Kyrkan

är alla kristna rörelser lika kristna?

2016-03-19 22:27 #0 av: katteninutihatten

Spelar det roll vilken inriktning man väljer/tillhör? Är katoliker och protestanter, Jehovas, pingstvänner, frälsningsarmén, svenska kyrkan och ortodoxa alla lika räddade/frälsta. .....och kan man säga att alla är "lika" kristna? Vilken gren hamnar enligt dig närmast sanningen.....och fins det någon som inte ens hör till trädet kristendom?
Vad jag försöker fråga är väl egentligen var du/ni tycker att man ska söka för att lättast finna sanning.

Anmäl
2016-03-19 22:44 #1 av: VildaVittra

Amish är ganska så rejält bokstavstroende och de har inte moderniserats nämnvärt under åren som gått sedan samfundet bildades. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2016-03-19 22:46 #2 av: Anterrabae

En fråga att börja med ligger väl vad som är viktigast, en tradition, en historia, bibeltrogenhet, eller helbrägdagörelse osv.

Vad jag fiskar efter är att alla klassar olika saker som de viktigaste tecknen för att ha "sanningen"

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-19 22:51 #3 av: tlover

Det jag har upplevt är att de som följer en specifik gren anser att det är det som leder till frälsning och inte andra.

Liknande grenar tex närbesläktade kyrkor som är protestanter brukar vara mer accepterande mot varandra.

Det finns väl koptiska kyrkor också, eller hör dom till ortodoxa?

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2016-03-19 22:53 #4 av: jevc

Det här är mina tankar kring ämnet. Försökte svara så objektivt som möjligt.

2. Kristenhet är en storhet som svår att mäta, finns inte riktigt någon enhet som mäter hur kristen man är. Alla har dessutom en egen syn på vad det innebär att vara kristen. Om man frågar en protestant kanske den anser sig vara mer kristen än en katolik (notera kanske).

3. Varje gren tror antagligen att de är närmast sanningen och även ur ett objektivt perspektiv finns det inget klart sätt att se på det, pga att man ur ett objektivt perspektiv inte kan veta exakt vad det är man egentligen måste vara/göra för att bli räddad. Även här har de olika inriktningarna egna syner på saken.  En protestant kommer säkert säga att protestantism är närmast medan en katoliker säger samma sak om katolicismen. Svaret du får beror ganska mycket på vem du frågar och jag tror det viktigaste är att man själv väljer den inriktning som man själv tror är närmast sanningen.

Anmäl
2016-03-19 23:06 #5 av: katteninutihatten

Wow! Tack för snabba svar!
Håller med er i sak......det ligger inte i min natur att döma ut vad andra tror på.......men jag känner att jag stagnerat i min kristna liv......har gått då och då i en församling......känns dock inte särskilt berikande eller meningsfullt längre.....om det någonsin gjorde det. Jag känner att jag vill söka mig någon annanstans. ......men är samtidigt väldigt vilsen i var jag vill gå, men min ledstjärna har alltid varit att söka det som är sant.......frågan är bara hur man finner det? Kanske är det bara att börja vända på stenar.

Anmäl
2016-03-20 00:03 #6 av: Woodland

# 5
Det är sant att du fick snabba svar, men eftersom du skriver på Jesus i Fokus antar jag att du vill ha svar från kristna personer, och så vitt jag vet tillhör ingen av de hittills svarande någon gren av det som betecknas som kristet. Det betyder inte att dom inte får ha sitt tycke och tänkande men svaret från mig, till exempel, blir annorlunda.

Som etiketten kristen innebär är kristna de som följer Kristus och han finns endast beskriven i bibeln. Därför är de som är bibeltrogna kristna. Jehovahs vittnen anses inte vara kristna eftersom man som kristen anser att Jesus är gudomlig och ingår i en treenig Gud (det tror inte Jehovas vittnen).

