Kyrkan

Myter och Missuppfattningar

2017-01-02 18:48 #0 av: Woodland

Det finns många missuppfattningar när det gäller den kristna tron, särskilt bland de som av olika anledningar vill betvivla läran som den kristna kyrkan har påstått. Detta är helt förståeligt eftersom vi människor gärna vill ta till oss källor som bekräftar det vi vill tro och förkastar de som inte stödjer våra förutfattade ställningstaganden. Det gäller oss alla och sökande efter bekräftelse eller vederläggande driver mycket forskning.

Den kristna tron har försvarats mot olika angrepp hela vägen ända från när Jesus själv gick på jorden och det är inte alltid som den kunskap de kristna besitter kommer fram i vardagligt internetutbyte. (Och ja,  en övervägande del av historiker accepterar att Jesus har funnits.)  Vi har en grundlig kunskapsbank att dra expertis från, en kunskapsbank som existerar på grund av vårt behov att försvara och förklara generation efter generation. 

Som ett exempel vill jag påminna om uppståndelsen runt publiceringen av  Dan Browns "Da Vinci Code". När boken skrevs var det många som tog den på allvar. Akademiker inom de olika grenarna av kristendomen har hela tiden vetat om att det Brown vävde in i berättelsen var fantasi som tangerade det allmänt accepterade men denna kunskap hjälpte inte. Folk tog boken för sanning fastän Brown själv i bokens första sidor skrev att berättelsen var påhittad (fiction): hans fans begav sig ut för att jaga tecken och ledtrådar i kyrkor, med mera. 

Här är några myter eller felföreställningarna som vi under årens lopp har diskuterat här på JiF:

Myt - förebilden för Jesu död och uppståndelse finns i flera antika "hedniska" religioner

I detta inlägg under # 26 ger jag flera referenser för att bevisa att Mithraskulten inte kan vara den som influerade de tidiga kristna. Jag länkar också till artikeln Maskens Hopp där Jason Engwar undanröjer teorin att Jesu död och uppståndelsen har paralleller i hedniska religioner. 

Myt - Jesus har stora likheter med Horus-, Dionysos-, Osiris-, Mitraskulterna.  

Horus: J. Warner Wallace var en detektiv som arbetade med "cold cases" och har bland annat varit konsult för FBI . Han bestämde sig  för att granska bibeln för att bevisa att den var  fel och närmade sig bibelns berättelse som ett "cold case". Han kom till tro genom att granska berättelsen om Jesus. Han lägger ut texten om Horus här.

Dionysos: född av Zeus lår efter han åt sin egna dotter så att Atena kunde födas av hennes hjärna. Här är en sida av Warren Winkerton som grundligt behandlar påståenden med en humoristisk klipp: "Gods in the News".  Missa inte den.

Osiris: gick inte på vattnet utan sjönk i en blykista - och dog.

Mitras: ursprungsområde Iran Hindu/Persien, blev med tiden en militär kult bland Romerska soldater där vissa likheter från kristendomen under åren inlemmades (och inte tvärtom).  Lite kontraster: Kristus föddes av en jungfru, Mitras av en sten.  Kristus föddes i en grotta, Mitras föddes under ett träd vid en flod.  Kristus räddade världen genom att offra sig själv, Mitras genom att offra en tjur.  Kristus instiftade nattvard, Mitras hade en bankett.  (Banketter har existerat så länge som människor har funnits.) En utomordentlig genomgång kan man hitta här med referenser och länkar för den vetgirige.

Myt - att det inte fanns någon skrift före Jesus

Gamla testamentet var skriften för Jesus och  apostlarna. Jesus citerade den och bekräftade att han kom för att fullborda den. Alla dess olika typer och ceremonier var en förebild av honom. De judiska skrifterna kopierades bokstav för bokstav och kollades väldigt noga. Fanns det ett fel så revs kopian upp och skribenterna började om från början. Jag skrev om detta i detta inlägg från 2009.

Myt - att det tog kyrkan flera hundra år att sammanställa skrifterna

Det fanns kriterier för vilka böcker och brev som fick ingå i "Canon" (kanon/godkända) och ett utav kriterierna var att texterna var universellt accepterade. Breven själv ger vittne om att de kopierades och skickades runt mellan församlingarna. Det var inte förrän vid ett kyrkomöte som de kristna sammanställde listan över böckerna som var vedertagna. Under de tidiga kyrkomötena nertecknades det som den övervägande majoriteten allmänt höll som sanning, oavsett om det gällde Kristus som Gud och Guds Son, som sann människa, den helige Anden, treenigheten, med mera.   

De tidiga kristna visste vilka skrifter som ansågs vara äkta. Det är lätt att själv läsa sig till det ännu idag om man bara jämför de olika stilarna, innehållet och kompositionen, så som jag skrev i artikeln Thomasevangeliet.  

För de kristna är ifrågasättande av denna typ ingenting nytt.  Den kristna tron har genom århundraden angripits med liknande knep. Vi har faktiskt en förklaring för detta ständigt ifrågasättande i bibeln: falska läror och lärare inom kyrkan och förföljelse av de kristna är ett sätt som Gud använder för att håller kyrkan ren.  1 John 2:18-19   Den som förnekar Jesus Kristus är en antikrist. Och vi vet att detta skall bli mer och mer vanligt tills dess att Jesus kommer igen.

Håll tillgodo!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 12:42 #1 av: copse

Flyttad från denna tråd:

#41 av: retep

Woodland 
Jag läser vad du skriver, men det övertygar mig inte. Det jag fortsatt ifrågasätter är hur en ren ursprunglig text kan bevaras oförändrad och utan omskrivningar i två tusen år.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-03 13:14 #2 av: setfree

Bra skrivet Woodland. Som vanligt har du koll på historiska fakta.

#1 retep du kan bara svara med att betvivla. Kom med lite bättre argument.

Om du inte blir övertygad, vad vill du då ha?

Anmäl
2017-01-03 13:57 #3 av: Woodland

Det jag fortsatt ifrågasätter är hur en ren ursprunglig text kan bevaras oförändrad och utan omskrivningar i två tusen år.

Bra frågor! Som troende skulle man svara "genom Guds försyn." Som textforskare skulle man svara genom beviset vi har i kopiorna, hur texterna kopierades och bevarades. Här kommer tidsaspekten och handlande av texterna i antiken in i bilden. Så jag håller med båda. Glad

I ett inlägg i artikeln Bibeln/Gnosticism rör jag vid detta. Jag har hänvisat till olika experter i området. Här är en Dr. Daniel B. Wallace.  

Jag skrev så här i ett tidigare inlägg när detta med tidsperspektiv kom upp: 

Grundtexterna i NT består av 27 böcker som skrevs av olika författare ungefär år 50 till 150 ca. 

Evangelisterna skrev från händelse till skrift under en tidsperiod av 20 – 80 år. Josefus, en judisk historiker (som skrev för Romarna) hade ännu längre tidsperspektiv från händelse till skrift (900- 1200 år) och anses vederhäftig.

Om tesen var korrekt så skulle man också förkasta Plato, Aristoteles osv. Skall vi jämföra dateringen av antikens författare och deras skrifter?

Plato skrev 427-347 AD Tidigaste kopia 900 AD av 7 ex = 1200 år

Tacitus skrev 100 AD Tidigaste kopia 1,100 AD av 20 ex. = 1000 år

Caesar skrev 100 -44 BC Tidigaste kopia 900 AD av 10 ex =1000 år

Livy skrev 59BC – 17 AD Endast 20 kopior existerar

Pliny skrev 61 – 113 AD Tidigaste kopia 850 AD av 7 ex. = 750 år

Thucydides, Suetonius, Lucretius, Euripedes, Aristotle är inte mycket bättre.

DÄREMOT Nya Testamentet Tidigaste kopia 125 AD av 4000 kopior = 25 år.

I Palestina var det den muntliga traditionen som gällde, t.o.m. bland judarna. Judarna VILLE inte skriva ner allting i början - de hade en stort misstro till skrifter. De unga judiska männen memoriserade den gamla traditionen (dagens skrifter) och kunde rabbla upp dem precis som en muslim kan rabbla upp koranen idag. Det var endast i samband med judarnas fångenskap i Babylon som det blev mera allmänt accepterat att skriva ner saker och ting.

De första kristna var judar och hade också en  muntlig tradition.  Men det är värt att noterar att NT:s brev osv skickades emellan församlingarna.

Bibeln är unik.  Arkeologer har fått ändra sina antaganden flera ggr pga upptäckter som stödjer skriftens text.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 13:57 #4 av: Woodland

#2

Tack setfree! 

