Inspiration

The last reformation movie

2016-11-25 13:43 #0 av: [loveisall]

Tips!

https://www.youtube.com/watch?v=zka4DUYeJ5g

Full Movie på Youtube.

2016-11-26 17:15 #1 av: Woodland

Som sajtvärd har man vissa privilegier och ett utav dem är att bestämma vad som får vara kvar som inlägg. GladJag tog bort inlägget ovanför tills dess att jag hade tid att se över filmen. Nu har jag gjort det och skriver några kommentarer till det som påstås i den. Det blir inte en redogörelse över alla saker som sagts eller gjorts i filmen. Kom gärna med synpunkter.

Och så en sak till – musiken. Detta med vilken sorts musik som läggs på en film är mycket viktig för att framföra och förhöja budskapet, känslor och inställning. Försök skala bort musiken när man ser på denna film och lyssna på det de säger.

De som är aktiva i filmen är ute på gatorna och berättar om Jesus. Mycket bra.

Filmtiteln

Den sista reformationen. Okej. Hur kan man veta att det är den sista? Detta är inte ordklyveri för titeln avslöjar helhetsinställningen. Den "sista" sade man också på 1970-talet inom den karismatiska rörelsen. Det sade man på tidiga 1900-talet under Azuza-tiden och strax därefter. Det sade man på 1800-talet och så vidare. Vad var reformationen? Nästa år ska vi fira 500-års minnet av reformation. De som medverkar i filmen vet inte vad reformationen innebar. Deras syn på kyrkohistoria är påfallande bristfällig. 

Det påstås i början av filmen att "Kristendomen kom till Grekland och blev en filosofi. Den kom till Italien och blev en institution. Den kom till Europa och blev en kultur. Den kom till America och blev en affärsverksamhet."1  Hjälp! Gå inte på det. Det går inte att kondensera historia på det viset. Förresten, vad hände med kyrkan i östern? Det berörs inte.

En sak som jag anser nästan är hädelse är när Torben Sondergaard i början av filmen påstår att Kristi kropp har blivit prostituerad. Han ville antagligen anknyta till Gamla testamentets bild av Israel som var otrogen Herren. Dessa termer används inte av Kristi kyrka. Kyrkan är en kropp (samling) av troende som endast Gud känner till i sin helhet, och dem har han kallat, frälser, helgar och bevarar. Sondergaard anser att kyrkan leddes av den Helige Ande i Apostlagärningarna men inte efterFunderar? Det stämmer inte. Det visar också en oerhörd brist på uppskattning om det pris Gud betalade för sin kyrka och en kunskapsbrist om hur Gud agerar medan han bygger sin kyrka.

Andre Hojer talar i filmen om hur tusental och åter tusental kom till tro genom evangelisation men vid en punkt i tiden blev kyrkan en institution. Införstått - 'och så blev det stopp'. Han talar om Luther, Calvin, Zwingli i reformationen och deras försök att återföra kyrkan till det sanna evangeliet- införstått under och tecken. Men för reformatorerna var det inte (som Hojer påstår) att återföra kyrkan till Apostlagärningar utan att återföra kyrkan tillbaka till rättfärdiggörelse genom tro allena

I filmen förespråkar att man lämnar kyrkobyggnader, institutioner och kyrkor med hierarki. Jag tror att de kristna på flykt eller som lider under förföljelse   gärna hade haft kyrkobyggnader att samlas i.   Vad gör man med alla de kallelser i bibeln som Herren har givit sin kyrka där lärare och herdar nämns?  Auktoriteten i kyrkan är given av Gud. Har dessa saker missbrukats genom historien? Ja. Kan man slänga ut allt på grund av det? Nej. Hur kan man indirekt påstå att alla andra kristna som kämpar varje dag utan under inte lever det kristna livet?  Vart tar folk som verkar bli "frälsta" i filmen vägen efteråt? Kommer de med i en församling? osv.

