Jesus

Tarot

2015-10-06 10:01 #0 av: akba2010

Jag provar att lägga frågan i detta forum också.

Är det verkligen fel och en synd att låta sig spås av en spådam som använder t ex tarotkort?
På vissa ställen sägs det vara att bryta mot första budet och det finns ju visserligen några stycken i Biblen (tror det var i Moseboken) där det står om spådom.
Men jag kan inte riktigt förstå hur jag skall tänka.
Jag har tidigare, mot bättre vetande kanske, spått mig hos spådamer, men vill inte bryta mot något bud eller göra fel mot Gud, men jag anser på inget sätt att jag genom tarot tillber någon annan Gud, det finns bara En Gud och det är odiskutabelt!
Det jag får ut av att bli spådd är en vägledning och självklart ber jag Gud om vägledning i mitt liv och jag vet att han finns för mig, men ibland känns det extra tungt och vid de tillfällena har det tidigare varit skönt att bli spådd.
Det har varit lite som att rensa tankarna och diskutera med någon om situationen.
Jag skall tillägga att jag är ensam och har inga vänner eller andra att vända mig till i vissa frågor. De enda jag har är en särbo och dotter, men det är inte allt som lämpar sig att prata med dem om.

Hur ser ni kristna på denna fråga egentligen?

Anmäl
2015-10-06 12:17 #1 av: Woodland

# 0

Hejsan!

Du postade tre av samma inlägg så de andra två är borttagna. Jag skall naturligtvis svara på dina frågor utifrån ett kristet perspektiv.

Är det verkligen fel och en synd att låta sig spås av en spådam som använder t ex tarotkort? ....Hur ser ni kristna på denna fråga egentligen?

För en jude eller kristen är det synd att ta råd av något annat andeväsen än Gud. På det viset är det en överträdelse av det första budet. Det man också kan säga är att det anses som en förolämpning mot Gud: att inte han kan svara på bön, inte bryr sig om oss, inte kan trösta oss, och så vidare.

Människan har en andlig längtan som ingenting annat än Gud kan fylla. Om man anser att det Gud har att erbjuda inte räcker till söker man svar på annat håll. Det stora uppsving vi nu ser i det ockulta har kommit till i vakuumet när det västerländska samhället började vända sig till de österländska lärorna och bruket av droger på 1960-talet och framåt. Det var hipperörelsen med LSD och Beatles (med fleras) förtjänst att fler ungdomar i USA  gick från en engagerad fredsrörelse till en flummig drogkultur.  Jag vill inte påstå att folk som anammat de ockulta filosoferna och religionerna brukar droger. Det gör de oftast inte, men de flesta läror inom dessa fält har fått och får sina uppenbarelser med hjälp av hallucinogena droger. Så folk tar för givet att dessa läror har en grund i gammal hederlig "visdomsläxa" eller gnosis utan att veta vad som ligger bakom.  

Det står i stark kontrast till det klara tänkandet som finns i bibeln och i Jesus ord för sina efterföljare. Om du är troende kan du be Herren om förlåtelse. Är du inte troende kan du ännu vända dig till honom och få förlåtelse. Man kan inte vara godkänd inför Gud och bruka ockulta medel för att nå andlig kontakt. Det finns många grupper i olika kyrkor där du kan få gemenskap. Här är Jesus iFokus också en hjälp. Guds vägledning finns i bibeln. 

Hoppas detta hjälper och har du fler frågor är det bara att posta!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-06 12:55 #2 av: [loveisall]

I svåra situationer kan det säkert vara frestande att vända sig till annan vägledning än Guds, eftersom man ofta i jobbiga situationer har svårt att "höra" Gud.   Men vänd dig istället till Gud i bön; gråt ut, ropa på hjälp och överlåt det sedan till Gud. Lita på att han hör dig och hjälper dig.  Förlita dig på de löften han har gett oss genom bibeln. 

Anmäl
2015-10-06 13:03 #3 av: akba2010

Hur jag än vänder och vrider på det så kan jag inte se det som en förolämpning mot Gud. Han finns alltid där och jag vänder mig till Honom hela tiden. Men likaväl som jag skulle kunna söka vägledning ifrån en vän (om jag haft det) så kan jag söka vägledning ifrån någon som kan läsa energier genom tarotkort.
Min känsla är att Gud finns med i allt och även i den handlingen och när jag fått vägledning och svar så har jag tackat Honom för hjälpen.