Samtidigt som jag lägger fram dessa saker kan jag inte övertyga någon. Detta är ett så pass allvarligt ämne att det är mycket bra om individen kan grunda sina slutsatser på så mycket material som möjligt. Det florerar en massa trams på internet. Lögner som upprepas tillräcklig länge blir till sanning utan att den som för dem vidare menar att ljuga. Det ligger missförstånd bakom mycket. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 15:46 #5 av: retep

#2
Minns när jag läste den nya översättningen av Herrens bön.
Fader vår, Vår Fader...och flera andra varianter. För er del kanske det inte betyder nåt att man ändrar på orden. Men enligt mig har man därmed också ändrat meningen.
Det onda och den Onde är nödvändigtvis inte samma sak, som jag ser det.

Anmäl
2017-01-03 15:54 #6 av: retep

Jag skriver inte här för att jag saknar något eller för att argumentera. Och det är inget särskilt jag söker och behöver bli övertygad om.

Anmäl
2017-01-03 16:13 #7 av: setfree

#6 Modigt att skriva här. Det är helt OK för min del om du skriver vad du tycker, så länge du klarar våra åsikter.

Det är skillnad på det onda och den onde. Båda finns.

Anmäl
2017-01-03 16:29 #8 av: retep

Setfree.
Varför skulle jag inte klara era åsikter?
Jag tänker att era åsikter grundar sig i egna erfarenheter och övertygelse.
För mig finns det det som är ont, gör ont och orsakar mer ondska. Men jag ser det inte som något som alstras av Den onde, utan av rädsla, dumhet, okunskap och sociala, mentala brister.

Anmäl
2017-01-03 19:44 #9 av: Woodland

#5

För er del kanske det inte betyder nåt att man ändrar på orden. Men enligt mig har man därmed också ändrat meningen. 

Det är en högst subjektiv position du tar här; att textens mening  ändras bara för att man växlar pronomens position.  Det finns ingen magi i orden.  Man översätter från grekiskan och som i alla översättningar måste de exakta orden uttryckas så att de är begripliga för den som läser på det svenska språket. Vissa ordlekar till exempel är oöversättliga och måste förklaras med flera ord än i originaltexten.

Med det skrivet så är det knappast några variationer alls på de manuskript som forskarna/bibelöversättarna har tillgång till.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 20:56 #10 av: retep

Det handlar inte bara om att man ändrar någon pronomens position här och där.
Det är av betydelse att folk förstår om det är Den onde det handlar om eller ifall det är något ont , när folk läser texten.

Anmäl
2017-01-03 23:03 #11 av: Woodland

# 10

Det handlar inte bara om att man ändrar någon pronomens position här och där. Det är av betydelse att folk förstår om det är Den onde det handlar om eller ifall det är något ont , när folk läser texten.

Jag missuppfattade dig. Min kommentar utgick ifrån din angående "Vår Fader" kontra "Fader Vår". 

Som setfree skrev så används båda uttrycken. De grekiska kyrkofäderna uppfattade ordet att vara maskulint: den onde. I väst är det onda: ondskan, synd. Inom de Abrahamska religionerna är Gud personlig och inte en kraft, makt eller energi. Gud är inte upphov till ondskan. Men Satan är ondskan personifierad. Så det är inte så stor skillnad egentligen för den som läser.  {Grundtanken enligt bibeln är att människan är i uppror emot Gud (precis som Satan är) och har ett hjärta som måste förvandlas från sten till kött, hårt till mjukt, dött till liv, innan människan vill ha med Gud att göra. De kristna är medvetna om att de behöver bli bevarade från ondskan, utifrån från alla Sataniska angrepp och inifrån från den fallna naturen som kämpar mot den skänkta Guds natur.} 

Bibeln som är översatt till tusentals språk ackommoderar de språkliga variationerna utan att förlora budskapet. Och språk förändras också. De gamla översättningarna hade blivit svåra för många att använda idag. Översättningsarbetet betyder att man kombinerar och delar ord. Ibland måste man arrangera i olika ordningar eller till och med utesluta vissa ord. Allt detta efter de reglerna för språket som texten översätts till.   

Saxat ur en av mina kommentarer i denna länk:  Det fanns ett visst syfte med de olika översättningarna. Ibland var motiveringen med översättningen att göra bibelns språket mer modernt, som med Bibel 2000. Bibeln är, för en sekulariserad människa, svår att få grepp om och översättningar där tyngdpunkten läggs på ”tankarna” kan inledningsvis vara mer användbara. När jag arbetade bland mina afrikanska trossyskon kunde jag inte sätta en KJV i händerna på dem. De hade inte förstått den. De fick en NT ”Good News for Modern Man” som hade finurliga streckfigurer och en enkel text. De växte med den och Pastorerna, evangelisterna och de äldste hade de mera ”invecklade”(?) översättningarna för sina egna studier.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-04 09:23 #12 av: retep

Tack för diskussionen...

Anmäl
2017-01-04 10:08 #13 av: setfree

#12 Jag önskar dig allt gott. tack för att du står ut med mig och mina lite hårda argument.

Bra att du har lyckats minska ditt lidande.

Anmäl
2017-01-04 18:00 #14 av: Woodland

En annan missuppfattning är att man kan förena de olika världsreligionerna och filosofierna. Det är totalt ologiskt att dra den slutsatsen fastän vissa förespråkare gärna försöka är hindren flera. 

En definition av Gudskonceptet (oavsett om man tror att en gud finns eller ej) är den, enligt min åsikt, absolut grundläggande anledningen för en religions eller filosofis existens och formar utgångsläget. 

Ordet "kärlek" som ett begrepp definieras på många olika sätt och är inom kristendomen begränsad i sin definition och hur den levs ut.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-07 14:15 #15 av: OlgaMaria

#5 Det finns många svenska översättningar vi kan jämföra med och bruket av "den onde" är inte nytt utan fanns t ex i Waldenströms översättning från 1886.

Det är absolut en relevant diskussion hur bibeltexten översätts. Poängen är att vi har en pålitlig grekisk grundtext som översättarna kan arbeta utifrån. Sedan finns det massor med översättningar, men för den som verkligen vill förstå är det ju fantastiskt att vem som helst kan kolla grundtexten på internet och försöka förstå. Man kan absolut ha åsikter kring om en översättning är lyckad eller mindre lyckad, för det är trots allt en översättning och det kan aldrig komma exakt lika nära som grundtexten var för dem som hade gammelgrekiskan som modersmål. Men många verkar tro att det är översättningarna som bibelsanningen vilar på, att texten skulle ha översatts om och om och om igen. Men som sagt, det finns en väldigt pålitlig grundtext som alla översättningar utgår ifrån.

När det gäller den onde / det onda verkar det som att den rätta litterära översättningen är "det onda" men i texten står det som en titel och översättarna tror att Jesus säger "Det Onda" som en titel på Satan, därav vissa översättningar där det står "den onde" - dessa översättare har ansett att det måste vara den mest riktiga översättningen för att vi ska förstå vad Jesus menade. Om man som läsare ändå är osäker kan man väga in andra texter där Jesus talar om Satan / det onda.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-07 17:25 #16 av: retep

Då undrar jag, är den grundtext som finns på internet densamma som den som fanns på 100 talet efter Kristus, på 500 talet, på 1000 talet, på medeltiden när boktryckeri kom. Då när mer vanligt folk för första gången fick möjlighet att lära sig läsa. Var det inte så då att kyrkans män hade absolut monopol på vad som var rätt och fel, vad vanligt folk skulle tycka och tänka. Hur skall ni någonsin kunna övertyga vanligt folk idag om att Bibeltexterna är korrekt och riktigt översatta och sanningsenligt förmedlade. Att de inte ändrats för att passa in i dessa kyrkans mäns världsbild och föreställning.
Och sen, hur som, i vilket fall som helst, tolkningsrättigheten till de texter vi kan läsa idag, vem har rätten till den? Jag, du, ni de, dem, alla alla har sin egen tolkning. Även ni som är Bibeltrogna tolkar och uppfattar olika. Alla tolkar vi och uppfattar Gud olika, kärlek olika, Det onda, Den onde olika. Kunskap i en bok förblir kunskap i en bok tills vi omsätter den i vårt eget liv med vår egen kunskap,erfarenhet och förståelse.

