Kyrkan

Trosinriktningar

2016-10-20 11:11 #0 av: setfree

Den kristna kyrkan består av väldigt många delar. Vissa är sunda men väldigt många är mycket märkliga. Det kan vara förvirrande om man inte är fast förankrad i sin tro.

Jehovas Vittnen, Mormoner, Katoliker, ortodoxa etc. utgår från bibeln.

Vad anser ni om villoläror inom den "kristna" kyrkan?

Jag lämnar frågan lite öppen så att ni kan skriva era synpunkter.

Anmäl
2016-10-20 18:42 #1 av: Woodland

Jehovas Vittnen, Mormoner, Katoliker, ortodoxa etc. utgår från bibeln.

Jag är lite fundersam. Anser du att Jehovas Vittnen och mormonerna är kristna eller tillhör den kristna fåran? Du får gärna förklara hur du tänker med grupperingen här. 

Vad anser ni om villoläror inom den "kristna" kyrkan?

Villoläror inom kyrkan har alltid och skall alltid bekämpas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-21 08:15 #2 av: [Rulander]

Jag anser inte att Mormoner och Jehovas vittnen kan betraktas som kristna.

Katoliker har också mycket märkliga trosföreställningar. Ortodoxa förlitar sig mycket på traditioner och ritualer.

Jag ställde frågan öppen för att höra andras åsikter innan jag skriver min åsikt.

Sedan finns mycket märkliga varianter inom den protestantiska fåran men då blir det lite svårare. Tod Bently är ett exempel på hur det kan spåra ur.  Joel Osteen med sin mycket liberala inställning som jag anser är helt fel.

Vad anser ni exempelvis om den svenska kyrkan?

Anmäl
2016-10-21 09:16 #3 av: Woodland

Jehovas Vittnen och Mormonerna tillber inte samma Gud som de kristna. Den position som Jehovas Vittnen har till Treenigheten fördömdes i den tidiga kyrkan.

Mormonerna är en mycket senare tillkommen Nord Amerikansk inhemsk religion som Joseph Smith diktade ihop på 1800 talet och som legitimerades i en bok han själv skrev.

Den Romersk katolska, kyrkan och dess olika grenar och de olika Ortodoxa kyrkorna liksom de protestantiska tillber en treenig Gud: Fadern, Sonen och Anden. De är alla med i den kristna fåran. Sedan finns det många skillnader i lära, styre och inriktning med mera.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-24 17:16 #4 av: Woodland

Sök gärna på Joel Osteen på sajten. Han har varit uppe för diskussion förut.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-27 22:07 #5 av: NiklasTyreso

Alla som tror att Jesus var Kristus/Messias är per definition kristna, även om de tillhör relser med andra väldigt konstiga trosuppfattningar. Jehovas och mormoner och katoliker är därför absolut kristna.

Personligen tror jag inte Jesus var smord så därför var han inte en Messias och inga lagbud erkänner en människas, en Guds eller en gudasons död på er kors som ett försoningsoffer för mänsklighetens synder, så jag anser att nya testamentets villoläror strider mot den egentliga ursprungliga Bibeln i gamla testamentet.

Anmäl
2016-10-28 10:13 #6 av: Woodland

#5

Endast de som tror på den treeinge Guden är kristna. Så katoliker är per definition kristna. De som tillhör Russelliterna är inte kristna. Deras lära om Jesus är mer besläktad med Islams syn på Jesus än kristendomens. 

Jesus fullbordade det gamla testamentets profetior och symbolerna. Läs till exempel Jesaja 53.  Du anser inte att Jesus är Messias men de som skrev nya testament var judar som såg honom i hela Gamla testamentet. Vem har rätt?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-30 15:14 #7 av: NiklasTyreso

#6 De flesta Judar på Jesus tid började aldrig tro på Jesus.

De judar som initialt följde Jesus återgick tillbaka till Judendomen när det var klart att det verkligen med Paulus hjälp blev en ny religion som tog avstånd från judiska trosuppfattningar i GT. Församlingen i Jerusalem dog ut. Kvar blev de okunniga hednakristna som var lättare att lura på villoläror för de var inte så kunniga om vad som står i gamla testamentet.

Jesus var aldrig en tydlig messias för de flesta judar, han var inte smord till en Messias.

Anmäl
2016-10-30 15:48 #8 av: NiklasTyreso

#6 Jesaja skrev flera gånger om Herren tjänare i kapitlen innan 53e kapitlet, och varje gång är han tydlig med att identifiera vem som är Herrens tjänare.
Jesaja använde uttryck som "min tjänare Jakob" eller "min tjänare Israel" , men när 53e (eg slutet av 53) kap i Jesaja kommer upprepar han sig inte utan skriver rätt och slätt om sin lidande tjänare utan att upprepa sig om vem profetian gäller, för det har alla som läst Jesaja redan förstått då.

Anmäl
2016-10-30 18:33 #9 av: Woodland

#6

Jag är nyfiken, Niklas. Överväger du att gå över till judendomen nu? Du behöver inte svara om du inte vill. 

