Övrigt

Kyrkohistoria/politik

2017-01-18 16:03 #0 av: copse

Dessa inlägg har flyttats från Biblens text på grund av Off Topic.

---

#10

Du talar om skrifter som "universellt accepterade" vilket knappast är en adekvat beskrivning, för som du själv säger så handlade det ju om " vitt utspridda församlingarna" dvs små grupper av troende i ett hav av andra trosinriktningar.

Det var ju inte för än kejsare och andra ledande individer anslöt sig som den kristna tron växte i både omfattning och makt. Men inte ens då handlade det om ngt universellt, snarare om regionalt, dvs norra och östra medelhavsområdet.

Dessutom var ju både samhället och de olika grupperna patriarkalt styrda...kanske med undantag för de grupper som höll Maria Magdalena för ngt speciellt. Men dessa grupper hörde ju till förlorarna och försvann snart i historiens skuggvärld.

Den intensiva maktkampen mellan Islam och Kristendomen visar kristallklart att det samhälle som sluter sig, fastställer regelverk och slutar ifrågasätta stagnerar och förlorar momentum gentemot ett öppet sökande samhälle.

Det Kristna samhället var just slutet stelt och ströp allt ifrågasättande fram till upplysningstiden. Det Islamska agerade tvärt om och expanderade kraftigt. När sedan det Kristna samhället öppnade sig för vetenskap, forskning o kulturellt utbyte skiftades positionerna. För att sedan ändras radikalt när Islam slöt sig på det sätt som den Kristna kyrkan gjort tidigare. 

Den västerländska kulturen/kristendomen har lyckats återvinna Spanien Balkan/Grekland med dess kärnområde Turkiet och den gröna halvmånens områden står fortfarande under Islamsk kontroll. Ett högt pris för trångsynthet o ignorans.....

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:04 #1 av: copse

#12 av: setfree

#11 Du kan inte på allvar mena att kristna motverkar ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling?

Enligt en officiell artikel i en tidning i Kina stod följande:

"Vi har 60 miljoner i vårt land som är med i kummunistpartiet. 100 miljoner är med i tre-själv kyrkan (den officiellt erkända och kontrollerade kyrkan i Kina) och vi bedömmer att 200 miljoner är med i den förbjudna underjordiska kyrkan. Vi kan snart inte längre säga att vi är ett kommunistiskt land längre"

Går det dåligt för Kinesisk ekonomi???

USA var tidigare ett kristet land med många bekännande kristna. Har det gårr dåligt för USA tidigare. (nulaget är annorlunda)

Sverige var tidigare ett kristet land och det gick bra även tidigare för Sverige.

Sydkorea likaså. 8 miljoner kristna.

Det du skriver stämmer inte.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:04 #2 av: copse

#11

Motverkade!! Ja absolut.

Den Europeiska upplysningstiden tog sin början på 1600talet och från den tiden startade Europas storhetstid som världsdominerande makt. Ungefär samtidigt fastställes inom Islam regelverket och forskning o framsteg stagnerade i samma takt som den Europeiska tog för sig.

Europas äldsta större universitet grundat 1088, Universitetet i Bologna låg i det dåvarande Muslimska Spanien. All den kunskap om kultur/vetenskap matematik o astronomi som upplysningstiden byggde på härstammar från kunskaper de muslimska universiteten o lärosätena samlade på sig. Vårt sätt att räkna,bedriva handel, navigera kommer därifrån.

Tack vare att Europa blev ett öppet sökande, nyfiket område så lyckades Europa dominera världen fram till det senaste sekelskiftet (Med Europa menar jag den västerländska kulturen inkl USA) Nu stiger emellertid nya aktörer fram, Kina, Indien och om 20, 30 år kanske det är Afrikas tur.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:04 #3 av: copse

#16 av: setfree

#13 Jag säger inget emot de historiska fakta du skriver. Jag försöker bara förstå hur på vilket sätt som kristna påverkar ett lands utveckling  negativt.

