. Den som vill sätta spelregler åt andra att följa, vad det gäller moral måste ju vara fullkomlig annars handlar det ju om hyckleri. Säger man istället, att så här ska  vi bete oss, det går inte alltid som vi vill men vi försöker. Ja då vinner man min respekt för sin ärlighet.

Anmäl
2017-04-12 12:26 #25 av: Woodland

# 24

Har du tillhört en församling? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-12 14:24 #26 av: landsbygdsbo

Jag tillhör ett samfund. vilket är egalt.

Här handlar det om en principfråga.

Inte var jag befinner mig.

Så istället för att fråga vem jag är och vad jag är, bemöt mina argument och påståenden, det är ärligare

Anmäl
2017-04-12 18:30 #27 av: Woodland

Vem har frågat vem eller vad du är? Inte jag.

Om du har erfarenhet av  församlingsmedlemskap ger det en annan nyans  i diskussionen. Och det hade varit ärligast av dig att gå ut med detta från första början. Dina personliga detaljer är oviktiga. Anonymiteten är viktig på iFokus för de som vill behålla den. 

Vilken princip hänvisar du till? Församlingar även på Apostlarnas tid bildades för att hålla otroende utanför - Inte innanför. Hela Nya testamentet är till för de troende. Uteslutande under de äldstes ledning är mycket välgrundade i biblisk baserad tro. Men som setfree skrev lämnar folk själva gemenskapen. Ibland kommer de tillbaka, går till andra församlingar eller ingetdera. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-04-12 19:09 #28 av: landsbygdsbo

#27

Jag accepterar naturligtvis det faktum att en individ  som inte passar in i en gemenskap utesluts.

Vad jag inte accepterar är hyckleriet i påståendet att så inte sker.

"Vilka regler och bestämmelser kommer från äldste? Jag har aldrig fått några regler."

Är man medlem i en förening/församling så vet man att där finns ett regelverk.

Och dessa regler görs det bruk av...

Anmäl
2017-04-13 08:47 #29 av: setfree

# 28 Jag är väldigt noga med att hålla mig till sanningen här och jag berättade om fall där uteslutning sker. Men det görs inte lättvindligt efter det jag har hört.

Ingen vill utesluta någon om det inte finns välgrundade orsaker.

Jag har varit medlem i tre olika frikyrkoförsamlingar under 35 år och vet inte vilka regler som gäller angående uteslutning eller hur man ska bete sig. Det är inget som har diskuterats. Jag är dessutom med i styrelsen och vi samtalar om helt andra saker. Det beror sannolikt på att vi inte har haft några problem med den sortens konflikter.

Om du är medlem kan du då berätta vad du vet om? Du behöver ju inte berätta vilken församling det är, bara ge exempel på vad som gäller. Vilka regler har ni?

På förra gudtjänsten ställde sig en kvinna upp och berättade hur mycket hon värdesätter gemenskapen i vår församling. Hon är inte medlem och hon tror på reinkarnation men hon är välkommen ändå. Det betyder inte att vi kompromissar med Guds ord men vi tvingar inte in vår tro på henne om hon inte själv vill.

Om man söker på nätet kan man hitta nästan vad som helst, men att dra för stora slutsatser av det är inte helt rätt i alla lägen. Du kan väl inte mena att vi är hycklare?

Anmäl
2017-04-13 09:26 #30 av: landsbygdsbo

#29

Nej vi är inte alla hycklare.

Men söker du på"utsparkad från kyrkan" så får du över 6000 träffar. Där hittar du säkert berättelser från samfund även du känner till.

Hycklare?

Kan det vara att först säga - Låt alla komma till mig.

För att sedan lägga in brasklappen, men bara de som tycker som oss?

Det är väl inget snack om att församlingar och församlingsarbete betyder oerhört mycket för många. Och att de eldsjälar som utför arbetet i de allra flesta fall är öppenhjärtiga , människovänliga varelser som bjuder på sig själva just för att hjälpa. Men att ledningsgrupperna ofta har tämligen konservativa värderingar.

Anmäl
2017-04-13 13:05 #31 av: setfree

#30 Jag tror du skojar lite med oss. Det är OK.

Jag skrev ju om hur vi tillåter olika åsikter. Har du självupplevda erfarenheter av hur någons åsikt har resulterat i uteslutning?

Jag är med i styrelsen och du får görna ställa frågor till mig engående konservativa värderingar. Jag tror på Guds ord. Är det konservativt?

Och även konservativa personer får vara med. Så länge man beter sig respektfullt mot andra. Det är lätt att ha åsikter som bara baseras på det man läser på nätet, men jag efterfrågar lite mer konkreta exempel från dig själv.

Vi kan ju inte urvattna Guds ord till den grad att vi inte vågar stå för evengelium. Om någon i församlingen påstår att Guds ord kan tolkas lite hur som helst då protesterar jag, men det betyder inte uteslutning.

Anmäl
2017-04-13 14:46 #32 av: landsbygdsbo

#31 att tro på Gud kan vara konservativt, men det kan vara raka motsatsen också.

Att anpassa det regelverk man lever efter, efter det samhälle man lever i kan vara konservativt, att följa med i de förändringarna samhället har brukar för religiösa församlingar vara det raka motsatta.

Idag accepterar vi skilsmässor, olika sexuella identiteter, preventiv familjeplanering och i nödfall även aborter i samhället.

I många församlingar accepteras inte dessa samhällsförändringarna.

Många homo o transsexuella vittnar om problematiken kring detta.

Vem anser du då ska tolka skriften, om inte den som läser den?

Ska någon annan tolka det jag läser åt mig?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.