2016-11-15 13:10 #0 av: Woodland

Att läsa hela bibeln rakt igenom kan ty sig vara en svår uppgift. När man har försatser att läsa genom hela bibeln är det ofta så att man börjar med 1 Moseboken men inte kommer längre än till 3 Mosebokens detaljer innan man ger upp. 

R.C. Sproul har ett system som han genom åren rekommenderat för sina studenter och församlingsbor. Han påpekar vikten av att som förstagångsläsare etablera ett kunskapsramverk genom att läsa böckerna i en viss ordning.  Här är listan med motiveringen i parentes. 

Gamla testamentet

Första fasen som är en introduktion till Gamla testamentets historia:

 • 1 Moseboken (här är bibelberättelserna om skapelsen, patriarkerna, med mera)
 • 2 Moseboken (berättelsen om förvandlingen från en familj till en nation)
 • Josua (erövringen av Kanaan under Josua: drama nästan som en roman)
 • Domarboken (hur Israel styrs som en lös samling av stammar under karismatiska individer) 
 • 1 och 2 Samuelsboken (övergång från en löst sammansatt allians mellan stammarna till ett rike under Saul, David och Solomon och så vidare)
 • Esra (den förskingrade nationens återkomst till Jerusalem för tempelbyggandet)
 • Nehemja (återuppbyggnaden av Jerusalems murar)

Andra fasen är en utfyllnad av Gamla testamentets historia med de profetiska, poetiska och visdomsböckerna:

 • Amos och Hosea (korta böcker vilka ger en smak på den profetiska litteraturen)
 • Jeremia (lättast att läsa jämfört med de "stora" profetiska böckerna som Jesaja, Hesekiel och Daniel)
 • Predikaren och Höga visorna (korta böcker som är introduktioner till visdomslitteraturen)  
 • Psaltaren (ytterlig en teknik noteras här)
 • Ordspråksboken

Tredje fasen är att gå tillbaka och fylla i kunskapsluckorna genom att fortsätta med 3 - 5 Moseboken och de olika profeterna.

Nya testamentet

 • Lukasevangeliet (del 1 av Lukas verk. Bra att börja med eftersom det var skrivet till icke-judar)
 • Apostlagärningarna (del 2 och fortsättningen av Lukasevangeliet)
 • Efesierbrevet (introduktion till Paulus förkunnelse)
 • 1 Korinthierbrevet (fylld med praktisk instruktion)
 • 1 Petrusbrevet (en smak av Peters pastorsbekymmer)
 • 1 Timotheosbrevet (Pauli pastorsbrev)
 • Hebreerbrevet (en utav de rikaste böckerna i Nya testamentet som förmedlar Kristi person och verk)
 • Romarbrevet (Pauli magnum opus och det stora teologiska verket) 

Fjärde fasen är att gå tillbaka och fortsätta med de andra böckerna i Nya testamentet.

Sproul rekommenderar att man kombinerar sin läsning av Gamla och Nya testamentlitteraturen i ett system. Varje dag fem kapitel från Gamla testamentet, fyra från Nya testamentet och en Psalm.

Martin Luther ansåg att det var viktigt för en kristen att läsa genom hela bibeln en gång om året för att se till att behålla helhetens vindar svepande genom sinnet. Han liknade bibeln till en skog där man siktar in sig på en samling av träd och sedan väljer ut ett träd, undersöker det och fortsätter med grenar och kvistar tills man vänder varje blad.

Sproul rekommenderar en konkordans som listar orden i bibeln och var och hur ofta de återkommer i olika texter. Bibelns papper är inte heligt; ta pennor och markeringspennor och gör noteringar. Man kan också bli hjälpt av högläsning (sådant finns att hitta på nätet). Man bör inte läsa bibeln existentiellt som en iakttagare utan försöka knyta an med personerna, händelserna och orden däri.

Hoppas att detta är till hjälp!