Livsfrågor

Tro/Tyckande

2017-01-23 12:20 #0 av: Woodland

Flyttat från Myt och Missuppfattningar på grund av Off Topic regeln.

#82 av: landsbygdsbo        2017-01-23 09:22

Hur många är det här som kritiserar Bibeln, och hur många är det som kritiserar dess uttolkare? För det är ju egentligen det hela frågeställningen gäller.

Bibeln i sig en samling berättelser och liknelser som ska användas som ledsagare för ett bättre liv både gentemot en själv och gentemot andra. Men dess olika uttolkare har varit och är förvånansvärt duktiga att piska varandra i strimlor.

De allra flesta som engagerar sig i olika kyrkor hör till den "kanonmat" som deras ledare så gärna använder när det hettar till.

Maktstrider, infrysningar, fördömanden haglar. Och nu talar jag inte om de religionsstrider som skedde på 1600talet, jag talar om idag.

Jag hyser alltid (och har alltid gjort det) största misstänksamhet mot en individ/organisation som som med emfas hävdar: - Jag/vi har rätt. I en fråga som handlar om åsikter o tro. Historien visar att den aversionen är berättigad.

När en individ/organisation istället för fram: Jag/vi anser att. eller det är min/vår tro att...Visar man både att man är mer nyanserad och vilket är ännu viktigare, att man respekterar andras åsikter.

Läser man igenom trådarna så är allt frid och fröjd, till frågorna hettar till. Då övergår argumenteringen från diskussion till monolog och predikan.

Då de grundläggande mänskliga värderingarna är så lika i de olika religionerna så kan en människa vara en lika god "Mensch"* vare sig han eller hon är Frireligiös, till den Anglikanska kyrka, är Muslim eller Buddist.

* I den betydelse ordet har i Jiddisch.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 12:22 #1 av: Woodland

#83 av: setfree         2017-01-23 10:19

#79 Huvudfrågan ja...Jag kan ju inte svara ja eftersom jag inte ser på synden och att Jesus led på korset för vår skull. 

Man får tänka sig, föreställa sig att allt i Veda och om Karma är typ krypterat, kodat, symbolik. Kunskap som är kanaliserat av högt andligt stående siare. Vill man vetenskapligt forska om t.ex. Karma då är det Vedaskrifterna man skall börja med, (retep   andlig.utveckling.ifokus)

Du tar din undervisning från vedaskrifterna och andligt högstående siare och Maharishi Mahesh Yogi. Då är det inte konstigt att våra åsikter om Jesus går isär. 

Då är det inte så konstigt att vi "predikar". Det är väl OK att "diskuterar" lite.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 12:24 #2 av: Woodland

#84 av: setfree

#82 Bibeln i sig en samling berättelser och liknelser som ska användas som ledsagare för ett bättre liv både gentemot en själv och gentemot andra.

Då de grundläggande mänskliga värderingarna är så lika i de olika religionerna så kan en människa vara en lika god "Mensch"* vare sig han eller hon är Frireligiös, till den Anglikanska kyrka, är Muslim eller Buddist.

Spelar det ingen roll vad som är sanningen? Om man bara blir en god människa så är allt frid och fröjd. Är det så du menar?

Om målsättningen är en bättre värld och ett stabilt och tryggt samhälle med teknisk och ekonomisk utveckling, då har du rätt.

Nu är ju inte Jesus en politiker eller psykolog eller världsförbättrare. Han är Gud själv som vill att vi ska återförenas med honom. Det sker inte genom att vi blir lite mer goda. Det sker genom att få en relation med honom. 

Det är klart att vårt liv här är viktigt, men målet är ändå evigt liv. 

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 12:24 #3 av: Woodland

#85 av: landsbygdsbo

#84 Sanningen ? Du har din sanning, Buddisten sin, Juden sin och Muselmanen sin. Allt bygger på individens tro. Du tror du har sanningen. Och lika övertygad är Habib från Jordanien om sin tro eller Salomon från Jerusalem..

Sanningen har människan sökt i alla tider och funnit i alla tider.

Och för mig ligger sanningen i betraktarens öga. Du betraktar världen och finner din sanning, jag min och så vidare.

Personligen tror jag en trångsynt intolerant kristen har svårare att komma igen nålsögat än en vidsynt, tolerant muslim.

Men det är vad jag tror, varken du eller jag vet.

