Kyrkan

ÄR JAG?

2015-05-18 23:37 #0 av: Woodland

Vi öppnar en ny tråd för att diskuterar "JAG ÄR"

Inlägget flyttat hit från tråden Joel Osteen-okej eller ej?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-18 23:38 #1 av: Woodland


#110 av: OlgaMaria 

Här är hela Joel Osteens "I am"-predikan i sin helhet

https://www.youtube.com/watch?v=_kjSK-PcU9o

Man måste ju kunna använda I am-formuleringen. Det syftar på det som kommer efter I am, och är inte samma som Guds namn som syftar på att Gud är den han är.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-18 23:39 #2 av: Woodland

#111 av: Juel70

#110 

Vad kommer efter "I am" menar du?

 "Tron är den fågel som känner gryningen och sjunger medan det ännu är mörkt."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-18 23:52 #3 av: Woodland

Varför är det så svårt att se skillnaden i denna förkunnelse och den klassiska  bibelläran? Därför att det är en förförisk förkunnelse! Den snuddar nära sanningen men bibelordet förvrängs och missar målet. OK det är bra att vi har tillgång till hela predikan. Jag tar fram endast några punkter (ungefärliga tider i videon är i parentes).

Det är helt klart att JO är totalt medveten om att uttrycket "I AM" är speciellt. Annars kunde han ha använt "Jag vill vara...", "Jag anser att..." och en mängd andra fraser.  

I AM är namnet Gud gav sig själv! I AM är identifieringen Jesus använde här på jorden i Johannesevangeliet 8:21-14.  Jesus sade  24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder." Fotnot i Svenska Folkbibeln Jag Är Uttrycket anspelar på 2 Mos 3:14, där utsagan avser Gud själv. Den anknyter till innebörden i det högsta gudomliga namnet, JHVH, som vid skriftläsningen av vördnad aldrig uttalades utan ersattes med uttalet "Adonai", som betyder Herren. (Det är mer än "jag finns" i detta sammanhanget! - Woodland)

JO talar om att kraften i "I AM" kan användas mot oss. "Vad följer I AM kommer att söka efter dig." Det är kraften i dessa ord han lägger tyngdpunkten på. De blir till en besvärjelse - magi. Dessa ord blir som en trollformel. Detta är samma irrlära som Hagen, Copeland och deras företrädare Kenyon med flera förespråkar. Positiv bekännelse. 

(12:00) Han säger i predikan att det var på grund av positiv bekännelse som Abrahams fru  Sarah blev med barn vid 90 års ålder!   Han kallar det "princess spirit".  

(14:45) "Ord har skapande kraft" enligt JO.  "Med dina ord kan du välsigna din framtid eller förbanna din framtid.  Ord kan vara som ström*: använda på rätt sätt kan de vara hjälpsamma." Samma lära som Hägin och Copeland.  *det vill säga en kraft.

JO påstår att man inte ska säga negativa saker om sig själv. Det är narcissism.  Det finns ingenting mer negativt gällande oss än fel och brister och synd, eller hur?

1 Johannesbrevet 1:  8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

JO påstår att vi inte skall vara mot oss själva genom att tala om våra brister. Herren säger i Jesaja 66:2 "Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord."  Job 42:5-6 "Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska."

Jesus säger att den som vill följa måste förneka sig själv, ta upp sitt kors och följa honom.  "Låt de fattiga säga jag är välbeställd" (16:37) finns inte i bibeln som det antyds här. 

JO citerar (17:06-30) Rom 4:17 och att de som lyssnar "...att kalla det som inte är, som om det vore till"  Men detta gäller inte oss utan GUD.  Så står det - 17 Så står det skrivet:Till fader (Abraham) för många folk har jag (GUD) satt dig (Abraham), och det är han (Abraham) inför Gud som han (Abraham) trodde på, honom  (GUD) som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. 

(19:00) "människors bedömning bestämmer inte över ens öde, Gud gör det." Ja, det gör han men det är inte säkert att hans plan för oss innebär rikedomar och framgång i denna värld. Se på Jesu lärjungar! Välstånd, hälsa och skönhet är inte allas upplevelse, varken inom kyrkan eller utanför.

(19:34) JO talar om "att negativa ord i barndomen är en förbannelse och före någon kunde förbanna "dig" har Gud välsignat dig."  Det finns endast en som kan uttala en förbannelse med verkan över människan -Gud. 

(19:42) JO-   "Förrän du var formad i din mammas livmoder kände han dig och godkände dig." Dessa ord gäller profeten Jeremia 1:5 i sin kallelse. Det är sant att Gud känner sina barn ifrån evigheten men de måste bli omvända i tid och rum för att godkännas. Och de godkänns på grund av vad Jesus gjort inte därför att Gud upplever dem som ett mästerverk.

JO (20:00) Han talar om att man är ett mästerverk och "Jag är godkänd av den Allsmäktige Guden".  Enligt bibeln är man godkänd av den Allsmäktige Guden i Jesus Kristus och inte i egenskap av att vara en människa. Han talar om vad man får av Herren och vårt godkännande. Mycket av det han säger efter detta är OK men så slutar han med att tillämpa Romarbrevet 4:17 felaktigt igen. (26:20). Se gärna Efesierbrevet 1:3-14. Fokuset i brevet är på Herren, inte oss.

26:42 "Om du vill bjuda in de rätta sakerna i ditt liv kommer universums skapare andas åt ditt håll. Jag tror och deklarerar att du kommer att övervinna varje hinder, besegra varje fiende och bli allting som Gud har skapat dig att vara!" 

Vad säger han egentligen? - Gud själv kommer att bli din tjänare. därför att du deklarerar positiva saker.  Du kommer inte lida nederlag enligt världens regler. Dina fiender på denna jord kommer att besegras, du kommer att bli framgångsrik. Du behöver inte lida för evangeliet såsom förebilderna Jesus och apostlarna gjorde, med mera...

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-19 08:29 #4 av: OlgaMaria

#3 Jag förstår det du skriver och hur du tänker, men jag känner att det inte är rätt förståelse av vad JO menar. Och det förekommer ofta när det gäller liknande undervisning, den kan upplevas stötande och självförhärligande, men i verkliga exempel så blir det ofta förnuftigt och lättbegripligt. Men man kan också snurra in sig i felaktiga tankar, men kunskapen om Gud och det kristna livet är stor och en väldigt djup skatt att gräva i. 

JO betonar inte att vi ska ha värdsliga välsignelser - han betonar att vi ska få vara dem Gud skapat oss till, leva i det han bestämt för oss, och att Gud har goda planer för oss, att vi inte behöver leva i skam. Visst var det i denna predikan (lyssnade på en annan härom dagen också så kanske blandar ihop) som han också sa att självklart ska vi omvända oss och be om förlåtelse för våra synder då vi gjort något dåligt, men att vi sedan behöver gå vidare från skammen. Vi behöver förlåta oss själva på samma sätt som Gud förlåter oss.

Det kanske låter som att han talar om magi. Men hur sant är det inte i verkligheten? En person som alltid klagar på sig själv får väldigt svårt att klara nya utmaningar. Självförtroende och trygghet i Guds omsorg om oss får oss att våga mer. 