Vi som kristna kan inte döma andra bekännare för vi känner inte till andras hjärtan. Det finns med mycket stor säkerhet sanna Guds barn i de olika kyrkorna och samfunden för Herren frälser den han vill. Men bara därför att någon tillhör en utav dessa gör det inte per automatik människan i fråga till ett Guds barn. (Samtidigt finns det säkra tecken som bibeln ger oss för att vi rimligtvis kan avgöra om en som bekänner sig vara kristen är det eller ej. ) Jesus sade att den som kommer till Gud måste komma genom Jesus. De som försöker bli rätt med Gud på annat sätt måste vända om.

Har du fler frågor är det bara att ställa dem. Samtidigt måste jag påpeka att sanningen endast finns hos Jesus när det gäller Guds uppenbarelse. Kristendomen är exklusiv. Att söka på andra håll leder oavkortat till skeppsbrott i tron.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 07:43 #7 av: katteninutihatten

Jag får väl helt enkelt besöka några olika församlingar och känna efter vad som känns rätt.......och så klart använda hjärnan för att avgöra om de verkligen följer kristus.

Jag ska nog besöka Pingstkyrkan i min stad. Känner dock inte till så mycket om dem....är det någon som vet hur de skiljer sig från svenska kyrkan?

Anmäl
2016-03-20 07:55 #8 av: katteninutihatten

Förstår vad du menar med skeppsbrott i tron, då jag råkat ut för ett antal själv. .........längtar nu bara efter ett kristet sammanhang att höra hemma i......där jag kan få växa som kristen, och få ställa mina frågor utan att känna mig dum....och där inte hela gudstjänsten handlar om fikat som kommer efteråt ....utan lite om gud också.

Anmäl
2016-03-20 08:18 #9 av: tlover

#7 Pingstkyrkan döper bland annat inte barn utan det är bara "vuxendop" (satte inom "" för jag var 10 el 11, men jag valde själv. Det är det som är det viktiga). Det är väl den stora skillnaden.

Eftersom pingstvänner inte barndöper så finns inte heller konfirmation.

Pingstvänner har inte heller präster utan pastorer.

Traditionellt är det mer vanligt med tungotal och liknande men hur mycket tungotal osv det är beror på just vilken församling det är.

I övrigt vet jag inte nog om svenska kyrkan för att säga fler skillnader.

Jag tycker att du ska fara på tex Lappis om du vill se mer, det är ett stort tältmöte i södra Lappland varje sommar som är riktigt kul, även en hel del som inte är kristna tycker att det är roligt där. Det finns säkert liknande sammankomster närmare dig, jag tänker mest att där behöver du inte vara en i gänget reda då det kommer pingstvänner från hela Sverige.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2016-03-20 08:23 #10 av: Woodland

Det är viktig att man ber och frågar Herren efter sin ledning.  Svenska kyrkan bröt med den Romersk Katolska kyrkan och var påverkad av Reformationen på 1500- talet. Det var också en schism med politiska övertoner och den blev en statskyrka.

 Pingströrelsen i Sverige formades i början av 1900-talet och dess ledare hette Levi Pethrus. Rörelsen räknas som kristen för de erkänner trosbekännelserna. Medlemmarna kom för det mesta från baptisterna. Pethrus var baptistpastor och höll fast vid den baptistiska  linjen med en aktiv omvändelse, troende (vuxen) dop, och nattvard. Svenska kyrkans dopsyn är annorlunda. Svenska kyrkan lägger ingen vikt vid en omvändelseupplevelse utan man döps och konfirmeras i kyrkan och lever ut sin tro.

Församlingsledningen inom Pingströrelsen består normalt av en pastor (pastorer beroende på församlingsstorlek) och äldste. Varje kyrka är självständig.  Däremot är Svenska kyrkan styrd centralt med en Ärkebiskop, biskopar, präster och ett valt kyrkoråd.

Andra kyrkor talade om andliga gåvor som de listas i bibeln men de tre gåvorna, tungotalet, uttydning och profetisor ansågs inte längre vara i bruk på början av 1900-talet. Pingströrelsen lägger stor vikt vid dessa och anser att en människa skall "döpas i Anden".  De  lägger tonvikten på dessa andliga gåvor så om du besöker en gudstjänst kan du höra någon tala på ett obegripligt sätt och en annan talar svenska. De anser att den som talar svenska förklarar vad den som talade obegriplig sade. En person kan också  tala rakt ut med ett "ord".  Allt detta skall jämföras med det bibeln säger. Numera är detta med tungotalet i bruk i väldigt många kyrkor och samfund.