Anmäl (0)Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 12:25 #4 av: Woodland

#86 av: setfree

#85 Gud böjer sig ner till mig. Det är inte jag som "hittar" Gud.

Vad menar jag med det. Om Gud finns så kan han nå fram till mig, men jag kan inte nå honom. Genom att åkalla Jesus och låta han "göra jobbet" så att säga så kan vi hitta "sanningen".

Jag vill noga påpeka att sanningen är inte mina logiska argument. Det är inte mycket att komma med. Men Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet.

Därför vågar jag mig på att säga att jag har sanningen. Om du kallar mig för trångsynt så får jag leva med det.

Anmäl (0)Hantera

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 12:26 #5 av: Woodland

#87 av: landsbygdsbo              2017-01-23 11:53

#86 Du är "troende". Och det heter ju troende av en anledning.

När någon , tillhörande en annan religion åkallar sin Gud så upplever han samma hänryckning och sanningskänsla som du.

Du säger att Jesus säger, Var gör han det?

I Bibeln? I bibeln säger någon att någon sade att någon hör att att Jesus säger.

Du tror, och det accepterar och respekterar jag. 

När du sedan säger att just du har sanningen, då kommer den obekväma frågan om fakta och källa på det påståendet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 16:35 #7 av: copse

Kommentar #6 borttagen på grund av Off Topic.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-24 08:16 #9 av: setfree

#8 Du tror inte på bibeln och du tror inte på den förändring som sker i människor när de möter Jesus. Jag kan inte ge dig ett bevis.

Det enda jag kan göra är att uppmana dig att prova själv. Men du har nog redan svarat på det. Men risken finns att du blir lika konstig som mig.Glad

Om du tackar nej, så är det ditt beslut. Då har i alla fall jag gjort vad jag kan.

Anmäl
2017-01-24 08:25 #10 av: landsbygdsbo

#9 Jag har varken sagt att jag tror eller inte tror på Bibeln.

Vad jag hela tiden hävdat är bristen på respekt för andra troende hos just de troende.

För big är Bibeln en serie berättelser som vi kan dra nytta av, använda som ledljus om man så vill. Men det är Koranen för muslimer och andra religiösa skrifter för andra trosinriktningar med.

Jag har rest så mycket, träffat så många människor att lärt mig värdet av ödmjukhet o respekt inför andra kulturer och religioner.

Det vanliga är ju att en individ som blir "frälst" oavsett av vad stänger av den respekten jag efterfrågar, just därför att han /hon "vet" att han/hon har rätt....

Anmäl
2017-01-24 08:43 #11 av: setfree

#10 Både du och jag har rest mycket. Vi har båda träffat människor med olika tro. Vi är båda respektfulla mot andra.

Men är det ditt största problem, att vi inte är tillräckligt respektfulla?

Om du går till läkaren är det väl bra om han/hon är respektfull, men ännu viktigare är det väl att du får rätt diagnos och behandling. Och att du får veta sanningen så som läkaren ser det.

Om du sedan struntar i läkarens åsikt, det är upp till dig.

Hoppas du förstår min poäng. Den är INTE att jag är smartare än dig. Det menar jag inte.

Anmäl
2017-01-24 09:06 #12 av: landsbygdsbo

#11 Nej jag förstår mycket väl att poängen ligger någon annanstans, Men vad jag talar om är att vi som människor så länge man kan dokumentera sökt mening här i livet. Den meningen finner vissa i den Kristna läran, Andra hos Judendomen, Islam och så vidare.

Och problemet med en stor del av dem som "snöar in" i en livsåskådning tappar respekten för andras. Speciellt märkbart blir detta när man blandar in politik i religionen/livsåskådningen. Då blir blandningen explosiv och ofta extremt hänsynslös. Den Kristna kyrkan utgör därvidlag inget undantag.

Du tar upp läkare, då bör du ju känna till värdet av att få en andra åsikt. Eller menar du att man bara ska konsultera läkare/predikanter från en sorts religion?

Anmäl
2017-01-24 09:48 #13 av: setfree

#12 Du tar upp läkare, då bör du ju känna till värdet av att få en andra åsikt. Eller menar du att man bara ska konsultera läkare/predikanter från en sorts religion?

Du har helt rätt till "second opinion".  Lyssna på vilka du vill.