Och hur många av oss vet inte att ondskefulla ord kan göra stor skada och plåga oss under många års tid? Att kränkande ord som talats ut om oss i barndomen kan följa oss hela livet? Det är en förbannelse och är inte särskilt magiskt över huvud taget. Vi behöver bli helade och upprättade från sådana falska och elaka ord som påverkat oss.

(Underbara) Clara tycker jag beskrev det väldigt bra. Hon berättade om hur man bland tjejkompisarna under hennes skoltid tävlade i att klaga på sig själva och beskriva alla komplex man hade, och hur hon flitigt deltog i detta. Men hon hade en kristen vän som inte gjorde som dem, hon klagade aldrig över något på sin kropp. Clara avundades sin kristna vän och hennes inställning, och efter hand bestämde hon sig själv för att sluta klaga på sig själv, och hur det hjälpt henne med hennes självuppfattning. Det är så klockrent. Det är också en sanning jag lärde mig som barn - att Gud har skapat mig och därför är jag underbar. Jo, det räcker att vara människa, för Gud har skapat mig. Jag duger som jag är. Jag är fantastisk. Och det är också alla ni andra, för Gud har skapat er. Vi är fantastiska, inte pga oss själva, utan pga att han som skapat oss är fantastisk. Det betyder inte att allt jag gör är fantastiskt, att det inte finns synd, men tanken med mig är god, det finns en god potential på min insida, om jag väljer att leva för Gud.

Jag har inte det minsta svårt att säga till vem som helst, kristen eller inte, att du är fantastisk. Det är så jag ser på människor. Gud har skapat dem, det finns något vackert i varje människa. Varje människa är unik och fantastisk. Att förstå det om sig själv och andra gör det bara lättare, inte svårare, att möta Gud och berätta om Gud för andra. Det betyder absolut inte att allt vi gör är fantastiskt, långt ifrån. Och Guds sätt att välsigna oss är inte heller alltid stereotypt - rikedom, perfekt hälsa, perfekt skönhet osv. Men det finns heller inget att klaga på, för Guds välsignelser är perfekta. Det är också något JO ofta talar om... att våra omständigheter, vilka de än är, kan vara Guds sätt att forma och välsigna oss.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-19 08:34 #5 av: OlgaMaria

#2 Det som kommer efter I Am - dvs t ex I am clumsy, I am a masterpiece. Vi alla använder oss av uttrycket Jag är ofta, och knappast vanärar vi Guds namn. Vi använder oss bara av vårt språk för att tala om oss själva. JO talar kring temat hur vi ser på oss själva ofta och på väldigt många olika sätt. Just i denna predikan tog han utgångspunkt i hur vi talar om oss själva när vi säger jag är si och jag är så.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-19 08:44 #6 av: [Juel70]

Jag får dåliga vibbar bara jag tittar och lyssnar på honom. Allt är inte Gud som glimmar. Han är livscoach och inte en man som predikar Guds ord.  Det nämns inte mycket från bibeln heller, sen undrar jag.. i affirmationerna där i början så ges för det första inte ära åt Gud utan åt sig själv, och är det bibel dom håller upp eller är det en av JO:s böcker?  

Faran i det här tycker jag är att mycket av det som han säger är "positivt tänkande" och mycket kan låta väldigt rätt och bra, men att han kopplar det till Gud och bibeln är fel.  Människan kan inte ge något åt sig själv, endast Gud kan välsigna och ge gåvor och frid.  Man kan säkert hitta tillfällig frid, men det ger inte frälsning.  Jag kan förstå att många faller för detta sweet-talk, men man anar inte att man kommer långt bort från Gud när man inte urskiljer en människas ord från Guds ord. 

Vad händer sen när man står där en dag;  Gammal, rynkig, har stora hälsoproblem, kanske förlorat en närstående, olycklig, förlorat sitt hem, deprimerad.  Kommer man fortfarande säga: - I am blessed, I am happy, I am young and I am  beautiful.. .?

Den som följer Jesu evangelium vet att vi kommer att få lida på många olika sätt här i världen och att det kommer att stärka oss i både tron och som människor, för Jesus lovar att gå med oss både genom eld och vatten och vi ska inte bli svedda eller drunkna.  När man då går igenom svårigheter ska man be och inte som här försöka måla över sina problem eller sätta på sig skygglappar, för när problemen kommer och man har positivt tänkande som sin frälsning, då har man mycket mera att förlora och man faller hårdare. Vem drar då upp dig från dyn?

Anmäl
2015-05-19 08:53 #7 av: [Juel70]

JO:s undervisning i positivt tänkande kan jag tänka mig attraherar prestationsmänniskor. Men som jesuföljare ska man lägga ner all prestation, för gärningar frälser inte. Det är Gud som gör under i våra liv, inte vi. Det enda vi behöver göra är att tro och söka Gud, lära känna honom, gå med honom, lära av Jesus.  Något som är vanligt, är att vi människor gärna vill tänka åt Gud, styra åt Gud osv.. men så fort vi gör det, så går vi åt fel håll.

Anmäl
2015-05-19 08:57 #8 av: OlgaMaria

#6 Givetvis är det en bibel de håller upp!

Människan kan absolut påverka sitt eget liv. Jag förstår inte hur man kan läsa Bibeln och missa det.

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Gal 6:7

Dina avslutande frågor är ju relevanta. Jag tycker att jag blivit enormt prövad i mitt liv. Men ord som burit mig är t ex Joh 14:1 - Låt inte era hjärtan oroas, tro på mig och tro på Gud. Och Rom 8:28 Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Och 1 Thess 5:18 Tacka Gud i allt.

Det som hjälpt mig genom mina svåraste stunder är tacksamhet och förtröstan på att Gud älskar mig och hjälper mig och att allt samverkar till det bästa. Det är sant i svåra tider och i goda tider. JO talar ju just om att vända attityden när livet är svårt. Attityd är så viktigt. Det är skillnaden på om vi går igenom svårigheter bedrövade eller med tillförsikt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-19 15:47 #9 av: [Juel70]

#7 Fast det finns ju ändå en skillnad på positivt mänskligt tänkande och att förtrösta sig på Guds löften och omsorg och att förlita sig på att tron bär och inte på positivt tänkande.

Anmäl
2015-05-20 08:38 #10 av: OlgaMaria

#9 Ja, det finns en skillnad, men båda kan vara bra, och båda kan vara Guds vilja för oss.

För övrigt har flera av er sagt att ni ska be för JO, och det har säkert många andra kristna också gjort sen många år tillbaka. Det, samt den kritik som riktats mot honom, har säkert varit verksam i att forma honom till en bättre förkunnare. Kanske ni skulle lyssna på någon av hans senaste predikningar och se om han blivit bättre. Via Joel Osteen-appen kan man lyssna på senaste predikan utan reklam.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-20 11:52 #11 av: Woodland

# 4 

Men man kan också snurra in sig i felaktiga tankar, men kunskapen om Gud och det kristna livet är stor och en väldigt djup skatt att gräva i. 

