Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Jesus

Guds ljus

2016-12-27 19:54 #0 av: retep

"And when Christ reminded the people of this fact: “Kingdom of Heaven is within you,” he only meant to them that you have no right to suffer. The sentence, “Light is given in your house” means that you don’t have to continue to remain in darkness anymore. Those who are suffering are not the followers of Christ as far as the teachings of Christ are concerned. We are not concerned with the misinterpretations of the teaching of Christ. And we don’t subscribe to them. We can subscribe to the original teaching of all religions, and we will find that every great teacher has inspired his followers to live happily here, and ensure happiness hereafter. And it is for successful teaching of his that he is upheld and is guiding the destiny of millions of people even after thousands of years. The teaching is such! No man belonging to any religion has the right to suffer because every religion says: God is omnipresent, God is within you. You are made in the image of God. You should be able to reflect full Light of God, you should be able to live in the Light of God. And therefore, you have no reason to live in darkness, or in ignorance, or in suffering – absolutely not! But these wonderful teachings all over the world, unfortunately, had been misinterpreted." -Maharishi Mahesh Yogi, 1969 in Rishikesh

Anmäl
2016-12-27 20:38 #1 av: copse

Från Jesus iFokus skrivregler:

2. Det är inte tillåtet att propagera eller rekrytera för sekter, ockultism, New Age-influerade rörelser och dylikt. Däremot får du gärna diskutera ämnena.

Är det någonting speciellt du vill diskutera gällande citatet du postade? Dela i så fall gärna med dig. Annars kommer denna tråd tas bort.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2016-12-27 21:37 #2 av: retep

Tanken var att ni som läser och skriver här skulle kunna diskutera innehållet i inlägget. Vet väl att ni är, eller anser er vara bibeltrogna här. Men frågan kvarstår, hur trogna är ni Bibeln och Guds ord när och om ni inte tillåter er att tolka och förstå Bibelns ord och budskap på mer än ett förutbestämt sätt?
Vad kan t. ex. "Kingdom of Heaven is within you,” betyda, ur ett eller ett annat perspektiv? Och vad skulle det betyda för er tro och sanna gudsuppfattning?
Vad och vem kan Jesus mer vara?....

Anmäl
2016-12-27 21:44 #3 av: retep

Du skriver att "Däremot får du gärna diskutera ämnena"
Minns att jag varit här och diskuterat tidigare men att jag då blev ombädda att lämna. Att sidan endast var för bibeltrogna. Så vi får se hur tillåtande ni är nu...

Anmäl
2016-12-27 23:26 #4 av: Woodland

#0-3 Citat från dina inlägg i kursiv. Jag kommer att bemöta MMs lära här. Ta det inte som ett personangrepp.

We can subscribe to the original teaching of all religions, and we will find that every great teacher has inspired his followers to live happily here, and ensure happiness hereafter.

Översättning av texten - Vi kan samtycka till den ursprungliga undervisningen i alla religioner och vi kommer att finna att varje stor lärare har inspirerat sina anhängare att leva lyckligt här och se lycka härefter. 

Nope! Nada. Njet.  Inte Jesus.  Jesus sade till sina lärjungar: ""Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.   Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.   Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?   Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? "

Jesus sade om sig själv: "Se, vi går nu upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden  och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå." 

"Gud hade en son på jorden utan synd, men aldrig en utan lidande." Kyrkofadern Augustinus (354-430 AD)

Det störste aposteln Paulus sade till de kristna att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. 

Det är precis i lidandet som Jesus Kristus triumferade!  En korsfäst, uppstånden Frälsare som sitter vid sin Faders sida i total triumf över sitt än så länge osynliga rike.

Det stjälper hela MMs filosofi.  Och är ett stort problem för MMs trovärdighet när han tar det klara uttalandena i bibeln, förvanskar dem och säger så som ormen i Paradiset sade: "Har Gud verkligen sagt . . ?"  

Varje religion säger inte att "Gud är i dig." Kristendomen gör inte det på det viset MM menar. Vi tror på en personlig Gud och inte en panteistisk gudom i vilket allting är ett. Gud är Gud - en i tre personer: Fadern, Sonen och Anden. Jesus som Gud stod framför apostlarna och sade dessa ord, Hans Fader är/var i himlen och Anden var och vittnade att dessa ord var sanna.  För de som tror på bibelns Gud är Gud större än sin skapelse och utanför den, men ändå genomsyra han den med sin närvaro.  Därför kan aposteln säga: Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.

Du skrev - Men frågan kvarstår, hur trogna är ni Bibeln och Guds ord när och om ni inte tillåter er att tolka och förstå Bibelns ord och budskap på mer än ett förutbestämt sätt? 

I och med att bibeln är unik så tolkar vi bibelord mot bibelord. Mer trogen kan man inte bli. När det gäller uppenbarelsen av Gud är bibeln i sig själv nog. Man kan diskutera vad Guds rike inom någon betyder i andra sammanhang men det skulle vara just det - i andra sammanhang och inte bindande på de kristna. Att tolka bibeln på ett annat sätt än den sig själv förespråkar är inte troget.

Det är så att bibeln själv säger det. Jesus Kristus själv säger att han är enda vägen till Gud. Den ende som kan ge evigt liv och den enda sanningen. Alla andra filosofier kommer till korta för den som har mött Frälsaren.  

Du frågade - Vad och vem kan Jesus mer vara?

Jesus kan inte vara mer. Det är inte möjligt för en perfekt, allvetande, allestädes fullkomlig frälsare att vara "mer". Han är komplett och är och har allt mänskligheten behöver. Han är inte upplyst. Han är ljuset. 

Du skrev: Minns att jag varit här och diskuterat tidigare men att jag då blev ombädda att lämna. Att sidan endast var för bibeltrogna.

När du var här inne och diskuterade och blev ombedda att lämna var det för att du och en likasinnad diskuterade esoterisk filosofi på vår kristna sajt. Länk. Så länge du håller dig till sajtreglerna och inte förolämpar motparten är det lugnt: copse avgör.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-28 08:08 #5 av: setfree

Jag accepterar skrivreglerna men för min del så får retep gärna skriva och diskutera. Låt oss vara toleranta copse så kanske de är toleranta mot oss på andra sajter.

Jag håller med Woodland i allt hon skriver.

När vi skriver om kristen tro på andra sajter får vi ofta ganska elaka svar men det vill inte jag göra.

Jesus och paulus säger inte att vi ska befrias från lidande. Paulus blev fängslad och piskad och kämpade. Han levde inte ett bekvämt liv i rikedom. Man följer inte Jesus för att leva ett "bättre" liv i form av bekvämlighet. Vi siktar högre än så. Vi följer Jesus för att han är vägen sanningen och livet. MM hänvisar inte till bibeln någonstans. Hur kommer han fram till sina slutsatser?

Jag förstår inte varför någon vettig person följer andra människor när man kan ha en relation med Jesus som har all makt. När vi "blir frälsta" och bekänner Jesus som herre händer något inom oss. Vi blir förvandlade i vår ande. Guds rike flyttar in i oss när vi blir födda på nytt. Våra namn blir inskrivna i livets bok vilket leder till frälsning och evigt liv. Det är värt mer än all hälsa och rikedom eller framgång under vårt korta liv här.

Självklart är bibeln vårt rättesnöre och all undervisning som inte stämmer med den är fel. Jag är strikt bibeltroende.

Sedan finns det helande från sjukdom genom Guds kraft och Gud kan välsigna oss med bönesvar men det får aldrig bli viktigare än att följa Jesus.

Sök först Guds rike...

Anmäl
2016-12-28 11:13 #6 av: retep

...och om ni skulle tänka, förstå och uppleva Gud och Jesus på egen hand, utan Bibeln som en strikt lagbok. Skulle ni vara förlorade då?

Anmäl
2016-12-28 12:05 #7 av: setfree

#6 Jag har upplevt Jesus personligt. Tror du jag skulle tro om det inte fanns ett personligt möte? Jag skrev ju att något händer inombords.

Kan du förklara vad du menar. Har du upplevt Jesus på något annat sätt?

Anmäl
2016-12-28 12:59 #8 av: retep

Jag är troende och vill också kunna kalla mig kristen.

Problemet har visat sig vara att jag inte blivit betrodd eftersom jag inte är är strikt bibeltroende,. Man har menat att jag blivit snärjd av satan och att det är honom och inte Jesus jag mött och upplevt. 

Jag har erfarit Gud och hans rike och upplevt Jesus. Men jag menar inte att det var  på något annat sätt. Inte mer än att vi som personer upplever mötet olika eftersom vi är olika som personligheter.

Anmäl
2016-12-28 13:42 #9 av: Woodland

#8

Bibeln är inte en "strikt lagbok" (#6). Den är Guds tankar för sitt folk och däri får vi se hurdan Jesus är. Den är den mest underbara andlig föda som finns, evig visdom, och en bergfast grund att bygga sitt liv på.

När man kommer med läror så som de du presenterade i #0 blir man inte betrodd. Jag har visat dig att det som presenterades är i konflikt med Guds uppenbarelse och Jesu person och verk. Hur ställer du dig till det jag skrev i #4? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-28 15:23 #10 av: setfree

#8 Du hänvisar till MM men vad har han med Jesus att göra?

Exakt vad tror du på? Det är inte lätt att förstå. Du är inte speciellt tydlig angående vilken trosbekännelse du har.

På vilket sätt har du erfaret Gud?

Anmäl
2016-12-28 17:18 #11 av: retep

#9 Bibeln är en strikt lagbok om man följer den till punkt och pricka, helt utan urskiljning. Bibeltrognas förnekelse att kyrkans män skrivit om och gjort ändringar i Bibeln efter eget tycke. Det resulterar i ett inskränkt, naivt förhållningssätt, som gör det omöjligt för mig och andra fria tänkare att diskutera med er.
#10 MM kände Gud och Guds rike väl, därmed hade han också större möjlighet än de flesta att förstå essensen av Bibeln och Jesus ord och handling.

Anmäl
2016-12-28 17:40 #12 av: setfree

#11 Så nu lider inte du längre då? För om deu gör det är du inte Guds följeslagare.

Kan du dela med dig över hur du kom över lidandet? jag tror att många skulle vilja veta det i så fall.

Anmäl
2016-12-28 19:24 #13 av: Woodland

Bibeln är en strikt lagbok om man följer den till punkt och pricka, helt utan urskiljning. 

Vem gör det?  Detta argument är vad som kallas för en "halmdocka". 

Bibeltrognas förnekelse att kyrkans män skrivit om och gjort ändringar i Bibeln efter eget tycke. 

Varför förneka någonting som inte har ägt rum?  Bibeln är inte omskriven och inga ändringar som påverkar innehållet har gjorts. Detta har påvisats genom de akademiker som har studerat eller studerar den. De små variationerna som finns i alla de tusentals skriftkopior vi har är som skillnaden mellan "-en" eller "-et" i slutet av ett ord.  


Det resulterar i ett inskränkt, naivt förhållningssätt, som gör det omöjligt för mig och andra fria tänkare att diskutera med er. 

Har man ingenting att gå på blir det nödvändigt att kalla motparten olika namn för att komma undan. Varför inte granska dina egna påståenden mot våra med den dokumentation och akademiska arbete som pågår? Kom igen. Jag orkar om du orkar. Är inte din eviga själ värd det? 

Lägg fram lite stöd för dina teorier utöver citat från en skandalomsusad bedragare som dog rik med anklagelser om våldtäkt av unga tjejer och mord som hans arv. Kom igen – visa att det du har att gå på är grundat på någonting mer än dina egna upplevelser.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-28 20:46 #14 av: retep

#12 setfree

Tänker att lidande kan visa sig på olika sätt, med olika innehåll och kraft.
Lidande kan vara att dö på korset, att inse att man skall drunkna på Medelhavet.
Det kan för många vara sorg och lidande i samband med en närståendes död.
Det kan vara lidande hos någon som blivit lämnad och har kärleksbekymmer. Det kan vara mer banala saker som att man lider för att man inte har jobb, framgång eller saknar materiella saker. Variationerna av lidande är många och personliga. För min del har lidandet avtagit med åren, med början då jag var 19 år och lärde mig TM tekniken. Jag är 62 år nu och har mediterat regelbundet hela livet. Minns att jag redan som 13 åring hade en nyfikenhet och önskan att lära känna Jesus, att han skulle bli en del av mitt liv. Jag kan nu säga att han varit och än mer nu är det.
När min fru dog i cancer 2001. Upplevde jag både sorg och saknad, men inte lidande. Min tro är och var stark nog då att inte lida av min förlust. Tveklöst har många års meditation bidragit till att jag närmat mig Gud och Jesus. Men meditationen har också utvecklat mig personligt, andligt, själsligt, med en vidare uppfattning om livet och Gud.
Den 23 dec. fick jag och min nuvarande partner läkarbeskedet att de inte kan operera och ta bort hennes tarmtumör och cancer.
Detta besked är absolut en skrämmande och ångestladdad händelse, men det är inte lidande jag upplever. Vet av erfarenhet att många känslor av oro och ångest kommer och går,. Men jag vet att det för mig inte kommer vara ett lidande, trots att jag vet att hon är sjuk och sannolikt kommer att dö i förtid.

Anmäl
2016-12-28 21:18 #15 av: setfree

#14 tack för att det delade detta. Min sympati går ut till er och jag hoppas innerligt att ert lidande inte ska vara för stort. Intressant att få läsa om dina erfarenheter.

Du menar att du hittar Gud/Jesus genom meditation. Det finns många falska messias.

Kan du beskriva lite mer angående din tro? Vad händer när vi dör? Tror du på reinkarnation? Hur ser du på bibeln?

Hur kan du tro på MM:s undervisning?

Anmäl
2016-12-28 22:27 #16 av: retep

#15
Tror inte att du helt förstod... Det är inte lidande vi upplever!
Men tack för din sympati.

Inte genom meditation, utan mer som ett resultat av meditation, eller rättare sagt tekniken TM.
Bryr mig faktiskt inte om ifall det finns falska Messias! Jag har full tillit till Gud och Jesus.
Min tro är mer grundad i egna upplevelser och erfarenheter, än någon särskild lära eller trossystem. Jag har en uppfattning att livet är evigt, men tänker att det är själen som är det, inte personen och det fysiska.
Ja, vad händer när vi dör? Tänker att det vi egentligen är i det eviga livet är själ, att själen tar fysisk form i liv efter liv tills vi slutligen till fullo blir till Guds avbild.
Jag menar att Bibelns och Jesus egentliga budskap är Kärlek och att det är nog. Bibelns ord och meningar är intellektets område men för min del är hjärtats visdom av större betydelse. Det är inte MM:s lära eller undervisning. All kunskap är universell och evig. Den kommer från Gud och det är vår uppgift att finna och levandegöra den, för liv och utveckling.
Det är en stor synd för Woodland att ha den felaktiga föreställningen om vem
MM var.

Anmäl
2016-12-29 18:23 #17 av: Woodland

Här är något märkligt som jag vill göra den som läser med uppmärksam på:

1. Jag har motbevisad denne MMs påståenden/lära om Kristus (#0) som ett totalt egenfabricerat luftslott  (#4) utan någon som helst anknytning till bibeln.

2.  Jag (och setfree i dennes inlägg också) har bemött reteps tvärsäkra påståenden (i #9 och 13) som inte har någon anknytning till accepterad biblisk lära inom kristendomen.  Detta har påvisats genom de akademiker som har studerat eller studerar den..   

3. Jag har också hänvisat till erkända och hemska skandaler som denne så kallade "lärare" har varit anklagad för och inblandad i: våldtäkt, förkärlek till underåriga, övergrepp och till och med mord. (#13) Sanna eller ej är dessa anklagelser ingenting som en "renhetslärare" bör ha anknytning till. 

Och fastän repet skrev "Tanken var att ni som läser och skriver här skulle kunna diskutera innehållet i inlägget" har han inte bemött någonting av det jag skrivit.

Vidare anklagas vi bibeltrogna för att inte kunna diskutera: "Det resulterar i ett inskränkt, naivt förhållningssätt, som gör det omöjligt för mig och andra fria tänkare att diskutera med er. "

Och i allt detta är det enda som retep skriver: Det är en stor synd för Woodland att ha den felaktiga föreställningen om vem MM var. (#16)

Vad skall man dra för slutsats? 

Det är inte så att de bibeltroende inte kan diskutera utan det är åratal av alternativ medvetenhetsövningar som har lämnat sina spår.