Apostlagärningar

De som är aktiva i filmen är ute på gatorna och berättar om Jesus. Mycket bra. Alla är inte kallade till att bli evangelister men för de som är det gäller det att de fullföljer sin kallelse. Det är lite förbryllande att dessa som medverkar i filmen verkar tro att de är de första sedan apostlarna (och de enda) som ägnar sig åt detta. 

De tror också att som kristen bör man se och utföra under som i bibelns Apostlagärningar. De har antagligen inte läst Apostlagärningar för hade de gjort det skulle de snart erfara att det var apostlarna som hade dessa extraordinära kraftgåvorna. Det var Petrus skugga som föll på folk så att de blev helade, och det var samma apostel som blev kallad till Tabita/Dorkas dödsbädd, med mera. Församlingsmedlemmarna gjorde inga försök att väcka Tabita.  Gud helade inte per automatik genom dem eller apostlarna.

Helar Gud idag? Ja, absolut. Och detta helande går att bekräfta med vetenskapliga metoder. Vi får inget bevis att så sker i filmen; naturligtvis är bekräftelse lite svårare i avlägsna områden men dessa evangelister agerar i städerna.  Den helige Ande är den tredje personen i treenigheten och arbetar och utför enligt  den gudomliga plan som fastställdes innan världens grund var lagd. Detta är viktigt. Kraft att hela ges inte till individen att handskas med som han eller hon vill. Det vi ser i filmen är misstänkt likt ett resultat av suggestion.

Bibeln

Man sätter också bibeln på en underordnad plats. Don Blizard påstår att "Bibeln är livets book men den blir inte livets bok genom att studera den. Den blir livets bok genom att leva den."Men hur kan man leva det man inte har studerat?  Vi har inget direktiv i bibeln att vi skall ledas av röster, visioner eller drömmar. Vi har det skrivna ordet som vår ledsagare. 

Personerna i filmen är kritiska till bristen på under och tecken som de tycker saknas i kyrkan idag. De påstår att ingen kunde lära dem att vittna och nå folk. Men jag misstänker att det ligger annat bakom. De vill ha "mer" än det som är skrivet. Och denna strävan har fött många irrläror och skeppsbrott i tron. Må det inte bli så här också om några år. 

1 "Christianity came to Greece and became a philosophy. It came to Italy and became an institution. It came to Europe and became a culture. It came to America and became a business."

2 "The Bible is the book of life and it doesn't become the book of life by studying it. It becomes the book of life by living it."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-27 07:34 #2 av: [loveisall]

Jag tycker nog inte att dom går emot bibeln på något sätt?

Anmäl
2016-11-27 13:08 #3 av: Woodland

Jag gläds över att de evangeliserar och att de berättar att man måste omvända sig och komma till Jesus. Samtidigt kan jag inte ta till mig deras tolkning av kyrkans historia, dopet eller Guds förehavande med sitt folk. Det var detta jag ville framföra i min granskning. Jag anser man måste pröva allt och behålla det goda.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-28 12:32 #4 av: setfree

#0 Mycket bra tips.

Kom med fler förslag loveisall. Tummen upp

Jag tror vi har samma syn på hur vi vill att det ska vara.

Anmäl
2016-12-03 05:59 #5 av: [loveisall]

#4 Ja det är detta liv jag vill se i mitt liv, att se människor bli fria och pånyttfödda Glad Sitter nog kanske i min egen lilla kokong ibland, men denna film gav mig nytt mod, ny tro och nytt hopp.  Det Jesus utlovade gällde inte bara apostlarna, isåfall vore det inte värt på något sätt att hoppas, älska och se framåt.  Gärningar utan kärlek är ju inget.  Man får ju granska sig själv varje dag, så man inte blir högmodig på något sätt.  Men Ja, jag vill se en reformation en revolution  där Jesus fortfarande lever och agerar. För han är inte död.  Är kanske Guds arm för kort för att göra under idag, för kort för att frälsa, för kort för att åstadkomma något?  Nej har jag inte sagt er detta, att om ni tror, så ska ni får se och mycket mer än jag själv gjort.   Har jag inte sagt  Barmhärtig­het vill jag se och in­te of­fer. Ty jag har in­te kom­mit för att kal­la rättfärdi­ga, ut­an syn­da­re.” Matt 9.