Lite intressant kan nog vara att jag samtidigt ställde precis samma fråga till jourhavande präst på Svenska Kyrkan och fick följande svar:

Hej!
Det där en fråga som jag tänker att den moderna kyrkans präster kan ha olika åsikter om. Det finns inte något uttalat från kyrkans håll idag att det är en synd att låta sig spås av en spådam med tarotkort. Många av oss präster ser Bibeln ur ett historiskt-kritiskt perspektiv och inte som Guds ofelbara ord. Bibelns texter behöver tolkas och sättas in i vår moderna tid. Personligen anser jag inte att du begår en synd som låter dig spås utan att det mer handlar om vägledning, precis som du själv skrev.

Önskar dig Guds rika välsignelse.

Varma hälsningar
Jourhavande präst

Anmäl
2015-10-06 13:07 #4 av: OlgaMaria

Du kan också hitta någon i kyrkan som kan hjälpa dig att reda ut tankarna och be för dig. Det finns många som vill hjälpa och stötta!

Spådom förlitar sig på vägledning som inte kommer från Gud. Du kan ju fråga spådamen vart hon tror att vägledningen kommer ifrån. Kanske har hon inte ens något bra svar på den frågan. Och antagligen säger hon inte att vägledningen kommer från Bibelns Gud - den vi ska tillbe, och ingen annan. Det är här det blir farligt. Vart kommer vägledningen ifrån? Enligt Bibeln är det farligt att hålla på med dessa handlingar eftersom vi laborerar med okända krafter, avgudar och demoner. Dessa vill framstå som ljusa och kärleksfulla, men vill bara binda oss till ett djupare engagemang i krafter som för oss bort ifrån Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-10-06 13:19 #5 av: OlgaMaria

Förstår att du känt att du fått nytta av att gå till spådamen, och att du har svårt att se det onda i det. Du har heller inte gjort det med något uppror mot Gud i dina tankar, utan har hela tiden varit trogen Gud enligt dig själv.

Det finns många saker vi gör som kanske inte är fantastiska men det är svårt för oss att förstå så länge vi inte har fullständig kunskap. Och så länge vi får ut något av det så är det svårt att sluta, och vi vill gärna övertyga oss själva om att det är gott. Det vore falskt att säga att synd är mörk och hemsk hela tiden. Den är det när vi verkligen förstår, men vi hade inte syndat om det inte hade känts härligt och bekräftande. Ibland måste vi ge upp saker trots att vi inte helt förstår varför det är nödvändigt, utan bara för att det står så i Bibeln. Jag har gjort så i andra situationer - ändrat på mig bara för att Bibeln uppmanar mig, trots att jag inte förstår. Jag har helt enkelt valt att acceptera att Gud vet bättre än jag. Först senare har jag verkligen förstått att Guds tankar var så mycket bättre än mina tankar. Att följa Gud handlar ibland om att gå i tro, att välja att lita på honom trots att vi inte riktigt förstår, att ge upp det som vi tycker är gott, för att ta del av hans Bästa för oss. Gud älskar dig och vill ditt bästa. Kom alltid ihåg det. Ibland ber han dig om saker som känns jobbiga och motiga för dig, men han vet faktiskt bättre. :)

3 Mos 19:26 Ni skall inte befatta er med spådom eller trolldom. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-10-06 14:48 #6 av: Woodland

Jag vill bara kommentera svaret du fick från "prästen". 

 Det är fullt möjligt att vara präst i Svenska kyrkan och endast kristen i kulturell mening, och flertalet av hennes präster och medlemmar håller med sorg med mig om detta.  Detta kan låta väldigt förvirrande men det är fullt möjligt att vara aktiv i religiösa sammanhang och inte vara Herrens överhuvudtaget, utan snarare en tjänare av den onde. Det bästa exemplet på detta är ledarna i Jesu egen religion. Dessa judiska ledare såg till att Jesus blev dömd till döden. De var präster och ibland överstepräster.  Och Jesus sade att de skulle gå evigt förlorade för att de hädade den helige Anden och inte erkände Jesus som Messias! Det står i 2 Korinthierbrevet 11 - Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.

