2017-02-12 19:52 #0 av: Woodland

Sökandet efter grottor som innehåller skrifter fortgår i Israel. Israeliska akademiker köpte de första skrifterna på den svarta marknaden i 1947 och söker systematisk efter flera gömmor i öknen. Nyligen hittades en tolfte grotta med skrifter, men tyvärr hade grottan plundrats år 1940 och endast en liten bit pergament av en skrift hittades bland lerkärlen. Texten var daterad till år 2 efter Kristus.  

Mer om detta här.

Vad har dessa antika skrifter för betydelse? 

De är betydelsefulla av många olika skäl. Tills dess att Dödahavsrullarna hittades 1940-50 var den äldsta Gamla testamentliga skriften daterade till det 9:e-10:e århundradet ef. Kr.. Den äldsta hebreiska kopian (Leningrad Codex) dateras till 1008 e. Kr.. Dödahavsrullarna med skrifter från mellan 250 f.Kr. till 68 e. Kr. visar att de skriftlärdas kopieringstradition och djupa engagemang för skriftens bevarande.   Textskillnaden mellan skriften i Dödahavsrullarna (DHR) och nutidens Gamla testamentet är endast 1%. 

Däremot har flera gåtor visat sig få sin upplösning enligt Professor Catherine McDowell (Harvard). Till exempel: en vers som saknades i Leningrad Codex och de flesta hebreiska handskrifter är Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör (Psaltaren 145:13).  Den hittas i de gamla grekiska (LXX), latinska och syriska översättningarna och fanns också i Dödahavsrullarna.  

Hur vet man vilka av dessa manuskript som har originaltexten? Psalmen i Psaltaren 145 är en akrostikon; det vill säga, varje rad börjar med en successiv bokstav i det hebreiska alfabetet. I Leningradkodexen avbryts detta mönster mellan vers 13 och 14. Vi  saknar en rad som börjar med bokstaven "nun" (n)! Denna vers finns med i skriften funnen i grotta 4 i Qumran.  Ännu idag ser vi troende hur Gud vakar över sitt ord.