Jesus

Lönt att be?

2015-06-27 14:34 #0 av: GemTwist

Jag har inte fattat det hör helt.
Är det lönt att be om saker och händelser?
Har inte Gud redan bestämt vad som ska hända?
Är inte allt redan fastspikat, han vet ju framtiden... Har han då tänkt, ja hon kommer komma till tro och be om detta denna minuten och jag vet ju redan hur det kommer bli, så jag tror inte att jag fixar det.
Kan han bara svara att ja detta kommer hända?

Anmäl
2015-06-27 15:03 #1 av: Woodland

Gud vet slutet från början men det gör inte vi i alla detaljer. De är gömda för oss och det är väl för vi hade aldrig kunnat bära en sådan kunskap.

Vi har fått befallningar och uppmaningar att be och det skall vi göra men bönesvar kan inte garanteras om det inte ingår in Herrens plan för oss. Men med det sagt väcker han önskningar och längtan i oss och när vi ber svarar den helige Ande efter sin visdom och vilja. "Låt din (Herrens) vilja ske gäller alltid." Ber vi om saker som inte sanktioneras av Guds ord kan vi inte räkna med att Herren svarar oss. Ibland svarade han Israel såsom i öknen när han gav dem vaktlar så att de tröttnade på dem. Han svarade på deras rop och tuktade dem så att de skulle hålla sig på den smala stigen. (2 Moseboken 16)

Det finns säker fler som skriver mer om detta oerhört stort ämne.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-06-27 18:47 #2 av: [Juel70]

Be så ska du få, banka på dörren...   Jag har vart med om att Gud uppenbarat delar av min framtid för mig, men det ligger gömt tills det händer; då talar Gud till mig i mitt inre.  Lite som milstolpar i livet. 

Jag har fått bönesvar om det ligger inom Guds vilja för mig, eller om jag ber för någon annan.   Eller om det gäller ekonomi eller annat, så har jag alltid fått precis så mycket jag behöver för att klara mig. 

Gud säger också:  Min nåd är dig nog.  Det är något jag inte riktigt förstod förut, men om man ber över det och ber att Gud ska uppenbara vad det betyder, så inser man att nåden är egentligen allt man behöver. 

Men ge inte upp, utan fortsätt be, för vi får frimodigt komma inför Guds tron.

Anmäl
2015-06-27 23:21 #3 av: NiklasTyreso

Bön är att prata med Gud så man kan umgås med Gud och leva i en Gudsrelation utan att be om att få något. Gud vill att vi lever i relation till Honom/Hen.

Människan har fri vilja men använder den ofta till att synda så att vi faller ur Guds välsignelse, men med omvändelse och bön om förlåtelse kan vi återuppta Gudsrelationen och bli välsignade med mer bönesvar.

Gud styr allt utom människans fria vilja. Det gör att Gud kan styra världen så den utvecklas i den riktning Gud vill, men om jag ska leva ett gott och gudfruktigt liv eller om jag lever ett djävligt liv det bestämmer inte Gud, det bestämmer jag.

Anmäl
2015-06-29 22:36 #4 av: [Juel70]

De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Apostlagärningarna 14:21-22

Anmäl
2015-06-30 20:52 #5 av: Woodland

#3
Det du skrev låter väldigt nära kristendomen. Har du återvänt till den kristna tron?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-05 01:21 #6 av: NiklasTyreso

Nej, Woodland, jag är inte kristen, men ser inget behov av att motverka kristendomen. Mycket i kristendomen är gott även om jag tror några trossatser är fel.

Anmäl
2015-07-05 11:27 #7 av: [Juel70]

Det är bra att ha rätt kunskap om Guds ord, för även om man inte är troende så verkar Guds ord i både kropp och själ.   Tummen upp

Anmäl
2015-07-07 21:48 #8 av: mwetterstrand

#3

Gud styr allt utom människans fria vilja.

Hur rättfärdigar Gud att miljoner barn under 5 år (även barn födda till kristna föräldrar) varje år dör i svält, sjukdom och våld? Du kan knappast mena att de här barnen väljer detta öde med sin fria vilja.

Anmäl
2015-07-07 23:13 #9 av: [Juel70]

#8 Vi lever i en fallen värld som är på väg mot sin undergång. Det finns många orättvisor här i världen. Många människor får lida, även kristna.  Kristna hjälper också väldigt många här i världen med mat, kläder, sjukvård, skolor, barnhem och mission.  (även okristna hjälper till så klart, men mission har funnits i många många år)

Jesus vill att vi ska hjälpa vår nästa, älska vår nästa.  Tyvärr så är världen så här, det är därför vi längtar efter Jesu återkomst, då Han hämtar alla dem som tackat Ja till Hans inbjudan att tillhöra Honom. 

------------------------------------------------------

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. 

Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. 

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

41Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. 42Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta,43jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ 44Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ 45Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ 46Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Matt 25:31-46

Anmäl
2015-07-08 15:30 #10 av: mwetterstrand

#9

Nu frågade jag inte om vad vi som medmänniskor gör för att lindra lidande, men tack ändå.

Om Gud är allsmäktig så har han makten att hjälpa dessa barn. Hur rättfärdigar Gud beslutet att inte göra det?

