Jesus

Som om det aldrig skulle hända

2016-11-08 16:51 #0 av: Woodland

Jesus förutsade att lärjungarna skulle lämna honom i tre av evangelierna: MatteusMarkus och Lukas. Förutom det berättade Jesus för Petrus i Johannes att Petrus skulle förneka honom. Detta fullbordade flera typer och verser i Gamla testamentet. Det var ingen överraskning för Jesus. . . endast för lärjungarna.

Man har ni lagt märke till att i Jesu bön i Johannes 17 nämner han inte dessa händelser inför sin Fader? Han nämner visserligen Judas i vers 12 som "fördärvets man" men yttrar inte ett ord om att lärjungarna skall svika honom.  När han gläntar på dörren och ger oss en inblick i Faderns och Sonens gemenskap tar han inte upp detta snart förestående svek! 

Jag syftet särskilt på dessa verser: 6 Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. 7 Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. 8 Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig, och de tror att du har sänt mig.

Inga "Nu kommer de att fly och överge mig. Hjälp dem!" och så vidare. Det är precis så som om detta aldrig komma att hända. Inte det minsta negativa ord yttrades när han talade till Fadern om dem, eller om oss, för han bad också för oss i vers 20. Har ni  tänkt på detta?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-08 17:14 #1 av: Skorpion76

Nej, det har jag inte gjort, men jag tycker att det låter märkligt.  

 Energy Pethead
Medarbetare: Synskadade, Funktionshindrade, Hjälpmedel

Sajtvärd för Nostalgi, Lekar
http://klotterplanket1.egetforum.se/

Anmäl
2016-11-08 18:03 #2 av: OlgaMaria

I Luk 22:32 kan vi se att Jesus bad för Petrus att hans tro inte skulle ta slut. Sen så ber ju Jesus för oss och vår enhet, tolkar det som att han kände att han behövde be om det.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-11-09 09:00 #3 av: [Rulander]

Jag har funderat mycket över att han ber för vår enhet.

Min fundering gäller hur mycket man ska "kompromissa" med sin övertygelse för att uppnå enhet. Många splittringar av församlingar gäller ju trosfrågor.

Vår församling är cav baptister och missionskyrkan. Jag kan se en viss spänning mellan oss trots att det länge sedan sammanslagningen genomfördes.

Kontakten med den Katolska kyrkan med gemensam gudtjänst motiveras ju också av att vi ska skapa enhet och miska motsättningarna. Tycker vi det är bra?

Sedan har jag funderat mycket över att vi är utvalda ov Gud.

Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig

Det verkar ju som att Gud väljer oss och inte tvärt om.

Anmäl
2016-11-09 10:21 #4 av: OlgaMaria

#3 Jag tror att trosfrågor inte ska vara grunden för vår enhet. Det är kärleken som ger enhet, och vi kan älska varandra trots att vi inte håller med varann om allt.

Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Kol 3:14

Sen tror jag vår brist på enhet till stor del beror på ett feltänk. Bara det att vi identifierar oss själva som olika församlingar är ett feltänk från början. Vi är Jesu kropp och Jesus kan inte delas upp. 

1 Kor 1:10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder , att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 11 Av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos " eller "Jag håller mig till Kefas " eller "Jag håller mig till Kristus". 13 Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?
 

Inte heller kan tron eller vårt hopp delas upp. Det finns bara EN tro. VI klär den med mycket och definierar den olika, men det finns bara en tro som kan rädda oss, bara en Herre som vi kan förtrösta på. 

Ef 4:3 Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla. 
 

Många säger föraktfullt i dessa dagar - ska vi ha enhet under påven? Det handlar inte om att vi ska ha enhet under någon människa eller mänsklig rörelse. Men gärna enhet tillsammans med påven och alla som vill under JESUS. Han är huvudet för kroppen, och vi alla som bekänner oss till honom utgör delar i hans kropp. Vi måste inse att vi redan sitter ihop, att enheten redan finns där, och att det är Jesu kropp vi syndar mot när vi strider med varann. Jag vill hålla mitt hjärta öppet för enhet med mina syskon och då måste jag vaka över mitt hjärta och inte tala föraktfulla ord - för det kommer göra det svårt för mig att öppna mitt hjärta för enhet. Det är kärleken som är bandet som förenar till fullkomlig enhet.

