Livsfrågor

Ett rätt förhållande till Gud

2015-03-22 13:05 #0 av: Woodland

"Och jag inbillar mig inte längre att jag kan bli frälst genom att vara tillräckligt god eller genom att lyda Guds lag. Det är bara genom att tro på Kristus som jag kan bli frälst.Det är Guds sätt att föra oss in i ett rätt förhållande till honom. " Filipperbrevet 3:9

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-22 17:06 #1 av: GiraffTunga

Ja de e som du säger Woodland, Inte bara lyda reglerna och vara god. Utan man ska tro på Jesus som frälsaren, ljuset. Och tron kommer från hjärtat. Hjärta

Anmäl
2015-03-23 09:52 #2 av: Barnatro

Vad innebär det att "tro" när du skriver det Woodland? Alltså vad innebär det att det räcker att tro på Jesus? 

För jag ser det nämligen som att tro bara handlar om en inställning, inte om vad jag gör, och min uppfattning är att vi behöver GÖRA med. Vi behöver i varje stund stäva efter att efterleva Jesus vägledning. Och det är mer än att tro. 

Anmäl
2015-03-23 10:12 #3 av: [Juel70]

Hur vi än försöker att genom gärningar bli rättfärdiga så kommer vi att misslyckas, utan det är bara genom tron på Jesus, som själv är rättfärdig, som vi blir rättfärdiga i och genom Honom.   Däremot förändrar Jesu kärlek oss med tiden så att vi blir lika Jesus. Kärleken föder andlig frukt i både gärningar och tal osv.

Det står ju också att gärningar utan kärlek är ingenting.

Anmäl
2015-03-23 10:32 #4 av: Woodland

# 2

Juels svar är träffsäkert. Jag citerade Paulus. Glad

Biblisk "tro" som Paulus skrev om här frälser. De gamla sade så här - Man är frälst av tro allena men tron är aldrig allena. (utan syns i goda gärningar.) Det är en skillnad mellan att bli rättfärdigförklarade och helgelse. Det sista är ett result av det första.

Man är rättfärdigförklarad av Gud Fader i Kristus - på grund av hans offergärning. Endast Jesus tillfredställer Gud. Vi är täckta i honom och han är allt för oss. 

Som det står i 1 Korinthierbrevet 1: 29 Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud. 30 För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria.

Man måste läsa dessa ord om och om igen för de är fyllda med tröst för den som tror. Sedan som det står i vers 31 Som Skriften säger: Om någon vill skryta, så ska han bara skryta med vad Herren har gjort.

Det betyder att all ära tillhör Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-23 12:12 #5 av: white lady

4 Vad har du Woodland i ditt hjärta ?

Anmäl
2015-03-23 16:26 #6 av: Woodland

Vad menar du?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-23 16:58 #7 av: NiklasTyreso

Första inlägget kan tolkas som en pik mot Judendomen, " jag inbillar mig inte längre att jag kan bli frälst genom att vara tillräckligt god eller genom att lyda Guds lag. Det är bara genom att tro på Kristus som jag kan bli frälst.Det är Guds sätt att föra oss in i ett rätt förhållande till honom.  ".

Kristna tror att man blir rättfärdiggjord och förlåten sin synd genom att tro på Jesus.

Judar tror att Gud kan förlåta och rättfärdiggöra den som ber om förlåtelse och vänder om från sin synd (kallas teshuva) (även om det ibland innebär upprepade omvändelser från synd), utan att man tror på Jesus. (1 Kon 8:46-50, Jona 3:8-10, Ords 15:8).

Den Kristna inställningen, att rättfärdiggörelse sker genom tro på Jesus, kan missbrukas eller förvanskas, om man tror att man kan synda hur man vill bara för man vet att man kan be om förlåtele i Jesu namn.

På samma sätt skulle den Judiska inställningen till förlåtelse och omvändelse kunna  förvanskas om någon syniskt skulle synda med den medvetna intentionen att be om förlåtelse och vända om en annan dag.

Oavsett vilken religion man har så ska nog bön om förlåtelse vara uppriktig och ärlig utan bak-tankar. (Mika 6:7-8) 

Anmäl
2015-03-23 17:07 #8 av: [Juel70]

#7 Läs gärna romarbrevet från 2:12 och framåt. och 3:21 och framåt.

Anmäl
2015-03-23 17:14 #9 av: [Juel70]

15Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? 

Naturligtvis inte. 16Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet.

 17Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. 18Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten – 

19jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa skall ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. 

20När ni var slavar under synden stod ni fria gentemot rättfärdigheten. 21Vad gav det för frukt? Sådant som ni nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. 22Nu däremot, när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. 23Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

Rom 6:15 och framåt

Anmäl
2015-03-23 17:46 #10 av: thessanh

#0 Men räcker det med att "bara" tro då för att bli frälst?

Krävs det inte en kombination av tron och att lyda guds lagar och att inte begå synder i sitt handlande?

Det kanske var det som menades med tråden, jag blev nyfiken bara.

Anmäl
2015-03-23 18:49 #11 av: white lady

6  Nu förstår jag inte Woodland. Vad den frågan svår ?

Anmäl
2015-03-23 19:50 #12 av: Woodland

Romarbrevet 3:20-22, 28; 4:5, 14; 10:14; Galaterbrevet 2:16; 3:11; Filliperbrevet 3:9 lär Paulus att rättfärdiggörelse är genom tron allena.
Endast tro betyder inte att man är gjord rättfärdig genom en död och ofruktbar tro som inte är född av den Helige Ande eller i sällskap av resten av Guds verk i sitt återlösta folk. Se vidare inlägg # 3,4 och 9.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-23 20:00 #13 av: Woodland

# 11
Svår? Nej men diffus. Skriv lite mer än korta fraser så jag och de som läser förstår vad du menar. Din fråga kan besvaras utifrån många olika vinklar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-23 20:19 #14 av: white lady

13  Märkligt jag har bara en sak. Har du fler ?

Anmäl
2015-03-23 20:30 #15 av: Barnatro

#3 &4 Så med rätt tro kan jag sitta hemma i soffan och tro - och det är allt? Det låter ju väldigt underligt, jag trodde att tro utan gärning var helt förkastligt! 

Tro på Jesu Kristus som vår frälsare för att sedan söka trons gärningar trodde jag var vad vi skulle göra och det är inte det samma som att tro är allt som räknas. Jesus vill att vi lever vår tro på honom! Men kanske var det vad du/ni menade? 

Anmäl
2015-03-23 21:08 #16 av: [Juel70]

#15 Samtidigt är gärningar utan kärlek förkastligt.  (Läs gärna romarbrevet)  Genom den Helige andes kraft ska det ske, genom tron på Jesus. Han ska fylla oss och förvandla oss så att vi ger andlig frukt.  Frukt kan också jämföras med handlingar gjorda i kärlek.  Det är Guds kraft som verkar i oss för alla goda ändamål. 

Andens frukter är: 

 22Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, 23saktmod, återhållsamhet. Gal. 5:22

Köttets frukt: 

 19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, 20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, 21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel. 

Gal 5: 19

Anmäl
2015-03-23 21:43 #17 av: Woodland

# 14
Och vad är din "en sak"?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-23 21:56 #18 av: white lady

17  Jösses vad rädda ni är på denna sajten....Undra varför  ?

Anmäl
2015-03-23 22:13 #19 av: Woodland

Rädda? Gapskrattar 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-23 22:26 #20 av: Woodland

# 15

 Så med rätt tro kan jag sitta hemma i soffan och tro - och det är allt? Det låter ju väldigt underligt, jag trodde att tro utan gärning var helt förkastligt! 

Javisst det låter underligt. Har du läst det här?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 08:16 #21 av: Barnatro

#16 Självklart! Jag menar att vi behöver båda, först komma till tro och sedan agera utifrån skriften.

#20 Som jag skrivit så undrade jag bara över det du skrev i #0 - om det bara var att tro. Men jag har fått svar nu, när du inte svarade på min fråga så svarade Juel istället. Tummen upp

Först ska vi tro på Jesus Kristus som vår frälsare och sedan agera utifrån skriften. Du skrev det så att jag uppfattade det som att allt som behövdes var att tro, men vi måste ju agera med. Därav min kommentar. 