Varför stirrar ni er blinda på kyrkohistoria och vad som är rätt och fel?  Varför har ni inte fokus på mig, Jesus som är den rätta bilden?

Varför tar ni upp belevade människors synpunkter när jag redan talat om allt för er, både vad som varit, vad som är och som skall komma?

Tänk på hörnstenen och detta har jag påmint er om, att kunskap är bra, men kunskap kan också leda till fall, så pass att om man bara lever efter kunskapen och inte efter anden, då faller man över hörnstenen.

Tänk och tänk efter igen kära barn så att ni inte faller

Anmäl
2016-12-03 06:07 #6 av: [loveisall]

Tyckte förövrigt att denna länken var mycket tänkvärd.  Ha en fortsatt trevlig helg. kram 

http://www.bibelfokus.se/barmhartighet

Anmäl
2016-12-03 09:50 #7 av: Woodland

Jag förstår att det jag skriver kan stöta den som vill tro att det de ser i filmen stämmer både i teori och i verklighet. Jag har själv förr i tiden haft sådan inställning till under och tecken.  Det kan också ta tid att smälta och komma fram till om det finns substans i det jag skriver. Det är varken högmod eller obarmhärtighet bakom mina ord, (även om jag måste passa mig för detta och många fler synder) utan en vilja att stå för äkta vara. Varje åberopande av under tål att granskas.

Nu vet jag inte om jag uppfattar dig rätt i # 5 så du få gärna rätta mig. Menar du att om man inte ser under är det inte värt att följa Jesus eller/och att Gud hindras från att frälsa eller hela idag? 

Tycker du det är högmod att granska de som påstår att de utför under på löpande band utan mer bevis än sina egna påståenden? Eller obarmhärtigt att ställa sig ifrågasättande när Pastorer berättar att denna grupp döper om deras egna församlingsmedlemmar och  i filmen ger sken av att de är nyfrälsta? 

Den som inte granskar och testar andarna lyder inte Herrens uppmaning genom sitt ord. Granskning har inte att göra med barmhärtighet eller högmod utan tvärtom. Det är vår plikt. 

Jag har bemött deras tolkning av kyrkohistoria i #1. Deras tolkning stämmer inte med fakta men jag kan inte göra mer än att påpeka detta. Faktum  är att det de påstår är inte bara inkorrekt utan sätter föregående generationer i dålig dager. Det gör ont inom mig att ta del av detta särskilt när jag vet genom mina egna studier hur mycket de som är hemma hos Jesus har offrat, arbetat och lidit för sin Herre.

Men jag tycker lika mycket om er oavsett om ni håller med mig eller inte.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-03 16:16 #8 av: [loveisall]

Oj vart ju redigerat. Ta bort hela inlägget . Jag kommer inte hit mer.

Anmäl
2016-12-03 16:17 #9 av: [loveisall]

Jag har ju så bra skrivar talanger, så jag ska nog söka in på skrivarkurs och skriva små sagor. Hej på er. Woodland tyckte att jag hade dom talangerna :)

Anmäl
2016-12-03 18:33 #10 av: copse

#8 Kan du förklara vad du menar? Jag har svårt att uppfatta vem som ska ha redigerat vad ifrån din kommentar.

På JiF redigerar vi inte inlägg utan att klargöra varför det skedde (regelbrott i 99% av fallen) och vad som har tagits bort/ändrats.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2016-12-05 07:39 #11 av: setfree

#9 Nej Loveisall du ska väl inte lämna oss.Storgråter

Vad händer?

Anmäl
2016-12-05 08:24 #12 av: setfree

#6 Mycket bra innehåll i länken.