Scientologi och transcendental meditation är av samma sort. Så innan man skriver på för att lära sig levitera och förvärva nivån av upplysning för att bli osynlig bör man läsa denna analys  skriven av en för detta TM-lärare: om TM  och om  Maharishi Mahesh Yogi i synnerhet.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-29 20:31 #18 av: retep

#17
Min kommentar till
1. Du tror dig ha motbevisat, men i själva verket har du bara konstaterat att det inte har någon anknytning till Bibeln.
2. Du skriver att jag påstår, men min uppfattning är att det är något jag konstaterar. Och det efter att så många gånger försökt att diskutera med er bibeltrogna, utan att ni hela tiden hänvisar till Bibeln,. Något ni alltid tycks göra utan utan att våga er på en egen tolkning och uppfattning av ord och versers betydelse.
Ditt och ert påstående att Bibeln inte skulle vara omskriven är ett lika starkt påstående som mitt anses vara. Hur oberoende är de akademi som studerat bibelns ursprungliga tex? Hur som helst tycks ingen våga sig på att läsa, tolka och förstå texten på något annat sätt än det vedertagna.
3. Erkända av vem? Jag har följt MMY och rörelsen under många år och har aldrig någonsin hört om någon av de anklagelser du nämner. Den anknytning du menar är kopplad till MMY är endast hörsägen och illvilliga människors sätt att försöka förstöra något man upplever som skrämmande och inte förstår.
Även ditt påstående att Scientologi och transcendental meditation är av samma sort är helt fel och taget ur luften. Det finns inte någon likhet alls! De länkar du hänvisar till har jag sett tidigare och som mångårig TM meditatör där jag följt rörelsens framväxt, kan jag konstatera och försäkra dig om att det som skrivs är rent nonsens , helt utan vett och sans.

Anmäl
2016-12-29 20:49 #19 av: setfree

#17 Vi reagerar när MMY joxar ihop kristus med meditation etc. Blanda inte ihop kristen tro med MMY.

Om du tycker att TM är bra för dig så blir ingen irriterad över det. Vi reagerar starkt på att man blandar in Jesus kristus i detta. Håll isär begreppen.

Det är ju MMY som blandar in bibliska begrepp i sina "uttalanden". Då måste vi ju reda ut begreppen. Det är ju orsaken till att vi hänvisar till bibeln.

Vi måste ju vara noga med vad som är vad. Jesus mediterade aldrig, han bad.

Bön och meditation är inte samma sak.

´Vissa påstår att kristna har lånat begrepp från andra religioner, men här är det ju tvärt om. Vi är exkluderande. Vi tror inte att alla väger leder till Rom. (om du förstår liknelsen)

Anmäl
2016-12-29 23:08 #20 av: Woodland

# 18

OK. Bra. Nu kanske det går att diskutera.

1. Utmärkt! Du håller med mig för det är precis det jag skrev. Hans Christ/gud är påhittad och de som följer den vägen får denna produkt. Som #19 skrev, blanda inte ihop kristen tro med MM. Kristen tro och hinduism i dess olika former är inte detsamma. 

2. Påstå /konstatera är i stort sett samma sak. Vi hänvisar till bibeln? Naturligtvis. Dina påståenden att bibeln är omskriven har inget stöd bland de manuskript som finns. Tyvärr är detta ett rykte som florerar. Vissa akademiker som studerar skriften är ateister och agnostiker. Och troende akademiker på olika högre instanser vågar sig på att försvara skriften utifrån en vetenskaplig undersökning av manuskripten med mera. Detta är fakta, inte mitt tycke eller opinion.  Jag vet inte om du kan ta in detta, men det är så.

Genom att "påtrycka" att bibeln bör läsas, tolkas och förstås på sätt som anses vara fint i esoteriska kretsar är att göra våld på boken. Bibeln talar för det mesta i klartext om det väsentliga i livet. Varför krångla till det? 

3. Man kan inte utesluta att du som har följt TM i många år har filtrerat ut det som störs.  Det är inte ovanligt med oss människor.  Hur kan det vara möjligt att du inte har hört om dessa saker när det har varit tryckt i tidningar, talats om på radio och TV?  Här är en del av en artikel från "The Illustrated Weekly of India" år 1988.  Här är en länk till ett seriereportage skriven av en Washington Post-journalist angående kontroversen 1987.  Avhopparna har också skrivit och gjort sina röster hörda. 

Oavsett om TM har haft en framgång i tillväxt betyder det inte att den i sig själv är bra. (ISIS/Daesh har också haft framgång i tillväxt.) Tillväxt eller acceptans avgör inte innehållets nytta eller dess sanningshalt.  

Scientologi och TM är av samma sort på flera vis. Ett är att personen sugs in i rörelsen (kulten) och att den ger sken av att erbjuda någonting under förevändningen att man skall få ett personlighetstest eller lära sig om avkoppling, men undanhåller information.  Deltagarna utlovas mer information längre fram i utbyte för någonting. 

Det finns vittnen som talar om hur en upprepad utövning av självframkallad trans har med sig allvarliga konsekvenser: nervsammanbrott, trauma, självmord, depression, allvarliga psykotiska episoder, med mera. Detta har bevittnats bland de som var inblandade i MMs universitet. 

Den som är intresserad kan läsa mer på sajterna jag länkarna till i slutet av # 17.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-29 23:45 #21 av: retep

#19
Ni kan reagera så mycket ni vill, och tro att ni har monopol på kristen tro!
Tro på Kristus är som ni vet vida utbredd och återfinns i flertalet kulturer och länder. Vem ger er bibeltrogna rätt att göra anspråk på att ni har den rätta och sanna tron.
Många kristna runt om på jorden läser också Bibeln och anser sig vara bibeltrogna, men deras förhållningssätt och tolkning av skriften skiljer sig åt.

Vill avsluta med att påpeka att jag ingenstans i det jag skrivit kritiserat eller smutskastat er eller den kristna tron.
Jag har inte ifrågasatt hur ni kan tro på J, inte tagit upp exempel från historien där kyrkans män syndat stort på alla tänkbara och otänkbara sätt, under århundraden.

Anmäl
2016-12-30 08:07 #22 av: setfree

#21 MMY säger ju att om man lider är man inte kristi efterföljade.

Det är ju MMY som har åsikter om skriften. Det är ju där det börjar. Det klart att vi som läser skriften och ser att det inte stämmer som MMY påstår reagerar då. Att MM har störree förståelse än de flesta anser jag vara ett skämt. I mitt tycke förstår har nada.

Jag blir värre kristiserad på andra forum än du här. Jag försvarar din rätt att uttrycka dig eller hur?

Det är helt klart att vi tolkar bibeln olika men till en viss gräns. Meditation och reinkarnation finns inte med. Inte heller upphöjande av "gurus".

Att du har kunnat minska ditt lidande är imponerande och bra och förtjänar min respekt, men att du ska få medhåll för detta citat av MMY det kan du glömma.

Anmäl
2016-12-30 09:07 #23 av: _lars_

#8,

En fråga till dig Retep, hur ser du på Jesus? Vem är han? Vad betyder han för dig?

Eftersom du kallar dig kristen så vore det intressant att höra din syn.

Anmäl
2016-12-30 13:54 #24 av: retep

Av egen erfarenhet så anser jag som MMY i texten, att lidande är inte det som Jesus förespråkar. Antagligen läser jag och förstår meningen på ett annat vis än ni.
Den som lider, d..v.s. anser lidandet som nödvändigt, följer inte Kristus lära, enligt det som gäller för Kristus själv.

Jag ser på Jesus som Guds son i meningen att han hade direkt kontakt med Gud. För mig är han kärlek och frälsare, i mening att han visat vägen till ett liv utan lidande, att lidande inte är nödvändigt.
Det betyder inte att man blundar för lidandet, utan att man kommer till insikt om att det är en del av Guds plan med oss. Att som individ och mänsklighet höja oss över lidande i alla former, rädsla, ondska, okunnighet....och efterhand förstå att Gud vill och tillåter oss att leva i hans ljus.
Kan upplysa er om att det är inte så stor skillnad och ingen motsättning att närma sig Gud genom både bön och meditation... ( under förutsättning att man har erfarenhet av och förstår syftet och möjligheterna med meditation).

Anmäl
2016-12-30 15:23 #25 av: setfree

# 24 Jesus förespråkar inte lidande. Däremot kan vi få lida för vår tro. Jesus botade sjukommar och befriade människor från demoner. Lidande är inget som är bra.

Men kristna som lider, hur är det med dem? Är de inte kristna då?

Ja du kan se på saker hur du vill. Jag betraktar det som nonsens. Jag anser att du totalt har missuppfattat allt. Som vanligt har du rätt till att ge svar på tal som alla andra.

Din upplysning ger jag nada för angående meditation.

Anmäl
2016-12-30 15:39 #26 av: retep

#25
Det är ju det jag säger...Jesus förespråkar inte lidande.
Lider man så lider man, oavsett tro.
Du kan betrakta det som du vill och anse att jag missuppfattat allt, helt utan att veta vad det är jag uppfattat.

Anmäl
2016-12-30 20:49 #27 av: Woodland

När det gäller (bibelns) Jesus och lidande är det nödvändigt att kvalificera begreppet. Jesus själv led och hans lärjungar led.  Alla apostlar förutom Johannes led martyrdöden. Hans folk har lidit genom alla tider. Lidande är en del av den mänskliga upplevelsen.  Detta hänvisade jag till med direkta citat i #4. Så det är inte en tolkningsfråga utan en klar förnekelse av det som står skrivet i bibeln.  Att förneka lidandet är verklighetsflykt och/eller det som kallas för dissociation (åtskiljande av verkligheten), alternativ verklighet. Det är också en förolämpning mot de som lider.  

Detta sätt att förvanska den klara bibeltexten är ingenting som har stöd i den kristna läran eller upplevelsen. Detta sätt att förvanska orden som det står och lägga till en ny mening är däremot det som Alice Bailey förespråkade. Det vill säga en procedur där man injicerar en ny mening i texten och därmed omformar bibelns sanningsbegrepp. 

Det finns många grundbultar som är omöjliga att förlika i de två positionerna och tre av dessa har framkommit i de olika inläggen här:

1. Gudsbilden: För de kristna är Gud Treenig, det vill säga tre personer i en Gud, och personlig. Han är inte en kraft eller makt eller ljus med mera som genomsyrar skapelsen och de skapade. Människan tar inte del av hans väsen i en gradvis upplysning. Han är allestädes närvarande och existerar utanför tid och rymd.

2. Det mänskliga tillståndet: människan är enligt bibeln totalt syndig inför en helig Gud och kan inte förenas med honom genom gärningar eller intellektuell stimuli. Det gäller att bli född på nytt för att se Guds rike, vända sig till honom och följa hans ord. 

3. Sanning - Vi bedömer inte sanningshalten av Guds uppenbarelse baserat på våra upplevelser. Vi definierar inte sanning (subjektiv) genom våra upplevelser. Sanningen är i bibeln och vi vänder oss dit för att få reda på om det vi upplever är av Gud. Dess saker bekräftas eller tillbakavisas genom kyrkans lära om det grundläggande. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-01 17:55 #28 av: OlgaMaria

Det är lätt hänt att man inte riktigt förstår varandra när man har olika källor att hämta kunskap och upplysning från. Jag tänker att Bibeln inte talar om ett liv utan lidande, däremot om ett liv i förtröstan och frid som övergår allt förstånd, trots de omständigheter vi går igenom. Några passande bibelord:

”Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.”
‭‭Andra Korintierbrevet‬ ‭4:16-18‬ ‭

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”
‭‭Filipperbrevet‬ ‭4:6-7, 11-13‬ ‭

”Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord ger mig liv.”
‭‭Psaltaren‬ ‭119:50‬ ‭

”Jag vill jubla och glädjas över din nåd, att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.”
‭‭Psaltaren‬ ‭31:8‬ ‭

”Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi har inget men äger allt.”
‭‭Andra Korintierbrevet‬ ‭6:4-10‬ ‭

”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭12:12‬ ‭

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭5:1-5‬ ‭

”Genom lidandet vill han rädda den som lider och genom nöden öppna hans öra. Också dig vill han locka ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter.”
‭‭Job‬ ‭36:15-16‬ ‭

”Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.”
‭‭Första Petrusbrevet‬ ‭5:8-11‬ ‭

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭14:1‬ ‭

”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭14:27‬ ‭

Lidande är en naturlig del av våra liv, och kroppens lidande kan vi inte helt undgå, men Gud visar oss en väg in i förtröstan och ro för våra själar, till frid som övergår allt förstånd.

Kanske tänker vi liknande retep, men uttrycker oss lite olika? Jag tror vi också bör anamma att lidandet kan ha ett syfte och föra oss till bättre insikt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-01 19:45 #29 av: setfree

#16 Tänker att det vi egentligen är i det eviga livet är själ, att själen tar fysisk form i liv efter liv tills vi slutligen till fullo blir till Guds avbild.
Jag menar att Bibelns och Jesus egentliga budskap är Kärlek och att det är nog. Bibelns ord och meningar är intellektets område men för min del är hjärtats visdom av större betydelse

#28 Kanske tänker vi liknande retep, men uttrycker oss lite olika?

Jag kan inte se att vi tänker på ett liknande sätt. Reinkarnation och att förneka att Jesus är Guds son är bara några exempel på det som skiljer oss åt. Man kan inte blanda in new age-budskap  med kristen tro. MMY är inte kristen.

Anmäl
2017-01-01 19:51 #30 av: retep

#28
Intressant hur flera av dessa "Några passande bibelord:" för mig har lett till utveckling och förståelse genom meditation och dagligt liv.

Anmäl
2017-01-01 21:21 #31 av: OlgaMaria

#29 Det jag syftade på var synen på lidande.

#30 Ja! Och det var ju också det jag menade, att jag tror vi tänker ganska lika kring just detta, men uttrycker oss lite olika. Ville lyfta fram ett bibliskt språk kring lidande och hur vi kan förhålla oss till det. Jag tycker det är härligt att du vill ha Jesus i ditt liv och vill se dig som kristen. Säkert mycket vi inte håller med varann om men jag tror det viktigaste är det rätta hjärteförhållandet till Jesus. Finns det kommer Gud leda rätt.

”Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd, för den är stor. Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem.”
‭‭Psaltaren‬ ‭25:8-14‬

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-01 22:25 #32 av: Woodland

# 31

Personligen hade jag också tyckt det vore härligt med reteps påstådda umgänge med Jesus om hans jesus hade varit bibelns Jesus. Men med tanke på det som påstås i #0* är det tydligt att reteps jesus inte är Jesus Kristus. Vi talar inte om samma varelse för det står i bibeln att "fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats (genom sitt lidande), blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom...". I MMs citat i #0 förnekar han en lidande Kristus och hans efterföljare.

Jag känner istället en sorg, en vånda, inte bara för retep men också för alla de som lockas av denna andra gradens andlighet. De kan inte acceptera Guds villkor utan vill skapa sin egen väg till Gud.

*"And when Christ reminded the people of this fact: “Kingdom of Heaven is within you,” he only meant to them that you have no right to suffer. . . . .Those who are suffering are not the followers of Christ as far as the teachings of Christ are concerned. We are not concerned with the misinterpretations of the teaching of Christ. And we don’t subscribe to them."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-02 00:12 #33 av: _lars_

När jag läser vad retep skriver så ser jag en människa som förlitar sig på sin egen förmåga att närma sig Gud, genom meditation och diverse tekniker för att undvika lidande. Och Bibeln varnar dessutom för att förlita sig enbart på hjärtat, inget är mer bedrägligt än ett människas hjärta. Man måste alltid förankra det i Bibelns texter och i Guds ord, då hamnar man rätt. Se exempelvis Jer 17:9, "Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt – vem kan förstå det?" En tydlig varning om att inte endast följa sitt hjärta.

Jag tycker att hela inlägg #16 bevisar att retep har skapat sin egen religion, det är inte kristendom. Så stå för detta retep, och kalla dig inte för kristen, för det är du inte. En sann kristen bekänner Jesus Kristus som den sanna och enda vägen till Gud. Ingen annan väg finns till Gud. Jag  tycker det är viktigt att påpeka detta.

Anmäl
2017-01-02 12:04 #34 av: retep

#32, 33

Helt okej att du påpekar,synd bara att ni är så rädda och så fast i en föreställning om lidande, synd och lydnad. Ni behöver inte vara rädda, Gud låter ingen gå och vara vilseledd utan ett syfte, Han visar efterhand alla vägen tillbaka.

Att jag vill kunna kalla mig kristen handlar inte om religion utan enbart om att ha (och få lov att ha) en relation med  Jesus Kristus

Anmäl
2017-01-02 13:12 #35 av: setfree

#34  Det är ingen som är rädd. Varför skulle vi vara rädda för hur du definerar din tro. Vi blir ju inte hotade i vår Gudstro.

Rättare sagt själen väljer att återfödas i en ny kropp, med föräldrar som själen väljer utifrån gynnsammaste utvecklingsmöjligheter.  Retep (ifokus.andlig utveckling)

Du bryr dig inte om ifall det finns falska messias trots att bibeln varnar för just det. Jesus var mycket noga med skriften och det behöver vi vara också.

Anmäl
2017-01-02 15:21 #36 av: retep

Rädslan ni har handlar ju inte om mig eller hur jag tror, utan om er och hur rädslan, lidandet , synd och straff är en föreställning ni skapat genom sättet ni tror. Det är okej, ni får gärna vara noga med skriften.