Anmäl
2015-03-24 09:46 #22 av: Woodland

# 21 Juel gav dig ett utmärkt svar! Det är en mycket bra fråga och ett viktigt ämne. Ett ämne som vi inte är alltid på det klara över. Ämnet är djupt och vi har våra uttryck som vi använder utan att tänka alla gånger vad de innebär. Jag läser nu en bok om rättfärdiggörelsen utifrån det protestantiska synsättet. Det finns en skiljelinje mellan den katolska läran och den protestantiska. Under Reformationen strävade Luther, Calvin med fler för en återgång till bibeltexten angående detta. De sammanfattas i de fem " solas".

Människan är född i uppror mot Gud. Hon har inte Guds lagar i sitt hjärta, längtar inte efter Gud och vill inte ha med Gud att göra. Hela hennes väsen är i strid med Guds krav på tillbedjan och tjänst. (Han har rätt att kräva det på grund av sin ställning som Allsmäktig Gud.) Detta är ett resultat av arvssynden. Utgångsläget är att hela världen är skyldig inför Gud, det finns ingen rättfärdig och ingen som söker efter Gud. Så i denna omöjliga sits vad kan göras?

James White av Alpha och Omega Ministries förklarar i sin bok "The God Who Justifies"-  Kristus rättfärdighet är vad som krävs för frälsning. Vi har den inte, vi kan inte röra vid den och vi kan inte applicera den i våra liv. Det är en sak som utgår från Gud och som vi syndare inte kan tillämpa. Gud fader förklarar syndaren rättfärdig. Det ändrar inte personen men personens ställning ändras inför Gud. Det är som en dom från den store Domaren och det händer en gång i syndarens liv. Gud kan göra det därför att straffet har lagts på någon annan. Som det står i Romarbrevet 8: 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Det är den underbara gärningen av Gud Fadern grundad på det perfekta och heliga försoningsarbetet Jesus Kristus gjorde och  genom vilket vi har blivit förlåtna och kommit i rätt ställning inför Gud. Det är ofta Paulus skriver " i Kristus, av Kristus" med mera. Jesus är den som gick emellan. Gud skänker tron som en gåva så att syndaren kan ta emot denna.

Tron är redskapet eller kanalen för frälsningen. Detta händer i ett ögonblick och syndaren är "tyst" inför Gud och erkänner sin skuld. (Självrättfärdighet tar sitt uttryck i en förnekelse av ens synd inför Gud eller att förlita sig på sina gärningar.) Utifrån denna Guds gärning får syndaren en rätt ställning inför Gud, blir delaktig i evigt liv och inte minst blir en boning eller tempel för den Helige Ande som är närvarande i den troendes förvandlade hjärta/sinne. Herren, den helige Ande påbörjar en process i den som tror och förvandlar henne till att likna Jesus mer och mer för varje dag. Det kallas ibland för helgelse. Helgelse pågår hela livet i kontrast till den engångshändelse att bli född på nytt, se Guds rike och bli rättfärdigförklarad av Gud.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 13:06 #23 av: Barnatro

"Människan är född i uppror mot Gud. Hon har inte Guds lagar i sitt hjärta, längtar inte efter Gud och vill inte ha med Gud att göra. Hela hennes väsen är i strid med Guds krav på tillbedjan och tjänst." Låter enligt mig väldigt underligt!

Står det inte i Bibeln att Gud har lagt längtan i våra hjärtan? Det finns ju tom vetenskapsmän som har konstaterat att "tro" har en speciell plats i hjärnan, alltså att ett visst område triggas då vi tänker tankar som är relaterade till tro och existentiella frågor. Varför skulle Gud göra det om det inte vore så att vi var skapade till att tro på honom?

Och vad säger de är själva vitsen med att Gud, om det nu skulle stämma, har skapat oss på ett sätt så att det är onaturligt att tro på honom. Det får jag inte att gå ihop så förklara gärna det för mig om du kan Woodland. 

Anmäl
2015-03-24 13:59 #24 av: Woodland

# 23
Jag kan inte på rak arm komma på en bibelvers om längtan, men kanske någon annan kan det? Kyrkofadern Augustinus skrev i "Bekännelser" ett berömt citat "Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig." Kan det vara det du tänker på?
Ser du alla andliga alternativa rörelser och religioner? Har du tänkt på all avgudadyrkan som finns i historien? Alla dessa saker är ett uttryck för den nedärvda del av människan som du refererar till. Vi vill dyrka något men inte bibelns Gud. Vi sätter upp olika trossystem, filosofier och objekt men inte Gud som han är i bibeln och definitivt inte hans son. Man använder namnet Jesus i vissa kretsar men det är inte den Jesus vi känner till ifrån bibeln med sina exklusiva krav om tillbedjan.
Som en predikant sade, "Alla vill till himlen men de vill inte att Gud skall vara där när de kommer fram."
Hoppas att detta tydliggör lite bättre.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 14:08 #25 av: white lady

24    Mig veterligen hade Jesus några krav Woodland ??

Anmäl
2015-03-24 15:40 #26 av: OlgaMaria

Jag tror också att det finns en längtan efter Gud hos människorna.

Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Pred 3:11

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. 1 Mos 2:7

Guds Ande har gjort mig, den Allsmäktiges livsande ger mig liv. Job 33:4

Jag tror att det som är av Gud i oss längtar till honom, men vi har ju också vår onda natur som inte alls längtar efter Gud. Så jag tror både och stämmer. Men när en människa möter Gud, så märker man hur något inom en hittat hem.

22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas . 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Rom 8:22-23

Ja, vi har livsande från Gud, i en förgänglig kropp. Och jag tror att livsanden får oss att längta efter Gud och efter vår kropps och hela skapelsens förlossning. Men det finns ju också så många andra röster. Men många gånger då människor hör evangeliet tror jag de blir medvetna om att de faktiskt längtar. 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-24 15:57 #27 av: white lady

25 Inte       ska in mellan Jesus          några krav.

Anmäl
2015-03-24 16:10 #28 av: Barnatro

#24 Jag tror att jag förstår, men jag håller inte med Woodland.

#26 Precis så Theresia! Tummen upp

Jag hittade att man i Pingstkyrkan som gärna föreläser på temat "Själens obotliga längtan efter Gud" - utifrån Psaltaren.  Samma pastor har skrivit en bok i ämnet. Vilket mer går ihop med det Theresia sa...

Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. (Psaltaren 42)

Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. (Psalm 62)

Anmäl
2015-03-24 16:35 #29 av: saradormin

Satan tror också på gud och Jesus.

Anmäl
2015-03-24 16:48 #30 av: white lady

29 Japp så är det saradormin.

Anmäl
2015-03-24 16:49 #31 av: [Juel70]

#30 Jo, han vet nog vem Gud och Jesus är! Satan vet om att han är evigt förkastad och fördömd.  Han ser till att göra så mycket ont han kan medan tid finns kvar.. och den tiden är kort.

Anmäl
2015-03-24 17:22 #32 av: Lilla Stjärna

# 31,  Han är också fullt medveten om att den som ropar till Jesus eller Gud om hjälp alltid får den hjälpen och är skyddad. Lucifer har ingen som helst makt att sätta sig över Gud!

Anmäl
2015-03-24 17:25 #33 av: [Juel70]

#32 ja exakt. Amen :)

Anmäl
2015-03-24 18:06 #34 av: Woodland

# 25
O ja!

Lukasevangeliet 13
13 Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? 3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. 4 Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 18:27 #35 av: Woodland

# 28
Jag svarade dig utifrån Romarbrevet 1. Vad är det du inte håller med om? Ingenting av vad Theresia skrev motsäger det jag skrev.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 18:48 #36 av: white lady

34  Jag vet inte att Jesus någonsin ställt exklusiva krav . Men däremot uppmaningar. Stor skillnad Woodland.

Men jag kanske missförstod dina rader igen =?

"  Man använder namnet Jesus i vissa kretsar men det är inte den Jesus vi känner till ifrån bibeln med sina exklusiva krav om tillbedjan." 

Anmäl
2015-03-24 19:41 #37 av: Woodland

# 36

Har du läst de tre första kapitlen i Uppenbarelseboken? Om du börjar med vers 9 här och fortsätter till slutet av kapitel 3 kan du läsa hans uppmaningar med konsekvenser för olydnad= krav.  (Men inget tvång)

Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn,
 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,
i himlen och på jorden och under jorden,
 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
att Jesus Kristus är Herren. Filipperbrevet 2: 9-11

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 20:35 #38 av: GiraffTunga

Vi är inte rädda för något!!