Pingströrelsen har många fina medlemmar precis som baptistkyrkorna, metodisterna, alliance kyrkorna, Equmenia, Svenska kyrkan med flera.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 08:42 #11 av: tlover

En annan skillnad. Pingstkyrkan är oftast roligare än svenska kyrkan Skrattar. Mer lovsånger, tungotal, folk som ställer sig upp och prisar gud. Det har jag aldrig varit med om i en "svenska kyrkan" som är mer stel.

Jag tror däremot att det skiljer sig mycket mellan olika kyrkor.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2016-03-20 09:23 #12 av: Woodland

#8
Ställ gärna frågor här tills du hittar där du hör hemma. Vi välkomnar frågor och diskusssion från alla så länge man håller sig till sajtreglerna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 09:33 #13 av: katteninutihatten

Jag trivs nog inte så bra med "stelt".......då ska det vara mer djup och tystnad.....vilket det inte var där jag tidigare gått på gudstjänst. .......det jag saknar mest är nog någon sorts innerlighet. Var är kärleken, var är glädjen....var är fokus på Jesus?

Jag är så trött på att vara "ensam" kristen......ingen i familj eller vänkrets som är kristna. Någon enstaka på jobbet.....men det talar man inte högt om.

Anmäl
2016-03-20 10:30 #14 av: Anterrabae

En liten grej om Jehovas Vittnen. De är visst kristna. De erkänner Jesus som Gusds son och smorde kung. Men de erkänner inte treenighetsläran, då det inte är en bibelenlig utan traditinell lära. (Precis som mycket annat) därför måste man rannsaka och se vad som är viktigast för en själv.

Precis som nämnts tidigare, Be till Gud, med öppet sinne. Han kommer visa dig vart du hör hemma.

Är du nyfiken så vet jag att Jehovas Vittnen firar sin minneshögtid nu på onsdag kväll. Det är deras viktigaste dag, och den dagen då Jesus dog och offrade sitt liv för människor. (14 Nisan efter solnedgången, enl judisk kalender)

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-20 16:51 #15 av: Woodland

# 13

Man kan gilla lite mera fläkt och rörelse i en gudstjänst, särskilt som ung. Men även om man är mer formell i en mässa eller liturgin kan det vara djupa sanningar som belyses och en mycket djup kärlek till Gud som vilar i hjärterna av de som sitter tysta i kyrkbänkarna. Jag vill bara uppmuntra dig att finna någonstans där du trivs och att hålla ett öppet sinne för de som är mera inåtvända och tillbeder på annat håll. Du kanske hamnar hos sådana om några år. Man vet aldrig. Skämtar  Herren finner uttryck genom alla de sina. Du är egentligen aldrig ensam men har du tänkt på att av alla de dina är det dig han valde först?  Det är stort. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 17:13 #16 av: Woodland

# 14

Du har helt rätt i att de i Jehovahs vittne inte tror på treenigheten och därmed tillbeder de inte samma Gud som de kristna. Medlemmarna i sekten Jehovah vittnen tror att de är de enda sanna kristna. De gör skillnad på begreppen kristen och kristendomen för att bortförklara skillnaden mellan dem och alla andra kristna kyrkor. Deras ledare har också reviderat historia för att underbygga denna tes och deras läror.

Jag känner inte till någon kyrka eller samfund som anser att de som tillhör denna rörelse är kristna. Jag förstår helt och fullt att detta låter lite knepigt men det är så att de kristna har som en gemensam grund Jesus Kristus som frälsare. För att frälsa människor och förena dem med Gud offrade han sig och dog för att sona sitt folks synder. I och med att han var/är Gud och människa förenade var endast han kapabel för uppgiften. JVittnen förnekar att Jesu död frälser någon och att den var ett exempel på hur man bör vinna sin egen frälsning. De förnekar Jesus kroppslig uppståndelse., De kristna kyrkorna anser att Jesu död på korset och hans kroppslig uppståndelse är historias mittpunkt och den viktigaste händelsen som någonsin ägt rum. 