Vilken skrift var det Jesus var så noga med. Inte den ni rättar er efter, för den var väl inte skriven då, eller?

Om det inte är så att kyrkans män, speciellt utvalda, har kopierat bokstav för bokstav från originalskriften. Som dessutom var flera  sammansatta texter, samlade under antagligen flera hundra år. Då är sannolikheten minimal att det som idag står skrivet och uttryckt i Bibeln,  är de ursprungliga texterna och Guds rena ord. Vill man få tillgång till Guds rena ord, då får man söka inom, ty himmelriket är inom. Läsa Bibeln med urskiljning och öppet sinne, för att alls kunna se och uppfatta själva essensen av budskapet. 

Anmäl
2017-01-02 17:14 #37 av: FataMorgana

#36

Det skrev du bra!

Anmäl
2017-01-02 17:27 #38 av: Woodland

# 37

Fel fakta (antaganden) men välformulerat. Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-02 19:26 #39 av: retep

#38

Har du rätt fakta (antaganden), så kan du ju få dela med dig av de.

Anmäl
2017-01-02 22:17 #40 av: Woodland

# 39

Det gör jag gärna! 

Mitt senaste inlägg rör vid skriftens sammanställning, med mera. Om du börjar där ställer jag gärna upp med mer information.  Man får gärna ställa frågor för det finns forskning och teologiska svar för de flesta invändningar. Dessa betyder inte att man med nödvändighet blir omvänd till tro men man kan få vettiga svar och förklaringar. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 12:41 #42 av: copse

Inlägg #41 har flyttats till tråden om Myter och missuppfattningar för att hålla saker on topic.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-10 21:05 #43 av: copse

Inläggen har flyttats från denna tråd.

---

#34 av: setfree

#32 Det finns en massa olika kristusgestalter.  Kristus Maitreya är ett exempel.

Jesus varnade själv för detta. Mark 13:22 Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt! Jag har sagt er allt i förväg.

Det finns mängder med "kanaliseringar" av upphöjda mästare som proklamerar om människans gudomlighet och att vi är på väg mot ett "högre tillstånd".

Jag har lyssnat på flera olika personer som hade kontakt med en "Jesus" och en ärkeängel etc. men som senare visade sig vara falska.

Det som är värdefullt som guld, pengar och konstverk kopieras ofta av förfalskare. Så är det med Jesus ochså. Det finns förfalskningar. Allt är inte guld bara för att det ser ut så på ytan. Vi måste stämma av och vara noga med äktheten. Då är bibeln nödvändig. Om du köpter ett dyrt konstverk vill du väl veta att signaturen är rätt och inte förfalskad.

Det är väl inte att proklamera. Jag har lyssnat mycket på olika personer som har blivit lurade av falska andliga vägledare. Det kan t.o.m. vara farligt.

---

#37 av: retep

#35

Vad är det jag inte svarat på?

#36

Det är klart att ni skall skriva vad ni tror på, det är inte heller fråga om att ni skall ändra åsikt. Diskutera för mig betyder att man kan ha en dialog kring en text eller ett samtalsämne och ha synpunkter och kommentarer för och emot innehållet. Vad det kan betyda utifrån olika perspektiv, tolkningar, grundat på erfarenhet och olika kunskapskällor...

Som exempel så har vi texten som jag postade, som sen blev flyttad hit.

Upplever inte att någon av er ens har gjort ett försök att diskutera innehållet och betydelsen av den texten.

Så, stämmer det att Kristus påminde, (eller alls sa), Kingdom of Heaven is within you. Himmelns kungarike är inom er, (eller något liknande)? Varför skulle han (i så fall) säga det om han inte menade det? Och vad betyder det?

Bara dessa några få rader skulle kunna bli en berikande diskussion. Vidare samtal kunde vara om lidande och om det alls är en nödvändighet.

Som jag skrev någonstans så upplever jag inte längre lidande, trots att jag har och har haft det som många skulle kalla lidande.

Den enkla anledningen till det är att jag i livet kommit dithän att jag kan säga och införliva i känsla och tanke, LÅT DIN VILJA SKE.

---

#38 av: setfree

#37 Kingdom of Heaven is within you.

Ja det betyder att när vi blir födda på nytt blir vi inplanterade i Guds rike. Detta genom Jesus seger på korset. Gud äger oss och vi har del i Guds rike. Men bara genom att ta del av försoningen genom Jesus kristus som Guds son.

Om du har en smärta i kroppen som har uppstått genom en trafikolycka exempelvis då är det mycket svårt att bortse ifrån den. Eller om du har feber då mår du väl dåligt som oss alla andra? Den smärtan kan vi väl inte komma ifrån?

Eller om ditt barn mår dåligt, då lider vi med det eller hur?

Jag lider av att se andra bli illa behandlade. Eller orättvist behandlade.

Jag har lite svårt att förstå din tro. Alla har inte del i Guds rike väl? Det finns dem som inte ens vill.  Det är ju bara att följa några trådar har på ifokus så ser du det.

Jesus talar till sina efterföljande inte till alla människor på jorden.

Du hänvisar till bibeln men du tror inte på hela innehållet?

Förresten var det en dokumentär på SVT om MMY för ett par dagar sedan.

En Svensk kvinna berättade att hon blev utvald av MMY och hon trodde att det var på grund av andliga orsaker. Hon blev förvånad när han ville ha sex med henner. Hon hade ett förhållande med honom fram tills hos upptäckte att hon inte var den enda han var intresserad av. Blonda västerländska kvinnor tyckte han om.

Han var en karismatisk person som drog nytta av situationen , inget mer än så.

Att du ens kommer på tanken att hänvisa till honom är helt obegripligt.

(Ursäkta att jag blev lite OT igen)

---

#39 av: retep

Skall det vara så svårt att översätta och förstå att det handlar om att Himmelns Kungarike är inom. Guds rike är inom. Hur kan man bortse från inom?

Jag lider inte med andra men har medkänsla

MMY var en man, varför skulle inte han få vara med en kvinna? Vad är det för fel att tycka om blonda kvinnor? 

---

#40 av: OlgaMaria

#39 ”Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."” 
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭17:21

Översättningarna är lite olika. Jag tror dock att Jesus syftar på sig själv. Han är kungarnas kung och Guds rike är hans. Han är kungen som stod mitt ibland dem. Jesus talar i sammanhanget till fariséerna och han var ofta hård mot dem, och anklagade dem för att de inte såg att Guds löften blev förverkligade genom Jesus. Tror nog att Jesus snarare säger - ser ni inte att Guds rike är mitt ibland er, nu är JAG här!

Johannes döparen sa innan Jesus trätt fram:

”och sade: "Omvänd er! Himmelriket är nära." Det var om honom det sades genom profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!” 
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭3:2-3‬ ‭SFB15‬‬

Himmelriket var nära, för att Jesus snart skulle stiga fram.

Konceptet finns på många ställen i GT också, t ex här: 
”Ni ska inte orena landet där ni bor och i vars mitt jag har min boning, för jag, Herren, bor mitt ibland Israels barn.”” 
‭‭Fjärde Moseboken‬ ‭35:34‬ ‭SFB15‬‬

Guds rike finns överallt där Jesus är kung, och kan absolut vara inom oss, om vi har Jesus som Herre. Så tror jag.

---

#41 av: OlgaMaria

#37 Försökte samtala med dig om lidande i den andra tråden men fick inte svar då.

---

#42 av: retep

#41

Det var inte min avsikt att inte svara. 
Har läst #28 igen, i den tidigare tråden. 
Mitt förhållningssätt är som sagt tidigare att jag inte ser lidande som nödvändigt. 
Med det sagt menar jag inte att lidande inte finns, eller att det inte skulle ha ett syfte. I min erfarenhet vet jag vad lidande är och jag kan uppleva medkänsla, smärta, sorg, rädsla, o.s.v. 
Men som sagt så har jag kommit dit hän att jag inte längre lider av dessa upplevelser, känslor och tankar.

Min tanke om denna 
”Jag vill jubla och glädjas över din nåd, att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.” 
‭‭Psaltaren‬ ‭31:8‬ ‭

är att jag kan glädjas över den nåd du ger, i det att du känner min själ och ser mitt lidande i nöden. 
- vill inte vända på orden och meningsföljden, men. 
Det är nåden jag tar fasta på som den jag kan glädjas över, nu när jag inte längre upplever händelser som lidande och nöd.

Inte alltid så lätt attsätta ord på och förklara en upplevelse. Kanske är det lättare om du ställer en specifik fråga.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-11 08:50 #44 av: OlgaMaria

#42 Lidandet är ju en del av den mänskliga upplevelsen, och kan också ha ett gudomligt syfte i vissa fall, men Gud vill ju att vi ska hitta vår frid i honom. Finns också väldigt mycket i mitt liv som orsakade mig stort lidande när jag var yngre, men som inte berör mig idag, därför att jag inte rubbas i min förtröstan på Guds omsorg i allt. Dock är jag inte immun mot lidande, t ex när kroppen smärtar. Men jag tror inte att det är ett misslyckande att uppleva lidande - däremot är det något fantastiskt när vi mitt i vårt lidande förtröstar på hans godhet och nåd. Jesus led verkligen på riktigt när han dog på korset, och innan när han våndades och bad inför det. Men han hade aldrig klarat att gå igenom det om han inte visste att det var Guds vilja. Precis som du säger, han hittade sin styrka i "ske din vilja, inte min" och det gör det också så mycket lättare för oss att bära vårt lidande.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-11 09:57 #45 av: retep

Tack!

Anmäl
2017-01-11 10:41 #46 av: Woodland

# 42

Det är nåden jag tar fasta på som den jag kan glädjas över, nu när jag inte längre upplever händelser som lidande och nöd. . . Men som sagt så har jag kommit dit hän att jag inte längre lider av dessa upplevelser, känslor och tankar.

Jag har två specifika frågor - 

Förstår jag detta rätt, du påstår att du har kommit till en sådan nivå av upplysning genom mångårigaTM övningar och att du därmed står över upplevelsen av mänskligt lidande?  

Och oavsett ditt "ja" eller "nej" till ovanstående fråga,  på vilka grunder anser du att du kan åberopa "nåden" i bibeln?  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-11 16:50 #47 av: retep

#46

Jag påstår inte att jag kommit till någon nivå av upplysning. Men att jag kommit dithän, eller till en nivå där jag inte längre upplever händelser som lidande.

Jag har dagligen, i mer än 40 år använt mig av TM tekniken. Genom den har jag utvecklat flera fördelaktiga egenskaper, bl.a. hur jag förhåller mig till olika händelser.

Förstår inte vad du menar med att stå över upplevelsen? Jag står inte över eller är oberörd inför lidande. Den förklaring jag kan ge är att jag inte längre lider av lidande, om det nu är en förklaring du kan förstå.

Nåden är från Gud, inte Bibeln!

Jag har upplevt närhet till Jesus och till Gud sedan 13 års ålder, jag  tillber och åkallar dagligen, (även att det har varit kortare perioder då jag inte gjort det). Så jag har grund nog att ta del av nåden som ges mig.

Anmäl
2017-01-11 19:55 #48 av: Woodland

# 47

OK, som du själv skrev har du nått en nivå i ditt sätt att hanterar lidande genom TM som är utöver vanliga människors. Så när folk i din närhet lider känner du medlidande men lider inte - det kan jag köpa.   Att kunna regera så här är möjlig och faktiskt inte så ovanligt för nästan vem som helst kan utveckla förmågan utan meditation. Man kan mentalt distansera sig själv från en annan människas lidande för att till exempel hantera omständigheter; det gör dagligen läkare, sjuksköterskor, med flera. 

När det gäller nåd . . . .

Om någon åberopar nåd i referens till bibelns text, som du gör, kopplas villkoren att få nåden till bibelns uppenbarelse som du själv förnekar. Och enligt bibeln, som du själv använder som referens eller bas, är nåden och sanningen från Jesus Kristus - Gud (Johannesevangeliet 1:17). Vi kan be och åkalla Gud dag och natt livet ut utan ett sant gensvar eftersom det finns uppställda villkor för en relation med Gud. Dessa villkor har han gett oss i detalj i bibeln. Och en sådan religiös utövning utan uppfyllelse av dessa villkor eller ramar är inte frälsande eller sätter oss  i kontakt med bibelns Gud. Det betyder inte att dörren är stängd för en individ för så snart denne vänder sig till Gud efter Guds kriterier ger Herren gensvar. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-11 20:16 #49 av: retep

#48
Jag åberopar, hänvisar inte till nåd i referens till Bibelns text!
Visst kan man distansera sig till andras lidande. Frågan är om man också kan distansera sig till eget lidande.

Anmäl
2017-01-11 22:30 #50 av: Woodland

# 49

Jag åberopar, hänvisar inte till nåd i referens till Bibelns text

Skrev inte du # 42? Funderar

Frågan är om man också kan distansera sig till eget lidande.

Mitt svar: Ja, genom att omprogrammering av hjärnan. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-11 22:46 #51 av: retep

#50
Vad är det med #42?
Det var du som sa att man "kan mentalt distansera sig själv från en annan människas lidande för att till exempel hantera omständigheter" så frågan om man också kan distansera sig till eget lidande, den frågan var stöld till dig.

Anmäl
2017-01-12 08:23 #52 av: Woodland

# 51

Vad är det med #42? 

Jag menade # 42 i #43 av: copse

den frågan var stöld till dig.

Och jag svarade. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-12 11:32 #53 av: retep

#52

Du svarade "Ja, genom att omprogrammering av hjärnan. Är det så du menar att det går till och gått till för dig...eller?

De kommentarer jag gör till texten i #42 handlar om en alternativ tolkning, eftersom jag fick frågan. Som sagt så åberopar jag inte till Bibeln i fråga om nåden.

Anmäl
2017-01-12 15:00 #54 av: Woodland

#53
Omprogrammerad och omvänd är inte samma sak.

Jag strävar inte efter att undkomma lidandet i mitt liv. Jag söker det inte men är ändå förvarnad i Guds ord att det kommer till dem som följer Herren. Jag skulle inte förstå min medmänniska i dennes lidande om jag själv förnekade lidandets verklighet i den mänskliga erfarenheten och strävat efter att utradera upplevelsen av det i mitt liv. Min empati hade varit beskuren. Och störst av allt skulle jag som troende inte förmå att uppskatta uppoffringen som Herren Jesus Kristi gjorde i försoningen. Därmed är det som står i #0 dårskap för mig därför att det "makes no sense!"

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-12 16:14 #55 av: retep

Lidande kommer till alla , om man följer Herren eller inte.

Du har uppenbart missförstått mig eller så förstår du det inte.

Jag förnekar inte " lidandets verklighet i den mänskliga erfarenheten" och strävar inte efter att utradera upplevelsen av lidande. Jag förstår också att lidande har sin betydelse. Men för min del är upplevelsen numer annorlunda eftersom jag förhåller mig annorlunda till den. 

Anmäl
2017-01-13 10:41 #56 av: OlgaMaria

”Då kom en stark stormvind, och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sade: "Mästare! Bryr du dig inte om att vi går under?" Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: "Tig! Var tyst!" Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro?" Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: "Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom!"”
‭‭Markusevangeliet‬ ‭4:37-41‬ ‭

Kom att tänka på denna text och på hur Jesus förebrådde lärjungarna för deras rädsla och otro. Lidandet är bortom vår kontroll. Stormen var bortom lärjungarnas kontroll, men Jesus förebrådde dem för hur stormen påverkat dem. Jag tycker det är ett budskap som stämmer mycket bättre överens med Jesu lära, än det som står i #0.

”Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.”
‭‭Första Johannesbrevet‬ ‭4:18‬ ‭

Vi kan lida, men vi behöver inte vara rädda, om vi sätter vår tilltro till Jesus. Och lidandet är ändå värdsligt och tidsbundet, men vår tilltro står till honom som är i evighet.

Det är lite lustigt dock hur det står att lärjungarna greps av stor fruktan efter att Jesus tillrättavisat dem för deras rädsla. Men det är nog just så det ska vara. Inget i världen förtjänar vår fruktan. Den ende som är värdig fruktan är Gud. Och lärjungarnas fruktan skiftades, från stormen, till den makt som finns i Jesus.

”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭10:28‬ ‭

”Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan.”
‭‭Första Petrusbrevet‬ ‭3:13-15‬ ‭

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-13 10:45 #57 av: Woodland

# 56

Amen!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-13 11:06 #58 av: OlgaMaria

Det sista bibelordet är ganska intressant, i relation till de andra, och att det är Petrus som skrivit det. Som att alternativet till rädsla för något på jorden är just - Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Det var kanske just det som skedde i Petrus hjärta när Jesus stillade stormen - fruktan för det värdsliga försvann, och byttes ut till en helig vördnad för Kristus, och att Petrus sen delar med sig av det han lärt sig - håll Kristus helig i era hjärtan, så behöver ni inte vara rädda.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-13 11:29 #59 av: setfree

#56 Ja verkligen Amen. 

