Bibeln

Öga för öga tand för tand

2015-04-08 09:32 #0 av: indra-bus

Vad betyder de?

Anmäl
2015-04-08 09:36 #2 av: [Forest]

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=680532

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2015-04-08 09:53 #3 av: Gronstedt

TS, det kommer ur en gammal rättsprincip, talionprincipen,  och är avsett för begränsning av vedergällning eller självhämnd. Återfinns i Hammurabis lagar från cirka 2250 före Kristi födelse:

Om någon förstör en annans öga, då skall man förstöra hans öga; om någon sönderslår en annans lem, då skall man på honom sönderslå hans lem; om någon utslår en annans tänder, då skall man på honom utslå hans tänder.

Jesus tar avstånd från detta genom att tala om att man i stället ska vända andra kinden till.

Anmäl
2015-04-08 10:00 #4 av: OlgaMaria

Det är lagar från gamla testamentet. Det innebar att hämnden för oförrätter skulle vara rimlig och stå i proportion till brottet som begåtts. Dvs, om någon rycker ut ditt öga ska man inte döda personen utan rycka ut dennes öga (endast).

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-04-08 10:24 #5 av: indra-bus

Men Jesus säger vänd andra kinden till. Motsägelse fullt. Hur skall man tolka de.

Anmäl
2015-04-08 11:01 #6 av: OlgaMaria

Jesus säger många saker som sätter GTs lagar i ett annat ljus. Och för oss kristna så ser vi på GT genom Jesu ögon. 

Jesus sa att vi skulle vända andra kinden till, förlåta, älska våra fiender och be för dem.

Rent mänskligt så har vi kanske rätt till hämnd, och det bygger vårt rättsystem på, att den som gör ett brott måste sona för det. Men Jesus vill att vi ska vara fullkomliga, liksom vår Far i himlen är fullkomlig. Försoning är bättre än hämnd. Kärlek är bättre än straff.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-04-08 11:06 #7 av: OlgaMaria

Det är lite som att lagen i GT ger människan rätt att hämnas, att utkräva straff från en brottsling, men endast i rimlighet till brottets karaktär. Jesus nekar oss inte den rätten, men han manar oss att gå en högre väg. Vi har rätt att straffa brottslingen, men vi måste inte göra det. Många gånger kan kärlek, försoning och att man avstår från att hämnas, uträtta så mycket mer än straff.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-04-08 20:17 #8 av: Barnatro

#5 När Jesus kom så upphävdes lagarna i GT, vissa lever kvar som vägledning i livet men som kristen måste du bara följa lagarna i NT.

Anmäl
2015-04-08 20:37 #9 av: Woodland

# 5

Under Moselagen fanns bestämda föreskrifter och tillvägagångssätt i rättsystemet. Det var inte så att folk kunde gå runt och utmäta straff utan rättegång. Detta är tydligt i artikeln om Jesu rättegång. Där listas alla de brott som en del av den judiska styrande eliten var skyldiga till. Hela det stora rådet fanns inte samlat och till exempel Josef av Arimatea hade ingenting att göra med Jesu rättegång. Det var detsamma när vissa skriftlärda och fariséer inför Jesus drog fram  kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. (Johannesevangeliet 8:1-11) Enligt lagen borde den andra parten (mannen) varit  med och ett visst protokoll följas. Detta visste Jesus när han började skriva i sanden.  

När Jesus säger att man bör "vända andra kinden till" i Matteusevangeliet 5 är det en princip för hans efterföljare (lägg märke till vers 2). Det är som att "gå den extra milen". Samhällslagar innefattas inte i detta. Militärangrepp, brottslighet och pacifism innefattas inte i denna befallning. (Se till exempel Romarbrevet 13:1-6)  

Många bibliska fraser citeras och tolkas på ett sätt som går stick i stäv med meningen i de sammanhang de står i skriften. Att "vända den andra kinden till" innebär inte att man säger "ja" till det som Bibeln klart och tydligt säger "nej" till, som moraliska, ekonomiska synder, falska läror, religioner och praxis med mera. Jesaja 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,som gör mörker till ljus och ljus till mörker,

När människor gör andra illa och sedan kräver motparten skall "vända andra kinden till" erkänner de i själva verket att de har felat och inte motparten.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.