Bibeln

Var i bibeln står om homosexualitet?

2015-08-16 17:35 #0 av: marrissen

Hej

Jag undrar om någon på detta kristna forum kan säga mig var i bibeln det står om homosexualitet och huruvida det är tillåtet eller ej? Jag är inte kristen men jag äger en  bibel men det är ju helt omöjligt för mig att veta var i denna tjocka bok olika ämnen behandlas när det inte finns något typ av register  eller liknande.

Tacksam för svar.

Anmäl
2015-08-16 17:37 #1 av: Zepp

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Bibeln

"Texter som behandlar sexuellt umgänge mellan personer av samma kön förekommer i flera olika sammanhang i Bibeln. Dessa texter berör endast homosexuella handlingar och berör inte själva läggningen, d.v.s. att attraheras till personer av sitt eget kön.[1] Vidare finns det flera av olika tolkningar om vad Bibeln lär om homosexualitet.

Eftersom begreppet homosexuell började användes först på 1800-talet är det svårt att hävda det begreppet som korrekt översättning av vissa företeelser beskrivna i Nya testamentets texter. Konfrontationen mellan judisk-kristen etik och den hellenistiska världens i många avseenden annorlunda syn på sexuella handlingar blev mycket hård. Hos grekerna ansågs kärlek mellan män som något hedervärt och idealiserades. Den kristna etiken lyfte fram ideal som trohet inom äktenskapet och avhållsamhet."

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-08-16 17:46 #2 av: marrissen

Ok, Fast jag vill helst ha specifika bibelord så jag kan leta upp här i min egen bibel och visa en person.

Anmäl
2015-08-16 18:09 #3 av: Woodland

# 0
1 Moseboken 19:1-13; 3 Moseboken 18:22; Romarbrevet 1:26-27; 1 Korinthierbrevet 6:9; Romarbrevet 1:26-27 , Uppenbarelseboken 22:15

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-08-16 18:53 #4 av: marrissen

Tack då ska jag titta på det.

Anmäl
2015-08-18 07:05 #5 av: [Petitua]

Sex ställen i Bibeln om homosexualitet. Länken hävdar att det finns mycket feltolkningar i ämnet. 

Jag lägger även  in länkadressen om du vill kopiera och klistra in själv.

http://www.upworthy.com/there-are-6-scriptures-about-homosexuality-in-the-bible-heres-what-they-really-say?c=ufb4

Anmäl
2015-08-18 13:24 #6 av: Woodland

Vi har inte haft Matthew Vine uppe för diskussion här på forumet förut. Det är bra att du länkade till detta så vi kan ta del av hans påståenden och undersöka dem. Matthew Vine verkar rätt sympatisk när man hör honom tala men hans tolkningar och omdefinieringar (som han inte är ensam om) har grundligt tillbakavisats av de som kan grundspråken och är väl insatta i bibeltolkningen. 

Detta är kanske överkurs men jag tar upp några punkter här i detta inlägg för att de som vill lära sig mer om det traditionella synsättet på dessa saker kan ta del av det. Är det av intresse att gå vidare med de andra punkterna som Vine lägger fram kan vi ta det i ett annat inlägg. 

Alla bud i Gamla Testamentet är inte av likvärdig vikt. Bibeltolkare som Professor Robert Gagnon påpekar att nyckeln för att förstå vilka lagar som enbart är civila, rituella eller moraliska är att se vilken vikt som lades vid dem i Gamla Testamentet. Och om dessa påbud gäller för idag måste man titta på hur författarna i Nya Testamentet behandlar dem: dvs om de tas upp där och stadfästs som bindande för de (NT) troende. Dessutom finns en tolkningsgradering förordnad en överträdelse: övertalande förordnad, absolut förordnad, stark förordnad och mot-kulturella förordnad*. 

Ordet "styggelse" användes när det gäller olika dieter och levnadsregler för Israel men alla fick inte samma tyngd. Avgudadyrkan och allt det som inneslöts i dess utövning av spådom, astrologi, tillbedjan av avbilder, andebesvärgande, svart konst, med mera var totalt förbjudet. De belades, tillsammans med de moraliska synderna, med dödsstraff. Men åtgärden som vidtogs om man hade ett vardagsklädesplagg med blandade fibrer var att det eldades upp. Ingenting mera. Likaså om någon använde två sorters utsäde på en åker. Skörden förstördes. Det var inte belagt med dödsstraff.  När man läser Nya Testamentet tas inte dessa två påbud om tyg och säd upp, och därför vet vi att de var kulturella påbud. Däremot är de moraliska påbuden ännu gällande för de tas klart och tydligt upp i Nya Testamentet.

Så varför gäller inte längre dödstraff för dessa ockulta och moraliska synder? Gagnon  - Därför Jesus sade  Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat." Lukasevangeliet 10:10 1

Jesus försvarade kvinnan som upptäcktes i äktenskapsbrott men inte hennes synd.  Han dömde inte henne till ett dödsstraff för det låg inte i linje med riket han proklamerade.  Döda människor kan inte ångra sin synd. Det är för sent för dem.  Vi har all anledning att dra slutsatsen att Jesus betraktade hennes synd som av största vikt.  Gagnon poängterar att Jesus sade till henne "Gå och synda inte mer." Frasen "gå och synda inte mer" förkommer också i Johannesevangeliet 5 vers 14, och där lägger Jesus till "så att inte något värre drabbar dig." Han varnade att det finns någonting värre än sjukdom och dödsstraff.  