Vi har diskuterat mycket om detta här på sajten så det går att söka för att komma åt trådarna där detta och mer därtill har varit uppe om man vill.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 18:14 #17 av: Anterrabae

#16 Där har du en del rena sakfel i din uppfattning om Jehovas vittnen.

De tror visst att Jesus är frälsare, och den ende som kunde rädda mäsnskligheten från synd. De håller med om att han är en Gud. Men de anser att Jehova Gud är den allsmäktige, Fadern, och inte samme person. Jesus säger att "Fadern är större än jag"

JVs förnekar absolut inte värdet eller vikten av Jesu död! Det är den enda högtid de kristna enligt Bibeln är skyldiga att högtidlighålla. Herrens kvällsmåltid, nattvarden, instiftades den 14 Nisan, i den judiska påsken. Det är den Jehovas Vittnen högtidlighåller på onsdag, efter solnedgången.

Kolla gärna upp vad JV lär, innan du uttalar dig. http://jw.org

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-20 18:23 #18 av: Anterrabae

Sen är det väl inte så konstigt att medlemmarna i respektive kyrka anser sig ha "sanningen" det vore väl konstigt att tillhöra en kyrka och församling, och anse att en annan religion har sanningen. Det vore ju samma som att säga att man tillhör fel religiös organisation.. Eller?

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-20 19:16 #19 av: Woodland

# 17 

Jag är väl medveten om vad JV lär ut, men fastän att de använder många uttryck som också används av kristna är JV:s läror inte detsamma som anses vara sanningen bland de kristna. 

Ja, JV lär ut att Jesus är EN gud och att innan han blev till i Marias livmoder var han Mikael ärkeängeln. De anser också att Jesus var en utav FLERA Guds söner (men den mest älskade). Vi anser att Jesus är den ENDE Guds son. Ser du skillnaden? 

JV förnekar Jesu ställföreträdande död. Det betyder att Jesu död gör mig  rättfärdig. Jag behöver inte arbeta för att bli frälst. Vi som kristna är frälsta på grund av det Jesus gjorde och vi tar emot det i tron. Det är inte så att jag måste göra si eller så och att Gud sedan kanske räddar mig. I Vakttornets lära  är det medlemmen som skall förtjäna Guds kärlek genom sina gärningarna. Det göder osäkerhet om man har kommit så långt att förtjäna Guds kärlek. De lär ut att det finns goda människor (som de som tillhör dem) och dåliga människor (de som inte tillhör). I evangeliet finns endast dåliga människor och endast Herren Jesus Kristus är god. Vi kristna i vår tro vilar i honom. Filipperbrevet 3:8-9  För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus  och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

De förnekar att han kroppsligen uppstod. De förnekar att han delar Faderns gudomlighet och att den helige Ande är Gud med personliga egenskaper. Allt detta ingår i den grundläggande identiteten för det som kallas kristet.

De kristna firar nattvarden året runt, inte bara en gång om året. Detta är bara en bisak i och för sig. JV haltar på de största trossatserna. 

# 18

Det vore ju samma som att säga att man tillhör fel religiös organisation.. Eller?

Nej, inte riktigt. Om du läser det jag skrev är det inga kyrkor eller samfund som anser att de som tillhör Vakttornets sekt är kristna. Jag kan ha olika åsikter om underordnade saker än folk i andra kyrkor och samfund men  dessa saker definierar inte dem som kristna. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-20 21:12 #20 av: katteninutihatten

Jag verkar ha svårt att uttrycka vad jag menar i text. ....Det jag har försökte förmedla var att jag saknat en känsla av äkthet/innerlighet i gudstjänsten och kanske mest av allt en känsla av gemenskap med en församling. Jag känner mig faktiskt även dragen till det mer kontemplativa delarna av kristendomen. ...som till exempel Taize....det är mer den där känslan av äkthet.......som verkar saknas i vissa församlingar, åtminstone i en form som jag kan upptäcka och ta till mig. Tänkte också att det kan vara värt att nämna att jag inte är särskilt ung....har passerat 30 med ett par års marginal 😊.......även om jag kan verka naiv när jag försöker förklara mina motivationer på internet.

