Böneämnen

Prayers...

2017-02-12 13:32 #0 av: retep

För tydlighetens skull, så ingen skall tvivla på att frågan eller påståendet i inlägget, citatet handlar om ett sätt att be.
Att min fråg, min undran handlar om hur ni ser på detta, är villiga att diskutera för och emot, kring frågan hur man ber?

"Prayers should be such that you become His, and He becomes yours. You forgo your manhood, and surrender. And by surrendering you own godhood… with no loss. This means prayer. Prayer is a direct means of communication where you completely surrender yourself to the Lord - and what you surrender is your small meager identity. And thereby you possess godhood, almighty status.

That’s why it’s not good to ask anything from God. Only when the connection is made… A boy is not required to ask his father, “My coat is torn.” It’s the responsibility of the father, much before the coat is torn, and he will supply it. Only, the relationship should be cultivated, should be maintained. So, we don’t ask in order that we may gain more.
[...]
We knock on the door of God, just out of love. Just out of love, we want to come to you, we want to belong to you, we want to possess you, we want to be possessed by you. And so we come to you… Just the relation to be maintained… out of love… out of love for God, not out of fear of the world. Not out of fear of the circumstances, not out of fear of suffering, but out of love for the Almighty. This is prayer!"

---Maharishi, 1959

Anmäl
2017-02-12 14:09 #1 av: OlgaMaria

Jag kan uppskatta fokuset på kärleksrelationen, sen tycker jag inte om tonen - så här ska man be och inte så här - vilken också finns i många kristna texter om bön. Allt det drar uppmärksamhet från att Gud är personlig och vi är personliga - och det visar sig i bönen. Regler tenderar att göra oss hämmade i bönen, men jag tror att det råa och genuina är något som öppnar kontakten mellan oss och Gud. Han är intresserad av våra hjärtan, inte våra metoder. Det jag uppskattar med Bibeln är variationen och mångfalden i de böner och texter om bön som vi kan läsa där. Sammantaget så ger det rättvisa till djupet som finns i bön.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-12 15:39 #2 av: retep

#1
Vad är din uppfattning om att själva vår hängivenhet till Gud är nog, att det i sig är all bön vi behöver ha?

Vill fråga...vad menas med att Gud är personlig?
Att Jesus är det är uppenbart, men inte att Gud är det.

Anmäl
2017-02-12 16:14 #3 av: OlgaMaria

#2 Jag kan säga att bön kan vara så mycket mer än endast vår hängivenhet till Gud, men hängivenhet är fantastiskt och kan öppna upp mycket mer i "bönens värld".

Enligt kristen tro så är Jesus = Gud. Och Gud = Fadern, Sonen och den helige Anden.

 inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
 Matt 11:27

Jesus uppenbarar vem Fadern är.

Tänk dig att du är en väldigt liten människa som bor på en stor stor jätte. Hela ditt liv tillbringar du på jättens tå. Du kan förnimma ett och annat om jätten utifrån ditt liv på hans tå. Men en dag lyfter han upp dig och visar sitt ansikte för dig och börjar prata med dig. Det blir något helt annat. Du går från att förnimma jätten till att börja lära känna honom. Han blir personlig. 

Jag tror det är så med Gud. Man kan ana honom i skapelsen och i oss själva, men han är så mycket mer. Att vara personlig innebär bland annat att ha en mängd egenskaper, viljor, beslut, planer, känslor, gärningar och att han ser oss som personer och unika individer - allt det tillskriver Bibeln Fadern.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-12 19:09 #4 av: retep

#3
När jag läser det du skriver så ser jag i texten och mellan raderna hur många beröringspunkter det är till det jag själv tror och har erfarenhet av.
Samtidigt ser jag hur olika vi förstår och tolkar texten och kunskapen. Hur olika vi använder oss av våra erfarenheter kring det vi vet och tror oss veta.