Som jag redan har skrivit har religion inget med politik att göra. Att sedan kristna kan vara politiker är en annan sak. Jag är helt ointresserad av politik. Jag byte kanal direkt om politiker uttalar sig.

Prova och jämför olika trosystem.

Ja jag vet att jag är lite insöad, men inte respektlös.

Anmäl
2017-01-24 15:56 #14 av: landsbygdsbo

#13  Religion har rätt mycket med politik att göra.

Att stifta lagar i ett land = politik.

Nästa fråga, hur ställer du dig till den "fria" abortlagstiftning vi har här i landet?

Skulle du tänka dig att rösta på ett parti som arbetar för en begränsning av den "friheten"

Bara som exempel.

Religion är ett livsval och där ingår ens politiska val med all tydlighet.

Med "snöar in" menar jag inget negativt. Skulle lika gärna kunna ha skrivit "brinner för"

Anmäl
2017-01-25 08:08 #15 av: setfree

#14 Jag har läst en mindre kurs i juridik på universitetet och kommit i kontakt med jurister i mitt jobb etc. Dessutom vet jag lite om politik.

Inte i något sammanhang kommer frågor upp som berör min tro. Jag tror att vi är överens om det mesta när det gäller svensk lagstiftning. Det är väl därför jag är så ointresserad av politik.

Abortfrågan är väl den enda som kan skilja oss åt. Min väns flickvän gjorde en abort och jag kommer ihåg hur hon grät. Jag har aldrig någonsin sagt något om deras beslut. Det är inte mitt ansvar att peka finger.

Så länge vi har åsiktsfrihet och möjlighet att agera med den frihet vi har här så är jag nöjd. Nej det finns viktigare saker för mig än fördelningspolitik. Skolfrågan kommer upp exempelvis och man ändrar på styrdokument och justerar hit och dit utan att påverka speciellt mycket. Eller polisens arbete som inte har förbättrats trots politikers tyckanden. Vi har en övertro på att politiker kan påverka speciellt mycket. Nej Gud kan påverka ett land. Det tror jag på.

Jag är övertygad om att vårt land välsignas av Gud när vi ber för vårt land etc. Det är viktigare än politikers beslut.

Och jag är lite insnöad, det går jag med på.

Anmäl
2017-01-25 09:21 #16 av: landsbygdsbo

#15

Om man ser till vad som händer i samband med politiska beslut i Sverige och sedan ser hur stor del av dessa beslut påverkas i en eller grad av beslut från Bryssel så kan man börja fundera.

I flera tunga EU stater spelar kyrkan o dess värderingar en stor roll för vad man beslutar. Detta skvätter naturligtvis över på beslut tagna i Bryssel med.

Vi har en sekulariserad inställning i Svensk politik. Det är vi med undantag av de nordiska länderna tämligen ensamma om.

Polen är väl ett bra exempel på detta.

Anmäl
2017-01-25 09:56 #17 av: setfree

#16 I flera tunga EU stater spelar kyrkan o dess värderingar en stor roll för vad man beslutar.

Nja jag vet inte. Besluten handlar väl mest om jordbruksstöd eller en massa lagar som reglerar handel och flyktingproblem. Miljöfrågor kommer väl upp och vilka kemikalier som ska tillåtas. Eurofrågan och Greklands problem kommer väl också upp och skapar debatt. Samarbete om brottsbekämpning är väl också uppe. Försvarssamarbete och frågan om gasledningen från Ryssland. Fiskekvoter är väl uppe. Tryckfriheten verkar vara hotad i både Polen och Turkiet vilket är ett bekymmer. Samarbetet med Panamadokumenten för att identifiera skattesmitare är väl ett bra exempel på samarbete.

Nej kyrkan är nog inte speciellt involverad i debatten. Jag tror inte det är speciellt mycket.

Anmäl
2017-01-25 11:07 #18 av: landsbygdsbo

#17 Jag hittade en intressant artikel i ett , förmodar jag ofta läst medium

http://www.dagen.se/konservativa-kan-fa-mer-makt-i-eu-1.234143

Anmäl
2017-01-25 11:12 #19 av: setfree

#18 Har partierna i EPP-ED varit framgångsrika under den gånga mandatperioden när det gäller att driva traditionellt kristna värdefrågor?– Inte egentligen. De har till exempel inte lyckats att begränsa stamcellsforskningen. Men å andra sidan är det få frågor av den typen som det beslutas om i parlamentet. De här partierna är i allmänhet dessutom mycket mer intresserade av frågor om den fria marknaden, säger Simon Hix.Per Heister håller med och tillägger att de kristna perspektiven över lag inte är så närvarande i den politiska vardagen..