Besökte den lokala pingstförsamlingen idag. Måste säga att det var riktigt trevliga. Öppna och inbjudande till diskussion. ......inga problem att bli en del av en bönegrupp, samtidigt som det kändes väldigt kravlöst.....inga påtryckningar och en atmosfär av att det är ok att säga nej. Första intrycket kändes bra.....får se hur det utvecklar sig. Måste bara öva på att släppa min djupt rotade vana att inte vara öppet kristen.......en pingstförsamling är i det närmaste fobiträning för mig.......konstigt att det ändå kändes rätt ok.

Anmäl
2016-03-20 21:21 #21 av: Anterrabae

Jag vet också mycket väl att JVs läror skiljer sig från den kristna traditionen. Men det i sig gör inte att de diskvalificerar sif som kristna. De erkänner trots allt Jesus som Kristus, Messias, och allas Frälsare.. De lär ut att han är den smorde kungen i Guds himmelrike.

JV lär ut att Jesus är den förstfödde, den ende som Gud skapade själv. Inte bara en av flera. Anser inte tex svenska kyrkan att Guds andra änglar är hans barn eller söner, att människor är Guds barn också? Bibeln talar i alla fall om Guds Söner, änglarna. Då har ju Gud fler barn än Jesus även där? Men Jesus står naturligtvis i särställning, som Guds Ord, förstfödde, Smorde, Kung, och medel till räddning etc. Han är inte bara en i mängden..

Per definition är inte JVs heller en sekt, då de följer och lever efter bibeln, inte en specifik mänsklig ledare. Även om de i dagligt tal betraktas som sekt..

Min kommentar gällande att ha "sanningen" var allmänt menad. Om jag skulle vara Pingstvän, vore det snett i mina ögon att tillhöra pingstkyrkan om jag trodde att tex JVs hade sanningen om Gud och Kristus i sin organsiation/tro/samfund.. Det är väl ganska självklart att man tror att den kyrka man valt att tillhöra har sanningen.

Gällande om andra kyrkor anser att JVs är kristna eller inte: jag vet att det förekommit diskussioner om JV inte borde tillhöra svenska kyrkan på samma sätt som bibeltrogna vänner och andra bokstavstrogna har blivit "inbjudna". Så där tror jag inte det är så hugget i sten att alla anser att JV inte är kristna. De lever och lär trots allt ut samma som de första kristna gjorde, som det beskrivs i bla Apostlagärningarna, när församlingarna startades upp.

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-20 23:18 #22 av: Woodland

# 20

Det låter bra!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-21 08:32 #23 av: Woodland

# 21

Du skrev: Gällande om andra kyrkor anser att JVs är kristna eller inte: jag vet att det förekommit diskussioner om JV inte borde tillhöra svenska kyrkan på samma sätt som bibeltrogna vänner och andra bokstavstrogna har blivit "inbjudna"Så där tror jag inte det är så hugget i sten att alla anser att JV inte är kristna. De lever och lär trots allt ut samma som de första kristna gjorde, som det beskrivs i bla Apostlagärningarna, när församlingarna startades upp.

Nu är jag nyfiken. Var, när har dessa diskussioner förts? Menar du att det har förekommit samtal bland de kristna om att innesluta JV i gemenskapen? Hur skulle JV kunna tillhöra kristendomen när de själva förnekar att alla andra är kristna förutom de själva? 

(Sektens bakgrundshistoria finns i detta inlägg och här för de som vill läsa lite kort om detta.) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-21 09:11 #24 av: Anterrabae

#23 en av mina närmaste vänner har varit med i olika kyrkoråd i och runt församlingar i landet där hon bott. Och där har det diskuterats om Jehovas Vittnen, när hon varit med.

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-21 11:18 #25 av: Woodland

# 24
Åh, ok, det förklarar det du skrev. Jag förstår att människor kan diskutera detta på ett enskilt församlingsråd, särskilt med tanke på att de kanske inte är insatta i skillnaderna mellan sekten och kyrkan. Men det är långt ifrån en officiell inställning inom den kristna världen.

