Kyrkan

Sekter

2017-03-28 12:15 #0 av: Lucia 123

Vilka kristna kyrkor kan är sekter i Sverige?

Anmäl
2017-03-28 17:19 #1 av: Woodland

Det blir svårt att svara på din fråga rakt av innan du förklarar vad du menar med begreppet "sekt".

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-29 16:27 #2 av: landsbygdsbo

Ett antal samfund och organisationer rör sig i gränslandet, Jehovas vittnen, vissa filadelfia-församlingar och andra frikyrkliga samfund.  Sedan har du de lite mer ekonomiska sekterna som scientologikyrkan. Det räcker väl med att man i en församling får en karismatiskt och dominerande predikant så riskerar man att hamna på sektlistan

Man kan väl säga att alla grupper/samfund som tar avstånd från samhället utanför det egna samfundet och som utestänger medlemmar som inte till fullo accepterar de ledande gruppernas beslut kan betraktas som sekter.

Anmäl
2017-03-30 17:28 #3 av: Carolineee

Livets ord är väl den jag hört om.

Anmäl
2017-03-30 22:06 #4 av: Woodland

Alla rätt till sin åsikts men man bör iaktta en viss försiktighet när man lägger etiketter på andra.  De kristna har genom historien anklagats för att vara del av en sekt, avgudadyrkare, upprorsmänniskor, hedningar, med mera.  

När det gäller klassificering av kristna församlingar och rörelser så används sektstämpeln i en negativ bemärkelse alldeles för lättsamt av de som står utanför och som inte känner till de bibliska kriterier för församlingslivet. Varken starkt ledarskap eller församlingsdisciplin är avgörande i den bemärkelsen utan är en del av den kristna identiteten. 

Scientologikyrkan har ingenting med kristendom att göra och är inte en kyrka i dess rätta bemärkelse. Den är en organisation som har utnyttjat religionsfriheten i USA som en täckmantel för att bygga upp en vinstgivande organisation med utpressning och tvångsmedel. Till skillnad från Scientology så innehåller inte kristendomen utomjordingar, rymdskepp eller intergalaktisk rymdfart. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-30 22:41 #5 av: landsbygdsbo

Nu betraktas ju inta alla kristna samfund som sekter.

Som Wicki så träffande beskriver:

"Med sekt menas en grupp människor som är sammanbundna med någon ideologi eller någon/några ledare. Ordet sekt kan härledas till latinets secta (princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram)[1]. Sekter finns inom religiösa respektive icke-religiösa ideologier. Sekter kan vara politiska, religiösa eller vara andra grupper eller föreningar. Somliga sekter kan påverka människors liv mycket, sina medlemmar, men även andra människor. Sekter finns inom så gott som alla religioner och ideologier. Ord som sekt, sekterism, sektledare används ofta i nedsättande betydelse, men de har ej alltid använts uteslutande i nedsättande betydelse. Ursprungligen kunde ordet sekt även ha neutral eller positiv betydelse. Ordet används i många fall för att betona avvikande livsstil, eller extrema åsikter eller starkt ledarskap. Även förtryck eller farliga åsikter kan åsyftas."

Men problemen startar ofte när man kombinerar en liten maktsträvande grupp eller enstaka individ med ngn form av väckelse. Den kan vara religiös som ex. den som agerade utanför Uppsala eller den kan vara politisk som de små kommunistiska organisationerna som var verksamma i våra städer på det glada sjuttiotalet.

Att scientologerna gömmer sig bakom en religiös mantel av skatteskäl är ingen nyhet. Men de faller likväl under begreppet sekt. Samma sak med en del frikyrkliga grupper.

Till och med i stora kristna organisationer, internationella sådana finns sekter inbäddade. Framförallt i den katolska kyrkan.

Man kan nog lugnt räkna de samfund som har eller  eftersträvar en stark kontroll över sina medlemmar, att de är sekter eller på väg att bli det.

Uteslutningar inte beroende på att man bytt tro utan beroende på att man råkar agera som en människa. Vara otrogen, homosexuell eller ngt liknande. Som exempel. Är väl varningslampor för just en sektmentalitet.

Anmäl
2017-03-31 08:46 #6 av: setfree

# 5 Man kan nog lugnt räkna de samfund som har eller  eftersträvar en stark kontroll över sina medlemmar, att de är sekter eller på väg att bli det.

Alla sammanhang där man utövar manipulation genom att kontrollera och avskärma medlemmar från släkt och vänner och samhälle ska man passa sig för.

Ett tydligt ledarskap däremot är inte fel.

Extrema åsikter vad betyder det? Jesus har extrema åsikter enligt vissa? Att tro på uppståndelse och dom och liv efter döden är kanske extremt.

Jag har efter mina 35 år i frikyrkan i olika samfund och på olika orter aldrig blivit kontrollerad eller manipulerad. Vi är fria människor som lever i samhället utan restriktioner. Om någon skiljer sig exempelvis blir man naturligtvis inte utesluten. Tyvärr är flera av mina kristna vänner skilda.

Avvikande livsstil. Ja det kan nog stämma. Vi dricker mindre med alkohol och går i kyrkan ofta och umgås i andra kretsar. På det sättet är vi lite avvikande.

Anmäl
2017-03-31 09:11 #7 av: Woodland

Wiki-citatet bekräftar den historiska betydelsen jag skrev om i #4. 