Jag har funderat mycket i samma tankebanor som du angående detta. Vi är väldigt inåtvända och lägger mycket tid på konferenser och musikgudtjänster som ofta är riktade mot kristna. Jag är en av dem som har lagt mycket tid och kraft på det som hamnar under "egocentricitet".

Jag tror att vi ska öppna våra hjältan, våra plånböcker och vår tid för de som har det svårt.

Många kristna blir lite irriterade när det kommer på tal eftersom man känner sig träffad. Det är klart att du har rätt i att vi ska utöva barmhärtighet och rättvisa.  Nu upprepar jag mig för jag har framför detta tidigare.

Det är fantastiskt att läsa Guds ord men är det inte tänkt att vi ska använda det i praktiken?

Matt 27:25 Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.

Anmäl
2016-12-05 08:30 #13 av: setfree

#1 Man sätter också bibeln på en underordnad plats. Don Blizard påstår att "Bibeln är livets book men den blir inte livets bok genom att studera den. Den blir livets bok genom att leva den."Men hur kan man leva det man inte har studerat?  

Hur vet du att de inte har studerat Guds ord?

Anmäl
2016-12-05 08:38 #14 av: setfree

#1I filmen förespråkar att man lämnar kyrkobyggnader, institutioner och kyrkor med hierarki. Jag tror att de kristna på flykt eller som lider under förföljelse   gärna hade haft kyrkobyggnader att samlas i.

Jag undrar om du har varit i Peterskyrkan i Rom eller för den delen i de stora kyrkorna i Linköping eller Uppsala eller .....

Är de lokaler som byggdes för att några frusna kristna skulle kunna komma in i värmen eller är de till för att visa på rikedommar och status?

Det är klart jag är tacksam för vår församlings kyrka och det är inget fel på det men vi möter sällan människor utanför den byggnaden som behöver frälsning. Kanske vi skulle möta människor där de finns i lite större omfattning.

Anmäl
2016-12-05 08:48 #15 av: setfree

#1De tror också att som kristen bör man se och utföra under som i bibelns Apostlagärningar. De har antagligen inte läst Apostlagärningar för hade de gjort det skulle de snart erfara att det var apostlarna som hade dessa extraordinära kraftgåvorna

Om någon idag lägger händerna på någon och den personen blir helad sker inte det då genom Guds kraft?

Nu vet ju jag att alla blir inte helade. Men det betyder ju inte att vi ska sluta att be för sjuka.

Det är ja samma sak med att vittna för männikor, alla tror inte på vad vi säger.

Ska vi då sluta vittna för människor?

Anmäl
2016-12-05 09:43 #16 av: Woodland

# 13

Det är Don Blizards egna ord jag citerade i inlägget och sedan skrev jag  Man sätter också bibeln på en underordnad plats. Jag påpekar en logisk följd av att inte sätta Guds ord först.  Det kan mycket väl hända att de har läst Guds ord men för mig och många andra visar deras ståndpunkter att de inte har ett helhetsperspektiv  om ordet. De har gjort Apostlagärningarna  till sitt stora fokus.  Martin Lloyd-Jones påpekade faran med en sådant närmande till bibeln. 

Denna 'snedvridning' kan naturligtvis rättas till men det skulle innebära att de tar del av andras kunskaper. Man korrigeras ständigt när man tar del av bibelordet och bibellärares insikt i Guds ord.  Gud har tillsatt lärare i sin kyrka. För att man skall lära sig någonting måste man vara ödmjuk. Man måste se till sina begränsningar och utgå från att läraren kan mer eller kunna ge någonting man kan behöva. Jesus sade: Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.  Det är enda sättet för en kristen att gå framåt i kunskap: ödmjuka sig och läsa på. Det kräver arbete. 

# 14

 Är de lokaler som byggdes för att några frusna kristna skulle kunna komma in i värmen eller är de till för att visa på rikedommar och status?