Anmäl
2017-01-07 18:46 #17 av: OlgaMaria

#16 Ständigt kommer konspirationsteorier om hur bibeltexten förvanskats genom århundradena, men faktum är att NT är väldigt långt före någon annan antik text när det gäller hur säkra vi kan vara på hur den första texten såg ut. Anledningen till detta är att NT-texterna spreds långt mer än någon annan text och fortfarande idag hittas regelbundet nya antika fragment. Vi har tillgång till oerhört många kopior, vissa väldigt gamla och andra nyare. Det gör att bibelforskarna kan jämföra från väldigt många olika källor (många tusen), varav många är väldigt gamla. Även om det finns massvis med variationer (felstavningar, borttappade ord, en missad rad, osv) så kan man ändå i de flesta fall med stor säkerhet avgöra vad som stod i grundtexten tack vare den stora mängden källor. Om någon översättare/kopierare velat ändra textens innebörd så kan det upptäckas tack vare mängden källor, och tillgången till många tidiga fragment. "Grundtexten" är en sammanställning av all denna data och mängder med bibelforskare har jobbat med detta. Finns det oklarheter angående något ord eller vers så kan man läsa om det. Det brukar också stå i våra svenska biblar som har fotnoter. Visst är det så att de olika tolkningarna är oerhört många, även bland de som ser sig som bibeltrogna. Det är ju härligt på sätt och vis. Ingen har tolkningsföreträde, men den som vill tro på Jesus måste också lyssna till hans ord, och därför är det av yttersta vikt för vår tro att Bibeln är trovärdig, och rent vetenskapligt håller den väldigt hög trovärdighet - dvs, vi kan verkligen vara trygga med att den text vi har idag är oerhört lik den första texten - Jesu egna ord, bland annat.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-08 08:57 #18 av: Woodland

# 17 

Utmärkt inlägg! Här är ett komplement - Mats Slick har lagt upp  Manuskript Träddiagram.

# 16

Hur skall ni någonsin kunna övertyga vanligt folk idag om att Bibeltexterna är korrekt och riktigt översatta och sanningsenligt förmedlade. Att de inte ändrats för att passa in i dessa kyrkans mäns världsbild och föreställning.  . . 

Ja, det är så att för det mesta "vanligt folk" är inte intresserade av att gå djupt in i textvetenskap. Det beviset finns redan för den som vill ta det till sig. Det var faktiskt kyrkans män som före och under reformationen såg till att bibeln översattes och trycktes för folket. De som översatte den var kunniga i de gamla språken. Den katolska kyrkan gillade inte det för de trodde att  det skulle leda till irrläror. Luther sade att det var bättre  alla hade tillgång till bibeln även om irrläror skulle komma av feltolkningar. Så viktigt var det för reformationens män. Dock innebar det inte en ny tolkning av de grundläggande sanningarna: Gud, Jesus Kristus, den helige Ande med mera.

# 16

Kunskap i en bok förblir kunskap i en bok tills vi omsätter den i vårt eget liv med vår egen kunskap,erfarenhet och förståelse.

Sant men det beror också på vilken bok man talar om: alla är inte likvärdiga. Det är en sak att ha en text som skönläsning och ett annat att ha den som vägledande i livet.  Ord i en text betyder någonting.  Det är som att man skulle försöka meka med en Mercedes genom att använda en  manual för en moped. Det går inte. 

Det som kan påstås med säkerhet är att alla från de olika esoteriska sekterna till icke kristna kretsar vanemässigt gör våld på bibeltexterna genom att försöka tvinga in i texten något som inte står där (som texten #0 i denna tråd). Eller att de drar meningar utanför sitt sammanhang och  för ihop dem med andra för att försöka påvisa oegentligheter och motsägelser.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-08 09:27 #19 av: setfree

OlgaMaria och Woodland ni formulerar er så bra att jag inte kan lägga till något.

Jag förlitar mig helt på Guds ord.

Jag instämmer helt med er men det är kanske förväntat.Glad

Anmäl
2017-01-08 10:17 #20 av: retep

#18
Texten som jag postade i #0 är inte på något sätt ett försök att tvinga in i texten något som inte står där, eller påvisa oegentligheter och motsägelser.
Det är helt enkelt en annan tolkning av texten och vad den betyder.

Tänker att kanske har ni inte längre ambitionen att kristna "vanligt folk" och andra kulturers folk.
Och i så fall kvarstår frågan. Hur skall ni kunna göra det? Och säkert också varför, man har ju provat det förut ett antal gånger. Fortfarande efter 2000 år finns det många andra religoner kvar på Jorden, många icketroende och en hel bunt new age'are

Anmäl
2017-01-08 10:27 #21 av: Woodland

# 20

Alla är medvetna om att det är inte du som skrev det  du postade i #0. Men hela min poäng genom diskussionerna är att man kan inte logiskt föra samma helt olika trossystem till ett utan att förlora någonting väsentligt i ursprunget. Så tolka som man vill men det är ohållbart  om man gör våld på texten.

Vi kan inte övertyga utan endast lägga fram vår sida. Tro är en gåva från Gud och han ger inte den till alla. Alla kommer inte till Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-08 10:49 #22 av: retep

Alla, precis alla kommer från Gud!
Alla, precis alla återvänder till Gud!

Anmäl
2017-01-08 10:55 #23 av: OlgaMaria

#20 Visst finns ambitionen där. Det har inte prövats ett antal gånger, det pågår ständigt, och kristendomen är trots allt världens största religion. Sen verkar det som att människor kommer vända sig bort från Jesus in i det allra sista om man läser Uppenbarelseboken t ex.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-08 11:05 #24 av: OlgaMaria

#22 Som du påpekat så finns många tolkningar och det finns många som anser sig bibeltrogna som har just den hållningen.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-08 22:53 #25 av: Woodland

# 22

Bibeln säger att Gud skapade allt och satt naturlagarna i rörelse. Alla återvända till Gud i döden och somliga till evigt liv.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-09 13:31 #26 av: retep

Tänk, ni är så bra på att stadfästa och proklamera, som om ni redan förstår och vet vad allt betyder. Tycks mig som att ni ganska desperat klänger er fast, i förhoppningen att ni förstått det hela rätt. 

Anmäl
2017-01-09 15:13 #27 av: Woodland

Det är förståligt att du reagerar på våra proklamationer. Har man byggt sin andliga världsbild på helt subjektiva saker som visioner, självständiga resonemang, infall under meditation med mera anser man att det är det rätta. Det är nödvändigt i ditt fall att åberopa någonting som rädsla, desperation, inskränkthet hos oss för hur skall du annars få ihop det hela?

Ingen av de troende förstår allting utifrån sig själv. Men vi har som aposteln Petrus skrev ett fast profetiskt ord. Vi "förstår" utifrån den kunskap som Gud har lagt ner i sitt folk under tusentals år. Alla mottar inte trons gåva, ser sin synd och vänder sig till Jesus Kristus, den ende som kan rädda dem till evigt liv. Men var och en som åkallar honom kommer att räddas. Detta är förutbestämt av Gud. Hans utkorade, sina får, känner han och är man bland dem kommer han att upplysa, frälsa och bevara. Vårt budskap är att du och alla som läser detta är välkommen in i den tryggheten.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-09 15:35 #28 av: setfree

#26 Vi utgår från Guds ord. Det är orsaken till att ser relativt lika på detta.

Det finns många som har egna hemmasnickrade teorier men frågan är vad de betyder den dag vi står inför Gud en dag. Det enda som betyder något då är om vi har tron på Kristus och en relation med honom.

Alla våra egna teorier och egna gärningar betyder inget när det gäller frälsningen. Men tror man på reinkarnation betyder ju detta resonemang ingenting.

Vi kan inte luta oss på våra egna gärningar eller kunskap. Det imponerar inte på Gud.  Det är tur för oss att vi inte behöver kämpa i egen kraft.

Anmäl
2017-01-09 19:08 #29 av: retep

Återigen...
Tänk, ni är så bra på att stadfästa och proklamera, som om ni redan förstår och vet vad allt betyder. Tycks mig som att ni ganska desperat klänger er fast, i förhoppningen att ni förstått det hela rätt.

Anmäl
2017-01-09 19:45 #30 av: Woodland

Jag känner ingen desperation utan faktiskt totalt lugn. Och ja, vi känner till och vet vad allt betyder för att Gud berättade det i sitt ord som här -
22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla. (1 Korinthierbrevet 15)

Där har vi det.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-09 19:51 #31 av: OlgaMaria

#29 Jag känner mig inte heller desperat, utan lugn och trygghet. Men jag känner så väl igen "fördomen" som du kommer med. Känns snarare som att andra desperat håller fast vid att vi kristna är desperata, rädda och indoktrinerade.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-09 21:00 #32 av: retep

Det kommer kanske som en nyhet för er att jag på intet vis motsätter mig hur ni tror. Anledningen till att jag skriver här är för att ni har bjudit in mig till att diskutera. Det är så synd bara att ni faktiskt inte diskuterar utan mest bara "är så bra på att stadfästa och proklamera, som om ni redan förstår och vet vad allt betyder. Tycks mig är inte desamma som att jag säger att ni är det, så ni behöver inte ta upp det, som om ni skulle behöva försvara er.
#30
Det du skriver här kan tolkas och förstås på mer än ett sätt och jag tar mig friheten att göra det. Så som ni har rätt att göra det.