Den kristna kyrkan har haft bibelns inställning till det ockulta (att ta råd av andra än Herren)  i över 2000 år. Ingenting som Jesus sade i evangelierna skulle ändra på detta. Det finns ingenting i resterande böcker i bibeln som skulle stödja en annan syn. Men strävan att beblanda kyrkan och det ockulta är inget nytt. Längst ner i detta inlägg nämner jag Alice Bailey. Läs den gärna.

För Jesus var skriften Gamla Testamentet och där är det klart och tydligt att samröre med andra andar är förbjudet. (Gud lät till och med arméer angripa hans egna folk på grund av sådana synder.) All synd är allvarlig inför Gud och ingen av oss är syndfri, men att syssla med detta är mycket allvarligt - det anses vara andligt äktenskapsbrott för en bekännare. Bakom allt detta står Satan som enligt Jesu ord endast vill stjäla, slakta och döda. Satan kommer som "en ljusets ängel" och det verkar vara så bra men det är oftast när någon försöker komma ifrån synden de funnit sig i som hans rätta ansikte visar sig.  Bibelns råd är alltid att vi bör "FLY" från detta.

Jag hoppas innerligt du kommer till klarhet. Du kanske kan fråga dig själv varför Gud helt plötsligt skulle ändra sin ställning till denna synd nu i dessa sena tider.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-07 09:47 #7 av: donna128

eftersom woodland valde att inte fortsätta i den tråden jag svarade dig  akba2010 utan valde en annan. du bryter inte mot något om det är så att du finner styrka och tröst hos denna kvinnan oavsett vad hon gör. det finns inget som är oGudomligt. du skriver att du ber om vägledning,så jag är ganska övertygad om att du får just det.känn ingen oro.

Anmäl
2015-10-07 13:43 #8 av: Woodland

# 7

Ja, hon fick vägledning här av oss! Glad

När du skrev att "det finns inget som är oGudomligt" menar du andligt? Vi kan säga att det är mycket som är andligt men som inte har med Guds Ande att göra. 

Om som i detta fall, någon lyssnar till "denna kvinnan oavsett vad hon gör" hur skall man urskilja sanningen? Om en människa får ett råd där och sedan ett annat råd här som går stick i stäv med det första rådet - vilket är rätt? Funderar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-07 14:10 #9 av: Sommarek

Den nyfikne och okristne måste fråga, av ren nyfikenhet: Hur vet man att svaren man får från tarotkorten inte kommer från "Gud"?

"Ockult" betyder förresten "dolt", inget annat.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-07 14:47 #10 av: Woodland

Hur vet man att svaren man får från tarotkorten inte kommer från "Gud"?

Mycket bra fråga. Med Gud menar jag (vi) en personlig Gud och inte ett panteistisk väsen.  Svaret är rätt enkelt - Det som kommer av Gud för folk till Gud och upphöjer Gud.  Det som är anti-Gud förhärligar inte Jesus Kristus.  Han är alltid i fokus. Skämtar

"Ockult" betyder förresten "dolt", inget annat.

Ja, ett ord som har utvecklats från Latin men i sin användning enligt Kristendomen och andra har att göra med Sataniska och mörka krafter i motsats till den klara läran i bibeln om Guds intentioner för människan - evigt liv i gemenskap med honom.  Ordet ockult används för att täcka inbillade och äkta andliga läror, metoder och erfarenheter som inte är i linje med bibelns kunskap om Gud. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-07 15:26 #11 av: Sommarek

#10 Svaret är rätt enkelt - Det som kommer av Gud för folk till Gud och upphöjer Gud.

Fast det var ju inte det jag frågade - med mindre det finns bevis på att alla tarotläggningar i världen inte gör detta.

