2016-03-13 21:43 #0 av: Woodland

I den kristna tron börjar man där de flesta andra filosofier strävar att uppnå i slutändan. Alla andra andliga system är invecklade i  strävan efter fullkomlighet och odödlighet. Bibelns budskap är enkelt: det är Jesus som har det eviga livet och i tron blir man fullkomlig i honom.   Instruktionen från bibelns evangelium är enkel: vänd om till Gud och tro. 

Allting finns i Jesus. Enkelheten i sig själv är så djupsinnig och elegant. Den har genom århundraden tillfredsställt den djupaste längtan i människor. Paulus skriver: Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.1

Paulus skriver vidare att Allt kommer från Gud. Och därför uppmanar han oss som läser: låt försona er med Gud.2 Konstig nog är just enkelheten en stötesten för många. Vi vill gärna greja det själva och förlitar oss på vår egen förmåga. Men faktumet är att i  Guds budskap till människan är svaret  Jesus Kristus. Man behöver varken träna upp sin "andliga" insikt eller sträva mot att nå en högre nivå av inre klarsynthet. Man kapitulerar inför Herren.  Allt är färdigt. Välkommen in. 

1 Korinthierbrevet 1:24

2  2 Korinthierbrevet 5:18-20  

"Om du tittar på världen kommer du bli bedrövad. Om du tittar inåt kommer du bli deprimerad. Men om du ser på Kristus kommer du till vila."  Corrie Ten Boom (1892-1983)