Motiven för att bygga stora kyrkor och katedraler var i många fall att ge Gud äran.   I vissa fall var det för att visa makt.  Men det är inte poängen med min kommentar. Jag är emot den allmänna förkastelsen av kyrkostruktur och omtolkningen av kyrkanshistoria som framhålls i filmen och jag tycker att det framkom i det jag skrev. 

Våra församlingskyrkor var byggda av människor som en gång var utanför. I frikyrkorna var de byggda med egna medel och arbete. Jag vet inte vad du har för andlig hemvist men de kyrkor runt omkring där jag bor är definitivt utåtriktade. Dessutom är medlemmarna själva det bästa evangeliet där de fungerar i samhället. 

# 15

Om någon idag lägger händerna på någon och den personen blir helad sker inte det då genom Guds kraft?

Jag skrev: Helar Gud idag? Ja, absolut. Och detta helande går att bekräfta med vetenskapliga metoder. Vi får inget bevis att så sker i filmen. Det är beviset jag (och många fler) efterlyser. Och ja, helande kan ske förutom Guds kraft. Det finns bevis på det när till exempel människor tror sig blivit av med smärta med mera men den återkommer. Det är en påverkan som kallas för psykosomatisk.  Det är därför bevis är viktiga och en naturlig följd av en sann Guds ingripande.  Läs gärna här och titta på videon.

Vi bör kanske inte förlora insikten att det absolut största under som sker idag är när Gud omvänder en människa till sig. Det finns inga fysiska under som kan mäta sig med det. 

Hoppas att detta klargör, annars är det bara att återkomma med frågor och påpekanden. Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-06 08:18 #17 av: setfree

När under och tecken blir viktigare än Jesus är vi illa ute. Dessutom blir inte alla helade när vi ber för människor. Dessutom är vi inte lovade befrielse från sjukdom, lidande eller fattigdom. Jesus lovar att människor ska hata oss för sitt namns skull och vi har en andlig kamp att utkämpa varje dag.

Sedan tror jag att vi ska lägga händerna på människor och be om helande och jag tror att Gud bekräftar sitt ord genom helanden och bönesvar vilket leder till människors frälsning. Huruvida deras helande blir bestående vet vi inte, men de är nog inte ute efter att bevisa något som vi alla kristna bör tro på.

Sedan betonar de omvändelse från synd vilket är både nödvändigt och bibliskt. Att dopet är både viktigt och bibliskt är naturligtvis också sant. Hur bestående detta är för de som omvänder sig i filmen vet vi inte.

Jag förstår inte hur du kan komma fram till att de diskvalificerar alla andra i hisorien eller som inte evageliserar. Då skulle även jag omfattas eftersom jag inte är ute och ber för männskor. Självklart finns det mängder med kristna som gör annat och de är inget fel i det.  (att koka kaffe är också en uppgift)

Du menar på fullt allvar att kyrkan i historien inte har missbrukat sin makt och byggt hirarkier. Katolska kyrkan är väl ett exempel. Kyrkan har haft både pengar och politiskt inflytande vilket inte alltid har använts på ett rättfärdigt sätt. Megakyrkorna i USA som predikar liberalteologi utan omvändelse är ett annat exempel.

Jag vet inte hur mycket tid som vi lägger på underhållning i kyrkan eftersom det drar folk. (jag har 35 års erfarenhet) Fantsktiskt bra musik men inget budskap om omvändelse från synd för då är det inte lika kul längre.  Dessutom hoppar vi över de jobbiga delarna i bibeln och väljer de som är lite roligare.

Visst kan vi sitta kvar i våra bänkar och höra ytterligare en predikan om det som vi redan vet, det är väldigt enkelt. Jag är trogen min församling och jag stödjer den fullt ut, men är jag nöjd ? Naturligtvis inte.

Frälsning är naturligtvis viktigare än helande.

Woodland ska vi lägga händerna på sjuka och be om helande?

Anmäl
2016-12-06 20:03 #18 av: Woodland

Du tar upp mycket intressanta saker i # 17 vilka tål att diskuteras och fundera över. 

