2017-01-02 09:10 #0 av: Woodland

Namn har betydelse i Bibeln. Gud Faders namn och titlar är många och avslöjar hans karaktär. Jesus är den mest benämnda av alla i människans historia. Det finns över 200 benämningar i Bibeln som avslöjar hans karaktär eller den gärning som han ägnade sig  åt.   

Jesus riktiga namn var/är "Jesus bar Joseph" ("Jesus, Josefs son") eller "Jesus från Nasaret". 

I gamla kulturer hade en persons namn ofta en beskrivande karaktär. I 1 Moseboken ändrade Herren Abrams namn  ("upphöjd fader") till Abraham ("fader till många"). Vissa namn kunde översättas till hela meningar. 

När ängeln Gabriel besökte Maria gav han henne instruktioner att barnet hon skulle födas skulle få namnet Jesus.1  Det hebreiska namnet Yeshua är troligen det namnet som barnet fick heta och betyder "Gud frälser". Namnet Yeshua är Ιησους (Iesous) på Grekiska och Iesus på Latin. Därifrån får vi namnet Jesus. Anledningen till att ängeln sade åt Maria att ge barnet namnet Jesus var "för han skulle frälsa sitt folk från deras synder". 

Men i samma stycket i Nya testamentet nämns en annan titel: Immanuel. Detta hebreiska namn finns endast i  Matteus 1:23. Matteus hänvisar till en gammal profetia i Jesaja2  i den grekiskspråkiga versionen av Gamla testamentet (betecknat LXX); där är namnet i Matteus 1:23 ett direkt citat av Jesajas profetiska text. Namnets betydelse ("Gud är med oss") återfinns ännu en gång i Jesaja3.   

Immanuel hade en djupare betydelse än bara uttrycket "Gud är med oss" - det var förknippat med Guds frälsande närvaro bland sitt folk och var i själva verket en uppfyllan av Jesajas profetia från flera hundra år före Matteus tid. Det var inte så att dåtidens judarna hade lika utvecklade tankar kring namnet eller betäckningen Immanuel som Matteus hade, för Guds uppenbarelse av sig själv som Frälsare och sin frälsningsplan avslöjades undan för undan. Det var inte förrän slutet av Nya testamentet som uppenbarelsen blev komplett. Så evangelisten Matteus knyter ihop namnet Jesus med beteckningen Immanuel som en utav flera titlar folk genom tiderna skulle använda för Jesus.

Maria och Josef gav inte pojken Immanuel som ett tilltalsnamn så som namnet används idag. Jesus är Gud med oss - Immanuel - och i denna  titel får vi ännu en beskrivning av de många facetter som finns i  Guds gåva till mänskligheten: Jesus.

Matteusevangeliet 1:21-23

Jesaja 7:10-17

Jesaja 8:1-10  (vers 10)