Ja, ett ord som har utvecklats från Latin men i sin användning enligt Kristendomen och andra har att göra med Sataniska och mörka krafter i motsats till den klara läran i bibeln om Guds intentioner för människan

Fast det gör det ju inte mer legitimt att kristendomen har sin egen version av ordet - det är helt enkelt inte det som det betyder. Jag kan ju inte ställa mig upp som wiccan och påstå att ordet "gul" betyder "enebuske" och sedan är det så.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-07 16:07 #12 av: Woodland

# 11

För Gud är allting möjligt men han går inte emot sina egna befallningar. Det är totalt ologiskt att tro att han uppenbarar sig genom ett redskap som tarotkort när han har gett sista ordet i bibeln som förbjuder allt samröre med det som är en del av hednisk kunskapsutövning på ett andligt plan.  Tror du verkligen att korten skulle falla ut för att tydas till att läsaren och kunden bör omvända sig och lämna kortspelet för bibeln? 

Jag kan ju inte ställa mig upp som wiccan och påstå att ordet "gul" betyder "enebuske" och sedan är det så.

Jag skrev "kristendom och andra". Som individ kan du inte ändra på ett universellt accepterat ord; särskilt med tanke på att ordet "gul" har inte använts i århundraden för att beteckna just en enebuske. Det är inte endast kristna som klassificerar saker som ockulta. Det görs inom forskning, literatur, kultur och så vidare. 

Trollkonst (på engelskan "witchcraft") användes förut för att beskriva det du håller på med. Nu är det "Wiccan" - ett relativt nytt ord. Man kan dela upp ämnet trollkonst efter organisationsätt, vilka gudar man tillber, böcker med mera men det är ändå trollkonst och tillhör den ockulta sfären. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-07 17:34 #13 av: Sommarek

#12 Det är totalt ologiskt att tro att han uppenbarar sig genom ett redskap som tarotkort när han har gett sista ordet i bibeln som förbjuder allt samröre med det som är en del av hednisk kunskapsutövning på ett andligt plan. 

Men brinnande buskar är okej? För min del, som tycker att den kristne guden överlag är ganska ologisk och omöjlig, så är det en konstig distinktion. 

Tror du verkligen att korten skulle falla ut för att tydas till att läsaren och kunden bör omvända sig och lämna kortspelet för bibeln? 

Varför inte? Om den kristen guden är allsmäktig borde det väl vara en lätt sak att fixa, egentligen.

Det är inte endast kristna som klassificerar saker som ockulta. Det görs inom forskning, literatur, kultur och så vidare. 

Ja, fast de gör det med ordets faktiska betydelse i åtanke, inte satanistisk påverkan.

Trollkonst (på engelskan "witchcraft") användes förut för att beskriva det du håller på med.

Fast det är en stor skillnad här i Sverige på "witch" och "häxa" och även på wiccan och häxa. Och "wiccan"  är inte ett nytt ord alls; det kommer från fornengelskan. Det jag "håller på med" är inte nytt på något sätt; det är äldre än kristendomen.


Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-07 18:48 #14 av: OlgaMaria

#13 Varför inte? Om den kristen guden är allsmäktig borde det väl vara en lätt sak att fixa, egentligen.

Ja, vi ska inte stänga in Gud i en box. Han kan nog tala genom tarotkort, eller en sådan session, om han vill, men det är inte poängen. Poängen är att vi inte ska gå den vägen. Som kristen är det viktigt att ta Guds ord på allvar och att vara villig att lyda honom.

Jag har hört om många exempel där kristna kommer till spådamer eller liknande och spådamen utbrister - dig tänker jag inte spå eller något liknande. Oavsett om den vägledningen kommer från Gud eller inte så är det ju något en kristen kan tacka och ta emot för - tack för att jag slapp bli spådd, tack för att jag blev beskyddad.

Men brinnande buskar är okej?

Inte om du går till en buske och befaller den att brinna och börja tala med dig. Vi ska inte förlita oss på några riter i vår gemenskap med Gud, inga andra än dem han har befallt oss att utföra - som t ex dop, bön, nattvard. Det är inte upp till oss om Gud ska tala till oss genom en brinnande buske, det sker helt och hållet på Guds initiativ. Nu vet jag bara om att detta hänt en gång, men Bibeln innehåller ju också många andra märkliga exempel på hur Gud talat till oss människor. Men det sker på Guds initiativ. Inom det ockulta försöker människor initiera vägledning och andliga företeelser på många märkliga vis, och det sker på vårt initiativ, om vi då går utanför den ram Gud satt upp för oss går vi utanför hans beskydd, och vårt engagemang med det andliga kan slå tillbaka på oss.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-10-07 19:10 #15 av: Sommarek

#14 Poängen är att vi inte ska gå den vägen.