Anmäl
2015-07-08 15:59 #11 av: Woodland

# 10

Har du läst #5 och 6?

Är det Niklas du inväntar svar från?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-08 17:22 #12 av: OlgaMaria

#10 Gud har evigheten på sig att ställa ALLT till rätta. Du kan inte bestämma dig för att Gud inte gör något åt vissa situationer oavsett vad du ser i den här världen. Gud har alltid sista ordet! :-) 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-08 17:22 #13 av: mwetterstrand

#11

Jag kan inte se hur dessa inlägg hänger ihop med min fråga. Jag inväntar svar från Niklas eller vem som helst som anser att Gud är allsmäktig och god.

Anmäl
2015-07-08 19:30 #14 av: Woodland

# 13
De hänger ihop för Niklas erkänner att han inte är kristen. Jag var lite osäker på om du ville ha ett svar utifrån ett kristet perspektiv eller ej i och med att du riktade din fråga till Niklas. (Ett exempel: Man kan anse att Allah är allsmäktig och god men Allah är inte detsamma som den kristna Guden.)

Frågan om lidande och Gud har dryftats många gånger här i JiF. Ämnet har också sysselsatt kristna filosofer i århundraden. En grundläggande svårighet för de som inte tror på Gud är att sätta sig i diskussionen för det innebär att den bibliska bilden är den enda vi har att tillgå. Till exempel vad betyder ordet "allsmäktiga" egentligen och kan man ställa några som helst villkor eller krav på en så överlägsen allvetande varelse som Gud? En svårighet till förståelse är att man utifrån ett bibliskt perspektiv helt enkelt inte kan kräva att Gud "rättfärdigar" sig inför människan. Han säger klart och tydligt att Han gör efter sin egen vilja. I och med han är den ende som är god och suverän kan han inte ställas till svars av sin skapelse.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-08 20:32 #15 av: mwetterstrand

#14

Då förstår jag varför du frågade, tack.

Jag tycker det är en ganska okomplicerad och enkel frågeställning som vilken som helst av de abrahamitiska religionerna måste kunna förklara.

Antingen kan Gud ingripa men väljer att inte göra det, eller så kan Gud inte ingripa.

Anmäl
2015-07-08 21:30 #16 av: OlgaMaria

#15 Såg du mitt svar? 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-08 21:44 #17 av: mwetterstrand

#16

Inte förrän nu. Får jag fråga, har Gud någonsin hjälpt dig?

Anmäl
2015-07-08 22:53 #18 av: Woodland

# 15

Ett inlägg till angående Guds vilja med mera.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-08 23:20 #19 av: mwetterstrand

#18

Jag läste ditt inlägg och jag hittade inget svar. Det är enkelt, kan gud hjälpa de miljoner oskyldiga barn som dör varje år eller kan hen inte det?

Anmäl
2015-07-08 23:45 #20 av: Woodland

Jag missade detta i # 15- Jag tycker det är en ganska okomplicerad och enkel frågeställning som vilken som helst av de abrahamitiska religionerna måste kunna förklara.

Men vi har inte samma Gud. 

# 18

Jag läste ditt inlägg och jag hittade inget svar. 

Läs den gärna igen. Du förstår ordet suverän och frasen överlägsen allvetande varelse som Gud?

Det är enkelt, kan gud hjälpa de miljoner oskyldiga barn som dör varje år

Hjälpa på vilket sätt? Att ta dem till sig i himlen . . är det att hjälpa? Eller är det större "hjälp" att lämna dem i denna värld? Det ger många filosofiska följdfrågor. 

Vad säger du om människans ansvar för till exempel de miljoner aborterade foster, mördade barn, utnyttjade barn som säljs av sina egna föräldrar, korrumperade vuxna som säljer dem och så vidare?

 Och vad skulle det innebära för, säg, din del om Gud ingrep? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-09 00:09 #21 av: mwetterstrand

#20

Skulle din gud kunna hjälpa de oskyldiga barn som varje år dör i svåra lidanden?

Anmäl
2015-07-09 06:53 #22 av: Woodland

# 21

Ja. Som jag skrev förut - Du förstår ordet suverän och frasen överlägsen allvetande varelse som Gud

Han hjälper och utför under men inte för alla. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-09 07:40 #23 av: Woodland

Mirakel idag. Ja, det är lönt att be!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-09 10:31 #24 av: OlgaMaria

#17 Absolut!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-09 11:54 #25 av: [Juel70]

#17 Samma här, många gånger.

Anmäl
2015-07-12 08:37 #26 av: mwetterstrand

#22

Så den gud ni tillber väljer alltså att hjälpa er men inte miljoner barn varje år som avlider genom våld, svält och sjukdomar. Ert sätt att rättfärdiga detta är att hävda att hen är suverän, överlägset allvetande och att vi människor inte förstår hela hens plan.