Det är liknande som när man ställer frågor om olika trosinriktningar här på Jesus i Fokus och vill ha förklaringar utifrån den kristna synvinkeln. Svaren vi ger har för det mesta redan blivit givna under krykohistoriens gång, även om dessa kanske inte är allmänt kända. Vi på forumet kommer inte med nya sanningar utan repeterar och reflektar över det som redan har blivit fastställt.

Om du läste inläggen jag länkade till vet du att skillnaderna mellan kristendom och JV är jättestora. Samtidigt vill jag poängtera att det jag skriver inte är personangrepp, utan det jag kritiserar är den officiella läran som JV framför.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-21 20:26 #26 av: Anterrabae

#25 nä personangrepp har jag inte uppfattat det hela som :).

Det jag har svårt, personligen att greppa är att det som klassas som kristendom här, och på de flesta andra ställen, mer verkar grunda sig på kyrklig tradition snarare än vad som faktiskt står i Bibeln. Och som påpekades tidigare, är trots allt Bineln den enda källan till Jesu liv, predikan, och syfte. (Förlåt om jag uttrycker mig konstigt, trött nu) så själva definitionen på kristendom är i stort obibliska läror. Det har jag svårt att greppa. Det jag vet om JVs är att de går aldrig utöver det som är skrivet i Bibeln. Det de lär ut har alltid grund i Bibeln, och kan alltid bevisa sin tro, sin grund och sina argument.

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-21 21:07 #27 av: Woodland

# 26
Det finns olika tungvikt på olika traditioner inom kristendomen. Det har de kristna vetat från första början. Det var därför som till exempel biskop Ambrose på 400- talet skrev: "När i Rom gör som Romare." Först var det judiska traditioner och sedan bli det en anpassning till Grekisk kultur men alltid samma evangelium. Det är inte konstigt alls med tanke på dess ålder och utbreddhet.

De som jag har talat med inom rörelsen anser precis som du att "Vittnen" är så renläriga, fastän beviset är tvärtom. Kronologien till 1914 är ett problem för dem. Deras bibelöversättning är mycket bristfällig och ord har översätts på ett sätt som ger stöd till deras tolkning istället för att vara sann mot grundtexten. Detta att ingen i organisationen ställer upp och säger "Jag (vi) är ansvariga för undervisningsmaterial och så vidare" tyder på en oerhörd brist på öppenhet.

Sedan bli det ett problem när det gäller evangeliets utbredning tidsmässigt. Rutherford grundade rörelsen under namnet "Jehovahs Vittnen" 1916. Så man kan ställa retoriska frågor: Var var Gud dess emellan? Sov han? Brydde han sig inte om människor innan han lät en 20-åring (Russell) utan teologisk kunskap och därefter en skojare med "domare"-titeln starta denna rörelse? Nej, JV är precis som mormonerna, en amerikansk religiös rörelse byggd på tvivelaktig grund.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-22 07:29 #28 av: Anterrabae

#27 kronologin till 1914 är inget problem... Inte heller är JVs bibelöversättning fel den heller. Det är två vanligt förekommande myter om JVs. De kan argumentera lika väl med utgångspunkt ur vilken bibel som helst, eftersom det är samma bibel. Och de har samma respekt för den oavsett vems översättning det är. Det JVq har lagt fokus på i sin översättning är att sätta tillbaka Guds egennamn, och att hålla sig så nära grundtexterna som möjligt. Det är lätt att kontrollera för den som vill och är intresserad.

Vill man verkligen veta vad de tror och lär, så bör man nog vända sig dit. Jag märker att du bestämt dig för att det "är" på det sättet du säger, angående en organisation som du inte har så bra koll på som du tror. Du får det. Jag håller inte med dig.

//Ida

Sajtvärd för Kost , Hypermobilitet Och Synskadade

Anmäl
2016-03-22 11:06 #29 av: OlgaMaria

#28 Ja det är lätt att jämföra JVs översättning med andra, och jag har gjort det många gånger, och det är faktiskt väldigt lätt att se hur stora skillnaderna är många gånger - speciellt då i texter som handlar om Jesu gudomlighet.