Problematiken med "I AM" kvarstår.  Ja, det finns en stor och djup skatt  men dess utvinning måste baseras på Gudsuppenbarelsen i ordet.  Uttrycket "I AM" såsom JO använder det är förbehållet Gud, speciellt   inom det sammanhanget när man tillskriver själva deklarationen som skapande för den som uttalar den. 

# 10

Kanske ni skulle lyssna på någon av hans senaste predikningar och se om han blivit bättre.

OK. Vill du länka till en som har gjort ett djupt intryck på dig?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-20 21:56 #12 av: Lilla Stjärna

Kan bara hålla med om bl a #6 ;  " Jag får dåliga vibbar bara jag tittar och lyssnar på honom. Allt är inte Gud som glimmar. Han är livscoach och inte en man som predikar Guds ord "

Vi diskuterade just detta med självförgudande och JAG /  (vi ? )  ÄR i denna tråd, där klargjorde du den himmelsvida skillnaden väldigt bra också, Woodland!

http://jesus.ifokus.se/discussions/53e4cbc88e0e74229600175d-ar-det-vad-vi-ar-gudar?4d71247ab9cb4621410469d1-3

Anmäl
2015-05-20 22:26 #13 av: Woodland

Ja, Lilla Stjärna, vi täckte rätt mycket i den tråden.  Tummen upp

 Det hade jag glömt. Tack för påminnelsen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-21 08:39 #14 av: OlgaMaria

Jag tycker inte det finns någon problematik med I AM-uttrycket, därför att det finns inget speciellt i JOs tänk kring just de orden. Problemet är, som du säger WL, att han tycker att I AM-uttrycket har skapande kraft, men JO menar ju att alla ord har skapande kraft. Sen kanske "skapande kraft" låter väl flummigt och "magiskt", men alla ord vi talar ut spelar verkligen roll och har effekt.

Matt 12:36 Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag.

Matt 15:18 Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.

Ords 18:21 Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Jak 3:10 (Läs gärna hela kapitlet då hela handlar om tungan) Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 08:47 #15 av: OlgaMaria

#11 Okej. Jag tyckte om den här predikan Valley of Blessing. Den pågår under de 27 första minuterna i det här klippet. Finns som sagt reklamfri i joel osteen-appen men funkar att kolla på youtube också.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 08:48 #16 av: [Juel70]

#14  Fast i de bibelverser du tagit upp nu, så handlar det inte om skapande kraft utan handlar mer om att du med tungans hjälp kan hjälpa eller stjälpa dig själv och andra. 

Gud kan skapa med sina ord; för han är Ordet.

Anmäl
2015-05-21 09:03 #17 av: OlgaMaria

#16 Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt. 

Hur kraftfullt är inte det?

Vi är inte Gud och vi kan inte skapa som han, men ibland använder till och med han våra ord för att utföra mirakel med skapande kraft i sig, och det kan vara i stort och smått. Men oavsett så påverkar våra ord, och vi kan inte själva alltid beräkna omfattningen av det. I Jakobs brev jämförs tungan med en liten eld som kan sätta en hel skog i brand. Våra ord spelar roll, och jag tror att det är på ett djupare plan än bara psykologiskt, för vi är andliga människor, skapade till Guds avbild. Jag tror vi bedrar oss själva om vi tror att våra ord inte har någon större inverkan. Och så länge våra ord påverkar, så har de ju i viss mån en skapande kraft, även om det inte är på samma sätt som för Gud.

Intressant att Paulus betonar att vi blir frälsta då vi "med vår mun" bekänner att Jesus är herre.  Det står också "hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet." 

Bibeln är också full av Guds-ord som vi kan ta i våran mun. Jag tror att det är kraftfullt när vi talar ut Guds ord. Ibland väljer jag att läsa Bibeln högt just för att det blir ännu kraftfullare då. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 09:20 #18 av: [Juel70]

#17 

Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.  Det är både på gott och ont. 

På ett annat ställe står det att den som kan kontrollera sin tunga är fullkomlig, alltså kan ingen av oss kontrollera tungan, för det finns bara en som är fullkomlig.  Man kan läsa i evangelierna om hur noga Jesus var med att tala eller icke tala;  och inget ont eller orättfärdigt kom ur Hans mun.

Jaja... iallafall Glad Jag trodde du menade att vi som människor kan skapa genom våra ord; tex skapa en ny planet, men det kan vi ju inte. Men med våra ord kan vi bygga upp eller bryta ner. 

Tro, handling och tal går hand i hand.  Orden vi talar kan fälla oss eller ställa oss rätt.  För orden kommer ju ur hjärtat och hjärtat talar om vad som finns i oss och det i sin tur kan avgöra mellan liv och död.

Anmäl
2015-05-21 09:48 #19 av: OlgaMaria

#17 Ja, det står om det, att kontrollera tungan, i Jakobsbrevet 3. Hela kapitlet är jätteintressant då det handlar om tungan. Ingen kan kontrollera sin tunga står det, men Jakob skriver ändå att vi inte får både välsigna och förbanna med vår tunga. Det är som med all synd, vi blir aldrig perfekta i det här livet, men vi ska sträva mot det.

Dock kanske vi kan skapa en ny planet, om det vore Guds vilja, vilket jag inte tror att han vill att vi ska göra, utan det är nog mer hans område. :D Men Jesus säger ju att vi kan få ett berg att hoppa ner i havet om vi tror det och säger det till berget. Dock har jag aldrig varit med om att det skett, men Jesus verkar inte sätta ribban lågt för vad vi kan åstadkomma med vår tro och bön. 

"Att äta dess frukt" syftar på att något blivit planterat, växt till sig och till slut producerat frukt. Det syftar på att de ord vi talar ut lever vidare och till slut resulterar i något, på både gott och ont. Det är inte lätt att fullt ut förstå detta. Det är som när man planterar ett frö. Fröet lägger sig ner i marken och dör, och går allt väl så bär det frukt, tiofalt, tjugofalt och hundrafalt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 10:05 #20 av: [Juel70]

Ja det är intressant det där med berget.   Jag tror att vi kan förflytta "berg"med Guds hjälp, men ibland behöver inte berg vara berg i sin bokstavliga mening  och skulle vi kunna flytta berg, så kan vi inte göra det i oss själva, utan det måste vara i Guds vilja.  Berg kan vara "omöjligheter" i ens liv eller i det stora hela. Inget är omöjligt för Gud. 

Och skulle Gud vilja att vi skulle flytta på  t ex Kilimanjaro, så tror jag att Gud skulle klara av det själv, och behöver inte be oss göra det Skrattar Men ibland gör Gud under av det större formatet.. ta tex när Jerikos murar föll. .. när han delade på havet... när han delade på klippan i öknen, lät manna falla från himlen och många fler under.  Då har det varit för att vi ska få se och få tro. Men säll är den som tror utan att se. 

Ja, håller med dig om frukten. Det finns nog både tal som ger omedelbar frukt och frukt som kommer efter en tid och förhoppningsvis så är det god frukt vi producerar.