Anmäl
2017-01-13 11:32 #60 av: retep

#56
Om man möter någon som har den makten och förmågan att kunna påverka väder och vind och lugna stormen. Då skulle nog de flesta som aldrig tidigare upplevt det bli förfärade. Sen kan man undra, om de är lärjungar, varför frågar de då "Vem är han?"
Som jag ser det så förebrådde inte Jesus dem när han frågade dem "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro?". Det han gjorde var att påpeka, ifrågasätta deras bristande tro..."fortfarande" betyder då, att de borde haft det.

Sen förstår jag inte i hur och var du ser en jämnförelse med #0

Min erfarenhet och tro är att om man är stark (om än inte fullkomnad) i sin kärlek, då är man, behöver man inte vara rädd. Rädsla och lidande hänger samman. Och är du inte rädd då har inte lidandet makt över dig.

Tycker om texten och verserna men vet att jag läser och förstår dem annorlunda.

Anmäl
2017-01-13 11:33 #61 av: OlgaMaria

:-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-13 17:14 #62 av: OlgaMaria

#60 Jag tolkar det som att det var en förebråelse, för det var inte den enda.

”Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.”
‭‭Markusevangeliet‬ ‭16:14‬ ‭

”Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte." Jesus svarade dem: "Du släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!"”
‭‭Markusevangeliet‬ ‭9:18-19‬ ‭

"Vem är han?" är väl ett uttryck för deras chock över Jesu makt. Nog visste de vem han var på jorden, Jesus från Nasaret, men de var väl inte lika medvetna om att han var Guds son.

Jämförelsen med #0 består i att det känns felriktat att peka på lidande som ett problem, något vi inte har rätt till att känna, medan Bibeln aldrig säger att vi inte ska lida, däremot att vi inte ska vara rädda. Frågan är också vad grunden är. Jag menar att grunden till att vi inte behöver vara rädda är vår förtröstan på Gud, medan i #0 verkar grunden till att vi inte ska lida vara att himmelriket finns inom oss - att Gud finns i oss - men utan någon vördnad för den han är, utan Gudsfruktan, för det spelar tydligen ingen roll vilken religion man bekänner sig till och då kan Gud vara vem som helst, vad man själv bestämmer sig för. Där finns ingen respekt inför att Gud är den han säger att han är. Det är inte konstigt att människor överallt vänder sig inåt för upplysning för Guds fingeravtryck finns i hela skapelsen, också inom oss, men i sanning upplysta kan vi inte bli genom någon annan än Jesus.

”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭1:9-13‬ ‭

Bibeln säger att allt är skapat genom, av och till Kristus. Vi är skapade till Guds avbild och han är överallt. Men som det står i texten ovan så kom han nära, men människorna kände inte igen honom. Det handlar om att känna Gud - och då spelar det roll vem han är och vad som är sant om honom. Det räcker inte att bara vända sig inåt. Man måste födas på nytt och bli en ny skapelse. Kanske är Jesus den du bekänner dig till före alla andra? Men en lära om att sanningen finns i alla religioner ser jag som djupt förledande.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-13 17:45 #63 av: retep

Att Jesus ville tillrättavisa dem kan jag förstå, men inte varför han skulle förebrå dem, i meningen klandra och kritisera. Enligt min uppfattning visste Jesus och kände till varje känsla och tanke och tillkortakommanden hos sina lärjungar.
Kan inte se annat än att det ligger i din föreställning att man skall frukta Gud. Varför frukta en opersonlig Gud? Jesus är en personifiering av Gud, så om man nu föreställer sig att man måste och skall frukta någon. Då är det i så fall honom. Gud vill oss väl och så ville, vill också Jesus, så varför frukta?
Vördnad inför Gud har och skall inte ha något som helst med fruktan att göra!
Du säger att...Det handlar om att känna Gud, veta vem han är och vad som är sant om honom. Hur lär vi känna Gud, vem han är och vad som är sant om honom?

Anmäl
2017-01-13 18:38 #64 av: Woodland

Sproul i en föreläsning om denna händelse, som Olga Maria ( #56) skrev om i Markus 4, säger att lärjungarna reagerade så för att de hade kommit i kontakt med "de heliga" och det i sig själv framkallar förskräckelse.

Saxat ur Fader Vår, Vår Fader tråden #5
Rudolf Otto, en tysk antropolog, filosof, och teolog, skrev en liten bok "Das helige"* om hur människor i olika kulturer uppfattar "de heliga" han kallade den Mysterium tremendom. Det vill säga det som är annat, separat, och som är, som Sproul uttryckte det, andlig apartheid. Alla kulturer har detta begrepp. Det kan vara en plats ett utrymme eller en tid som är gemensam för alla människor. Detta är något fundamentalt hos oss.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-13 18:39 #65 av: setfree

#63  Varför frukta en opersonlig Gud?

Vad menar du med att Gud är opersonlig?

När Johannes möter den uppstånde Kristus på ön Patmos reagerar han enligt följande:

När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste  och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket  Joh upp 1:17

Israels folk kunde inte följa med Mose upp på berget på grund av fruktan av Gud. Vilket är rimligt när man förstår Guds helighet.

Upprepningar i bibeln betyder att understryka att det verkligen är så.

Helig, helig helig är Herren ...

Ju mer man förstår desto mer respekt och vördnad har man för Gud. Gud förtjänar vår tillbedjan. Inte bara att komma till honom med våra böneämnen. Vi söker först hans vilja framför vår egen.

Hur lär vi känna Gud, vem han är och vad som är sant om honom?

Genom den Helige ande förstår vi mer om vem Gud är. Genom att bli född på nytt. Och genom att läsa Guds ord.

Anmäl
2017-01-13 19:05 #66 av: retep

#65
Inget av det du refererar till här visar på att Gud skulle vara personlig.
Det är ju Kristus som uppstånden Johannes möter. Och han är en person, även att han är uppstånden.
Respekt, vördnad och tillbedjan är självklar också likaså förståelsen för att hans vilja skall ske.
Håller helt med om att det är genom den Helige Ande vi kommer nära och kan få förståelse för vem Gud är.
Vad, vem menar du att den Helige Ande är? Vad betyder det för dig att bli född på nytt?
Ser du någon möjlighet till detta utan att läsa Bibeln?
Kan i så fall en analfabet, en döv och blind förstå vem Gud är och bli född på nytt?

Anmäl
2017-01-13 19:33 #67 av: setfree

#66 Det är klart att en blind kan bli frälst. Även personer som inte kan läsa kan bli frälsta. Det är ju Gud sån sträcker sig ner till oss inte vi som når upp till Gud.

När vi genom tro bekänner Jesus som herre så händer något inom oss. Vår ande påverkas genom Guds kraft. Men Jesus är Guds son, inte en person som har kunskap om Gud. Om Jesus bara är en extra upplyst människa då undrar jag hur han har all makt i himlen och på jorden?

Om du säger att Jesus är uppstånden men inte Guds son, hur hänger det ihop?

Sedan Jesus lämnade oss här på jorden finns den Helige ande i hans ställe som hjälpare. Men inte för alla människor, utan bara för de som bekänner jesus som herre.

Anmäl
2017-01-13 20:28 #68 av: retep

#67
Om det är Gud som sträcker sig ner till oss, varför behöver vi då Läsa Bibeln och tro på Jesus? Varför behöver vi göra något alls? Vi är ju alla döva och blinda inför honom, frälsta och ofrälsta. Vad innebär det att vara frälst enligt dig?
Att den Helige Ande skulle vara en hjälpare och endast för de som bekänner Jesus som herre är på intet sätt sannolikt eller trovärdigt.
Även om Jesus bara var en annan upplyst människa så skulle han inte välja bort någon.
Jag säger inget om att Jesus inte skulle vara Guds son! Det jag säger är att Jesus, förutom att vara Guds son är en människa, den person som Johannes möter.
Vad, vem menar du Den Helige Ande är, förutom den hjälpare som är här istället för Jesus. Är det inte Rimligt att Jesus är här lika mycket som att Den Helige Ande är här? Båda är ju ickefysiska och osynliga för oss.
Dessutom är det inte så att Jesus som uppstånden också skulle kunna visa sig fysisk för oss om han ville. Så som han visade sig för lärjungarna m.fl.

Det har hänt något inom mig också, min ande är påverkad genom Guds kraft. Jag har tro på Jesus men bekänner inte honom som Herren. För mig är Herren kraften hos Gud och den verkar eller uttrycks genom Jesus men också genom anden.

Anmäl
2017-01-13 20:53 #69 av: OlgaMaria

#63 Det är helt klart knepiga ord, inte minst i vår kultur. Tillrättavisa tror jag också är ett passande ord.

Att frukta Gud är också ett knepigt uttryck, men det förekommer mycket i Bibeln. Jag har inte den känslan inför Gud att jag är rädd för honom, men jag vet att han är värd att vara rädd inför, bland annat. Jag vill följa honom av många anledningar - för att jag älskar honom, för att han är god, för att han gör mig glad, men också för att jag inte vill förarga honom. Jag tror också att mina barn känner så inför mig i vissa situationer, att vissa saker vill de inte göra av respekt för mig, för att jag skulle bli arg och ledsen om de gjorde vissa saker. Så är det också med Gud. Synden är vidrig, på riktigt. Många gånger är vår egen inre kompass rätt vettig, men ibland har jag avstått från att göra vissa saker bara för att jag vet att det strider mot Guds vilja. Det är Gudsfruktan, att sätta hans vilja framför min. Och senare inser man att jag vill det han vill, men i vissa lägen vill man något annat, och då kan man välja lydnad och respekt för honom. Och det faktum att man väljer det, att man sätter honom så högt, att man inte bara gör det man känner för utan funderar på vad som är behagligt inför Gud, det är Gudsfruktan tror jag.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-13 22:14 #70 av: retep

#69
Jag hoppar till... Synden är vidrig, på riktigt.
Som jag upplever som ett kraftfullt uttryck, onödigt och ganska absurd.
Vad är det för synder vi gör? Jo, för flertalet blott mänskliga tillkortakommanden
och handlingar utifrån dumhet, okunnighet och oförmåga.
Varför lägger vi så stor vikt och betydelse i skuld och så absurt ber om syndernas förlåtelse, redan medvetna om att det är vad Gud gör. Han har aldrig sett oss som syndare. Varför skulle han skapa syndare, för att sedan förlåta dem?

Du säger att...Det handlar om att känna Gud, veta vem han är och vad som är sant om honom. Hur lär vi känna Gud, vem han är och vad som är sant om honom?

Anmäl
2017-01-14 06:53 #71 av: setfree

#68 Vad innebär det att vara frälst enligt dig?

Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. (Rom 10:9)

Jag har tro på Jesus men bekänner inte honom som Herren

Det blir väldigt förvirrande med vad du står någonstans. Vem är han då för dig, en läromästare?

Att den Helige Ande skulle vara en hjälpare och endast för de som bekänner Jesus som herre är på intet sätt sannolikt eller trovärdigt

Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er (Joh 16:7)

Om nu inte alla tog emot Jesus så varför skulle alla ta emot den Helige Ande? Det är möjligt för alla att ta emot frälsningen men det är långt ifrån alla som gör det.

Inget av det du refererar till här visar på att Gud skulle vara personlig.

Jesus säger att han bara gör det som Gud Fadern vill. Han ber och det gör man inte till en opersonlig kraft eller hur menar du?

Kraften hos Gud? Men jag fattar ingenting av vad du menar. Gud är opersonlig men kraften från Gud är herren????

Anmäl
2017-01-14 10:41 #72 av: retep

Om Gud kan lägga sin kraft i Jesus, då kan Gud också lägga den i någon annan.
Jag ber inte till Gud med upplevelsen att Gud är en osynlig kraft. Jag vet att han i grunden är den osynliga kraft som skapat allt. Och eftersom han skapat allt kan jag uppleva Gud i allt, be genom allt och vända min uppmärksamhet mot Gud. Jag tror på Jesus, ber och vänder mig till honom, men behöver inte honom eller någon annan för att be och vända mig till Gud.
Anledningen till det är att jag erfar och upplever att Gud först är inom. Guds rike är inom.

Jesus är inte bara en läromästare för mig. Han är Guds son.
Precis så som det finns andra som kan ses som Guds söner och döttrar, även att de inte tillhör kristendomen.

Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er (Joh 16:7)

Den här kan läsas och förstås på annat sätt. Att först när Jesus lämnar dem kan de släppa sin dyrkan till honom som en idol, idoliserad förebild i det yttre och helt vända sin uppmärksamhet mot Den Helige Ande.

Anmäl
2017-01-14 11:34 #73 av: _lars_

#72, 

du skriver att Gud är inom. Inom dig själv? Jag förstår inte riktigt hur du tänker. Enligt kristendomen är Gud allt, och finns överallt. Du anser att Gud finns inom dig i första hand. 

Du har förvrängt den kristna tron och blandat in diverse annat smått och gott som passar, efter eget tycke eller enligt andra andliga vägledare.

Vad är synd för dig? Finns det synd? Hur påverkar den oss? Hur blir vi fria från synden?

Anmäl
2017-01-14 11:43 #74 av: retep

Angående (Rom 10:9)
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.

Jag kan bekänna att Jesus är herre, i egenskap av att vara Guds son och ett uttryck för Guds ljus, ord och kraft. Men Gud är och förblir Gud! Så om Jesus är Herren, vad är Gud då, om inte det allra högsta?
Och ja, jag tror helt och fullt mitt hjärta att Gud uppväckt Jesus från döden.

Anmäl
2017-01-14 11:46 #75 av: setfree

Ursäkta men jag förstår ingenting.

Att den Helige Ande kom betyder väl inte att Jesus är mindre gudomlig???

Guds son betyder väl gudomlig. Det kan verkligen ingen annan vara.

Du blandar ihop Gud med skapelsen.

Jag vet att han i grunden är den osynliga kraft som skapat allt

Vad menar du här???

Nej det blir mer och mer snurrigt och ihopblandat. Du har helt andra defenitioner på olika saker.  Det så  det blir när man tar intryck lite varstans.

Anmäl
2017-01-14 11:51 #76 av: OlgaMaria

#70 När jag läste ditt inlägg hade jag först lite svårt att tyda ordet "blott" för jag tänkte först att det stod "brott" vilket jag tyckte passade bättre i sammanhanget. Finns inget "blott" med vår synd. Att överskyla och ursäkta den leder oss inte rätt. Vi människor gör dagligen fruktansvärda brott - säljer bebisar till bordeller för att de ska leva som sexslavar, gasar ihjäl oönskade människor systematiskt, lever i överflöd medan andra svälter, kidnappar och gömmer människor i bunkrar i åratal. Vi mördar, stjäl, hämnas, ljuger, är egoistiska och gör inte vad vi kan för att hjälpa de svagaste.

Jesus slätar inte över några synder, snarare öppnar han våra ögon inför hur djupt synden går i oss. Att vi inte kan tycka mord är fel men att det är ok att vara vred och kalla sin broder för dåre. Allt handlar om samma sak, och det enda som är rätt är att vi lever försonade med varandra.

”Ni har hört att det är sagt till fäderna: "Du skall inte mörda." Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse. Amen säger jag dig: Du slipper inte ut därifrån, förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt: "Du skall inte begå äktenskapsbrott." Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭5:21-30‬ ‭

Om Gud inte hade något problem med vår synd hade Jesus för det första inte behövt dö för att sona våra synder, och för det andra så skulle världen som den är nu vara Guds slutgiltiga mål, men Bibeln talar om ett annat slutgiltigt mål, där synden är totalt utraderad och allt ställt till rätta.

"Varför skulle han skapa syndare, för att sedan förlåta dem?"

Svarar med några frågor. Finns det synd i vår värld? Finns det förlåtelse hos Gud?

Att förstå Guds tankar, logik och mål är inte nödvändigtvis nödvändigt. Men det är nödvändigt att inte hitta på saker om oss och vår värld för att vi tycker det passar bättre in på den bild vi vill ha av Gud. Jag tycker det är självklart att det finns synd i vår värld, i oss. Den är grov, misären är stor på vår jord, till stor del pga hur vi behandlar varann. Vi gör stora synder. Vi är syndare. Och ja det finns förlåtelse hos Gud. Att man har svårt att förstå Guds logik är inte skäl nog att släta över detta med synd.

När jag gjorde Jesus till herre i mitt liv och bad honom flytta in i mitt hjärta var jag 7 år och hade inte över huvud taget reflekterat över synd och jag såg inte på mig själv som en syndare, men jag kände Guds härlighet och helighet komma över mig och i det ögonblicket blev jag smärtsamt medveten om min synd, jag förstod, om jag får uttrycka det själv - på ett övernaturligt sätt, precis vad det är, men fick i det ögonblicket också uppleva att Gud gjorde mig ren.

”Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.”
‭‭Johannes första brev‬ ‭1:6-10‬ ‭

Jag ser på mig själv som ett tempel för Gud. Jag vill inte smutsa ner det templet eller bedröva den helige ande. Jag vill att Gud ska vara i mig, men Gud kan inte ha gemenskap med synden. Därför försöker jag omvända mig och be om förlåtelse om jag upplevt att jag syndat. Därför att bli "renad från all orättfärdighet" är faktiskt det bästa som finns. Därför att helighet från Gud är så mycket bättre än synd, verkligen.

Dina sista frågor kanske kan besvaras med dessa verser:

”HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. Hans själ skall bo i det goda, och hans efterkommande skall ärva landet. HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet.”
‭‭Psaltaren‬ ‭25:8-15‬ ‭

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-14 12:01 #77 av: OlgaMaria

Att Jesus lämnar och lämnar rum för den helige Ande innebär inte att Jesus blir mindre, att vi skulle sluta idolisera honom. På många ställen i Bibeln kallas den helige ande faktiskt för Jesu ande. Och så här säger Jesus om DHA:

”Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭16:14‬ ‭

Andens uppgift är att undervisa om och förhärliga Jesus.

Och Jesus är Gud, därför är han Herrarnas Herre.

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig." Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭1:1-3, 14-18‬ ‭

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-14 12:04 #78 av: retep

#73
Jag menar också att Gud är allt och finns i allt överallt.
Men min erfarenhet är att Gud först finns inom. I meningen att jag alls kan uppleva och se Guds skapelse i det yttre. Allt Gud skapat kommer från Gud, men Gud själv är denna osynliga, oskapade kraft som finns inom. Och då menar jag inte bara inom oss utan inom allt. Allt skapat av Gud har Gud inom.
För vår del som medvetna, upplevande, tänkande människor, så är inom, vårt eget medvetande. Det är det verktyg varvid vi alls kan uppleva och förstå något som helst.
Att sant erfara, förstå och uppleva Gud, är endast möjlig i och med hjälp av Medvetandet, vi kan göra det.

Anmäl
2017-01-14 14:40 #80 av: OlgaMaria

#78 Jag tycker dock det låter som att Skaparen hamnar i skymundan, och att skapelsen (inklusive vi och vårt medvetande) hamnar i fokus. Jag förstår verkligen att man kan fokusera på allt det, för skapelsen vittnar faktiskt om Gud, och Gud finns faktiskt i allt. Men vi lär inte känna honom om vi inte söker Skaparen.

”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭1:18-25‬ ‭

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-14 15:33 #81 av: retep

#80
Det du skriver " Men vi lär inte känna honom om vi inte söker Skaparen."
Det är ju det jag gör, det jag visade på i #78.

Romarbrevet‬ ‭1:18-25‬ Är bra för den visar i stort på det jag menar.

Anmäl
2017-01-14 21:38 #84 av: Lilla Stjärna

#17 Woodland

Samma skärpa som vanligt! Utmärkt, tack!!

Anmäl
2017-01-14 22:09 #85 av: retep

Tänker att okej då att det inte gjorts några ändringar i Bibeln...
Men det återstår att ta ställning till hur att tolka och förstå texterna och dess sanna egentliga betydelse.

Anmäl
2017-01-14 22:10 #86 av: Lilla Stjärna

#19 setfree

"  ...när MMY joxar ihop kristus med meditation etc. Blanda inte ihop kristen tro med MMY. "

" Jesus mediterade aldrig, han bad. "

" Bön och meditation är inte samma sak. "

Det stämmer precis det! Finns inga uppgifter alls om att Jesus mediterade, vad jag vet. Inte uppmanade han oss till det heller...

Dessutom vill jag varna från djupet av min själ för all form av meditation.  Det var just min allra första meditation, en enda i grupp, som gjorde att jag hamnade i totalt fördärv! Att öppna som en Pandoras Ask vore en lugn och stillsam händelse mot det som skulle ske med mig framöver. Jag blev som en öppen tratt för Satan och många andra varelser.  Meditation är ofta en inkörsport till allt detta. Jag höll på att förlora min själ! Jag har berättat om det här flera gånger här på ifokus.

Anmäl
2017-01-14 22:26 #87 av: Lilla Stjärna

#32

Jag vill inte ens kalla detta för andra gradens andlighet -utan allra sista gradens andlighet, för det är inget annat än kristendomens totala motsats...tro mej, jag har ju själv varit där...

Anmäl
2017-01-14 22:36 #88 av: Lilla Stjärna

#34 retep

" ...synd bara att ni är så rädda och så fast i en föreställning om lidande, synd och lydnad. Ni behöver inte vara rädda,.. "

Hur vet du att de är rädda? Vem har sagt dig det?

Anmäl
2017-01-14 22:50 #89 av: retep

Och det du säger gäller för dig, för mig som mediterat i mer än 40 år är det bara strunt och skitprat!
Bland miljoner människor som mediterar varje dag finns det självklart några få som kan få det jobbigt på ett eller annat sätt.
Det mest sannolika är att dessa få redan innan sin första meditation hade sina egna problem och svårigheter.
Det finns meditation och så finns det meditation. Innan man börjar är det lämpligt att ta reda på att det är en väl dokumenterad och beprövad meditationsteknik.

Anmäl
2017-01-14 23:30 #90 av: Lilla Stjärna

#67

" Det är klart att en blind kan bli frälst. Även personer som inte kan läsa kan bli frälsta. Det är ju Gud sån sträcker sig ner till oss inte vi som når upp till Gud. "

Word!

Amen!

Mitt i prick! Tidernas Sanning! Jag är ju själv ett livs levande exempel på att man inte behöver läsa Bibeln, ens behöver gå i närheten av en Bibel eller öppna en för att bli frälst.

Som jag har berättat, gick jag ensam här hemma mitt i smeten av dagliga meditationer, healing, mantran, yoga, snack med folk i "Andevärlden", "ljusvarelser", "upphöjda mästare", "utomjordingar", hatisk mot Bibeln  etc, etc, när Guds Helige Ande kom på ett minst sagt oväntat besök och visade mig vem allt detta jag hade pysslat med kom ifrån!

Kom mig inte ens för att fixa en kopp Gevalia -det kan jag lova! Kändes som om allt var över på ett ögonblick....

Anmäl
2017-01-14 23:52 #91 av: retep

#90 Lilla Stjärna!

Blir inte klock på vem och vad du kommenterar.
Och om det är du som säger, det som står här ovan.
Till det kan jag bara säga att det tycks mig som du yrar och hittar på något bara för att...vaddå? Du uttrycker det på ett sätt som gör det du säger till något helt utan trovärdighet.

Anmäl
2017-01-14 23:55 #92 av: Lilla Stjärna

#89 retep

Vem vänder du dig till?

Anmäl
2017-01-15 00:48 #93 av: Lilla Stjärna

#91 retep

" Blir inte klock på vem och vad du kommenterar. "

-Jag har kollat igenom samtliga mina kommentarer i denna tråd, och vad jag kan se så har jag börjat med att skriva vems kommentarer jag kommenterar. Precis som i denna! Vad jag kommenterar framgår i min text!

" Och om det är du som säger, det som står här ovan. "

-Ja, det är jag som säger det som står här ovan -med hjälp av Den Helige Anden och ingen annan!

Om du tycker att jag yrar och hittar på så kan jag tyvärr inget göra åt det, retep!

Jag förstår mycket väl att du tycker att det jag säger är helt utan trovärdighet.  Jag  kunde inte ens drömma om att ett sånt mirakel skulle kunna inträffa, ögonblicket då jag fick låna Den Helige Andens ögon och blev visad Sanningen om hur jag hade blivit så vilseledd!  " Ingen kommer till Fadern utom genom MIG!"

Jag har svarat dig så gott jag kan men du är välkommen med fler frågor!

Du får gärna svara på mina frågor i #88 :

"Hur vet du att de är rädda? Vem har sagt dig det?"

Samt min fråga i  #92 :

"Vem vänder du dig till?"

Anmäl
2017-01-15 11:33 #94 av: retep

#93
Läs den här igen så förstår du kanske att det inte var ett påstående utan omtanke.
- Helt okej att du påpekar,synd bara att ni är så rädda och så fast i en föreställning om lidande, synd och lydnad. Ni behöver inte vara rädda, Gud låter ingen gå och vara vilseledd utan ett syfte, Han visar efterhand alla vägen tillbaka. -
Det var jag som blev kritiserad och anklagad i inläggen innan , så min uppfattning var och är att det finns en rädsla hos er när ni går och bär på tankar om lidande, skuld och straff. Men visst är ni inte rädda så är det ju bra såklart.

Jag vänder mig till dig och det du skriver i #86 och din varning mot meditation.

Mitt tvivel om trovärdigheten i #90 kommer av att du säger att man inte behöver läsa Bibeln för att bli frälst. Och sen att du säger "Som jag har berättat, gick jag ensam här hemma mitt i smeten av dagliga meditationer, healing, mantran, yoga, snack med folk i "Andevärlden", "ljusvarelser", "upphöjda mästare", "utomjordingar", hatisk mot Bibeln etc, etc, när Guds Helige Ande kom på ett minst sagt oväntat besök och visade mig vem allt detta jag hade pysslat med kom ifrån! "
En person som levt med och ägnat sig åt dessa saker uttrycker sig inte så!
Därför tror jag att du fejkat hela grejen.

Anmäl
2017-01-15 12:12 #95 av: OlgaMaria

Lilla stjärna - du får gärna länka ifall du skrivit ditt vittnesbörd i någon tråd här på Jesus i fokus. :) Vore roligt att läsa!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-15 13:38 #96 av: setfree

Jag önskar också att få läsa ditt vittnesbörd. Lilla stjärna.

Anmäl
2017-01-15 15:31 #97 av: Lilla Stjärna

#94

".. så min uppfattning var och är att det finns en rädsla hos er när ni går och bär på tankar om lidande, skuld och straff. "

Jag kan inte läsa ut annat än att du från början slår fast att de är så rädda och har bl a  " ett inskränkt, naivt förhållningssätt..."   i  #11  .  Det enda jag frågade dig om är hur du vet att de är så,  hur du gick tillväga!

Jag har tidigare följt med en hel del här i trådarna och det hände med jämna mellanrum att särskilt New / Old Age: are kom in och spydde galla över oss, som kallar oss kristna med liknande argument. 

"Ni är rädda!" "Ni dyrkar en bok!" "Om ni bara orkade öppna ögonen lite grann!" "Ni är inskränkta, fyrkantiga, elaka, fördömande.......och vet inte hur en kristen ska uppföra sig....... " etc.  Alla möjliga beskyllningar från Självutnämnda Experter på kristendomen Vilar huvudet i handen.... Konstigt nog vet dessa Experter exakt hur en kristen ska vara -ändå är de hatiska mot kristna Pratar i nattmössan.

" Jag vänder mig till dig och det du skriver i #86 och din varning mot meditation. "

" ...strunt och skitprat! "

" ...några få som kan få det jobbigt på ett eller annat sätt. "

-Sällan! Det är inte tal om att det är några få, och  "jobbigt" är bara förnamnet!!

" Innan man börjar är det lämpligt att ta reda på att det är en väl dokumenterad och beprövad meditationsteknik. "

-Precis vad jag gjorde! Jag har använt mig av flera olika meditationstekniker, och enda sättet är ju att sen prova -eller hur?  Detta ledde för mig (och många fler,) till bl a mycket allvarliga sjukdomstillstånd, vilka vi definitivt INTE hade innan!!

-

Anmäl
2017-01-15 15:50 #98 av: retep

Så Lilla stjärna, är du fortfarande i ett sjukdomstillstånd!
Eller är det jag och många fler som är det?
Hur många känner du som mediterar, är sjuka av det?

Sen tror jag att jag varit rimligt kritisk här och på ett ganska juste sätt, ifrågasatt kring en del frågor.

Och du, det är några här som frågar efter ditt vittnesbörd.
Hur blir det med det?

Anmäl
2017-01-15 16:06 #99 av: Lilla Stjärna

forts #94

" Mitt tvivel om trovärdigheten i #90 kommer av att du säger att man inte behöver läsa Bibeln för att bli frälst. "

Det finns säker många exempel på mitt och andras påstående. Tänk bara på alla dessa som blev frälsta när Jesus Kristus själv vandrade här på Jorden! De satt ju inte hemma på kammarn och läste Nya Testamentet, det var ju inte ens skrivet då! De lyssnade på honom och tog till sig det han berättade.

Själv hade jag knappast inte läst i Bibeln sen min konfirmationstid, och då bara läst lite här och där. Dessutom kan jag konstatera, att jag före min frälsning -och särskilt under min New Age-era,  läste Bibeln som man säger: "Som fan läser Bibeln" -när jag tänker tillbaka!

Efter frälsningen behöver jag överhuvudtaget inte "tolka" det jag läser i Bibeln.  Det mest fantastiska tycker jag ändå är att jag kan stämma av i texten med det jag fick veta. ALLT stämmer till punkt och pricka!! Hur häftigt är inte det, så säg? Cool Sen kan det ju vara så att jag läser om helt andra saker i Bibeln och inte riktigt förstår. Då frågar jag bara de som är kunniga, eller går in på detta underbara forum.

" En person som levt med och ägnat sig åt dessa saker uttrycker sig inte så! "

-JO, det är precis så man uttrycker sig när man blivit visad den enda Sanningen kring dessa saker, när man fått låna DHA :s "ögon"!

Återkommer med länkar framöver ang. meditation mm.

Anmäl
2017-01-15 16:23 #100 av: retep

#99
Du behöver inte göra dig besvär, jag tror inte på dig l alla fall.
En fråga eller två bara, som kanske också andra vill ställa:
Vad är det som säger att det var den Helige Ande och hur vet du att det var den Helige Andes ögon dy fick låna?
Hur kommer det sig, om du nu blivit frälst att du inte gjort, vill visa ditt vittnesbörd?

Anmäl
2017-01-15 16:30 #101 av: Lilla Stjärna

OlgaMaria  & setfree !

Ja, visst är det underbart att få läsa andras berättelser, finns flera härinne vet jag Glad !

Jag ska försöka leta fram var jag har skrivit men det är inte det lättaste precis...måste först fundera på vilka trådar det finns i. Jag kan inte sitta vid datorn någon längre stund heller. Dessutom är den så otroligt seg så jag är rädd att den lägger av snart! Återkommer så fort jag hittat något.

Anmäl
2017-01-15 16:40 #102 av: Lilla Stjärna

#98

Ja, jag är fortfarande i ett par livslånga och allvarliga sjukdomstillstånd!

Jag känner personligen 6 personer som har mediterat,  och blev sjuka av det!

Kritisk & ifrågasättande ska man vara -det är livsviktigt! Det var jag inte tillräckligt då.

Se mitt svar till #95 & #96 ang. vittnesbörd!

Anmäl
2017-01-15 16:48 #103 av: copse

Inlägg 79, 82, 83 har flyttats till en ny tråd. Var vänliga fortsätt diskussionen om bibelns text där.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-15 16:53 #104 av: Lilla Stjärna

#100

 " Och du, det är några här som frågar efter ditt vittnesbörd.
Hur blir det med det? "

"  Du behöver inte göra dig besvär, jag tror inte på dig l alla fall.  "

Jag förstår att du inte tror mig, det skulle jag inte heller gjort om någon berättade det där för mig när det begav sig! Det vore tvärt om ett kärt besvär att hitta det jag skrev Skämtar.

Du har själv fortfarande inte svarat på mina frågor till dig;

" Hur vet du att de är rädda? Vem har sagt dig det? "

Du kanske ska ta det först...

Anmäl
2017-01-15 17:11 #105 av: retep

#104
Jag gav ett svar i en redogörelse i #94, men är du inte nöjd med det, så kan jag svara att jag vet inte om de är rädda och ingen har sagt mig det.
Jag tror inte på dig enbart för det där om den Helige Andes ögon. Utan också om att du skulle ha blivit allvarligt sjuk och mött demoner, m.m. efter en gruppmeditation. Att din sjukdomsbild alls skulle ha med meditation att göra, det är bara en dålig ursäkt.

Anmäl
2017-01-15 17:58 #106 av: Lilla Stjärna

#105

Tyvärr retep, så har jag ännu inte fått svar på hur du sååå tvärsäkert har konstaterat att de är så rädda, samt  har ett inskränkt och naivt förhållningssätt!

" ...så kan jag svara att jag vet inte om de är rädda och ingen har sagt mig det. "

-Nu skrev du att du inte vet och ingen har sagt dig det!

Nu blev det om möjligt ännu mer förvirrande... Funderar Jag som tycker att mina frågor  vore synnerligen intressanta att få svar på. Storgråter

Du behöver inte tro mig, och du får tycka att " det är bara en dålig ursäkt " om du vill för mig! Glad Jag hade svarat exakt så jag också, om jag hade blivit kvar i det tankesystemet...

Anmäl
2017-01-15 18:06 #107 av: retep

#106
Visst har du fått svar på dina frågor!
Du vill bara inte acceptera dem och söker bara ännu en ursäkt.

#95, 96
Det hade varit intressant att få veta om ni fått en länk till Lilla Stjärnas vittnesbörd.