Anmäl
2015-07-12 10:32 #27 av: OlgaMaria

#22 Gud har ingripit många gånger i mitt liv, och många gånger har han inte gjort det. På samma sätt är det säkert för alla de miljoner barn du nämner. Ibland har Gud ingripit, ibland har han inte gjort det. Men det jag skrev i #12 gäller ju oavsett allt det. Vi ser ett barn som dör efter fruktansvärda omständigheter. Men det är inte slutet på den berättelsen. Gud har slutet i sin hand.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-12 13:08 #28 av: Woodland

# 26
Rättfärdiga?
Inför vem?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-13 20:48 #29 av: mwetterstrand

#27

Men funderar du aldrig på varför gud ingriper i ditt liv, som jag ändå förmodar är ganska lyckligt, istället för de miljoner barn vars lidande måste vara fruktansvärt?

#28

På vilket sätt rättfärdigar du dyrkandet av en gudom som gör den urskiljningen?

Anmäl
2015-07-13 22:23 #30 av: Woodland

# 29

På vilket sätt rättfärdigar du dyrkandet av en gudom som gör den urskiljningen?

Rättfärdiga? Inför vem?     Funderar  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-13 23:43 #31 av: mwetterstrand

#30

Vad är det du inte förstår? Om en allsmäktig gud väljer att inte hjälpa dessa barn bör det finnas skäl för detta, något som berättigar eller rättfärdigar den urskiljningen.

Ska jag tolka din fråga "inför vem" som om guds handling, eller brist på i detta fall, inte kan ifrågasättas? Att det är en del av guds plan som för oss kan te sig obegriplig?

Anmäl
2015-07-14 00:18 #32 av: GemTwist

Inte för att vara sådan men jag känner fortfarande inte att jag fått ett bra svar...

Anmäl
2015-07-14 00:29 #33 av: mwetterstrand

#32

Om du tillåter en agnostiker att svara så skulle jag faktiskt ändå säga ja, det kan hjälpa att be. Men inte för att en allsmäktig gud lyssnar och hjälper dig, utan för att bönen kan ha en närmast terapeuftisk funktion, nästan som meditation. Jag tror den kan hjälpa dig att hitta ett inre fokus och en inre frid. 

Själv älskar jag att besöka kyrkor, gärna katolska när jag reser. Det finns en storslagenhet och ett lugn som jag tycker är behagligt. Jag ber inte då, men jag sitter gärna ner en stund och försöker att slappna av av sortera och bearbeta mina tankar. Dessutom utgör kyrkorna ett stycke betydelsefull och ofta vacker kultur.

Anmäl
2015-07-14 08:00 #34 av: Woodland

# 32

 Skriv gärna mer om det du anser är oklart och/eller otydligt.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-14 11:58 #35 av: GemTwist

TacK För svaret

Anmäl
2015-07-14 13:12 #36 av: OlgaMaria

#29 Fast jag ser absolut inte på världen på det sättet - att Gud ingriper i mitt liv, men inte i alla dessa utsatta barns liv. Det är ofta i nöden som vi ser som mest av Gud och hans ingripanden. Och det kanske säger något också om funktionen av Guds ingripanden - han ingriper till stor del för att trösta och uppmuntra, och visa att han är där. Men han fixar inte allting. Isåfall skulle världen inte se ut så här. Men det kommer en ny värld där Gud fixar allting och det inte finns något mer lidande. Alla barn som dör efter tragiska omständigheter här får det säkert mycket bättre där.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-14 13:27 #37 av: OlgaMaria

Till TS: Det är en fråga som får väldigt många olika svar beroende på vem du frågar. Finns många olika "läror" kring det inom kristenheten också.

Men mitt svar är så här:

Jag tror att Gud vet allt som KAN hända. Han vet alla olika valmöjligheter och alla olika alternativ. Vi har fått en fri vilja så vi kan välja många olika vägar. 

Bönen är fantastisk av så många anledningar. Framför allt för att den är ett sätt för oss att komma nära Gud och ha relation med honom. När vi ber ber också den Helige Ande genom oss. Vi blir uppfyllda av Guds närvaro. Det ger oss styrka, vägledning, kärlek, glädje, frid, självbehärskning m.m. Bönen gör oss till bättre och gladare människor. Vi är verkligen skapade för att tillbe Gud, oavsett hur det känns. Be alltid, i livets alla omständigheter, säger Bibeln.

Det står också att vi ska göra alla våra önskningar kända inför honom. Gud vill att du ska berätta för honom om allt du önskar och hoppas och vill be om. Men han kommer också leda dig att be efter hans vilja, efter det han vill för dig. När vi ber i enlighet med Guds vilja kan vi få vad vi ber om. Men det står också att när vi lever med Gud så formar han oss i vilja och gärning så att hans goda vilja ska ske. Han påverkar alltså vår vilja till att vilja samma sak som han. Men oavsett vad vi vill så kan vi komma med det till honom. Då kan han hjälpa oss så att vi förstår vad som är rätt att be om.

Allt som sker är inte Guds vilja. Jag tror absolut att vi kan vara med och be igenom så att Guds vilja får ske. När vi ber är vi med och utbreder Guds rike både i oss själva och genom oss och bortom oss. "Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, på jorden så som i himlen".  Vi ber att Guds rike ska komma, att hans vilja ska ske, inte bara i himlen, utan här och nu på jorden. Guds rike är där hans barn finns som erkänner och bekänner honom. Och där Guds rike är, där kan Guds vilja ske.