Anmäl
2015-05-21 10:22 #21 av: OlgaMaria

Ja! Glad

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-21 12:45 #22 av: Lilla Stjärna

# 13

Ja, jag kom att tänka på den tråden när du skrev i #11;

" Problematiken med "I AM" kvarstår.  Ja, det finns en stor och djup skatt  men dess utvinning måste baseras på Gudsuppenbarelsen i ordet.  Uttrycket "I AM" såsom JO använder det är förbehållet Gud "

Anmäl
2015-05-21 12:49 #23 av: Lilla Stjärna

Är det någon som vet när J.O. började att predika I AM?

Anmäl
2015-05-21 13:04 #24 av: Lilla Stjärna

Kanske har JO läst för mycket i t ex boken jag skriver om här? Den är fullsmockad med övertygande tips om hur man blir en del av Gud  -eller helst att Gud blir människornas tjänare!  Förskräckt

http://jesus.ifokus.se/discussions/53e4cbc88e0e74229600175d-ar-det-vad-vi-ar-gudar?4d71247ab9cb4621410469d1-3

I och för sig behöver man inte läsa mer än någon mening i den eller andra liknande böcker, för texten är otroligt suggestiv, förtrollande och lockande. Det är det som är meningen!

Anmäl
2015-05-21 13:29 #25 av: [Juel70]

#24  Du skrev bra i den tråden, du skrev angående boken: 

"Redan allra första meningen på omslaget (!) avslöjar sig den riktige författaren till boken! Se Woodlands artikel igen! Lockar med att avslöja dolda hemligheter och att vi kommer att få allt vi någonsin drömt om   -om vi följer honom i stället! Låter det bekant? Ja, för oss som har den urskiljningsförmågan som den Helige Anden ger kristna! Den har inte ett smack med tolkning att göra!"

Det är så sant, det är den gamle ormen, draken som man alltid till slut kan se igenom, för han har samma mål som alltid; -att ta Guds plats och ta all ära. Och han framställer det alltid som en lockelse, "något ljuvligt".   När Jesus i gick i öknen och frestaren kom, då lockade han på samma sätt.

Där kan man se på frukten, att det är en frukt som kan se god ut utanpå, men är rutten inuti.. (leder till synd och död)

Anmäl
2015-05-22 08:50 #26 av: Woodland

# 15

Nu har jag lyssnat till denna predikan. Förutom andra inlägg som ägnar sig åt ämnet finns  artiklarna  som täcker ännu mer utförligt.  De som är intresserade läser till slutet.Joel Osteen  började rätt så bra och jag tänkte "han kanske har tagit till sig av kritiken" Med en blandning av bibelord som rycks ur sina sammanhang för att agera som ett understöd för sin lära, talar JO  om motgångar och svårigheter och de kristnas attityd inför dessa. Jag har förut hört liknande predikningar ifrån andra pastorer. Skillnaden är Ostens grundkoncept av den troendes öde (destiny)  rimmar illa med vad vi vet från skriften och våra troshjältar. (kolla Hebréerbrevet 11) Inte minst Jesus: Filipperbrevet 2-  Var så till sinnes som Kristus Jesus var.  Fastän han var till i Gudagestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukare sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.


25.00 minuter in i videon- talar JO om dalar (valleys) som man hamnar i. Enligt JO omfattas dessa av sjukdom, materiella behov, brist på framgång, kriminella barn med mera. Som en förkunnare är det inte fel att ingjuta hopp i folk så länge man inte överträder Herrens rådslut som ges i bibeln. Ett svek är att han förpliktar Gud att agera på ett visst sätt i åhörarens liv. Man kan inte i ärlighet göra så. Herren har inte lovat att gripa in och fixa saker under alla omständigheter.  En del av vårt liv i tron är att vi kommer att förstå varför vi drabbas först när vi kommer hem till Gud. JO "lovar" att om man döper om sina problem när man är i dalen och ger dem andra positiva namn: " Gör detta och jag tror och deklarerar, att Gud kommer att vända varje dal du kommer till i livet till en segerdal, en hälsodal, en dal av överflöd, en dal av välsignelse i Jesus namn!"  Detta är en lögn och en omöjlig sak att lova.

27:00 Från här är det rena "framgångsteologin". Jag vill belysa ytterligare några specifika punkter. 

44:00 - Här förvränger han Jesus ord till den lame man vid Beteseda. “Jesus talade ut tro över mannen” Nej, han helade honom utifrån sin Gudomliga kraft. Hans ord till mannen vid detta tillfälle kan inte sättas in i JOs positiva bekännelse lära. Herren var inte då eller nu beroende på att denna man ändrade sitt sinne. Det står ingenting i texten att hans sjukdom var på det mentala planet.

50:00 Här talar JO om att så frö av förökning och överflöd. Detta är samma uttrycksätt och lära som vi har hört förut.

 51:11 Här felciterar han ur Jakobsbrevet  "Med vår tunga kan vi välsigna våra liv eller förbanna våra liv.  Med deras ord förbannar de sin framtid."  Men så står det inte!  9 Med den (tungan) välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 11 Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten?   Vad menar Jakob egentligen? Att vårt tal skall utgå från ett rent hjärta och att man skall söka den himmelska visdomen  (v 13-18) Det finns ingenting om en förbannelse över den bekännarens liv utan ett förbud mot förbannelser som kommer ur deras mun.

JO citerar Ordspråksboken 6:2 om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal,  Enligt JO  bevisar denna bibelvers att man når inte sin fulla potential om man inte aktar sina ord. Men versen är ryckt ur sitt sammanhang. I sammanhanget varnas "sonen" från att gå i förbund med främlingar! Ett praktiskt råd är att den som man skall ingå ett förbund eller överenskommelse med bör vara någon man känner och litar på. Detta är ett gott råd från en fader till sin son som också först och främst är kung  - Salomo. (Se Ordspråksboken 4:1)

JO påstår att om vi säger negativa saker kommer vi att bli fångna av dem. Han påstår att Jesus i Matteus 6 menade att vi skulle avge endast positiva bekännelser och att vi kan fångas i våra ord. Och om vi uttrycker negativa saker kommer dessa tillbaka till oss. Det är ironiskt att han använder denna vers så när i dess sammanhang Herren uppmanar lärjungarna att samla skattar i himlen. Längre ner i kapitlet finns Jesus bud att välja mellan Gud och mammon. 

1:00:00 JO - Genom att ge verbala uttryck för negativa tankar ger man dem liv. Du kan tala dig själv bort från ditt öde. (You can talk yourself out from your destiny. ) Negativa ord kan avhålla dig från att bli den du var skapad att bli.  Negativa tankar ger negativa resultat. (se Filipperbrevet 2:13) ( "New Thought" Se under Trosrörelsen – Var kommer den ifrån?)

Hela detta tankesättet strider emot bibelns löften. Att inpränta i ett Guds barn att de inte hamnar rätt är en förolämpning mot Gud. Är Herren svag i frälsningsgärningen?  Vad säger Ordet?