Ska också skriva lite tankar om de utvalda när jag har hängt upp tvätten. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-11-09 11:03 #5 av: [Rulander]

#4 Det finns vissa händelser som jag alltid kommer att bära med mig. En av dessa har med enhet att göra.

En relativt stor församling i en större stad firade 50 års jubileum och hade gjort en stor fin skylt med 50 år som text som de hade hängt upp längst fram i kyrkan.

Min vän som hade som vana att gå upp tidigt för att be upplevde Guds tilltal att ta bort skylten. Den representerade en splittring som inträffade för 50 år sedan. Splittringen blev då starten för församlingen.

Jag kommer ihåg tystnaden när han sa det. Jag tror inte att skylten togs bort. Jag vara bara på besök och kommer inte ihåg vad som hände sedan. Man undrar om det gjorde att firandet inte var lika roligt längre.

Detta gjorde att jag fick en rejäl tankeställare.

Jag håller med om att enhet är mycket viktigt. Jag har som sagt tänkt mycket på det.

Jag har sett sammanslagningar vid två tillfällen och upplevt hur svårt det var att genomföra. De som fick "överge" sin lokal och gå in i en annan gjorde det under stort motstånd. Någon har även upplevt det som ett misslyckande.

Anmäl
2016-11-09 11:20 #6 av: OlgaMaria

Angående de utvalda så är det definitivt ett tema vi inte kan bortse från. Det återkommer gång på gång i NT-texten. Ett annat tema som finns är att Gud har ett slutmål, och en väg dit. I Jesu bön i Joh 17 säger Jesus att hans lärjungar har tagits ut ur världen och getts åt honom, och sedan ber han också för dem som kommer att komma till tro genom dessas ord. Lärjungarna var utvalda till att sprida ordet om Jesus så att fler skulle komma till tro.

Ett annat begrepp är förstlingsfrukt.

I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Jak 1:18

Vi ser här att det är Guds vilja och verk som är starten - han har fött oss på nytt, för ett uppdrag, att vara en förstlingsfrukt. Men den första frukten följs vanligtvis av många, många, många fler. Det finns i innebörden av ordet förstlingsfrukt, att det bara är början. 

Det används till och med på detta sätt:

Hälsa min älskade Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Rom 16:5

Paulus beskriver Epenetus som utvald för en uppgift och ett löfte om många, många fler frukter i Asien.

I Romarbrevet 11 finns väldigt intressanta tankegångar kring detta. Paulus skriver om det judiska folket och oron över de ska gå förlorade i sin otro. 

På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Rom 11:5

Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade. Rom 11:7

förhärdelse har drabbat en del av Israel , och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst. Rom 11:25-26

Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.
 Rom 11:32

Även här i Romarbrevet gör Paulus en liknelse till förstlingsbrödet

Om förstlingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Rom 11:16 

Han menar på att om Gud utvalt någon, och gjort en människa helig, uttagen ur världen, så finns det ett syfte med det för att vinna fler.

De här liknelserna är på samma tema:

Han lade fram en annan liknelse för dem: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. 32 Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat."
 Matt 13:31-33

Gud tar något litet, men resultatet blir stort. De utvalda är som surdeg som får sprida Guds ord i hela världen, tills alltsammans blir syrat?

Jag älskar att tänka på dessa visioner om slutet

Jes 45:22-24

Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud
och det finns ingen annan.
 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord
har utgått från min mun,
 ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed och säga om mig: Endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas.

Är Gud stark nog att låta sitt ord bli verklighet? :-) Jag vill inte rationalisera bort domen eller frälsning endast i Jesus. Allt det har sin tid och plats, men kanske Gud lyckas syra hela degen till slut och få sin vilja igenom? 

Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
 1 Tim 2:3-4

Paulus resonerar så här i Rom 11:23 Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. 