Anmäl
2015-03-24 20:59 #39 av: Barnatro

#35 Ja det du skrev, som jag ifrågasatte i #23, att vi inte har längtan  mm efter Gud i våra hjärtan. Du skriver ju att vi inte har det, Theresia att vi har det. Hur kan det vara samma sak? Funderar

Anmäl
2015-03-24 21:22 #40 av: white lady

37  Olydnad är inte lika med krav. Det är en synd. Du om någon borde veta det.

Mig veterligen la Jesus det valet hos människan själv att följa hans ord från Gud....skriver det återigen så du inte missuppfattar.

Anmäl
2015-03-24 21:24 #41 av: white lady

38    Hur många är du då GiraffTunga????

Och varför reagerade du på det???

Anmäl
2015-03-24 21:24 #42 av: Woodland

# 39

Jag skrev - Ser du alla andliga alternativa rörelser och religioner? Har du tänkt på all avgudadyrkan som finns i historien? Alla dessa saker är ett uttryck för den nedärvda del av människan som du refererar till*. Vi vill dyrka något men inte bibelns Gud. *längtan

...den gamla syndiga naturen inom oss är i strid med Gud. Den har aldrig lytt Guds lagar och kommer aldrig att göra det. Romarbrevet 8:7

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-24 21:35 #43 av: [Juel70]

#39 "Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag." (Matteusevangeliet 26:41).

16Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. 17Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. 18Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Gal 5:17

Anmäl
2015-03-24 22:50 #44 av: Woodland

# 40

Guds lag är ovillkorlig när den kräver lydnad. Olydnad är vår synd.

Mig veterligen la Jesus det valet hos människan själv att följa hans ord från Gud....skriver det återigen så du inte missuppfattar.

Men hur kan vi när vår natur har aldrig lytt Guds lagar och kommer aldrig att göra det. (Romarbrevet 8:7) 

25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" 26 Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Matteusevangeliet 19

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 00:06 #45 av: white lady

#44 av: Woodland

# 40

Guds lag är ovillkorlig när den kräver lydnad. Olydnad är vår synd.

Tala då om när den kräver lydnad ?

Mig veterligen la Jesus det valet hos människan själv att följa hans ord från Gud....skriver det återigen så du inte missuppfattar.

Men hur kan vi när vår natur har aldrig lytt Guds lagar och kommer aldrig att göra det. (Romarbrevet 8:7) 

Hoppsan inte ens du Woodland ?

25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" 26 Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Matteusevangeliet 19

Ok,, då är det bara Gud som frälser eller?

Anmäl
2015-03-25 07:48 #46 av: Woodland

# 45

Tala då om när den kräver lydnad ?

Lagar, bud och förordningar i sig själva kräver lydnad. 

Jesus tog detta på största allvar. Jesus sadeTro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas.  Jag försäkrar er: Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syfte är uppnått.  Den som bryter ett enda bud, och lär andra att göra likadant, kommer att vara den minste i himmelriket. Men de som håller Guds lagar och lär andra att göra det kommer att bli stora i himmelriket. 

 5 Moseboken 6   Citat i Gamla Testamentet, ett utav många.

Matteus 22 :36 -40 Herre, vilket är det viktigaste budet i Moses lag?

Jesus svarade: Älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd.

Detta är det första och största budet. Det som kommer därnäst i betydelse liknar det första: Älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv.

Alla de andra buden och alla profeternas föreskrifter kan sammanfattas i dessa två bud.  

Men hur kan vi när vår natur har aldrig lytt Guds lagar och kommer aldrig att göra det. (Romarbrevet 8:7) 

Hoppsan inte ens du Woodland ?

Absolut inte mig! Jag är en usel syndare räddad av Guds godhet. Läs här i Efesierbrevet 2:1-10 hur det var ställt med mig innan Gud räddade mig.

Ok,, då är det bara Gud som frälser eller?

JA.  

Enligt bibeln är det Fadern som drar en människa till Jesus. Jesus frälser människan och sedan inleder människan en relation till Gudomen. (Joh. 6) 
Vi får en Fader i himlen som har omsorg om oss som tillhör honom. Vi blir adopterade av Gud i hans rike. Vi får en Frälsare och bror i Jesus och den helige Ande bebor varje troende som ett tempel. Jesus som vår överstepräst ber för oss i himlen. Fadern kan endast nalkas genom Jesus. Det är därför Jesus sade han är vägen sanningen och livet. Jesus sade INGEN kan komma till Gud Fader utom genom honom. Gud räddar endast genom Jesus hans son.

Det finns många gudar i världsreligionerna. De kristnas Gud har uppenbarat sina tankar för människan i bibeln. Det är i bibeln vi får kunskap om Gud. Kunskap om Gud kommer inte till oss under en passiv meditation eller ingivelse, drömmar, röster och syner som i nyandligheten. Den kristnes kunskap kräver tid och läsning. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 08:25 #47 av: Barnatro

#42 Ja du menar att det längtan är inte efter Gud, och att det jag jag citerade från psaltaren och som denne pastor i pingst har skrivit en bok om handlar om längtan efter den nedärvda syndfulla synen på Gud. Det var så jag tolkade det och utifrån det som jag svarade. Men strunt samma. Jag tror att vi har en inneboende längtan att söka Gud, inte att söka någon avgud, och du tror annat. Det är helt okej med mig. Jag tror att det säkert finns fler saker där vi tror olika Woodland. Funderar 

Du citerar romarbrevet 8.7 och jag tror inte att man menar att vår syndfulla natur är allt vi har, utan att vi har både och. Men att våra syndfulla egenskaper, samma som fick Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten, gör att vi hamnar på villovägar.  Men alla lyssnar inte på sitt syndfulla jag i tid och otid, vissa följer våra hjärtan och Guds röst däri. Vi är alla både onda och goda till vår natur. Hade våra syndfulla egenskaper varit allt vi har så hade vi haft svårt för att vara goda. 

Anmäl
2015-03-25 09:03 #48 av: white lady

46   Woodland  du kan väl fundera på det första och viktigaste budet.

." Älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv."

Jag får en otäck känsla av att du inte älskar dig själv.

" Kunskap om Gud kommer inte till oss under en passiv meditation eller ingivelse, drömmar, röster och syner som i nyandligheten. Den kristnes kunskap kräver tid och läsning. "

Helt rätt..... kunskap om Gud kommer inte till oss genom passivetet,läsning och tid utan att vi är levande först då kan vi uppleva  Guds ande.

För mig finns det bara en Gud oavsett andra religioner.

Anmäl
2015-03-25 09:41 #49 av: [Juel70]

#48  White Lady, du skriver till Woodland: Jag får en otäck känsla av att du inte älskar dig själv.

Otäck känsla till och med?  Jag tycker att det är att gå lite för långt (och otäckt) när man kommer med sådana påståenden, det är dessutom irrelevant för diskussionen.  

Anmäl
2015-03-25 11:13 #50 av: white lady

Lika irrelevant som att få dåliga vibbar av ett skrivet ord Juel70. Det har i allra högsta grad med  förhållandet till Gud att göra Jue70.

Skulle jag ha fel tror jag Woodland korrikerar mig.

Så städa framför din egen dörr kära du.

Anmäl
2015-03-25 11:38 #51 av: OlgaMaria

White lady, hur motiverar du att det är okej att söka upp andar som Ambres och liknande, när Bibeln så tydligt tar avstånd från sådant?

Hur tänker du om detta?

16 En gång, när vi var på väg till böneplatsen, möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!" 18 Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne!" Och i samma ögonblick for anden ut.
 Rom 16:16-18

Var inte det spådomsanden sa fint och vist och sant? Men ändå upprörde detta de kristna och de kastade ut anden ur henne.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-25 11:46 #52 av: Woodland

# 47
#
Man får vara tacksam för denna pingstpastor, vem han nu må vara. Alla har sina uppgifter i Guds tjänst. Mina lärare har inte bara skrivit en bok utan många. De undervisar i de bibliska språken, historia, doktriner med mera på universitetsnivå. De debatterar dessa saker med motparten. De kan försvara sina ståndpunkter utifrån skriften och krydda dem med referenser från historien med mera. Så ta inte det jag skriver som min egen kunskap utan en del av vad de som gått före har lärt ut och som lärs ut idag.

Som jag skrev tidigare, detta är ett mycket viktigt ämne och dina kommentarer förtjänar ett svar.