Anmäl
2017-02-12 19:18 #5 av: retep

Som jag skrivit tidigare uppfattar jag Gud som opersonlig, men personlig genom sin son Jesus. Jesus är en person och som sådan är han inte Gud.
Att man valt att se och tro Jesus = Gud, det är en annan sak, ett människans val.
Att Gud = Fadern, sonen och den helige Ande, det håller jag helt med om.

Anmäl
2017-02-12 19:33 #6 av: OlgaMaria

#4 Jag vet inte vad jag ska kunna svara på det. Du kan ju fråga något eller ifrågasätta något, eller berätta mer om vad du själv tänker och tror om du vill hålla igång samtalet. Du får gärna känna som du gör enligt #3, men jag vet ju inte vad du syftar på eller hur jag ska kunna samtala vidare kring det.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-12 19:37 #7 av: OlgaMaria

#5 Vad är det isåfall i Gud=Fadern, sonen och den helige Ande vi tänker olika kring? Hur kan Gud vara dessa tre personer om Jesus, sonen inte är Gud?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-12 19:44 #8 av: Woodland

Det blir svårt att jämföra bön eftersom vi inte har samma Gud/gud. 

Av det man kan läsa i #0 står Maharishi grundinställning till bön helt i motsats till  de kristnas. 

En kristen ber inte att han/hon skall tas upp in det gudomliga väsendet.

En kristen har ingen gudomlighet att överlämna.

En kristen suddar inte ut dennes mänskliga identitet som en person.

Hans berättelse om far och son motsägs också av den klara instruktionen i bibeln. 

Bibelns båda delar är fyllda med instruktioner och förmaningar om att be, begära, fråga efter, och om det vi ber om är Guds vilja är vi garanterade svar.

Den kristnes Gud är totalt självtillräcklig och behöver ingenting - inte vår tillbedjan, bön, överlåtelse, kärlek, med mera. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-12 19:53 #9 av: OlgaMaria

#5 Min upplevelse av Fadern är att han är personlig, inte en opersonlig kraft. Därför kan jag inte ha någon annan hållning än att den som inte känner honom så ännu inte lärt känna honom. Om jag upplever att jag har en personlig relation med honom, hur ska jag kunna frångå det och börja tro på att han är opersonlig? Det är ju som att jag skulle börja tro att någon av mina nära anhöriga inte har en personlighet.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-12 21:03 #10 av: retep

#6
Antagligen var det mest en reflektion från min sida, få se om jag återkommer till det
#7
Då undrar jag hur man kan se den helige Ande som person. Och Gud Fadern som en person, om det inte är för att man väljer att se det så. Vad jag förstår så levde Jesus som en människa, en person, i fysisk form. Att den helig Ande eller Gud själv levt och gått omkring på Jorden i mänsklig fysisk form, det har jag aldrig hört eller trott!
#8 Du säger att "Det blir svårt att jämföra bön eftersom vi inte har samma Gud/gud." Som jag ser det så finns det bara en Gud och Gud är en och densamma.
Det är bara du och jag som i så fall väljer att tänka och tro det. Det är inte Gud som är olik, det är du och jag och vår olika tro.
#9
Det är helt okey för mig att man har ett personligt förhållande till Gud. Det har också jag till Jesus. Men den helige Ande är inte personlig utan Ande. Gud Fadern är i sig, i sitt väsen inte personlig, men kan välja att vara det som i Jesus och i allt annat han skapat. Själv är Gud oskapad. Skaparen kan bara skapa utifrån sitt oskapade tillstånd.