Anmäl
2017-01-15 18:20 #108 av: Lilla Stjärna

Som en skänk från ovan har jag nu fått hjälp med att hitta några vittnesmål sen tidigare Glad Praise the Lord! :

http://jesus.ifokus.se/discussions/52e3a29f8e0e747a500002f7-demoner-jorden

http://jesus.ifokus.se/discussions/544eb63dce12c4751501a923-rorande-livshistoria

http://jesus.ifokus.se/discussions/539eac458e0e74299b00006b-pias-vag-fran-new-age-till-jesus?4d71247ab9cb4621410469d1-4

http://jesus.ifokus.se/discussions/53e14b228e0e7476ec00bd8f-kristendom-i-kontrast-till-new-age

Där finns även en hel del smakprov på hur de aggressiva attackerna från New Age klassiskt brukar se ut!

Anmäl
2017-01-15 19:01 #109 av: retep

#108 Inget av det du länkar till här vittnar om att du blivit frälst! Det var inte snällt av mig...så jag slutar nu.

Redigerat av sajtvärden på grund av personangrepp. 

Anmäl
2017-01-15 20:07 #110 av: setfree

#109 Hur kommer det sig att du diskvalificerar Lilla Stjärnas erfarenheter. Hon som många andra beskriver ju hur farligt och skadligt det är att mixtra med det andliga. Jag har lyssnat på väldigt många andra som alla kommer fram till samma slutsats.

Satan lockar på olika sätt för att dra oss bort från Jesus. Han blandar sanning och lögn på ett mycket listigt sätt. Det är det som är så smart. Men jag gissar att du inte tror på satan och då faller ju mitt argument.

Anmäl
2017-01-15 20:29 #111 av: retep

Till sajtvätden
Det du ser som Personangrepp är lika mycket det som är kvar som det du tog bort. Ska du ta bort något så var rättvis och konsekvent.

#110
Visst tror jag på satan!
Men han är inget och ingen annan än jag själv och mina mörkaste känslor, tankar och handlingar.

Anmäl
2017-01-15 20:54 #112 av: setfree

#111 Vi har väldigt olika tro och det gör att vi har svårt att förstå varandra.

Är det inte enklare om du skriver som det är att du inte tror på satan som bibeln beskriver, utan att det är våra mörka tankar. Det blir väldigt förvirrande annars.

Skriv som det är att du tror att Jesus bara var en upplyst människa. Att du tror på reinkarnation och att synd är ett förlegat begrepp. och så vidare.....

Gör det inte svårt för oss att förstå. Ska det vara så svårt. Nu är ju jag ingenjör och då vill man vara så tydlig som möjligt för att slippa missförstånd.

Anmäl
2017-01-15 21:23 #113 av: retep

#112
Jag upplever att jag är ganska tydlig och tänker att ni upplever det jag säger som svårt P.g.a. ert eget motstånd.
Flera gånger ser jag att ni inte tar fasta på det jag skriver och svarar.
Som ingenjör vill du ha tydlighet, men du kan också behöva använda din slutledningsförmåga.
Som exempel och som jag också har skrivit, så tror jag inte på Jesus enbart som en upplyst människa utan också att han är Guds son. Och då inte på ett sätt som ni tror eller vill acceptera. Därigenom blir det ju också svårt för er att förstå.
Jag tror på reinkarnation, men säkert inte på det sätt som ni föreställer er när ni redan bestämt att hela tanken och möjligheten är fel.
Detsamma med frågan om lidande, som jag inte anser förlegad, utan bara försöker beskriva utifrån en annan förklaringsmodell.

Anmäl
2017-01-15 21:31 #114 av: Lilla Stjärna

retep

#109

" Inget av det du länkar till här vittnar om att du blivit frälst! "

-Jaså! Men då så! Då kan väl du, som är den ende här som sitter inne med tidernas sanning och är expert på kristendom & frälsning, berätta om bevis på att någon har blivit frälst? Din egen frälsningsupplevelse t ex.

Nu hann jag inte läsa hur personangreppen mot mig såg ut, men det gör inget! Jag kan ändå de typiska fraserna och oförskämda tilltalet utantill vid det här laget. Det är avslöjande att se hur aggressiviteten ökar snabbt för varje gång man inte blir struken medhårs och något blir obekvämt.........inga problem att se vem personen tjänar alls. Men men, sån blir man när man en gång har fått låna Den Helige Andens "ögon"....

Mer New Age (Satans alternativa lära) än så här blir det inte!

Notera gärna vad jag skrev här ovan, retep :

"Där finns även en hel del smakprov på hur de aggressiva attackerna från New Age klassiskt brukar se ut!"

Förstår mycket väl att du kände igen dig där i trådarna! Eller, blev läsningen alltför magstark för dig?

Anmäl
2017-01-15 21:44 #115 av: retep

Mina angrepp var inte hälften så starka som de du kommer med här.
Dessutom insåg jag att det kunde såra dig och bad om ursäkt och sa att det inte var snällt sagt.

Anmäl
2017-01-15 21:47 #116 av: Lilla Stjärna

#107 retep

" Visst har du fått svar på dina frågor! "

-Nej! Det har jag sannerligen inte! Du har enbart slingrat dej bort från mina frågor, och till slut motsade du dig själv till och med :

" ...så kan jag svara att jag vet inte om de är rädda och ingen har sagt mig det. "    !Yrar

" Du vill bara inte acceptera dem och söker bara ännu en ursäkt. "

-Det var ett riktigt fult förtal mot mig  -men, som sagt var  -sååå typiskt & klassiskt. De korten spelas alltid ut när argumenten har tagit slut. Man brukar kalla detta för "Härskarmetoder" !

Anmäl
2017-01-15 21:53 #117 av: copse

#111 

Var vänlig och håll god ton i tråden. Att ifrågasätta omvändning är en sak, men att anklaga medlemmar för att vara besatta är något annat. Ber dig dessutom att acceptera sajtvärdens beslut när det gäller moderering, tack. Glad

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2017-01-15 21:58 #118 av: Lilla Stjärna

#115

Du får gärna visa vilka av mina angrepp mot dig som var dubbelt så starka som dina! Tackar på förhand. Konstigt att sajtvärdinnan inte raderade dem då Funderar.

" bad om ursäkt

- Det var väl knappast ingen ursäkt!! Du kunde helt enkelt låtit bli att skriva det oförskämda då, då behövs ingen "ursäkt".  Varför lät du inte bli? Nej. Sånt tar jag inte till mig.

Anmäl
2017-01-15 22:05 #119 av: OlgaMaria

Härligt att läsa vittnesbörden Lilla stjärna!

Något jag kommer att tänka på, utifrån att jag då och då diskuterat en del inne på "new-age-sidorna", är att det bland new age-folk råder en slags härskarteknik mot allt och alla som snackar om demoner och mörka krafter. Det kommer ofta in både erfarna och väldigt lite erfarna personer som vittnar om mörka krafter, men hållningen från "new-age-eliten" är att man inte ska prata om sådant och att det är fel sätt att se på saker. Men det är väl också ett bekvämt sätt att distansera sig från den problematiska sidan av new age. Det är lite märkligt att demoner och ond andlighet är en självklar del inom alla världsreligioner, men new age, som hämtar inspiration från dessa världsreligioner, bortser från det obekväma. Det är sorgligt, med tanke på hur många människor som söker sig dit får hemska andliga upplevelser.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-15 23:25 #120 av: Lilla Stjärna

#117  copse

Se där ja! Då fick vi se en uppvisning av projicering också i denna tråd;

Jag är besatt Förskräckt !!  ( Funderarundrar av vem? ) Inget nytt för mig det heller, samma visa om och om igen.  Vilar huvudet i handen...Gäspar... Somnar

Men, visst blir såna här trådar intressanta och avslöjande?

Anmäl
2017-01-16 00:12 #121 av: Lilla Stjärna

#119 OlgaMaria

Härligt att du tyckte det! Det intressanta är att fler och fler vittnar om sin totala omvändelse, tycker jag, så det går ju faktiskt åt rätt håll Glad Tummen upp Partajar !

Jo, jag har enstaka gånger också varit inne och diskuterat på "new-age-sidorna" och du beskriver situationen som uppstår där så klockrent! Då kommer härskarteknikerna in som ett brev på posten. Står man upp för Jesus, så får man de grövsta & fulaste skällsord rätt upp i ansiktet.

Ett fenomen som jag inte blir riktigt klok på är, när man blir beskylld för att inte vara en riktig kristen. Och det kommer från NA: are, vilka hatar kristna. Hur i all sin dar kan de veta hur en sann kristen beter sig....och hur det är?? Mysterium Yrar

Fast en gång blev jag ödmjukt bemött av självaste sajtvärdinnan (Spiritualism), men annars tar inte sajtvärden bort elakheter. Men Jesus pratade väl också om just detta, att det inte skulle bli en lätt match för oss som vill följa honom?

Detta om demoner och ond andlighet stämmer helt också! Inte trodde jag att det finns i verkligheten, utan trodde att det var sagor & myter. Och jag blev ju under ett par år själv itutad att sånt inte fanns, utan det var ens egna mörker helt enkelt. Idag vet jag att det är New Age:s grundare, som gör allt för att gömma sin & sina anhängares rätta skepnad.......

Anmäl
2017-01-16 09:12 #122 av: Woodland

De som ofta är inblandade i olika ockulta rörelser är känsliga människor (oftast kvinnor) som upplever behovet av något "mer" än det man ser, känner och smakar i den materiella världen. De söker andra vägar till frid och insikt än den enda Vägen.  De bör vara föremål för våra böner och förhoppningar om att Gud skall möta dem med sin Sanning Herren Jesus. Gud har gjort så för oss, han kan göra för dem som Paulus  skrev till Timotheos - "Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen  och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja."   Herrens utkorade finns ibland dem. (Och tack och lov du Lilla Stjärna är ett bevis för det.)

Vi bör alltid påminna varandra att vi troende "ser" därför att Gud i sin stora barmhärtighet öppnade våra ögon, förändrade våra sinnen och gav oss evigt liv i tron på Jesus Kristus. Vi förtjänade inte det men likväl är vi Guds utvalda folk enligt bibeln. Ingen frälses utom genom oförtjänt nåd och ingen döms utom genom meriterad dom, enligt Augustinus.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-16 10:34 #123 av: retep

Lilla Stjärna

Skulle du acceptera en ursäkt från mig?

Skulle någon här acceptera en ursäkt från mig?

Anmäl
2017-01-16 11:39 #124 av: Woodland

#123

Skulle någon här acceptera en ursäkt från mig?

Självklart!Glad 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-16 11:46 #125 av: retep

Då Woodland ber jag dig om ursäkt, om jag förnärmat dig på något sätt.

Anmäl
2017-01-16 11:55 #126 av: Woodland

#125

Det har du inte gjort.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-16 20:28 #127 av: Lilla Stjärna

#122

Så bra skrivet, Woodland! Det stämmer helt med min upplevelse. Just det med att man "ser" på ett totalt annorlunda sätt.......jag som tyckte att det var en riktig höjdare när jag märkte att jag kunde se auror etc. (kallar det glorior numera) och så mycket annat som de flesta inte kan se.

" Vi förtjänade inte det ..... "

Nej. Jag tycker fortfarande inte att jag förtjänade allt detta som jag fick, en helt ny tillvaro! Dessutom beskyddad från ondskefulla attacker på min själ. Det jag knappt inte vågar hoppas på är att få evigt liv. Jag har blivit som ett litet försynt barn inför Gud! Vilar huvudet i handen Men, han har ju lovat det Jesus Kristus, och allt i planen har ju visat sig stämma för min del. När jag stämmer av med Bibeln, så ser jag att det är ren och skär sanning det som står nedskrivet!

Anmäl
2017-01-16 21:07 #128 av: Lilla Stjärna

#123

Jaaa! Det gör jag . Har jag min stackare blivit förlåten av självaste Gud, min Skapare,  så har jag inga problem med att förlåta dig!  Blomma

Jag var själv väldigt påstridig när det begav sig, och det värsta för mig är att jag mår så dåligt av att jag försökte lura in till och med mina egna små barn på en totalt livsfarlig väg.  Jag har bett Gud om hjälp för att de ska kunna förlåta. De är i alla fall oerhört lättade numera och verkar förstå att jag inte visste bättre.

Anmäl
2017-01-16 21:54 #129 av: retep

Tack Lilla Stjärna, då vill jag be dig om ursäkt för att jag sårat dig.

Anmäl
2017-01-16 22:33 #130 av: Lilla Stjärna

retep

Tack så mycket själv!! Glad Det är ingen fara, jag känner absolut inte att jag har blivit sårad.

Anmäl
2017-01-17 19:03 #131 av: retep

Hur kommer det sig egentligen att ni samtalar med den ondes hantlangare?
Nu har ni ju till och med accepterat att ursäkta en av dem!

Anmäl
2017-01-17 19:25 #132 av: Woodland

# 131

Jesus sade att vi skall visa andra kärlek såsom vi har fått kärlek av Gud. Vi har blivit förlåtna och inte på grund av någonting som vi har gjort. Personligen vill jag se dig komma till Jesus och erkänna honom som han beskrevs i sitt ord  - som Frälsare, enda vägen till Gud och Herre.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-17 19:58 #133 av: retep

Jag känner ju till det där och lever efter det ! Men det hjälper ju inte mig, jag tillhör ju den onde eftersom jag inte tror på Jesus på rätt sätt.
Om jag skall ha minsta chans måste jag först och främst sluta meditera, sluta tro på mina egna erfarenheter, den kunskap jag tillägnat mig, sluta tro på något MMY har sagt, erkänna att reinkarnation inte existerar, att yoga inte betyder det jag vet att det betyder, utan att det är tillbedjan till hinduistiska gudar, ja listan kan göras lång. Känns som en hopplös uppgift att hinna ge upp allt det och göra bot i det här livet. Och eftersom det inte finns fler liv än evigt liv, så som ni har blivit lovade nu som frälsta. Då är jag ju verkligen fångad i den ondes grepp och fördömd för evigt.

Anmäl
2017-01-17 20:05 #134 av: OlgaMaria

#131 Det kanske vi alla är en eller annan gång, när vi gör och säger dumma saker som förleder eller sårar. Jesus sa båda dessa saker till Petrus:

”Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."”
‭‭Markusevangeliet‬ ‭8:33‬ ‭

”Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭16:18‬ ‭

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-17 20:09 #135 av: Lilla Stjärna

#131 retep!

Jag kan bara instämma i Woodlands svar till dig!    HjärtaKramas Stjärnor

Jag var själv Den Ondes hantlangare under några år, kom ihåg det!! En riktigt duktig sådan. Om du bara visste vilka superkrafter jag fick -och blev rikt belönad -tyckte jag då. Jag kunde släcka gatlampor bara genom att stirra på dem ett par sekunder Cool. Jag var helt säker på att jag var utvald att rädda Världen. Jag har inget glömt, men önskar att jag kunde....

Gud välsigne dig!

Anmäl
2017-01-17 20:14 #136 av: retep

Inte nog med det, jag måste ju inse att den närhet jag har till Jesus, den kontakt jag har med Gud, den frid, frihet, salighet och kärlek jag har och lever med. Allt detta är den ondes skapelse.

Anmäl
2017-01-17 20:18 #137 av: retep

Tack lilla stjärna men Gud har redan välsignat mig.

...visst ja....det var ju inte Gud.

Anmäl
2017-01-17 20:42 #138 av: Lilla Stjärna

#134

”Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."”
‭‭Markusevangeliet‬ ‭8:33‬ ‭

Blomma Tusen tack! Blomma Exakt vad jag tänkte skriva om. Bara för att jag har blivit frälst och förlåten, är jag ju inte mer än människa och kan heller inget annat bli! Jag har tokiga människotankar och andra dumheter för mig fortfarande. En hel del att tampas med alltså.....

Anmäl
2017-01-17 20:45 #139 av: Lilla Stjärna

OlgaMaria

Du är visst ett riktigt proffs på att hitta klockrena Bibelverser, jag är imponerad! Pokal

Anmäl
2017-01-17 20:57 #140 av: Lilla Stjärna

#137

" Tack lilla stjärna men Gud har redan välsignat mig. "

Jag vet,  jag vet! Tror du inte jag har märkt hur välsignad du är av Gud!! Han har dragit in dig också hit för oerhört viktiga diskussioner....Cool Tummen upp Tårta

Jag bara ber Gud om ännu fler välsignelser för dig Ballong

"...visst ja....det var ju inte Gud. "

-Det där sista tycker jag du ska ta tillbaka......Nörd....självklart är det Gud!

Anmäl
2017-01-17 21:03 #141 av: retep

Jag behöver nog hjälp med denna...
”Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."”
‭‭Markusevangeliet‬ ‭8:33‬ ‭

Vad är Guds tankar?
Är det så att Jesus säger till Petrus att han ska gå bort från mig satan, i meningen att Petrus är satan och skall gå bort från Jesus, för att han tänker människotankar?

