Jesus

Fader Vår, Vår Fader

2016-08-17 17:02 #0 av: Woodland

Den första meningen i den apostoliska bekännelsen inleds så här: Vi tror på Gud Fader allsmäktig... 

Denna bekännelse av Gud som "fader" är unik till kristendomen. Jesus använde uttrycket "Abba Fader" eller Pappa. En varm och kärleksfull titel som förmedlar den troendes intima förhållande till Gud som deras Fader. 

I flera instanser i gamla testamentet används titeln Fadern.  När ett judiskt barn fick lära sig be lärde det sig mellan 30-40 titlar som ansågs passande och opassande för att tilltala Gud. Det lärde sig respekt för Gud genom detta men det familjära tilltal som Jesus befallde saknas i denna lista.

Joachim Jeremias, en expert som forskat i antika Israeliska skrifter, hittade inte ett enda fall av personligt tilltal av Gud som Fader förrän 900-talet i Italien: tusen år efter Kristus!  Det fanns ett undantag och det var en judisk rabbi i första århundradet som tilltalade Gud som sin fader: Jesus. Barnaskapet hos Gud förtydligade han för Fariséerna och det kännetecknades av lydnad. Fariséerna platsade inte där.  

Kyrkan i nya testamentet är Guds hushåll och familj. Och genom vår relation genom tro är Gud vår Fader, Jesus vår broder och den Helige Ande vår bästa hjälp.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-15 17:16 #2 av: Woodland

Albert Mohler om "Fader vår"

Alla språk där det talas om Gud är analogiska1. Endast Gud talar ontologiskt2. Om vi ​​säger "ljus" måste vi föreställa oss det. Om Gud säger "varde ljus" då skapas ljuset. Metafor3 betyder något är som något. Gud som Fader är analog men inte metaforisk. Han ÄR faktiskt vår Fader. Det finns metaforer men skriften är lärorik. Vi får höra att Gud är inte bara som en far, men han är vår Fader. Om han inte är vår Fader känner vi honom inte.

Gud har förverkat sin egen personliga integritet för att ge oss sitt ord, uppenbara sig för oss så att vi,  hans syndiga varelser, må känna honom.

Vi har bara rätten att säga detta eftersom Jesus lärde oss att be på detta sätt. Nya testamentet berättar varför vi har rätten - genom Jesus och Faderns syfte att rädda ett folk genom sonen.

Sedan finns det adoption. Sonskap finns genom födseln och adoption. Nya testamentet godkänner båda. Jesus hade rätt att be till Fadern eftersom det var hans  relation av evighet och  vi har rätt genom adoption att också kalla honom vår Fader.

1 - som kan betraktas som likartad eller överensstämmande på högre abstraktare nivå el. i väsentliga avseenden (likställd)

2 - tillvarons egentliga beskaffenhet. 

3 - uttryck som används om något som liknar det som uttrycket egentligen står för om bildliga eller överförda uttryckssätt. (liknelse)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-18 17:22 #3 av: Woodland

Helt i linje med ämnet i denna tråd vill jag dela med er två saker jag hörde nyligen som gav en tankeställare eller fler . . . . 

1.

Någon frågade en gammal predikant på 1800 talet varför det i bibeln i flera brev står att  Apostlarna skrev  "Herren Jesu Gud och Fader"1 istället för uttrycket "vår fader." Han svarade att många av Herrens barn hade en far som var mer som ett monster än en kärleksfull och god uppfostrare som såg till barnens bästa. De förknippade "fader" med en förtryckare inte så sällan märkt av missbruk, en misshandlare, en som övergav dem, frånvarande, med mera.  Apostlarna  genom den helige Andens försorg skrev så att särskiljde den förvrängda bilden från en korrekt bild av vår himmelske fader. Bibeln betonar att det är Gud som är Jesus' Fader och såsom Fadern så är också Sonen. Därför sade Jesus   Den som har sett mig har sett Fadern. Varje Guds barn kan betraktar Fadern som kärleksfull, trofast, intensivt intresserad i de sina, konstant närvarande  med mera. 

 2.

Martin Lloyd Jones påpekade att tilltalet "Käre Fader" står inte i bibeln. Det finns ingen grund i skriften för att använda detta sorts familjära känslomässiga tilltal. Inte ens Jesus själv sa det!  Enligt Jones, när vi riktar bön till Gud bör vårt tilltal  vara märkt av en förhärskande attityd av  kärlek och vördnad.  I de sällsynta instanser där vi kan ordagrant läsa Jesus' böner ser vi att han tilltalade Gud  som Fader, himlens och jordens härskare2, Fader3,  Helige Fader4 och Rättfärdige Fader.5  

Detta hörde jag i en predikan och efter övervägande måste jag ändra min egen vana i bön när jag tilltalar Fadern!

1 2 Korinthierbrevet 11:31, Kolosserbrevet 1:3, 1 Petrusbrevet 1:3

2 Matteusevangeliet 11:25, Lukasevangeliet 10:21

3 Johannesevangeliet 11:41, 17:1,5,21,24

4 Johannesevangeliet 17:11 

5 Johannesevangeliet 17:25

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-12-19 14:10 #4 av: setfree

#3 Jag delar din syn angående detta. Jag har övergått mer till vördnad och tillbedjan med stor respekt.

Jag tänker ofta på liknelsen på tjänaren som ser till att Herren får mat först och äter sedan själv. Jag tolkar detta som att först ger vi tillbedjan och tacksamhet, sedan kan vi komma med våra böneämnen.

Mer av ödmjuket och tacksamhet och att underordna sig än att fokusera på sina egna bekymmer. (sök Guds rike först...)

Anmäl
2017-01-10 11:24 #5 av: Woodland

Glad att du blir berörd av det dessa bibellärares tankar! Konstant korrigering, kan verka konstigt men det är en Guds kärleksgärning mot oss. Glad

R. C. Sproul påpekade i en predikan att Herrens bön kan uppdelas i tre olika kategorier: det formella, begäran (anhållan) och avslutning. Och Jesus klara instruktion var att det första begärandet skulle vara att Guds namn blir helgat. 

Rudolf Otto, en tysk antropolog, filosof, och teolog, skrev en liten bok "Das helige"* om hur människor i olika kulturer uppfattar "de heliga"   han kallade den Mysterium tremendom. Det vill säga det som är annat, separat, och som är, som Sproul uttryckte det, andlig apartheid. Alla kulturer har detta begrepp. Det kan vara en plats ett utrymme eller en tid som är gemensam för alla människor. Detta är något fundamentalt hos oss. 

Jesus första order var att be att Fadern (Guds namn) skulle bli helgat bland oss. Helig - avskild från hädelse (svordomar), missbruk eller fel-representerat hos människor och särskilt bland oss troende. Bibeln säger heligt är Guds namn.   Enligt romersk katolsk och luthersk lära står detta som andra budet: Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.

*"Det Heliga - Om det irrationella i det gudomligas idé och dess relation till det rationella" 1924

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.