2014-12-16 07:59 #0 av: Woodland

Del av diskussionen i  denna tråd som förtjänar sin egen.

 
De apokryfiska böckerna var aldrig inräknade i den judiska kanonen. Jesus och apostlarna citerade aldrig dessa böcker. Jesus refererade till skriften som Lagen, Moses och Psaltaren i Lukas 24:44. I Lukas 11:51 nämner Jesus böckerna i sin ordning den judiska skriften "Abel till Sakarias". Det finns inget enhällig erkännande av dessa böcker från kyrkofädernas sida heller. De flesta kyrkofäder upp till det fjärde århundradet tog inte emot dem: Jerome, Origen, Anthanasius, och Cyril av Jerusalem. Josefus och Philo ansåg att de judiska skrifterna bestod av 22 böcker och apokryfiskan fanns inte med.  
Jag är intresserad av att läsa vilka stycken du anser är starkt messianiska. I Tobit finns en befallning att använda magi (Tobit 6:5-7) och att man kan få syndernas förlåtelse genom allmosor (Tobit 4:11, 12:9). I 2 Makkabearna kan man offra pengar för de dödas synder. (12:43-45)

"It is true that the Catholic Church accepted the Apocryphal books at earlier councils at Rome (A.D. 382), Hippo (A.D. 393), Carthage (A.D. 397), and Florence (A.D. 1442).  However, these were not universal Church councils and the earlier councils were influenced heavily by Augustine, who was no Biblical expert, compared to the scholar Jerome, who rejected the Apocrypha as part of the Old Testament Canon. Furthermore, it is doubtful that these local church council's decisions were binding on the Church at large since they were local councils.  Sometimes these local councils made errors and had to be corrected by a universal church council." Se länken carm.org och artikeln på norska 


En utmärkt historisk behandling av apokryfernas acceptans eller förkastelse finns i denna artikel.