Anmäl
2017-01-10 08:42 #33 av: Woodland

# 32

Javisst är du välkommen att skriva här! Glad Jesus iFokus är ett öppet forum utan dolda grupper, så vem som helst kan diskutera här så länge som de håller sig till skrivreglerna. Och fastän du inte tror att vi diskuterar visar tusentals inlägg och trådar här att det är precis det vi gör och har gjort. 

Du har lite svårt med detta att vi "proklamerar" därför att vi bygger det vi tror på på Guds uppenbarelse i sitt Ord om sin Son och vår frälsare. Och denna uppenbarelse har följt de troende genom tiderna. Om man till exempel läser artikeln TÄNKVÄRDA CITAT  ser man att vi har en kunskapsbas som följer som en gyllene tråd från apostlarnas tid. Vi har också en bibel som är unik. 

Det du skriver här kan tolkas och förstås på mer än ett sätt och jag tar mig friheten att göra det. Så som ni har rätt att göra det.

Vi har inte rätt att omtolka bibeln fritt. Det är hela grejen. Ingen har rätt att omtolka Guds ord "fritt" på det viset. 

Man kan inte sammanfoga helt olika trossystem till ett utan att förlora det väsentliga hos vart och ett av dem.  Kristendomen är exklusiv. Vi tror inte som det står i citatet i din signatur - Sanningen är en och det finns olika namn på den. Jag väntar fortfarande på inlägg där du försvarar din position med mer än att man "kan". 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-10 09:43 #35 av: OlgaMaria

#32 Vi är ju här för att vi älskar att diskutera och jag gör faktiskt mitt bästa för att samtala med dig, men du svarar inte alltid på det vi skriver till dig. Känns faktiskt som att du inte vill diskutera med oss, eller som att diskussionen inte blir så som du hoppas på. Men att vi inte diskuterar är inte sant. Jag tycker vi gör allt vi kan för att diskutera med dig. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-10 11:20 #36 av: _lars_

#32, förstår inte riktigt vad du menar.

Vi kristna som skriver och svarar dig måste ju få skriva vad vi tror på. Att det blir samma innebörd varje gång är inte så konstigt, eller hur? Varför skulle vi ändra åsikt? Sen kan man ifrågasätta vad du menar med att diskutera. Du kommer med lite luddiga tankar och åsikter. Vad förväntar du dig att vi ska skriva?

Det är viktigt att försvara den kristna tron, särskilt idag där allt möjligt blandas ihop till nåt slags universalreligion. Men det är ju beskrivet i Bibeln att så ska ske.

Anmäl
2017-01-10 21:08 #43 av: copse

Inlägg 34, 37-42 har flyttats till Guds ljus för att lättare kunna följa diskussionen.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-13 13:13 #44 av: landsbygdsbo

Bibeln är, och hävdar väl egentligen inget annat än att det är återberättelser från vad individer upplevt och återberättat

Tolkningar av dessa skrifter har gjorts genom århundradena och resulterat i den mångfald av Kristna trossamfund som existerar idag. Allt från grekisk/rysk ortodox till de anglo inspirerade väckelserörelserna.

Ser vi specifikt på nya testamentet blir det ett snäpp mer komplicerat då de flesta historiker är ense om att det fanns fler "evangelier" än de som i dag återfinns i Bibeln. Att ett antal censurerades bort av dominerande kyrkofäder när det begav sig.

Om man sedan ser på de levnadsregler som beskrivs i dagens Bibel så återfinns liknande regler i civilisationer runt om vår jord och även åldersmässigt tidigare än gamla testamentet.

Klart är det väl att Kristendomen är ett resultat av utveckling inom Judendomen. Lika klart är det väl att Islam står på samma grund. Det finns ju en orsak till att man talar om bokens folk...

Anmäl
2017-01-13 17:37 #45 av: Woodland

Har du läst tråden?  Det mesta du skrev är motbevisat eller totalt irrelevant fastän du skriver som om det vore självklart. Kolla in # 3 ovan.

Bibeln säger själv att den är Guds ord till mänskligheten återberättat/given genom individer.

Tolkningsskillnader har spelat en viss roll i de olika trossamfunden men mer så politik. Komplicerat. Grundtron är densamma i alla.

Ingen förnekar att det fanns mängder av böcker skrivna under de tidiga åren. Jag har redan bemött påståenden i inlägg och artiklarna som här. De tidiga skribenterna i kyrkan har namngett många. Dominerande kyrkofäder som bestämde böckerna är en myt. Kan du förresten namnge några? 

Levnadsregler i andra kulturer varken bekräftar eller underminerar bibeln. Det gör ingen betydelse vad en Hindu eller animist har för levnadsreglar i detta fallet.

Vi har aldrig förnekat att Kristendom har sina rötter i  judendomen. Jesus Kristus var jude. Apostlarna var judar. Islam står inte på samma grund: inte samma gud, inte samma bok, inte samma religion. Islam är en sammanblandning av hednisk religion, med flertalet gnostiska böcker som referens och med lite Gamla och Nya testament som krydda. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-13 18:55 #46 av: landsbygdsbo

#45

Jag skrev

Bibeln är, och hävdar väl egentligen inget annat än att det är återberättelser från vad individer upplevt och återberättat

Du svarar

"Bibeln säger själv att den är Guds ord till mänskligheten återberättat/given genom individer."

Det vill säga de individer som skrivit texten säger detta eller hur?

Dominerande kyrkofäder som bestämde böckerna är en myt. Kan du förresten namnge några?

Du svarar ju själv genom:

Ingen förnekar att det fanns mängder av böcker skrivna under de tidiga åren. Jag har redan bemött påståenden i inlägg och artiklarna som här.

Eftersom dessa böcker inte finns med i dagens Bibel har de alltså blivit utsållade av kyrkofäder eller?

Koranen har väl gjorts som det nya testamentet. Med gamla testamentet + att man lagt till lite av varje som passat för tillfället

Och liksom den kristna kyrkan har man vart efter anpassat sig till det gällande läget. Den anpassningen har dock de senaste 400 åren gått i stå..


Anmäl
2017-01-13 19:59 #47 av: Woodland

# 46

Det vill säga de individer som skrivit texten säger detta eller hur?

Mitt svar gällde ditt påstående att: Bibeln är, och hävdar väl egentligen inget annat än att det är återberättelser från vad individer upplevt och återberättat.

Eftersom dessa böcker inte finns med i dagens Bibel har de alltså blivit utsållade av kyrkofäder eller?

Nej. Det var inte förrän 367 AD som Athanasius presenterade en lista över de 66 böcker som allmänt ansågs av de kristna att vara inspirerade. Dessa böcker var universellt accepterade bland de kristna. Det är bara att jämföra de godkända med de som inte är godkända.

Koranen har väl gjorts som det nya testamentet. Med gamla testamentet + att man lagt till lite av varje som passat för tillfället  

Nu driver du med mig/oss eller? Den som allvarligt påstår detta har inte ens ett elementärt grepp om ämnet. 

Och liksom den kristna kyrkan har man vart efter anpassat sig till det gällande läget. Den anpassningen har dock de senaste 400 åren gått i stå..

 Är du så kunnig om kristendomen och islam att du kan göra denna bedömning?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-14 09:56 #48 av: landsbygdsbo

"Dominerande kyrkofäder som bestämde böckerna är en myt. Kan du förresten namnge någr" skrev du väl..  som svar på mitt inlägg   "Tolkningar av dessa skrifter har gjorts genom århundradena och resulterat i den mångfald av Kristna trossamfund som existerar idag. Allt från grekisk/rysk ortodox till de anglo inspirerade väckelserörelserna." Sedan krossar du ditt eget argument med       " Nej. Det var inte förrän 367 AD som Athanasius presenterade en lista över de 66 böcker som allmänt ansågs av de kristna att vara inspirerade."

Vet inte om jag ska tacka eller dra på smilbanden.

"Är du så kunnig om kristendomen och islam att du kan göra denna bedömning?"

Vi kan ju börja med Kristendomen. Där kom man fram till att prästerna skulle leva i celibat. Officiellt för att de skulle ägna all tid till kyrkan...inofficiellt för att kyrkan skulle ackumulera kapital o resurser istället för att blöda ut arv till änkor o barn.

Sedan kom man på, för att finansiera sin verksamhet att man skulle sälja avlatsbrev.

Efter det att Luther spikade upp sina papper,  så har ju kyrkan används och samarbetat med den för då närvarande statsmakten. 30 Åriga kriget är ju ett bra exempel. Och på senare tid så är ju den kristna kyrkans samarbete och hjälp till nazipotentater ett faktum.

Och det hela är fullt förståeligt för kyrkan var/är en maktfaktor som agerar i samhället, med samhället och på samhällets villkor.

