2016-12-23 12:39 #0 av: Woodland

Ta gärna en liten stund nu under jul för att läsa några korta artiklar här på sajten som förklarar det som gör de kristna glada:

Frälsaren är född beskriver kort händelserna kring Jesu födelse. 

Inkarnationen förklarar de kristnas syn på Jesus. 

I artikeln Hans Stjärna kan man läsa om de som reste långt för att se barnet (detta firas trettondedag jul).