Livsfrågor

Hinder för helande?

2016-12-20 15:07 #0 av: Woodland

  Inlägget flyttade hit från denna tråd

  2016-12-20 10:55
#13 av: setfree

Här är en mycket bra undervisning om hinder för helande. Den är på Engelska men är inte svårt att förstå.

Derek Prince: Invisible Barriers To Healing

https://www.youtube.com/watch?v=MFOPC6gsFec

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-20 21:24 #1 av: Woodland

Derek Prince serverar en blandad kompott. Han var en utav de "Fab Five" som startade "Sheparding Movement" men han avsade sig detta och gjorde avbön. Det fanns många som led oförrätter i den rörelsen och den utvecklades mer och mer till en kult. 

Prince var helt biblisk i videon när han rekommenderar åhörarna att bekänna sina synder, lämna oförlåtelse och tvivel, och att söka Guds förlåtelse. Det är riktigt, men samtidigt har vi alla obekända synder i våra liv eftersom vi inte har ljus över allt i våra liv. Jag minns en av de bästa saker jag någonsin hört Prince säga under en gudstjänst var att förlåtelse inte är en känsla utan ett beslut. 

Det ockulta är förbjudet för oss. Men även utan den synden kan vi inte förvänta oss att Israels löften av hälsa och välstånd (som nationen lovades i Moseböckerna) gäller oss. Det finns inget stöd i Nya testamentet för Princes undervisning att sanna kristna kan vara besatta av demoner och han fick mycket kritik för detta under sin livstid.

Princes undervisning att förbannelser orsakar vissa hälsoproblem i livet för troende är mycket tveksam. De i Kristus befrias från syndens förbannelse och de som inte är frälsta  är under Guds vrede. Detta undervisar Bibeln. Nya testamentet nämner aldrig förbannelser över kristna. Denna typ av undervisning måste stödja sig på rötterna av de specifika Gamla testamentliga löften som Israel fick i landet. Prince påstår också att det finns en dödens ande som kan ta kontroll över den troende. Detta går emot Kristi sanna ord om hur Fadern vakar över och bryr sig om sina barn. Endast Jesus har makten över döden: se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Uppenbarelseboken 1:18

Gud är total suverän. Han dödar och gör levande efter sin egen plan. Vi kan inte hindrar honom från att hela varken oss själva eller någon annan. Helandet ligger helt i hans vilja.

Man måste verkligen sålla när man lyssnar på Prince.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-21 06:56 #2 av: OlgaMaria

Vi människor vill så gärna förstå, och det är frestande för oss att komma med teorier och svar till varför helande uteblir. Men jag tror det är vår vilja att ha kontroll som ligger bakom det. Vi får vila i att Gud har kontroll, att han är god och att vi kan lita på honom. Vi behöver inte förstå allt, och vi behöver inte tappa modet när olika böner inte besvaras som vi vill (eller när vi vill) - Gud har ändå kontrollen och vi kan lita på honom oavsett vad.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-12-21 08:16 #3 av: setfree

Jag börjar fundera på att lämna denna sajt. Woodland vi har för olika syn på saker för att det ska kännas bra. Jag blir bara less och orkar inte ta en lång diskussion med dig varje gång jag skriver ett inlägg.

Du försvarar dina åsikter och det är förståligt, men det blir ibland lite för mycket. Jag har inte bestämt mig än.

Anmäl
2016-12-21 10:45 #4 av: Woodland

#3

Det står i sajtbeskrivningen: Denna sidan vänder sig till dig som har frågor och funderingar om den kristna tron. Här studerar vi vad Bibeln säger, diskuterar livsfrågor och hjälper och uppmuntrar varandra att vandra nära Gud.

Att bedöma sanningshalten av någonting genom att känna efter är inte bra varken för det andliga eller kroppsliga livet. Känslor är inte ande och att lära sig och fundera kräver ork, arbete och tid.   Ett eventuellt beslut  att lämna sajten är naturligtvis ditt. Om du gör det respekterar men samtidig beklagar jag ditt beslut.

Angående Derek Prince läror:

I början av 1970-talet när jag besökte USA satt jag i en liten kyrka och lyssnade på Derek Prince under cirka 10 kvällar. (Ja, så gammal är jag! Skämtar) Han undervisade allt han nämnde i videon men i mera detalj. Jag blev såld på detta och köpte alla hans böcker och kassettband. Därför är jag så väl insatt i hans tolkningar. Jag trodde på honom för jag hade ingen som  egentligen kunde förklara det som var fel med delar av hans undervisning (se#1. ) Med tiden förstod jag att hans hypoteser fungerade inte.