Det är enklare att se på dagens samhällen. Hur ser det ut idag? Är vi kristna moståndare till teknisk och ekonomisk utveckling. Är vi en bromskloss?

Står det någonstans i bibeln att vi ska vara motståndare till samhället?

Jesus uppmanar oss att betala skatt exempelvis. Bibeln menar att vi ska vara flitiga. och ärliga. Vi ska underordna oss. Vi ska inte stjäla av vår arbetsgivare. Vi ska hjälpa vara kollegor. Vi ska följa lagen. Vi ska inte missbruka ett maktövertag. Vi ska inte dricka oss fulla. Vi ska inte vara avundsjuka på andras förmåner.

Är inte det egenskaper du kan se hos en anställd?

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:04 #4 av: copse

#17 av: landsbygdsbo

#13

Idag är de flesta staterna i väst samt Kina så sekulariserade att religionen inte påverkar ländernas utveckling vad det gäller forskning och teknik negativt. Däremot så ser man att religionen kan ställa stora delar av befolkningen utanför just forskning och utveckling. Om man ser vad som händer i ex Polen och Bibelbältet i mellanvästern där kvinnors rättigheter ifrågasätts allt mer.

Om man sedan ser på handeln så innebär en stark religiös inblandning ofta ett hinder. Eftersom de starkt religiösa har svårt att inse att respekt är något man ger och får, men inte kan tilltvinga sig. Då handel innebär just sociala kontakter med folk av olika religioner, inställningar och kultur rimmar den illa med en åsikt om att jag har rätt och du har fel.

Jag har jobbat mot anhängare av kristen, Islamsk, kommunistiskt och ren kapitalistisk världsåskådning och accepterat och respekterat dem alla i affärer.

Inte dolt min inställning, men samtidigt gjort klart att det är just min inställning.

Då vinner man oftast respekt i alla läger. Men går man i och hävdar A och att A är allena rådande...ja då går det ofta inte så bra. Intressantast är det ofta att göra affärer men konservativa Judar. Tenderar att bli både långa och givande diskussioner vid sidan av själva affären 

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:05 #5 av: copse

#22 av: setfree

#17 Idag är de flesta staterna i väst samt Kina så sekulariserade att religionen inte påverkar ländernas utveckling vad det gäller forskning och teknik negativt. Däremot så ser man att religionen kan ställa stora delar av befolkningen utanför just forskning och utveckling. Om man ser vad som händer i ex Polen och Bibelbältet i mellanvästern där kvinnors rättigheter ifrågasätts allt mer.

Varför skulle vi inte lyfta fram kvinnornas kompetens och förmåga och lika villkor. Min mor är frälst och jag kommer fortfarande ihåg när hon satt ner och bad för min skolgång. Hon var mycket angelägen om att studera hårt och målmedvetet. Vi är ingen begränsande faktor för utveckling och ekonomisk framgång i samhället.

Man blir inte korkad av att tro på Jesus. Inte lat heller.

Jag respekterar alla. En av mina bästa vänner är inte kristen. Jag har rest i över 30 länder och träffat underbara människor som inte delar min tro. Varför menar du att vi inte respekterar er? Min egen far delar inte min tro. Vi trivs mycket bra ihop.

Jag menar att vi ska bidra till samhällets uppbyggnad och utvecklig. Utbildning är viktigt. Jag ska börja en kurs i pedagogik på distans nästa vecka för att få lärarbehörighet utanför min andra examen. Jag läser gärna böcker om andra kulturer och andra tankesätt. Dessutom skulle jag väldigt gärna träffa ortodoxa judar och höra deras åsikter.

Vad är min poäng? Vi deltar i samhället och vi är ingen begränsande faktor. Inte heller respektlösa.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:05 #6 av: copse

#23 av: landsbygdsbo

#22

Du säger vi, menar du då hela den kristna trosinriktningen eller just den du tillhör?

Min åsikt är att alla ska deltaga, ha rättigheter men även ge rättigheter.