Visst har vi en inneboende längtan efter Gud, men inte bibelns Gud. Jag gav dig flera exempel på detta i alla avgudar och alternativa trossystem. (Om du håller med mig eller ej är av mindre betydelse. Det som gäller är om vi är överens med Gudsord, var och en för sig. Det är också viktigt att vi underbygger det vi tror på i skriftorden i sina sammanhang.)

En människa har endast köttets natur från födseln. Hon är död i överträdelse och missgärningar (Efesierbrevet 2:1-8), fiende till Gud (Romarbrevet 3:10-20) och en hopplös syndare (Kolosserbrevet 2:11-14) tills den helige Ande gör henne delaktig i Guds natur genom att föda henne på nytt för att "se" Guds rike (Johannesevangeliet 3:3-8). Endast då får hon del av den gudomliga naturen, barnaskap hos Herren, evigt liv, sinnesförändring med en vilja att älska Gud.(Titusbrevet 3:3-7) "Ära halleluja!" Kan man säga som pingstvännerna. Efter det att vi får del av den gudomliga naturen kan vi välja att lyda Gud. Det är genom detta, med mera, som Kristus har gjort oss fria.

När det gäller Adam och Eva måste jag göra ett förtydligande här. Vi är inte i samma sits som Adam och Eva var! De skapades syndfria. Endast de och Jesus föddes syndfria och kunde välja att synda eller ej helt utifrån en fri vilja. Vi däremot är födda syndare och fångna under förbannelsen av syndafallet tills Gud frigör oss. Dessa omständigheter kallas för "arvsynden"* och är en utav de grundläggande bibliska lärorna. (*en djup förankrad tendens att välja synd.) Makten över synd och dess förbannelse kommer helt och hållet från Gud. Det finns inget hopp eller räddning i någon annan.

Orsaken till att inte synd och ondskan blommar fullt ut är den helige Andes förtjänst. Han använder människors samvete, lagar och förordningar, hot om straff för förbrytare, med mera. Han håller tillbaks människans ondska. Hade han inte gjort det hade hon utplånat sig själv för länge sedan. Man kan se tillbaka på ens liv och när man hamnar i frestelser eller en svår knipa och känner att man har blivit bevarad från ondska: både som utförare och offer. Detta är Guds beskydd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 11:51 #53 av: Woodland

# 48
WL, som Juel skrev, gå inte på känsla nu. Det är du som är viktig i detta sammanhanget. Du har skapats till Guds avbild. Du kan ha ett levande förhållande med Jesus Kristus och Gud som din Fader. Du kan ta del av dessa ofantliga rikedomar som finns i kunskapen av Guds ord. Du kan få evigt liv och glädje bortom allt du kunde tänka dig. Du kan ha frid i ditt sinne genom att ha fred med Gud.

Du kommer inte behöva kastas hit och dit av allehanda läror (som det står i bibeln) utan kan komma till honom som ett barn och "vila" ut.

Om du läser vad Jesus säger oavsett vilka av de fyra evangelierna du väljer kommer du att läsa ett klart, logiskt tänkande. Det går att få ihop vad Jesus säger för hans ord är sanning och liv. Det är inte ett svammel som alla andra andar. Gå till din bibel och läs. Har du ingen så finns den på internet. Be Gud visa dig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 16:27 #54 av: white lady

51  Vet inte riktigt vad du syftar på Theresia när du tar med dessa rader.

16 En gång, när vi var på väg till böneplatsen, möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare! De förkunnar för er en väg till frälsning!"


Anmäl
2015-03-25 16:36 #55 av: white lady

53.... WL, som Juel skrev, gå inte på känsla nu.

Ojdå ...men nu vad det ju inte Juel70 som skrev så ? eller för den delen tyckte det.

Vad hon däremot skrev/ tyckte var att det var  irrelevant.  Sorry...du kanske skrev inlägg 53  till dig själv Woodland ???

Anmäl
2015-03-25 16:40 #56 av: OlgaMaria

#54  Hur motiverar du att det är okej att söka upp andar som Ambres och liknande, när Bibeln så tydligt tar avstånd från sådant?

Denna fråga ställer jag oberoende av bibeltexten jag skickade eftersom det finns mer relevanta bibeltexter.

Det jag syftar på med verserna jag skickade med, är att för Paulus var spådomsanden upprörande och värd att tillrättavisas, trots att det enda som framkommer i texten är att anden sa något "bra". Jag tycker inte du kan motivera att Ambres är värd att lyssna på utifrån något han säger eller gör egentligen. Bibeln ger oss lättare förhållningsregler än så. Andar som verkar genom människor är inget bra och inget vi ska ha att göra med.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-25 16:41 #57 av: Woodland

Nej WL jag skrev till dig ur hjärtat!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 16:53 #58 av: Lilla Stjärna

# 56

Jag hade en "spådomsande"  en gång i tiden.....Ledsen

" Andar som verkar genom människor är inget bra och inget vi ska ha att göra med."

Exakt! Detta är ren och skär besättelse och ingenting annat! DHA undantaget då förstås.

Anmäl
2015-03-25 18:17 #59 av: white lady

56  Ja nu är ju inte Ambres någon spådomsande. 

Men vet du Theresia jag behöver inte motivera  något.


 Bibeln ger oss lättare förhållningsregler än så. Andar som verkar genom människor är inget bra och inget vi ska ha att göra med.


Jovisst är Bibeln full av förhållningsreghler....det är jag fullt medveten om.

Nu är det ju skillnad på Andarna som Bibeln varnar för.

Anmäl
2015-03-25 18:25 #60 av: white lady

53 Taack Woodland dessa rader bär jag med mig i Hjärtat.

Det är du som är viktig i detta sammanhanget. Du har skapats till Guds avbild. Du kan ha ett levande förhållande med Jesus Kristus och Gud som din Fader. Du kan ta del av dessa ofantliga rikedomar som finns i kunskapen av Guds ord. Du kan få evigt liv och glädje bortom allt du kunde tänka dig. Du kan ha frid i ditt sinne genom att ha fred med Gud.

Men att du uppmanar mig till något, och dessutom med ett försök till ironi i texten. Upplever jag otrevligt.

. Gå till din bibel och läs. Har du ingen så finns den på internet. Be Gud visa dig.

Anmäl
2015-03-25 18:39 #61 av: Woodland

# 60
Det sista var inte ironi! Det är inte alla som har en bibel. Jag har flera men läser den ofta på internet ändå för det är snabbare att leta mellan böcker och verser. Jag hoppas du tar detta som det var menat, i all vänlighet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 19:30 #62 av: white lady

61 Tack för upplysningen.......missa du att min far är en av de lärda som du kalla dom ?

Anmäl
2015-03-25 20:04 #63 av: Woodland

# 62
Det låter bra! Är han kristen?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-25 21:09 #64 av: white lady

62  Varför undrar du ??

Anmäl
2015-03-25 22:13 #65 av: Woodland

Det var du som nämnde honom i 62. Jag fick intrycket du ville berätta lite mera om honom men det gör inget om du inte vill.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 08:02 #68 av: Woodland

White Lady,

Varför lägger du upp samma inlägg i två olika trådar? 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 08:45 #69 av: Barnatro

# 52 Woodland - Jag trodde inte alls att det på något sätt var dina egna åsikter, du känns inte som någon som nöjer dig med att möta Gud på ditt sätt, självklart genom Bibeln, och se den sanningen som sann. Men jag förstår inte hur du kan fortsätta att säga att det du och Teresia säger är det samma. Du säger att vi inte har längtan efter att söka  "bibelns Gud" (jag tolkar det som att du menar den sanna Guden och enda Gud som finns) - medan jag, och som jag uppfattade det även Theresia, menar på att vi har en längtan efter just honom i oss alla.  Jag tror faktiskt aldrig att jag har mött någon innan dig som inte trodde att vi hade längtan efter Gud i oss. Funderar

Det är väl bara att konstatera att vi tolkar texten olika! Inget fel med det. Att jag skriver att vi inte behöver diskutera rätt vs fel för min skull är därför att det du skriver på inget sätt får mig att känna att jag ska ändra uppfattning. Och du känns absolut inte som någon som skulle erkänna dig ha fel - så varför fortsätta när vi båda har sagt det vi har att säga? Men självklart får du skriva mer i frågan om du vill, men inte för min skull. Sedan uppfattar jag det som att du är helt övertygad om att din sanning är den enda sanningen, själv tror jag inte att Gud och tro är riktigt så enkelt. Men det får väl bli en annan tråd. 