För att...?

Som kristen är det viktigt att ta Guds ord på allvar och att vara villig att lyda honom.

Verkar som att det är villkorslöst oavsett hur mycket ovett han begär av en.

Inom det ockulta försöker människor initiera vägledning och andliga företeelser på många märkliga vis, och det sker på vårt initiativ, om vi då går utanför den ram Gud satt upp för oss går vi utanför hans beskydd, och vårt engagemang med det andliga kan slå tillbaka på oss.

Du har inte riktigt koll på vad man gör inom det "ockulta", va? Eller snarare, ta bort frågetecknet, eftersom det är uppenbart,

 Hur ser du på bönen, då? Det är väl något människan initierar när hon behöver något?


Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-07 19:12 #16 av: Woodland

# 13

Missförstå mig rätt nu Sommarek. Skämtar

När jag skriver om logiken gällande Gud är det inte min tanke att utesluta det ytterst ovanliga övernaturliga skeendet - som den brinnande busken. Den händelsen var emot logiken och den fångade Moses uppmärksamhet. Nej, när jag skriver om logiken är det utifrån denna premiss: om Gud går emot de befallningar han har givit.

Till exempel när han befaller - Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig. - kan det inte vara logisk att han skulle godkänna tillbedjan av andevarelser i solen, månen, änglar, andeguides eller stjärnorna. Särskilt med alla följder av exempel och förklaringar som ges i skriften. Och naturligtvis kan Gud göra så att människor får råd genom tarotkort men det vi vet om Jesus sätt att tysta demoner kommer han inte att göra det. När Jesus gick här på jorden kom de teologiska renaste bekännelserna från de besattas mun. Men Jesus sade "Tig och far ut ur honom." Han ville inte ha deras vittnesbörd eller erkännande.

Det jag skriver är inte utifrån någon sorts hat eller illvilja mot dig. Totalt tvärtom. Det är utifrån ett kristet perspektiv: Om det finns en kraft i utövning av Wiccans riter med mera är det inte från bibelns Gud. Är det en övernaturlig kraft så är den av ett annat ursprung och därmed satanisk. Nu vet jag att det finns ingen samstämmighet om vad Wicca religionens egentliga innehåll är, och ni erkänner inte satans existens men för oss är all tillbedjan av någon annan/annat än Gud en tillbedjan av satan. 

Hedendomen är äldre än kristendomen, ja. Men det betyder inte att den är mera sann.  Är du säker på att vad du kommer i kontakt med är gott eller ont? Hur skulle du kunna urskilja det? Vi kan det på grund av bibeln. Till exempel är nya testamentet 99,6% texttroget och bevarat; det vill säga inte korrumperat.

Desto djupare man går in i Wicca desto längre in i mörker vandrar man och man bli mer och mer fientlig till kristendomen med idén om korset och offer. Enligt de som har kommit utifrån Wiccan är berättelserna många om hur det utvecklade en attraktion till mörker, natten, dödskallar, olika sorters uppror, och en maktbegär. Dessa är kännetecken av människans själsfiendes verk. Jesus är ljuset och de som följer honom vandrar i ljuset.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-07 19:21 #17 av: Sommarek

#16 Om det finns en kraft i utövning av Wiccans riter med mera är det inte från bibelns Gud.

Naturligtvis inte; det är det som är poängen. 

Är det en övernaturlig kraft så är den av ett annat ursprung och därmed satanisk. 

Nej.

Nu vet jag att det finns ingen samstämmighet om vad Wicca religionens egentliga innehåll är

Det finns en hel del samstämmighet, jo.

Är du säker på att vad du kommer i kontakt med är gott eller ont? 

Ja, kort och gott. Det finns inget ont alls i min religion, vilket är mer än jag kan säga om kristendomen. 

Hur skulle du kunna urskilja det? Vi kan det på grund av bibeln. 

Med andra ord, ni påstår er kunna det på grund av en bok som ni inte har några belägg för vem som skrev; det är någonting ni tror.

