Livsfrågor

Ta Gud som vittne?

2015-03-03 19:10 #0 av: Woodland

2015-03-03 10:45#2 av: Juel70

Apropå ta Gud som vittne, det har vi all rätt att göra eller hur? Eftersom sanningens ande lever i oss genom Jesus. Men som sagt man ska vara försiktig med det också, så att man inte gör Gud till en lögnare. Tack, det var intressanta tankar och fakta.

 "Tron är den fågel som känner gryningen och sjunger medan det ännu är mörkt."

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-03 19:18 #1 av: Woodland

Ni har också hört att det blev sagt till fäder­na: Du skall in­te svära falskt och: Du skall hålla vad du har svu­rit inför Her­ren.  Men jag säger er: ni skall in­te svära någon ed alls. In­te vid him­len, ty den är Guds tron;  in­te vid jor­den, ty den är pal­len un­der hans fötter; in­te vid Je­ru­sa­lem, ty det är den sto­re ko­nung­ens stad.  In­te hel­ler skall du svära vid ditt hu­vud, ty du kan in­te göra ett en­da hårstrå vitt el­ler svart.   Matteus 5

Framför allt, mi­na bröder, svär ing­en ed, var­ken vid him­len el­ler vid jor­den el­ler vid något an­nat. Ert ja skall va­ra ett ja och ert nej ett nej, an­nars drab­bas ni av Guds dom.  Jakob 5

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-03 20:25 #2 av: Woodland

Det har funnits grupper som har tagit dessa bibelverser som bokstavliga och förbjudit sina medlemmar från att går ed. Men andra har tolkat förbudet som en varning mot att betrakta ed som en lätt sak. Faktum är att man i vissa fall måste svära ed och det gjorde de i både gamla och nya testamentet.
Exempel:
Herren Jesus -
Matteusevangeliet 26:63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son." 64 Jesus sade till honom: "Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln."

Paulus-
Romarbrevet 1:9 Gud, som jag tjänar i min ande, när jag förkunnar evangeliet om hans Son, han är vittne till hur jag ständigt nämner er.

2 Korinthierbrevet 1:23 Jag för min del tar Gud till vittne .....

Galaterbrevet 1:20 Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud, jag ljuger inte.

Filipperbrevet 1: 8. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2015-03-04 11:58 #3 av: [Juel70]

Läst, återkommer till tråden snart.  Har lite jobb här hemma. 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.