Se bara hur kyrkan i Sverige de senaste 30 åren anpassat sig till samhällets krav.

Med Islam är det lite annorlunda, där är den kyrkan så stark att den istället styr samhället i flera länder. Men i de länder de inte gör det har även en anpassningsprocess ägt rum.

Det är bara du ser de senaste 20 årens händelser så har du de fakta du efterfrågar

Vad det gäller Islams utveckling så var det väl en rörelse i stark nyfikenhet. Konst och framförallt vetenskap stod högt i kurs fram till den punkt då man tog beslutet att man utvecklats färdigt. Då gick det hela i stå. Vilket även kan ses på de Muslimska ländernas internationella dominans. Från att ha varit världsledande i handel, kultur och vetenskap till att vara ett bakåtsträvande instrument i totalitärt styrda länder.

En utveckling alla länder alla organisationer risker när man slutar ifrågasätta och diskutera. Ser man istället på Judendomen och Judarna så har du en förklaring i deras förmåga att behålla sin särart och dominans i vetenskap o kultur. I det Judiska ordspråket: - Vad får du när 2 ortodoxa Judar möts på en väg? Jo en religiös diskussion.  Det ligger ett enormt värde i detta.

Anmäl
2017-01-14 19:03 #49 av: Woodland

Nej, jag tror inte att jag krossade mitt eget argument.  Glad 

Jag skrev:

Nej. Det var inte förrän 367 AD som Athanasius presenterade en lista över de 66 böcker som allmänt ansågs av de kristna att vara inspirerade. Dessa böcker var universellt accepterade bland de kristna. Det är bara att jämföra de godkända med de som inte är godkända.

Är inte mitt svar klart nog? Han sammanställde en lista. De kristna församlingar hade innehaft böckerna i Nya testamentet i mer än 260 år innan dess. Han bestämde inte vilka böcker som skulle accepterades. Detta var en lång process.

Du skrev i # 46

Koranen har väl gjorts som det nya testamentet. Med gamla testamentet + att man lagt till lite av varje som passat för tillfället  Och liksom den kristna kyrkan har man vart efter anpassat sig till det gällande läget. Den anpassningen har dock de senaste 400 åren gått i stå..

Mitt svar hade att göra med dina påståenden att Nya testamentet och koranen kom till på samma sätt och att läran sedan ändrades allt eftersom. De akademiska experter som undersöker och studerar båda skrifterna skulle underkänna ditt påstående. Det finns inget belägg för det.

Vill du diskutera islam och kristendomens historia får du börja en ny tråd. Det är off topic här. Det  blir säkert saker vi är ense om och oense om när det gäller det ämnet men det hör inte hemma i denna tråd. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-14 19:19 #50 av: landsbygdsbo

#49 Han/de gjorde en selektering efter sina åsikter och sin uppfattning.

Universielt accepterade, ? eftersom de som opponerade sig inte fick med sina skrifter, sina evangelier ...så blev det väl universellt accepterade bland de kristna

jag pekar på likheten mellan de olika religionerna, I början var den kristna kyrkan fundamentalistisk och bakåtsträvande. Islam agerade tvärt om. De bästa och största universiteten fanns i det av Islam då kontrollerade Spanien. Sedan insåg samhället att kyrkan inte skulle tillåtas kontrollera vetenskap o utbildning. Då vände väst. Samtidigt så tog man inom islam beslut att man skulle begränsa forskning o vetenskap. då vände Islam. Man förlorade Spanien och till slut allt område man kontrollerat i Europa. Man förlorade kontrollen över östra Medelhavet och till slut även i stort sett hela Mellanöstern. Vilket man numera till stora delar återtagit pga Europas stagnation.

Därför, för att återgå till Bibeln så är det en skrift som många skrivare har skrivit i.

Och att den därför ska betraktas så som jag initialt skrev
Bibeln är, och hävdar väl egentligen inget annat än att det är återberättelser från vad individer upplevt och återberättat.

För slår du upp ett kapitel där Jesus sade : XX så är det vad exempelvis Markus uppfattade att han sade och som senare en skrivare fick sig berättat och då tecknade ner det hela. Eftersom de flesta skrifter som hittats inte går längre tillbaka än just ngt hundratal år efter Kristus.

Anmäl
2017-01-16 16:54 #51 av: Woodland

# 50

Universielt accepterade, ? eftersom de som opponerade sig inte fick med sina skrifter, sina evangelier ...så blev det väl universellt accepterade bland de kristna

Helt fel. Vad har du källa för detta påstående?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-17 08:38 #52 av: setfree

#50 jag pekar på likheten mellan de olika religionerna, I början var den kristna kyrkan fundamentalistisk och bakåtsträvande.

Jag är fundamentalist, om du med det menar troende på bibeln. Det finns inget samband mellan bibeltroende och att vara bakåtsträvande. 4,5 år på tekniska högskolan visar väl att man kan kombinera detta med teknisk utveckling.

I Sydkorea finns 8 miljoner "fundamentalister" minst. Och det verkar ju fungera.

Det verliga vittnesbördet gäller alla de som har blivit förvandlade av ett möte med Jesus. Det bekräftar bibeln riktighet.

Anmäl
2017-01-17 17:29 #53 av: landsbygdsbo

#52 Med den utbildningen torde ordförståelse inte utgöra ngt problem.

Jag skrev ju "jag pekar på likheten mellan de olika religionerna, I början var den kristna kyrkan fundamentalistisk och bakåtsträvande."

Argumentera mot det och inte det jag inte skrev!

Kyrkan var bakåtsträvande, deras lagar hindrade handel o utveckling. Ta till exempl förbudet mot att låna ut pengar. Varenda individ med en smula akademisk utbildning torde inse vad det innebär för nyetablering av företag och forskning.

Det hela vände under renässansen, men inte utan stora protester från kyrkan. Som, värnare av traditioner o moral hela tiden varit mot nytänkande.

Stationen är en annan idag. framförallt den anglo-inspirerade frikyrkan är öppen för kapitalism eget företagande. Detta samtidigt som Asien tagit in kraftigt på västs försprång.


Anmäl
2017-01-18 09:53 #54 av: setfree

#53 OK jag är med.

Det är klart att kyrkan har varit en maktfaktor på ett negativt sätt i historien. Det kan jag inte förneka. Kyrkan har varit en begränsande faktor.

Kyrkan ska inte vara en politisk maktfaktor. Att begränska ekonomisk handel och minska friheten för ensklida personer är väldigt fel.

Vi är för öppenhet och fri handel. Eget företagande är naturligtvis helt rätt.

OK jag missförstod dig. Mitt fel

Anmäl
2017-01-19 12:54 #55 av: setfree

#53 Kyrkan var bakåtsträvande, deras lagar hindrade handel o utveckling..

När människor möter Jesus sker en förvandling.

Han kom in i Jeriko och gick genom staden.  Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik.  .... När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”

Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.  Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.”  Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt  (Luk 19)

Samma sak händer med människor idag.

En fängelsechef i Sydamerika märkte att vissa avdelningar var lugnare. Han upptäckte att några hade blivit "frälsta" och han kunde själv se förvandlingen...

Jag har mött människor som har blivit befriade från svårt alkoholmissbruk. Med nya relationer...

Jag har träffat de som har blivit helade.

Det finns exempel på att drogkarteller har får flytta eftersom många har blivit frälsta i deras område och de har svårt att rekrytera folk.

Jag påstår inte att andra än kristna gör mycket för vår värld. Det är sant. Men just Jesus har en mycket stor påverkan på både samhällen och enskilda personer.

Vad skulle hända om fler korrumperade tjänstemän i världen blir frälsta?

Anmäl
2017-01-19 13:17 #56 av: retep

Vad skulle hända om fler frälsta  tjänstemän inom kyrkan blev mindre korrumperade?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22933571.ab

Anmäl
2017-01-19 13:24 #57 av: setfree

#56 Ja det är så man kan gråta.

Ja det finns fler exempel. Frågan är om de har blivit frälsta eller bara jobbar i kyrkan.

Jag vet ju inte, jag bara ställer frågan.

Anmäl
2017-01-19 14:07 #58 av: retep

Bra fråga! Funderar

Anmäl
2017-01-20 22:12 #59 av: landsbygdsbo

#55

Rätt intressant vändning, först citerar du mig..och sedan lämnar du ämnet. Faktum var ju att kyrkan bland annat förbjöd kreditgivning, lån mot ränta. Alla som har det minsta med företagande att göra förstår hur hämmande det är för företagande och handel. Det i sin tur hämmade utvecklingen.

Sedan i vanlig hyckleri överlät man all kredit- hantering till Judarna.

Men senare insåg man att kapital är som vilken vara eller tjänst som helst och står till förfogande för en viss kostnad. Då tog handeln och utvecklingen fart

Men det är det många som väljer att blunda inför.