Anmäl
2017-02-12 21:27 #11 av: OlgaMaria

#10 Jag antar att det du skriver om fader, son, ande är i överensstämmelse med många av de texter du hämtar inspiration från. Men Bibeln beskriver dessa tre personer i gudomen som personliga, och det är också så jag känner dem. Bibeln beskriver aldrig någonsin Gud som opersonlig. Man måste inte vara människa och gå på jorden för att vara personlig. Vår personlighet sitter ju inte i vår fysiska kropp. :-)

Förresten, hur kan en opersonlig kraft "välja" att vara personlig i Jesus. För hur kan man välja något om man inte har en personlighet? Och om den kraften kan vilja och genomföra en sak, varför inte många fler? Och då blir det en personlighet.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-12 22:58 #12 av: retep

#10
Som jag ser det så är det i och genom vår fysiska kropp som vi är och upplever vår personlighet. Som själ eller ande är det individuella inte att jämnföra med fysisk personlighet.
Det är här som våra tankar och erfarenheter skiljs åt eftersom jag ser Medvetandet som den grundläggande verkligheten. Sanningen för vad Gud i sitt väsen är, bortom alla personliga och fysiska uttryck.

Anmäl
2017-02-13 10:42 #13 av: OlgaMaria

#12 Ja, jag ser inte på saken på det sättet. Det finns ett "jag" som är mer än min kropp och en Gud som relaterar till mitt jag. Det finns ett "du" och ett "jag" i mötet med honom. Detta berör mig djupt och får mig att känna mig så älskad av honom, att han ser den jag är och älskar mig så som han har skapat mig.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-13 11:12 #14 av: retep

#13
Du säger "Ja, jag ser inte på saken på det sättet."
Vilket sätt är det, tänker jag?
Ditt svar å andra sidan är på intet sätt i motsättning till vad jag tycker och har för uppfattning.
Det är klart att det finns ett du och ett jag i mötet med Gud.
Men det förutsätter att där först blir och är en kontakt. Den kontakten kan inte uppstå utan medvetandet. Och det är genom medvetandet vi fördjupar vår kontakt , våra möten och vår närvaro med Gud.

Anmäl
2017-02-13 11:13 #15 av: setfree

#5 Som jag skrivit tidigare uppfattar jag Gud som opersonlig, men personlig genom sin son Jesus. Jesus är en person och som sådan är han inte Gud.
Att man valt att se och tro Jesus = Gud, det är en annan sak, ett människans val.
Att Gud = Fadern, sonen och den helige Ande, det håller jag helt med om.

Det finns ingen logik i det du skriver. Jag blir helt snurrig. Du har en relation till Jesus men han är inte gudomlig? Om han är ande nu då försvinner väl hans personlighet eller?

Som jag ser det så är det i och genom vår fysiska kropp som vi är och upplever vår personlighet

Varför då? Gud som ande kan väl ha en personlighet. Hur kan skaparen vara en opersonlig kraft?

Sedan äger vi inte gudomlighet att ge upp etc. som Woodland skriver. Jag håller med om henns slutsatser.

Anmäl
2017-02-13 11:24 #16 av: OlgaMaria

#14 Jag uppfattar det som att du menar på att Gud ÄR medvetandet, den grundläggande verkligheten och att Gud på detta sätt är en opersonlig kraft som genomsyrar allt, också oss själva. Och att vi kan umgås med Gud genom att befinna oss i detta medvetande, känna in den grundläggande verkligheten, bortom allt som har med personlighet att göra?

Snälla rätta mig om du tycker jag missförstått. Jag gör bara mitt bästa för att försöka förstå hur du tänker.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-13 12:06 #17 av: retep

#16
Nej, nu ser jag en öppning i vårt samtal och jag tror inte du missförstått.
Du formulerar det väldigt bra. Frågan är om du kan förstå vad det betyder och innebär att uppfatta Gud i detta medvetande tillstånd?
Om man föreställer sig att Gud allsmäktig besitter både en opersonlig och en personlig sida. Att Guds grundläggande existens och verklighet är absolut, evig och oändlig, bortom all yttre relativ verklighet, bortom det personliga och fysiska...Att det är ett tillstånd i Medvetandet som du och jag och alla andra har naturligt och kan komma i kontakt med. Det är här TM tekniken har sin betydelse eftersom det är en metod att transcendera det yttre och erfara Gud inom, i Guds eget rike.
Det är på intet sätt en motsättning till att Gud också är personlig när du och jag tillber och möter honom i det yttre, i vardagen.
Kan berätta att det finns många sant kristna som mediterar med TM tekniken.
Har hört från några hur de upplever att deras tro och närhet till Jesus, till Gud har fördjupats och förstärkts, hur den helige Ande fyller upp och berikar deras liv.
Så är det också för mig även att jag inte är traditionellt kristen.

