Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Inspiration

Citat av R.C. Sproul

2016-08-25 21:42 #0 av: Woodland

Varför är denna tråd låst? För enkelhetens skull. Jag skall lägga upp visdomspärlor från R. C. Sproul  en tid framöver. Ni är välkomna att kommentera men skapa då en ny tråd så att de som följer denna kan utan avbrott läsa citaten allt eftersom de läggs till. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-25 21:42 #1 av: Woodland

 Varför händer hemska saker till goda människor? Det hände endast en gång och han erbjöd sig frivilligt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-26 12:25 #2 av: Woodland

Den kristna trons stora paradox eller högsta ironi är att vi räddas både av Gud och från Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-27 13:31 #3 av: Woodland

Ingen har någonsin varit utsatt för orättvisa från Guds händer.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-28 17:01 #4 av: Woodland

Det är en sak att tro på Gud; det är en helt annan sak att tro Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-29 08:11 #5 av: Woodland

Den otroende söker aldrig, aldrig Gud. Den otroende är en flykting från Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-30 15:29 #6 av: Woodland

Det naturliga mönstret för människan är att fly från Gud för att gömma sig från honom. Jesus kom för att uppsöka och frälsa de förlorade. Han är den som söker, vi är de som flyr.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-08-31 07:57 #7 av: Woodland

Den naturliga människans synd är denna: han vill ha fördelarna av Gud utan Gud själv…att söka efter Gud är ett kristet företag. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-01 08:07 #8 av: Woodland

Sökandet efter Gud börjar inte förrän omvändelsen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-02 09:20 #9 av: Woodland

När jag läser bibeln kritiserar bibeln mig. Jag kritiserar inte bibeln.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-03 08:14 #10 av: Woodland

Bibelns sanning är inte i någon grad beroende på om människorna tror på den sanningen eller ej.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-04 15:44 #11 av: Woodland

Det finns en hemlighet, en noggrant bevarad hemlighet för människors lycka. Den är ett uttryck i en katekes från 1600-talet där det står "Människans främsta ändamål är att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid."  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-05 13:56 #12 av: Woodland

Glädjens hemlighet finns i lydnad till Gud. Hur kan vi vara glada om vi inte är lydiga? Hur kan vi vara lydiga om vi inte vet vad det är vi ska lyda? Så ursprunget och slutändan på allt är att lycka inte helt kan upptäckas så länge vi förblir okunniga om Guds ord.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-06 08:15 #13 av: Woodland

Jag kan inte läsa Guds tankar. Men jag kan läsa Guds ord.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-07 21:57 #14 av: Woodland

Är det inte häpnadsväckande att nästan alla har en åsikt att erbjuda om bibeln och ändå har så få studerat den? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-08 09:36 #15 av: Woodland

Det är på modet i vissa akademiska kretsar att utöva skolastisk (vetenskaplig) kritik av bibeln. Därvid ställer forskare sig över bibeln och eftersträvar att rätta den. Om bibeln  verkligen är Guds ord kan ingenting vara mer arrogant. Det är Gud som rättar oss; vi korrigerar inte honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-10 08:02 #16 av: Woodland

Vi står inte över Gud utan under honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-11 07:39 #17 av: Woodland

Guds ord kan vara i sinnet utan att vara i hjärtat; men den kan inte vara i hjärtat utan att först vara i åtanke. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-12 10:22 #18 av: Woodland

Här är då det verkliga problemet med vår försumlighet. Vi misslyckas i vår plikt att studera Guds ord inte så mycket därför att det är så svårt att förstå,  inte så mycket därför att det är trist och tråkigt, utan eftersom det är arbete. Vårt problem är inte brist på intelligens eller passion.  Vårt problem är att vi är lata. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-13 16:13 #19 av: Woodland

Om inte vi känner Gud ingående kan vi inte älska honom djupt. Fördjupande kunskaperna måste föregås fördjupande tillgivenhet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-16 08:14 #20 av: Woodland

Vi görs till rätta inför Gud genom en rättfärdighet som är i oss eller genom en rättfärdighet som är avskiljd från oss. Det finns inget tredje sätt. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-17 09:43 #21 av: Woodland