Du skrev: När under och tecken blir viktigare än Jesus är vi illa ute.

Hur skall man avgöra när man har korsat den gränsen? Vilka kriterier är det som gäller för att bedöma detta? 

Du skrev: Sedan tror jag att vi ska lägga händerna på människor och be om helande och jag tror att Gud bekräftar sitt ord genom helanden och bönesvar vilket leder till människors frälsning. 

Gud kan gripa in med helande men det är inte så vanligt som vissa vill få oss att tro. Faktum är att under och tecken är rätt så sällsynta i bibeln. Så frågan är om man gör helande till ett mått på hur verksam Gud är, kan man finna stöd för detta i bibeln? En annan sak är att bibeln varnar att desto närmare Jesus tillkomst vi kommer desto fler blir falska under och tecken (Markus 13:22, Matteus 24:242 Thessalonikerbrevet 2:9-12)

Du skrev: Jag förstår inte hur du kan komma fram till att de diskvalificerar alla andra i hisorien eller som inte evageliserar.

Det var mycket lätt. Jag lyssnade till dem. (Jag använde inte ordet diskvalificera.) De sade detta - inte jag.  Och ja, du omfattas av deras "diskvalificering" lik väl som hjältarna i Hebreerbrevet, de kristna genom århundraden, sådana som Luther, Calvin, Zwingli, Spurgeon, jag  eller alla de troende som har gått före oss.  Det är inte evangelisering jag är emot men deras syn att de är de enda som har fattat det.  

Du skrev: Du menar på fullt allvar att kyrkan i historien inte har missbrukat sin makt och byggt hirarkier.

Jag skrev i # 1 -  Auktoriteten i kyrkan är given av Gud. Har dessa saker missbrukats genom historien? Ja. Kan man slänga ut allt på grund av det? Nej.  

Nu vet jag inte vilken rörelse eller vilket samfund du tillhör men om du inte hör evangeliet till frälsning eller ett snedvridet budskap är det dags att ta ett snack med Pastorn eller de äldste. Det finns mycket mer än det grundläggande.  Det finns ett stort behov av att fördjupas i bibelkunskap. Vem vet, kanske din Pastor och andra i församlingen längtar lika mycket som du men vågar inte uttrycka det.   

Du frågade mig - Woodland ska vi lägga händerna på sjuka och be om helande?

Jag svarar:  Förböntjänsten är särskilt viktig för Pastorn och de äldste.  Enligt Jakobs brev är instruktionerna dessa om man är Pastor eller äldste i en församling:  Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.  Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

För den som vidare funderar över detta ämne finns  denna artikel "Varför ser vi inte mirakel som Apostlarna?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-07 08:25 #19 av: setfree

#18 Jo visst predikas evagelium till frälsning i vår församling. Jag har absolut inget emot vår pastor som är fantastisk. Inget av det som predikas är fel på något sätt angående teologi. Ingenting är snedvridet.

Jag hörde om en persons uttalande igår i församlingen. Hon såg fram emot att möta sina föräldrar i himlen en dag. De var inte frälsta men goda och snälla människor. Hennes åsikt var att de måste komma till himlen väl för att de var så goda. Och det är klart att om vi predikar Guds kärlek och nåd enbart så kommer vi inte att få en djupare förståelse för bibelns innehåll.

Jag är inte förvånad över detta då vi inte tar tag i frågor som vi kan diskutera är exempelvis. Har inte du samma erfarenhet av hur det är? Ska vi fortsätta är äta "barnmat"?

Går ni på djupet i Guds ord i er församling?

Predikas exempelvis omvändelse från synd?

Jag håller inte med dig om att det endast är pasorn och de äldste som ska be för folk. Detta bibelord behöver inte tolkas som att det endast är deras ansvar.  Dessa tecken ska följa dem som tror står det ju skrivet.