 *Det är värt att notera att blandade fiber förekom i tillbedjan i tabernaklet men inte i vardagen. Dess symbolik var helgelse -  Israel skulle vara et avskilt folk i världen men i tillbedjan identifierades de, beblandades och tog del av det gudomliga elementet i tillbedjan. 

1 1 Timotheosbrevet 1:15Markusevangeliet 2:17

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-08-19 10:34 #7 av: Joppo

#6 En sak som jag inte blir klok på är hur ni definierar "tokreglerna"  i GT. Menar ni att  er gud författat dem eller är de vanliga civila lagar från tiden som råkar stå i Bibeln?

Stämmer det för övrigt att Jesus aldrig nämner samkönad kärlek? Det borde väl i så fall tala för att de gamla reglerna som rör detta ämne inte är särskilt viktiga och bör ignoreras? 

Anmäl
2015-08-19 11:23 #8 av: OlgaMaria

#7 Det stämmer att Jesus inte nämner homosexualitet. Han betonar dock skapelseordningen då han säger detta:

Matt 19:4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna 5 och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött ? 6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt."
 

Att utlevd homosexualitet var synd var så oerhört självklart och inpräntat i judarna på Jesu tid. Jag kan väl tänka att om Jesus ville upphäva det budet så kunde han varit tydligare. Vad Jesus däremot upphäver är ju bestraffningen för sexuella synder. Han gör det omöjligt att bestraffa äktenskapsbryterskan då han säger "den som är utan synd ska kasta första stenen". Ingen av oss är utan synd. Men han säger till henne - Gå nu, och synda inte mer.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-08-19 11:59 #9 av: Joppo

#8 Matt 19:4 Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna 5 och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött ? 6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt."
 

Att du använder just detta stycke som stöd för din tes tycker jag är rätt lustigt med tanke på att skilsmässa är accepterat bland majoriteten av de kristna människorna. Steget till att även acceptera samkönad kärlek borde väl därför inte vara alltför avlägset? Om allt ändå handlar om godtycklighet, så spelar det väl ingen roll?

Anmäl
2015-08-19 13:31 #10 av: Woodland

# 7

 hur ni definierar "tokreglerna"  i GT. 

Se tredje stycket i mitt inlägg.  Som OM skrev i # 8 var det helt onödigt för Jesus att nämna samkönade förhållanden eftersom förbudet mot det var så underförstått bland den judiska befolkningen Jesus talade till. Idag nämner vi inte att en man inte får har sex med sin mamma. Varför? För att det är en självklarhet.

Och du har rätt att skilsmässa ökar men Guds ordning är att ett äktenskap mellan man och kvinna skall vara livet ut. Det finns ingen godtycklighet i orden Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna.  

Skilsmässor är att beklaga. Oavsett om varje bekännande kristen hade skiljt sig hade Jesus befallning bestått. Det var den ursprungliga planen för människan (man och kvinna) skapade i Guds avbild och  som han med tyngd påpekar i de fall han nämner detta. Hans undervisning är helt klar och i bibeltycken stänger han kryphålen för polygami och polyamarosa förhållanden. (Matteusevangeliet 19:1 -11 och Markusevangeliet 10:1-12 .  Herren är absolut här, läs gärna verserna i länkarna ovan för att få ett större sammanhang)

Att vara gift är tufft; äktenskap fylls ibland av konflikt och kompromisser är nödvändiga.  Det är inom äktenskapet som ordet "kärlek" verkligen sätts på prov. Gud tar och sammanfogar två helt olika människor som komplimerar varandra till en enhet för att föra mänskligheten framåt.

Och naturligtvis är det många i vissa kyrkor som accepterar samkönade förhållanden och enligt lagen ges dessa benämningen "äktenskap."  Men ingenting av detta kan rubba vad Jesus menade med sina ord.  Man behöver inte gilla det men bibeln säger det den säger. Det är min poäng.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-08-19 13:42 #11 av: OlgaMaria

#9 Bibeln har mycket att säga om äktenskap och förklarar när skilsmässa är ok. 

Men det är ju som med all synd. Ibland går äktenskap sönder, och vi tror inte att det är Guds vilja eller plan. Men som sagt, vi alla syndar. Det är inte som att vi kan förhindra det genom att säga att det inte är ok. Och alla människor som syndat kan upprättas och få leva i Guds vilja igen.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-08-21 17:36 #12 av: Joppo

#10 Du svarade inte på min fråga. Det jag ville ha svar på var: "Menar ni att  er gud författat dem eller är de vanliga civila lagar från tiden som råkar stå i Bibeln?" När man tar del av era resonemang om lagarna så får man lätt intrycket av att alternativ två är det mest troliga. Med civila lagar menar jag sådana som är mänskligt författade. 

Anmäl
2015-08-21 18:48 #13 av: Woodland

#12

Ursäkta, jag missuppfattade frågan. Både inom judendom och kristendom anses Gud vara laggivaren till det som kallas den Mosaiska lagen. Det som diskuteras i olika teologiska kretsar är vilka lagar som ännu gäller för judarna och vilka lagar som gäller för kristna - om några överhuvudtaget.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.