Konsekvenserna av sådana läror för den kristne som har en kronisk sjukdom, lider i depression med mera är att börda läggs på börda. Men trösten finns i faktumet att varken bibeln eller den kristna erfarenheten genom tiderna stödjer Prince undervisning om att löften av välfärd, och deras motsats förbannelser, ingår ovillkorligen i det kristna livet.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-21 13:11 #5 av: OlgaMaria

Fast jag motsätter mig detta undantryckande av våra känslor och dess betydelse. Det är inte en balanserad eller biblisk syn. Bibeln talar så enormt mycket om våra känslor, på ett positivt sätt. Andens frukter t ex är väldigt nära kopplade till vårt känsloliv. Men det är också köttets gärningar. Gud vill att vi ska få vara helgade i vårt känsloliv så att vi får leva i glädje och frid. Den helige ande i oss är nära kopplad till vår själ och våra känslor. De är inte samma sak men anden påverkar själen. Och vi kan känna, mer eller mindre bra, när den helige anden i oss blir bedrövad, och när den njuter. Så andlig urskiljning är helt klart kopplat till vårt känsloliv. Men vi behöver kunna vår Bibel, för Anden pekar på ordet och ger oss på så sätt vägledning och konfirmation. Men endast studerande ger lätt fel fokus och perspektiv, men rätt sorts studerande leder rätt.

”Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.”
‭‭Psaltaren‬ ‭25:9‬ ‭

”Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.”
‭‭Ordspråksboken‬ ‭4:6‬ ‭

”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.”
‭‭Galaterbrevet‬ ‭5:24-25

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-12-21 13:32 #6 av: setfree

Att bedöma sanningshalten av någonting genom att känna efter är inte bra varken för det andliga eller kroppsliga livet. Känslor är inte ande och att lära sig och fundera kräver ork, arbete och tid.

Vad menar du med detta? Att jag baserar mina åsikter på känslor?????

Anmäl
2016-12-21 14:53 #7 av: Woodland

#5
Jag skrev inte så. Jag skrev att känslor kan inte användas som en grund för sanningsbedömning - endast Guds ord gäller som vägledande. Det är endast Ordet som till exempel kan binda en människas samvete men sedan kan vi uppleva att det som står i ordet stämmer överens med känslorna men inte alltid. Känslor framkallas av associationer, minnen och yttre påverkan. Guds ord förblir.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-21 15:05 #8 av: Woodland

#6
Du skrev att det känns inte bra att vi har olika åsikter och du bli less. Min slutsats är att du blev illa berörd när jag skrev om Prince läror och att dina invändingar var känslobaserade i detta fall. Jag tål att bli emotsagd med skriften och samtidigt ber jag om ursäkt om jag har sårat dig.

Det är ingen hemlighet vad Prince undervisade. Hade jag tigit hade jag fått stå för undanhållande av detta inför Herren. Det finns många som läser trådarna och det gäller för mig som sajtvärd att hålla en linje som är konsekvent.

Men som sagt var, har du stöd för Prince lära i bibeln tar jag gärna emot dina synpunkter och diskuterar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-21 15:31 #10 av: OlgaMaria

Men Anden i oss kan användas som grund för sanningsbedömning, för anden kommer från Gud och vet allt. Sen är frågan om vi, med våra känslor, hör vad anden säger. Anden motsäger aldrig Guds ord, men uppenbarar sådant som inte står i Bibeln, t ex kring situationer och människor. Och som sagt, känslor påverkas inte bara av yttre ting eller mänskliga minnen, associationer mm utan också av Anden vilket vi ser i Gal 5 med Andens frukter. Men absolut, det är inte känslorna som är grunden, men å andra sidan är Andens bedrövelse/välbehag i oss något vi i högsta grad kan känna. Sen är ju andlig urskiljning en gåva som Gud ger efter sin vilja. Men jag tror att vi kanske borde lyssna mer på vad våra kristna bröder och systrar känner. Jag avfärdar verkligen inte någon som hänvisar sin bedömning efter sina känslor. Jag bara försöker bedöma vilken typ av känslor som ligger bakom det, om det har ett köttsligt eller andligt ursprung. Sen behövs också många andra gåvor, inte bara folk som är upptagna med vad de känner.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-12-21 15:41 #11 av: setfree

#8 Nåväl det är sant. Jag ska lägga fram mina åsikter med förklaringar till vad jag står för. Jag är noga med att använda mitt förstånd och se vad Guds ord står för. Det har vi gemnsamt. Jag tror att jag som ingenjör är analytisk och kan förstå olika synpunkter och åsikter.