Anmäl
2017-02-13 13:00 #18 av: OlgaMaria

#17 Innan jag skriver något annat skulle jag vilja fråga, vad skulle du säga är kärnan i "en metod att transcendera det yttre"? Vad består denna metod av, skulle du säga?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-13 19:13 #19 av: retep

Alla våra känslor, tankar och handlingar är yttre aktivitet.
Det är oftast både en mental sinnesaktivitet och en fysisk.
Metoden att transcendera går ut på att stilla och minska denna aktivitet i sinne och kropp, med syftet att komma till djup vila. När kropp och sinne får möjlighet till denna djupa vila. Då sker det spontant och naturligt att man transcenderar och når bortom. Till att uppfatta det medvetandetillstånd som ligger till grund för övriga medvetandetillstånd, dröm, sömn och vårt vanliga aktiva vardagsmedvetande.
Detta fjärde medvetandetillstånd är känt under olika namn och benämningar, men i det här sammanhanget kan jag med säkerhet säga att det är Andens hemvist och Guds rike. Den plats i det eviga oändliga där de befinner sig när de vilar i sig själv, i sin egen grundläggande existens.

Anmäl
2017-02-13 19:57 #20 av: OlgaMaria

#19 Ok! Anser du att det är svårt att uppleva Gud eller vara medveten om hans närvaro ifall man inte aktivt söker att transcendera bort från de yttre distraktionerna?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-13 21:03 #21 av: Woodland

#19
Det du förespråkar är ingenting annat än transövningar. Påståendet att sådana övningar leder till en djupare förståelse av Gud har den kristna kyrkan bekämpat från första århundradet. Paulus kallar det att vara uppblåsta i det köttsliga sinnet. Det är en form av gnosticism och totalt förkastligt för den som är troende kristen. Denna ande du "möter" är den som Paulus påpekar är Fienden som förvandlar sig till en ljusets budbärare (Ängel) men detta har du antagligen hört förut.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-13 21:40 #22 av: retep

#20
Nej jag upplever det inte svårt. Att transcendera påminner mycket om att söka stillheten och den speciella närvaro man kan få i bön. När man upplever det i bön, då har man faktiskt varit med om om en transcendering till en mer stilla nivå i medvetandet, där Guds närvaro upplevs starkare.
Med en teknik som TM har man en tyst bön som går djupare och helt bortom till den nivå, det tillstånd i medvetandet där Gud alltid är.
Efter de dagliga besöken där, har man med sig mer och mer av Guds ljus och kärlek ut i vardagen. Numer upplever jag ofta i vardagen att bara tanken och uppmärksamheten på Jesus, på Gud och Anden är nog . Nog för att jag spontant för ett ögonblick och mer skall transcendera och uppleva Guds rike mitt i matlagningen, eller vilken vardaglig aktivitet som helst.

Anmäl
2017-02-14 07:28 #23 av: OlgaMaria

#22 Ok! Brukar du be med ord ibland? Hoppar lite till det som står i #0. Händer det att du ber om saker, eller huvud taget samtalar med Gud, med ord?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-14 10:50 #24 av: retep

#23

Jo, jag gör det också, mest varje dag.

Anmäl
2017-02-14 14:05 #25 av: OlgaMaria

#24 Ok! Tack för att du svarat så fint på alla frågor. :-)

För det första tänker jag att det är svårt att helt "bedöma" din tro och dina praktiker. Jag tror jag förstår bättre nu, men ändå är en sådan sak svår att bedöma då jag inte känner dig bortom våra skrivna ord. Jag tänker inte som så att jag diskvalificerar någons tro för att den sysslar med TM, medan andra nöjer sig med att bakgrunden till TM är hednisk och religiös på ett annat sätt än kristen. Ja, det ser jag också, men det beror på vad man lägger in i saker och vad man själv vill med det man gör anser jag. Samt att alla är på sin resa. Meditation i sig självt är inte fel. Själv ber jag på väldigt många olika sätt utifrån hur varje dag är. Ibland är min bön meditativ, tyst och stilla. Ibland räcker det att bara luta sig tillbaka och njuta av Gud.