Hur tolkar du detta?

Anmäl
2017-01-25 11:23 #20 av: landsbygdsbo

#19 att ekonomiska/vetenskapliga krafter den här gången var starkare. 

Men hur tolkar du det faktum att konservativa kristna* partier blir starkare?

* Partier som säger sig värna en traditionellt kristen värderingsnorm.

Så som de nationella populistiska partierna i Ungern, Polen, Frankrike; Tyskland och Sverige (SD)

Anmäl
2017-01-25 11:29 #21 av: setfree

#20 Jovisst men vad betyder det i praktiken. I vardagliga situationer och de beslut som politiker tar hela tiden. Väldigt lite väl.

I alla fall mycket lite som begränsar vår vardag. Stamcellsforskning påverkar inte vår vardag direkt även om det kan ge långsiktiga effekter.

Populistiska är väl inte "trosfrågestyrda"? Det är väl mer nationalism och rädsla eller? Konservativ är inte lika med kristen. Eller hur menar du?

Anmäl
2017-01-25 12:34 #22 av: landsbygdsbo

#21  Populistiska partier använder dels en hotbild för att skrämmas med  och en idealbild av det samhälle man vill ha. Kyrkan är en stark traditionsbärare. titta bara på diskussionerna om skolavslutning i kyrkan och framförandet av psalmer vid avslutningen.

Och se vad som börjar hända i en del EU länder.

Och ju oroligare en omvärld blir ju mer tar folk till sig traditioner. Vilket de populistiska partierna gör bruk av.

I Sverige är det uttalat kristliga partiet försvinnande litet, men M säger sig ju lägga varde på det kristliga.

Tittar man på exempelvis Tyskland så har både CDU och dess sydtyska syster CSU

som båda stor för vad de heter...

Och i Polen ..ww.dagen.se/katolska-kyrkan-en-maktfaktor-i-polsk-politik-1.201718

Anmäl
2017-01-25 13:08 #23 av: setfree

#22 I Polen spelar den katolska kyrkan stor roll. Det är korrekt. Men det är inget som är nytt. Det har varit så länge. Men som artikeln säger finns fler starkare röster som är både antisemitiska och antityska etc.

Valet i USA är ett exempel på hur olika krafter strider med lögner etc. Kyrkan har nog ingen stor roll i det samanhanget. Visst är det så att kristna stödjer vissa kandidater men det är inte speciellt konstigt.

Visst har du rätt på sätt och vis, men det är ingen stor sak. Att kyrkan har varit en maktfaktor och auktoritet i historien ja, men inte idag.

Mitt fokus är på Gud, inte på rätt politiskt ledarskap. Nu menar jag inte att det politiska ledarskapet är oviktigt, bara att Gud är viktigare. Marcus Oscarsson(TV4) är superbra och jag lyssnar noga på vad han säger, så det är bra att hänga med lite i svängarna.

Anmäl
2017-01-25 13:17 #24 av: landsbygdsbo

#23 Antisemitismen har gått hand i hand med den katolska kyrkan i generationer, alltså passar det som hand i handske idag med.

Att just du har fokus på din Gud är ju en sak men ser man till strömningarna i vår omgivning såser konservativa , fundamentalistiska åsikter växa. Och därigenom bli starkare

Anmäl
2017-01-25 13:44 #25 av: setfree

#24 Att kyrkan har varit antisemitisk är en skam. Idag i Sverige är det inte så alls, påstår jag. Snarare tvärt om. Kritiken mot kristna i Sverige idag är att vi är för mycket Israelvänliga.

Det finns en strömning som är protektionistisk och emot ökad invandring. Men det har mycket lite med kristen tro att göra.

Folk är rädda för muslimska fundamentalister och terror-attentat. De är rädda för att få segregation och ökad kriminalitet och de rädda att förlora sina arbeten.

Om du skulle välja ut 100 gudstjänster slumpmässigt och räkna alla politiska budskap, skulle du inte kunna fylla en sida på ett kollegieblock. Testa och se.

Hur många kristna sammankomster har du varit på? För att kunna dra dina slutsatser. Sedan vet inte jag så mycket om den katolska kyrkan.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.