Det där med Adam och Eva får väl också bli en annan tråd... Där låter du som JV!

Anmäl
2015-03-26 09:00 #70 av: white lady

68  Du är för mig en både oärlig och falsk individ. Att du går in efteråt och justerar dina egna inlägg när du gjort narr av en medmänniska är högst otrevligt. Och dessutom är sajt värd. Ush sådana människor går inte att lita på.

Det är också en osanning att du skulle vurma om min Bibel läsning.

Anmäl
2015-03-26 09:33 #71 av: [Juel70]

Jag tror att det är Gud som ger både tro och längtan. 

Om alla hade en färdig längtan efter Gud från födseln, så skulle väl alla vara sökare.  Jag tror man får längtan och tro i olika stadier i livet.  Vissa får från ung ålder, andra hittar Gud mitt i livet och andra hittar Gud sent i livet. 

Gud har ju en plan med de människor som tillhör honom, sen får man se fakta i vitögat också att det finns människor som inte tillhör Gud. Gud gör som han vill.

Anmäl
2015-03-26 09:39 #72 av: NiklasTyreso

#22 av: Woodland ”Under Reformationen strävade Luther, Calvin med fler för en återgång till bibeltexten angående detta. De sammanfattas i de fem " solas".

Människan är född i uppror mot Gud. Hon har inte Guds lagar i sitt hjärta, längtar inte efter Gud och vill inte ha med Gud att göra. Hela hennes väsen är i strid med Guds krav på tillbedjan och tjänst. (Han har rätt att kräva det på grund av sin ställning som Allsmäktig Gud.) Detta är ett resultat av arvssynden. Utgångsläget är att hela världen är skyldig inför Gud, det finns ingen rättfärdig och ingen som söker efter Gud. Så i denna omöjliga sits vad kan göras?”

Vilka bibelverser förklarar arvssynden? Hur biblisk är läran om kristen arvssynd? Finns gammaltestamentliga verser som kan stödja eventuella nya-testamentliga verser om arrvssynd, eller är arvssynden helt ett ny-testamentligt påhitt?

Berättelsen om syndafallet berättar att Adam och Eva förpassades från Edens lustgård för sin synd, men den berättar inte alls allt det som Woodland påstår (citerat ovan).

Vilka bibelcitat påstår att människan efter syndafallet ”längtar inte efter Gud och vill inte ha med Gud att göra”?

 Woodland predikar i enlighet med den kristna läran att människan inte har lagen i sitt hjärta, trots att människan i 5 mosebok hade lagen i sitt hjärta, långt efter syndafallet från edens lustgård (som var i första mosebok).

Ljög Moses när han sa att människan har lagen i sitt hjärta?

Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra därefter.” 5 Mos 30:14.

Anmäl
2015-03-26 09:40 #73 av: Woodland

# 70

Det är helt OK om du anser mig som oärlig och falsk - (bevis tack!) Jag hoppas att du kan förstå att jag tar lätt på vad någon som tror på råd från en 3000-årig Egyptisk ande och på "andlig kirurgi" tycker om mig.

Jag redigerar inte mina inlägg mer än att lägga till bibelverser eller fixa stavfel (för allas trevnad). Som sajtvärd behöver jag inte rättfärdiga mig inför dig. 

Dina anklagelserna haglar rätt täta nu. Jag har fått redigera personliga påhopp du har gjort på andra som skriver här. Du har anklagat mig för att jag är "arrogant och inte läser dina inlägg". Tror du jag håller en konversation på "Ambres" för mig själv?!? Nonsens.

Skärp dig nu - annars sök dig någon annanstans. Räkna detta som första varningen.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 09:40 #74 av: Woodland

# 69

Jag tror faktiskt aldrig att jag har mött någon innan dig som inte trodde att vi hade längtan efter Gud i oss. 

Funderar Jag förstår inte hur du kan missa detta. Jag har förklarat flera gånger att vi söker inte den rättfärdige och helige Guden - han söker oss. Du är en del av beviset i mitt påstående. I inlägg efter inlägg, oavsett hur välgrundat det jag presenterade var i bibelordet, fortsätter du att ifrågasätta. 

Kanske Theresia inte håller med mig på denna punkt men det kan hon själv förklara. Vi behöver inte tolka henne. Oavsett om jag misstolkar Theresia eller ej, står det vad det står i ordet. Ingen kan ändra det.

Du kanske bör går tillbaka till prästen och fråga efter begreppet "arvsynden" om du anse att jag låter som JV.  Luther skulle inte hålla med dig.

Jag håller med dig om att vi behöver inte gå vidare med detta. Du vill ha rätt och jag vill förmedla den traditionella kristna tron. Du kanske borde kolla upp vad den tron är för den är absolut ingen hemmasnickrad samling av idéer.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 10:04 #75 av: Barnatro

#69 Nu misstar du dig Woodland, jag vill inte alls ha rätt - det får stå för dig själv. På inget sätt ifrågasätter jag det du tror och  står för - jag talar bara om att jag inte håller med. Det är inte samma sak. Jag anser bara att jag inte kan relatera till din tolkning av Gud i detta fall. Jag uppfattar dig som väl dömande i detta, om jag nu inte är redo att se det du ser ska jag då dömas av dig? Dömandet bör vi överlåta till Gud, just som det står. Jag lutar mig gärna åt Svenska Kyrkan och dess tolkning av Bibeln, medan du tycks ha en annan infallsvinkel. Kanske hittar jag din väg en dag, eller inte. 

Jag tror, som jag har sagt, att vi alla bär en längtan och att alla söker Gud - vissa finner honom och andra inte. 

Anmäl
2015-03-26 10:09 #76 av: OlgaMaria

Arvssynd och en inneboende längtan efter Gud. Jag tror att både och är sant. :-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 11:04 #77 av: white lady

73  Oj där kom en varning som inte var befogad. 

Varför i hela friden skulle jag svara så här!":Sture tillhör inte kyrkans lärda, kanske därför han befinner sig på en gård i Värmland."

Om det inte varit för din iron över  Sture. o att han befinner sig på en gård i Värmland.

Jag anser inte Woodland. jag vet och de vet du med. Du är inte ärlig  när du rensa bort din spydiga kommentar i inlägg  68.i tråden om Inga bra vibbar.

Du behöver inte alls rättfärdiga dig för mig, men jag kräver sanningen som för övrigt gäller mig med.

Sedan att jag blev angripen av er. ang.   Ambres startade allt. Jag har inte själv framfört Ambres .

Det ända du redigerat bort var att jag kalla Lilla Stjärna för lögnhals.

Så haglar gör det inte.

Anmäl
2015-03-26 11:35 #78 av: Woodland

# 77

WL - Du är inte ärlig  när du rensa bort din spydiga kommentar i inlägg  68.i tråden om Inga bra vibbar.

Ännu ett påhopp och personangrepp - Vilka kommentarer? 

WL - Det ända du redigerat bort var att jag kalla Lilla Stjärna för lögnhals.

Ja, det var det eller att ta bort hela ditt inlägg! Enligt sajtreglerna är det förbjudet med personangrepp. Andra varningen! 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 11:37 #79 av: Woodland

# 72

Bra frågor Niklas!

NT - Vilka bibelverser förklarar arvssynden? 

Svar: Det mänskliga tillståndet beskrevs så: död i överträdelse och missgärningar (Efesierbrevet 2:1-8), fiende till Gud (Romarbrevet 3:10-20) och en hopplös syndare (Kolosserbrevet 2:11-14) tills den helige Ande gör henne delaktig i Guds natur genom att föda henne på nytt för att "se" Guds rike (Johannesevangeliet 3:3-8). Endast då får hon del av den gudomliga naturen, barnaskap hos Herren, evigt liv, sinnesförändring med en vilja att älska Gud. (Titusbrevet 3:3-7) 

Det finns många fler verser men av utrymmesskäl  får dessa räcka.

Arvsynden är en term som används för att beskriva tillståndet efter fallet. En förbannelse lades över skapelsen och fysisk död kom in i bilden.  Människan är född  och fången under syndafallets förbannelse tills Gud frigör henne genom Jesus Kristus. Han förstörde döden och i honom kommer alla de troende att uppstå till evigt liv. Makten över synd och dess förbannelse kommer helt och hållet från Gud. Det finns inget hopp eller räddning i någon annan. 