Anmäl
2017-01-21 18:56 #60 av: setfree

#59 Skrev jag inte svar i #54?

Vi får skilja mellan hur den enskilda människan förändras av att bli frälst och hur kyrkan som maktfaktor agerar. Kyrkan ska aldrig vara en politisk maktfaktor. Vilket den har varit och är ibland.

Kyrkan ska vara en gemenskap och förmedla kunskap om evageliet. Varje form av kontroll och manipulation av andra är fel.

Kan onda människor styra ibland i en kyrklig organisation. Ja visst. Händelserna i Knutby är ett exempel. Jim Jones och Jonestown ett annat. Det går att hitta många exempel på fel som har begåtts av kyrkan i historien.

Men det är är som att avfärda politik för att politiska motsättningar har varit orsak till oerhört många dödsfall och krig i historien.

De församlingar jag känner till har ingen som helst makt eller politiskt inflytande, utan har som sitt primära syfte att vara en plats där man möts för att få höra Guds ord och umgås.

Anmäl
2017-01-21 19:54 #61 av: retep

Det är ju lätt att säga, så som kyrkans män har sagt i genom historien, " Kyrkan ska aldrig vara en politisk maktfaktor." "Kyrkan ska vara en gemenskap och förmedla kunskap om evageliet. Varje form av kontroll och manipulation av andra är fel."
Likväl är det just vad som som skett, att man så skenheligt säger det ena och gör det andra. Hur mååånga människor har inte fått L I D A för detta!
Om inte människor hade vaknat och gått emot kyrkan och det ekonomiska och politiska styret och makten. Då hade dessa maktmän gärna sett och fortfarande hålt folket kvar kuvade och i misär.

Anmäl
2017-01-21 21:14 #62 av: Woodland

#61
Nu är jag nyfiken. Har du någon tidsepok i åtanke? Vilka "människor" menar du?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-21 21:19 #63 av: setfree

#61 Hur mååånga människor har inte fått L I D A för detta! 

Nu ska vi väl inte överdriva för mycket. Det är klart att kyrkan har medverkat till häxprocesser och ekonomiska begränsningar under vissa tider. Sedan är det väl också så att kyrkan har bidragit till mindre supande och hjälp till fattiga etc. Men framför allt att männsikor blir frälsta och kommer till tro.

Det finns ingen vettig kristen som försvarar idioti i Guds namn.

Kyrkan har gjort både bra och dåligt. Du kan fokusera på vad du vill. Om du tittar på alla de församlingar idag i Sverige. Var finns då allt lidande du pratar om?

Om man letar under 1000-tals år efter fel som kyrkan har gjort så är det klart att man hittar mycket elände. Det som är gott är inte spektakulärt eller värt att noteras i media.

Vem bryr sig om att skriva om exempelvis Ankarstiftelsen som jag kom i kontakt med i somras?

Ni är bra på att påpeka allt negativt som kyrkan har gjort utan att själva göra speciellt mycket själva. Du ställer dig i nej-sägar kören och pekar finger, vilket är enkelt. Ge förslag på vad du själv gör för fattiga och utsatta.

http://www.ankarstiftelsen.com/projekt/socialt-arbete-barn/

Anmäl
2017-01-21 21:56 #64 av: retep

#62, setfree svarade ganska så som jag menade med olika tidsperiod under 1000 år.
Jag kan absolut se att kyrkan gör mycket gott, men den mörka historien visar sig fortfarande i den inskränkthet som fanatiskt lever kvar hos bibeltrogna.
Man fördömer alla som inte tror på rätt sätt och alla som inte har en tro.
På så vis kan ni aldrig bli helt trovärdiga för någon annan än er egen skara.

Anmäl
2017-01-21 22:14 #65 av: landsbygdsbo

#64 Det som så uppenbart är tro för många blir då fakta.

Den troende (träffande beskrivning egentligen) VET att han har rätt och därmed att alla andra har fel.

Anmäl
2017-01-21 23:21 #66 av: Woodland

#64

Tack för svar! 

OK, setfree skrev "Om man letar under 1000-tals år. . ."

Jag uppfattar det mer som ett talesätt. Om jag har fel kan setfree rätta mig.  Vilken 1000-årsperiod hänvisar du till?

Den "mörka historien" har faktiskt uttryckt sig i förföljelsen av de bibeltrogna.

Vi kan inte i oss själva övertyga någon så att de kommer till tro. Kommer du att övertygas är det helt och hållet ett Guds verk i ditt inre. Men samtidigt undrar jag vad du lägger in i ordet "trovärdig(a)"?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 00:09 #67 av: retep

#66
Trovärdig och alla synonymer du kan hitta.
"Kommer du att övertygas är det helt och hållet ett Guds verk i ditt inre"
Trovärdigheten kring hela kristendomen som religion saknas så länge människor av annan tro, människor utan tro exkluderas. Så länge Bibeln säger att du måste tro på rätt sätt.

Anmäl
2017-01-22 09:21 #68 av: Woodland

#67

Ursäkta retep, ditt svar är totalt ologiskt, för om Bibeln skulle påstå (som den naturligtvist inte gör) att man kan tro som man vill hade kristendomen varit överflödig - inte vara  mera "trovärdig"!  Du  skrev - Så länge Bibeln säger att du måste tro på rätt sätt. Skulle kristendomen vara mer sanningsenlig om bibeln sade man kan tro på fel sätt

Jag frågade dig i # 66 -Vilken 1000-årsperiod hänvisar du till?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 10:35 #69 av: retep

#68
Det är handlar inte om att tro som man vill, men att det finns utrymme för människors eget omdöme.
Så det är inte frågan om att tro på fel sätt.
Och kanske är det då så att kristendomen är överflödig.
Man säger att kristendomen är den största religionen, men frågan är om det verkligen är så?
Hur många är egentligen troende kristna och hur många är det av historiskt tvångsmissionerande och utdragen, långtråkig tradition?
Om kristendomen var en trovärdig, öppen, inbjudande religion, då skulle kyrkorna vara fyllda med folk, inte bara på söndagar utan varje dag i veckan.
Nu ger det mig mest intrycket av att vara en stor inskränkt kult.
Ser man till allt bra och gott kyrkan och kristna gör, så uppväger det inte på långa vägar a l l t det förtryck och onda man i kyrkan och Guds namn stått för
I alla fall de senaste 1000 åren.
Jag ville gärna få kalla mig kristen eftersom jag tror på Jesus och följer hans viktigaste bud. Men nu har jag tänkt om och kallar mig inte längre kristen.

Anmäl
2017-01-22 14:40 #70 av: OlgaMaria

#69 Vad tänker du kalla dig då? För ska din ställning till Jesus avgöras av din ställning till hans efterföljare?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-22 15:10 #71 av: retep

Jag kanske kan kalla mig Jesus vän?

Min ställning till Jesus avgöras?

Jag trodde Jesus var den enfödde sonen?!

Så vilka efterföljare tänker du på?

Anmäl
2017-01-22 15:38 #72 av: OlgaMaria

#71 okej, det är väl fint, och betyder ungefär samma sak som "kristen". Att kalla sig kristen är ungefär som att säga att man är Jesu efterföljare, och har allt med Jesus att göra och inte lika mycket med "de kristna" att göra. Tolkar dig som att du inte vill kalla dig kristen för att du ser för många problem med de kristna och med kyrkan och dess historia, men ville bara påpeka att kristen betyder att följa Jesus, inte att följa de kristna eller att följa kyrkan. Så att säga att man inte vill kalla sig kristen, betyder ju egentligen att man inte vill följa Jesus, men det var nog inte det du menade eller ville förmedla.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-22 16:03 #73 av: retep

#72
Du har rätt i ditt antagande, det var inte det jag menade.
Anledningen är den att jag typ fått veta att man måste tro på rätt sätt för att anse sig vara kristen.

Anmäl
2017-01-22 16:07 #74 av: Woodland

# 69

OlgaMaria har definitivt en giltig poäng.  Det kan hända att du inte hade klart för dig innan vad titeln kristen innebär. Det verkar som om du har kommit till en viss insikt.  

Det senaste 1000 åren kan räknas ungefär 1016 till 2016-7. Vad specifikt hände under den tiden som  lämnat dig med detta negativa intryck? Kan du ge några exempel för din slutsats (underbyggt av källor)?

Du skrev - Om kristendomen var en trovärdig, öppen, inbjudande religion, då skulle kyrkorna vara fyllda med folk, inte bara på söndagar utan varje dag i veckan

Trovärdighet och populism är två skilda saker.  Det är mänskligt att vilja bli omtyckt.  Och många mäter succé med den måttstocken. Det är inte så i Guds rike.