De enda goda gärningar som kommer att rättfärdiga mig är Kristi gärningar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-18 08:06 #22 av: Woodland

Gud kastar inte en livboj till en som håller på att drunkna. Han går till havsbottnen och drar upp ett lik, tar denne upp på strandkanten, blåser livsande i honom och gör honom levande.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-19 09:11 #23 av: Woodland

Vi är trygga inte därför att vi stadigt greppar Jesus utan för att han stadigt greppar oss. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-21 22:31 #24 av: Woodland

Just nu gäller för evigt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-23 15:15 #25 av: Woodland

Att veta att Gud känner till allt om mig och ändå älskar mig är verkligen min största tröst.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-25 09:04 #26 av: Woodland

Pånyttfödelse är någonting som Gud åstadkommer. En död man kan inte uppväcka sig från döden. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-26 07:55 #27 av: Woodland

Om inte Gud tog det första steget skulle ingen bli räddad.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-28 10:59 #28 av: Woodland

Varför skulle lärjungarna hitta på en Gud vars helighet var mer skrämmande än de naturkrafter som i första hand framprovocerade människan att uppfinna  gudar?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-29 17:50 #29 av: Woodland

Även den minsta synden förtjänar evig fördömelse.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-09-30 11:03 #30 av: Woodland

Satan delar kyrkan genom att skapa två myter, två felaktiga uppfattningar om sin egna identitet: Den första är att han är en myt. Den andra är att han är lika kraftfull som Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-02 08:16 #31 av: Woodland

Ingenting behagar Satan mer än att övertyga människor att han inte existerar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-03 08:22 #32 av: Woodland

Om vi är övertygade om att Satan inte existerar, kommer vi knappast slösa tid i förberedelse för att föra krig mot honom eller hitta sätt att stå emot honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-04 10:18 #33 av: Woodland

Satan älskar den moderna bilden av honom själv. Vem ger tilltro till en ful liten smådjävul, klädd i röd flanellunderställ, med horn och kluvna hovar, bärandes på en treudd och  ett lysande diaboliskt flin? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-06 07:47 #34 av: Woodland

Bön är inte bara en monolog, en ren övning i terapeutisk självanalys eller en religiös recitation. Bön är samtal med den personliga Gud själv.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-07 13:00 #35 av: Woodland

Om du inte är ansvarig i livet innebär det i slutändan att ditt liv inte räknas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-08 12:41 #36 av: Woodland

Cynism och skepticism är de grövsta formen av kvasi-intellektualism. . . Låt cyniker bli cynisk av sin cynism och skeptikern skeptiska till hans skepsis och gå med i striden.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-09 10:16 #37 av: Woodland

Och jag säger till den humanistiske med all cynism, om jag kommer från ingenting, om jag skall bli till ingenting, varför bör jag då bry mig om vem som sitter längst fram eller längst bak i bussen? Vad bryr jag mig om det är vita bakterier eller svarta bakterier som har rättigheter i denna värld?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-10 10:19 #38 av: Woodland

Om det finns en enda bångstyrig molekyl i hela universum är Gud inte suverän. Och om Gud inte är suverän är han inte Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-11 07:53 #39 av: Woodland

Om jag hoppas i något eller någon mindre än den som har makt över lidande och slutligen döden är jag dömd till slutlig besvikelse. Lidandet kommer att driva mig till hopplöshet. Vilken karaktär jag har kommer att upplösas. Det är hoppet om Kristus som gör det möjligt för oss att framhärda i tider av nöd och ångest. Vi har en ankare för våra själar som vilar i den som har gått före oss och erövrat. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-12 13:58 #40 av: Woodland

Såsom att frukta Herren är början till vishet, så är förnekande av Gud höjden av dumhet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-13 10:58 #41 av: Woodland

Gud är allvarlig gällande hur vi dyrkar honom och det måste vi också vara allvarliga om.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-14 09:47 #42 av: Woodland

Ju närmare vi är Gud desto djupare sorg orsakar oss den minsta synd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-17 08:10 #43 av: Woodland

