2016-05-22 15:04 #0 av: Woodland

I detta bibelstycke läser vi om en laglärd man som ställde en fråga till Jesus för att snärja honom. Han frågade Jesus vad skulle han göra för att få evigt liv. Jesus svarade med en motfråga: vad stor skrivet i lagen, vad läser du där? Den laglärde svarade korrekt med att citera de två stora buden skriven i  Mose lag. "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade att han svarade rätt. Den laglärde ville försvara sig och frågade Jesus " vem är min näste?" 

Sedan följde berättelsen om den barmhärtige samariten. De flesta känner till uttrycket för det används flitig i de flesta västerländska kulturer.  Man ställer sig samma fråga idag, särskilt som troende: Vem är min näste? Är alla människor mina bröder eller systrar?

Teologen R.C. Sproul ger en förklaring till skillnaderna mellan näste och syskon i sitt budskap om "Den Barmhärtige Samariten."  

"Bibeln lär inte ut Guds universella faderskap. Han är allas skapare men inte allas fader. Vad gäller om det universella broderskapet? Alla män,  alla kvinnor är inte mina bröder och systrar. Återigen är bilden i skriften att  endast de som är i Kristus är med i broderskapet och i systerskapet. Du är min bror om du har samma far som jag. Om Gud är din fader och Gud är min fader är vi bröder. Bibeln lär inte ut universellt broderskap. 

Den lär ut Guds universella grannskap. Alla är inte mina syskon men alla är mina grannar. Alla män, alla kvinnor är mina grannar vilket innebär att i det stora budet måste jag älska alla. Och i bibliska termer är ordet ett verb hellre än ett substantiv. Jag behöver inte tycka om alla. Jag tycker inte om alla men att älska alla betyder att var kärleksfull mot alla: att göra det som kärlek kräver mot alla som du möter oavsett om du gillar honom eller inte gillar honom, oavsett om han är 'judisk' eller 'samarit.' Jesus undervisar denne laglärde man om Guds lags ABC:n. Den laglärde kuggade sin sista examen för han förstod inte vem som var hans granne förrän han hörde berättelsen."