Livsfrågor

Vad är synd?

2016-03-27 18:07 #0 av: bubrik

En liten undran i påsktider: vad är synd i kristen mening? Vad finns det för missuppfattningar och vad är en biblisk syn på ämnet? 

Anmäl
2016-03-27 18:16 #1 av: Skorpion76

Att missbruka herrens namn genom att säga det på ett felaktigt sätt eller vid fel tillfälle! 

 Energy Pethead
Medarbetare: Synskadade, Funktionshindrade, Hjälpmedel

Sajtvärd för Nostalgi, Lekar
http://klotterplanket1.egetforum.se/

Anmäl
2016-03-27 19:54 #2 av: Woodland

Oj, detta är ett djupt ämne. Lite kortfattat: Synd är ett tillstånd. Människan föds i synd enligt bibeln. Det innebär att hon har ärvt fördärvet från Adams olydnad, att gemenskapen med Gud är bruten och detta resulterar i gärningar som bryter mot Guds lag i Gamla Testamentet. De som inte hade Guds lag bröt mot sina samveten. Så det ser rätt hopplöst ut om det slutade där. Men Gud själv, i egenskap av Jesu människoblivande, tog på sig sitt folks synd i sitt liv, sin död och uppståndelse.

Det finns många missuppfattningar om synd ofta baserade på mänskliga regler utan stöd i bibeln. Vi kan svälja kameler och sila mygg så att säga. Tänker du på någon särskild "synd"?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-28 08:33 #3 av: bubrik

Nja synd har varit ett diffust begrepp för mig. Översättningen att det betyder missa målet gör det inte klarare. Någon sa att stolthet är den största och första synden. 

Nej ingen säskild synd, bara att vi lätt får för oss att vissa saker inte passar in i det sammanhang vi befinner oss i och det blir då en synd. När det egentligen handlar om sociala regler som du skriver. 

Anmäl
2016-03-28 11:04 #4 av: united

Är det synd att säga "Herre Gud" i tid och otid om man inte ens tror på Gud?

Ungefär alla okristna jag känner säger det uttrycket hela dagarna "Herre Gud vad jag är trött"... "Herre Gud vilken trafik det var i helgen"... Herre Gud vad matpriserna är dyra nu för tiden" osv

Anmäl
2016-03-28 11:34 #5 av: Woodland

# 3

I praktiken är synd  det man gör och inte gör. Det man tänker och inte ger en tanke till. 

#4

Ja, det är enligt skriften förbjudet att missbruka Guds namn. Idag har Herrens namn blivit som ett kraftuttryck. Detta är inget nytt. Det var så i Apostlarnas dagar också. Jesus halvbror Jakob skrev i 2:  7Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-29 08:44 #6 av: Woodland

Jag glömde det Bibeln säger: Ty allt som inte sker av tro är synd. Romarbrevet 14:23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-29 13:51 #7 av: OlgaMaria

#3 Paulus skriver i Romarbrevet att det är lagen som ger oss en förståelse för vad som är synd, att vi inte förstå det i oss själva. Lagen syftar här på lagen i Moseböckerna, men man kan ju se det i en annan kontext också - vi förstår inte själva vad som är fel, men när vår mamma säger att man inte får slåss t ex så lär vi oss att det är fel att slåss. Sen är det ju intressant i sammanhanget att samma idéer som finns i 10 Guds bud t ex har fått otroligt stor spridning och påverkar vår moral, inte minst i västvärlden.

Paulus talar också om att vi inte själva klarar av att leva upp till lagens krav. Vi kan inte övervinna synden själva. Finns texter i Gamla testamentet som är profetiska texter om hur Gud ska hjälpa oss att övervinna synden - han ska ge oss nya hjärtan, och det är en beskrivning av frälsningen och hur vi förändras när vi tar emot den helige ande i våra liv - vi blir förändrade och får kraft att förändra våra liv.

1 Rom 13:9 Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv .

Man kan alltså enkelt förklara synd som något som skadar oss, våra medmänniskor och vår värld. Att sluta synda är att börja älska och leva i kärlek.

Jag har hört så många säga att de började tycka om människor och tänka varma kärleksfulla tankar om människor efter att de blivit frälsta. Det är så coolt.

När jag själv blev frälst så blev jag så medveten om min egen synd och om Guds helighet, hur han kom in i mig och gjorde mig ren. Synd var inget jag tänkte på direkt innan det, men det blev kristallklart för mig i den stunden. 

Så sammanfattningsvis - synd är inget vi varken förstår eller kan stå emot helt på egen hand, men Lagen ger oss insikt till viss del, men frälsningen ger oss kraft att sluta synda och leva i kärlek. Synd är som en sjukdom som förstör världen och mänskligheten. Att leva syndfritt är att leva i fullkomlig kärlek.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-03-31 18:06 #8 av: bubrik

Fin vers Woodland! Ger många tankar att fundera över. Frågan blir hur man uppfattar tro. 