Desto djupare man går in i Wicca desto längre in i mörker vandrar man

Skrattar Ja, fy. Vi kan inte ha en religion som påbjuder att man ska behandla allt i världen med respekt, och som står för jämlikhet och omtanke. Satans hand syns onekligen där.

Enligt de som har kommit utifrån Wiccan är berättelserna många om hur det utvecklade en attraktion till mörker, natten, dödskallar, olika sorters uppror, och en maktbegär. 

För det första heter det wicca, inte Wiccan. För det andra var det där det mest hysteriska jag någonsin läst. Kom hemskt gärna med belägg - från seriösa källor - på det.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-07 23:29 #18 av: Woodland

# 17

Hysteri ligger inte för mig. Din religion (Wicca, Wiccan, whatever Skämtar) har varit föremål för forskning vilken är allmänt tillgänglig för de som är intresserade. Jag är inte intresserad av att vidareutveckla de olika förgreningarna, tillbehören, ceremonier med mera som är en del av dess utövning. Det finns gott om vittnesbörd av de som har kommit ur det: som härhärhär och denna video. (Alla på engelska) 

Med andra ord, ni påstår er kunna det på grund av en bok som ni inte har några belägg för vem som skrev; det är någonting ni tror.

Vi tror naturligtvis på bibeln och dess ursprung är väl genomforskat i akademiska cirklar och väl dokumenterat. Den anses vara den mest tillförlitliga av alla antikens skrifter. Det är sorgligt om du missar detta oavsett om du tror på den eller inte. Det finns mängder av inlägg angående bibelns tillförlitlighet här på Jesus iFokus.

Ja, utifrån Guds ord i Gamla och Nya Testamentet är alla andra trossystem mörker. Det är så vi ser det. Vår tro är inte skräddarsydd till våra önskemål och vi utövar inte den för att få fram vår vilja. Våra böner till Gud måste alltid ske införstått med frasen Ske din vilja.

Vår tros grundare blev slagen, pinad och dödad på ett avrättningsredskap.   Korsfästelse anses som den mest bevisade händelsen i antiken. Det är inte mycket av en maktdemonstration i det men genom det  besegrade han ondskan.  Den är den enda religion som är byggd på dess grundares död. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet - det är detta vi proklamerar. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-08 08:40 #19 av: Woodland

Till er alla som hänger med i denna tråd:

Jesus finns nära med öppna armar för att ta emot alla som vänder sig till honom i sin nöd. Det är så enkelt som att ropa på honom där du befinner dig. Endast han har makten att rädda dig (oss) från destruktiva andliga krafter.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-08 09:18 #20 av: Sommarek

#18 Din religion (Wicca, Wiccan, whatever Skämtar)

Utsökt exempel på respekt för andra där, kristianit.

Jag är inte intresserad av att vidareutveckla de olika förgreningarna, tillbehören, ceremonier med mera som är en del av dess utövning

Vilken tur då att du inte behöver det eftersom jag har förstahandserfarenhet av allt detta och vet precis vad det handlar om.

Det finns gott om vittnesbörd av de som har kommit ur det: som härhärhär och denna video. (Alla på engelska) 

Hmm, låt oss se. Från CBN-sidan:
Despite thinking she was a good witch, Sheila began to dive deeper into the occult Lifestyle.

Hur är dessa två meningar ens relaterade till varandra? Man är inte god, eller häxa, eller god häxa, om man fördjupar sig i sitt val? Vad är en "ockult livsstil"?

Drinking, drugs and sex became a way of Life.

Bortsett från konstig grammatik, skulle detta ha med wicca att göra? Visserligen delar vi inte de större religionernas sexhysteri, men droger och sprit är relaterat till wicca exakt hur? Skulle en individ som inte mår bra representera hela religionen hen säger sig tillhöra, menar du? I så fall menar du väl också att det inte finns en enda kristen som har problem med sprit eller droger?

De andra två länkarna är renodlat kristna och kan väl knappast betraktas som opartiska. Du behöver läsa på lite om källkritik. Lite som ditt förra inlägg är det påståenden tagna ur luften och skrivna som vore de absoluta sanningar. Hade du ansett en hednisk sida som skrev om varför man ska lämna kristendomen som tillförlitlig? Men om vi bara kan länka till vad som helst, här, här och här är lite läsning som talar om varför kristendomen bör förkastas.