Han ser att hans landsmän är stenhårda i sin otro, men Paulus har tro att det inte kommer förbli så, ifall de inte blir kvar i sin otro. För det vet vi, att det finns ingen frälsning utan tro, men vi vet att Gud har makt att ympa in den mest hårdnackade, precis som han gjorde med Paulus själv.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-11-09 11:29 #7 av: OlgaMaria

#5 Tack för detta som du delade med dig. Det är så berörande detta ämne på så många sätt. Jag känner så starkt för enhet men också för oss alla och våra svårigheter. Tänk vad svårt det är för oss på så många sätt. Det är ett hårt slagträ att få på sig också - du är emot enhet - om man är motsträvig på något sätt. Men jag tror vi gör gott i att tänka på att det inte är vi som ska skapa enhet egentligen. Det enda vi kan skapa är splittring. Enhet är grunden. För Gud måste vi vara en enhet, för vi är ju Jesu kropp, EN kropp. Jag kan älska mina syskon för att de redan sitter ihop med mig, det är ett band som redan finns. Och kärleken förenar till fullkomlig enhet. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-11-09 16:20 #8 av: Woodland

Fina tankar ni delar med er om.

#3
Menar du utkorelsen till frälsning som lära? Om vi ska diskutera det ämnet mer ingående bör vi i så fall starta en ny tråd. Vill du det?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-10 08:05 #9 av: [Rulander]

#8 Menar du utkorelsen till frälsning som lära?

Den frågan förstår jag inte. Vad betyder det?

(jag stavar fel ibland för att jag ser så dåligt märker jag när jag läser min egen text)

Det är nog jag som behöver vara lite tydligare i mina inlägg.

Anmäl
2016-11-10 09:13 #10 av: Woodland

# 9
Jag skrev det med tanke på dina frågor i # 3. Utkorelsen (att vara utvald) är välgrundad i skriften. Men har du specifika frågor är det bäst att vi tar det i en ny tråd om du vill. Det skulle hjälpa i så fall om du skrev ned dina funderingar så jag (vi) vet hur de skall besvaras/bemötas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-10 09:31 #11 av: Woodland

Som jag ser det - Enheten finns i Jesus och det är inte en strukturell enhet. Den strukturella enheten har aldrig funnits för de troende har kämpat mot  irrläror och "vargar" från början. 

Det finns olika orsaker till splittring. Läser man kyrkohistorien är den rörig och inte alltid så uppbygglig dock nödvändig för att få en sammanhängande bild. Och vissa delningar har varit nödvändiga för att bevara evangeliet. Kyrkomötena ägde rum för att definiera läran och begränsa språket.  Dessa "orsakade" splittring därför att de som inte höll sig till majoritetens ställning blev tillrättavisade och om så behövdes uteslutna. 

Delningen av kyrkan mellan väst och öst i den Östliga schismen (1054) var delvis politiskt motiverad. Två kyrkoöverhuvud som inte ville ge sig: Den Bysantinska Patriarken av Konstantinopel som ansåg sig vara den rättmätige kyrkliga ledaren för Romarriket mot Påven i väst som inte ville styras av någon. Det fanns också utlösande faktorer angående filoque klausulen, osyrat bröd med mera. 

Men delningen mellan de reformatorer i den västliga kyrkan (av vilka Luther är mest känd) var nödvändig på teologiska grunder men hade också politiska aspekter. Det var evangeliet som räddades.  

Det var inte påveämbetet, Maria vördnaden/tillbedjan, skärselden, avlaten eller sakramenten som var grundorsaken till splittring på 1500 talet.  Det var de två olika positionerna om den fria viljan som Luther och Erasmus ägnande sin diskussion och vilken roll nåden hade i en människas frälsning.  Dessa positioner finns i två verk: Luthers Om viljans slaveri (1525) som var ett svar på Erasmus' Om den fria viljan (1524).  Det var skillnaden mellan "endast tro" mot samarbetet mellan Gud och människan för frälsning. Rättfärdigrörelse genom tro allena var huvudartikeln, sedan kom allt det andra som vi förknippar med Reformationen till. Detta och mer finns i de Schmalkaldiska artiklarna. I de traditionella frikyrkorna har Erasmus position vunnit grund.  

#4

Kärlek som bevarar enheten är väldig viktig så länge man har samma evangelium. Paulus ord som du citerar var skrivna till de som höll fast vid hans lära. Jämför dessa med de hårda orden i Galaterbrevet för de som kom med ett tillägg till evangeliet och förordade att de ickejudiska troende skulle ömskäras och följa lagen. Han uttalade en förbannelse över dem om de avgick från det de hade fått. (v8-9) Paulus läxade upp dem - Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.