Bibeln

Motstridiga bibelställen?

2017-02-18 14:08 #0 av: setfree

Hej

Vi diskuterar fram och tillbaka på andligutveckling.ifokus och detta kom upp.

Hjälp mig lite med att svara på ett korrekt sätt.

Motstridiga bibelställen:

Ska barnen straffas för fädrarnas synder som det står i 2 Mos 20:5 och i Jes 14:21 eller ska de inte straffas för det så som det står i 5 Mos 24:16 och i Hes 18:20?

Gav Jesus sina lärjungar lov att ta med en stock som det står i Mark 6:8,9 eller fick de inte ens ta med stocken som det står i Matt 10: 9-11 och i Luk 9:3?

Var Jesus den enda som steg upp till himlem som det står i Joh 3:13 eller steg Elia redan upp till himlen före honom som det står i 2 Kung 2:11?

Bar Jesus sitt kors själv som det står i Joh 19:17 eller tvingade de Simon att bära korset som det står i Matt 27:31-32?

Vad var Jesus sista ord på korset? Det som står i Matt 27:46-50 eller det som står i Luk 23:46 eller det som står i Joh 19:30?

När Maria Magdalena kom till Jesus grav och såg att stenen var borta, var det då mörkt som det står i Joh 20:1 eller hade solen redan gått upp som det står i Mark 16:2?

Vad gjorde Judas med pengarna som han fick för att förråda Jesus? Kastade han dem i templet som det står i Matt 27:5 eller köpte han en bit jord som det står i Apg 1:18?

Hur dog Judas? Så som det står i Apg 1:18, att han föll och buken sprack så att inälvorna rann ut eller som det står i Matt 27:5 att han hängde sig?

Kan Gud känna ånger så som det står i 1 Mos 6:6, 2 Mos 32:14, 2 Sam 24:16 eller kan han inte känna ånger som det står i 4 Mos 23:19?

Kan man se Gud som det skedde i 2 Mos 24:9-10, 1 Mos 26:2, 2 Mos 32:11, 1 Mos 32:30-31 eller är det omöjligt att se Gud så som det står i Joh 1:18, 2 Mos 33:20, 1 Tim 6:16?

Anmäl
2017-02-18 17:29 #1 av: Woodland

Dessa bibelställen är vanligt förekommande i frågor och oftast uppstår förvirring när man tar dem ur sina sammanhang.  

1. Ska barnen straffas för fädrarnas synder som det står i 2 Mos 20:5 och i Jes 14:21 eller ska de inte straffas för det så som det står i 5 Mos 24:16 och i Hes 18:20?

Versen i sig själv ger svaret -  2 Mos 20:5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud

Jesaja 14:21 - Anställ ett blodbad på hans söner för deras fäders missgärning. De får inte stå upp och ta jorden i besittning och fylla landets yta med städer." Vem är versen riktad till? v. 5 skall du stämma upp denna visa över kungen i Babel och säga: 

5 Mos. 24:16 och Hes. 18:20 " Föräldrar skall inte dödas för sina barns skull, och barn skall inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en skall lida döden genom sin egen synd." -   Här är instruktionen till de som skulle döma i Israel. Det blev ett förbud mot att straffa anhöriga om någon i familjen begårett  brott. 

 2. Gav Jesus sina lärjungar lov att ta med en stock som det står i Mark 6:8,9 eller fick de inte ens ta med stocken som det står i Matt 10: 9-11 och i Luk 9:3?

Menar du staven?  Evangelierna är fyra självständiga vittnesbörd vilket Richard Burridge visade i sitt verk "What Are the Gospels?" 1992 Cambridge University Press hade alla kännetecken av grekisk-romansk biografi βιο.  J. Warner Wallace var en detektiv som arbetade med "cold cases" och har bland annat varit konsult för FBI. Han bestämde sig för     att granska bibeln för att bevisa att den var fel och närmade sig bibelns berättelse som ett "cold case". Han kom till tro genom att granska berättelsen om Jesus. Variationen i berättelsens detaljer är ett tecken på äkthet i de självständiga vittnesbörden. 