Anmäl
2017-01-17 21:46 #142 av: Lilla Stjärna

#141

" Vad är Guds tankar? "

-Jag tänker att Guds tankar är de enda rätta och Sanna tankarna.

" ... i meningen att Petrus är satan... "

- Jag tror att Jesus menar att han märker mycket tydligt att Petrus står under påverkan av Satan just då, vilket vi människor gör väldigt ofta. Satan ger sig visst aldrig......Jag märker själv ofta om mina tankar kommer från Den Helige Anden, eller från någon annan.  Kommer de från DHA, känner jag mig så märkligt fridfull och nästan läskigt välmående -som jag gjort nu en lång stund för din skull -för att Gud välsignar dig så mycket. Det liksom bubblar i mitt bröst av lycka Hjärta

Det kommer nog säkert in flera som är lärda här och kan förklara så mycket bättre än mig...

Anmäl
2017-01-17 21:51 #143 av: OlgaMaria

#141 Ibland (ofta) tänker vi tankar som inte kommer från Gud, det kan vara människotankar eller tankar från Satan. Men även om det "bara" är människotankar, så kan det tjäna Satans syften, och det är det som Jesus urskiljer och tillrättavisar och slår ifrån sig. Petrus ville säga att Jesus inte skulle dö, men Jesus visste att de tankarna inte var från Gud.

Det betyder inte är Petrus är/var Satan, det betyder att något som Petrus sa stod i strid och satte sig upp mot Guds tankar. Kanske Petrus inte ens var under något inflytande från Satan i detta, men Jesus kunde urskilja Satans röst i det. Satan använder våra människotankar för att hålla oss borta från Guds sanning också.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-17 21:52 #144 av: OlgaMaria

#139 Hihi, men tack! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-17 21:58 #145 av: Lilla Stjärna

#144

HjärtaDet är ju sant!

Och tack för den lysande förklaringen till retep -jag skrev ju det, att snart kommer det någon.....Tummen upp...där gick det undan!!

Anmäl
2017-01-17 22:11 #146 av: retep

#142
När du säger att du känner dig så märkligt fridfull och välmående, vad skall jag då tänka och tro om det jag skriver i #36?
Jag känner mig så och har gjort så mest varje dag. Och det började redan när jag var tonåring och vände mina tankar och kärlek till Jesus.
När jag sa att Gud redan välsignat mig, då menar jag att jag känner det hela tiden, varje dag. Vad betyder det?
Hur kan jag känna så och uppleva detta jag säger i #36?

Anmäl
2017-01-17 23:23 #147 av: Lilla Stjärna

#146

" Jag känner mig så och har gjort så mest varje dag. Och det började redan när jag var tonåring och vände mina tankar och kärlek till Jesus. "

Funderar -Du menar att du känner dig märkligt fridfull och välmående i varje ögonblick? Jag har inte fått det intrycket alls av dig -tvärtom. När du skrev till mig exempelvis att jag yrar, snackar s**t & strunt och anklagar bl a mig för att jag inte lyckas hitta gamla vittnesbörd på studs -utan hittar på, vi tror fel och förstår inte alls innebörden i Bibeln, så upplevde jag dig som otroligt aggressiv. Det är min upplevelse.

Anmäl
2017-01-17 23:30 #148 av: Lilla Stjärna

#146

forts...   Vad var det i mina kommentarer som gjorde dig så ilsken? Jag har svårt att tro, att en person som skriver så till en annan känner sig fridfull och välmående. Jag har själv aldrig upplevt de båda tillstånden samtidigt, så det är svårt att svara på frågorna.

Anmäl
2017-01-18 02:01 #149 av: Lilla Stjärna

#5 setfree

Stjärnor " Jag förstår inte varför någon vettig person följer andra människor när man kan ha en relation med Jesus som har all makt. När vi "blir frälsta" och bekänner Jesus som herre händer något inom oss. Vi blir förvandlade i vår ande. Guds rike flyttar in i oss när vi blir födda på nytt. Våra namn blir inskrivna i livets bok vilket leder till frälsning och evigt liv. Det är värt mer än all hälsa och rikedom eller framgång under vårt korta liv här. " Stjärnor

Vilken höjdarkommentar  GladCool!     Allt i ett nötskal Tummen upp !

 Partajar  *Hjärta* Tårta* Present*Blomma *Ballong* Stjärnor* Regnbåge

Anmäl
2017-01-18 10:25 #150 av: OlgaMaria

Retep - jag har aldrig diskvalificerat din relation till Jesus. Jag känner inte att jag kan bedöma det utifrån vad du skrivit. Det är dock bekymmersamt att du verkar hämta så mycket av din kunskap och inspiration från andra källor än Bibeln. Jag tror det är oundvikligt att du hamnar på villospår. Ibland är saker väldigt mycket antingen eller, ibland är det mycket mer komplext än så. För Lilla Stjärna var det kanske betydligt mer från mörker till ljus, men i ditt fall känns det mer som ljus uppblandat med mörker. Vilka är vi att säga att det inte är Jesus du förälskat dig i!? Men har han fått bli Herre i ditt liv? Att ge upp saker, praktiker och läromästare och mycket annat, är naturligt i en kristens liv. Jag tror vi alla kan vittna om saker vi har gett upp och lagt ner inför Jesus, ibland av tro och lydnad, med vacklande övertygelse, för att vi vill leva för honom, inte för oss själva.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-18 11:43 #151 av: retep

#148

Nej jag har inte känt mig ilsken eller varit arg. Och visst det har hänt någon gång att jag en kort stund varit både arg och fridfull samtidigt.

På sin höjd har jag varit irriterad och resolut i mina åsikter och kommentarer i tråden, eftersom jag också anser mig blivit påhoppad och krängt och anklagad för härskarmetoder och förtal.

Det där med att du skulle vara besatt var inte alls så illa menat, fick bara det intrycket efter att jag läst dina länkar om allt ont elände ock mörker du var i och gått igenom.

#150

Ja Jesus är herre i mitt liv!

Han kan inte vara annat efter att han funnits med mig där sen tonåren. Det har heller aldrig funnits några villkor från Jesus om att jag skulle ge upp och lägga ner något för honom.  Jag har själv efterhand i livet sett mina fel och brister och då lagt ner dem inför honom.

Minns hur min kontakt med Jesus blev intensivare och fördjupades efter att  jag som 19 åring lärt mig TM tekniken. Det fanns ingen motsättning i det att jag mediterade. Tvärtom så levde jag då som nu, än mer harmoniskt och tydligt för honom.

Anmäl
2017-01-18 15:31 #152 av: Lilla Stjärna

#151

" ...eftersom jag också anser mig blivit påhoppad och krängt och anklagad för härskarmetoder och förtal.  "

Jag har läst mina kommentarer igen och kan inte se att jag gjort några personliga påhopp på dig innan du hoppade på mig! Härskarmetoder skrev jag om helt allmänt, att de dyker upp när personer inte kan få oss med på deras trossystem. 

I #116 skrev jag:

" Du vill bara inte acceptera dem och söker bara ännu en ursäkt. "-Det var ett riktigt fult förtal mot mig  -men, som sagt var  -sååå typiskt & klassiskt. De korten spelas alltid ut när argumenten har tagit slut. Man brukar kalla detta för "Härskarmetoder" ! "

Det skrev jag efter att du anklagat mig för en hel del.  Men du får gärna visa var jag har anklagat dig för detta innan, så tittar vi på det igen.

Anmäl
2017-01-18 15:40 #153 av: Lilla Stjärna

#151

" Det där med att du skulle vara besatt var inte alls så illa menat, fick bara det intrycket efter att jag läst dina länkar om allt ont elände ock mörker du var i och gått igenom. "

Det var helt tvärt om! Jag blev visad just att jag hade varit besatt. Jag fick se att jag hade blivit lurad av varelser som spelade goda. Gud tog bort allt på ett ögonblick.

Anmäl
2017-01-18 15:48 #154 av: Lilla Stjärna

#150

" Att ge upp saker, praktiker och läromästare och mycket annat, är naturligt i en kristens liv.  "

Exakt! Jesus pratade ju väldigt mycket om just detta och varnade. Bl a sa han ung. så här; " Ni kan inte både  äta från demonernas bord och ......."

Anmäl
2017-01-18 16:49 #155 av: retep

# 152

Du vet ju uppenbart redan vad jag anklagat dig för, så kanske är det du som skall visa på var jag har gjort personliga påhopp och anklagat dig.

Förtal och ärekränkning är ett starkt ord, använder vi det i mildare ordalag så betyder de ändå att jag ljugit och talat illa om dig. Kanske tänkte du inte på vad ordet betyder?

När jag ibland har skrivit att det tycks mig, då har det varit med tanken att inte hävda något, utan enbart tro eller tänka att det kan ha varit så.

Om jag minns det rätt så gav jag en förklaring i "94, som du inte upplevde som en förklaring.  I stället för att tjata vidare om det sa jag att jag inte vet om ni är rädda. och menade då också att det var mitt antagande att jag trodde det ,även om jag inte sa det. Du frågade vem som sagt det och jag svarade att det är ingen som har sagt det, (det var bara något  jag trodde, inget jag hört från någon annan).

Anser du fortfarande att detta var förtal?

#153

När jag läste dina länkar upplevde jag inte att det framkom särskilt tydligt att

"Jag blev visad just att jag hade varit besatt. Jag fick se att jag hade blivit lurad av varelser som spelade goda. Gud tog bort allt på ett ögonblick"

Får beklaga att jag inte uppfattade och förstod det.

#154

Att det i en kristens liv är naturligt att ge upp andra läromästare och mycket annat, kan så vara. Men det är inte ett villkor från Jesus.

Att han säger som du citerar " Ni kan inte både  äta från demonernas bord och ......."gäller ju säkert  mer för dem som varit där du var innan du fann Jesus?

Jag har aldrig varit där!

Jesus har som sagt varit med mig sen tonåren och jag med honom.

Anmäl
2017-01-18 18:04 #156 av: Lilla Stjärna

#155

" Du vet ju uppenbart redan vad jag anklagat dig för, så kanske är det du som skall visa på var jag har gjort personliga påhopp och anklagat dig. "

Det har jag redan gjort. Jag bemötte nog allt, tror jag.

" Förtal och ärekränkning är ett starkt ord, använder vi det i mildare ordalag så betyder de ändå att jag ljugit och talat illa om dig. Kanske tänkte du inte på vad ordet betyder? "

Jo, jag tänkte på vad det betyder & vet vad det betyder.

" När jag ibland har skrivit att det tycks mig, då har det varit med tanken att inte hävda något, utan enbart tro eller tänka att det kan ha varit så. "

OK. Ledsen att jag inte uppmärksammade att du skrev så! Hoppas att du kan förlåta mig för mitt misstag? Skäms

" Anser du fortfarande att detta var förtal? "

Jag kunde omöjligtvis uppfatta det du skrev som att det var ditt antagande och att du enbart trodde att de var rädda, har ett inskränkt, naivt förhållningssätt, inte tolkar Bibeln på rätt sätt etc. , eftersom du klart och tydligt påpekade att det är så. Hade du skrivit; "-Jag tror / det verkar som att ni är rädda......" så hade jag förstått!

Vad bra att vi redde ut det där om att vara besatt! Glad

" Att det i en kristens liv är naturligt att ge upp andra läromästare och mycket annat, kan så vara. Men det är inte ett villkor från Jesus. "

Jo, det är ett absolut villkor; " - Ingen kommer till Fadern förutom genom MIG! "  "Du skall inga andra gudar hava jämte mig! " Det är så jag själv personligen blev uppmanad -så för mig är det detta som gäller, det går inte att ta ur mig!

" Att han säger som du citerar " Ni kan inte både  äta från demonernas bord och ......."gäller ju säkert  mer för dem som varit där du var innan du fann Jesus? "

Just det! Jag åt från båda borden! Och jag var helt säker på att jag åt från det enda rätta. Jag tror att det snarare var Jesus som fann mig, direkt i mitt födelseögonblick! Jag har nämligen trott på Gud & Jesus så länge jag kan komma ihåg. Jag förstod däremot inte vad Jesus hade för betydelse för min själ efter min död!!

" Jag har aldrig varit där! "

OK!

" Jesus har som sagt varit med mig sen tonåren och jag med honom. "

Det tror jag också Blomma!

Anmäl
2017-01-18 18:29 #157 av: Woodland

# 151
retep,
Nu skriver jag detta till dig med största respekt för din person.

Vi har inga, absolut inga, instruktioner i bibeln att som människor söka närma oss ett Gudsförhållande genom meditation och definitivt inte TM. Det finns heller ingenting i bibeln som bekräftar det som står i #0.

Med det i tankarna kan du förstå vår skepsis inför dina upplevelse av "Jesus" när den nalkas dig i meditationen?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-18 19:51 #158 av: retep

#157
Jag kan absolut förstå er skepsis!
Det var väl av den anledningen att jag också postade citatet från MMY här.
Jag hade inte räknat med att ni skulle ändra er uppfattning, bara att ni kanske skulle ta fasta på texten och frågan om lidande och diskutera och överväga möjligheten. Nu visade det sig att ni inte kunde eller ville förstå och acceptera tanken och vad texten ville säga.
Jag kan förstå att ni som bibeltrogna tar fasta på att det i Bibeln inte står något om meditation. (Yoga och meditation har endast varit känd i västvärlden i 150 år.)
Kanske var det så att man hade ett annat ord för meditation tidigare i historien. Det fanns kanske olika sorters typ meditation och bön, så som det också gör idag. Saken är ju den att ni inte vet vad TM tekniken, meditation och yoga är och likväl har ni så mycket aversion mot det. Hur som helst är det så det fungerat för mig och Jesus har inte något emot det.

Anmäl
2017-01-18 20:38 #159 av: retep

#156
Jag kan absolut förlåta dig, för ett litet misstag.

Jag försöker inte alls ta ur dig att
" - Ingen kommer till Fadern förutom genom MIG! " "Du skall inga andra gudar hava jämte mig! " det gällde helt säkert för dig som du sa.
Det samma gällde för mig om än på ett annat sätt.
Jag har inte och har inte haft några andra gudar och jag menar också att ingen kommer till fadern förutom genom Jesus.
Men för mig betyder det inte att det sker genom Jesus som person utan genom Jesus som Guds son och vad det egentligen representerar och betyder.

Anmäl
2017-01-18 20:42 #160 av: Lilla Stjärna

#158

Du skrev till Woodland;

" ...diskutera och överväga möjligheten. Nu visade det sig att ni inte kunde eller ville förstå och acceptera tanken och vad texten ville säga. "

Jag kan ju bara tala för mig själv här. Eftersom jag blev personligt upplyst och visad vem som är källan till dessa övningar samt vad som är syftet med att lura in oss i, ofta med hjälp av andra människor, så är det inget jag behöver diskutera mig fram till om det är bra eller inte. Jag har ju själv provat mängder av sådana vägar. Jag vet vart det leder. Att folk titt som tätt försöker lura mig tillbaka tillhör min vardag. Men, jag instämmer med Jesus; " Over my dead body! "

" Saken är ju den att ni inte vet vad TM tekniken, meditation och yoga är och likväl har ni så mycket aversion mot det. "        Förskräckt

Hur vet du att vi inte vet det?

Jag hade skrivit här ovan att jag skulle återkomma med länkar om meditation mm. Här är några till att börja med:

http://kundalini.se/

http://www.dagen.se/debatt/sag-nej-till-yoga-i-skolan-1.111907

http://www.bibelfokus.se/node/378

Anmäl
2017-01-18 21:22 #161 av: Lilla Stjärna

#159

Tack!

" Men för mig betyder det inte att det sker genom Jesus som person utan genom Jesus som Guds son och vad det egentligen representerar och betyder. "

För mig betyder det att Jesus är både människa & Gud & den enda varelse i Universum som kan ge mig evigt liv, och att han betyder precis ALLT för mig. Varför skulle jag vända mig till några andra för vägledning i livet? Vet du någon slags guru som kan ge mig evigt liv?

Jag undrar hur du anser att vi andra borde tolka Bibeln? 

Anser du att allt i Bibeln är fel/omskrivet?

Vilka skrifter eller böcker tycker du vi borde läsa istället för att få reda på Sanningen?

" Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn "

Vilka är de vise?

Anmäl
2017-01-18 21:31 #162 av: retep

Du kan skicka så många länkar du vill. Jag har läst många av dem och vet att de är kritiska och ifrågasätter meditation.
Även jag ifrågasätter och är kritisk mot flera meditationsmetoder och newagepåhitt.
Eftersom du blev personligt upplyst så vet du ju allt om detta och då betyder ju inte mina goda erfarenheter och kunskap om dessa saker något.
När jag säger att ni inte vet, då menar jag att ni inte vet så som jag vet. Ni vet istället att meditation och yoga är fel och ont.
Du säger att du vet var det leder och visst, du vet var det ledde för dig och för andra du känner och hört om. Men vad vet du om mig och vad meditation har gjort för mig, inte ett dugg mer än vad jag berättat här. Så hur vet du att du vet?