Jag tänker också att Gud finns i allt, också i var och en av oss, för Bibeln säger faktiskt det.

Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.
 Kol 1:15-17

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Heb 1:3

Sen är det spännande att fundera på vad som egentligen menas med att "allt hålls samman genom honom". När det gäller kvantfysik så suddas gränserna mellan oss människor och allt annat ut. Då är vi inte längre helt separata varelser. Kvantpartiklar är betydligt "friare" geografiskt sett jämfört med celler. Och dessa partiklar är en del av vilka vi är. Ja, jag tror att den delen av vår existens är nära sammanlänkad med Gud. Ord / ljud är ju frekvenser och vi vet att universum är fullt av frekvenser. (Här är en artikel om att några forskare lyckats kommunicera med en atom med hjälp av frekvenser) Och vi vet att Gud skapade världen genom att tala.

Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus. 1 Mos 1:3

Vi är helt enkelt ett resultat av att Gud har talat och vi hålls samman i frekvenserna från hans ord. Jag tror det är något vi kan känna av om vi vill. Om allt hålls samman genom hans mäktiga ord, måste det finnas något djupt njutbart i grunden av själva vår existens. Allt annat vore ett förminskande av vem Gud är och hans karaktär.

Om vi håller oss på denna nivå, Guds frekvenser, hans ord som håller samman allting, så ser vi dock att allt detta är en produkt av Gud, som han visserligen själv håller samman och finns i. Men det är som att vi lever i hans talade ord, och det är intressant att rikta blicken mot han som talat ut orden. Gud är mer än den grundläggande verkligheten i universum. Och det är här som det blir relevant med "jag" och "du", att vi får rikta blicken bortom det skapade och se honom som är bakom vår existens. 

Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.
 Apg 17:26-28

Sen tror jag att denna Gud är intresserad av att vi ska lära känna vem han är.

Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag! Jes 52:6

Jag tänker också på detta bibelord som står innan det första ordet jag citerade 

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.
 Kol 1:13-14

och

Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 
 Ef 2:17-18

Detta är också en verklighet, som jag hoppas du upplevt när du blev förälskad i Jesus. 

Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.
 2 Kor 4:6

Så trots att det är i Gud "vi lever och rör oss och är till" så finns det ett mörkrets välde över skapelsen och våra hjärtan, något att bli räddad från. Därför tänker jag att det är ju så viktigt att peka på frälsaren och nämna honom vid namn. Vad tänker du? :-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-14 15:13 #26 av: retep

#25

Jag tycker också att det känns viktigt och bra att tänka på Jesus och nämna honom vid namn. Tycker att du uttrycker det väldigt fint.

Är glad att du inte är dömande över för TM och meditation. Tycker inte man har rätt eller skäl att döma ut kunskap, metoder och tekniker bara av den anledning att de kommer från en annan kultur en annan religion.

Faktiskt är det inte heller så att Yoga och meditation kommer från hinduismen!

Veda fanns långt innan både Hinduism och kristendom.

Anmäl
2017-02-15 09:12 #27 av: OlgaMaria

#25 Hur pass involverad är du i TM, alltså rörelsen?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-15 10:44 #28 av: retep

#27

Min fru och jag  var betydligt mer delaktiga och bodde några år på en folkhögskola och meditationscenter i Danmark. Hon dog för 16 år sedan, så de senaste 20 åren har jag inte varit så involverad och engagerad i rörelsen. Har nog bara varit med vid ett tiototal meditationsträffar och sammankomster.