Lärjungarna skulle inte gå ut och köpa utrustning utan gå som de var.  Det var snabba utflykter de skulle göra så att de nådde hela Israel.  Men  innan Getsemane sade han i Lukas 22: 35 Han sade vidare till dem: "När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget." 36 "Men nu", sade han, "skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck. Och den som inte har något svärd skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd"  Dessa skillnader i berättelsen har ingen betydelse  för meningen i berättelsen.

3. Var Jesus den enda som steg upp till himlen som det står i Joh 3:13 eller steg Elia redan upp till himlen före honom som det står i 2 Kung 2:11?

Han, den andra personen  i Treenigheten, den evige sonen gästade jorden många många innan han blev inkarnerad. Så han steg upp och steg ner många gånger!  viktigt  Sammanhanget för vers 13 - Jesus talar till Nikodemus  och förklarar källan till sin lära och visdomen. Han var inte som en profet som talade genom inspiration men själv var den som kom ner som Gud och människa.  I denna version förklarar han sin läras källa för Nikodemus. 

Elia är i himlen men kommer till jorden för att verka och . Han blev hämtad  av eldvagnen. Det är två helt skilda saker. 

4. Bar Jesus sitt kors själv som det står i Joh 19:17 eller tvingade de Simon att bära korset som det står i Matt 27:31-32?

Sammanhanget förklarar att Jesus själv bar korset till att börja med men soldaterna tog tag i Simon som hade kommit in i staden för  Påskhögtiden.  Det står i Lukasevangeliet 23: 26-   "På vägen till avrättningsplatsen mötte folkhopen Simon från Kyrene, som just var på väg till Jerusalem från landsbygden. Honom tvingade de att gå med och bära Jesu kors."  Likadant står i Markus 15 - 21" På vägen dit mötte de Simon från Kyrene, som var på väg från landet in till staden. Honom tvingade de att bära Jesu kors (Simon var far till Alexander och Rufus)."  

Kom ihåg att han var svårt misshandlad  under de tidiga timmarna på dagen:  Markus 14: 65 "Några började spotta på honom, band för hans ögon och slog honom med knytnävarna och sade: "Profetera!" Och rättstjänarna tog emot honom med hugg och slag."   Matteus 27:26 " Då frigav han (Pilatus ) Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas."  Joh. 19:1" Då tog Pilatus Jesus och lät gissla  honom. 2 Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. 3 De gick fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas konung", och de slog honom i ansiktet."  Det var viktigt att Jesus inte dog av utmattning på vägen. 

5. Vad var Jesus sista ord på korset? Det som står i Matt 27:46-50 eller det som står i Luk 23:46 eller det som står i Joh 19:30?

Om man hade en hundra lapp för varje gång denna fråga har kommit upp! Alla!

6. När Maria Magdalena kom till Jesus grav och såg att stenen var borta, var det då mörkt som det står i Joh 20:1 eller hade solen redan gått upp som det står i Mark 16:2?

Är det den enda frågan du fick? Det brukar bli flera runt Påskmorgonens händelser. Uppståndelseberättelsen är inte skriven i kronologisk  ordning och detta är inte ovanligt särskilt när det är fyra olika författare.

Det finns en ordning men de fyra kan inte läsas som en tågtidtabell.   I Matteus 28: 1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen  

Markus 16:2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.  

Lukas 24:1 Men på första veckodagen kom  de, tidigt i själva dagbräckningen 

Johannes 20:1 Men på första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala dit till graven och fick se stenen vara borttagen från graven.   Jesus visade sig först för henne enligt Markus 16:9

 På morgonen efter sabbaten gick kvinnorna först och köpte oljor för att smörja Jesus kropp.  De fick inte göra detta innan solen gick upp för att dagarna räknades efter soluppgång och solnedgång.  Johannes berättelse är Maria från Magdala's version.    Här är tre olika sidor av händelserna  som kanske kan hjälpa: 1,  2 och 3.

forts. följer

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-18 19:20 #2 av: setfree

#1 Tack Woodland för detta. Det är lite krävande att svara på alla frågor och då behöver jag lite hjälp. Jag vill inte haspla ur mig vad som helst och är tacksam för din expertis. 

