2016-10-23 16:52 #0 av: Woodland

Härlig läsning - 

Alla dem som är rättfärdiggjorda bevärdigar Gud, i och för hans ende Son Jesus Kristus, att bli delaktiga av barnaskapets nådegåva.a Med den upptages de i Guds barns antal och åtnjuter sina friheter och förmåner,b uppkallas efter hans namn,c mottager barnaskapets ande,d har med frimodighet tillträde till nådens tron,e förmås ropa ”Abba, Fader”,f bevisas ömhet,g beskyddas,h ombesörjs,i och tuktas av honom såsom av en far.j De överges aldrig,k utan är förseglade till återlösningens dagl och ärver löftenam såsom arvingar av evinnerlig frälsning.n

a Ef. 1:5. b Gal. 4:4, 5; Rom. 8:17; Joh. 1:12. c Jer.14:9; 2 Kor. 6:18; Upp. 3:12. d Rom. 8:15. e Ef. 3:12; Rom. 5:2. f Gal. 4:6. g Ps. 103:13. h Ord. 14:26, i Matt. 6:30, 32; 1 Pet. 5:7. j Heb. 12:6. k Klag. 3:31. l Ef. 4:30. m Heb. 6:12. n 1 Pet. 1:3, 4; Heb. 1:14.