Jag följer med i vad som händer och ser hur TM rörelsen har stora framgångar i flera olika länder runt om på Jorden.

I Indien finns en 2 tusen personer stor grupp som lever lever och mediterar och gör Vediska tekniker tillsammans varje dag för att befrämja fred och framgång på Jorden.

I USA och mellanamerika lär man 10 tusentals skolbarn  att meditera och ger dem därigenom en bra metod att möta en stressfylld skola och boendemiljö.

Många krigsveteraner får  lära TM tekniken som en effektiv metod att hantera PTSD.

Polis och militär lär sig TM tekniken som ett medel att bli mer harmoniska och samordnade i sin arbetsroll.

Finns många goda exempel att läsa om och ta del av på nätet och så finns det också en del ifrågasättande kritik.

Anmäl
2017-02-15 11:14 #29 av: OlgaMaria

#28 Ok. Ja, det finns en hel del att läsa. Håller på med denna artikel och fastnade vid det här, skrivet av "Attorney Anthony DeNaro, former professor of economics and business law at the private TM university Maharishi University of Management"

A disturbing denial or avoidance syndrome, and even outright lies and deception, are used to cover-up or sanitize the dangerous reality on campus of very serious nervous breakdowns, episodes of dangerous and bizarre behavior, suicidal and homicidal ideation, threats and attempts, psychotic episodes, crime, depression and manic behavior that often accompanied roundings (intensive group meditations with brainwashing techniques). Euphemisms are employed to describe essentially dangerous, unstable and injurious behavior. "Unstressing," for example, 

...There were meditators who experienced serious breakdowns during and following meditation. MIU and the counseling staff usually opted for banishment in these cases, although their practices often triggered mental breakdowns. Many students who experienced severe and uncontrollable trauma from meditation came to me for assistance and counseling since Jonathan Shapiro and his staff were punitive and hostile in their "therapeutic" approach.

Tänker att det påminner mycket om Lilla Stjärnas erfarenhet av TM. Sen som sagt, jag känner inte att jag nödvändigtvis måste döma ut det du gör och din tro, men själva TM-rörelsen är inte något jag skulle vilja vara involverad i. Det verkar vara betydligt mer avancerat som religiös rörelse än vad man först vill ge intryck av.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-15 12:51 #30 av: retep

#29

Ja där hittade du en som verkligen var kritisk...Frågan är om hans problem beror på TM eller att det var hans eget!?

Jag har läst den tidigare och kan bara beklaga hans villfarelse och tråkiga erfarenheter. Mina erfarenheter är annorlunda och enbart positiva.

Men visst jag känner till och har mött personer som varit känsliga och blivit påverkade av att meditera, på sådant sätt att de behövt särskilt stöd och vägledning. Vet också att det ibland händer att personer är för ivriga och oförsiktiga med sin egen person och gett sig in i TM rörelsen utan egen urskiljning.

Det som sägs om hur TM rörelsen fungerar får stå för artikelförfattaren, Med min erfarenhet och insyn i rörelsen kan jag vittna om något helt annat, positivt och bra.

Att TM skulle vara en kult och religiös rörelse det är bara en grov missuppfattning!

Jag har förklarat vari missuppfattningen ligger många gånger och kan göra det igen om någon bryr sig.

Anmäl
2017-02-15 13:32 #31 av: OlgaMaria

#30 Ja, jag behåller min skepticism men jag är glad att du har en positiv upplevelse och inte känner igen dig i kritiken. Jag hoppas det får vara positivt för dig.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-02-15 13:50 #32 av: retep

Det har bara varit positivt, glädje och livsbefrämjande för mig i mer än 40 år, så jag oroar mig inte. Och att jag inte oroar mig beror förstås på min syn kring den onde och vad det egentligen är för kraft.

Anmäl
2017-02-15 14:12 #33 av: Woodland

Retep,
Fastän du skriver så "fint" och ingående om TM bekräftas det jag skrev i #21. I omsorg för din eviga själ och baserat på tusentals år av bibelns vittnesbörd kan jag lugnt påstå att Veda har ingenting att göra med Kristendomens Treenige Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-15 14:24 #34 av: setfree

#32 Jag håller självklart helt med Woodland i denna fråga.