Vi tror naturligtvis på bibeln och dess ursprung är väl genomforskat i akademiska cirklar och väl dokumenterat. Den anses vara den mest tillförlitliga av alla antikens skrifter. Det är sorgligt om du missar detta oavsett om du tror på den eller inte. Det finns mängder av inlägg angående bibelns tillförlitlighet här på Jesus iFokus.

Du är medveten om att det finns ungefär lika många källor som säger att det stämmer som säger att det är lögn, hoppas jag?

Ja, utifrån Guds ord i Gamla och Nya Testamentet är alla andra trossystem mörker.

Vilket är lika relevant för mig som vad Sauron tycker om hober.

Den är den enda religion som är byggd på dess grundares död. 

Och tur är väl det. Att Jesus sedan är "lånad" från andra religioner är kanske en hel annan historia.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-08 10:41 #21 av: OlgaMaria

#15 Hur ser du på bönen, då? Det är väl något människan initierar när hon behöver något?

Som jag skrev innan så är bönen exempel på något Gud uppmuntrat oss till. Han uppmanar oss att be, och därför behöver vi heller inte gå till någon spådam eller liknande, för vi kan prata direkt med Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-10-08 11:31 #22 av: Sommarek

#21 Vad har ni då prästerna till, om den förvirrade får fråga? Är inte präster ett utvalt folk med speciell/direkt kontakt till den kristne guden?

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-08 12:00 #23 av: OlgaMaria

#22 Prästens funktion är att vara herde och leda församlingen, att undervisa, bygga upp och förmana. Den har INTE en speciell/direkt kontakt med Gud. Bibeln är väldigt tydlig med att alla kristna är tempel för Guds närvaro och alla kan ha direkt kontakt med Gud.

1 Petr 2:9 Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar , han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Alla kristna är "ett kungligt prästerskap". Ordet "präst" används inte ens i nya testamentet om församlingsledarna. Men funktionen som en församlingsledare har förklaras noggrant, och dessa har absolut inte en speciell kontakt till Gud, de har ett speciellt ansvar att ta hand om och leda församlingen.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-10-08 12:45 #24 av: Sommarek

#23 Tack, då är jag med. Ganska exakt som våra överstepräster/-prästinnor.  :)

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-08 12:50 #25 av: donna128

#8 vägledning ja kanske,fast jag ser det mer som en tillrättavisning och skamninga av akba2010. Varför ska hen behöva känna oro för något ni påstår som kristna om hon finner tröst och trygghet.sanningen vet varken du eller någon annan endast individen själv.

är  din Gud straffande woodland? 

"Ja, hon fick vägledning här av oss! "Glad

så mina ord till akba2010 var meningslösa ur ditt perspektiv eftersom du valde att inte försätta just i den tråden jag skrev i. det är oGudomligt om något.

Anmäl
2015-10-08 13:28 #28 av: Woodland

donna128,

Vägledning innebär godkännande, korrigering och tillrättavisande. Detta är JESUS i Fokus. Frågade hon inte oss kristna här i forumet hur vi ser på detta med spådom? Skall jag (vi) ljuga för abka2010? Anser du att vi bör ge henne ett svar så som hon hade fått i någon annan av de alternativa sajterna?

Ja, min Gud straffar synd. Du kan betrakta Jesus död på korset för att se  vad Gud anser om synd.

Jag, som saftvärd, stängde två av tre identiska trådar för att hålla rent hus här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-10-08 14:31 #32 av: akba2010

Jag som trådskapare har följt tråden och blivit nedstämd över att den gav upphov till så negativa tongångar.
Jag bad om råd och tankar ifrån andra kristna, inte från andra religioner, trosinriktningar eller läror.

Anmäl
2015-10-08 14:35 #33 av: Sommarek

#32 Så man får inte ställa följdfrågor i dina trådar? Bara så jag vet.
(Kanske bra att specificera det i nästa tråd så att folk vet.)

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-08 14:39 #34 av: akba2010

En dum och onödig kommentar tycker jag.

Är det någon som vet hur jag tar bort denna tråd? Om jag ens kan det? Annars vill jag be sajtvärden att göra det åt mig.
Om någon här vill fortsätta diskutera så rekommenderar jag att skapa en ny tråd för sina funderingar.