JVs officiella hållning är att alla biblar är bra - men i praktiken stämmer inte det, isåfall skulle inte deras översättning så medvetet skilja sig mot andra. Det är inte bara Guds namn de satt dit, det finns många andra skillnader. Nu var det länge sen jag studerade detta i detalj men jag gjorde det väldigt intensivt för 5-6 år sen. De vill ju givetvis inte erkänna att de ändrat en massa saker för att passa deras teologi, så därför säger de att alla biblar är bra, men i praktiken accepterar de ju bara JVs översättning, och läser inte ens den särskilt mycket - utan framför allt läser man de olika materialen som handlar OM bibeln, och går på de arrangerade bibelstudierna, istället för att uppmuntra till fri läsning och eget tänkande.

Och det absolut mest tragiska är ju att Jesu försoningsverk förnekas, varje gång som nattvarden delas ut och skickas från person till person utan att tas emot. Jesus har dött för oss, han har utgett sin egen kropp och blod för vår räddning, för att vi ska få liv. Detta är vad vi firar med nattvarden. Men att inte ta emot, är ju att säga nej till Jesu gåva till oss.

Joh 6:53 Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57 Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. 58 Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet."

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2016-03-22 11:11 #30 av: Woodland

# 28

Det är JVs som far med myterna. Allt är väldokumenterat. 

Att 1914:s krönika inte är något problem . . tja, historien visar annat. Russells profetior är så missvisande att han och efterföljare har försökt lappa ihop katastrofen genom att skriva tillägg och falsifiera sin egen historia.  Även de äldste som är inom rörelsen erkänner detta, fastän kanske inte alla. Tidsspannen mellan 1878 och 1914 är problematiskt för rörelsen.  Om man slår i datumet i sökfält på internet kommer det mängder med artiklar för (JVs) och emot, så som denna

När det gäller bibelöversättningar - du (antar jag) liksom jag kan inte koine grekiska och då måste man gå till expertisen på detta med bibelöversättningar. Och JVs översättning ändrar namnen precis på det platser som underbygger deras förvanskningar. Och detta går att visa svart på vitt såsom OlgaMaria skrev i # 29. Dessutom, kan du få fram namnen på de som har översatt NWT?  Det är öppen information för alla andra bibelöversättningar.

Jag märker att du bestämt dig för att det "är" på det sättet du säger, angående en organisation som du inte har så bra koll på som du tror.

Jag har bestämt mig för att undersöka saker innan jag tar ställning. Jag åberopar ingen egen expertis. Jag kan förstå att du tycker att detta är svårt men faktum är att denna sekt är  väl granskad som någon rörelse kan bli och har varit det lika länge som den har existerat. Det finns gammal dokumentation om det mesta. Det är inte bara avhoppare som bekräftar läran men också den mängd litteratur Vakttornet själva publicerar som talar emot dem.  Men med ett järngrepp tillåter inte JVs debatt över läran med de som är emot. Det gör andra kyrkor. 

När jag möter medlemmar behandlar jag dem med all vänlighet.  Och så tar jag diskussioner med dem. Kvinnorna som besökt mig har blivit jättearga på mina påpekanden och har skickat männen gången därpå.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2016-03-23 17:28 #31 av: alicetrött

Svenska kyrkan känns mer äkta än ex. Pingstkyrkan. I Pingstkyrkan stojas det och hålls på. Känns mer som en lekstuga. Svenska kyrkan utstrålar lugn och harmoni. En fridfull plats att vistas på.

Anmäl
2016-03-23 22:23 #32 av: katteninutihatten

31#

Tänk så olika det kan vara.......mitt intryck av svenska kyrkan är att den känns opersonlig, oengagerad, och faktiskt oväntat ointresserad av kristendomen.

Pingstkyrkan är det för tidigt för mig att utvärdera riktigt ännu.....men hittills är första intrycket bra. Där är man iallafall intresserad av att diskutera tro och kristendom.....något som jag försökt mig på många gånger inom svenska kyrkan och inte fått minsta napp på.....istället blir folk obekväma och vill prata om vädret istället.
Ska man diskutera tro så måste man isåfall boka tid och låsa in sig med en präst.....och inte ens då blir det riktigt bra.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.