Anmäl
2017-02-18 19:43 #3 av: Woodland

set free, Jag är ingen expert men en glad amatör! Men tack for uppmuntran. Glad

Vad gjorde Judas med pengarna som han fick för att förråda Jesus? Kastade han dem i templet som det står i Matt 27:5 eller köpte han en bit jord som det står i Apg 1:18? Hur dog Judas? Så som det står i Apg 1:18, att han föll och buken sprack så att inälvorna rann ut eller som det står i Matt 27:5 att han hängde sig?

Här är en liten video med text som ger en förklaring från "kontext" när Matteus drar paralleller till Ahitofel som förrådde David i skriften.  Matteus ger enligt denna akademiker ingen bokstavlig beskrivning av hur Judas dog utan endast Lukas beskrev händelsen som det verkligen hände!  Intressant! Detta var en ny vinkel för mig.  Den" litterära" förklaringen nämns också i samma länk.

Kan Gud känna ånger så som det står i 1 Mos 6:6, 2 Mos 32:14, 2 Sam 24:16 eller kan han inte känna ånger som det står i 4 Mos 23:19?

Här är en bra förklaring på engelska. Gud är allvetande och ändrar sig aldrig till sin Person. 

Kan man se Gud som det skedde i 2 Mos 24:9-10, 1 Mos 26:2, 2 Mos 32:11, 1 Mos 32:30-31 eller är det omöjligt att se Gud så som det står i Joh 1:18, 2 Mos 33:20, 1 Tim 6:16?

Både och! Artikeln om Sonen i GT tar upp flera tillfällen där människan fick en teofanis. (Verserna du listade  först) . Det är omöjligt att se Gud i sin fulla härlighet. Endast Jesus som kom från Fadern och återgick till honom har gjort det. Det är detta som Johannes förmedlar till oss -

 Joh 1:18 18 "Ingen har någonsin sett Gud, men hans ende Son har naturligtvis gjort det, för han står Fadern nära och har genom sitt liv visat oss vem Fadern är." 

1 Tim. 6:16  han som aldrig kan dö och som bor i ett ljus så starkt att ingen mänsklig varelse kan närma sig honom. Ingen människa har någonsin sett honom och kommer inte heller att kunna göra det. Honom tillhör äran och makten och väldet i evighet. Amen.

2 Mos 33:20 Men du kan inte få se mitt ansiktes härlighet, för en människa kan inte se mig och leva. 21 Men stå här på klippan bredvid mig. 22 När sedan min härlighet går förbi, ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och övertäcka dig med min hand tills jag har gått förbi. 23 Sedan ska jag ta bort handen, och du ska få se mig på ryggen, men mitt ansikte får du inte se.

Jesus som uppstånden talade med lärjungarna på vägen till Emmaus - Luk 24: 16 Men fast de såg honom var det något som hindrade dem från att känna igen honom. . Antagligen fördunklade han deras ögon  på något sätt. Alltsedan Jesus återvände till Fadern visar han sig i sin härlighet. Paulus blev förblindad i Apg 9 men vi måste räkna med att han skyddades från den fulla kraften av ljuset.  I  Uppenbarelseboken var Johannes  "i Anden" och ändå upplevde att han var som död inför Kristus. 

Det finns de som tror att vi inte kommer  att se Fadern förrän efter att vi ikläds vår uppståndelsekropp  och Jesus presenterar oss inför honom. Intressant tanke men kanske väl spekulativ -   1 Kor. 15:28 När Kristus slutligen har vunnit striden mot alla sina fiender, då kommer han, Guds Son, också att  ställa sig under sin Fars överhöghet, så att Gud, som har gett honom seger över allt annat, blir den enda härskaren.

Hoppas detta hjälper återkom annars och vi kan se om vi kan hjälpas åt. Det kan vara fler läsare här som förmedlar  information. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-18 20:38 #4 av: retep

Jag är en läsare men ser inte att jag kan komma med någon information, inte någon som helst alternativ tolkning, bara den som information som är bibeltrogen och rumsren.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.