Det är mycket här på jorden som inte alls är som Gud vill. Men att du är ett Guds barn och att du tillber honom och ber att hans vilja ska ske, det är något som kan förändra den här världen på många och underbara sätt. Så be! För att det är underbart att vara med Gud, för att det förändrar dig, och för att det breder ut Guds rike och låter hans vilja ske här på jorden.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-14 18:05 #38 av: Joppo

Det har faktiskt forskats en på just böner och de resultaten pekar på att denna syssla inte har någon effekt. Här är några studier från det medicinska området:

Aviles JM, et al. Intercessory prayer and cardiovascular disease progression in a coronary care unit population: a randomized controlled trial. “As delivered in this study, intercessory prayer had no significant effect on medical outcomes after hospitalization in a coronary care unit.“

Benson H, et al. Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients: a multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer. This study actually showed a reverse effect: “certainty of receiving intercessory prayer was associated with a higher incidence of complications“!

Gaudia G. Searching in the Darkness: About Prayer and Medical Cures. “We scientists make a great mistake when we agree that there may be value in investigating the potential of prayer as a cure.“

Hobbins PG. Compromised ethical principles in randomised clinical trials of distant, intercessory prayer. “…many studies did not meet basic ethical standards required of clinical trials of biophysical interventions, making application of their results ethically problematic…“

Matthews DA, et al. Effects of intercessory prayer on patients with rheumatoid arthritis. “Supplemental, distant intercessory prayer offers no additional benefits.“

Matthews WJ, et al. The effects of intercessory prayer, positive visualization, and expectancy on the well-being of kidney dialysis patients. “The effects of intercessory prayer and transpersonal positive visualization cannot be distinguished from the effect of expectancy.“

Sloan RP, et al. Science, medicine, and intercessory prayer. “…these studies claim findings incompatible with current views of the physical universe and consciousness…“

Walker SR, et al. Intercessory prayer in the treatment of alcohol abuse and dependence: a pilot investigation. “Intercessory prayer did not demonstrate clinical benefit in the treatment of alcohol abuse…“

Klickbara länkar finns i slutet av dokumentet i denna länk: http://dmitrybrant.com/2007/09/05/the-non-science-of-lynne-mctaggart

Observera att jag uteslutit vissa av studierna som räknas upp då de är baserade på ickekristen mytologi.

Anmäl
2015-07-15 11:05 #39 av: mwetterstrand

#36

Men han fixar inte allting. Isåfall skulle världen inte se ut så här. Men det kommer en ny värld där Gud fixar allting och det inte finns något mer lidande.

Så vad är då syftet med denna värld som innehåller så mycket lidande? Och fortfarande kvarstår frågan varför du i denna värld får hjälp medans andra människor i betydligt värre situationer inte får det.

Alla barn som dör efter tragiska omständigheter här får det säkert mycket bättre där.

Det tycker jag är en fruktansvärt cynisk och bedrövlig inställning vars enda syfte tycks vara att fjärma sig från obekväma/obehagliga frågor. 

Anmäl
2015-07-15 12:18 #40 av: OlgaMaria

#39 Syftet är samma sak som konsekvensen av vår synd och vår fria vilja. Kanske därför att det är en förutsättning för sann kärlek. Jag älskar Gud för att jag valt det, för att jag vet vart min synd tar mig, och jag vet vart han tar mig. Det här livet är kort. Det känns inte alltid så, men är vi eviga varelser så är det här livet oerhört kort.

Har jag inte sagt flera gånger att jag tror verkligen inte det är så, att jag får mer hjälp än andra i värre situationer? En man berättade om sin uppväxt och flykt från Nordkorea, och om hur han i sin värsta stund av tortyr var som befriad från smärtan. Gud hjälpte honom att uthärda. En annan barnsoldat i Afrika som rymde genom öknen och höll på att törsta ihjäl berättade om hur Gud sände ett litet moln som regnade över honom tills han släckt törsten. 

Bibeln är full av löften till de fattiga, utstötta, förtryckta. 


För er skam
skall ni få dubbelt igen, och de som förödmjukades
skall nu jubla över sin del. Därför skall de få en dubbel lott
i sitt land, evig glädje skall de få.

Jes 61:7

Gud har en fantastisk förmåga att kompensera och upprätta. Han läker alla sår. Han är skaparen av glädje och kärlek. Han kan glädja oss som ingen annan.

Du utgår tydligen från att mitt liv är lyckligt men jag har också haft min beskärda del av lidande, och jag vet att Gud kan upprätta. Jag fjärmar mig inte alls från världens lidanden, men jag vet vem som kan hjälpa. 

Dessutom är Bibeln full av uppmaningar till oss att hjälpa andra. Har vi det bra är det en välsignelse som vi ska dela med oss av till andra. Det tar jag på fullaste allvar.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-15 12:45 #41 av: Woodland

# 33

När du sitter i dessa kyrkor funderar du någonsin över krucifixet där framme och vad det betydde/betyder?

 Är du okunnig om det enorma arbete som utförs genom de olika kyrkorna i världen för att lindra nöd och hjälpa andra? Arbetarna, dessa som du anser har en "cynisk och bedrövlig" inställning till att andra människor far illa?