NT - Finns gammaltestamentliga verser som kan stödja eventuella nya-testamentliga verser om arrvssynd, eller är arvssynden helt ett ny-testamentligt påhitt?

SVAR:  1 Moseboken 8:21  (delcitat)>> Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull eftersom ju människans hjärtas upsått är ont allt ifrån ungdomen.<<

Job 15:14 >>Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?<<

Psalm 42:2-3 >>HERREN skådar ned från himmelen på mänskors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga, allasammans äro de fördärvade; ingen finnes, som gör vad gott är, de finnes icke en enda.<<

Psalm 51:5 >>"Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig."<<  

Ordspråksboken 22:15 a>> Oförnuft låder vid barnets hjärta.<<

Jesaja 6: 5 >>"Då sade jag: »Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon hava sett Konungen, HERREN Sebaot."<<

NT - Vilka bibelcitat påstår att människan efter syndafallet ”längtar inte efter Gud och vill inte ha med Gud att göra”? 

SVAR:  Man kan själv läsa stegen till (nästan) totalt uppror mot Gud i 1 Moseboken. 

Romarbrevet 3:10-18 Så är och skrivet:>>Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Ingen förståndig finnes, ingen finnes som söker Gud. Nej, alla har de avvikit, allasammans har de blivit odugliga, ingen finnes som gör vad gott är, det finns ingen enda. En öppen grav är deras strupe, sina tungor bruka de svek. Huggormsgift är inom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snara, när det gäller att utgjuta blod. Förödelse och elände är på deras vägar, och friden väg känna de icke. Guds fruktan är icke för deras ögon.<<

Paulus citerar Predikaren 7:21 >>Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och inte begår någon synd.<< 

Psaltaren 5:10, 10:7, 14:1, 36:4, 140:4, och Jesaja 59:7

NT - Ljög Moses när han sa att människan har lagen i sitt hjärta?

”Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra därefter.” 5 Mos 30:14.

SVAR:  Nej och det gjorde in Paulus heller när han citerade denna vers i Romarbrevet 10:8. >>Vad säger den då? »Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta (nämligen ordet om tron, det som vi predika).<< 1917 översättning

Han förklarar lagen som kom genom Moses - 5>> "För Mose sa att bara om en människa kan vara fullkomligt god och hålla ut mot frestelsen hela sitt liv och aldrig synda en enda gång, endast då kan hon bli frälst".<< Folkbibeln

Paulus skriver till de judiskt troende i Romarbrevet 7 om Moselagen -  5 >>Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden.  . ..Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig men att göra det goda förmår jag inte. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.<<

Lagen är god och utan lagen hade inte judarna visst vad synd var.  >>Genom lagen ges insikt om synd. <<Romarbrevet 3

Endast Jesus klarade att uppfylla lagen. Endast Jesus klarade att uppfylla bergspredikan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 12:33 #80 av: OlgaMaria

#77 Om du vill vara här och på något sätt framföra dina tankar så får du nog vara beredd på att vi vill diskutera din tro med dig. För oss är Ambres m.m. ockult och inte förenligt med en kristen tro, och jag vill i alla fall inte att forumet ska influeras av new age och dylikt utan att man tar en diskussion kring det. Sen är det ju heller ingen hemlighet att du träffat Ambres. Det är något av det första du nämner på din profilbeskrivning, så jag antar att det är något betydelsefullt för dig.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 14:41 #81 av: white lady

80   Helt rätt Theresia att ni har varit inne på min profil och dömt mig och en del av mig. Vill bara säga att min rädsla för att cancern skulle ta mitt liv här på jorden fick mig att söka upp Alex Orbito..Jag är nu mera fri från cancern utan  att  ha fått varken cellgift eller strålning.Så med andra ord är det helt ok att angripa mig för det?  Är övertyga om  att Gud visade vägen. När det gäller  A så är det SLUTDISKUTERAT

Min tro är  Kristen, men inte bokstavstroende.

Anmäl
2015-03-26 15:19 #82 av: OlgaMaria

#81 Att vi har dömt dig är ditt eget ordval. Jag har inte dömt dig, däremot är det självklart för mig att new age och kristen tro inte går ihop.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 15:29 #83 av: OlgaMaria

#81 Därmed inte sagt att du inte kan vara kristen eller att Gud inte kan tala till dig. Vi alla felar på något sätt i vissa tider. Men jag är övertygad om att du är på ett villospår, och det säger jag rakt ut av kärlek till dig som medmänniska.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 17:48 #84 av: white lady

78  Kommentar skrev jag inte kommentarer.  alltså en mening Woodland är borta .

Anmäl
2015-03-26 17:55 #85 av: white lady

82  Nej TheresiaW. mitt ordval har inget med erat påhopp på grund av texten i min profil.

#82 av: TheresiaW

#81 Att vi har dömt dig är ditt eget ordval. Jag har inte dömt dig, däremot är det självklart för mig att new age och kristen tro inte går ihop.

Jag pysslar inte med new age.

Kärlek till dig som medmänniska.

Tack TheresiaW. Det samma till dig.

Anmäl
2015-03-26 18:21 #86 av: Woodland

# 84
Jag kopierade din kommentar direkt ifrån ditt förgående inlägg.
Upp till bevis - vilken mening är borta?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-26 18:53 #87 av: RoachFord

#85, men du tycker att du kan rekommendera New Age till andra?

Anmäl
2015-03-26 20:11 #88 av: white lady

87 Men snälla nån RoachFord var har jag rekomenderat New Age till andra ?

OM du läst hela så hade du insett att det är ren personlig utveckling. Inget konstigt alls.

 Samma punkter tas upp på  kurs med Via de Cristo. Stör det dig att ett medium har skrivit de eller ? 

Anmäl
2015-03-26 20:16 #89 av: OlgaMaria

#88 Men snälla nån. Det var ju oerhört mycket New age i den listan, även om mycket också var bra och oskyldigt = New age i ett nötskal.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 20:21 #90 av: [Juel70]

Ära Gud på rätt sätt istället, genom att göra rätt, inte genom att vända dig till andar, tarot, och annat som inte är från Gud.

Anmäl
2015-03-26 20:51 #91 av: RoachFord

#88, varför postar du listan överhuvudtaget om du inte gillar New Age?

Du uppmanar ju indirekt andra genom publicera dessa "tänkvärda" (!) tankar och kallar dem "50 råd för din utveckling".

Så du anser att kanaliseringar, affirmationer, attraktionslagen, chakra, guider, högre jag, reinkarnationer inte är konstigt alls?

Inte på ett enda ställe i din "tänkvärda lista" nämns Jesus eller bön, vilket jag tycker du skulle gjort om du kallar dig kristen.

Anmäl
2015-03-26 20:51 #92 av: white lady

90 Juel70 Nu blir du nog snart avstängd från ifokus. Vid ett antal gånger.

Minst tre av sajtens regler bryter du mot.

Anmäl
2015-03-26 21:11 #93 av: white lady

#91 av: RoachFord

#88, varför postar du listan överhuvudtaget om du inte gillar New Age?

Det är du som kallar det new age. Jag kallar det personlig utveckling.

Du uppmanar ju indirekt andra genom publicera dessa "tänkvärda" (!) tankar och kallar dem "50 råd för din utveckling".

Oj. missa du att du var inne på Andlig utvecklings sajten.

Så du anser att kanaliseringar, affirmationer, attraktionslagen, chakra, guider, högre jag, reinkarnationer inte är konstigt alls?

Nej men dom på AUI  gör det.

Inte på ett enda ställe i din "tänkvärda lista" nämns Jesus eller bön, vilket jag tycker du skulle gjort om du kallar dig kristen.

Men nu är det inte jag som gjort listan.......

Anmäl
2015-03-26 21:26 #94 av: RoachFord

#93, vi kan ta punkt 44 som exempel, "ta till dig karmalagen", där det uttryckligen nämns att det är en viktig aspekt inom Buddism, Hinduism och New Age.

Jag vet att du inte gjort listan, men du publicerar den likafullt som "50 råd för din utveckling". 

Jag tycker att du som kristen borde gett dem rådet att vända sig till Jesus istället.

Anmäl
2015-03-26 21:55 #95 av: white lady

94  Men  är det de som är ditt problem med mig. Du menar alltså att jag inte kan dela med mig till de som befinner sig på AUI. Om jag hittar något som tilltalar dom.

Du RoachFord ska inte tycka vad som är bäst för dom. För det andra vet dom redan om Jesus. Alla kan ju läsa vad som skrivs här på JI. Likväl som du är inne på Andlig utveckling och läser.