Anmäl
2017-01-18 21:43 #163 av: Lilla Stjärna

#162

" Men vad vet du om mig och vad meditation har gjort för mig, inte ett dugg mer än vad jag berättat här. "

Absolut ingenting!! Och du kan omöjligtvis veta mer om mig än vad jag har berättat -eller hur?

" Så hur vet du att du vet? "

Därför att jag grundligt har provat på det mesta, förstås!

Anmäl
2017-01-18 21:47 #164 av: Lilla Stjärna

#162

Hur vet vi att just din meditationsteknik är den enda rätta då! Funderar

Anmäl
2017-01-18 22:16 #165 av: Woodland

# 158
Ja, det du skrev om oss stämmer.
Vill du berätta hur du vet att det är Jesus, Gud du har att göra med och hur kommunicerar denne med dig? Talar denne till dig? Hör du en röst eller får du mentala bilder? (Mina frågor är allvarligt menade)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-18 22:32 #166 av: retep

Den är rätt för mig, så som jag berättat om.
Vet , om jag får använda det uttrycket, att flera miljoner andra tycker detsamma.
Det är också så att TM är en ren teknik, vetenskapligt förklarad genom många undersökningar. Betydelsen av Transcendental och transcendens är betydligt mer intressant än betydelsen av meditation. Det verkar på mig som om ordet och tanken på meditation väcker tankar på något okult, något med andra gudar från Indien och hinduismen. Det är inte nödvändigt att göra den kopplingen, eller dra den slutsatsen som ett argument mot TM.
Tänker att ni ifrågasätter inte kristendomen , Bibeln och den kunskapen bara för att den kommer från ett annat land och kultur?

Anmäl
2017-01-18 23:41 #167 av: Lilla Stjärna

#166

Tack så mycket för förklaringen!

" Tänker att ni ifrågasätter inte kristendomen , Bibeln och den kunskapen bara för att den kommer från ett annat land och kultur? "

Nej verkligen inte! Utan det är ett aktivt val, att jag vill inte ha något att göra med andra gudar än de kristnas Gud.

Som du skriver;  " andra gudar från Indien och hinduismen "  DET är ju helt omöjligt att komma runt. Jag har provat TM jag också. Alla meditationsteknikerna har ett och samma syfte och effekt; att tömma vårt sinne, så att dessa "gudar" kan ta sig in och mixtra med våra sinnen och medvetande hur mycket som helst. Man blir totalt omprogrammerad. Det är därför jag har skrivit att jag med lätthet märker att en person står under påverkan av dessa väsen (se i mina vittnesmål ovan!)

Man märker inte av den förvandlingen alls själv men omgivningen gör det -och speciellt om man som jag blivit upplyft ur det hela. Det mest typiska tecknet jag ser är att jag får en kraftig raseriattack mot mig om jag inte håller med personen och stryker medhårs (se vittnesmålen).  Efter min räddning vände de andra i meditationsgrupperna mig ryggen och menade på att jag gått och blivit tokig...

Jag har haft indiska familjer som grannar och blivit hembjuden till dem, och mina barn likaså. De hade altare med olika gudastatyer mm. Meditationsplats var väldigt viktig för dem. Jag har en väninna som gifte sig med en indier och flyttade med honom dit. Jag frågade henne när hon kom tillbaka för ett par år sen om hur den andliga delen för indierna såg ut. Hon sa att de alla tror på precis allt & ingenting. De hittar t o m på egna hus-"gudar"! Maken med familj använde sig bl a av TM men hon klarade bara inte av att stanna kvar. De blev som zombies sa hon. Hennes varningsklockor började ringa rätt så snart.......

Anmäl
2017-01-19 08:18 #168 av: retep

Låter dig få sista ordet med det du skrev, så att alla här vet hur rätt du har!

Anmäl
2017-01-19 08:44 #169 av: setfree

Tack Lilla Stjärna för bra länkar och ditt persoliga vittnesbörd. Det stämmer väl med vad jag har läst och höra av andra med liknande erfarenheter.

En gurus död av Rabi Maharaj är en bra bok exempelvis.

Klart intressant att ta del av dina berättelser.Glad

Anmäl
2017-01-19 10:54 #170 av: _lars_

#168, Låter dig få sista ordet med det du skrev, så att alla här vet hur rätt du har!

antingen så erkänner du nu att Lilla Stjärna har rätt, vilket är bra, eller så är du sarkastisk och dryg, och då verifierar du det LS har skrivit i tidigare inlägg om att bli påhoppad. Oavsett, Gud välsigne dig.

Tack Lilla Stjärna för att du delar med dig av dina erfarenheter. Blomma

Anmäl
2017-01-19 12:30 #171 av: retep

#170

Jag är klar över att jag sticker ut hakan när jag skriver här. Men att jag skulle vara  sarkastiskt hånfull och drygt självgod bara för att jag inte anser att Lilla Stjärna har rätt, att det skulle verifiera påhopp från min sida?!

När Lilla Stjärna skriver det här"  DET är ju helt omöjligt att komma runt. Jag har provat TM jag också. Alla meditationsteknikerna har ett och samma syfte och effekt; att tömma vårt sinne, så att dessa "gudar" kan ta sig in och mixtra med våra sinnen och medvetande hur mycket som helst. Man blir totalt omprogrammerad."

Då är det ju jag som blir påhoppad och det är  LS som är väl så dryg och sarkastisk och förkastar allt jag sagt, allt jag står för, alla mina erfarenheter. Och så tror LS sig veta att LS  "med lätthet märker att en person står under påverkan av dessa väsen"! LS Har varit med om allt och provat alla meditationer och vet allt. Men LS vet inte det minsta om mig och kanske ingen annan här heller. Förutom då, att jag tydligt är besatt av den onde. Kanske blev du putt och besviken och trodde att jag efter det att jag bad om ursäkt, var mogen att ge upp och gå den väg du menar är den ända möjliga. Det är tragiskt och synd att ni inte kan acceptera någon annans erfarenhet, kunskap och tro. Men det är också helt min egen skuld att jag stack in näsan här.

Anmäl
2017-01-19 13:05 #172 av: setfree

#171 Jag tycker det är bra att du är med i diskussionen.

Jag vet av erfarenhet att det inte är lätt att vara ensam om en åsikt.

Jag kan inte svara för de andra, men jag tror att de flesta av oss har funderat mycket och länge innan vi har kommit fram till våra slutsatser. Vi har inte bara våra egna erfarenheter utan även andras i form av böcker och vittnesbörd i andra sammanang.

När man då får bekräftelse på bekräftelse då vågar man ha en åsikt med lite större frimodighet.

Jag har inget emot dig som person.

Anmäl
2017-01-19 13:09 #173 av: _lars_

#171, menar du att jag blev putt eller besviken? Inte det minsta.

Du påpekar om och om igen att vi inte kan ta till oss det du tycker. Jag tycker det snarast är du som har det problemet. Vad förväntar du dig? Att vi ska falla platt inför din meditation och det du tycker om lidande m.m? Alla håller inte med dig. Deal with it. Men du får gärna diskutera med oss.

Jag ändrar inte min åsikt om TM bara för att du tycker att det har tagit bort ditt lidande i ditt liv. Jag tycker att det är att bedöva sin själ, ungefär som att ständigt gå omkring hög på morfin för att undvika fysisk smärta.  Gud har gett oss lidande för att kunna få oss att gå vidare, och för att kunna uppleva glädje. Utan mörker gläds man inte när ljuset kommer åter. Stora delar av Bibeln handlar om lidande, Jesus led verkligen på korset för vår skull. Likaså led Josef som slav eller fånge i 20 år, innan livet tog en annan vändning för honom.

Anmäl
2017-01-19 13:11 #174 av: OlgaMaria

Jag är glad att du kommer in här och samtalar retep! :-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-19 14:02 #175 av: retep

Tack setfree och OlgaMariaBlomma 

#173

Putt och besviken var det jag undrade om LS blev.

Jag påpekar inte att ni inte kan ta till er det jag tycker.

Jag vet att ni inte håller med mig, det har jag visst länge. Så det är inget problem att jag inte skulle "Deal with it."

Jag hade inte heller trott eller ens hoppats att du eller någon annan här skulle ändra åsikt. Hur skall ni kunna ändra åsikt om något ni inte har nödvändig kunskap och erfarenhet av.

Att LS säger sig ha provat på TM ger jag inte mycket för. Provar man på och är så insyltad som hon vittnar om, då kan man ju sägas vara i ett i ett turbulent tillstånd och kan antagligen inte urskilja vad som är vad. Men LS kan säkert förklara att det inte var så?

Sen är det så att jag  först ger kredd till Jesus och sen kom TM tekniken.

Jag skrev om det, men vad hjälpte det?

Ni kan och vill ju inte ändå tro eller acceptera att det var och är OK från Jesus.

Inte heller förstod ni vad jag sa och menade med min syn på lidande.

Anmäl
2017-01-19 14:30 #176 av: OlgaMaria

#175 Jag har sneglat på denna tråd http://andligutveckling.ifokus.se/discussions/587a0b998e0e745113001ff6-buddhistisk-syn-pa-lidandet som också handlar om lidandet.

För det första tycker jag det citatet är mycket mer begripligt och förnuftigt än det som står i #0 här. I den här tråden har det varit ganska förvirrande vad du egentligen menar, och alla våra försök att resonera kring lidande har liksom inte träffat rätt för dig. Det andra citatet utgår ju ifrån att smärta är något som helt enkelt händer, det gör ont här i livet, men det relevanta är hur vi reagerar på den smärtan, att vi hittar ett sätt att inte fortsätta lida i onödan. Det tycker jag också att vi alla mer eller mindre har berört i den här tråden, att lidande är naturligt, men att vi kan bli bättre på att hantera lidande, och att få hjälp med det från Gud.

Sen skrev du i den andra tråden "att kristna som enligt mig tycks anse lidandet som något som kommer från den onde och enbart kan förlösas av Guds välsignelse". Förstår inte vart du fått det ifrån. Det är väl i alla fall inget som någon skrivit här? Vi har väl skrivit att lidande är naturligt och en del av den mänskliga erfarenheten. Sen kan väl lidande komma både från Gud, Satan och människor? Och att bli förlöst från lidande kan fungera på olika sätt, vanlig mänsklig psykologi eller hjälp från Gud t ex.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2017-01-19 14:33 #177 av: Lilla Stjärna

#168

" Låter dig få sista ordet med det du skrev, så att alla här vet hur rätt du har! "

Nej! Jag gick inte in i den här superintressanta tråden, vilken du startade, för att bevisa att jag har "rätt"! Det kan jag omöjligtvis bevisa. Du har missförstått mig totalt.  Jag kan inte minnas att jag brukar få sista ordet här tidigare, och det är jag sannerligen inte intresserad av i vilket fall som helst. Jag är enbart här för att diskutera och lära mig mer om andlighet! Det är faktisk mitt största intresse här i livet. Härinne lär jag mig något nytt varenda gång och jag tycket att det är väldigt allvarliga & livsviktiga frågor vi ställer till varandra! Så du måste stanna kvar -jag har några för mig viktiga frågor till dig!!

Länkarna jag postade ang. mina vittnesmål var ni ju flera som bad mig om, bl a du.  Du trodde inte ens på att det fanns tidigare vittnesmål från mig och att jag bara hittade på :

" Du behöver inte göra dig besvär, jag tror inte på dig l alla fall.  "

" Hur kommer det sig, om du nu blivit frälst att du inte gjort, vill visa ditt vittnesbörd? "

Jag kan inte ta något som helst ansvar för hur just du reagerade på dem, retep!!

Anmäl
2017-01-19 15:00 #178 av: Lilla Stjärna

#169 & #170

Tack själva för oerhört intressanta tankar och synpunkter Blomma !

Stjärnor

Anmäl
2017-01-19 15:03 #179 av: Lilla Stjärna

#176

Ja! Tycker också att det är tydligt där. Vi pratar mest om varandra här på något vis.

Anmäl
2017-01-19 15:45 #180 av: Lilla Stjärna

#171

" Då är det ju jag som blir påhoppad och det är  LS som är väl så dryg och sarkastisk och förkastar allt jag sagt, allt jag står för, alla mina erfarenheter. Och så tror LS sig veta att LS  "med lätthet märker att en person står under påverkan av dessa väsen"! LS Har varit med om allt och provat alla meditationer och vet allt. ...........Det är tragiskt och synd att ni inte kan acceptera någon annans erfarenhet, kunskap och tro. Men det är också helt min egen skuld att jag stack in näsan här. "

Jag har verkligen inte förkastat allt du sagt eller dina personliga erfarenheter!! Tvärt om -jag har ju försökt få svar av dig, för att jag är seriöst nyfiken och intresserad av dina upplevelser!

" Kanske blev du putt och besviken och trodde att jag efter det att jag bad om ursäkt, var mogen att ge upp och gå den väg du menar är den ända möjliga. "

Storgråter... Gråter... Vilar huvudet i handen

Retep, snälla du ......vet inte hur jag ska uttrycka mig när du får för dig sånt där......Vet du vad? Jag skulle aldrig komma på att tänka så! Jag har absolut ingen rätt att tvinga in någon i mitt trossystem, och har heller ingen makt att göra det genom såna metoder du beskriver!!

Jag förstår inte alls varför du känner sådana misstankar mot mig. Det här är ju helt förskräckligt!! Det verkar nu för mig  snarare att det är du som känner kraftig rädsla för oss andra här, att du känner dig hotad och speciellt då för mig!

För övrigt vill jag instämma i #173 av: _lars_ svar. Det är klockrent tycker jag. Finns inget mer att tillägga.


Anmäl
2017-01-19 16:53 #181 av: retep

#180
Du säger att du försökt få svar från mig, att du är seriöst nyfiken och intresserad av mina erfarenheter. Du säger att du vill att jag skall stanna kvar , för att du har för dig viktiga frågor att ställa. Undrar då vilka frågor du har om mina erfarenheter och vilka svar jag skulle kunna ge, som du skulle kunna dig nöjd med?
Jag säger inte att du blev, utan att jag undrade om du kanske blev putt och besviken. Visst det är kanske så att du aldrig skulle komma på att tänka så.
Att du sen tror att jag tänkte mig något om att " tvinga in någon i mitt trossystem, och har heller ingen makt att göra det genom såna metoder du beskriver!!" det förstår jag inte, inte heller vad det är för metoder du menar att...

Vi får väl se och undersöka om det är så att jag är rädd för er här och känner mig spesiellt hotad av dig? Kanske är det så att jag tänker att det nu är du som kommer med härskarmetoder.

Anmäl
2017-01-19 19:17 #182 av: Lilla Stjärna

#181

" Undrar då vilka frågor du har om mina erfarenheter och vilka svar jag skulle kunna ge, som du skulle kunna dig nöjd med? "

Jag vet faktiskt inte om det är någon idé att jag ska fråga dig om något mer,  jag tror att du kommer fortsätta att kritisera mig personligen, som tidigare?! Vad jag än har svarat dig, så påstår du att jag ljuger, pratar s**t, inte tror på dig och dina upplevelser,  du blir inte klok på vem och vad jag kommenterar,  att jag yrar...etc etc..........du dök på mig direkt med sådana tillrop........och inte kan jag på förhand veta vilka svar jag skulle bli nöjd med.

" .....inte heller vad det är för metoder du menar att... "

Där menade jag det du skrev: " Kanske blev du putt och besviken och trodde att jag efter det att jag bad om ursäkt, var mogen att ge upp och gå den väg du menar är den ända möjliga. "  -att detta var min plan.

Jag är rädd att du och jag inte kommer längre med saken, som tråden handlar om. Det har ju spårat ur och nu finns enbart dina åsikter om mig som person kvar. Jag orkar inte sitta vid en slö dator och försöka bevisa för dig att jag inte är en lögnhals osv. hela tiden.

Jag har varit ifrån iFokus i ca 1 år tills jag hoppade in i denna intressanta tråd. En av orsakerna var att jag blev forumtrött, så att säja. Var jag än har skrivit om detta ämne, så har det alltid blivit attacker mot mig personligen. Härinne kommer det in Old/New-Age-folk,  och skriker som till andra kristna att vi är elaka, inskränkta, fördömande osv.  På ett annat forum, där jag är medlem, brukade en eller ett par av medskribenterna jaga mig genom evighetslånga trådar med elaka tillrop mot mig som person också. Eftersom jag inte har fysiska möjligheter att ständigt sitta vid datorn och besvara alla personangrepp så la jag ner. Som jag skrivit här ovan så blir jag inte det minsta berörd av detta, jag fick ju veta att det skulle bli så här i fortsättningen. Däremot så tror jag nog att det blir vääääääldigt långtråkigt för de övriga som läser här att bara ta sig igenom sådan text. Vad du tycker om mig har jag förstått vid det här laget, repet, låt oss återgå till ämnet!

Jag tycker att det är väldigt viktigt att skilja på sak och person!!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.