Kyrkan

Luthers omvändelse

2016-10-30 14:29 #0 av: Woodland

Luther var en briljant och mycket kunnig man som under nästan hela sitt vuxna liv hade kämpat med det han läste i skriften. Speciellt svårt hade han med Guds rättvisa krav på rättfärdighet. Luther betraktade Gud som en sträng domare och förtvivlade ibland; han sade till och med att han hatade Gud eftersom han inte kunde bli lika god som Gud. Kraven var för enorma. 

Denna frustration ledde till att han som munk i Augustinordern sökte efter att tillfredsställa Gud genom alla de olika övningar som var vanliga i klosterlivet: bikt, gisselslag, konstant bön, fasta, pilgrimsfärder, reliker, med mera. Men han visste att oavsett hur mycket han försökte kunde han aldrig mäta upp till Guds krav så som han själv såg dem. Hans mentor och prior, Johann von Staupitz, rådde Luther att se bort från sig själv och istället se till Jesu kors och söka hjärtats förvandling. Luther följde detta råd, härdade ut och blev prästvigd 1507 i den kyrka som han senare skulle lämna.

När Fredrik III (också kallad Fredrik den vise) av Sachsen ville förvandla byn Wittenberg till en plats att räkna med grundlade han där år 1502 ett universitet. Staupitz, Luthers gamla mentor, antog utmaningen att leda dess teologiska fakultet och ett år efter Luthers prästvigning anställde Staupitz honom till att undervisa teologi. År 1512 belönades Martin Luther med en professorstjänst på universitetet och några dagar efter det tog han över ledningen av den teologiska avdelningen efter Staupitz. Utöver dessa ansvarsområden var han tilldelad uppgiften att besöka och övervaka elva av provinsens munkkloster. 

Som professor bodde Martin Luther med sina ordensbröder i Svarta klostret i Wittenberg. Han brukade sitta i klostrets torn och förbereda material inför sina lektioner på universitetet och till slut kom dagen då han skulle undervisa om Romarbrevet. Han använde en tolkningsmetod som idag är vanlig men som inte var det då: sensus litteralas. Det innebär att skriften tolkas bokstavligt efter det som står: historiska berättelser som historiska, poesin som poesi, didaktiska efter kanon, och so vidare.     

Luther fastnade vid Romarbrevet 1:16-17 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan grekenRättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro

Han hade läst detta stycke förut och studerat det under andra lärare, och han fann verserna motbjudande. Här stod det som satte skräck i honom, den ultimata barriären mellan Luther och hans Gud: Guds rättfärdighet. 

Den rättfärdige skall leva av tro1 är från i Gamla testamentet och citeras tre gånger2 i Nya testamentet. Luther läste ofta Vulgaten (den latinska bibelöversättningen) där ordet rättfärdige är justificarejustis = rättfärdige, och ficare = göra. Den gängse tolkningen var att endast genom kyrkans sakrament, med mera, blev den orättfärdige rätt inför Gud. 

Men då Luther läste den grekiska texten såg han att rättfärdige stod som dikaosdikaiosune. Detta ord betyder att betrakta, räkna, deklarera som rättfärdig. Han förstod då att den rättfärdighet som Paulus skrev om inte var rättfärdigheten genom vilken Gud själv är rättfärdig, utan snarare att Gud genom sin generösa nåd ger människan rättfärdighet som denne inte har av sig själv.  

I kyrkofadern Augustinius verk "Brevet om Anden" kunde Luther läsa detsamma: i brevet skrev Augustinius att Paulus inte menade Guds egna rättfärdighet utan en rättfärdighet som Gud gjorde tillgänglig till den troende genom tro. Så Luther förstod att han från Gud skulle få en rättfärdighet som Luther inte själv hade.

Luther sade senare att när han upptäckte detta blev han född på nytt av den helige Anden och att paradisets dörrar öppnades på vid gavel och att han trädde igenom dem.  Det är i ljuset av denna upplevelse som vi bättre kan förstå Luthers ovilja att kompromissa om rättfärdighetens lära.

Habackuk 

2 Romarbrevet 1:17, Galaterbrevet 3:11, Hebreerbrevet 10:38

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-07 14:09 #1 av: [loveisall]

Tack för bra och intressant inlägg Blomma

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.