Jag föddes fri av Gud och jag ska dö fri. Ej heller vara rädd för det okända.

Vad du tycker berör mig inte, ej heller vad du gör. Punkt Slut

Anmäl
2015-03-26 21:56 #96 av: Lilla Stjärna

Kära hjärtanes! Mycket mer New Age än så där kan det inte bli!!!

Detta är så långt bort från Jesus Kristus man kan komma och inte ett ord om honom i den listan!

Varför inte predika om Jesus och vad han lär ut istället  -om du nu kallar dig kristen!

Anmäl
2015-03-26 22:05 #97 av: RoachFord

#95, där verkar vi skilja oss åt. Jag vill att alla ska få ta del av Jesus, även de som kommit snett i sitt andliga sökande. I bibeln står det uttryckligen att man inte ska leda någon på villovägar, tvärtom förkunna Guds ord och frälsningen genom Jesus.

Och som kommentar kan jag säga att jag inte är det minsta intresserad av New Age. Jesus ger mig allt jag behöver. Men sökfunktionen på iFokus är användbar. Glad

Anmäl
2015-03-26 22:09 #98 av: Lilla Stjärna

#97, Exakt! Jag försökte just påminna om vad Jesus hade för åsikter om de som leder andra på villovägar:

"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup!"

Matt 18:6

Anmäl
2015-03-26 22:12 #99 av: white lady

97 Så bra. Men ändå är du där inne och snokar.....Varför??

Om man öppnar ögonen till vänster,,,, kan man klicka och läsa de generella skrivreglerna.

Anmäl
2015-03-26 22:19 #100 av: GiraffTunga

Nu kommer jag o tränger mig här men hold on, Karma är ju inom Buddism om jag har rätt? Cool Nu kan vi väl inte blanda in Buddism in i Kristendomen.. Funderar Lyssna nu ingen av oss i Jesus iFokus dömmer dig och Juel kommer inte bli avstängd ur iFokus.

#93 Chakra, aura, LoA, guider, kristaller, stenar m.m är 100% New Age. Inget av dem hör ihop med KD. Glad

Anmäl
2015-03-26 22:22 #101 av: OlgaMaria

#99 Jag har också kollat vilka inlägg du har skrivit genom att gå till dina inlägg via din profil. Inte för att jag är intresserad av new age utan för att jag är intresserad av dig.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 22:28 #102 av: white lady

100  Jag kan inte se att jag har lagt någon länk här på J I.  Ser du ?

Anmäl
2015-03-26 22:31 #103 av: white lady

101 Och vad kom du fram till TheresiaW.?

Anmäl
2015-03-26 22:42 #104 av: OlgaMaria

#103 Det vet du nog redan. Jag har skrivit öppet till dig vad jag tycker mig ha kommit fram till.

Jag blir bara så bekymrad över hur hård du tycks vara i dina uppfattningar. Du trycker ofta på att du inte tror eller hoppas - du vet. Du har aldrig sagt förlåt. Du vägrar se ett problem i att kombinera Jesus och en helt annan andlighet. 

Ni ska höra och höra
 men inte förstå,
 och ni ska se och se
, men ändå inte se, för detta folks hjärta
 är förhärdat.
 De hör illa med sina öron
 och de sluter sina ögon,
 så att de inte ser med sina ögon
 eller hör med sina öron
 eller förstår med hjärtat
 och vänder om så att
 jag får bota dem. 
Matt 13:14-15

Gud kan inte hjälpa dig om du inte vill omvända dig. Det finns ingen frälsning för den som inte omvänder sig och kommer till Gud och låter honom ta över. 

Förstår om du inte är redo att säga förlåt till Gud. Men det vore en bra idé att be - Gud, visa mig den rätta vägen, visa mig om jag är på ett villospår. Jag vill göra det rätta, så visa mig vad som är rätt.Hjärta

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2015-03-26 23:44 #105 av: white lady

104 Tack Theresia.   Ja det kan tyckas så, men vet du TheresiaW man uppfattas hård om man är rak och ärlig. Det var Jesus med sa många.

När vi kommer till att säga förlåt,      har jag sårat någon ?

Är inte Jesus Andlighet,, ?   Det är med Hjärtat jag förstår TheresiaW.

Vad ska jag omvända mig till ?

Gud har visat mig vägen för länge sen TheresiaW.

Och jag gör det rätta, har aldrig tvivlat på Gud.

Tack för din värme och omtanke TheresiaW,, Och känn ingen oro jag har Gud med mig vart jag än går Hjärta

p.s Du behöver inte svara på mina frågor,,, jo om du vill förstås.

Anmäl
2015-03-27 09:05 #106 av: [Juel70]

WL- varför ska jag bli avstängd menar du?

Anmäl
2015-04-01 22:48 #107 av: NiklasTyreso

Jag hade svårt för att se att Bibeln (= jag menar gt när jag skriver bibeln) säger det som Woodland hävdar.  Inte var det så omöjligt innan Jesus!
------------------------
#22 av: Woodland
”Människan är född i uppror mot Gud. Hon har inte Guds lagar i sitt hjärta, längtar inte efter Gud och vill inte ha med Gud att göra. Hela hennes väsen är i strid med Guds krav på tillbedjan och tjänst. (Han har rätt att kräva det på grund av sin ställning som Allsmäktig Gud.) Detta är ett resultat av arvssynden. Utgångsläget är att hela världen är skyldig inför Gud, det finns ingen rättfärdig och ingen som söker efter Gud. Så i denna omöjliga sits vad kan göras?”
---------------------------

Jag frågade efter gamaltestamentliga bibelverser som stödjer den kristna syndafallsläran eftersom jag inte tror på nt längre).

Dina svar var dessa verser som ska bevisa den kristna syndafallstron på människans omöjliga situation fick jag till svar: 
-----------------------------------------
#79 av: Woodland

SVAR: 1 Moseboken 8:21 (delcitat)>> Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull eftersom ju människans hjärtas upsått är ont allt ifrån ungdomen.<<

Job 15:14 >>Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?<<

Psalm 42:2-3 >>HERREN skådar ned från himmelen på mänskors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga, allasammans äro de fördärvade; ingen finnes, som gör vad gott är, de finnes icke en enda.<<

Psalm 51:5 >>"Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig."<<

Ordspråksboken 22:15 a>> Oförnuft låder vid barnets hjärta.<<

Jesaja 6: 5 >>"Då sade jag: »Ve mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon hava sett Konungen, HERREN Sebaot."<<
-----------------------------------
Min replik:
Jo, människan syndar efter syndafallet,
meeen inga av verserna ovan bevisar att Gud inte kan förlåta syndare som vänder om.


Inga av dina bibelverser bevisar att människor inte kunde/kan bli förlåtna utan att tro på Jesus.


Gud förlät folket i Nineve, långt innan NT/Jesus: 
”10När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med; han lät det inte ske.” Jona 3:10

David trodde att Gud kunde förlåta synder långt innan NT:
”3 du som hör bön.
Till dig kommer alla människor
4för att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
” Psalm 65:3-4.

Salomo trodde att Gud kunde förlåta syndare redan innan NT:
”46Om de syndar mot dig – det finns ju ingen människa som inte syndar – och du vredgas på dem och ger dem i fiendens våld och de förs bort i fångenskap till fiendeland, långt borta eller nära, 47men där borta i fångenskapen ångrar sig och åter ropar till dig: Vi har syndat och gjort orätt, vi står med skuld inför dig, 48och om de så, fångna i fiendeland, vänder om till dig med uppriktigt hjärta och sinne och ber till dig, vända mot sitt land, det som du gav deras fäder, mot den stad som du har utvalt och det hus som jag har byggt åt ditt namn, 49lyssna då i himlen, där du tronar, till deras bön och åkallan och skaffa dem rätt. 50Förlåt ditt folk att de har syndat och visat sig upproriska mot dig.

Situationen i Gamla testamentet var alltså inte så hopplös som den kristna syndafallsläran vill påskina, för Gud förlät syndare redan i GT.
----------------------------------------------

Sedan var det det där om människan har lagen i sitt hjärta:

#22 av: Woodland
”Människan är född i uppror mot Gud. Hon har inte Guds lagar i sitt hjärta,

””Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra därefter.” 5 Mos 30:14.

Du skrev faktiskt tvärt emot vad som står i Bibeln, Woodland.

