2016-05-15 09:59 #0 av: Woodland

Pingstdagen räknas som den kristna kyrkans födelsedag. Den helige Ande började sitt verk genöm dem som tror på Jesus som Herre och Frälsare för att berätta om Guds rike på jorden. Så här står det i Den Svenska Psalmboken

Tredje Artikeln

Om den helige Ande och helgelsen

Jag tror på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Vad är det?

Jag tror, att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Det är den helige Ande som kallat mig genom evangelium, upplyst mig, med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro; såsom han kallar, församlar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden och behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en trätt tro. I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig och alla trogna alla synder och skall på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Det är vist och sant.

Martin Luthers Lilla Katekes


Läs gärna artikeln DEN HELIGE ANDE Del 1 och 2