Att kristna kan bli besatta har Derek aldrig påstått och det tror inte jag heller. Men att vi som kristna är immuna när vi öppnar upp genom att ingå förbund med fel andligt samanhang är helt klart möjligt. Det betyder inte att vi kan bli besatta.

Derek drabbades av sjukdom själv och påstår inte att vi är lovade hälsa och rikedom. Det är inte bibliskt. Han blev helad från canser i urinblåsan själv genom förbön men vid ett annat tillfälle var han sjuk under ett helt år.

Att bekänna synd är viktigt. (jag kan ha berättat det tidigare men jag tar det åndå) En vän till mig bad för en flicka med anorexia. De hade bett för henne tidigare utan resultat. Han upplevde Guds tilltal att hon skulle bekänna det som synd. Hon gjorde det och blev helad direkt. Att hon bekände detta betydde tydligen något i andevärlden. När vi bekänner synd tar vi udden av satans argumentation mot oss inför Gud. Våra ord är betydelsefulla.

Jag återkommer med tydligare förklaringar senare.

Förlåt att jag blir lite upprörd men det är lite mycket ibland.

Anmäl
2016-12-22 06:59 #12 av: Camillhe

Prince påstår att kristna kan vara besatta, läs mer här http://www.derekprince.org/Publisher/File.aspx?ID=1000034917

Anmäl
2016-12-22 19:19 #13 av: Woodland

# 12

Princes definition av "besatta" som det står i sektion  6004 I .C. översätter jag så här:

"Besatt" är ett missledande ord. Tre fraser används växelvis: "att ha en demon" (ond ande); att vara i (dvs. under inflytande av) en demon; att   demoniseras.1

I din skärmdump av 6001 II  Personlig vittnesbörd  nämns kristna som är demoniserade i D, F, G och H. Det bekräftar din  slutsats.

1 Original - “Possession” is a misleading word. Three phrases used interchangeably: to have a demon (evil spirit); to be in (i.e. under the influence of) a demon; to be demonized.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-22 19:21 #14 av: Woodland

För den som är intresserad av den klassiska  synen på den kristnes kamp rekommenderar jag artikeln Andlig krigföring.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-22 19:48 #15 av: setfree

#12 Nej du måste hålla ordning på vad som är vad. Här är. Du får nog beskriva lite tydligare vad du menar.

Anmäl
2016-12-26 22:18 #16 av: [Wildfire]1

F¨år jag då ställa en motsägelsefull fråga?  Varför fick vi människor känslor? Är dom obetydliga? Kan dom vara användbara ibland?  Vi är ju ändå skapade i Guds avbild men ska tro mer på ordet än våra känslor, abslut. Men var kommer känslorna in... dom kan inte vara betydelselösa? Isåfall har Gud begått ett stort fel?  Ska vi vara som robotar samtidigt som Gud talar om för oss att gärningar utan kärlek är INGET?

Anmäl
2016-12-27 01:19 #17 av: [Wildfire]1

Älskar Derek Prince och hans  nyhetsflöde på FB, så det följer jag och har även följt hans andra undervisningar. Mycket bra undervisning och går inte emot bibeln.

Anmäl
2016-12-27 11:48 #18 av: Woodland

# 16

Läs gärna  #7. Ingen har skrivit att känslor inte är en del av vårt mänskliga tillstånd/uppsättning.

# 17

Mycket bra undervisning och går inte emot bibeln.

Har du någon biblisk, historisk eller personlig erfarenhetsgrund för det påståendet? Kan du möta mina invändningar i #1 och # 4 på biblisk grund? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 08:55 #19 av: Camillhe

#15 vad måste jag hålla ordning på? Och vad vill du ha beskrivet tydligare? :)

Anmäl
2017-01-03 09:45 #20 av: setfree

# att vara besatt betyder eller possessed är inte något en kristen kan vara.

Om en kristen deltar i ockulta sammanhang som exempelvis att gå till medium eller att använda anden i glaset så ger man demoner tillåtelse att komma in. Det betyder inte att man förlorar sin frälsning, men demoner kan då inta ett område som kan ge problem.

