2015-06-28 17:23 #0 av: Woodland

...som fördriver de kristna och andra folkgrupper.

Alejandro Bermudez berättade i en intervju om hans samtal med de kristna som tvingades fly sina hem och nu bor i Kurdistan. Han talade med flyktingar från Mosul, Tikrit, och Qaraqosh. De berättade att det endast i 10% av fallen var ISIS (IS eller ISIL) som drev dem från deras hem. De resterande 90% av fallen var det deras muslimska grannar som låg bakom, människor som de i generationer hade delat det vardagliga livet med. 

 Dessa flyktingar är chockade över det sätt som deras grannar vände sig mot dem och rånade dem. De kristna var tvungna att lämna allt bakom sig, egendom som övertogs av de som var kvar eller omvände sig till islam. De som flydde Erbil försöker hjälper Yazidiarna, ett folk som är ännu mera utsatta än de själva. 

Dessa två utsatta grupper, de kristna och Yazidiarna, har funnit skydd i Kurdistan. Be för dem!