Du drar fram att Jesus inte mottogs av judarna som nation. Det är ingenting som jag argumenterar emot. Alla vi kristna vet det, även de troende idag som är av judisk börd.   Som Sproul skrev: Bibelns sanning är inte i någon grad beroende  på om en människa tror den sanningen eller ej. 

Det var aldrig Guds mening att endast judarna skulle förenas till honom genom hans son - och detta står i gamla Testamentet också. Kallelsen skulle och skall ut till alla nationer. 

Om du anser att de "hednakristna" var lätta att lura kan jag intyga att de visste precis vad det var Jesus fullbordade. Det är bara att läsa Hebreerbrevet - det är "judekristet" rakt igenom.   Petrus och Paulus var överens om läran, men Petrus påpekar att av de två var det Paulus som var mer lärd. Petrus skulle arbeta bland judarna och Paulus skulle i första hand arbeta bland "hedningarna."

Samma judiska överhet som dödade Jesus avrättade också hans halvbror, Jakob. Judarna fortsatte med att trakassera deras länsmän som omvände sig till Jesus. När Titus belägrade Jerusalem (70 ef. Kr) flydde dess församling till området runt Pella. Jesus varnade dem i Lukasevangeliet 21 och detta ses som en uppfyllelse av Uppenbarelseboken 12:14. När de återvände till Jerusalem var det då en stad under Rom och judarna skingrades till andra länder för att undvika mera uppror. Judarna lever idag stort sett i diaspora.

#7

Läs gärna hur Jakob Prasch (en kristen av judisk börd) förklarar detta med Jesaja 53! Och Dr. Michael Brown skulle kanske kunna förklara bättre för dig runt olika ämnen. På denna sida har han många hjälpmedel för sina etniska judiska bröder. Han studerar med rabbiner på akademisk nivå. 

Alltid gott att höra från dig!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-31 22:00 #10 av: KPD

Jag vänder mig något mot påståendet att ortodoxa skulle utgå från Bibeln. Bibeln hålls i vördnad av ortodoxa, men den ortodoxa synen är att det är kyrkan som fastställer vilka skrifter som ska ingå i Bibeln. Den är skriven av och för människor. Kyrkan är äldre än Bibeln (även om böckerna i GT är äldre). Enligt ortodoxt synsätt bör Bibeln läsas och förstås ur ett kristet perspektiv.

En ortodox präst uttryckte det bra: "Jag tror inte på Bibeln. Jag tror på Gud."

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-11-01 07:28 #11 av: [Rulander]

#10 Om man tror på Gud men inte på bibeln, vad tror man då på?

Är det olika över tid? Människans bild av Gud kan ju variera väldigt mycket. Utan bibeln som fundament kan det svaja betänkligt. Vilka skrifter tycker de då ska ingå i bibeln? Hur läser man bibeln på ett kristet perspektiv? Kan man läsa den på ett annat sätt?(under förutsättning att man tror på innehållet)

Jag tycker inte alls att det var bra uttryckt.

Anmäl
2016-11-01 07:57 #12 av: Woodland

# 10

Det finns inget annat sätt att läsa bibeln än från ett kristet perspektiv för Jesus Kristus är temat. 

Det du skriver om här är en utveckling inom de ortodoxa kyrkorna. De har synsättet att traditionen är överordnad bibeln.  Kyrkofäderna hade bibeln som Guds ofelbara ord och grunden till all kunskap om Gud. Deras verk när det är som bäst utgår från Ordet och vidare förklarar och försvarar det. 

Det finns mängder av kyrkofädernas citat som sätter Guds ord (bibeln) främst.  Jag skriver gärna upp några om du vill i en ny tråd. Det är inte så välkänt men Reformatorerna var väl insatta i de apostoliska och kyrkofädernas skrifter. Luther, Calvin med flera försvarade sin position  bland annat med stöd av fädernas verk mot de som ansåg att de lämnade den kristna traditionen. De kunde med hjälp av fädernas skrifter bevisa att kyrkan i väst hade glidit iväg från Guds ord och ersatt det med mycket oväsentliga och skadliga läror och praxis.  Vi protestanter är inte emot tradition (för alla har sina traditioner - även moderna rörelser som Pingströrelsen) men traditionen måste underordnas Guds ord. 

Du påpekar att böckerna i gamla testamentet är äldre. Gamla testamentet som utgör största delen av vår bibel är samma bibel som Jesus läste och höll högt.  Om man utgår ifrån att kyrkans födelse var på Pingstdagen och att den tidiga kyrkan enligt Paulus samlades runt skriften (och nattvarden) kan man se att detta synsätt inte stämmer.   