Jesus var mäktigt impopulär. Han mördades av sitt eget folk.  Det gick också så för apostlarna och deras efterträdare.  För många är det likadant idag. Men detta har inte med trovärdighet att göra utan med vårt uppror i vår synd mot Gud och den helige Ande.

Hela evangeliet är en inbjudan. Vi ropar "Kom!" till människor hela tiden. Varje gudstjänst och nästan varje aktivitet i de olika kyrkorna och bönehusen är en inbjudan. Man får komma som man är. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 16:46 #75 av: retep

#74
Jo Woodland jag har kommit till en viss insikt.
Men den insikten har inte fört mig närmre de bibeltrognas skara.
Jag tror nog du ser och förstår vad det är för händelser kyrkan och kyrkans män kan anklagas för under de senaste 1000 åren.
Om det är lättare för dig att dra en slutsats kan du börja med de senaste 500 åren.
Det du sedan skriver är inget nytt utan bara samma typ av argument som ni så ofta använder.
Man får kanske komma som man är, men man får inte vara och förbli den man är...
I mitt fall, en vän till Jesus.

Anmäl
2017-01-22 18:01 #76 av: Woodland

#75

Om det är lättare för dig att dra en slutsats kan du börja med de senaste 500 åren. 

Vad menar du? 

Man får kanske komma som man är, men man får inte vara och förbli den man är... 

Bäste retep, det är hela poängen!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 19:18 #77 av: retep

# 76
Om du inte vet, vill veta eller kännas vid vad som skett så får det vara så.
För mig så ligger det mycket ondska och terror i det korsriddarna gjorde, i häxjakt på människor vars synd var att de t.ex. var örtkunniga och läkekunniga, i maktmissbruk mot bl.a. bönder och arbetare. Hur prästerskapet tog makt att styra människors tro genom husförhör och kyrkoplikt. Hur mååånga unga kvinnor fick lida under både präster och männens dominans t.ex. när unga pigor blev förförda och födde oäkta barn. Hur både barn och kvinnor behandlades av samhället som imångt och mycket var styrt av kyrkan.

Den poängen är förlegad och gäller inte längre bland människor om den alls har gjort det.
Hur många är egentligen frälsta och räddade och hur många lever evigt liv? Hur många finns det i himlen efter 2000 år?

Anmäl
2017-01-22 20:19 #78 av: Woodland

# 77

Vänta lite nu! Du verkar lite panikartat kondensera flera hundra år i ett svep.

 I år är det 500 år sedan reformationen. Korsriddarna fanns långt före (och de dödade också kristna .) Häxjakten i Sverige var lokal, orsakades av ryktesspridning och avbröts efter att en präst från Stockholm tog tag i det.Historiskt sett fanns det flera i kyrkan som bekämpade häxjakten men de vann inget eller svagt gehör.  Det du benämner som "prästerskapet tog makt att styra människors tro" var ett sätt att uppfostra ett folk i moral och kristen anda. Detta formade mycket av Svensk kultur. Och sedan att unga tjejer blir förförda ?!? Vad menar du?  Skall vi beskylla prästerna för dagens prostitution också? Jag gör inga ursäkter för dåtidens oförrätter men kyrkan bär inte skulden till allt. Det fanns faktorer såsom kungar, drottningar, och överhet av alla de slag. 

Om jag skulle dra samma parallell: vi löser upp Sverige för att Vikingarna mördade, Gustav II Adolf och Karl XII förde krig i Europa och offrade sitt eget folk som i alla krig med mera. 

Saken är den att du har antingen tagit del av mycket otillförligtliga källor eller inga alls. Jag misstänker det sista på grund av din ovilja att ange källor.

Hur många är egentligen frälsta och räddade och hur många lever evigt liv? Hur många finns det i himlen efter 2000 år?

Vi är inte oroliga, ALLA de personer som Fadern har gett till sin son kommer att räddas. Enligt det som står i bibeln är det en skara som kan inte räknas. Huvudfrågan är kommer du vara med......vill du vara med?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-22 20:57 #79 av: retep

#78
Tror inte det skulle betyda så mycket om jag angav källor, du skulle säkert förklara bort dem också.
Jag tänker globalt, inte bara Sverige
Eftersom jag inte har några källor så skall jag väl inte betvivla den goda moralen hos prästerskapet eller något annat av det jag så felaktigt och utan grund nämner.

Alla kommer att räddas, när? Och alla får evigt liv, när?

Huvudfrågan ja...Jag kan ju inte svara ja eftersom jag inte ser på synden och att Jesus led på korset för vår skull.
Inte heller av den enkla anledningen att jag redan har ett rikt liv med Gud och Jesus

Anmäl
2017-01-22 21:20 #80 av: OlgaMaria

#79 Varför led han på korset? Eller gjorde han det?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-22 23:38 #81 av: Woodland

# 79

Det är så att när detta kommer upp blir det ofta genom svepande uttalanden som svartmålar kyrkan i dess olika förgreningar. Jag påpekar inte detta för att bortförklara utan för att klargöra. Vissa saker har hänt på riktigt, vissa har blivit förvanskade och vissa är rejäla förenklingar. Det är stora tidsperioder och mycket som har hänt under den tiden. Folk är också barn av sin tid. Naturligtvis har det funnits och finns hemska människor bland bekännande kristna. Jesus varnade (och resten av Nya testamentet) för dem. Vargar i fårakläder har du väl hört talas om. Kyrkan består av folk som felar, ångrar sig och ber om förlåtelse och får det, om och om igen. 

Saken är den att ingen människa kommer att klara  rättfärdighetsmåttet i domen. Du kommer inte att jämföras med Woodland och Woodland kommer inte att jämföras med setfree, Lilla Stjärna, Olga Maria osv. Vi har endast ett perfekt mänskligt exemplar i himlen - Jesus. Han är måttstocken.

Du frågade - Alla kommer att räddas, när? Och alla får evigt liv, när?

I och med att Gud är evig känner han till de som räddats. De som tillhör Gud genom tron på Jesus får evigt liv därför att den helige Ande bor i deras ande medan de lever här på jorden. Det blir realiserat för individen i döden och totalt fullkomnat i uppståndelsen.

#80 innehåller två viktiga frågor.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-23 12:27 #88 av: Woodland

Inlägg # 82-85 hittas här

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-26 13:33 #89 av: retep

#80 OlgaMaria

Det är denna du menar tror jag...

"Varför led han på korset? Eller gjorde han det?"

Att Jesus led fysiskt av smärtan förnekar jag inte, även om jag vet att det är möjligt att sätta sig över fysisk smärta. Och då särskilt om man är Guds son med all makt och förmåga.

Om och varför han led för våra synders skull tänker jag litet i samma banor.

Tänker att Gud har all makt och precis alla andra, för honom  tänkbara möjligheter att få människan att följa hans bud, finna honom och evigt liv, (hur man nu vill uttrycka det.) Att han skulle ha offrat sig själv genom att fysiskt vara Jesus och lida på korset. Som ett medel eller demonstration för oss att ta fasta på och sant förstå den egentliga avsikten med...Det är inget jag kan förstå och tro på.

I vart fall inte nu när jag känner vägen inom och kan ta mig till Guds rike.

Anmäl
2017-01-26 15:04 #90 av: OlgaMaria

#89 Jag tror inte riktigt att jag förstår helt hur du menar. Är fortfarande osäker på om du tror att Jesus dog på korset eller inte, och jag vet inte heller varför du tror att han isåfall dog på korset? Vill du vara lite tydligare? :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-26 20:24 #91 av: retep

# 90
Jo, jag tror att Jesus dog på korset, det var ju också vanligt med korsfästelse vid den tiden som jag förstår det. Han blev förrådd av Judas och Fariseerna utpekade och dömde honom och folket fick välja och Romarna korsfäste honom.

Jag tror att Jesus han med att förmedla allt det han kom för, budskapet till lärjungarna allt de behövde få för att föra ordet vidare. Men också till folket även att de inte förstod att ta emot det.

Tänker vidare att Jesus visste vad som skulle hända honom, att han skulle bli förrådd och att han skulle dö den fysiska döden på korset.

Jag förstår nog inte heller vad det är för svar du förväntar dig.

Anmäl
2017-01-26 21:36 #92 av: OlgaMaria

Tack för att du skrev lite mer! Du tror inte att Jesu död hade någon större andlig innebörd, för mänskligheten? Utan det han kom för att ge oss gjorde han före sin död?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-26 21:37 #93 av: setfree

#91 Tror du att han uppstod på tredje dagen?