I Polen är konservativa kristna grupper på väg att frånta kvinnor deras rätt till abort, vilket på sikt kommer att tvinga bort kvinnor från arbetsplatser o utbildning tillbaka  framför spisen. I USA mördas läkare, bränns kliniker av kristna grupper som inte accepterar majoritetens beslut.

Vad hela tiden jag hävdat är att kyrkan fram till renässansen var en starkt hämmande faktor i samhällsutvecklingen i Europa. Att Islam till ungefär samma tidpunkt var en starkt drivande faktor i samhällsutvecklingen. Vilket klart visade sig i skillnaden mellan kristna o islamska regioner. Sedan bytte båda sidor strategi. Europa öppnade för forskning och ifrågasättande, de Islamska regionerna stängde. Vilket naturligtvis visade sig i Europas expansion på de Islamska regionernas bekostnad. 

Detta är fakta, bara att öppna en historiebok så kan man själv se.

Idag står åter västvärlden med dess värderingar och sekulariserade livsstil i konflikt med delar av en religion. En religion som trots extrem fundamentalism anammat användningen av modern teknik och kombinerat det med en religiös offervilja. En kombination vi har mycket svårt att hantera. Det är ytterst osäkert hur väst kommer att klara av att ta ner detta problem utan att det blir kvar för generationer framåt. 

Ingenstans har jag påstått att kristna skulle vara dumma, lata och så vidare.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:05 #7 av: copse

#24 av: setfree

#23 Du säger vi, menar du då hela den kristna trosinriktningen eller just den du tillhör?

Du har rätt det är ju lite otydligt. Jag menar vi som är bekännande troende på Jesus som Messias.

Idag står åter västvärlden med dess värderingar och sekulariserade livsstil i konflikt med delar av en religion. En religion som trots extrem fundamentalism anammat användningen av modern teknik och kombinerat det med en religiös offervilja. En kombination vi har mycket svårt att hantera. Det är ytterst osäkert hur väst kommer att klara av att ta ner detta problem utan att det blir kvar för generationer framåt.

Hur ska jag tolka det? Är vi ett sista hinder som står i vägen? Med religion menar du då kristna?

Ursäkta att jag missförstår dig. Det händer ibland att jag läser in saker du inte menar.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:05 #8 av: copse

#25 av: landsbygdsbo

# 24 Då talar du om allt från den ryska ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan, de olika nuvarande och för detta statskyrkorna + hela paketet av de anglo-inspirerade frikyrkorna då. För såvitt jag förstår är anhängare av dessa alla "bekännande troende på Jesus som Messias."

Väst, dvs de västliga demokratierna står idag i en konflikt med delar av en religion, dvs delar av Islam.

Detta samtidigt som i vissa länder Polen, Irland; Spanien och framförallt USA konservativa kristna organisationer försöker driva tillbaka samhället minst 50 år vad det gäller personlig frihet, valfrihet och utbildning.

Många av dessa konflikter vi har i vårt samhälle skulle vi lätt kunna undvika.

Exempelvis vissa kyrkors aversion gentemot att viga homosexuella.

Frånta kyrkorna den giftorätten. alla som ville gifta sig och få det registrerat hos myndigheterna skulle gifta sig i rådhuset/kommunhuset. Därefter skulle man kunna välja en religiös registrering i en av paret valt organisation. Så har men exempelvis i flera Europeiska länder och det funkar bra. Då skulle den enskilda organisationen själv och med full rätt kunna bestämma vem man vill ha som medlem och vem man inte vill ha.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:05 #9 av: copse

#26 av: setfree

#25   Då talar du om allt från den ryska ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan, de olika nuvarande och för detta statskyrkorna + hela paketet av de anglo-inspirerade frikyrkorna då. För såvitt jag förstår är anhängare av dessa alla "bekännande troende på Jesus som Messias."

Jag inte påstå att jag representerar alla grupperingar. Det finns säkert många av dessa som inte håller med mig. (eller det vet jag att de inte gör)

Vissa muslimer hatar både judar, kristna och andra icke troende muslimer. Mest USA och Israel. Jag var i Teheran för många år sedan och gick in i ett stort hotell. Med sotra bokstäver stod det "DOWN WITH USA". Så visst finns det motsättningar.