Det är farligt att anta att någon är en helig man för att han dras till helighet i sina studier. Det finns ironi här. Jag är säker på att anledningen till att jag har en djup hunger att lära om Guds helighet är just därför att jag inte är helig. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-18 08:12 #44 av: Woodland

Jag är en profan människa, en man som tillbringar mer tid utanför templet än i det. Men jag har smakat precis tillräckligt av Guds majestät för att vilja ha mer. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-19 08:09 #45 av: Woodland

Jag vet vad det innebär att vara en förlåtet man och vad det innebär att skickas på ett uppdrag. Min själ ropar efter mer. Min själ behöver mer.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-20 07:51 #46 av: Woodland

De flesta kristna saluterar Guds suveränitet men tror på människans suveränitet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-21 08:02 #47 av: Woodland

Guds rike är inte av människor, av folket eller för folket*. Det är ett rike styrt av en kung och Gud regerar inte med samtycke av hans undersåtar utan genom hans suveräna myndighet. Hans regeringsmakt sträcker sig över mig huruvida jag röstar på honom eller inte.

*Från USAs författningen: Of the people, by the people and for the people.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-23 07:58 #48 av: Woodland

Guds nåd är inte oändlig. Gud är oändlig och Gud är nådig. Vi upplever en oändlig Guds nåd men nåd är inte oändlig. Gud sätter gränser för hans tålamod och överseende. Han varnar oss om och om igen om att en dag kommer yxan att falla och hans dom kommer att hällas ut. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-24 10:30 #49 av: Woodland

Vi kan inte mer hjälpa den helige Ande i att livgöra våra själar till andligt liv än Lazarus kunde hjälpa Jesus uppväcka honom från de döda.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-26 07:47 #50 av: Woodland

Jesu herravälde är inte endast ett kristet hopp som en dag kanske förverkligas. Det är en sanning som redan har ägt rum.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-27 08:01 #51 av: Woodland

Anden är immateriell och osynlig. Men Hans arbete är mer kraftfullt än den mest våldsamma vinden. Anden bringar ordning i kaos och skönhet ur fulhet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-28 10:15 #52 av: Woodland

 Han kan förvandla en syndskadad man till ett dygdemönster. Anden förändrar människor. Livets författaren  är också livets förvandlare.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-29 08:20 #53 av: Woodland

Det mest våldsamma uttrycket för Guds vrede och rättvisa ses i korset. Om en person någonsin hade plats att klaga över orättvisor så var det Jesus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-10-31 08:17 #54 av: Woodland

Han var den ende oskyldige någonsin att straffas av Gud. Om vi vackla på Guds vrede, låt oss vackla på korset. Det är här vår förvåning bör fokuseras.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-01 17:19 #55 av: Woodland

Den mest obscena symbolen i mänsklighetens historia är korset; men i sin fulhet är det fortfarande den mest vältaliga vittnesbörden om mänsklig värdighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-02 10:27 #56 av: Woodland

Den mest skamlösa lögnen över alla lögner är när folk säger till sig själva "Jag har ingenting att oroa mig för när det gäller Guds vrede. Min Gud är en kärlekens Gud."

 Om det är din tanke är din Gud en avgud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-03 07:36 #57 av: Woodland

Gud är aldrig nöjd med okunnig dyrkan, med tillbedjan som inte är grundad på kunskapen om Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-04 08:06 #58 av: Woodland

Vi Guds folk måste ha som ett mål den fullkomliga visionen av Gud. Vi kan inte se Gud eftersom han är helig och vi är inte det.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-05 15:34 #59 av: Woodland

Jag har aldrig sett Gud. Jag har känt hans närvaro och resonerat om hans existens. Jag har läst hans ord och hört talas om bländande visningar av hans härlighet. Men jag har aldrig sett honom. Han är osynlig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-06 09:44 #60 av: Woodland

Inte bara det att jag aldrig har sett honom ansikte mot ansikte, men ingen annan har sett honom heller.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-07 08:12 #61 av: Woodland

Skapelsen förebådar hans majestät; stjärnorna förklarar hans verk. Vi kan se konstnärens verk, men konstnären själv förblir osedd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-08 08:12 #62 av: Woodland

