2015-06-02 18:14 #0 av: Woodland

Berättelsen om de två vittnena finns i Uppenbarelseboken 11: 1-12

Enligt Johannes skall nämligen dessa vittnen vittna mot Antikrist och använda eld (vers 5). De har också makt över regnfall och kan förvandla vatten till blod (vers 6). De dödas av de som följer Odjuret (Antikrist). Medan deras lik ligger offentligt i det öppet för allmän beskådning och medan deras banemän jublar skall vittnena uppväckas och tas till himlen. Det finns flera sätt att tolka dessa verser på. 

1. I framtidstolkningen  om Uppenbarelseboken har dessa identifierats som Hanok, Moses, eller/och Eli . Det vanligaste är parvis Moses och Eli, eller Hanok och Eli. 

Hanok

Det står i 1 Moseboken 5:  21 -24 När Hanok var 65 år blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.  Hanoks hela ålder blev alltså 365 år.  Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.

Detta har tolkats som att Gud tog honom till himlen.  Andra ser detta som en beskrivning av att Herren tog bort denne from man från den extrema ondskan i världen; det vill säga, att han dog.  

Moses

Enligt 5 Moseboken 34:5 vet vi att Moses dog och aldrig fick komma in i det förlovade landet: 5 Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som Herren hade sagt. 6 Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns.

Det står också i Jakobsbrevet 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig."

Om Mose död finns det inget tvivel om.

Elia

Man kan läsa om Elias upptagning i 2 Kungaboken 2:1 - Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisa från Gilgal.  och vidare i vers 11 Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. 

Elias tjänare Eli bevittnade detta och uttrycket han använde kan tolkas som att han bevittnade Elias död. Men dog han?

I Hebréerbrevet 9 står det: 27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.

De som förespråkar kombinationen Hanok och Elia bygger delvis på att Hanok har aldrig dog och att Elia både kunde begränsa regn (v 1) och kalla ner eld från himlen. 

De som anser att det är mest troligt att de två vittnena är Moses och Elia framhåller att dessa två mötte Jesus på Förklarningsberget i Matteusevangeliet 17:1-13.  De anser att judarnas tro på att Moses skulle återvända stöds i 5 Moseboken 18:15, 18.  Vidare finns ett löfte i Malaki 4:5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärdaMen Jesus förklarade Malaki så att lärjungarna identifierade denna profetian om Elias med Johannes Döparen.

Ett tredje alternativ inom framtidstolkningsskolan anser att det inte är omöjligt för Gud att ta två helt vanliga troende och ge dem denna uppgiften. 

2. Dessa vittnen ses i den historiska tolkningen som de som motstod Påvedömet innan Reformationen, såsom Valdenserna, Lollarder,  Albigenser och andra. De fick ofta utstå förföljelse och inkvisition där de förpliktade med livet och är upptagna i härlighet.

3. I den andliga tolkningen ses dessa vittnen som kyrkan i alla tidsåldrar.

4. I preteristtolkningen1 erkänner man att detta stycke är svårtolkat. De två vittnena i vers 4 i Uppenbarelseboken 11  (Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre.) anknyts till Sakaria 4: 11 "två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken".  Andra ser dessa vittnen uppfyllda i Apostlarna Petrus och Jakob. Och en ytterligare tolkning hävdar att dessa representerar det civila och religiösa styret i Jerusalem före 70 AD. 

1 menar att de flesta av profetiorna uppfylldes innan år 70 då den falska religionens (judaismen, mänskliga traditioner) tempel förstördes i Jerusalem.