Hur kan du förbise de  miljontals människor som arbetar för sin nästa under kristet banér: dag ut och dag in, i ur och skur, i motgång och medgång?  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-15 12:49 #42 av: Woodland

# 38

Det har faktiskt forskats en på just böner och de resultaten pekar på att denna syssla inte har någon effekt.

Jag känner till studierna! Glad  Forskarnas slutsats i dessa fall kan inte bortförklara de dokumenterade fallen av övernaturligt helande. som Greg Keener hittillsdags har samlat i över fyra volymer. 

Ett stort problem med sådana "studier" är att Gud är ingen circusartist. Han är inte ute för att "visa upp sig". Han svarar som han vill och även om hans barn ber enträget om någonting är det inte säkert han ger ett svar som de vill ha.  Det är en del av den triumferande tron på Gud att man kan säga som Job sade: 

"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog.Lovat vare Herrens namn!" Job 1:21

Detta är ingen bortförklaring från min sida men ett faktum som de troende har känt till från begynnelsen. Jesus själv sade, "Låt din (Gud Fader) vilja ske." Det är lite svårt att smälta i våra dagar när de flesta fantiserar och önskar en högre makt som lyder deras minsta vink och tjänar dem istället för tvärtom. 

OK J, en fråga till dig- Vad hade du gjort om studierna visade att bönen såsom den utfördes i studierna fungerade? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-15 21:16 #43 av: mwetterstrand

#40

Syftet är samma sak som konsekvensen av vår synd och vår fria vilja. Kanske därför att det är en förutsättning för sann kärlek. Jag älskar Gud för att jag valt det, för att jag vet vart min synd tar mig, och jag vet vart han tar mig. Det här livet är kort. Det känns inte alltid så, men är vi eviga varelser så är det här livet oerhört kort.

?

Har jag inte sagt flera gånger att jag tror verkligen inte det är så, att jag får mer hjälp än andra i värre situationer? En man berättade om sin uppväxt och flykt från Nordkorea, och om hur han i sin värsta stund av tortyr var som befriad från smärtan. Gud hjälpte honom att uthärda. En annan barnsoldat i Afrika som rymde genom öknen och höll på att törsta ihjäl berättade om hur Gud sände ett litet moln som regnade över honom tills han släckt törsten.

Så ett par anekdoter mot det faktum att din gud låter miljoner barn lida?

Bibeln är full av löften till de fattiga, utstötta, förtryckta.

Den är också full av våld mot barn och förtryck av kvinnor och homosexuella.

Du utgår tydligen från att mitt liv är lyckligt men jag har också haft min beskärda del av lidande, och jag vet att Gud kan upprätta. Jag fjärmar mig inte alls från världens lidanden, men jag vet vem som kan hjälpa. 

Jag vet naturligtvis ingenting om ditt lidande, men jag tvivlar på att det kan mäta sig med det många barn i världen genomlider. Det jag ville påpeka var ironin i att din gud då väljer att hjälpa dig med inte dem.

Dessutom är Bibeln full av uppmaningar till oss att hjälpa andra. Har vi det bra är det en välsignelse som vi ska dela med oss av till andra. Det tar jag på fullaste allvar.

Jag tycker det är utmärkt och glädjande att du hittar dessa positiva budskap i bibeln. Men det handlar om "cherry picking". Denna insikt behöver man inte gud eller bibeln för att komma fram till. 

Anmäl
2015-07-15 21:29 #44 av: mwetterstrand

#41

När du sitter i dessa kyrkor funderar du någonsin över krucifixet där framme och vad det betydde/betyder?

Ja.

Är du okunnig om det enorma arbete som utförs genom de olika kyrkorna i världen för att lindra nöd och hjälpa andra?

Nej?

Jag förstår inte varför du tar upp det. Är du okunnig om det enorma arbete icke religiösa organisationer gör i världen för att lindra nöd och lidande?

Är du vidare medveten om det kontraproduktiva arbete flera religiösa grupper gör som bidrar till lidande och förtryck?

Arbetarna, dessa som du anser har en "cynisk och bedrövlig" inställning till att andra människor far illa? Hur kan du förbise de  miljontals människor som arbetar för sin nästa under kristet banér: dag ut och dag in, i ur och skur, i motgång och medgång? 

Det gör jag inte. Alla människor som arbetar mot dessa mål är hjältar i mina ögon, kristna, muslimer, judar, hinduer eller ateister.

Det som är motbjudande i mina öron är den enkla och cyniska förklaringen att "barn som dör efter tragiska omständigheter här får det säkert mycket bättre där".

Anmäl
2015-07-15 22:03 #45 av: Woodland

# 44

Är du vidare medveten om det kontraproduktiva arbete flera religiösa grupper gör som bidrar till lidande och förtryck?

Vilka arbete har du i tankarna?

Det som är bedrövligt i mina öron är den enkla förklaringen att "barn som dör efter tragiska omständigheter här får det säkert mycket bättre där".