Det är inte mitt uppdrag att peka finger åt andra. Jag har ansvar för mina handlingar endast. Jag gör också fel. Att jag skulle peka finger åt homosexuella kommer inte att hända. De får stå för sina handlingar.

Skulle vi träffas i verkligheten så skulle vi sannolikt komma bra överens och även kunna samarbeta. Hoppas att det inte är ett problem för dig att jag är en Jesus-troende. Om du tar en öl så tar jag mineralvatten, är det OK.Glad

Jag är övertygad om att delar de flesta frågor gällande ekonomi, teknik och utveckling i samhället. 

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:05 #10 av: copse

#27 av: landsbygdsbo

#26 Hur ska man annars tyda "Jag menar vi som är bekännande troende på Jesus som Messias."

Eller menar du att exempelvis grekisk ortodoxa inte är bekännande troende och att de inte anser att Jesus är Messias?

Har flera gånger fastställt att var och har rätt att göra sina egna val och bli respekterad för dessa samt bära ansvar för dem.

Men problemet uppstår när en individ, en grupp hävdar att man har den allena rådande sanningen, vilket betyder att alla andra tror på en lögn. Då bäddar man för den värsta av konflikter. religionskonflikter.

Det är helt ok för mig att acceptera att någon säger:-Jag tror att Bibeln/Koranan bär på den sanna sanningen.

Eftersom man då klargör att det är hans eller hennes personliga tro och åsikt.

Detta lämnar då dörren öppen för andra trosinriktningar och anklagar ingen för lögn.

Vilket man gör när man säger: - Bibeln/Koranen ÄR den enda sanna sanningen.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:06 #11 av: copse

#28 av: setfree

#27 Men problemet uppstår när en individ, en grupp hävdar att man har den allena rådande sanningen.

Jag är säker på att jag inte sitter på hela sanningen. Jag har helt säkert fel angående vissa saker. Men jag tror på Guds ord. Och om en katolik säger att han/hon tror på Guds ord då är överens på den punkten.

Det jag menar är att jag tror att Jesus är vägen sanningen och livet. Det kan jag inte göra avkall på. Men för mig är det inte mitt problem om du tycker annorlunda.

 Mitt uppdrag är inte att fajtas med andra trosinriktningar. Det är att vittna om Jesus. Om du sen inte håller med är inte mitt problem. Jag har i alla fal gjort det jag ska. Sedan kan jag komma in i en debatt med andra, men det betyder inte att vi har en konflikt.

Jag tror vi är överens om det mesta, förutom tron på Jesus.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-18 16:06 #12 av: copse

#29 av: landsbygdsbo

#28

Säg att du möter en djupt troende Muslim , Hur skulle de reagera på hans lögn-anklagelse baserad på sin tro? Jag skulle tro att du skulle bli lika kränkt som skulle bli av din lögn-anklagelse baserad på din tro.

Jag hävdar att båda mött sin sanning i sin tro.

Och att då hävda att just den egna är den rätta vägen är grunden till all konflikt.

Underligt, det du skriver "Jag tror vi är överens om det mesta, förutom tron på Jesus." Eftersom ga inte har beskrivit min tro..

Jag har heller aldrig hävdat att någon ska göra avkall på sin egen tro, däremot att man ska börja respektera andras.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-19 08:25 #13 av: setfree

#12 Underligt, det du skriver "Jag tror vi är överens om det mesta, förutom tron på Jesus." Eftersom ga inte har beskrivit min tro..

Nej det har du rätt i. Jag har ingen aning.

Alla olikheter mellan oss är grund för konflikt. hudfärg, kön, sexuell läggning, politiska åsikter, vilket fotbollslag man hejar på etc.

På mitt förra jobb samarbetade jag med en muslim som bad mot mekka flera gånger per dag och som vallfärdade till Mekka etc. Det var inget hinder för oss att samarbeta. Jag blev inte kränkt av honom. Han blev inte kränkt av mig heller.