Anmäl
2017-01-26 22:06 #94 av: retep

Jag tror att Jesus kom med den mest värdefulla andliga gåva mänskligheten kan få, Kärlek!
I Jesu undervisning till lärjungarna men också till folket som följde honom, tror jag att han förmedlade vägen till Kärlek och vägen till Gud som en resa inom. Och att han visade det genom sig själv som exempel. Exemplet och vägen han var och är ligger inom var och en av oss att upptäcka. Vägen är transcendens och kontakt med Guds rike inom.

Jag tror helt säkert på att Jesus uppstod på den tredje dagen.

Anmäl
2017-01-27 09:03 #95 av: OlgaMaria

#94 Jag håller med dig om vad Jesus gav och uppenbarade för oss - Kärlek! Och såklart kan Gud visa oss det han vill på det sätt han vill - döden på korset är inte nödvändigtvis nödvändigt. Men samtidigt så hade ju Gud kunnat styra historien på ett annat sätt, om Korset inte var viktigt. Jag tänker att eftersom Gud är Gud så måste Korset innebära något djupt och meningsfullt, annars hade det inte hänt. Men det finns så många aspekter av Korset, och jag tror inte vi kan förstå det fullt ut, i alla fall kan inte jag det. Det är så stort. Men Jesus säger (Joh 15) "ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner" och syftar på sin egen död. På något sätt blir Guds och Jesu kärlek som tydligast i Korset, tänker jag.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-27 09:55 #96 av: retep

#95

Jag kan hålla med i det du skriver och tänker att Korset har blivit viktigt. Att det blivit som symbol för hela Kristendomen som religion. Men att det inte skulle ha hänt, om det inte var för att Gud lade något djupt och meningsfullt i det, det kan man ju twista om. Tänker att visst kan det vara så och visst kan det va si, att korset blev viktigt eftersom det var så Jesus dog , men också så som många andra dog på den tiden. Guds avsikter lär vi aldrig helt greppa och förstå. Det hade ju inte varit en så stark symbolisk bild, säkert inte känts så djupt och meningsfullt, om han blivit stenad till döds.

Anmäl
2017-01-27 10:05 #97 av: OlgaMaria

#96 Det finns ju en hel del profetiska texter i GT som stämmer väldigt väl överens med hur Jesus dog, så på det viset blev det ju väldigt betydelsefullt för de första kristna också, att sättet Jesus dog på var förutsagt av profeterna. Det blev ett bevis för dem att Jesus verkligen var den utlovade Messias. Så bara i det ligger ju mycket kärlek från Gud tycker jag - att han på förhand berättat vad som skulle ske, och sedan hände just det, så att vi kan se Guds hand i historien.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-27 13:11 #98 av: retep

Jag tänker att det nog ofta pratas om hur Jesus dog på korset och betydelsen av det. För min del tycker jag det är väl så intressant att fundera över vad det var han sa, vad han gav och förmedlade till lärjungarna och människor som följde honom. Föreställer mig att det var väl så tydligt för människor i hans närhet att han var Messias, också medan han levde. Att själva korsfästelsen skulle betyda så mycket för att stadfästa att han var Messias var ju något som i så fall förmedlade till folket av lärjungarna och de människor som varit i kontakt med och följt Jesus.

Sen tror jag ju att det betydde mycket för folks tro och övertygelse i det faktum att Jesus uppstod och visade sig, och kanske inte bara för lärjungarna och några få... 

Anmäl
2017-01-27 13:39 #99 av: OlgaMaria

Håller med dig i allt detta!
Det står att Jesus vid ett tillfälle efter uppståndelsen visade sig för mer än 500 personer, plus flera andra tillfällen då han visade sig för olika personer, så det var en hel del i alla fall. :-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-27 15:18 #100 av: retep

Ja man kan ju föreställa sig folks, och sin egen reaktion om någon som var död, som i fallet med Jesus, plötsligt visade sig, osårad, frisk, hel och levande!

Och tänk vad det skulle pratas och spridas och vara på facebook redan...

Anmäl
2017-01-27 15:31 #101 av: OlgaMaria

Ja! Förresten, om ni har netflix kan jag rekommendera A.D. Kingdom and Empire, som handlar just om tiden efter korsfästelsen. Tanken var att serien skulle komma i en säsong till men första säsongen var väldigt påkostad och gick inte ihop ekonomiskt så det blev bara en säsong. Hade varit så roligt med en säsong till för det kändes som att det de byggde upp i första säsongen var så bra! Blev i alla fall så berörd av porträttet de målade upp av Paulus, och hur hans liv liksom gick från den ena ytterligheten till den andra, och det visar såväl på det livsförvandlande med ett möte med den uppståndne Jesus, allt förändras. Men, känns som man verkligen lärde känna Paulus så mycket djupare i den serien, och det kändes som att en sån galning var precis vad kyrkan behövde. Folk var liksom lite rädda och plågade av förföljelserna. Men så kommer Paulus totalt orädd och bara kastar sig ut i världen med sitt nyfunna budskap om den uppståndne Jesus. Apropå att skriva på Facebook m.m. Hursomhelst, kan verkligen rekommendera den serien! :-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-27 15:43 #102 av: retep

Okej, ska kolla in den.

Anmäl
2017-01-27 15:57 #103 av: Woodland

# 100
Jag vill bara inflika här att Jesus har spikhålen och spjutsåret i sidan kvar i hans uppståndna kropp. Det är kanske inte alla som tänker på det.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-27 18:00 #104 av: retep

Jag tänker ju kanske inte så ofta och mycket på det. Men det betyder inte att jag inte tror på att han faktiskt blev korsfäst. Jag kan också tänkta mig att han led inför folket. För hur kan en folkhop inte lida med med Jesus som de höll kär?
Vad jag förstår så hade Jesus efter att han uppstått en anledning att visa sig så, med spjutsår, spiksår och kanske också i sina smutsiga, trasiga kläder. Han kunde ju säkert välja hur och i vilken skepnad han ville visa sig.

Anmäl
2017-01-28 11:51 #105 av: Woodland

# 104

Såsom Gud hade förutbestämt höll folkhopen inte Jesus för kär utan ropade "korsfäst, korsfäst!" fastän Pilatus inte hittade något fel hos honom. 

Vi har ingen anledning att anta att Jesus visade sig i smutsiga kläder. Han dog och uppstod och hans kropp är den sorten de troende skall få efter uppståndelsen. I bibeln beskrevs de troendes klädsel som bländade vitt linnetyg.  Jesus är hos Fadern nu. Jesus uppenbarelse framkallar en väldig drastisk reaktion.  Paulus fick uppleva ett förblindade ljus och Johannes beskriver honom i termer "som, liksom, liknande" för det finns inte riktigt  ord som beskriver honom fullt ut. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-28 13:25 #106 av: retep

#105
Sorry, jag menade klart inte pöbeln, utan med folkhopen menade jag självklart de, hur många de nu var, som faktiskt var honom kär. Att de sen inte vågade stå för det och förnekade Jesus, det är en annan sak.
Att jag skrev 'och kanske också i sina smutsiga, trasiga kläder', blev en utmaning för dig att svara på, och det gjorde du.
Visst var den uppståndne Jesus obeskrivlig, i strålande ljus.

(Något jag också hört om andra som uppstått och visat sig efter döden.)

Anmäl
2017-02-08 15:50 #108 av: copse

Inlägg #107 har blivit borttaget på grund av Off-Topic.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-02-08 15:53 #109 av: retep

Myter och Missuppfattningar är en intressant titel på den här tråden. För frågan är, vilka myter och vems och vilka missuppfattningar? Säkert har alla myter ett värde och en sanning och säkert går vi alla och bär på missuppfattningar. Kanske är det så att de har ett värde i sig genom att de kan vändas till att bli en ny uppfattning.

----

[[ Inlägget redigerat för att fixa fontformatet. // copse ]]

Anmäl
2017-02-08 16:40 #110 av: Woodland

# 109

För frågan är, vilka myter och vems och vilka missuppfattningar? 

Det står i #0 - Det finns många missuppfattningar när det gäller den kristna tronGlad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-02-08 17:05 #111 av: retep

Det svaret var ju inget svar, inte heller eller ens för de myter och missuppfattningar som kan finnas kring den kristna tron.

Ur mitt perspektiv handlar frågeställningen man kan ställa sig, mer om 'Säkert har alla myter ett värde och en sanning och säkert går vi alla och bär på missuppfattningar. Kanske är det så att de har ett värde i sig genom att de kan vändas till att bli en ny uppfattning.'

Anmäl
2017-02-08 17:16 #112 av: OlgaMaria

Jag tror absolut att vi alla bär på både myter och missuppfattningar. Sen är ju en myt, i dess rätta bemärkelse, något som är vilseledande.

”Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.”
‭‭Psaltaren‬ ‭139:23-24‬ ‭

Älskar detta. Vi får vända oss till honom som kan leda oss rätt, med en ödmjukhet att jag kanske är på en olycksväg.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.