Om vi tänker oss en person som innan frälsningen har använt droger exempelvis och på så vis fått demoner. Den personen blir inte befriad per automatik när den personen blir frälst. Det kan då behövas bön och fasta för att bli befriade.

Vår ande tillhör Gud när vi blir frälsta, men andra områden kan behöva blir befriade.  Detta finns det många exempel på.

Så använd inte orden besatt, det är missledande.

Du får nog beskriva lite tydligare med argument vad du står för och inte bara citera något annat inlägg. Jag vet vad Woodland står i denna fråga och hon håller inte med mig. Vi har helt olika åsikt i denna fråga.

Om vi skulle starta en tråd om detta skulle diskussionen aldrig ta slut. Woodland och jag skulle diskutera detta fram och tillbaka.

Kristenheten idag agerar som att demoner inte ens finns. Skulle de ha försvinnit? Om det är något vi kan vara säkra på så är det att församlingen och kristna är deras främsta måltavla. Kan de orsaka splittring och problem mellan kristna har de verkligen lyckats.

Jesus är alltid starkare än satan och hans demoner, men om vi ger demoner tillåtelse då kommer de in. Därför är det viktigt att leva på ett sätt så att vi hela tiden har Guds beskydd genom att hålla oss borta ifrån ockulta sammanhang och droger etc.

Anmäl
2017-01-05 15:18 #21 av: Camillhe

Du skriver: Då kommer de in. Kan du beskriva detta utförligare, t ex vad kommer demonerna in i?

Vilket argument vill du att jag beskriver tydligare?

Jag läste en bra skriven artikel om detta ämne, dock på engelska. Men bifogar länken.  Författaren sammanfattar vad jag tror och anser vara en biblisk tro ang demoner och kyrkor/predikanter som praktiserar "deliverance".

http://www.issuesetcarchive.org/issues_site/resource/journals/v2n2.htm

Anmäl
2017-01-05 15:42 #22 av: setfree

#21 Vi kan vara överens om att inte vara överens.

Det är bättre att du du bemöter mina påstående än bara länka till en annan sajt.

Hur är det med den som innan frälsningen har deltagit i ockulta sammanhang. Blir de befriade per automatik vid frälsningen?

Anmäl
2017-01-06 08:10 #23 av: Camillhe

Jag tycker att det är bättre att länka till någon som skrivit utförligt och på ett bra sätt än att jag sitter här och formulerar om saker. Och den artikeln är inte bara till dig utan en artikel jag tycker det är bra för alla som läser/skriver här att läsa.

Du ber mig bemöta dina påståenden. Jag förstår inte riktigt vilka du vill att jag ska bemöta.

Jag frågade dig vad du menar med "då kommer de in", men ser inget svar.

Jag bemötte dina påståenden om Derek Prince och visade dig och andra att han hade ett deliverance ministry och att han ansåg att kristna kunde vara besatta. Och att han "kastat ut demoner" ur kristna som tagit del av Helig Ande.

Om vi tittar på Nya Testamentet så ser vi att ja man kastade ut demoner ur människor fram apostlagärningarna. Troligtvis var det för att påvisa Jesus auktoritet över djävulen och bevisa att lärljungarna hade tagit del av Hans auktoritet. Senare i Nya Testamentet i breven som vänder sig till kyrkan ges det inga instruktioner för att kasta ut demoner eller fördriva dem. Istället undervisas det om att vi har Guds styrka inom oss till att stå emot attacker och vi lär oss hur vi kan stå emot i undervisningen. Om vi var menade att bedriva deliverance är det inte märkligt att Gud inte gett oss/kyrkan instruktioner om det i sitt ord då?

Hur är det med den som innan frälsningen har deltagit i ockulta sammanhang. Blir de befriade per automatik vid frälsningen?

Vad händer vid frälsning? Vi blir nya i Kristus, vi får ta del av Hans Ande. Vi blir fria. Vi blir förlåtna, vi får tillgång till evigt liv. Kan demoner ta del av detta? Är Jesus kraft inte större än djävulens? Skulle Gud låta en människa bli frälst men samtidigt inte göra de fria?

Johannes 8:36 Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.