Anmäl
2016-03-31 21:54 #9 av: Woodland

En till vers från Hebreerbrevet 11:6 - Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

De som vill behaga Gud måste komma till honom i tillit. De måste lyda från hjärtat och inte motvilligt, illvilligt eller med en känsla av tvång. Augustinus sade att även dygderna av de icke troende är synd i Guds ögon. Jag kan förstå att det är så eftersom endast Jesus anses som rättfärdig och det är endast genom honom som vi kan närma oss Gud.

Vi kanske överväger att tro först och främst kännetecknas av de externa synliga sakerna som är lättare att ha som kriterier. Naturligtvis kan dessa vara viktiga men endast om de utgår från vårt sinne (hjärtat) och stämmer överens med Guds ord.  

Jag håller med det som OM skrev i #7  -När jag själv blev frälst så blev jag så medveten om min egen synd och om Guds helighet, hur han kom in i mig och gjorde mig ren. 

Det finns denna personliga uppenbarelse av synd och det egna behovet samtidigt som Gud visar att förlåtelse i Jesus är lösningen. Så Guds verk börjar med en uppenbarelse på insidan - i oss. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-31 22:02 #10 av: NiklasTyreso

Synd är att bryta mot Guds bud. Alla buden kan sammanfattas i budet att man ska älska sin nästa som sig själv. Ser man Gud som sin nästa ska man inte vanhelga Guds namn på samma sätt som man inte ska göra narr av någon person eller dennes namn.
Man ska inte stjäla, för man vill inte själv bli bestulen.
Man ska inte vara otrogen mot sin fru och inte vara otrogen med andra gudar, för man vill inte själv bli bedragen.

Kristna brukar gilla tio Guds bud som riktmärken att leva efter, men de struntar i Sabbatsbudet vilket är ok eftersom i stort sett alla passager i moseböckerna som ger bud och lagar uttryckligen börjar med att Gud säger till Mose att tala till Israels folk. Judar har många bud att leva efter, inte icke judar. Apostlagärningarna 15 föreskriver fyra bud för hednakristna, för att de buden alltid predikats i alla synagogor (och de fyra buden liknar judendomens noakidiska bud från talmud).

Anmäl
2016-03-31 22:22 #11 av: Woodland

# 10 Alla buden kan sammanfattas i budet att man ska älska sin nästa som sig själv.

Du utelämnade den första och viktigaste befallningen i verserna som  lyder så här: 

I Matteus evangeliet 22 står det - 36 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 37 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.  38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

Och i Lukasevangeliet 10 - 27 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."

Samma i Markkusevangeliet 12 - Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-31 22:46 #12 av: NiklasTyreso

Om jag inte minns fel har både Paulus och Hillel den äldre skrivit att hela lagen sammanfattas i budet att älska sin nästa som sig själv, så jag är inte ensam om den uppfattningen.

Anmäl
2016-04-01 09:08 #13 av: Woodland

Jesus sade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.  38 Detta är det största och främsta budet. SEDAN  Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

Endast Jesus klarade detta. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-04-01 09:17 #14 av: [loveisall]

I bibeln står det att synd är att inte tro på den som Fadern har sänt; sonen, Jesus Kristus.  (Joh 16;9)

Men sedan finns det ju köttsliga begär och synder som är världsliga/köttsliga som varje människa brottas med, även en kristen. 

Paulus skrev om det: 

"Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag... Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag" (Rom 7:15, 19)

Guds ande formar oss med tiden till att bli lika Jesus. Allt går inte över en natt. Vi lägger bort våra världsliga begär och lustar mer och mer för något större, något mer bestående. När vi kämpar mot frestelser av olika slag, så ska vi be för Jesus sade: 

1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. 2Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

3Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

1 joh 2 :1-6

Anmäl
2016-04-10 11:26 #15 av: NiklasTyreso

#10 av: NiklasTyreso: ”Synd är att bryta mot Guds bud. Alla buden kan sammanfattas i budet att man ska älska sin nästa som sig själv.

#13 av: Woodland : ”Jesus sade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet. SEDAN Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

Woodland: Menar du att Paulus (och Hillel den äldre innan honom) hade fel?

Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: "Du skall älska din nästa såsom dig själv."” Gal 5:14

Paulus gick direkt på att älska sin nästa som sig själv, inte via budet att älska Gud först som Jesus sade. Tycker du att Paulus argumenterade fel?

Den som älskar Gud, älskar det Gud skapat och visar därför kärlek mot Guds skapelse (människor och miljön). Det går inte att älska Gud och samtidigt kränka människor som är skapta av Gud.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.