Varför kan vi inte se Gud? Det är inte därför att han är en ande, och inte heller är det för att han inte är närvarande. Vårt problem är inte en svaghet i visuell styrka.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-11 10:45 #63 av: Woodland

Det är inte synnerven som är bristfällig. Bristen är i våra hjärtan, inte våra ögon. Vi kan inte se Gud eftersom han är helig och vi är inte det. Det är på grund av synd som vi får höra, "Ingen människa kan se Gud och leva."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-12 09:26 #64 av: Woodland

På sätt och vis är det väl att vi inte kan se Gud. Om för blott en sekund slöjan drogs undan och vi fick skymta Guds ansikte skulle vi genast förgås.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-14 08:16 #65 av: Woodland

Hans strålning är så lysande, hans härlighet så bländande, att i vårt nuvarande skadade tillstånd skulle vi inte kunna bära åsynen av honom. Han förblir osynlig både som en förbannelse och som en gärning av skyddande nåd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-15 08:19 #66 av: Woodland

När det gäller Gud: så länge vi fortfarande är infekterade av synd är vi dömda att vandra blinda i hans värld.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-16 07:35 #67 av: Woodland

Vi må tröstas av hans ord och botas genom Andens hemliga tjänst, men vi kan inte se den högsta skönheten av hans ansikte.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-17 10:20 #68 av: Woodland

Men vi har en dröm; ja, mer än en dröm. Vi har säkra och specifika löften att vi en dag kommer att få se honom ansikte mot ansikte.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-18 08:31 #69 av: Woodland

Varje kristen längtar i sitt hjärta efter Kristi ansikte. Vi längtar efter att få titta direkt på Gud själv utan rädsla för att förtäras. Den djupa längtan kommer en dag att uppfyllas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-19 10:19 #70 av: Woodland

Den framtida Gudsvisionen kallas den "himmelska visionen"* eftersom den i sitt kölvatten kommer bringa den fulländade salighet för vilken vi skapades och förlöstes.

*Beatific Vision

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-20 10:02 #71 av: Woodland

En av välsignelserna som Jesus gav i Bergspredikan var, "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5: 8.). I himlen kommer vi att vara renhjärtade. I himlen kommer vi att se Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-21 06:51 #72 av: Woodland

Positionen vi kommer att ha i framtiden kommer att vara liknande positionen vi innehar nu, men det kommer också finnas skillnader. Den himmelska positionen kommer vara en av uppenbarad härlighet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-22 08:00 #73 av: Woodland

Våra kroppar kommer att ha kontinuitet med våra nuvarande kroppar. Det kommer också att finnas diskontinuitet. Våra nya kroppar är höljda i dunkel; vi ser en gåtfull spegelbild.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-23 07:37 #74 av: Woodland

Men vi får antydningar om våra förhärligade kroppar genom jämförelser med Jesus, liksom av hans ord att vara "såsom änglarna i himlen".

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-24 08:38 #75 av: Woodland

Paulus ger ytterligare antydningar: efter att ha diskuterat olika typer av kroppar vi upplever på denna planet och olika nivåer av ära i de skapade objekten tillägger han: "Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.  Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp."  1 Korinthierbrevet 15

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-25 07:47 #76 av: Woodland

Vi förstår förgänglighet, vanära, svaghet och naturliga kroppar. Endast i kontrast  eller ställning begrundar vi en omutlig, förhärligad, kraftfull och andlig kropp.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-26 07:58 #77 av: Woodland

Den nya kroppen kommer var klädd i odödlighet. Den kommer att motta en klädsel den varken nu eller i sig själv äger.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-27 08:50 #78 av: Woodland

Vi talar om Gud som den odödlige, osynlige och allvise Gud. Denna attributsträng ger en aning tröst och inte lite mängd bestörtning.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-28 08:17 #79 av: Woodland

Att Gud är odödlig gör mig glad. Det betyder helt enkelt att han inte kan och därför aldrig kommer dö. Jag behöver inte oroa mig för att han någonsin kommer att slitas ut eller bli utbytt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-29 10:04 #80 av: Woodland

Hans tron är för evigt etablerad. Han regerar för evigt i hans allmakt. Detta är goda nyheter för en förgänglig mänsklighet. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-11-30 07:55 #81 av: Woodland