Jag håller i det stora hela med #6 om att passa sig för grupperingar som vill avskärma från släkt med mera. Samtidigt vet vi i andra sammanhang att det kan bli nödvändigt för en människa att avskärmas från en destruktiv  omgivning tills de är starka nog att återknyta kontakten. Ett exempel är en som blir frälst och brukar olika substanser. De kan inte gå tillbaka till vännerna och kanske inte ens till familjen i början. Det beror på deras omständigheter.

Samtidigt, med sådana mått mätt som  det står i # 5 kan man under hela  kristendomens existens räknar den som en sekt för varken otrohet, homosexualitet eller 'ngt liknande' är godkända bland en övervägande del av världens kristna. I det stora hela underordnar sig de kristna sina ledare i enlighet med tron som är grundad  i bibeln därför att ingen auktoritet finns förutom Guds tillåtelse.  Starka ledare är inte nödvändigtvis en nackdel. Ibland behövs de med alla sin fel och brister för att föra Guds verk framåt. Martin Luther är ett bra exempel på det. 

Det är mänskligt att synda. Genom tiderna har människor fått förlåtelse och blivit upprättade. Vanligast är att de som inte lever med de  värderingar som deras kyrka och samfund står för brukar själva dra sig ur.  Människor har i sådana fall ofta skyllt på den kyrkan de lämnade genom att kritisera den. Ibland är kritiken befogad men det är ärligare att säga att man har inte samma värderingar och gå vidare. 

Allt sedan Knutby har modeordet "sekt" fått  en negativ  betydelse. Hela pingströrelsen fick se sig tvungen att förklara sig under den värsta mediauppståndelsen på grund av jakt på allt inom sfären för de religiösa. En taktik bland oss människor för att trycka ner andra och hålla dem på plats är att lägga etiketter på dem när de inte håller med oss. Det är djupt mänskligt för vi vill gärna "förstå" vår omgivning så att vi känner oss trygga och inte tappar kontrollen. Kontrollen är ofta ett fantasitillstånd för vi kontrollerar egentligen väldigt lite i våra liv.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-31 13:21 #8 av: landsbygdsbo

#7 Jag förstår din inställning...men om jag säger att det är fel att ge olydiga ungar stryk , men samtidigt säger att ett kok stryk gör nytta ibland, så är det ju ungefär samma sak.

Ordet sekt har haft en negativ klang betydligt längre.

Svenska statskyrkan betraktade ju och beskrev ju den frikyrkliga väckelsen som sekteristisk.

Du lyfter fram Luther som en stark ledare, men var han det egentligen?

Han initierade den reformerta rörelsen som kulminerade i starten av det 30 åriga kriget över 50 år efter hans död. Och att reformationen fick ett så starkt inflytande och påverkan berodde ju till stor del på det geopolitiska läget i centraleuropa .

Fast vissa saker har jag gemensamt med honom, förtjusningen av  för kvinnor, god mad o dryck. Hatet gentemot bönder och Judar får han dock behålla själv.

Anmäl
2017-03-31 17:27 #9 av: Woodland

# 8

Jag förstår inte detta med stryk. Vill du förklara? 

Du skrev - Svenska statskyrkan betraktade ju och beskrev ju den frikyrkliga väckelsen som sekteristisk.

Påven har tyckt så om Statskyrkan också!  Glad 

I det jag har lärt känna om Luther tycker jag att han var en stark ledare: ett geni som hade många skavanker, led av depression och mycket dålig hälsa mot slutet av sitt liv. Jag håller med dig om hans antisemitiska uttalanden mot slutet av hans liv.  Faktum är att ingen i modern tid kan godkänna dem förutom de som sållar sig till judehat i olika konstellationer. 

Hans attityd gentemot bondeupproret hade sin grund i skillnaden på de jordiska och andliga sfärerna eller "de två riken" han förkunnade. När bönderna med våld krävde att alla ägodelar skulle delas lika mellan alla klasser kvävde de protestantiska tyska prinsarna detta. Dessa prinsar slog sig ihop på grund av hotet om en regelrätt invasion av sitt territorium från den katolska kejsaren.  De hade som överhögheten rätt att kväva upproret enligt "de två riken" principen. Kort efter Luthers död ägde denna invasion rum.  Prinsarna agerade före Luthers skrift kom ut.  Historia är som du vet mycket komplicerad med många omtolkningar av då rådande omständigheter, aktörer och så vidare. 

Men allt detta om Luther är Off Topic här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-03-31 17:36 #10 av: landsbygdsbo

#9

"Jag håller i det stora hela med #6 om att passa sig för grupperingar som vill avskärma från släkt med mera. Samtidigt vet vi i andra sammanhang att det kan bli nödvändigt för en människa att avskärmas från en destruktiv  omgivning tills de är starka nog att återknyta kontakten."

Vad det gäller Luther så drog du in honom, varför ditt "Men allt detta om Luther är Off Topic här." Klingar lite väl likt hyckleri...Men med tanke på hans antisemitism och uttalande vad det gällde bönder då han jämförde med med löss, så förstår jag dig..Luther tog ställning för de adliga mot folket..så enkelt var det ju. Samma attityd som katolska kyrkan i Europa alltid haft, fel, så som kyrkan i Europa alltid haft. Skämtar

Personligen anser jag att allt,  talar nog  för att han inte ändrade åsikt mot slutet av sitt liv. Hans åsikt var nog den rådande i bland de styrande både bland de världsliga o de kyrkliga.

Anmäl
2017-04-01 14:12 #11 av: copse

Eftersom Luther är Off Topic i denna tråd har jag kopierat de relevanta textstyckena till en egen tråd. Fortsätt gärna att diskutera gärna Luther där. 

Framtida inlägg om Luther i denna tråd kommer att tas bort. 

Trådens ämne är sekter.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.