24 Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. 25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. Hebréerbrevet 7

 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?  Romarbrevet 8 

Han påstår att man skall "profetera" över sina problem såsom profeten  profeterade över dalen med de förtorkade benen. (Hesekiel 37:1-14) Men detta är inget exempel som hjälper en troende att få som denne vill eller få bönesvar.  Detta har att göra med Israels återvändande till landet som en nation!  Han sade till mig: "Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. 12 Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar* och låta er komma till Israels land.  (*exil)

JO instruerar åhörarna att skriva ner sina livsmål och vad de vill se sker i deras liv. "Varje dag talar denna lista. Någonting händer när vi säger det. Det är inte tillräckligt att tänka det, ni måste tala ut (uttrycka) det. Ni måste profetera er framtid. Dina ord blir din verklighet."  Denna praxis är magi, besvärjelse och inte godkänd i skriften. Den har inga belägg i kristen lära eller tradition.

 JO citerar Jakobsbrevet 2 fel "Din tunga  sätter riktning för ditt liv."  Så står det inte. Jakobsbrevet är väldigt praktiskt och han talar egentligen om hur man bör söka den rena visheten från Gud med ett rent hjärta. Det står ingenting om hur man manipulerar sin vardag eller framtid.  

Han erbjudar en veckopredikan "Dina ord blir din verklighet."  Allt detta är rena rama ockulta läran från New Thought rörelsen klädd i felciterade bibelverser. Bibeln lovar inte ett lätt liv. De kristna drabbas av världens sorger som alla andra stackare. Genom alla tider har våra trossyskon  lidit och dött liksom de gör idag, under förtryck, förföljelse, sjukdomar, brister med mera. De lider matyrdöden idag precis såsom förr. Har inte de nått sina "fulla potential"? Har de misslyckats? Är inte Gud trofast för dem också? Vi lever inte för denna värld. Ibland griper Gud in men inte alltid.

 Att påstå att människor kan ändra sina livsomständigheter genom att deklarera och profetera över sina problem är ett svek och lögn. Det är en förolämpning mot alla de Herrens barn som har det svårt och kämpigt. Det är en förolämpning av Guds kraft att frälsa och bevara. Denna lära finns inte i bibeln och varje Guds barn bör avsäga sig den och  fly från sådana som Joel Osten.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-22 11:51 #27 av: Woodland

# 23 & 24

Jag vet inte när han började predika detta med "I AM". Jag har inte följt hans "karriär" så noggrant. Skämtar 

Boken du länkade till är en utav flera som använder bibeln som en magisk formel. En annan riktig storsäljare var "The Bible Code" av Michael Drosnin som gjorde anspråk på att vara mer legitim1 för att den var baserad på matematik2. Författaren hade fel på båda punkter (1 + 2) men han var på New York Times bästsäljarlistan länge. Kabbalah (1500-talet) är också anknuten till de judiska Moseböckerna och Midrash. Tala om att spåra ur! Pustar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-22 15:53 #28 av: Lilla Stjärna

#25

" Det är så sant, det är den gamle ormen, draken som man alltid till slut kan se igenom, för han har samma mål som alltid; -att ta Guds plats och ta all ära. "

Ja, som du ser så avslöjar sig Satan som den verklige författaren direkt utan att man ens behöver öppna boken ( Mosekoden -Det mäktigaste manifesteringsredskapet i världshistorien  av James F. Twyman ) !!!  Varenda mening förvrider och hädar Guds ord. Där använder han sig inte ens av några spännande  "icke-fysiska väsen", ( först "Theo" !  = Gud, sedan "Abraham" ) som han gjorde i Abraham-Hicks  Law of Attraction ( "Be så ska du få" , "Skapa din framtid" m fl., utan bara kör på. 

Samma visa om och om igen  -förklädd i sugar coated preaching! Jag kände igen JO:s herre direkt. På frukten.

Anmäl
2015-05-22 16:04 #29 av: Lilla Stjärna

#26

Prisa Herren!

Anmäl
2015-05-22 16:11 #30 av: Lilla Stjärna

#27

Nej, jag kände inte till JO alls före tråden om honom. Där ser man. Gud använder många vägar för att uppenbara falska profeter!

" ...magisk formel. "  Fryser.........

Jag kände inte till den boken, tack!

Kabbalah används ju av flera superkändisar än idag, Madonna t ex!

Anmäl
2015-05-22 17:17 #31 av: [Juel70]

#27 Jag vet inte om det går att googla på hans uppväxt, och när han började intressera sig för det andliga, men man undrar hur han hamnade på podiet med sitt Colgate leende och lena röst.  I allafall är jag nyfiken på hur hans väg dit ser ut. 

Anmäl
2015-05-22 17:26 #32 av: Woodland

Samtidigt känner jag medlidande med de som fångas av läran som JO med flera framför. Flertalet åhörare kanske börjar med en önskan efter mer av vad Gud har att ge dem. De kan ha väldiga problem med hälsan, finanser, familjerelationer och annat men på grund av brist på bibelkunskap halkar de lätt in på detta, tycker det låter bra och så är de fasta. Det går att läsa till sig hur finurlig till exempel Osteen är med att rycka bibelverserna ur sina sammanhang och tvinga in dem i sitt eget tänkesätt så att det verkar helt legitimt och låter bra. Men det duger inte—det måste överensstämma med vad bibeltexten vill förmedla.

Det finns mycket vittnesbörd om människor som varit inblandade med dessa rörelser/ledare och som vaknade ur villfarelsen. Ibland är det så att de får klart för sig (precis som många som kommer ur den ockulta rörelsen) att det inte "funkar" som de trodde eller så griper Gud helt enkelt in och öppnar deras ögon (som Lilla Stjärna)

Jag ber alltid över vilka av Spurgeons utmärkta andakter jag bör lägga upp så att texten möter behoven av den som läser. Jag väljer dem en vecka före och ofta kan jag se att den jag får för mig att skriva ut adresserar ämnen som har varit aktuella under veckan. Så är det denna gång. Jag vill gärna slå ett slag för den som blir tillgänglig nu till lördag/söndag # 22.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-22 17:36 #33 av: [Juel70]

#32 håller med Snopen Jag förvånas över hur många som påstår sig ha sanningen i/om Gud/Jesus, men sen upptäcker man att dom väldigt sporadiskt läser bibeln!

Om man inte läser bibeln och dess varningar i tex från Jesus i evangelierna, Paulus i apostlagärningarna, romarbrevet.. ja hela nya testamentet.. det är ju så viktigt att veta vad det står och inte gissa sig till det eller läsa en vers här och där, för då faller man nog lätt för irrläror.  Jag var själv där ett tag.  Ibland är det motigt att läsa bibeln, men jag försöker variera.. läsa bibeln i korta stycken, lyssna på bibeln online, lyssna på undervisning, och de lataste dagarna läser jag mannakorn.se. 

Guds ord är livgivande bröd som håller din tro levande. Läser du inte, så äter du inte. 

Anmäl
2015-05-22 18:48 #34 av: Woodland

# 33
Ja Juel, om man inte låter texten tala till en när man läser den och istället påtvingar den våra förutfattade meningar, hur skall man veta vad Gud har att säga till en? Bibellärare och pastorer har uppgiften att föra hjorden framåt. De som är trofasta skall vi be och vara tacksamma för.