Jag gläds också över att han är allvetande. Detta skiljer honom från varje människa.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-01 08:07 #82 av: Woodland

Det var Aristoteles som lärde ut att man i varje vis mans hjärna kunde finna ett hörn av dårskap. Det finns ingen dåraktig 'hörna' i Guds sinne.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-02 08:15 #83 av: Woodland

Jag finner tröst i den säkra sanningen att den som styr universums angelägenheter inte ges till misstag eller stunder av inkompetens. Jag gläds i Guds visdom och på hans eviga makt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-03 08:14 #84 av: Woodland

Det är hans ihållande osynlighet som gör mig ledsen. Det är svårt för sensuella varelser att njuta av gemenskap med en som inte kan ses, höras, smakas, röras vid, eller luktas. Gud är fortfarande bortom mina sinnen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-04 08:21 #85 av: Woodland

Gud är fortfarande bortom mina sinnen. Hur kan jag då någonsin med intimitet relatera till honom? Mitt hjärta längtar efter gemenskap med honom. Jag längtar efter att höra hans röst som om ljudet av många vatten och att fånga en glimt av hans lysande härlighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-05 08:53 #86 av: Woodland

Nyckeln till att förstå Jesu rop från korset återfinns i Paulus brev till galaterna: "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: 'Förbannad är var och en som är upphängd på ett träd'." (Galaterbrevet. 3:13, 5 Moseboken 21:23.)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-06 07:24 #87 av: Woodland

Att vara förbannad är att tas bort från Guds närvaro, att ställas utanför lägret, att bli avskuren från Guds godhet.  På korset förbannades Jesus. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-07 08:10 #88 av: Woodland

Det vill säga, han representerade den judiska nationen av förbundsbrytare som exponerats för förbannelsen och tog det fulla måttet av förbannelsen på sig själv.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-08 08:20 #89 av: Woodland

Som Guds lamm, bärare av synden, blev han avskuren från Guds närvaro.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-09 08:35 #90 av: Woodland

På korset trädde Jesus in i upplevelsen av övergivenhet för vår räkning.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-10 09:57 #91 av: Woodland

Gud vände Jesus ryggen och avskar honom från all välsignelse, från allt bevarande, från all nåd, och från all fred.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-11 07:41 #92 av: Woodland

Gud är för heligt för att ens titta på orättfärdighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-12 08:04 #93 av: Woodland

Gud Fadern vände Sonen ryggen och förbannade honom till helvetets djup medan han hängde på korset. Här var Sonens "nedstigning till dödsriket."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-13 10:13 #94 av: Woodland

Här rasade Guds vrede mot honom. Hans skrik var de fördömdas skrik. För oss.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-14 08:10 #95 av: Woodland

Läs Pauli skrifter noga och du finner en man vars hjärta längtade efter Guds lag lika mycket som Davids gjorde.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-15 08:11 #96 av: Woodland

Lagen driver oss till evangeliet. Evangeliet räddar oss från lagens förbannelse, men leder i sin tur oss rätt tillbaka till lagen för att söka dess anda.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-16 06:53 #97 av: Woodland

Guds lag är fortfarande en lampa för våra fötter. Utan den snubblar, stapplar och famlar vi i mörkret.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-17 07:02 #98 av: Woodland

För den kristne är den största fördelen med Guds lag dess avslöjande karaktär.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-18 08:11 #99 av: Woodland

Lagen avslöjar lagstiftaren för oss. Den lär oss vad som är välbehagligt inför honom.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-19 09:52 #100 av: Woodland

 Vi måste söka Guds lag- flämtar efter den-och glädje oss i den. Allt annat är ett brott mot Fadern, Sonen och den helige Ande.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-20 10:24 #101 av: Woodland

Synd är hemsk. Gud är helig. Kristus är en absolut nödvändighet. Dessa är grunderna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-21 10:47 #102 av: Woodland

I själva verket utan en ordentlig bild av synd, en riktig bild av Guds helighet och en riktig uppfattning om nödvändigheten av Kristus kommer vi inte ha ett evangelium alls.


