Bibeln

Psaltaren i varsamt reviderad 1917(1981) version?

2015-11-16 23:01 #0 av: NiklasTyreso

Finns inte  Psaltaren i den lättlästa "Varsamt reviderade" upplagan av Bibel 1917 på internet? Det är den version som fanns i NT81 som även innehöll Psaltaren. 

Den gamla 1917 års översättning finns på nätet, men jag hittar inte den varsamt reviderade upplagan, men den borde väll finnas någonstans? Hjälp mig att hitta den.

Bakgrund till min fråga

Jag ber med Psaltarens böner varje dag hemma. 

Jag tror inte längre på Jesus, men är kulturellt kristen (min identitet), så det gör att religiöst/evangelikalt färgade översättningar som folkbibeln, Karl VII etc inte känns bekväma att använda. 

Motpolen är Bibel 2000 som inte översätter en befintlig grundtext utan försöker återskapa den ursprunliga, sedan länge förlorade, grundtexten genom att ändra den masoretiska texten i olika passger utifrån andra äldre bibelfragment, qumrantexter, septuaginta etc. Viljan är att Bibel 2000 ska återskapa en försvunnen text som ingen verkligen vet hur den såg ut. Minst sagt spekulativt. Dessutom lämnar Bibel 2000 luckor med icke översatta verser vilket förstör för mig som vill använda Psaltaren i mina personliga gudstjänster/andakter. Att lämna vissa verser oöversatta förstör användbarheten på samma sätt som om vissa rader i Fader vår hade lämnats oöversatta, det skulle väckt ett ramaskri.    

 Så, min tanke är att om jag får tag på Psaltarein från 1917 års Bibel i den språkligt varsamt reviderade versionen från 1981, då får jag en en översättning nära den masoretiska grundtexten (inte spekulativ), jag slipper överdrivet kristologiska formuleringar, jag får varje vers översatt och den är dessutom lättläst! Psaltaren varsamt reviderad från NT -81 borde vara bästa val av text för mig! 

Men finns inte lätt reviderad version av B 1917 från -81 att läsa på nätet?

/ Niklas

Anmäl
2015-11-17 12:06 #1 av: Woodland

Niklas,

Av det jag har läst verkar det som texten du efterlyser ingick i Bibeln 2000.

Du kanske vet att den äldsta masoretiska texten av ben Asher familjens arbete är från år 900 ( AD/CE)  och  Leningrad Codex cirka 1008? Däremot den grekiska översättningen "Septuagint" (LXX) översattes redan 300-200 B.C.E.?   Och den Aramaiska cirka 100  B.C:E.

I Svenska Folkbibelns översättning fick Gamla Testamentet en bra bedömning från judiskt  håll. Har du läst detta?

Vilka källor har du läst som har påverkat dig när du drog dina egna slutsatser angående texten?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-17 15:05 #2 av: NiklasTyreso

Hej
#1 av: Woodland Vilka källor har du läst som har påverkat dig när du drog dina egna slutsatser angående texten?

Jag vet inte vad du vill ha källor på?
Vad menar du med ”dina egna slutsatser”?
Jag förbehåller mig rätten att dra egna slutsatser och att jag tillåter andra att dra sina slutsatser, dig med.

Nej, den språkligt reviderade 1917 från 1981 är inte samma som sedan ingick i Bibel 2000.
I en Bibel (Verbums förlag, Månpocket isbn 91-7643-390-0) från Svenska bibelsälskapet 1997 trycker de hela Psaltaren två gånger, först i versionen ”Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning” och sedan (mellan gt och nt) trycker de Psaltaren igen men denna gång ”Bibelkommissionens provöversättning”.
Den varsamma språkliga revideringen av 1917 är inte samma som Bibel 2000 (som jag också har).