För att förklara dig hänvisar du till Paulus som menade att 5 Mosebok 30:14 handlar om något helt annat än Lagen, nämligen TRON:

#79 av: Woodland
”Romarbrevet 10:8. >>Vad säger den då? »Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta (nämligen ordet om tron, det som vi predika).<< 1917 översättning”

Handlar 5 Mos 30:14 om TRON (som Paulus menar) eller om Lagen?

Låt läsa 5 Mos 30:14 i sitt sammanhang:

”11Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. 12Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 13Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 14Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.” 5 Mos 30:11-14.

Sätter vi in 5 Mos 30:14 i sitt sammanhang ser vi att den inte handlar om tron, som Paulus felaktigt påstår, utan att den bokstavstrogna tolkningen är att Ordet är Lagen.

Anmäl
2015-04-01 23:26 #108 av: [Juel70]

Ursäkta att jag svarar, vet att du tilltalade Woodland.. Jag ger bara ett kort litet svar.

I GT, innan Jesu försoning, så blev ju både Abraham rättfärdig av TRO och inte gärningar, även om de tio budorden var i laga tjänst på den tiden.  Den var ändå inte av gärningarna som dom blev rättfärdiga, utan av hjärtats tro.

Och sedan står det på flera ställen att Gud utväljer den han vill, han gör som han vill, och  rättfärdigar den han vill. Och oftast rättfärdigar Gud den som ödmjukar sig inför Honom, för klarar man av att ödmjuka sig inför Gud, då har man fått TRO att göra det. Det är inget vi är födda med (tro). Dom gav upp sin egna fria vilja för att tjäna Gud.  Det är inte orättvist på något sätt.

Anmäl
2015-04-02 09:24 #109 av: Woodland

# 108 

Det var ett bra svar! Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-04-02 10:06 #110 av: [Juel70]

Såg att jag missade Moses i min mening..

I GT, innan Jesu försoning, så blev ju både Abraham  och Moses rättfärdig av TRO och inte gärningar, även om de tio budorden var i laga tjänst på den tiden.  

Anmäl
2015-04-02 11:08 #111 av: Woodland

# 107

Roligt att du vill diskutera detta, Niklas. Jag svarar men kanske i riktigt den ordning som du har skrivit. 

Absolut förlät Gud syndare i GT tider! Jag är ledsen om jag inte skrev i klartext. MEN det var alltid kopplat till syndaånger och offer även före Mose lag.  Den motvilliga profeten Jona skrev om de i båten som kastade honom överbord: <<15 Därefter togo de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havets raseri. 16 Och männen betogos av stor fruktan för HERREN, och de offrade slaktoffer åt HERREN och gjorde löften.>> Folket i Nineveh hörde Herrens ord genom profeten  (Jona bok) och ångrade sina synder. Gud förlät dem. Deras omvändelse var större än någonting som Israels folk hade gjort. Som Jesus sade till sina länsmän <<Matt. 12:41 Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.>>  De återföll i sitt syndfulla leverne och en dom föll senare över staden.   Vi har ingenting i texten som skulle visa på att de offrade till Herren. Vi kan inte utvinna ur denna korta bok av Jona om han sade mer än varningen <<Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bliva omstörtat>>. Vi har anledning att tro att de visste vad blodoffer var eftersom de använde det i sina religioner. De var inte under Mose lag och Herren agerade inte som om de var.  

Som Juel skrev, även när lagen gavs gällde det för Israels folk att försöka uppfylla den med tro i hjärtat. Lagen gav kunskap om vad synd var men samtidigt kunde inte kraven fullbordas av den fallna människan. Därmed var lagen en dödsdom för den som försökte följa den eftersom  personen visste att lagen också krävde rätt motiv i sitt innersta.  Paulus skrev att lagen var rättfärdig och god men den dödade också just på grund av den faktuella omöjlighet att fullborda den. Endast Jesus fullbordade lagen. 

Dina svar var dessa verser som ska bevisa den kristna syndafallstron på människans omöjliga situation fick jag till svar: ...... Inga av dina bibelverser bevisar att människor inte kunde/kan bli förlåtna utan att tro på Jesus.

Det finns fler verser, Niklas! Gud sade själv i 1 Moseboken 3: 15 <<Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen>>

Om man följer människans omständigheter i GT kan man se att synd, med döden som påföljd, var omöjlig för en människa i sig själv att överkomma. Det var blodoffer som sonade synden mellan människan och den Högste. Detta offer fick upprepas över och över igen även innan Mose lag och tempeltjänsten. Att detta var vedertaget långt innan Mose lag går att läsa sig till i 1 Moseboken 4:4 där Gud godkände Abels offer men inte Kains. Detta blodoffer var i förhoppningen om förlossaren (Kristus) som skulle komma. I Judendomen tolkar man "hennes säd" som Israel men vi ser det som Jesus. Jesus söndertrampade Satans huvud (makt) men Satan stingande honom i hälen genom att agera på sitt vis för att se Jesus hånad, förföljd och slutligen korsfäst. Han håller på än idag genom förföljelsen av de troende och spridandet av falska läror och lärare.

Du skrev faktiskt tvärt emot vad som står i Bibeln, Woodland. "För att förklara dig hänvisar du till Paulus som menade att 5 Mosebok 30:14 handlar om något helt annat än Lagen, nämligen TRON:"

Jag har kanske uttryckt mig oklart, Niklas. Lagen och tron kan inte frånkopplas från varandra eftersom lagen i NT tider är fullbordad i Kristus och rättfärdighet komne genom tron. I GT tider var lagen i kraft tills Herren kom. Om du tittar i inlägget # 79 finns det flera GT texter som visar att människans hjärta anses korrupt inför Gud. 

Du skrev -Handlar 5 Mos 30:14 om TRON (som Paulus menar) eller om Lagen? Sätter vi in 5 Mos 30:14 i sitt sammanhang ser vi att den inte handlar om tron, som Paulus felaktigt påstår, utan att den bokstavstrogna tolkningen är att Ordet är Lagen.

5 Mos 30:11-14.

Vi bör hålla i tankarna att denna lag gällde förbundsfolket, Israel. 

Och sammanhanget är större. Budet Mose gav är denna Shema Yisrael -  5 Mosebok 6: 4 <<Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. 5 Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7 Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. 9 Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.10 när du lyssnar till Herrens, din Guds, röst och håller hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok, och vänder om till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. ”11Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. 12 Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 13Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? 14 Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den.” >>

v 5 -10  Talar om kärlek. Befallningen är att älska Gud över allt annat och helhjärtat. Befallningen är god men endast Jesus klarade att uppfylla den 

V. 11-13  Mose och Aaron hade undervisat dem under ungefär 40 år i öknen. Lagen var inget mysterium. Lagen var klar i sitt krav och mitt framför dem. Den var inte skriven i stjärnorna eller under en sten eller i en grotta. De behövde inte segla över havet för att finna den. Därför var lagens ord, som de hade hört, mycket nära dem.  Och i deras mun genom den muntliga upprepningen och bekännelsen som var vanlig i dessa dagar för inlärning - de allra flesta kunde inte läsa.  Lagen var också i deras hjärtan om de älskade Gud. 

Var lagen möjlig att fullborda för någon av förbundsfolket? Nej. De fick frambära offer för synd, år efter år.

 Var dess krav felställt?  Nej, Gud hade rätt att kräva detta.  

Jag hoppas att du kan se hur lagen och fullbordelsen av den finns i Jesus.  Heb 10:1-4 

Jag hoppas att du kan se hur hela GT är fyllt av honom och hur dess symboler och ceremonier pekar på honom. 


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-04-06 21:42 #112 av: NiklasTyreso

Det vore inte respektfullt av mig att argumentera vidare på ett kristet forum, men jag hoppas det framgår att det på ett bokstavstroget sätt går att läsa gamla testamentet och komma fram till att Jesus inte var nödvändig. 

Intressant att inte heller du Woodland fann att 5 Mos 30 handlar om tro, som Paulus skrev.

Precis som djuroffer per automatik inte gjorde att människor i varje stund resten av sitt liv slutade synda, så medför inte bekännelsen på Jesus död och uppståndelse att Kristna aldrig mer syndar under resten av sitt liv.

Gud förlät människorna i gamla testamentet och Gud förlåter säkerligen kristna som uppriktigt av hjärtat ber/åkallar Gud om förlåtelse:

"5Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
" Psalm 86:5

Jag släpper detta för ni får ha Er tro för mig. 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.