Det är bedrövligt i dina öron delvis för att du inte har ett evigt hopp. Tyvärr fastnar du i detta och kommer inte vidare.  För den som har evighetsperspektivet, såsom Olga Maria, är denna värld inte den bästa platsen, även om man bidrar till att gör den så bra som möjligt genom offer och arbete enligt Jesus ord.  Ta till exempel min brors sonhustru som nyligen dog vid 38 års ålder i cancer och efterlämnade fem barn (4-12 år). Eller den tvåbarnspappa vi i vår församlingskrets begravde i fredags. Eller min brors fru som nyligen dog fastän de inte hunnit vara gifta i mer än ett år. Smärtan finns, tårarna rinner, sorgen är äkta, men udden har tagits bort på grund av att alla de inblandade vet var deras älskade har gått hän. Det är inte ditt perspektiv och det är ingenting som vi kan ge dig.

Vi vet att dessa små tas hem till Herren. Vi har förebilden i den som hängde på korset du ser i kyrkorna. Han dog en kvalfylld död och hans närmaste män likaså (förutom en).  De är våra förebilder.

De tragiska omständigheter du nämner är orsakade, för det mesta, av människan själv. 

Senare att mission i vissa fall inte har bedrivits helt i enlighet med Guds föreskrifter är inget försvar för att rata Gud. Gud är förmer än de människor som faller och gör misstag. Jag håller med andan i Olga Marias inlägg, för den är sanningen som Gud har gett sitt folk om vad som väntar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-16 00:42 #46 av: Joppo

#42 Anekdoter har väldigt lågt bevisvärde. Dessutom tycker jag det är rätt fånigt av er automatiskt anta att det är den kristna guden som ansvarig för dessa påstådda mirakel. De kan väl lika gärna ha helt naturliga orsaker, bero på slumpen, vara utförda av utomjordingar, någon annan gud eller övernaturlig kraft, nanobots från framtiden et cetera et cetera. Klassiskt logiskt felslut...

Det där låter bara som bortförklaringar från er sida. Studierna visar svart på vitt att önskeböner eller vad nu ska kalla det inte har någon effekt. Dessutom så krävs det inte att er gud är någon cirkusapa för att visa på en effekt. Det behöver ju inte vara en hundraprocentig skillnad för att resultatet ska vara signifikant bättre.

Jag skulle antagligen ha undersökt om de innehållit metodfel eller haft väldigt små urvalsgrupper 👿

Jag fortsätter frågestunden: Vad skulle det krävas för argument eller bevis för att du ska sluta tro på den kristna guden?

Anmäl
2015-07-16 08:56 #47 av: Woodland

# 46

Om en kristen ber sin Gud om ett ingripande och det sker bör denne utgå från att Gud har svarat på dennes bön: särskilt när denna människa är säker på att bönen har besvarats i detalj.  Allt annat är ologiskt. Om utomjordingar helar idag borde de har gett sig tillkänna för länge sedan, för Gud har utfört mirakel under hela den mänskliga historiens tid. Kan till exempel en njure som är bortopererad visas igen på röntgen av naturliga orsaker?  

Du efterlyser "bevis" men ser inte de som finns.  Undersökningar, vetenskapliga upptäckter med mera har stort värde och är absolut till hjälp för oss. Samtidigt visar människans begränsning när det gäller kunskap och vad som är möjligt för henne att forska fram att det är ytterst osäkert att lita sig endast på forskning. Det finns saker som vetenskapsmän bara anar och kan inte nå ännu men likväl påverkar dessa saker människan och världen. Tolkningen sker oftast utifrån världsbilden så "svart på vitt" är begränsat i dessa fall. Alla har en agenda med sitt arbete och sin inställning.

Argument kan inte omvända dig lika lite som de inte kan "o-omvända" mig. Mirakel är underbara men de omvänder inte folk.  Fastän man kommer med dokumenterade bevis bortförklaras de. Det står i bibeln att människans "visdom" är dårskap inför Gud. Han har sitt sätt att visa sig och vi gör inte upp reglerna. Gud har gett bevis bland annat för sin existens i skapelsen.   Vi kommer alltid tillbaka till trons mysterium som leder till syndaånger, ett förändrat sinne, liv i tro och evigt liv. Och de som tror har fått en gåva. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-16 19:34 #48 av: NiklasTyreso

JAg är oregelbundet inne här och har missat diskussionen när jag sysslat med att renovera mitt hem istället.

Grundfrågan om varför lidande finns har det skrivits massor av böcker om just för att Bibeln inte ger ett tydligt svar.
Bibeln säger att Gud är god och allsmäktig men att Guds ta kar är högre än våra tankar, vilket inte är ett svar.

Jobs bok, en av de äldsta böckerna, tar upp samma ämne. Job är god och rättfärdig men förlorar allt, rikedom, sin familj och sin hälsa, utan någon anledning. Dessutom berättar boken att satan innan fick Guds tillåtelse att förstöra Jobs liv! När Job ställer Gud till svars får han inget annat svar än att Gud är skaparen och är över människan. Sen fick Job dubbelt upp av gott berättar boken, men man kan ju undra om Job inte saknade sina döda barn ibland även om han fått nya barn efter.

Jag uppfattar inte att Bibeln ger ett tydligt svar på varför lidande finns men den säger att vi ska göra vad vi kan för att göra gott.