Bibeln uppmanar oss att vända andra kinden till och att inte hämnas. Vi ska be för de som förföljer oss och välsigna de som hatar oss.

Om vi följer det så minskar konflikter.

OK vad har du för tro? Jag har ju ingen aning.Glad

Anmäl
2017-01-19 21:43 #14 av: landsbygdsbo

Jag har under mina år samarbetat med allt från Judar över araber till Européer på båda sidor om den dåvarande muren.

Har sett saker som fortfarande får mig att må illa, både i form av olyckor och vad människor gör mot varandra. Min tro har jag kvar samma , däremot så har jag tappat tron på dess representanter här på jorden.

Jag har sett människor döda varandra, fasansfulla olyckor på arbetsplatser och vägar.

Och det har lett till att jag föraktar en enda människotyp, den småpåve som utnyttjar situationen för att bara jävlas med sina medmänniskor.

Jag tror aldrig jag hade så roligt som när vi skulle inreda en av de högsta hönsen i ddr;s datcha. Hade bilen full med Video, TV och stereoprylar som han beställt och betalat. Vågade därför vara stor i truten när gränspolisen skulle lära mig veta hut.

Det kräket stod och skrek och hotade mig, var säkert 100 personer som kunde höra....tills jag frågade honom vad han skulle svara på frågan varför minister X;s sommarstuga inte hade blivit klar i tid., Gav honom mitt direkta telefonnr, spottade framför fötterna på honom och satte mig i min bil. Trodde han skulle explodera, men han gick in och ringde. Det var en ngt knäckt hund som kom ut, gjorde honör och vinkade iväg mig

Anmäl
2017-01-20 06:59 #15 av: setfree

#14 Intessant. Du har alltså jobbat på andra sidan "järnridån" gissar jag.

Jag reste i Tjeckoslovakien, Östtyskland, Bulgarien etc. innan muren föll. Jag var mycket intresserad av detta och lärde känna personer i Bulgarien.

Och det har lett till att jag föraktar en enda människotyp, den småpåve som utnyttjar situationen för att bara jävlas med sina medmänniskor.

Guds svar på hur vi ska behandla varandra:

Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig,hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se:

att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig (Jes 58)

Det finns gott om exempel på  kristna som beter sig illa. Men Jesus är densamma och jag gissar att du håller med om detta bibelord. Att vi "representanter" för Kristus inte följer Guds ord i alla lägen är beklagligt.

Jag vet att många inte vill vara personliga på nätet, men vågar du säga vad din tro är?

(jag ska berätta en intressant händelse senare kopplad mot "Sovjet")

Anmäl
2017-01-20 09:41 #16 av: landsbygdsbo

#15 jag är blott en människa, med mänskliga svagheter och den största är just det nöjje jag finner i att trampa dessa småpåvar på tårna.

Att Guds representanter inte alltid är de bästa såg man väl på Wehrmachts bältesspännen,,,,Gott mit uns, stod det väl. Och det var varken första eller sista gången Guds namn drogs ner i smutsen av makthavare.

Jag tror på Gud, en Gud som jag bär med mig inombords vars budskap jag inte tar till mig från världsliga organisationer. Dvs inte medlem i ngn kyrka.

Mitt rättesnöre är det urgamla, gör mot andra det det de gör  mot dig. Respektera andra så som de respekterar dig

Det kristna budskapet ligger mig varmt om hjärtat, inte de kristna representanterna.

Efter installationen av grejorna så fick jag visa kunden hur allt fungerade. Det slutade med en mycket blöt kväll där vi verkligen diskuterade politik.

Han hade suttit i läger hos myndigheterna i tredje riket innan han lyckades ta sig till Moskva där han erhöll grouming till att bli en rättrogen kommunist.

Innan vi avslutade och jag gick över till gäststugan förklarade han att jag var just en sådan destruktiv individ som skulle ha försvunnit om jag varit född i DDR. Då jag tackade för komplimangen brast han ut i ett bullrande skratt.