Veda har absolut inget med kristen tro att göra. Att du mår bra av TM tvivlar jag inte på.

Anmäl
2017-02-15 15:01 #35 av: retep

Jag tror visst inte att jag sagt något om att Veda skulle ha med kristen tro att göra eller Kristendomens Treenige Gud.

Å andra sidan har Veda med just allt att göra, eftersom Veda är själva grundstrukturen för all kunskap som existerar.

Anmäl
2017-02-15 15:17 #36 av: setfree

#35  Veda är själva grundstrukturen för all kunskap som existerar.

Om du ser det så blir kommer ju bibeln lite i skymundan. Vi har verkligen inte samma syn på vilken grund vi utgår ifrån.

Men som vanligt får du gärna uttrycka dig här och jag läser dina inlägg.

Anmäl
2017-02-15 15:46 #37 av: retep

Varför skulle Bibeln komma i skymundan?

Bibeln utgår från sin grund och det är inget jag förnekar.

Att Veda anses innehålla strukturen för all information och kunskap om allt skapat det kan jag inte ändra på. Men jag anser att jag har rätt att tro att det är så. 

Anmäl
2017-02-15 17:30 #38 av: retep

Att allt som står i Bibeln kommer från Gud betyder ju samtidigt att den läran, informationen, kunskapen har en längre, mycket längre historia.
För det var väl inte så att gamla testamentet uppstod på en viss dag, att nya testamentet gjorde det? Föreställer mig att all kunskap först finns hos Gud och sedan i skrift i böcker.
När det gäller Veda så är det på samma sätt, det är inte en bok, inte böcker, utan Guds ord. Och detta är alls ingen motsättning till Bibeln. Är det inte så att alla ord kommer från Gud, all kunskap kommer från Gud. Och är det inte så att om den onde förvanskat orden, för att vilseleda oss, så kommer de likväl från Gud.
Men visst om man i sin föreställning tror att det finns mer än en Gud, då kan man ju tro att Veda kommer från en annan Gud en annan religion.
Att Bibeln är knuten till en tro och religion som kallas Kristendom är uppenbar. Att Veda inte är en religion vet jag och att det inte är en del av Hinduism vet jag.
Allt börjar någonstans, allt finns outtalat hos Gud, sen kommer ord och skapelse.

Anmäl
2017-02-16 14:15 #39 av: retep

#21
Har visst missat att kommentera...
Transövningar vad är det?
Är det Trans i meningen Trans du menar, så är det ju ett sådant tillstånd folk kan hamna i när de talar i tungor. Eller okontrollerat försätts i extas av för mycket halleluja, hypnos och andra intryck.
Transcendens är något helt annat...https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Transcendens
Så ni 10 som har tyckt att #21 var ett bra inlägg, har förväxlat och missförstått skillnaden i betydelse mellan Trans och Transcendens.
Det är lätt gjort om man inte är observant, eller är för låst i sina fördomar, föreställningar.

Anmäl
2017-02-16 15:41 #40 av: Woodland

# 39

Transövningar vad är det? 

Transövningar försätter en människa in i ett alternativt medvetande. Det finns inom mystiken i nästan alla religioner och rörelser.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-16 16:11 #41 av: retep

Då var det så som jag tänkte att det var, ett alternativt tillstånd eller medvetande. Ett som är influerat av yttre omständigheter och som ger en förvrängd upplevelse av verkligheten.
Jag känner till att dessa olika övningar finns "inom nästan alla religioner och rörelser."
Nu är det självklart inte något av detta jag menar, som menas med Transcendens.
Transcendens är inget alternativt medvetande, utan helt enkelt ett tillstånd i Medvetandet som vi alla har, oavsett om vi vet om det eller ej.

Anmäl
2017-02-16 20:26 #42 av: setfree

#38 Att Veda inte är en religion vet jag och att det inte är en del av Hinduism vet jag.