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-22 09:38 #103 av: Woodland

Evangeliets första löfte finns i en förbannelse i paradisets trägård - avkomman

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-23 08:26 #104 av: Woodland

Gud sade till Jesaja:"Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. "Förhärda detta folks hjärta,  gör deras öron döva och deras ögon blinda,  så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron  eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade." 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-24 19:07 #105 av: Woodland

Denna typ av dom är tydligt uttalad av Paulus : "Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen."    

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-25 08:36 #106 av: Woodland

Det värsta straffet som kan drabba oss är om Gud  överger eller överlåter oss till vår synd. Detta föregriper Guds utslag vid den slutliga domen: "Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-26 08:58 #107 av: Woodland

Varje gång Guds ord förkunnas  ändrar det alla de som hör det. Ingen förblir någonsin  opåverkad av Guds Ord. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-27 08:27 #108 av: Woodland

För dem som är positiva till Guds Ord, blir det till tillväxt i nåden. För dem som förkastar det eller är likgiltiga inför det,  läggs " förhårdnader" på deras själar och "förkalkning" i deras hjärtan. Ögat blir mörkare och mörkare, örat blir tyngre och tyngre, och rikets hemligheter mer och mer oklara. Den som har öron att höra, han höre.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-28 08:16 #109 av: Woodland

Be Gud att öppna dina öron för att höra hans röst, för att rensa dina andliga ögon och låta dig förstå med hjärtat.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-29 16:56 #110 av: Woodland

Av nåd erbjuder Gud Kristi rättfärdighet till alla som sätter sin tillit till honom. För alla som tror, ​​alla som tror på honom, räknas Kristi förtjänst till deras räkning.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-30 08:34 #111 av: Woodland

Innebär detta att goda gärningar exkluderas i de troendes liv? På intet sätt. Vår motivering är alltid till goda gärningar. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-31 08:30 #112 av: Woodland

Fastän ingen förtjänst någonsin utgår från våra arbeten, vare sig de gjorda innan vår omvändelse eller efteråt, är goda gärningar en nödvändig frukt  av sann tro.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-01 08:13 #113 av: Woodland

"Nödvändig frukt?" Ja, nödvändig. Goda gärningar är inte nödvändiga för oss att förtjäna vår rättfärdiggörelse. De är aldrig grund för vår rättfärdiggörelse.  De är nödvändiga i en mer begränsad mening. De är nödvändiga konsekvenser av sann tro.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-02 09:04 #114 av: Woodland

Om en person påstår sig ha tro men frambringar ingen som helst  lydnadsfrukt, är det bevis på att den åberopad tro ​​är ett falskt påstående.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-03 10:59 #115 av: Woodland

Sann tro bär oundvikligen och nödvändigtvis frukt. Frånvaro av frukt indikerar frånvaro av tro.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-04 07:52 #116 av: Woodland

Vi är inte rättfärdigade genom frukten av vår tro. Vi rättfärdigas genom frukten av Kristi förtjänst.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-05 07:58 #117 av: Woodland

Vi mottar endast hans förtjänst genom tron men det är bara genom en sann tro att vi får hans förtjänst. Och all sann tro ​​bär sann frukt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-06 09:01 #118 av: Woodland

Om saker händer här i världen utanför Guds suveränitet skulle det helt enkelt innebära att Gud är inte suverän. . . Om Gud är inte suverän då är inte Gud Gud, och om den Gud du tror på inte är en suverän Gud då tror du verkligen inte på Gud. Du kan ha en teori om Gud. Du kan ha teoretisk teism men i slutändan för alla praktiska ändamål är det inte annorlunda än ateism eftersom du tror på en Gud som inte är suverän.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2017-01-07 08:18 #119 av: Woodland

Vad är nu konsekvenserna av en icke-suverän Gud? Tänk på det från ett bekännande kristet perspektiv. Jag gillar att använda detta exempel: om det finns en enda molekyl i hela universum som löper amok utanför Guds suveräna kontroll -- den okontrollerade molekylen -- då är de praktiska konsekvenserna för oss som kristna att vi inte har någon som helst garanti för fullbordan av eventuella framtida löften som Gud har överenskommet med sitt folk.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.