Anmäl
2017-01-20 10:22 #17 av: setfree

#16 Det kristna budskapet ligger mig varmt om hjärtat, inte de kristna representanterna.

Det kan mycket väl förstå. Många känner som du.

Jag är övertygad om att vi skulle ha väldigt mycket att prata om om vi hade träffats. Jag var i Sofia 1989 precis när järnridån höll på att kollapsa. Nicolae Ceaușescu blev arresterad och avsatt. Jag var i Prag 1988 och såg hur demonstranter arresterades för att de protesterade på regimen.

Innan kommunismen föll för var biblar förbjudna i Sovjet. En pastor vänder sig upp mot Gud och ber om biblar.

I Tranås finns en organisation som distribuerar biblar bakom järnridån. En dag kommer två unga kvinnor in på kontoret. -Vi upplever Guds tilltal att ta in biblar till Ryssland säger de. De tittar lite på den och undrar om de vet hur det fungerar och vilka risker som finns. De säger åt dem att gå hem och fundera ett tag till.

Två veckor senare kommer de tillbaka. -Vi vill ha 400 biblar säger de.

De packer ner dem och kommer ut till bilen. -Hur har ni tänkt gömma dem.

-Ja vi lägger väl en filt över dem i baksätet.

-OK. Kom tillbaka och berätta hur det går. -Jag ska be för er.

Efter en mycket lång väntan på gränsen ser de hur gränsvakterna använder speglar och öppnar motohuv etc..

Till slut är det deras tur. En gränsvakt vinkar fram dem. Precis då kommer en dam ut och går mot deras bil. Hon har en bukett blommor med sig.

-Ni är besökare nummer xxxxx. Välkommen in i vårt vackra land. De är fria att åka.

De åker framåt och när de upplever Guds maning svänger de höger och vänster..

Till slut upplever de att de ska stanna. Andra våningen och en grön dörr upplever de.

De tar med en bibel och går upp till pastorns dörr. Han öppnar och de överlämnar bibeln. Han faller ner och tackar Gud. ...

Anmäl
2017-01-20 11:50 #18 av: landsbygdsbo

#17 mina upplevelser är betydligt mer jordnära.

Jag tror att enda gången jag förtvivlat bett till Gud om hjälp var när jag i min gröna ungdom på en semester på Kreta följde ett par lokala fiskare ut för att fiska ett par dagar. Ingen av dem kunde Engelska och min grekiska var inget att tala om.

Med händer och fötter kommunicerade vi och hade trevligt det första dygnet, sedan slog stormen till. vi fick under ngr dygn rida ut den värsta storm någon av oss upplevt, i en rätt liten båt. Vi låg straxt utanför Alexandria när den lilla motorn äntligen lyckades få båten att röra sig mot hemmahamnen på Kreta. Vi låg totalt ute ca 6 dygn i liten däckad träbåt. Ombord fanns klocka, kompass, sextant o sjökort. Ingen radio... Vi skulle egentligen bara legat ute 1 dygn, dvs över natten och fiska .

Vatten . bröd och olivolja delades broderligt. När vi kom tillbaka (jag var 17 bast) så översatte hamnfogden vad en av fiskarna sagt, - han skötte sig som en hel karl. Men han hade inte sett hur jag låg och skakade under däck på min frivakt...

Var väl lite av vad tyskarna säger..en bekännelse under galgen.

Upplevelsen gjorde mig till en individ som lever i nuet inseende att allt kan ta slut bakom nästa dörr.

Anmäl
2017-01-20 13:19 #19 av: setfree

#18 Det var minsann en stark upplevelse.

Jag tolkar det som att Gud verkligen vakar över dig.

Jag följde med fiskare ut över natten när jag var i Goa. Men det var lugnt och stilla och vi kom tillbaka välbehållna. Jag tycker det är lite kul att se hur man jobbar i andra länder. Jag är en mycket jordnära person som har tillbringat många timmar ensam i skogen med min motorsåg.

Jag ber i stort sett varje dag.

Händer det att du ber ibland? Man behöver ju inte befinna sig i kris för att be.Glad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.