Ickekristna rörelser

Frimurare

2016-09-06 10:55 #0 av: [Rulander]

Kan man vara frimurare och bekännande kristen samtidigt?

Och finns det en andlig påverkan på den församling man tillhör och medlemmar är frimurare?

Anmäl
2016-09-06 11:06 #1 av: KPD

Visst kan man det!

"Den kristna tron är grunden för det svenska frimureriet. Frimureriet påtvingar inte medlemmen någon viss kristen trosuppfattning. En frimurare avkrävs inget löfte som sätter honom i konflikt med Gud och den egna tron."

http://www.frimurarorden.se/om-frimurarorden/

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-09-06 12:25 #2 av: [Rulander]

Är Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry ett document som gäller för svenska frimurare?

Eller finns det en svensk variant?

Anmäl
2016-09-07 07:50 #3 av: [Rulander]

#1 av: KPD

Den kristna tron är inte grunden för frimurare. Man måste tro på en högre makt för att vara frimurare, men om det är Allah eller Lucifer eller någon annan högre guddom betyder ingenting. Hur vad det nu med Albert Pike och morals and dogma?

Anmäl
2016-09-07 08:32 #4 av: KPD

#3 Mitt citat var från Svenska Frimurarordens webbsida, som jag också länkade till. Din fråga rekommenderar jag att du ställer direkt till Frimurarorden.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-09-07 21:01 #5 av: Woodland

Det är på ett sätt en svår fråga. Det är inte ovanligt att församlingsmedlemmar tycker som KPD. Och om man frågar en medlem i frimurarna i de lägre graderna får man säkert ett "javisst" på din fråga om man kan vara kristen och medlem.

Det tvistas om Frimurarna bland bibeltroende kristna. Somliga ritualer som man ägnar sig åt har tillsynes ett religiöst inslag. På den svenska sidan som KPD länkade till står det att den svenska grenen är grundad på bibeln. Enligt de engelska sidorna kan varje medlem be till sin egen gud i samlingarna. Detta doftar religiös blandning . Man kan inte säga att de ägnar sig åt evangelisering precis. Frimurarna tror inte på Jesus Kristus som Gud.

De utövar magi i de högre graderna. Alice Bailey New Ages moder tillhörde Madame Blavatsky's Teosfistiska rörelse. Bailey och hennes man Foster Bailey grundade Lucis Trust (ursprungligen kalled Lucifer Trust)  en stiftelse som ännu idag främjar New Age agendan och har, så vitt jag vet,  som enda icke-regerings organisation ett kontor i FN byggnaden i New York. Foster var en frimurare av 33:e graden och skrev en bok som ännu idag publiceras, om Frimurarnas andliga "Quest".  Han var väldig inflytelserik inom Frimurarna.

Sedan har man aspekten med den öppenhet som finns i Kristus. Evangeliska sanningar är öppna för alla att läsa och ta del av. Denna frihet och öppenhet stämmer inte så bra med en hemlig order som man måste inbjudas till och symbolik som endast är till för de invigda. Dessutom krävs en sammanhållning till sina ordensbröder som kan ha långt gående konsekvenser (som man har sett i P2 skandalen i Italien). En medlem får inte yppa för sin fru det som försiggår i samlingarna.  Det är inte svårt att räkna ut att ordenssällskapet blir en konkurrent till familjen, församlingen och samfundet när det gäller lojalitet, tid och vänskap.  

En källa som jämför bibelns lära och deras.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-07 22:33 #6 av: KPD

#5 Vad jag förstår är frimurare ett ganska vitt begrepp. I Svenska Frimurareorden har många präster och biskopar varit aktiva, medan andra explicit har tagit avstånd från frimureriet.

Jag är inte själv frimurare, men genom det jag har läst om orden har jag fått uppfattningen att frimureriets inriktning varierar mellan olika länder.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-09-08 08:36 #7 av: [Rulander]

I de högre graderna avslöjas mer om vem man egentligen tillhör:

Albert Pike, Morals and Dogma (frimurare av 33 graden)

Lucifer, the Light-Bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the light, and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual or selfish Souls? Doubt it not!

Det är uppenbart att frimurarna inte ser Jesus som något annorlunda än Budda eller Muhammed eller någon annan guddom.

1 Joh 2:22   Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 

Slutsatsen är kristallklar oavsett om präster, biskopar är medlemmar: Det är absolut oförenligt med kristen tro att tillhöra frimurarna.

Den som påstår något annat har inte tillräcklig kunskap om vad de står för.

Anmäl
2016-09-08 09:34 #8 av: Woodland

#6

jag fått uppfattningen att frimureriets inriktning varierar mellan olika länder.

Du kan ha rätt om det. Den svenska presentationen av organisationen  verkar rätt beskedlig och det är säkert många som uppfattar dem som en kul och priviligerad grupp. Detta med krav på lojalitet medlemmar emellan kan ställa till det: är man lojal först och främst till trossyskonen eller ordensbröderna?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-08 09:34 #9 av: Woodland

# 7

Den som påstår något annat har inte tillräcklig kunskap om vad de står för.

Det var/är yppandeförbud bland medlemmar och det är till stor del tack vare informationstillgängligheten vi har nu för tiden att vi vet så mycket om organisation där flera avhoppare har berättat. 

Jag håller med dig i din slutsats. De anser sig inte vara religiösa men Frimurarnas grunduppfattning (som det står i källan längst ner i inlägg #5)  är den totala motsatsen till kristen tro fastän de har ett högt  moraliskt ideal. Man skulle kunna ta det för en mansklubb med konstiga lekar och symbolik om det inte var för att de tar motiven för medlemmarnas livsgärningar i anspråk i strid med bibelns lära. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-08 09:45 #10 av: KPD

#8 Lojalitetskonflikter kan alltid uppstå. På det personliga planet kan man också hamna i en situation, där frågan är vilket av två trossyskon man ska vara lojal med eller vilken av två ordensbröder.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-09-08 21:53 #11 av: Woodland

# 10

Jag är lite nyfiken. Det är somliga biskopar och präster som tillhör Frimurarna här i väst. Är det likadant i de ortodoxa kyrkorna?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.