Joel övertog predikstolen efter sin far, John, när denne dog i hjärtinfarkt. Joel hade ingen utbildning som Pastor. Han var utbildad i kommunikationsteknik.

Det är så med religionsfrihet att vem som helst kan starta en kyrka eller religiös rörelse. De kyrkor som är med i olika samfund är underordnade den auktoriteten och de begränsningar som finns fastlagda i samfunden. Tar man över Pappas rörelse gäller inte sådana regler. Han har inte en äldstekår som han måste svara till, utan hans mamma och olika familjemedlemmar är i toppen. (Det var samma struktur i Livets Ord förr i tiden.) I den bemärkelsen blir det som ett familjeföretag och inte en kyrkorörelse.

Resultatet blir att "evangeliet" bli mer som en handelsvara och man "säljer" den genom övertalning. Om det ingenting "kostar" dem och folk tycker om vad de hör (som att dö till sitt ego som livets kung, leva livet med inställningen inför Herren som Kung " ske Guds vilja inte min" ) och presentationen sammankopplas med en go' känsla ställer många upp. Det är den mänskliga naturen, helt enkelt. Därför vill inte JO tala om synd, rättfärdighet och dom. Det är därför han i slutet av sina presentationer erbjuder folk att, nästan som en eftertanke, säga en bön och "släppa" in Jesus i sina hjärtan. Det finns inget stöd för detta i skriften. Som James White bruka säga, "Det som folk vinns med vinns de till."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-22 19:58 #35 av: OlgaMaria

#26 Jag skrev att det var de första 27 minuterna som avsågs. Så jag bortser från dina kommentarer kring den andra predikan.

Jag ser inget motsatsförhållande mellan att vara en tjänare, att ödmjuka sig, och att inse att man är skapad övermåttan underbart och att Gud har goda planer för oss.

Du hakar upp dig på att JO lovar att Gud ska vända vår dal till seger. It will pass, säger han. Jag tror det är sant, för Gud har evigheten på sig att ställa saker till rätta. Det rimmar väl med bergspredikan. Saliga ni som sörjer, ni ska bli tröstade osv. Plus att JO också betonar att vi ska se välsignelsen i de omständigheter som drabbar oss. Gud välsignar oss på många olika sätt och de jobbiga omständigheterna kan också vara en välsignelse. Jesus lovar t ex de som förföljs för evangeliets skull välsignelser både i den här världen och den kommande (Mark 10:30). Det viktigaste är inte hur vi slutar våra liv (om vi dör i sjukdom, krig, hungersnöd osv) utan vad som händer sen.

#32 "på grund av brist på bibelkunskap halkar de lätt in på detta". Tycker det är högmodigt att beskriva en stor grupp människor på detta sätt. Och den som introducerade JO till mig är min man som är pastorsutbildad och som har läst hela Bibeln från pärm till pärm minst 15 gånger. Och jag själv är inte så okunnig om Bibeln heller då jag studerat den hela mitt liv.

Har lite mer jag gärna skriver om men hinner inte nu så sparar det till nästa gång.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-22 20:24 #36 av: OlgaMaria

#26 "Att påstå att människor kan ändra sina livsomständigheter genom att deklarera och profetera över sina problem är ett svek och lögn." 

Hur ska jag annars tolka:

Gal 6:7 Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda.

Ords 18:21 Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Matt 7:7 Be, och ni ska få.

?

"Det är en förolämpning mot alla de Herrens barn som har det svårt och kämpigt. "

Är det därför JOs undervisning är provocerande, att den trycker på områden i våra liv som vi själva kan påverka, på gott och ont? Det finns omständigheter vi inte kan påverka, och det finns andra som vi kan påverka, och det finns omständigheter som kan påverkas av hur vi tänker, känner, talar och ber kring dem. Jag läser inte Bibeln på det sättet att allt i detalj är i Guds kontroll och att inget ansvar ligger på mig.

"Det är en förolämpning av Guds kraft att frälsa och bevara. "

Pratar JO om frälsningen? Det är väl inte det han syftar på när han talar om att nå vår potential?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-22 20:49 #37 av: [Juel70]

#36 Förlåt att jag också svarar. 

 "Gal 6:7 Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda."

Tror du inte att denna versen har att göra med en och flera andra bibelverser som talar om att Guds ande utforskar vårt inre?  Det låter lite grann som att du har samma bild på Gud som jag hade förut, att han är en hård Gud, en straffande Gud? 

Nej, man kan inte lura Gud, men då syftar han nog inte på gärningar  = sådd, utan på det som finns i hjärtat som inte ännu syns och har gett frukt, men som Gud ser långt innan. 

Det där med tungan pratade vi om tidigare också. 

Matt 7:7 Be, och ni ska få.

Man kan inte få något utan att Gud först planterat en hjärtats önskan, men Gud tillgodoser våra hjärtats önskningar om  vi vandrar hans väg. ..(Om du älskar Gud så lyder du hans bud tex dubbla kärleksbudet och håller dig till Honom)  mycket kan hindra och stoppa också .. synder och felaktiga tankar, känslor, oförlåtelse. Det är då vi måste lyssna på helige ande ifall det är något i vägen som hindrar oss att ta emot det som vi vill be om som Jesus redan sagt sitt ja till.

Det är så lätt att tro så att det blir svårt. Vi utsätts även för andliga attacker i tankar och känslor och i kroppen, men vi ska inte förlita oss på tankar och känslor, utan på Guds ord.  Och om vi får lida så ska vi vara tacksamma, för då lider vi för Herren och Han är med oss.  Vi är välsignade i det svåra vi går igenom.  Allting är inte framgång. Gud vill lära oss saker genom svårigheter också.

Tänk om man bara hade framgång, god hälsa, och bra ekonomi, mycket vänner, bra jobb etc etc.. hur högmodig skulle man inte bli efter ett tag? Till slut skulle man kanske tänka att man inte ens behöver Gud mer för att allt går så bra.

Det finns en anledning med även prövningar. Vi är välsignade genom våra prövningar. Är du en prövad människa, skatta dig lycklig, för då har Gud sina ögon på dig.

Anmäl
2015-05-22 23:01 #38 av: Woodland

# 35-36

 De första 27 minuterna är intro till resten av predikan. Runt 25 minuter började JO lägga grunden till sina påståenden.

Du hakar upp dig på att JO lovar att Gud ska vända vår dal till seger

Nej, kära syster! Vad jag är helt emot är att han lovar folket att Gud skall göra si och så utan att han har befogenheten till det. " Gör detta och jag tror och deklarerar, att Gud kommer att vända varje dal du kommer till i livet till en segerdal, en hälsodal, en dal av överflöd, en dal av välsignelse i Jesus namn!"  

Jag är helt på det klara med att Herren i evigheten skall räta ut alla frågor och torka alla tårar och att varje Guds barn är på väg till härligheten. Jag är på det klara med att jag kan be med en människa för helande och be med dem om deras problem men jag kan inte garantera att Gud kommer att svara. Han frågar inte mig om råd eller ger mig ett särskilt titthål in i himlen där jag kan komma med någonting nytt.

Tycker det är högmodigt att beskriva en stor grupp människor på detta sätt. 