Anmäl
2015-10-08 14:42 #35 av: Sommarek

#34 Varför då? Jag frågade så att man vet i fortsättningen, samt gav dig tips på hur du slipper oönskade kommentarer i fortsättningen. Vad är dumt och onödigt i det?

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2015-10-08 15:02 #36 av: copse

#32

Det är tråkigt att du uppfattat tongången i denna tråd som negativ. Vi har inte som policy att ta bort trådar, men jag håller med om att det har blivit lite OT (som det oftast blir när man kommer in i diskussion). 

Jag har skapat en ny tråd för diskussion om olikheter mellan kristendom och Wicca och flyttat berörda kommentarer dit.

// copse

Medarbetare på Jesus iFokus.

Anmäl
2015-10-08 20:03 #37 av: _lars_

akba2010, jag håller med dig. Det är tråkigt att det ofta dyker upp inlägg från personer som måste rättfärdiga sin egna tro genom att klaga på oss kristna. 

Vad gäller din fråga så tycker jag att du ska hålla dig borta från spådomar och tarot. Det är inget som Gud uppmuntrar, utan tvärtom uppmanar oss att hålla oss borta från. Det faktum att du ställer frågan från första början visar väl att du egentligen innerst inne känner att det är fel? Och varför skulle han använda något som han avråder alla kristna från? Framförallt talar Han till dig i bön och när du läser bibeln. 

Låt Gud och den helige ande visa vägen. Be Herren om ledning så kommer han att visa dig sin vilja och rätt väg. Läs också bibeln och låt Guds ord leda dig rätt.

Och sen finns det många kristna på JiF du kan diskutera med.

Om du vill kan jag be för dig. Blomma

Anmäl
2015-10-08 20:26 #38 av: akba2010

Vet du Lars, jag blev rörd över din fråga om att be för mig.
Men jag är inte värd dina böner då jag inte lever och bemöter mina medmänniskor så som jag vill och borde.
Jag vill vara en god människa och vara god mot alla jag möter, jag kämpar med att göra rätt och välja rätt vägar hela tiden, men det är svårt.
Jag ber Gud att hjälpa mig vara en god människa och visa mig rätt väg och att hjälpa mig vara en bra mamma till min dotter, men det är svårt att alltid välja rätt och göra rätt :(.
Jag påstår inte att jag är elak, men jag är inte så god som jag skulle kunnat vara.
Det finns några saker i mitt liv som jag är ledsen och bekymrad över och som upptar stor del av mina grubblerier.
Men samtidigt så undrar jag varför just jag skulle vara värd att få det bättre och få det jag ber om och jag kan faktiskt inte komma på något bra svar på det.
Det är därför jag vänt mig till tarot för att få "facit" och hoppas på att få höra att det kommer bli bra. Men jag har också insett att det inte är rätt väg att gå och jag ämnar endast lägga mina önskningar och böner i Guds händer och hoppas han finner mig värdig att bli hörd.

Tack Lars för ditt fina svar. En sådan värme är sällsynt att möta. 

Anmäl
2015-10-08 21:05 #39 av: OlgaMaria

#38 Jag vill också gärna be för dig! Du är värd förböner och Gud vill ditt bästa! Han älskar dig!

Det är så svårt när man är ensam och när man inte har andra kristna omkring sig som kan stötta. Man blir så svag i sig själv och det finns så mycket som vill göra oss modlösa. Den onde vill också så in tvivel i oss och säga till oss att vi inte är värdiga. De känslorna som säger oss att vi inte skulle vara värdiga är så farliga - de hindrar oss att be och att öppna upp oss inför andra kristna, som skulle kunna bygga upp oss. Finns det någon kyrka du skulle kunna tänka dig att gå till? Det kan vara läskigt.. men vi behöver kyrkan! :) Känn dig också fri att prata med oss här, eller skicka ett PM om du vill prata mer privat om vissa saker. Hjärta

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-10-08 21:16 #40 av: akba2010

Ni är verkligen varma och härliga och jag önskar att jag och alla människor hade sådana som Er i sina liv. Hjärta
Erkänner gärna att jag blir tårögd när jag läser.

Tack! Blomma

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.