Varför måste religiösa ha ett tydligt svar på varför det finns lidande i världen? Vi kräver inte det av biologer, fysiker eller psykologer. Även om vi inte fått alla svar får vi göra, och uppmanas av Bibeln att, det bästa godaste vi kan av situationen.

Anmäl
2015-07-16 20:38 #49 av: mwetterstrand

#48

Tack Niklas. Det var ett ärligt svar som jag kan relatera till även om jag personligen anser att frågan om varför lidande finns är relativt okomplicerad.

Anmäl
2015-07-16 21:52 #50 av: Joppo

#47 Jag återkommer till dig Woody 😘

#48 "Varför måste religiösa ha ett tydligt svar på varför det finns lidande i världen? Vi kräver inte det av biologer, fysiker eller psykologer. Även om vi inte fått alla svar får vi göra, och uppmanas av Bibeln att, det bästa godaste vi kan av situationen."

Frågan väl rätt självklar eftersom religiösa brukar hävda att deras gudar är allsmäktiga och goda. Just den goda biten är inkompatibel med med att tillåta lidande, iaf i den monumentala skala som skett och sker på Jorden. Om de istället hävdat att gudarna var onda och allsmäktiga hade saken hamnat i ett annat ljus.

Ur ett rent vetenskapligt eller gudslöst perspektiv tycker jag lidandet är väldigt enkelt att förklara. Jag ser det som rent slumpmässiga negativa händelser eller företeelser i en kaotisk värld. Att hävda att det finns någon slags ond kraft som "genererar" lidande känns varken sunt eller rimligt.

Anmäl
2015-07-17 11:57 #51 av: NiklasTyreso

Om jag är en god förälder gör jag det som i långa loppet är bäst för mitt barn. Mitt barn kan bli arg på mig när det inte får slå de dumma barnen i sandlådan eller uppfatta mig som ond för att jag inte ger snabbmat och glass varje dag. Barnet förstår inte sitt bästa men som god förälder försöker jag uppmana barnet bete sig gott och sunt. Så uppfattar jag bibelns budskap att vi ska göra det vi kan för att motverka ondska även om vi inte förstår allt som Gud kan ligga bakom. Så nej, allsmäktighet och en god Gud är inte inkompatibelt.

Det viktiga är ju att man försöker göra världen bättre. Religiösa hjälper många genom sjukhus och bistånd.
Politiker har inte svar på varför all ondska finns men har en ideologi som vägleder dem att försöka göra världen bättre. Biologen kan inte lösa all ondska i världen men kan ex hjälpa till att minska smittspridning så färre barn dör från föräldrarna. Ekonomen har inte svar på varför all ondska finns men kan hjälpa till att öka förståelsen för hur dålig allokering av resurser ger fattigdom och lidande.
Det viktiga är att göra världen bättre, inte att ha en osänkbar teori om varför ondska finns.

Anmäl
2015-07-18 16:21 #52 av: Joppo

Dock tror jag inte att du räknar det som gott föräldraskap att dränka "barnen" eller att hota dem med evighetslång tortyr om de inte gör som du vill. 

Rent generellt kan en gud såklart vara god och allsmäktig, men i den kontext vi befinner oss i (dvs på planeten Jorden), anser jag att det är en omöjlig kombination. Tycker du verkligen att en gud kan anses vara god som inte ingripit i händelser som  Förintelsen, Digerdöden, slaveriet, extrem fattigdom, hungersnöd et cetera? Visst, man kan väl hävda att "guds vägar äro outgrundliga", men det blir smått absurt om man väger samman allt detta lidande samt tar med i beaktningen att en allsmäktig entitet hade kunnat ändra händelserna utan ansträngning. Då är en mer logisk slutsats att dra att guden antingen är ond eller att inte existerar. 

Ditt sista stycke håller jag med om.

Anmäl
2015-07-18 23:09 #53 av: Lilla Stjärna

#48

"Varför måste religiösa ha ett tydligt svar på varför det finns lidande i världen? Vi kräver inte det av biologer, fysiker eller psykologer. Även om vi inte fått alla svar får vi göra, och uppmanas av Bibeln att, det bästa godaste vi kan av situationen."

Vilar huvudet i handenJa du, hur kan man kräva det? Varför hacka på oss andra människor om det? Vi är ju Guds skapelser och ingenting annat.  Den enda man möjligtvis skulle kunna få ett tydligt svar av är ju Gud själv! Fråga rätt person,  vetja!