Anmäl
2017-01-06 10:18 #24 av: setfree

# 23 Jag träffade en person i vår församling för ett antal år sedan som besökte en bordell när han var ute och reste. Han fick en mycket kraftig ångest efter detta. Han kunde inte sova och vissa nätter körde han 20 mil. Han blev inte fri.

Han hade öppnat sig för demoner genom sitt agerande. Efter mycket letande kom han i kontakt med en kvinna som hjälpte honom att driva ut demonen. Det var helt klart en demon, inte ett psykologiskt problem. Han blev helt fri. Han prisade Gud mer entusiastiskt än alla andra.

Jag blr så oerhört upprörd över att det finns folk som du som hindrar människor att bli befriade.

Jag blir mer irriterad över okunniga kristna än när jag pratar med new-age anhängare.

Lär dig skillnaden mellan besättelse och att demoner kan inta ett begränsat område i vårt liv. I hans fall var det ångest annanrs kunde han kontrollera sitt betende. Du får nog läsa på lite mer.

Anmäl
2017-01-06 10:42 #25 av: setfree

Camillhe vi kan nog konstatera att vi tycker olika.

Vi kommer nog inte att mötas. Så är det ibland. Jag skulle tro att det finns ett antal saker vi inte är eniga om. Så länge du står på din kant och jag på min så behöver det inte bli något problem.

Anmäl
2017-01-07 06:58 #26 av: Camillhe

 Personen du beskriver i ditt exempel är ett typexempel på en person som syndat, inte kan ta emot Guds förlåtelse, kanske inte kan förlåta sig själv och behöver något att skylla på. Detta är ett väldigt vanligt fenomen bland människor och det svåraste inom kristen tro. Jämfört med andra religioner har vår kristna tro något unikt, vi har förlåtelse utan att vi behöver göra något. Det räcker att vi tar våra synder till Jesus och säger förlåt, sen är vi förlåtna och fria i Honom. Men för oss komplicerade människor är detta för enkelt, därav t ex avlatsbrev, bikt, demonutdrivning etc.

Det är enkelt att säga jag syndade men det var djävulen som egentligen fick mig till det genom sina demoner, och jag behöver inte personligen ta ansvar eller förlora ansiktet bland andra människor för det var demonernas fel och nu har jag fått de fördrivna.

Det är svårare att säga till Jesus: jag gjorde fel och jag visste om att det var fel, men min inre lust drev mig till det och jag struntade i Ditt ord, förlåt mig och hjälp mig att stå emot frestelser nästa gång.

Ovanstående är framförallt svårt om man fallit i samma synd om och om igen. Då känns det hopplöst och man skäms att gå till Gud med sitt problem och eftersom vi människor inte är så duktiga på att förlåta när en människa upprepar samma synd mot oss om och om igen är det lätt att tro att Gud inte heller gör det.

Och det är så oerhört viktigt att vi kristna arbetar på att förstå att Guds förlåtelse är för oss och att vi lär oss att ta emot den och förlåta oss själva, för det är just i detta som jag tror att djävulen ofta attackerar oss. Attackerar, inte tar över oss.

För övrigt så anser jag att du SetFree gör ganska mycket personangrepp i dina ovanstående kommentarer och det tycker jag är ganska onödigt. Detta är ett diskussionsforum och man kan diskutera sak men behöver inte göra påhopp.

Anmäl
2017-01-07 07:19 #27 av: setfree

#26 Ja vad ska man säga om ditt svar. Det vet vi väl att Jesus förlåter oss.

Men snälla nån. Han skyllde inte på att demonerna fick honom att gå till en bordell. Att gå till en bordell eller att ta droger eller att gå till ett medium är att gå in på satans territorium med flit. Han menade aldrig att demonerna fick honom att göra det. Varför tror du det?

Han visste att det var fel men gjorde det av egen fri vilja. Vi syndar hela tiden och vi får be om förlåtelse men att aktivt så in på vår fiendes territorium gör att han kan skada oss.

Att drabbas av svår ångest är väl knappast att återfalla i synd?

OK det betyder att hon som befriade honom helt plötsligt fick honom att förlåta sig själv?

Ditt resonemang stämmer inte som förklaring i detta fall.

Anmäl
2017-01-08 12:33 #28 av: Camillhe

Ge gärna bibliska grunder till dina påståenden. Och tänk på att du kanske vet att Jesus förlåter oss men jag skriver inte här bara för din skull utan även för alla de som läser trådarna och kanske inte har samma "kunskap" som du anser dig ha.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.