Att 1917 års Bibel utgår från den masoretiska texten hittade inte jag på. Det går att läsa på många ställen men enklast här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibel_2000

Alla Bibelöversättningar har för och nackdelar, att Folkbibeln har är uttalat konfessionell betyder inte att deras översättare saknar kunskap om väsentliga judiska/hebreiska begrepp.
Förordet till Folkbibelns Psaltaren, språkligt reviderad utgåva,1998 (tryckt 2010) (isbn 978-91-978322-0-5) skriver att Folkbibelnsöversättningen ”kombinerar det bästa av två världar: en trohet mot både grundtext och Svensk översättningstradition”.

Man kan fråga sig vad det är för ”Svensk översättningstradition” man vill vara trogen, knappast den vetenskapligt textkritiska traditionen som Bibel 2000 står för. Redan 1917 års Bibel kritiserades för att vara för textkritiskt influerad vilket går att läsa här: http://www.bibel.se/objfiles/1/Sanningenbakom1_-250727223.pdf
Sammanfattningen på sidan 15 berättar att redan när 1917 års Bibel kom fanns en kritik mot att den var för textkritisk och inte översatta så många ställen ställen som tolkades förutsäga messias som man önskade.
Jag uppfattar detta som ”Svensk översättningstradition”, att man ville ha fler kristologiska översättningar av texterna. När grundtexten kunde översättas så den syftade på kristus önskades att den översattes så oxå.  
Fortfarande idag är den största kritiken från Kristet håll på Bibel 2000 att den översätter för lite i enlighet med uppfattningen om att gamla testamentet ska förutsäga Kristus. Det har gjort att det vuxit fram flera andra översättningsprojekt som alla är tydligt konfessionella. 

Jag kriticerade Bibel 2000 för att den försöker återskapa en hypotetisk grundtext där man utgått från den masoretiska texten och sedan klippt och klistrat från många olika förlagor och fragment (ex qumran, peshitta, septuaginta) för att återskapa förlagan till alla andra verkliga avskrifter som finns bevarade, som Bibelkommissionen tror att förlagan såg ut. Jag tycker det är högst spekulativt att försöka återskapa en grundtext som sedan länge är borta, det är min personliga slutsats.

Källa om Bibel 2000 som försöker återskapa en hypotetisk grundtext, ville du ha Woodland!
Ja, det står i förarbetena till Bibel 2000 hur arbetet skulle genomföras, i Statens Offentliga utredningar, SOU 1974:33.
Du kan ladda ned riktlinjerna för B2000 här: http://weburn.kb.se/sou/293/urn-nbn-se-kb-digark-2921094.pdf
http://weburn.kb.se/metadata/767/SOU_7257767.htm

Trist att det inte går att få tag på en digital upplaga av ”Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga revision av 1917 års översättning” på nätet. Den passar mina behov väldigt bra, men jag kommer sliter ut psaltare och behöver ny ibland eftersom den används varje dag. Mitt gamla pappersexemplar kommer trilla sönder snart.

/Niklas

Anmäl
2015-11-17 21:15 #3 av: Woodland

Jag vet inte vad du vill ha källor på? Vad menar du med ”dina egna slutsatser”? 

Jag antar att du, liksom jag, måste gå till de som sysslar med  översättningar för att läsa hur de arbetar, och ja, vi har friheten att dra våra egna slutsatser.

Den varsamma språkliga revideringen av 1917 är inte samma som Bibel 2000 (som jag också har). 

OK. Jag såg att Gospelcenter sålde NT81 och Psaltaren för mellan 40 och 75 kr. Själv läser jag flera olika översättningar. 

Bibelöversättning är en diger uppgift och folk blir ofta känslomässigt engagerade om de tror att den översättning de läser och älskar kan förändras för mycket. Vi kom in på detta när det gäller den engelska bibeln i två trådar -Vilken Bibel? och KJV Only

En mindre trevlig sak är de beskyllningar om grundliga förändringar som ofta mer eller mindre leder till karaktärsmord på de akademiker som översätter- oftast med tvivelaktiga belägg. Pdf:n du länkade till med de inklistrade huvudena kan vara en sådan.  

Jag tycker det är högst spekulativt att försöka återskapa en grundtext som sedan länge är borta, det är min personliga slutsats. 