De grundläggande verken skrivna på klassisk sanskrit är fyra så kallade samhitas, av vilka det äldsta är Rig Veda. Ett annat verk är Samaveda. Ett tredje viktigt verk från den tidigaste perioden i indisk språkhistoria är Yajurveda. Dessa tre veda har i den ortodoxa litteraturen det högsta anseendet. Den fjärde veda, Atharvaveda, har inte samma religiösa dignitet........Under mer än två och ett halvt årtusende har dessa verk i de brahmanska skolorna studerats oerhört noggrant och ingående......

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_klassiska_indiska_litteraturen#Vedalitteraturen

Det är väl helt uppenbart att det finns en koppling till hinduism eller? 

Brahminer :Deras samhälleliga uppgift brukar beskrivas som präst, lärare och skriftlärd, med ansvar för att genomföra ritualer i templen

Sedan skriver du ju att du varken läser bibeln eller tror på allt i den. Sedan förnekar du att bibeln kommer i skymundan. Hur menar du nu?

Anmäl
2017-02-16 21:42 #43 av: retep

När jag säger att Veda inte är en religion, inte Hinduism, då menar jag Vedas ursprung inte är religiöst inte en del av Hinduismen. Att Hinduismen som religion är en produkt av Veda, det är en annan sak.
Så är det också med Kristendomen, då religionen är en produkt av Guds rena ord.
Att Hinduism och Buddhism har kommit att använda Veda som källa betyder enligt mig inte att Veda är en religion. Veda är kunskap och vetande i symbolik, i koncentrerad form, i fröform. Inte ens Brahminer förstår Vedas struktur och symbolik. För att förstå Veda och kunskapen däri kräver att man får det genom vetande, genom att erfara det i Medvetandet. Vad det betyder kan möjligtvis beskrivas med en liknelse. Man kan få beskrivit och i detalj förklarat hur en apelsin ser ut och smakar men den kunskapen betyder inget innan du själv sett, skalat och smakat apelsinen. Först då har du en helhet ett vetande, en sann erfarenhet av en apelsin.
Att inte Bibeln kommer i skymundan är för att jag inte förnekar den eller gör jämnförelse.
Tänker att som bibeltroende kristen behöver man inte känna att Bibeln skulle komma i skymundan. Vad jag har förstått så vet man bara att den är sann och Guds rena ord, inget tvivel om saken.

Anmäl
2017-02-16 21:47 #44 av: Woodland

#41

Ett som är influerat av yttre omständigheter och som ger en förvrängd upplevelse av verkligheten. 

Ja, det kan orsakas/influeras av yttre omständigheter.  När det gäller meditation är det snarare ett tillstånd där man övar sig att gå inåt och sedan "uppåt" eller "neråt" beroende på den teori man arbetar efter. Det kan innebära tillstånd som framkallas genom drömmar, droger, mystisk trans.  

En visualiseringsteknik, uttryckt lite olika som "labyrinten", "berget", en "punkt" eller att "känna av kraften från marken", är inte ovanlig. Hur starkt människor reagerar på den varierar. Ett resultat är att människan kan förlora kritiskt tänkande och förmågan att bedöma påståenden rationellt.  

Alternativ medvetenhet kan övas upp så att man kommer in i det tillståndet på ett ögonblick. Om jag inte misstar mig skrev du en gång att du har använt TM-teknik i över 40 år. Jag kan förstå att du upplever det som ett varande tillstånd.   

Transcendens är inget alternativt medvetande, utan helt enkelt ett tillstånd i Medvetandet som vi alla har, oavsett om vi vet om det eller ej.

Jag tror att det också skulle falla in under beskrivningen ovan. Om inte vi föds skadade eller förlorar förmågan på annat sätt så tror jag att vi alla har en "högre" medvetenhet som skiljer oss från djuren, och att den uttrycker sig i en briljant, intuitiv inspiration och annat som är skapande. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.