Jag skrev - "Samtidigt känner jag medlidande med de som fångas av läran som JO med flera framför."  Jag kan inte säga att jag garanterat är fri från högmod eller andra synder men det är inte mitt moraliska läge som är på tal här utan det som lärs ut.  Det finns säkert sanna frälsta som lyssnar till JO men de hör inte ett klassiskt evangelium utan Trosrörelsens. Är det högmod att konstatera detta?  

Jag studerade bibeln i 47 år men hade ofta problem med att få ihop saker på grund av liknande läror. Under några år de 47 blev jag en hängiven lyssnare till Hinn och, till viss del, Copeland. Jag upplever det idag som att jag grovt syndade mot Gud. Han förlät mig och detta får jag aldrig glömma.  Det var inte förrän Gud förlöste mig som jag såg ljuset. Jag vet vad det är att fångas i detta. Det är cirka 12 år sedan.   Därför varnar jag.  

Det som är lite motsägande är att du tar upp din man (och dig själv) som delvis sakkunniga och det tvivlar jag inte på men samtidigt protesterar du emot vad mycket lärda och varmt troende bibellärare, pastorer, teologer med mera anser om denna lära. Strunta i mig. Kan du inte acceptera denna bedömning på grund av vad de skriver?

Är det därför JOs undervisning är provocerande, att den trycker på områden i våra liv som vi själva kan påverka, på gott och ont?

Du har helt missförstått mig om du tolkar mig så. Naturligtvis finns den klassiska bibliska läran om "så och skörd" men JO undervisar inte om det. Jag tycker inte egentligen att han provocerar mig till helighet eller hängivenhet eller någon annan av dygderna. Jag tycker JOs predikningar är oerhört människocentrerade. Men berätta för mig om Jesus  och korset, honom som överstepräst, domare och kung - då du, blir jag djupt berörd! 

Jag läser inte Bibeln på det sättet att allt i detalj är i Guds kontroll och att inget ansvar ligger på mig.

Det gör inte jag heller. Allt i detalj är i Guds kontroll men jag (vi) kommer att stå inför Herren och avlägga räkenskap - där har vi ett ansvar. Gud är allsmäktig och självtillräcklig. Samtidigt är jag noga med att sträva efter att hålla mig inom de ramar vi kristna har fått gällande lära och praxis för annars syndar jag.  

Tar du min invändning som en invändning mot bön eller en förnekelse av så och skörd? ( "Att påstå att människor kan ändra sina livsomständigheter genom att deklarera och profetera över sina problem är ett svek och lögn." ) Finns det skillnader mellan att deklarera och profetera "över" sina problem och att be till Fadern i Jesus namn och säga "Låt din vilja ske"?  Finns det en skillnad i bibelns "så och skörd" och den form som lärs ut av JO som liknar LoA? Ord kan vara lika men konceptet bakom behöver  inte vara det.

Pratar JO om frälsningen? Det är väl inte det han syftar på när han talar om att nå vår potential?

Inte? Då har han verkligen kommit på sidan av sund förkunnelse. Vår potential är att formas till Guds avbild (Kristus-lik)  i vår karaktär. Guds frälsning eller räddning gäller evigt liv och allt som behövs att föra oss genom livet. 

2 Petrus 1:3  -11 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. 5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, 6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7 i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. 8 Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. 10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Det jag skriver här gäller alla Herrens folk men - som jag ser det, OM, är allt du genomgår i din vardag med din svaghet och hälsa ett bevis på Guds omsorg om dig. Kommer du att nå din "fulla potential"? Det är garanterat* och du behöver inte profetera eller deklarera utan bara vandra varje dag med honom. Det är inte så dramatiskt kanske men det håller. När du är svag är du stark. När det är kämpigt är han med dig och håller upp dig med eviga armar. Gud gör detta för sin egen skull och för dig därför att han älskar dig och förlorar ingen som han har dragit till sig. Han danar din karaktär i dessa svårigheter och avbilden av Kristus i din ande - och detta är den sanna skatten och den kommer att förbli oavsett hur det går med kroppen.  Där håller jag med Juel!

*Hebréerbrevet 7:24-25.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-23 16:50 #39 av: Lilla Stjärna

# 32

"   Flertalet åhörare kanske börjar med en önskan efter mer av vad Gud har att ge dem. De kan ha väldiga problem med hälsan, finanser, familjerelationer och annat men på grund av brist på bibelkunskap halkar de lätt in på detta, tycker det låter bra och så är de fasta.  "

Det där stämmer så bra! Själv hade jag under ett par år levt med helt outhärdliga smärtor och svåra familjerelationer. Jag mådde så pass dåligt, så det kändes som om jag inte skulle orka leva en sekund till. Följden av detta blev en utmattningsdepression. 

Jag lockades in i New Age av en bekant som också mådde mycket dåligt. Jag blev tipsad om en gruppmeditation. Under den meditationen blev jag som en vidöppen tratt för Satan, plötsligt öppnade sig en ny och spännande värld för mig. Och resten är ju historia.....Alla med mig som deltog i alla dessa meditationer mådde väldigt dåligt. De flesta hade besvär med värk och några hade andra problem som gjorde dem olyckliga.  Vi grep i förtvivlan efter det sista halmstrået. Jag har märkt att problem av olika slag är den vanliga inkörsporten för ondskan och folk blir ett mycket enkelt byte!

Brist på bibelkunskap är också en fälla. Under alla seanser som jag var med om så hade mediet ofta en bibelvers att luta sig mot. Oftast tagen helt ur sitt sammanhang och sedan framlyft som en högst personlig tolkning. Jag gick ju på allt, eftersom jag inte hade läst särskilt mycket alls i Bibeln på den tiden ( och ännu inte fått Andens "glasögon" ), så jag tänkte; -Aha, är det så det menas!  Får idé   Jag tyckte att jag började se ljuset i tunneln.

( Nu skedde ju inte min personliga räddning genom att jag satt och läste Bibeln, utan genom det jag kallar en "live-frälsning". )

Likaså märks när några kritiserar kristna och kallar dem grymma, hotfulla, fyrkantiga, inskränkta och allt det där, att de inte har förstått vad de har läst! De flesta har ryckt ut någon mening ur Bibeln men även om de säjer sig ha läst flera gånger har de inte kunnat ta in vad som verkligen står skrivet.

Anmäl
2015-05-23 17:02 #40 av: Lilla Stjärna

# 32.......

Och jag är djupt tacksam för Spurgeons texter!

Anmäl
2015-05-23 17:09 #41 av: Lilla Stjärna

#38

" Jag studerade bibeln i 47 år men hade ofta problem med att få ihop saker på grund av liknande läror. ................."

Oj, du har själv råkat illa ut Woodland, Det visste jag inte Ledsen !

"   Därför varnar jag.  "     Stjärnor Blomma Present 

Anmäl
2015-05-23 19:25 #42 av: Woodland

# 40

Ja, han var verkligen begåvad. Jag tänker på det som står i Hebréerbrevet om Abel "Och genom tron talar han, fastän han är död." Glad 

# 41

Ja Lilla Stjärna!