OK, men det är inte mitt intryck att så är fallet från länken "Att översätta Gamla testamentet".  Från sidan 10 "2) Nya textfynd (Ras Shamratexterna, Dödahavsrullarna och Aleppohand skriften) har gett oss nytt material för tolkning och textforskning som i betydelse vida överstiga fynden inom det nytestamentligt området.  .....  Frågan om behovet av nyöversättning behöver inte behandlas. Utredningen kan utgå från att en huvudtext till Gamla testamentet skall göras. Därmed bortfaller även frågan om en eller flera översättningar." 

Thor-Leif Strindberg - År 1773 tillsatte så Gustav III en ny bibelkommission där bland andra Carl von Linné ingick. År 1882 började man använda en provöversättning av Nya testamentet, men först efter 144 år, år 1917, var den kompletta översättningen färdig och den fick namnet "Gustav V:s bibel". 

I sitt arbete utgick man strikt från den masoretiska texten, den enda kompletta hebreiska versionen som är skriven på klassisk hebreiska och dateras till 1008 e Kr. Med hjälp av den moderna textforskningen utarbetade man en verkligt texttrogen översättning, som emellertid var mycket ordrik och omständlig. Dessutom var den försedd med ett slags enhetlig bibelstil, ett stilistiskt tonläge som genomsyrade hela verket och gjorde att det "lät likadant" oavsett vilken bok i bibeln man läste, trots att alla de olika författarna givetvis haft sin egen författarstil.§

Vidare svarar Strindberg på frågan om man har ändrat texten.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-11-18 16:12 #4 av: NiklasTyreso

Tack för tipset om Gospel center, ska kolla deras utförsäljning! Ska även kolla om inte Gideoniterna kan ha några gamla ex liggande. Annars blir det väll antikvariat.

 

Håller helt med dig om risk för karaktärsmord på de som översätter i en annan översättningstradition än den man själv sympatiserar med. Jag tror de flesta/alla översättare har ett uppriktigt intresse av att göra så bra översättningar som möjligt, men vad som är en bra översättning och vilka metoder som ska användas för att göra en bra översättning, det har olika översättare olika uppfattningar om.


Än framstår mycket av översättande vara en konstform, för att få till bra översättningar som dessutom är skönlitterärt läsbara. I framtiden tror jag det kommer komma översättningar som till stor del är översatta av datorer och sedan endast efter redigerade för läsbarheten, men än är vi inte där.


Det jag skrev om att Bibelkommissionen översatt så texten ska likna vad de anser att en hypotetisk förlaga till GT:

 Från SOU 1974:33 sid 69: ”Med hjälp av allt tillgängligt material, dvs. andra hebreiska texter än den masoretiska, framför allt naturligtvis Dödahavsfynden, och hela raden av gamla översättningar med Septuaginta främst, måste man försöka återställa en så ursprunglig text som möjligt.


Bibelkommissionen översatte alltså inte enbart en grundtext, de försökte återskapa den förlorade texten så som originalet hade sett ut innan avskrifterna. Men den Masoretiska texten från 1000-talet var ändå den viktigaste källan:

Från SOU 1974:33 sida 17: ”I kapitel 2, där frågan om textunderlaget för en nyöversättning av GT behandlas, konstaterar kommittén att den medeltida hebreiska standardtexten självfallet måste vara utgångspunkten för översättningsarbetet, eftersom den är den enda fullständiga version av GT:s grundtext vi äger. Men denna text är inte felfri, och kommittén rekommenderar därför att en ny svensk version - i motsats till den nu gällande översättningen - baseras på en text som korrigerats enligt allmänt gängse textkritiska metoder.

Därvid måste alla tillgängliga textvittnen utnyttjas, t. ex. Dödahavsfynden och de gamla översättningarna, främst den förkristna översättningen till grekiska, Septuaginta. Man bör dock vara återhållsam med textändringar och bevara sambandet med äldre översättningstradition. Avvikelser från den traditionella konsonanttexten bör redovisas för bibelläsarna i fotnoter.

Allt gott!

Niklas 


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.