Rebelliskhet är fel och vi är kallade att underordna oss varandra och jag har inga problem med det. Jag har aldrig förespråkat upproriskhet. Naturligtvis ska vi inte förkasta allt. Men får jag välja att gå ut till alla folk och gör dem till lärjungar jämfört med att bygga katedraler där den ena är större än den andra då är i alla fall mitt val självklart. Här har vi helt klart olika åsikt, och det är helt OK för mig. Jag har varit på plats i Rumänien och sett barhem som byggs av kristna och det imponerar mer på mig än fantastiska kyrkobyggnader.

Jag känner mig inte diskvalificerad av deras uttalande på något sätt. Jag är tacksam över att människor blir frälsta ute på gatan och att någon gör något mer än att sitta i kyrkbänken. Även här har vi nog olika åsikt.

Anmäl
2016-12-07 17:26 #20 av: Woodland

De var inte frälsta men goda och snälla människor. Hennes åsikt var att de måste komma till himlen väl för att de var så goda.

Det var roligt att höra att pastorn och predikan är bibelenlig hos er. Kan det vara så att denna person som sade detta inte förstår evangeliet och orsaken till varför människan måste frälsas? Det kan hända att personen i fråga är inte på det klara med tro/gärningars roll i det kristna livet. Tror du att du kan vara till hjälp med detta genom att ta upp det  med pastorn? Jag skulle tro att en pastor som har omsorg om sin församling hade varit tacksam för att få veta om det finns någon i församlingen med  denna persons inställning.  (Det är inte våra nära och kära som är himlens behållning utan Jesus själv.) 

Går ni på djupet i Guds ord i er församling?

Svar "ja" men i olika grupper.  

Predikas exempelvis omvändelse från synd?

O ja! Och mycket annat som är till gagn som till exempel vår oförmåga att rädda oss själva, arvsynden med dess konsekvenser med mera.

Jag skrev: Förböntjänsten är särskilt viktig för Pastorn och de äldste. Det är klart att man kan be för andra även om man inte är i den positionen.  

Min erfarenhet är att har man arbetat i utlandet bland fattiga människor blir konstrasterna stora när man kommer hem. Det är en liknande jämförelse då man läser om de förföljda trossykonen här på JiF som betalar ett högt pris för sin tro och sedan märker att människor inte klarar av att sitta i 40 minuter och lyssna till en predikan. 

Jag känner mig inte diskvalificerad av någonting de säger i filmen.  Skämtar Gud frälser sina utkorade. Använder han denna grupp i filmen, så gör han det, men de är inte de enda som Gud använder. Det är liksom min poäng. Gatumission är en gammal företeelse i många länder och har varit en del  av kyrkornas arbeten under många år (även de i katedraler och fina byggnader). Erfarenhet för nyfrälsta är sådan att med en församling bakom en "outreach" finns hela stödapparaten på plats. Detta är särskilt viktigt när man har att göra med mycket trasiga människor där sprit, droger, prostitution, hemlöshet, mentala och fysiska sjukdomar är med i bilden.

Och i Guds vilja tjänar vi Herren oavsett det vi gör. Jag tror inte att våra åsikter egentligen är så långt ifrån varandra. Vi kanske bara inte har diskuterat tillräckligt länge. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-08 08:03 #21 av: setfree

I grund och botten tror vi relativt lika. Vi har bara olika bakgrund och erfarenheter. Det är lätt att missförstås när man förutsätter att andra tänker som en själv.

Jag kommer bra överens med pstorn och kommer att föreslå att vi behöver fördjupa kunskapen lite mer. Jag uttrycker min frustration ibland men det är mest för att jag känner min otillräcklighet.

Att inte nå fram till ofrälsta som man bjuder in och att märka likgilitighethos många gör att man blir lite besviken. Dessutom lider många kristna med motgångar, sjukdommar och utbrändhet. Det känns att den andliga kampen ibland är väldigt hård ibland.

Vi är bra på olika saker och att städa kyrkan och fixa kaffe är också viktigt.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.