Runt 16 års ålder sysslade jag med Ouija-bräden  (det var en skrämmande upplevelse). Jag fastnade i fruktan och rädsla, och upplevde röster och mental förvirring där det var svårt att riktigt "resonera".  I övre tonåren konsulterade jag ett medium som varnade mig för att gifta mig med min man. Jag hade inte träffat honom ännu men hon beskrev honom som en som hade en annorlunda sjömansdräkt - ja han var i flottan, sade hon. Hon varnade mig att om jag gifte mig med honom skulle han inte kunna ge mig tillräckligt på det materiella planet. Men där gick fienden bet! Galen Det var min man som tog mig på mitt första evangeliska möte och hans familj var/är djupt troende! Och jag har aldrig upplevt någon brist eller umbäranden.  Senare blev jag  fast en kortare tid i extrema karismatiska läror som så småningom utvecklades till Trosläran.  

Så jag sitter inte på "höga hästar" och dömer folk och tror att "Det där är jag helt fri ifrån på grund av mitt eget sunda förnuft!" utan det är på grund av Guds godhet mot mig.  Som Petrus skrev i  versen i inlägg # 38 kan man bli hård mot andra om man glömmer vad man själv har blivit rengjord från. Och i kärlek till Herren förmanar, resonerar och varnar jag människor för  dessa saker från ockulta övningar till Trosläran och dylika.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-24 14:31 #43 av: OlgaMaria

Finns mycket jag skulle vilja svara och diskutera mer noggrant, men djupdyker in i ämnet på detta sätt:

Jag betvivlar inte din erfarenhet WL, och det sätt du tolkar det du upplevt. Det har varit mycket tokigheter inom Trosrörelsen, och inom hela den kristna kyrkan så länge den funnits.

Men, jag har tilltro till detta:

- Det är Jesus, och inte människor, som bygger församlingen. (Matt 16:18)

- Han som har börjat ett gott verk i oss kommer också fullborda det (Fil 1:6). Vi människor gör misstag och vi gör misstag som Kristi Kyrka. Men det ytterst Gud som driver verket framåt. Det finns utrymme för utveckling och att bli formad till mer och mer likhet med Jesus.

- Ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den Helige Anden. (1 Kor 12:3) Det är stora ord och vi måste ta det på allvar. Hur mycket vi än skiljer oss från människor så måste vi respektera dem som syskon ifall Jesus är deras Herre.

- Vi är olika och det är Guds vilja att det ska vara så (1 Kor 12). Vi är olika och det innebär att vi inte alla kommer agera eller predika på samma sätt. Vi kommer inte alla betona samma saker. Och det är så det ska vara. Vi måste sluta jämföra oss själva och andra med andra. Vi måste sluta ställa krav på att vi eller andra ska vara på ett visst sätt. Gud har format oss alla unika och med unika uppgifter. Ibland är det svårt att förstå, både när det gäller en själv och andra. Men det är inte rätt att tvinga in oss själva eller andra i former och mallar som inte är till för oss eller dem. De olika kroppsdelarna har helt olika, och ibland helt motsatta uppgifter. Jag tror att det också är så i Jesu kropp. Vi kan inte alltid förstå allt och vilket syfte Gud har med de uppgifter han tilldelar oss. Och vi kommer inte alltid göra allting rätt heller. 

Du frågar mig WL hur jag kan ignorera det som vissa lärda varnar för när det gäller Trosrörelsen. Det ligger säkert mycket i det som de varnar för, men jag deltar inte i kritik om det handlar om att utesluta en grupp människor som har Jesus som Herre från den kristna gemenskapen. Du kan ha fattat hur mycket som helst fel, men är Jesus din Herre är det det som spelar roll. Dessutom är det ju "uppgiften" som spelar roll, och inte allt det som man inte förstått rätt eller klarar av att göra. Vi behöver mycket kärlek och samarbete i Kristi kropp. Då kan vi ta tillvara på de unika uppgifter Gud lagt ner i människor och hjälpa dem med alla de uppgifter de inte kan fylla. Men om vi distanserar oss från varandra står vi som ensamma organ och pumpar på på våra egna vis. Men det är ju när vi kommer samman som våra uppgifter verkligen kommer till sin rätt. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-05-24 21:15 #44 av: Woodland

# 43

Det du skriver är för det mesta erkänd kristen lära och jag kan helt hålla med dig.  Glad Några frågor bara . . . 

 Du skrev -  Det ligger säkert mycket i det som de varnar1 förmen jag deltar inte i kritik om det handlar om att utesluta en grupp människor som har Jesus som Herre från den kristna gemenskapen.

Naturligtvis kan jag inte ställa några krav på dig att "deltar" i kritik - du är fri att tycka vad du vill. Jag nämnde ingenting om uteslutning i mitt inlägg . Uteslutning är egentligen inte det vi diskuterar men om vi vänder på detta:  innesluter du alla som säger sig vara kristna oavsett vad de tror på så länge de säger "Jesus är Herre" ?  Det finns flera grupper som inte hade haft problem med att erkänna Jesus som Herre fastän de anses som en kult. Frågan är om man kan bortse från dessa varningar1 och ändå i sanningen ha "Jesus som Herre." 

Det är sant att versen i 1 Korinthierbrevet är "stora ord":   Å andra sidan...

Är det möjligt att använda en enda vers2 för att beskriva kriteriet för frälsning och på grund av den versen bortse från falska läror, ockult praxis och girighet?  Om så är fallet vad gör man med andra verser  som verkar motsäga den första?3 

1Varningar från bibellärare och pastorer.

2Ingen kan säga "Jesus är Herren" annat än i kraft av den Helige Anden. (1 Kor 12:3)

Matt 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-05-25 09:06 #45 av: OlgaMaria

#44 Jag har blivit bättre och bättre på att innesluta människor som säger sig vara kristna och ha Jesus som Herren, hur mycket de än skiljer sig från mig och mina uppfattningar. Det är ju inte deras uppfattningar nödvändigtvis som jag innesluter, utan dem själva.

Möjligtvis skulle 3 motsäga 2, men kanske inte. Det står att de "på den dagen" säger Herre till Jesus, och inte att de gjort det tidigare. Att säga "herre, herre (normal titel)" är kanske heller inte riktigt samma sak som att säga "Jesus är Herren (den ende)." Vi känner ju till många som gärna inkluderar Jesus i sin tro, men inte har honom som ende Herre, utan som en figur bland många andra.

För övrigt kan jag knappast avgöra någon annan människas frälsning utifrån deras övertygelser. Är Jesus deras ende Herre kan jag inte på något sätt påstå att människan inte skulle bli frälst. 1 Kor 3:11-15 förklarar att vi kan bygga på olika sätt på grunden Jesus Kristus. Bygger vi tokigt på den grunden så kommer vårt bygge brinna upp, men vi själva bli frälsta.

Jag är dock glad för att detta inte är en fråga om uteslutning ur den kristna gemenskapen (?). Men jag tycker nivån på diskussionen är bekymmersam. Den är kärlekslös och dömande, letar efter fel och ser inte något positivt, och i mina ögon är det inte en kristen broder man talar om när man uttrycker sig på sådana vis.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.