Det är sant att kyrkorna i konsilierna fastställde de böcker som skulle ingå i bibeln. Det var nödvändig på grund av alla gnostiska läroskrifter som var där ute. Ett vilkor var att böckerna var allmänt accepterade bland de tidiga kristna. Det var inte godtyckligt och kyrkan var inte överordnad böckerna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-01 09:02 #13 av: KPD

#11 Den kristna tron formulerades vid kyrkomötena i Nicaea 325 och Konstantinopel 381. Tron finns inte formulerad i Bibeln. Sammanlagt genomfördes sju s.k. ekumeniska koncilier under perioden 325 - 787, och den ortodoxa kyrkan håller fast vid dem.

När jag skrev "fastställer" var det historiskt presens. Det ska inte tolkas som att det skulle vara någon pågående process. Bibeln är kyrkans heliga skrift och vördas av ortodoxa, men den är inte grunden för kyrkan; kyrkan är äldre.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-11-01 09:46 #14 av: KPD

#12 Mycket av det du skriver är korrekt, men några saker gör mig förbryllad.

En ateist eller en muslim som läser Bibeln kommer högst sannolikt att göra det ur sina respektive perspektiv, inte ur ett kristet. En riktig tolkning förutsätter dock att Bibeln läses mot bakgrund av den kristna tron.

Att GT är äldre innebär inte att den kristna Bibeln skulle vara kyrkans grund. Det fanns inte ett enda ord skrivet om Jesus, när kyrkan uppstod.

En illustration till fornkyrkans syn är att Augustinus kom till tro först sedan han hade hört Ambrosius av Milano på senare delen av 300-talet förklara, att mycket i Bibeln inte skulle tolkas bokstavligt. Bibeln skulle läsas i trons ljus.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-11-01 10:28 #15 av: Woodland

#13

Jag skriver lite mer för de som läser denna diskussion. Inget av de tidiga kyrkomötena ägde rum i ett vakuum. 

Nu kanske jag delar hårstrån här men kyrkomötet i Nicea behandlade Jesus som Gud och Guds son, jämnställd med Fadern och inte en skapad varelse. Det kyrkomötet var inte det första. Om man inte räknar Apostlagärningar 15 ägde ett rum cirka mitten på 100 talet vilket fördömde Montanas.  Det fanns flera därefter och ibland känner vi till dem och ibland inte, och ibland känner vi till ämnena de behandlade men ibland inte. Ett kyrkomöte ägde rum år 193 efter Kristus detta behandlade datumet för påsk.  (Quartrodecimanism) Varje kyrkomöte kom tillsammans för att bekräfta samtycket. Det fanns ingen diskussion om olika vinklar. De alla utgick från skriften. Mötena begränsade och klargjorde språket angående tron. 

Men Nicea var det första som alla inbjöds till under kejsarens beskydd.   Utifrån det skrevs en bekännelse men jag anser det lite förenklat att påstå att den kristna tron formulerades med det.(I bekännelsen finns till exempel inte mycket om den helige Ande.)  Kyrkomötet fastställde det som majoriteten av de kristna höll för sant i sin kamp mot Arius. 

Men skall man vara historiskt noggrann blev den kristna gudsbilden inte slutligt deklarerad vid Nicea. Som du skrev, det hölls ett kyrkomöte senare i Konstantinopel vilket behandlade Jesus som sann människa i motsats till diverse irrläror. Det var där som uttrycket "Teodokis" (Guds moder)  kom till som en bekräftelse av Jesus som människa. Den tidiga kyrkan stred mot de som förnekade Jesus mänsklighet.  Bekännelsen från kyrkomötet i Efesos var kanske den slutgiltiga magnifika trosbekännelsen. 

Kyrkomötet kom inte med någonting nytt utan angav trosuppfattningen och begränsade ordlistan runt den. Ofta ägde de rum för att bemöta de  som gick "för långt" i sina uttryck och ideér.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-01 10:49 #16 av: Woodland

# 14
Ursäkta, jag begränsade mitt svar till bekännande kristna. Jag borde har förtydligat det. Jag håller med i vad du skrev om detta.

Anser du att Ambrose använde samma tolkningsmetod som Origenis? Augustinus tolkade definivt inte Bibeln så.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-01 12:40 #17 av: KPD

#16 Det är alltid svårt att avgöra på vilken nivå man ska lägga sig och hur mycket man bör skriva i trådar som denna. Mitt syfte var endast att markera den ortodoxa kyrkans bibelsyn, inte att skriva en lärobok i kyrkohistoria.

Jag är medveten om att det fanns olika sätt att tolka Bibeln även i fornkyrkan.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-11-01 12:44 #18 av: [Rulander]

#17 Vad tror du på själv KPD?

Anmäl
2016-11-01 12:53 #19 av: Woodland

# 17
Känn inga betänkligheter att dela med dig här. Vi hjälps åt med kunskaperna vi har här på JiF.

Det finns fantastiskt fina texter från kyrkofäderna som inte är så kända bland oss som lever nu. Det skulle vara bra att få igång en tråd om deras insikt i skrifterna. Dessa tillhör oss alla. Det blir OFF TOPIC i denna. Känn dig fri att dela med dig om du vill.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.