Anmäl
2015-07-19 13:58 #54 av: OlgaMaria

#52 Liknelsen om den förlorade sonen passar ganska bra in i sammanhanget. Sonen tar sitt arv och lämnar sin familj och lever upp alla sina pengar. Sen tar han jobb som grisvaktare och svälter och önskar att han kunde få smaka grisarnas mat. Men så beslutar han sig för att återvända till sin far och åtminstone få arbeta som tjänare åt honom. Men fadern blir överlycklig att hans som kommit tillbaka och ställer till med fest. Så är det när vi kommer hem till Gud säger Jesus.
Den här världen är inte vårt hem. Men den fyller säkerligen ett syfte. Sonen lärde sig något då han gick ut i världen på egen hand, och vi lär oss något i den här världen. Allt mitt lidande har jag inte orsakat själv, men vi människor har tillsammans orsakat allt lidande här. Vissa av mina beslut drabbar inte mig men andra. Jag måste också inse att jag har ett ansvar för alla andra människor på den här jorden. Vill vi göra upp med vår egoism måste vi få se konsekvenserna av vår egoism. Det är grymt. Men det krävs grymheter för att vi ska växa upp ibland. Det kan vara svårt att se poängen i lidandet många gånger, men jag tror att de flesta av oss ser alldeles för lite av vad alla våra egna grymheter faktiskt leder till. Världen skulle kunna vara en underbar plats, om alla vi tog ansvar för varandra och levde i kärlek. Om Guds kärlek fick råda i våra hjärtan och förändra oss. Det är lätt att säga att Gud är ond, svårare att inse att jag kan förändras och förbättra jorden.
Jag tycker det är jättelätt att förstå problematiken du ser med en "god" Gud. För min egen del är det inte svårt, men inte för att jag inte ser det du ser, men för att jag lärt känna Gud. Jag vet att han är god. Jag vet att han är kärlek. Därför blir det lättare att förstå resten.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-07-19 15:40 #55 av: Woodland

Som jag påpekade förut i andra inlägg, om man inte tror på den kristne Gudens existens kan man inte diskutera om Gud är god eller ond. För då gör den icke troende en bedömning av en varelse som inte existerar.

Om man diskuterar med kristna om deras Gud är diskussionen begränsad till de egenskaper och kännetecken som de har som grund för deras gudsbild - annars diskuterar man inte samma ämne.

Om inte Gud finns finns heller ingen grund för att klassificera någonting som ont eller gott. Det finns ingen grund för moral och det blir en omöjlighet att göra bedömningar om ens egen grundinställning är att människan är bara en varelse som har kommit till och utvecklats genom en slumpmässig process.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-07-31 01:25 #56 av: [Ladymoon]

Jag har faktiskt fått svar från Gud när jag bett, till exempel att jag ställer en fråga om en situation, om situationen har någon högre mening.  Antingen så känner man svaret och kanske får en förklaring  eller så får man en symbol. 

När man ber så måste man vara beredd att få ett svar så att man inte missar svaret. Sen är ju inte Gud en trollkarl (ursäkta uttrycket) som kan fixa och dona allt som vi ställer till med, men ber man om hjälp att rätta till en situation, så får man det. Man får vetskap.

Anmäl
2015-08-01 11:47 #57 av: NiklasTyreso

#55 nog kan andra diskutera gott och ont utan att tro på den kristne guden. Muslimer kan diskutera vad som är gott utifrån olika kommentatorer av haditerna. Hinduer utifrån vad som står i deras skrifter etc. Ibland kommer religiösa då på att det inte är gott att bokstavligt praktisera allt i sin skrift.

Judar låter därför bli att straffa synd mot Gud för man lagt till antagandet att Gud själv kan straffa vem han vill. Då lipper man själv mörda bögar och häxor och själv bryta mot förbudet att mörda.

Ateister kan självklart diskutera gott och ont utifrån vad olika filosofer anser. Biologer kan diskutera utifrån vad som är naturligt för djurarten människas evolutionära utvecklade beteendemönster eller vad som är gott för biologisk mångfald i ekosystemen. Ekonomer diskuterar vad som är mest goda allokeringen av resurser.
Att man kommer fram till andra slutsatser ibland än kristna beror mest på att man har olika referensramar för vad som är gott och ont, inte avsaknad av uppfattning om gott och ont.

Var det 5 mos 11 eller kap 30 som talade om att människan har Guds lag i sitt hjärta. Hursomhelst är alla människor (utom personlighetsstörda psykopater) skapade med ett samvete, även ateister, så alla människor har en grundläggande förmåga att diskutera gott och ont.

Anmäl
2015-08-01 13:36 #58 av: Joppo

#55 "Om inte Gud finns finns heller ingen grund för att klassificera någonting som ont eller gott. Det finns ingen grund för moral och det blir en omöjlighet att göra bedömningar om ens egen grundinställning är att människan är bara en varelse som har kommit till och utvecklats genom en slumpmässig process."

Menar du allvar med detta uttalande eller skriver du det bara som en fånig provokation?

Anmäl
2015-08-01 18:05 #59 av: Woodland

# 57

nog kan andra diskutera gott och ont utan att tro på den kristne guden.

Ja, det kan man, men i denna tråd diskuterar vi den kristne Guden (Gudsbilden)!   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-08-01 18:27 #60 av: Woodland

# 58

Menar du allvar med detta uttalande eller skriver du det bara som en fånig provokation?

Hur kan en så ung person glömma så lätt? Skämtar Vi har diskuterat detta förut utifrån en kristen/ ateistisk synvinkel, som här i tråden God utan God: längre svar från mig i inlägg # 26. Som jag skrev i inlägg #41 -" Frågan (moralens grund ) har ställts till ateistiska filosofer i debatter som oftast inte delas med en stor publik."  

Vi har kommit in på detta spörsmål då och då och här är en kort tråd om detta -Verklig moral?

Men det blir OT om vi fortsätter diskutera ämnet i denna tråd. Finns det någon som vill diskutera vidare föreslår jag att man startar en ny tråd. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.